7164 260 8

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-260-8.pdf

Text of 7164 260 8

 • FoU-strategier i kommuner, landsting och regioner- delrapport tv frn IKA-projektet

  frfattare: pernilla ohlin

  Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med

 • FoU-strategier i kommuner, landsting och regioner- delrapport tv frn IKA-projektet

 • Upplysningar om rapportens innehll lmnas av:Jonny Paulsson, tel 08-452 78 37 eller Lars Roswall, tel 08-452 79 25Sveriges Kommuner och Landsting.

  Bestllning av rapporten kan gras direkt p:tel 020-31 32 30, fax 020-31 32 40 eller frn vr hemsida www.skl.se, under Publikationer.Pris: 95:- exkl. moms.

  Sveriges Kommuner och Landsting

  118 82 Stockholm, Besk Hornsgatan 20

  Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50

  info@skl.se, www.skl.se

  Sveriges Kommuner och Landsting

  Grafisk form och produktion KLF Grafisk Produktion

  Tryck: KLF Grafisk Produktion, Stockholm, 2007

  ISBN 978-91-7164-260-8

 • Under 2003 utarbetade Svenska Kommunfrbundet och Landstingsfrbundet (sedan 27 mars 2007, Sveriges Kommuner och Landsting), en forskningsstrategi fr kommuner, landsting och regioner. Den utgjorde underlag till den forskningspolitiska proposition som kom vren 2005. Hsten 2003 presente-rades den statliga utredningen Innovativa processer (SOU 2003:90). I brjan av 2004 arrangerades tre seminarier dr dessa tv rapporter presenterades. Under seminarierna identifierades en rad aktiviteter kring FoU och innovativa processer i kommuner, landsting och regioner. Idn om ett projekt i syfte att identifiera, kartlgga och analysera dessa aktiviteter fddes (IKA-projektet).

  Dalarnas forskningsrd fick under 2004 i uppdrag av Svenska Kommunfrbundet och Landstingsfrbun-det att genomfra projektet. Det r uppdelat i flera delar; en frsta del genomfrdes under 2004-2005 dr fokus lg p de lokala och regionala FoU-enheterna i kommuner, landsting och regioner. Ansvarig fr hela projektet r Thomas Tydn, delrapporten frfattades av Peter Mller.

  Vren 2006 startade Sveriges Kommuner och Landsting arbetet infr den kommande forskningspo-litiska propositionen som aviseras till hsten 2008 genom att arrangera en serie regionala seminarier. Vid dessa var bl.a. en viktig frga fr frbundet vad innehllet i IKA-projektets del 2 skulle innehlla. Utifrn input vid dessa seminarier och andra kontakter med medlemmarna uppmrksammades att det pgick ett antal intressanta processer bland medlemmarna kring att formulera olika slags forskningsstra-tegier, svl inom landstingen som inom vissa regioner och med olika fokus. Frbundet beslutade sig fr att uppdra t Dalarnas forskningsrd att identifiera, kartlgga och analysera dessa regionala forsknings-strategiska processer.

  Syftet med denna andra delrapport r att titta nrmare p var det finns regionala forskningsstrategier, belysa processen att ta fram dem samt ven frska ge en bild av Sveriges Kommuner och Landstings roll i att stdja dylika processer. Arbetet har pgtt under 2006 och 2007 och delrapporten r skriven av Pernilla Ohlin.

  Stockholm, juni 2007

  Jonny Paulsson, Lars RoswallFoU-samordnare och sekreterare i ForskningssekreterareSveriges Kommuner och Landstings FoU-rd Sveriges Kommuner och Landsting

  Frord

 • FoU-strategier i kommuner, landsting och regioner

  Innehllsfrteckning

  Sammanfattning .........................................................................................................................................5

  Studiens syfte och metod ..........................................................................................................................6

  FoU-strategier i fem regioner:

  Mittsverige, Norrbotten och Vsterbotten, Sydsam, Skne samt stergtland .....................................7Norrbotten och Vsterbotten................................................................................................................................. 7En forskningsstrategi fr Mittsverige ................................................................................................................ 7Samverkan i Sydsverige (SydSam) i Samhlleligt motiverade forskningsplattformar (SMRP) .................. 8Region Skne ............................................................................................................................................................. 9stergtland, Centrum fr kommunstrategiska studier (CKS) ...................................................................... 9

  Strategier under utveckling ...................................................................................................................... 10Dalarna (Region Dalarna och Dalarnas Forskningsrd) .................................................................................. 10rebro (Landstinget och Regionfrbundet i rebro ln) ............................................................................. 10

  Landstingen ...............................................................................................................................................11Landstinget Blekinge ...............................................................................................................................................11Landstinget Dalarna (under remiss t o m 2007-05-07): ...............................................................................11Forskningsrdet i Sdra Sverige (FORSS) ...........................................................................................................11Landstinget Gvleborg ...........................................................................................................................................11Landstinget Halland ............................................................................................................................................... 12Landstinget i Jnkpings ln ................................................................................................................................ 12Landstinget i Kalmar ln ........................................................................................................................................ 12Norrbottens lns landsting ................................................................................................................................... 13Norrlandstingen (Jmtland, Norrbotten, Vsterbotten och Vsternorrland) ............................................ 13Region Skne ........................................................................................................................................................... 13Landstinget i Srmland .......................................................................................................................................... 13Landstinget Vsternorrland .................................................................................................................................. 14Vstra Gtalandsregionen ..................................................................................................................................... 14Landstinget i stergtland ................................................................................................................................... 14rebro lns landsting ............................................................................................................................................ 15

  Slutsatser och reflektioner ....................................................................................................................... 16Viktiga frgestllningar .......................................................................................................................................... 16Att hmta hem pengar frn Bryssel ................................................................................................................. 16Vilken roll har SKL? ................................................................................................................................................. 17

  Referenser ................................................................................................................................................. 18Intervjupersoner ...................................................................................................................................................... 18Lnkar till FoU-strategier (regioner) ....................................................................................................................19

  Lnkar till FoU-strategier (landsting) ...................................................................................................... 19

  Innehllsfrteckning

 • Sammanfattning

  Mnga kommuner och regioner saknar i dagslget forsknings- och utvecklingsstrategier (FoU-strate-gier). Enligt denna studie finns det sju regioner som har eller har pbrjat ett arbete med att definiera viktiga gemensamma forskningsfrgor. Det finns inget ppet motstnd till dem, tvrtom tycker mnga av de intervjuade vid olika FoU-organisationer, kommuner, regioner och landsting att ett politiskt frankrat dokument vore till hjlp fr skapa fokus och samarbete kring forskningsfrgor i den offent-liga sektorn. nd saknar de flesta regioner ett helhetsgrepp kring dem vilket resulterar i att landsting, kommuner, regionfrbund och andra forskningsutvande verksamheter ofta lever sina egna liv. Viktiga frgor som lyfts fram av flera intervjupersoner r dels vilka aktrer som ska ing i en process att ta fram en forskningsstrategi, dels vem som ska samordna arbetet. I stort finns en kande vilja att samarbeta ver grnserna, och det syns i de flertal smprojekt som drivs i gemensam regi av hgskolor, landsting och regionfrbund. De flesta landsting har en forskningsstrategi- eller policy, vilka skiljer sig t bde till innehll och till utformande.

  Sammanfattning

 • FoU-strategier i kommuner, landsting och regioner

  FoU-strategier