603-R Rev0 Structuri - Beton Pentru Structuri

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Caiet de sarcini pentru executia betonului structuri.

Text of 603-R Rev0 Structuri - Beton Pentru Structuri

Microsoft Word - XSS-00403-R Rev4 Structuri - Beton pentru structuri.doc

603. STRUCTURI - BETON PENTRU STRUCTURIPag. 1 din 28

SPECIFICATII TEHNICE603. STRUCTURI - BETON PENTRU STRUCTURI

Pagin pentru nregistrarea amendamentelor

Nr.DetaliiData

CONTINUT:603. BETON PENTRU STRUCTURI

603.1Generalitati603.1.1Descriere603.2Materiale603.2.1Ciment603.2.2Agregate603.2.3Apa603.2.4Aditivi603.3Utilaje si lucrari pregatitoare603.3.1Cofraje603.3.2Esafodaje603.4Conditii de executie603.4.1Prepararea betonului pe santier603.4.2Beton proaspat603.4.3Transportul betonului603.4.4Pregatirea betonarii603.4.5Strat de egalizare603.4.6Armatura603.4.7Esafodaje603.4.8Cofraje603.4.9Demontarea cofrajelor si esafodajelor603.4.10Turnarea betonului603.4.11Turnarea betonului in mediu uscat603.4.12Turnarea betonului sub apa603.4.13Betonarea pe timp friguros603.4.14Rosturi de betonare603.4.15Tratarea betonului603.4.16Finisarea suprafetelor603.5Controlul de calitate pentru receptie603.0 LISTA DOCUMENTELOR DE REFERINTA

Nr.crt.REFERINTADESCRIERE1Stas 3300/1-85Teren de fundare.Principii generale de calcul2Stas 3300/2-85Teren de fundare.Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe3NP 045-2000Teren de fundare.Fundatii pe piloti. Incercarea in teren a pilotilor de proba si din fundatii4Stas 2561/3-90Teren de fundare.Piloti. Prescriptii generale de proiectare5SR EN 1536/2004Executia lucrarilor geotehnice speciale.Piloti forati.6Stas 438/1-89Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate7Stas 438/2-91Produse de otel pentru armarea betonului. Sirma rotunda trefilata8SR 438-3:1998Produse de otel pentru armarea betonului. Plasa sudata9SR 438-4:1998Produse de otel pentru armarea betonului. Sirma cu profil periodic obtinuta prin deformare plastica la rece10Stas 6482/1-73Sirme de hotel si produse din sirma pentru beton precomprimat. Reguli pentru verificarea calitatii11Stas 6482/2-80Sirme de hotel si produse din sirma pentru beton precomprimat. Sirma neteda12Stas 6482/3-80Sirme de hotel si produse din sirma pentru beton precomprimat. Sirma amprentata13Stas 6482/4-80Sirme de hotel si produse din sirma pentru beton precomprimat. Toroane14Stas 6605-78Incercarile metalelor. Incercarea la tractiune a otelului beton, a sirmei si a produselor din sirma pentru beton precomprimat15Stas 4606-80Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode de incercare16SR EN 450:2006Cenusa zburatoare pentru beton. Definitii, conditii si criterii de conformitate 17SR EN 932-1:1998Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 1: Metode de esantionare18SR EN 932-2:1998Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 2: Metode de reducere a unui esantion de laborator19SR EN 932-3:2003Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 3: Procedura si terminologie pentru descriere petrografica simplificate 20SR EN 933-1:2002Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozitatii. Analiza granulometrica prin cernere21SR EN 1097-1:1998Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistentei la uzura (micro-Deval)22SR EN 1097-2:1998Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistentei la sfarimare23SR EN 1097-3:2002Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 3: Metode pentru determinarea masei volumice in vrac si a porozitatii intergranulare24SR EN 1097-6:2002Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale si a coeficientului de absorbtie a apei25SR EN 12620:2003Agregate pentru beton26SR EN 13055-1:2003Agregate usoare. Partea 1: Agregate usoare pentru betoane,mortare si paste de ciment27SR EN 13242:2003Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructiile de drumuri28SR EN 13263-1:2005Silice ultrafina pentru beton Partea 1: Definitii, conditii si criterii de conformitate29SR EN 13263-2:2005Silice ultrafina pentru beton Partea 2:Evaluarea conformitatii30SR ISO 2859:1998Proceduri de esantionare pentru inspectii prin atribute31SR ISO 3310:2000Site pentru cernere. Conditii tehnice si verificari32SR EN 12670:2002Piatra naturala. Terminologie33SR 648:2002Zgura granulata de furnal pentru industria cimentului34SR EN 196-1:2006Metode de incercare ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistentelor mecanice35SR EN 196-2:2006Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimica a cimenturilor36SR EN 196-3:2006Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priza si a stabilitatii37SR EN 196-6:1994 Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 6: Determinarea finetii 38SR EN 196-7:1995Metode de incercare ale cimenturilor. Partea 7: Metode de prelevare si pregatire a probelor de ciment39SR EN 197-12002Ciment-Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale40SR 3011:1996Cimenturi cu caldura de hidratare limitata si cu rezistenta la agresivitatea apelor cu continut de sulfati41SR 3011:1996/ A1:1999Cimenturi cu caldura de hidratare limitata si cu rezistenta la agresivitatea apelor cu continut de sulfati42SR 7055:1996Ciment Portland alb43SR EN 1770:2001Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea coeficientului de dilatare termica44SR EN 1008:2003Apa de preparare pentru beton Specificatii pentru prelevare, incercare si evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apa de preparare pentru beton45EN 13577:1999Calitatea apei. Determinarea continutului de dioxid de carbon agresiv46SR ISO 7150-1:2001Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Partea 1: Metoda spectrometrica manuala47SR ISO 7150-1:2001Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Partea 2: Metoda spectrometrica automata48SR ISO 7980:2002Calitatea apei. Determinarea continutului de calciu si magneziu.Metoda prin spectrometrie de absorbtie atomica49DIN 4030-2Evaluarea lichidelor, solurilor si gazelor nocive pentru beton-Partea 2: Prelevarea si analiza esantioanelor de apa si soluri50ISO 4316:1977Agenti activi de suprafata. Determinarea PH-ului solutiilor apoase. Metoda potentiometrica51Stas 8270-86Materiale. Poduri de soseaDispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilatatie52Stas 4834-86Guri de scurgere din fonta pentru poduri53SR 1948-2:1995Lucrari de drumuri. Parapete pe poduri. Prescriptii generale de proiectare si amplasare54SR EN 206-1:2002Beton. Partea 1: Specificatie, performanta, productie si conformitate (clasificare)55SR EN 1766:2002Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Beton de referinta pentru incercari

56SR EN 12390-1:2002Incercare pe beton intarit. Partea 1: Forma, dimensiuni si alte conditii pentru epruvete si tipare57SR EN 12390-2:2002Incercare pe beton intarit. Partea 2:Pregatirea si conservarea epruvetelor pentru incercari de rezistenta58SR EN 12390-3:2002Incercare pe beton intarit. Partea 3: Rezistenta la compresiune a epruvetelor59SR EN 1992:2006Proiectarea structurilor de beton60SR EN 12350-1:2003Incercare pe beton proaspat. Partea 1: Esantionare61SR EN 12350-2:2003Incercare pe beton proaspat. Partea 2: Incercare de tasare62SR EN 12350-3:2003Incercare pe beton proaspat. Partea 3: Incercare Vebe63SR EN 12350-4:2002Incercare pe beton proaspat. Partea 4: Grad de compactare64SR EN 12350-5:2002Incercare pe beton proaspat. Partea 5: Incercare cu masa de raspindire65SR EN 12350-6:2002Incercare pe beton proaspat. Partea 6: Densitate66SR EN 12350-7:2003Incercare pe beton proaspat. Partea 7: Continut de aer. Metode prin presiune67SR EN 12504-1:2002Incercari pe beton in structuri. Partea 1: Carote. Prelevare, examinare si incercari la compresiune68SR EN 12504-2:2002Incercari pe beton in structuri. Partea 2: Incercari nedistructive. Determinarea indicelui de recul69SR EN 12504-3:2006Incercari pe beton in structuri. Partea 3: Determinarea fortei de smulgere70SR EN 934-2:2003Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Partea 2: aditivi pentru beton. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare71SR EN 12878:2005Pigmenti pentru colorarea materialelor de constructie pe baza de ciment si/sau var. Specificatii si metode de incercare72ASTM C173Metode de incercare pentru determinarea continutului de aer al betonului proaspat prin metoda volumetrica73SR ENV 13670-1:2006Executia structurilor de beton-Partea 1: Conditii comune74SR EN 13369:2004Reguli comune pentru produsele prefabricate din beton75Stas 10111/1-77Poduri de cale ferata si sosea. Infrastructuri de zidarie si beton armat. Prescriptii de proiectare76Stas 10107/0-90Constructii civile si industriale. Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat77Stas 7721-90Tipare metalice pentru elemente prefabricate de beton, beton armat si beton precomprimat. Conditii tehnice de calitate78Stas 2833-80Incercari pe betoane. Determinarea contractiei axiale a betonului intarit79Stas 3349/2-83Betoane de ciment. Prescriptii pentru stabilirea agresivitatii apei fata de betoanele constructiilor hidroenergetice80Stas 5440-70Betoane de ciment. Verificarea reactiei alcalii-agregate81Stas 5585-71Incercari pe betoane. Determinarea modulului de elasticitate static la compresiune al betonului82Stas 6102-86Betoane pentru constructii hidrotehnice. Clasificare si conditii tehnice de calitate83Stas 6657/2-89Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton precomprimart. Reguli si metode de verificare a calitatii84Stas 8600-79Constructii civile industriale si agrozootehnice. Tolerante si asamblari in constructii. Sistem de tolerante85Stas 10265-75Tolerante in constructii. Calitatea suprafetelor finisate. Termeni si notiuni de baza86Stas 10265/1-84Tolerante in constructii. Tolerante la suprafetele din beton aparent87Stas 1910-83Poduri de beton, beton armat si beton precomprimat. Suprastructura. Conditii generale de executie88Stas 3221-86Poduri de sosea. Convoaie tip si clase de incarcare89Stas 2924-91Poduri pe sosea. Gabarite90Stas 2920-83Poduri de sosea. Supravegheri si revizii tehnice91Stas 1545-89Poduri pentru strazi si sosele; pasarele. Actiuni

92Stas 10111/2-87Poduri de cale ferata si sosea. Suprastructuri din beton, beton armat si beton precomprimat. Prescriptii de proiectare93Stas 12187-88Table groase de otel pentru elementele principale ale podurilor si viaductelor94Stas 12313-85Poduri de cale ferata si sosea. Incercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat95Stas 12504-86Poduri de cale ferata, de sosea si pasarele. Incercarea suprastructurilor cu actiuni de proba96Stas 1844-75Poduri metalice de sosea. Prescriptii de proiectare97Stas 3461-83Poduri metalice de cale ferata si sosea. Suprastructuri nituite. Prescriptii de executie98Stas 5626-92Poduri. Terminologie99Stas 10101/1-78Actiuni in constructii. Greutati tehnice si incarcari permanente101Stas 10101/ OB-87Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru podurile de cale ferata si de sosea102Stas 7009-79Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Tolerante si asamblari in constructii. Terminologie103Stas 7384-85Abateri si tolerante geometrice. Terminologie104TEM 2001Standarde TEM si practici recomandate a 3-a editie, 4-6 Decembrie 2001105AGRAcordul European privind principalele artere de trafic (AGR)106Legea nr. 82/98Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor107Ordin 43/98Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale108Ordin 45/98Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor109NP 074/02Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice si a terenului de fundare110GT 035/02Ghid pentru modul de intocmire si verificare a documentatiilor geotehnice pentru constructii111PD 161/85Ghid de proiectare pentru drumuri, poduri de cale ferata, consolidari112P 100/01Ghid de proiectare pentru constructii civile113NE-013/02Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si prefabricate din beton precomprimat114CD 145-85Ghid de metodologie a constructiei pentru executarea stratelor de fundatie din balast prin compactarea la un continut optim de umezeala de compactare115P 10-86Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii116C 160-75Normativ privind alcatuirea si executarea pilotilor pentru fundatii117C 215-88Instructiuni tehnice pentru elemente de fundatii din beton cu adaos de cenusa de centrala termoelectrica, situate in terenuri cu agresivitati naturale si industriale118C 41-86Normativ pentru alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor glisante119C 162-73Normativ pentru alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor metalice plane pentru peretii din beton monolit la cladiri120C 11-74Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor din placaj pentru cofraje121

Ghid pentru proiectarea si utilizarea cofrajelor122C 16-84Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente123C 28/83Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton124C 130-78Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor125C 156-89Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 657/3-89. Elemente prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat. Procedee si dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice126C 149-87Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elemente de beton si beton armat127PE 713-90Instructiuni tehnice departamentale pentru executia si controlul betoanelor constructiilor hidrotehnice128C 163-73Instructiuni tehnice pentru folosirea profilului incastrat PVC plastifiat, la etansarea rosturilor in cadrul constructiilor hidrotehnice129C 237-92Instructiuni tehnice pentru utilizarea aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment130C 248-93Instructiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip131NP 007-97Cod de proiectare pentru structuri si cadre din beton armat132P 85-97Cod de proiectare pentru structuri cu pereti structurali133C 56-85Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii134C 26-85Normativ pentru incerc area betonului prin metode nedistructive135C 54-81Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul carotelor136C 200-81Instructiuni tehnice pentru controlul calitatii betonului la constructii ingineresti ingropate, prin metoda carotajului sonic137C 150-84Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otekl ale constructiilor civile, industriale si agricole138C 170-87Instructiuni tehnice de protectia elementelor din beton armat si beton precomprimat supraterane situate in medii agresive naturale si industriale139AND 522-2002Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod140NP 067-02Normativ privind lucrarile de aparare a drumurilor, cailor ferate si podurilor, impotriva actiunii apelor curgatoare si lacurilor141PD 95-2002Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor142P19-2003Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor tip de podete pentru drumuri143ISO 9812Consistenta betonului. Metoda imprastierii.144ISO 7031Testarea impermeabilitatii betonului.145Eurocod 2Calculul structurilor din beton.146ST 009-96Caracteristicile armaturilor.147SR ASTM D5882Testarea integritii piloilor.148DIN 17100Otel de uz general149EN 10025-2 : 2004Standard European pentru otel pentru structuri150DIN EN ISO 1461Galvanizare aplicata la cald pentru piese de otel151DIN : 267Straturi de protective aplicate electrolitic152DIN ISO 10684:2004Galvanizare aplicata la cald153NE 012-99Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton, beton amat si beton precomprimat154NE 012-1:2007Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton, beton amat si beton precomprimat. Partea 1: Producerea betonului155AND 577-2002Normativ privind executia si controlul calitatii hidroizolatiei la poduri156SR 667-2001Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri. Conditii tehnice generale de calitate

603.1Generaliti

Programul de verificare a calitatii lucrarilor va fi pregtit nainte de executia lucrarilor care fac obiectul acestei subsectiuni.Aceste documente vor fi pstrate pe antier ca parte a sistemului de control al calitii.

603.1.1 Descriere

Aceste specificatii tehnice descriu montarea eafodajelor i cofrajelor, prepararea, turnarea, tratarea si finisarea betonului pentru structuri de construcii. Structurile cuprinse in aceste specificatii tehnice sunt:Infrastructuri (Poduri)

Suprastructuri (Poduri)

Podee

Ziduri de sprijin si timpane

Alte structuri diverse

Aceste specificatii tehnice cuprind i lucrrile de betoane necesare pentru adaptarea, modificarea sau reconstrucia structurilor existente.

603.2Materiale

603.2.1 Ciment

Cimentul utilizat trebuie s fie n conformitate cu prevederile standardelor naionale si Codului de practic.Cimentul va fi clasificat n conformitate cu prevederile urmtoarelor acte normative:Ciment Portland (tip I) SR EN 197 1 - 2002Ciment cu adaosuri (tip II) SR EN 197 1 - 2002Ciment rezistent la sulfai (CRS) SR EN 197-1-2002Condiiile i aplicabilitatea folosirii cimentului sunt descrise n Anexa I.1 i Anexa I.2 din Codul de practic NE012 99.

Livrare i transport

Cimentul va fi transportat n vrac sau ambalat n saci de hrtie i va fi livrat cu Certificat de calitate. Cimentul in vrac va fi transportat n vehicule speciale, prevzute cu echipament de descrcare pneumatic.Cimentul va fi protejat in permanen mpotriva umiditii i impuritilor n perioada de depozitare i transport.Dac cimentul provine de la un furnizor i nu de la un productor, livrarea cimentului va fi nsoit de o Declaraie de conformitate care stabilete:Tipul de ciment livrat i fabrica producatoare.

Data sosirii la depozitul furnizorului.

Certificatul de calitate eliberat de productor.

Documentul de garanie.

Numrul i data certificatului de calitate eliberat de un laborator autorizat, cu toate datele necesare. Prelevarea probelor de ciment va fi efectuat n conformitate cu prevederile SR EN 196 7.

DepozitareCimentul va fi depozitat n silozuri, sortat pe tipuri, cnd este livrat n vrac sau n zone de depozitare special amenajate cnd este livrat n saci luandu-se masuri de prevenire a amestecarii.Cnd se livreaz n saci, sacii cu ciment trebuie aezai n rnduri pe panouri din lemn cu un spaiu liber de cel puin 150 mm intre randuri cu un spatiu de cel putin 500mm n jurul fiecruia pentru a permite buna circulaie a aerului. Nu este permisa stivuirea pe mai mult de 10 randuri.Dac perioada de depozitare este depit, cimentul se va evacua din zonele de depozitare sau din silozuri, n alte locuri de pe antier. Cimentul expirat nu va fi folosit pentru prepararea betonului de structuri.

Controlul de calitateControlul de calitate se va efectua astfel:-Prin examinarea certificatelor de garanie a calitii eliberate de furnizor n conformitate cu SR EN206-1-Prin verificarea cimentului n conformitate cu prevederile SR EN 206-1 i n conformitate cuprocedurile de incercare indicate in Tabelul 1, fara a se limita la acestea:

Tabelul 1

SR EN 196 1 95Metode de incercare a cimentului (Determinarea rezistenei mecanice)SR EN 196 3 97Metode de incercare a cimentului ( Determinarea stabilitatii i a timpului de priza)SR EN 196 3 95/AC 1997Metode de incercare a cimentului ( Determinarea fineii)SR EN 196 7 95Metode de incercare a cimentului (Metode de prelevare i pregtire a probelor)SR EN 196 21 94Metode de incercare a cimentului Determinarea coninutului de clor, dioxid de carbon i alcalii de cimentSTAS 227/2 - 1994Testarea fizic a cimentului (Determinarea finetii de macinare prin cernere)603.2.2 AgregateGeneralitiAgregatele vor fi agregate rotunde de rau sau agregate concasate produse din roci cu densiti ntre 2201 i 2750 kg/m3 si vor respecta prevederile actelor normative din Tabelul 2:Tabelul 2

STAS 662-2002Lucrri de drumuri. Agregate naturale de balastier pt lucrari de drumuriSR 667-2001Agregate naturale i piatr prelucrat pentru lucrri de drumuri.SR EN 12620-03Agregate pentru betonCompoziia granulometric a agregatelor va fi stabilit in functie de dozarea cimentului i lucrabilitatea betonului n conformitate cu prevederile SR EN 206-1.n Tabelul 3 de mai jos, se indic parametrii de testare pentru agregate.

Tabelul 3

Testele indicate n SR EN 12620 care se vor efectua pentru fiecare surs de agregateN Nr. crt.TestulParametrii testaiMetoda de testareFrecvena testelorObservaii1Granulozitate Agregate mari i fineTabel 2, 3 i 4SR EN 933-11 test sptmnal-2Forma agregatelor mari (Indice de form) b/a*Min. 0,66ST AS 4606/801 test lunar-

c/a*Min. 0,33ST AS 4606/80

3Procentul de pri fine din agregatele mariMax. 0.25%ST AS 4606/801 test sptmnalPe agregate nu trebuie s existe pelicule aderente de argil sau de alt material, care le-ar putea izola de materialul de legtur.4Densitatea particulelorMin.2000 kg/m3 (Densitate)STAS 4606/801 pe an-

Absorbia de ap

EN 1097-61 pe andin SR EN 12620. Prin acest test se controleaz coninutul de ap n raportul ap/ciment5Rezistena la uzur cu maina Los Angeles< = 40 (LA40)EN 1097-22 pe andin EN 12620, pag. 35, Tabel H26% de pierderi la nghe i dezghe din masa iniialMax. 10%ST AS 4606/801 pe an-7Coninutul de humusgalbenSTAS 4606/801 la 3 luni-8Procentul de pri fine din agregatele fine0-3% nu se cer teste suplimentare privind coninutul de argilST AS 4606/801 test sptmnal1 test sptmnal, pentru a confirma trecerile de %

3-5% se cer determinri suplimentare privind absena argileiST AS 4606/801 test sptmnal-*a=lungimea, b=limea agregatului *=grosimea agregatuluiProductie, livrare si depozitareCarierele si balastierele utilizate vor asigura cantitile necesare de material la niveluri acceptabile de calitate pentru aprovizionarea lucrarii pe perioade suficient de lungi.Carierele si balastierele care livreaz agregate trebuie s elibereze certificate de calitate i certificate sau declaraii de conformitate de calitate n care s se specifice tipul, calitatea i caracteristicile agregatelor livrate. Toate agregatele trebuie livrate n stare curat.Agregatele nu trebuie s fie contaminate cu alte materiale n timpul transportului sau depozitrii. Dac agregatele au fost contaminate acestea trebuie curate iar metoda de transport sau de depozitare va fi revizuita. Se vor lua masurile necesare pentru prevenirea recontaminarii.Zonele de depozitare a agregatelor trebuie s fie betonate i drenate. Depozitele de agregate trebuie separate cu perei despritori corespunztori, cu nlime suficient pentru a evita amestecarea accidentala a agregatelor de diverse sorturi. Fiecare compartiment trebuie marcat i etichetat vizibil.Depozitarea agregatelor direct pe pmnt sau pe o platform de balast nu este permis.Agregatele din surse diferite vor fi depozitate separat.Controlul calitiiControlul calitii se va efectua astfel:- n conformitate cu prevederile SR EN 206-1.603.2.3ApaApa folosit pentru amestecarea betonului poate proveni din surse potabile publice sau din alte surse acceptabile. Apa trebuie s indeplineasca cerinele SR EN 1008 2003.603.2.4AditiviAditivii sunt materiale adugate in dozare controlata pentru mbuntirea caracteristicilor amestecului de beton, iar intrebuintarile lor au fost identificate in tabelul de mai jos.Aditivii prezentati in Tabelul 4 nu trebuie s conin componente ce ar putea influena negativ caracteristicile betonului sau ale armturii.Tabelul 4

Aditiv reducator de apambuntirea lucrabilitii / reducerea raportului ap / cimentAditiv intens reducator de apambuntete fluiditatea / tasari mariAditiv incetinitor de prizaReducerea cldurii de hidratare / betonarea pe timp cldurosAditiv accelerator de prizambuntete timpii de priza / rezistena initiala mareAditiv antrenor de aermbuntete lucrabilitatea i durabilitateaAditivi anti-inghetAccelereaz timpul de priza / betonarea pe timp frigurosUtilizarea aditivilor se va face n conformitate cu prevederile SR EN 206-1.603.2.5 BetonulBetonul se compune din agregate, ciment, ap i aditivi.Amestecul de beton va avea caracteristicile adecvate care sa asigure indeplinirea cerintelor de durabilitatein conformitate cu prevederile NE012-1:2007. Cerintele elementare vor include: caracteristici de expunere, rezistentabetonului; permeabilitatea la apa; rezistenta la inghet-dezghet si tipurile de ciment.Expunerea la agresiunea mediuluiCalitatea betonului depinde de gradul de agresivitate a mediului i agresivitatea apei la care este expus structura aa cum se definete n prevederile NE012-1:2007.Rezistena betonuluiCalitatea betonului defineste nivelul de performan care are la baza cerintele de rezistenta i durabilitate ale elementului de beton. Clasa ce urmeaza a fi folosita in lucrari este prezentata n Tabelul 5 de mai jos :Tabelul 5

Clasa de rezisten a betonuluiC12/15C 20/25C 25/30C 30/37C35/45fckdi. N/mm21220253035fck cub N/mm21525303745unde:fck cil. este rezistena caracteristica la compresiune determinata pe cilindri de proba cu diametrul de150 mm si exprimat n N/mm2fck cub este rezistena caracteristica la compresiune determinata pe cuburi de proba cu latura de 150 mmi exprimat n N/mm2Clasa betonului pentru fiecare element va fi cea specificat n planse.PermeabilitateaPermeabilitatea este definit ca adncimea la care apa patrunde in proba de beton n condiii standard de incercare. Condiiile standard sunt definite de prevederile SR EN 206-1:2002.Reteta de preparareRetetele de preparare pentru fiecare clasa de betoane se vor stabili prin teste preliminare de laborator. La efectuarea testelor de laborator se vor utiliza componente (agregate, ciment, apa si aditivi) care urmeaza sa fie utilizate in lucrare.Retetele efective de preparare vor fi stabilite zilnic sau ori de cate ori este necesar prin corectarea cantitatii de apa functie de umiditatea reala.Retetele de preparare se vor reface ori de cate ori se schimba sursele de materiale.Tabelul 6 de mai jos prezinta caracteristicile necesare betonului pentru diferite clase de rezistenta si elemente ce urmeaza a fi folosite in lucrari.

603. STRUCTURI - BETON PENTRU STRUCTURIPag. 28 din 28

Tabel 6

cerinte pentru COMPOZITIa betonULUI

Nr. crt.Tipul elementelorClasa de expunere din Codulde PracticaCerinte pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat, conform Codului de Practica NE 012-1: 2007 Anexa FClasa minima de betonconform Employers RequirementsClasa de betondin proiect

Raport maxim apa/cimentDozaj minim de ciment (kg/m3)Continut minim de aer antrenat (%)Alte conditiiTip ciment

Clasa minima de rezistenta

012345678910

BETON MONOLIT

FUNDATII

1Fundatie beton simplu

XF2

0.55

300

aAgregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM I

C25/30

C16/20

C25/302Fundatie podete

XC2

0.60

260

-

-CEM I

C16/20

C16/20

C16/203Chesoane

XC2

0.60

260

-

-CEM I

C16/20

C30/37

C30/374Umplutura chesoane

X0

-

-

-

-CEM I

C8/10

C30/37

C30/375Piloti forati

XC2

0.60

260

-

-CEM I

C16/20

C30/37

C30/376Micropiloti (=80-250mm)

XC2

0.60

260

-

-CEM I

C16/20

C30/37

C30/377Minipiloti (=300-600mm)

XC2

0.60

260

-

-CEM I

C16/20

C30/37

C30/37012467895338Beton de egalizare pentru radiere si fundatii talpi

X0

-

-

-

-CEM I

C8/10

C16/20

C16/209Radiere si fundatii talpi

XC3

0.60

280

-

-CEM I

C20/25

C30/37

C30/37

ELEVATII

10Culei - elevatii XC4+XD3+XS1+XF20,45320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

C30/37

C35/4511Pile elevatii XC4+XD3+XS1+XF20,45320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

C30/37

C35/4512Timpane podete XC4+XD3+XS1+XF40,45340adCEM IC35/45

C30/37

C35/4513Camere de cadere podete XC4+XF20,50320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

C30/37

C35/4514Stalpi si tiranti pentru cadre cu stalpi in V XC4+XD3+XS1+XF20,45320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

C30/37

C35/4515PilonXC4+XD3+XS1+XF20,45320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

C30/37

C35/45

SUPRASTRUCTURA

16Zone monolite dintre grinzi, console si antretoaze XC4+XD3+XS1+XF40,45340adCEM IC35/45

C30/37

C35/450124678953317Placa de suprabetonare XC4+XD3+XS1+XF40,45340adCEM IC35/45

C30/37

C35/4518Dala monolitaXC4+XD3+XS1+XF40,45340adCEM IC35/45

C30/37

C35/4519

Grinzi monoliteXC4+XD3+XS1+XF40,45340adCEM IC35/45

C30/37

C35/4520Dala monolita pentru cadre cu stalpi in VXC4+XD3+XS1+XF40,45340adCEM IC35/45

C30/37

C35/4521Monolizari intre dale prefabricateXC4+XD3+XS1+XF40,45340adCEM IC35/45

C30/37

C35/4522Dale monolite de capatXC4+XD3+XS1+XF40,45340adCEM IC35/45

C30/37

C35/4523Lisa parapetXC4+XD3+XS1+XF40,45340adCEM IC35/45

C30/37

C35/4524Beton de panta (armat)XF1

0.50

300

-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM I

C25/30C30/37C30/3725Beton de panta podeteXF1

0.50

300

-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM I

C25/30-C25/3026Beton de protectie podeteXF1

0.50

300

-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM I

C25/30-C25/3027Umplutura trotuare XF1

0.50

300

-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM I

C25/30

C25/30

C25/30012968810433

RACORDARI CU TERASAMENTELE

28Fundatie sferturi de con

XF2

0.55

300

aAgregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM I

C25/30

C16/20

C25/3029Pereu din beton, scari si casiuriXF2+XD3+XS10,45320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

C30/37

C35/4530Rigola la dren la podeteXC4

0.50

300--CEM IC25/30

-

C25/3031Placi de racordare monoliteXC3+XF1

0.50

300

-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM I

C25/30

C30/37

C30/3732Grinzi de rezemare pentru placi de racordare XC3+XF1

0.50

300

-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM I

C25/30

C30/37

C30/3733Fundatii ziduri de sprijin

XF2

0.55

300

aAgregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM I

C25/30

C16/20

C25/3034Elevatii ziduri de sprijinXC4+XD3+XS1+XF20,45320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

C30/37

C35/45

ALBIE

35Prag de fund XF20,50320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

C30/37

C35/4501296881043336Bloc de capat XC4+XS1+XF20,50320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

C30/37

C35/4537Placare gabioane XF2+XS10,50320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

C30/37

C35/45

SCURGEREA APELOR

38Rigole, santuri si rigole de acostamentXF2+XD3+XS10,45320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

-C35/45 39Rigole carosabileXF2+XD3+XS10,45320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

C30/37C35/45 40Capace la rigole carosabileXF2+XD3+XS10,45320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

C30/37C35/45

DRENURI

41Radier caminXC3+XF1

0.50

300

-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM I

C25/30

-C25/30 42Capac caminXF2+XD3+XS10,45320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

C30/37C35/45 43Cap de dren XC4+XF20,50320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

C30/37

C35/4501296881043344Radier put de aerisire

XC2

0.60

260

-

-CEM I

C16/20

-

C16/20

SEPARATOR DE ULEIURI

45Beton de poza

X0

-

-

-

-CEM I

C8/10

-

C8/1046DaleXF2+XD3+XS10,45320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

C30/37C35/45 47BazinXF2+XD3+XS10,45320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

C30/37C35/45

BAZIN FITOEPURATOR

48Pinten XC4+XF20,50320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

-

C35/4549Pereu turnat pe locXC4+XF2+XS10,50320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

-

C35/45

BETON PREFABRICAT

FUNDATII

50Piloti batuti

XC2

0.60

260

-

-CEM I

C16/20

C30/37

C30/37012968810433

SUPRASTRUCTURA

51Elevatii prefabricate podeteXC4+XD3+XS1+XF40,45340adCEM IC35/45

C30/37

C35/4552Cadre prefabricate podeteXC4+XD3+XS1+XF40,45340adCEM IC35/45

C30/37

C35/4553Timpane prefabricate podeteXC4+XD3+XS1+XF40,45340adCEM IC35/45

C30/37

C35/4554Grinzi prefabricateXC4+XD3+XS1+XF40,45340adCEM IC35/45

C30/37

C35/4555Dale prefabricateXC4+XD3+XS1+XF40,45340adCEM IC35/45

C30/37

C35/4556Lise prefabricateXC4+XD3+XS1+XF40,45340adCEM IC35/45

C30/37

C35/4557Borduri prefabricateXF2+XD3+XS10,45320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

C30/37C40/50

RACORDARI CU TERASAMENTELE

58Aripi prefabricate podeteXC4+XD3+XS1+XF40,45340adCEM IC35/45

C30/37

C35/4559Scari si casiuri prefabricate XF2+XD3+XS10,45320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

C30/37C35/4560Placi de racordare prefabricateXC3+XF1

0.50

300

-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM I

C25/30

C30/37

C30/3701296881043361Grinzi de rezemare pentru placi de racordare XC3+XF1

0.50

300

-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM I

C25/30

C30/37

C30/37

SCURGEREA APELOR

62Rigole, santuri si rigole de acostament prefabricateXF2+XD3+XS10,45320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

-C35/45

SEPARATOR DE ULEIURI

63Capace prefabricateXF2+XD3+XS10,45320-Agregate rezistente la inghet-dezghet conform SR EN 12620CEM IC35/45

C30/37C35/45

Retetele de beton vor asigura cerinele de rezisten i durabilitate specificate n prevederile SR EN 206-1:2002 i NE012-1:2007.Incercarile uzuale pentru betoane sunt:A. Beton proaspt-Consistena determin lucrabilitatea determinata in conformitate cu prevederile SR EN 206-1:2002.

-Aer antrenat determinat n conformitate cu prevederile SR EN 12350-7:2003

-Densitatea aparent determinat n conformitate cu prevederile SR EN 12350-6:2002

B.Beton ntritRezistena la compresiune

Evoluia rezistenei n timp

Permeabilitatea

Rezistena la nghe dezghe

Densitatea.

Se va face o analiz suficient i complet, pentru a stabili modul n care timpul de priz al betonului i tasarea sunt influenate de utilizarea unui ntrzietor de priz.603.3 Utilaje si lucrari pregatitoareInstalatiile de preparare a betonului vor avea capacitatea necesara, vor fi atestate de catre Inspectia de Stat in Constructii si aprobate de Inginer. Prevederea se aplica si instalatiilor de preparare apartinand furnizorilor de beton proaspat.603.3.1 CofrajeleCofrajele se monteaz pe antier n conformitate cu cerinele prevzute n Codul de practic NE 012-99, privind execuia lucrrilor de betoane, beton armat i beton precomprimat.Cofrajele vor fi construite astfel nct s se respecte formele i dimensiunile din planse pe tot parcursul procesului de betonare in conditiile ndeprtrii n siguran fr deteriorarea betonului.Pe cat posibil se vor evita cofrajele interioare pentru ca suprafaa exterioar a betonului sa nu fie deteriorat.Cofrajele ce se vor folosi pentru suprafeele expuse vor fi formate din lemn finisat, materiale pe baz de polimeri, placaj sau metal n care toate capetele de boluri i nituri vor fi necate i etane pentru a asigura o suprafa plan, uniform.Lemnul nefinisat poate fi folosit ca material de cptuire sau de suprafa pe suprafeele neaparente.Nu se vor folosi ca materiale de cofraj aluminiul sau alte materiale care reacioneaz nefavorabil cu betonul.Cofrajele trebuie s fie suficient de rigide pentru a asigura respectarea toleranelor, conform Anexei III, 1 din Codul de practic NE 012-99. Structura cofrajelor trebuie s permit amplasarea corect a armturilor i compactarea corespunztoare a betonului.Distanierii de cofraj i alte elemente introduse temporar pentru meninerea corect pe poziie a cofrajului i armturilor nu trebuie s afecteze durata de serviciu i aspectul betonului; nu trebuie s ncarce suplimentar structura.Se vor folosi cofraje, cum ar fi: cele fixe, mobile, reutilizabile, cofraje unicat, de obicei din lemn, cofraje pierdute, ale cror elemente componente fac parte din structur.

Cofrajele se execut n funcie de calitatea suprafeei betonului cerute dup nlturarea cofrajului, astfel nct s permit obinerea suprafeelor de beton netede. Se accepta utilizarea de cofraje decorative propuse de Antreprenor si aprobate de Inginer.Manipularea, transportul i depozitarea cofrajelor se vor efectua astfel nct s se evite deformarea i deteriorarea acestora. Nu se admite depozitarea cofrajelor direct pe sol sau depozitarea altor materiale peste cofraj.603.3.2 EsafodajeToate esafodajele se vor proiecta astfel nct s se asigure meninerea fix a cofrajului pe toat perioada de betonare i inlturarea acestora in siguranta fr a deteriora structura.603.4 Conditii de executie603.4.1Prepararea betonului pe antiern timpul tuturor operaiilor de betonare, se vor respecta prevederile SR EN 206, si NE012-1:2007.Laboratoare de incercare complet echipate se vor menine pe antier pentru a realiza testele specificate n programul de verificare a calitatii lucrarilor care sunt pregtite nainte i care fac parte din documentaia controlului de calitate.Timpul de amestecare va fi de cel puin 45 sec. de la introducerea ultimului element component. Timpul de amestecare va fi modificat ori de cte ori aspectul betonului indic o amestecare neadecvat. Acolo unde este considerat a fi necesar, se pot folosi aditivi.Cnd se utilizeaz acelai cantar pentru determinarea masei la mai mult de un material, mai nti se va cantari cimentul.Raportul apa/ ciment folosit pentru prepararea betonului este cel rezultat din testele preliminare corectat zilnic sau ori de cate ori este necesar functie de umiditatea reala a agregatelor.n cazul n care se cere utilizarea unor betoane, cu tasare mare (lucrabile) sau apare necesitatea de a mbunti durabilitatea prin reducerea coninutului de ap din amestec, se poate aduga un aditiv pentru reducerea cantitii de apa.Nu se admite adaugarea de ap n malaxor n timpul transportului sau la turnarea betonului pe antier.n timpul operaiilor de amestecare i dozare sunt permise urmtoarele abateri.-Agregate 3% din greutate

-Ciment i ap 2% din greutate

-Aditivi 5% din volum

-Adaosuri. 3% din volum

603.4.2Beton proaspatBetonul va fi livrat cu un Bon de livrare care va fi completat n conformitate cu prevederile SR EN 206-1:2002 Cl.7.3.n toate situaiile, Bonul de livrare va cuprinde data i ora plecarii din statie si sosirii la punctul de lucru, confirmarea de primire a betonului i temperatura ambiant.n 30 de zile de la livrarea betonului, furnizorul va emite un certificat de calitate pentru betonul ce a fost livrat pe antier. Furnizorul trebuie s comunice rezultatele testelor n termen de 30 de zile de la livrarea betonului.

603.4.3 Transportul betonuluiBetonul transportat n betoniere sau agitatoare trebuie descrcat n interval de 90 minute dup introducerea cimentului n amestec. Cand sunt anticipate perioade de timp mai mari intre cele doua operatiuni, se vor lua masurile necesare pentru a avea certitudinea ca nu a fost compromisa calitatea betonului cerut n aceast specificatie si conform planelor.Perioada de timp dintre incarcare si descarcare va respecta prevederile SR EN 206-1:2002. n caz contrar, se vor lua msurile necesare de reducere a acestui interval de timp.Nici un fel de beton pentru structuri nu se va transporta n mijloace de transport fr agitatoare.

603.4.4 Pregtirea betonariii

Sapaturile fundaiei nu trebuie s fie inundate nainte de turnarea betonului. Betonul va fi turnat printr-o operaie continu.

Betonul nu se va turna n cofraje pn cnd cofrajul nu intruneste conditiile prevazute in clauza 403.3.1 i betonul nu a fost inspectat n privinta calitatii. Nu se va permite rezemarea elementelor suprastructurii pe infrastructur, pn cnd betonul din infrastructura nu a realizat rezistena caracteristica la compresiune.Acolo unde aplicarea incarcarii are loc mai devreme dect s-a anticipat, se va verifica rezistenta la compresiune n elementul de susinere, inainte de aplicarea ncrcrii.Pentru verificare se vor preleva epruvete din beton care se vor pastra in conditiile elementului.603.4.5Stratul de egalizare din betonDac este prevazut in planse sau dac pe antier este imposibil sau impracticabil eliminarea apei la talpa fundaiei, trebuie turnat un strat de beton de egalizare sub talpa fundaiei pentru a se asigura c zona excavat pentru fundaie nu va fi inundata n timpul betonarii fundaiei.Betonul pentru stratul de egalizare se va conforma cerinelor clauzei 403.4.12 .Dupa minim 72 ore, se va epuiza apa iar armtura fundaiei i betonul vor fi puse in opera ntr-un mediu sigur i uscat.Epuizarea apei din interiorul fundaiei se va efectua astfel incat sa se excluda posibilitatea spalarii betonului proaspt.Dupa betonare este interzisa pentru 24 ore epuizarea apei.603.4.6ArmturaArmtura va fi fasonata si montat aa cum se arat n Subsectiunea 404.603.4.7EsafodajeToate esafodajele vor fi construite pentru a susine sarcinile fr o tasare apreciabil sau deformare. Se vor lua masuri pentru a se asigura c esafodajul menine cofrajul n poziie corect pe toat perioada de betonare.Materialele utilizate pentru esafodaje pot fi noi sau folosite dar cele deteriorate, cu defecte sau necorespunzatoare nu vor fi folosite i trebuie eliminate de la lucrare.Suporii esafodajului se vor asigura mpotriva impactului i efectelor vibraiilor provenind de la utilajele n lucru, prin montarea de bariere sau prin limitarea accesului n zon pentru utilajele de construcie pentru a se conforma cerintelor de protectie a sanatatii si securitatii.

603.4.8 CofrajeleCofrajele pentru beton vor fi n conformitate cu formele, dimensiunile, cotele i proportiile din planse. Cofrajele trebuie sa fie rigide, indeformabile si etanse. Cofrajele vor fi suficient de rigide pentru a preveni deformarea datorat presiunii betonului, vibraiilor i altor sarcini rezultate din operaiile de execuie.Placrile cofrajelor vor fi facute din placaj, panouri rezistente la ap sau alte materiale. Se va folosi un singur tip de placare. Placrile vor avea o dimensiune uniform i vor fi de dimensiunea necesar. mbinrile trebuie s fie etane, tiate uniform i nchise pentru a preveni pierderea mortarului.Cofrajul va fi aezat i meninut in pozitie printr-un sistem adecvat de fixare.Suprafeele cofrajului vor fi tratate cu lubrefiant incolor sau alte materiale. Materialele care ader sau decoloreaz suprafeele betonului nu vor fi folosite.nainte de montare, cofrajul se cur i se pregtete, respectiv suprafeele panourilor care vin n contact direct cu betonul; se verific i se corecteaz poziia armturii. Montarea cofrajelor cuprinde urmtoarele lucrri:-stabilirea poziiei cofrajelor-curirea i ungerea elementelor componente ale cofrajelor-montajul i sprijinirea temporar a panourilor de cofraje-verificarea i corectarea poziiei panourilor-fixarea i sprijinirea permanent a elementelor de cofraj-etanarea mbinrilor603.4.9 Demontarea cofrajelor i a esafodajelor

Sculele pentru decofrare nu trebuie s vin n contact direct cu betonul proaspt..Esafodajul care susine structura din beton va rmne pe pozitie pn cnd testele arat c betonul a atins rezistena la compresiune de cel puin 10 Mpa.La scoaterea cofrajelor, se vor respecta cerinele Codului de practic NE 012-99, privind lucrrile de execuie pentru betoane, beton armat, precomprimat, Anexa V. Este important ca demontarea elementelor componente ale esafodajelor si cofrajelor s se fac sub supravegherea sefului punctului de lucru care va stabili etapele de executie, pentru a nu afecta rezistena i stabiitatea structurii.Se vor respecta prevederile din Codul de practic NE 012-99, cap. 14, tabelele 14.1, 14.2, 14.3 privind intervalul minim n care trebuie s se execute nlturarea cofrajului, precum i perioadele orientative de efectuare a incer-crilor pe probe de betoane, privind rezistena betonului, n funcie de temperatur i de viteza de maturizare a betonului.Suportii esafodajului vor fi demontati din centrul deschiderii spre reazeme.In toate cazurile, indepartarea cofrajelor nu va fi prematura ; aceasta operatiune va fi controlata si se vor lua masurile necesare pentru a avea certitudinea ca nu a fost compromisa calitatea betonului ntrit.

603.4.10 Turnarea betonului

Turnarea betonului va fi facuta conform prevederilor Codului de practica NP 012-99.Cofrajul i armtura unei structuri vor fi montate nainte de betonare, murdria, rumeguul sau alte materiale vor fi eliminate din cofraj nainte de betonare.

Operaiile de betonare vor fi ntrerupte cnd temperatura aerului este mai mica de 5C i nu se vor relua pn cnd temperatura aerului nu atinge 5C, dac nu au fost luate msuri pentru betonarea pe timp rece n conformitate cu prevederile clauzei 403.4.13.Cnd se toarn betonul i temperatura aerului scade sub 5C, betonul va fi protejat.Ordinea de betonare a elementelor va fi cea prevazuta in procedura prezentata de Antreprenor.Turnarea betonului se va face astfel nct s nu apar goluri i betonul s fie uniform, cu o textur compact, omogen pe toate suprafeele.Se vor lua masuri pentru a evita segregarea betonului i deplasarea armturii n timpul betonrii.Pentru a controla presiunea betonului asupra cofrajelor, betonul va fi turnat n straturi orizontale continui care s nu depeasc 450 mm grosime. Fiecare strat va fi turnat i vibrat nainte de turnarea urmtorului strat. Cnd un strat nu poate fi terminat ntr-o singur etap de lucru, se va executa un rost vertical.Cnd turnarea betonului este ntrerupt temporar, betonul va fi curat de lapte de ciment i alte impuritati.Inainte de reluarea operatiunii de turnare, toate resturile de mortar de pe oelul de armare i suprafeele cofrajului trebuie ndeprtate. Resturile de mortar uscat i praful vor fi ndeprtate de pe betonul proaspt.Trebuie s se acorde atenie pentru a nu deteriora sau ntrerupe aderenta oel-beton n timpul curirii armturii.

603.4.11 Turnarea betonului in mediu uscatTurnarea betonuluiTurnarea betonului in mediu uscat se poate face prin urmatoarele proceduri:-turnarea prin pompare

-turnarea cu bena de betonare

Pentru ambele proceduri caderea libera a betonului se va limita la 2m pentru a se evita segregarea. Inainte de inceperea operatiei de betonare toate dispozitivele vor fi curatate corespunzator. Consistenta betonului proaspat se va stabili in functie de procedura de betonare si tipul de element. Betonarea se va face in flux continuu in straturi uniforme a caror grosime se va stabili in functie de elementul care se va betona. Pentru fiecare tip de elemente al structurii antreprenorul va prezenta propuneri privind procedurile de betonare.

Compactarea betonului

Compactarea betonului se va face in conformitate cu prevederile NE 012-99, cap. 12 si Anexa IV.2.Betonul va fi compactat la o densitate uniform prin vibrare mecanica n timpul turnrii. Intensitatea vibraiei va deplasa vizibil masa de beton pe o raz de 450 mm.Vibratoarele vor fi manipulate astfel nct s antreneze betonul n jurul armturii i elementelor de fixare ncastrate, n colurile i n unghiurile cofrajului. Vibratoarele vor fi introduse i scoase din beton lent.Vibraiile provenind de la vibratoare nu vor provoca segregarea. Se va evita acumularea locala a laptelui de ciment. Aplicarea vibratoarelor se va face n puncte distanate uniform dar nu mai distanate de 2 ori raza, la care vibraia este efectiv vizibil.Vibraiile nu se vor aplica direct sau prin armtur pe sectoarele sau pe straturile de beton care s-au ntrit i i-au pierdut plasticitatea la vibrare.

603.4.12Turnarea betonului sub apPentru betonul turnat s ub ap se vor respecta prevederile art. 16.2 di n Co dul d e pr acti c NE 012 99.Lucrabilitatea betonului se va stabili in functie de parametrii sistemului de betonare si dimensiunile elementului.Betonul va fi turnat cu plnia formnd o mas compact care nu se segreg n timpul turnrii.Plnia se va compune dintr-un tub etan cu diametrul de cel puin 250 mm. Palnia va fi construit din tronsoane cu cuplaje etanse si flexibile si trebuie realizate dintr-un material rezistent la actiunea betonului.Tubul plniei va fi susinut astfel nct s permit micarea liber a captului de descrcare pe ntreaga suprafa n lucru. Dispunerea tuburilor trebuie s permit retragerea rapid, atunci cnd trebuie s se ntrzie sau s se opreasc turnarea betonului.

Captul de descrcare va fi nchis la nceperea lucrrii pentru a nu permite intrarea apei n tub i va fi etanat n permanen. Tubul plniei trebuie mentinut permanent plin cu beton.Dup alimentarea buncrului cu beton, turnarea betonului se face prin ridicarea uoar a captului de descrcare, meninand captul tubului n betonul deja turnat.Betonul va fi turnat continuu de la nceput la sfrit.Dupa ce betonul a fost turnat, apa rmas, laptele de ciment sau eventualele impuritati trebuie ndeprtate de pe suprafaa expus.603.4.13Betonarea pe timp frigurosLa betonarea pe timp friguros se vor respecta Cerintele din Normativul C-16-1984 Cap. 8 referitoare la turnarea betonului cnd temperatura este sub 5C.Cand se vor folosi cofraje glisante in perioada de timp friguos se vor lua masuri de protectie astfel incat betonul pus in opera sa fie mentinut la temperatura minima de 10C, timp de 3 zile(72 ore) de la turnare.

Temperatura betonului si a mediului va fi masurata si inregistrata cu o frecventa de minim 23 citiri / 24 ore, in zonele cele mai expuse.

Sistemul de protectie termica se va propune de catre Antreprenor si aproba de Inginer.

603.4.14 Rosturi de betonareDaca nu s-a specificat altfel in planse, rosturile de betonare vor fi evitate in elementele structurilor. Daca nu pot fi evitate, pozitia rosturilor va fi stabilita si tratarea acestora se va face in conformitate cu prevederile NE 012-99.Rosturile vor fi perpendiculare pe cofraj i vor fi prevzute cu pereti despartitori pentru toate rosturile cu excepia celor orizontale.Acolo unde este prevazut in planse se vor realiza rosturi etanse.Turnarea betonului se va efectua continuu de la un rost la altul. Marginile feelor tuturor rosturilor se vor finisa cu atenie la cote i nivel.

603.4.15Tratarea betonuluiSuprafeele de beton expuse vor fi udate sau protejate cu o membran pn la ntrire.Inainte de ndeprtarea cofrajului suprafeele nu necesit s fie acoperite i tratate. Nu este necesar acoperirea sau tratarea suplimentar dup scoaterea cofrajului, dac acesta a stat in cofraj cel puin 72 ore.Membrana de tratare trebuie protejat i meninut pe toat perioada de tratare de 72 ore. Orice deteriorare a membranei n aceast perioad trebuie remediat imediat.603.4.16Finisarea suprafeelor de betonToate suprafeele de beton vor fi finisate.Finisarea suprafeelor cofrateImediat dup ndeprtarea cofrajului toate protuberantele i neregularitatile trebuie ndeprtate de pe toate suprafeele.Cavitile produse de legturile cofrajului, guri, coluri sau margini rupte i alte defecte vor fi curate, stropite cu ap i apoi rostuite. Mortarul va fi fcut din ciment, agregate fine si, acolo unde este cazul, aditivi, similar cu cei utilizati la prepararea betonului.Mortarul folosit pentru rostuire nu va fi mai vechi de 1 or. Suprafetele de mortar vor fi tratate aa cum se arat n aceast subseciune.La terminarea lucrrii, toate rosturile de dilataie i de construcie vor avea un aspect adecvat, fr urme de mortar sau beton.

Finisarea suprafeelor orizontaleSuprafeele de beton expuse vor fi finisate cu o drisca din lemn. Finisarea se va face pentru a acoperi agregatele mari, meninndu-le sub nivelul suprafeei.Suprafaa va fi prelucrat cu o dric din lemn pentru a realiza o suprafa neteda, fin granulat.Marginile, colurile i rosturile se finiseaz cu atenie cu scule potrivite.Toate materialele, utilajele si procedurile de executie vor fi aprobate de Inginer.603.5 Controlul de calitate pentru receptieFrecvena de luare a probelor i a incercarilor va fi cea indicat de prevederile SR EN 206-1:2002 i NE012-1:2007.Toate prelevarile de probe se vor face la statia de preparare cu exceptia prelevarii epruvetelor pentru testarea rezistentei la compresiune care vor fi prelevate la locul de turnare.

Trebuie s se acorde atenie controalelor vizuale care pot avertiza comportamentul anormal al betonului n timpul pregtirii, transportului i turnrii.