7164 530 2

 • View
  227

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-530-2.pdf

Text of 7164 530 2

 • Utveckling av fastighetsfretagande i offentlig sektor (Ufos)

  Bttre klimatskrmAtt stlla krav och flja upp

 • UFOS 2010

  118 82 stockholmTfn: 08-452 70 00E-posT: fastighet @ skl.seWEbbplaTs: www.offentligafastigheter.se

  Isbn: 978-91-7164-530-2

  TExT: Per WickmanREDaKTR: Jonas hagetoft layouT och pRoDuKTIon: kombineraTRycK: edita, vsters 2010

  Bestllningar av skriften kan gras p tfn 020-31 32 30, fax 020-31 32 40, eller p www.skl.se/publikationer

 • frord

  I den hr SkrIFten behandlas metoder och rutiner fr uppfljning av byggnadstekniska energikrav. Skriften riktar sig i frsta hand till projektledningsorganisation och energiansvariga i byggprocessen som ett std i uppdraget men kan ocks anvndas som utbildningsmaterial.

  Beskrivningar av provningar och kontroller r inriktade p sjlva byggnaden och dess klimatskrm men processbeskrivningen gller uppfljning generellt. I skriften Hela vgen fram uppfljning av energikrav i byggprocessen UFOS 2007 behandlas ven uppfljning av byggnadens tekniska installationer.

  Inledningsvis beskrivs bakgrunden till dagens kande behov av uppfljning av energiprestanda. Varnande exempel tas upp. Kostnader, hinder och mjligheter diskuteras.

  I avsnittet Byggnadens svaga punkter sammanfattas de moment och aktiviteter som man srskilt br tnka p kompletterat med hnvisningar till Boverkets byggregler. Fr den erfarne kan detta avsnitt gnas igenom liksom avsnittet om sjlva arbetsprocessen.

  Tyngdpunkten ligger i avsnittet om verktyg fr uppfljning av energikrav dr konkreta frslag till metoder och aktiviteter fr uppfljning beskrivs. Det finns dessutom en checklista fr uppfljningen med underlag fr ansvarsfrdelning och ett exempel p beskrivningstext fr provning och kontroll av klimatskrmen.

  I texten citeras Arne Hermansson med mnga erfarenheter frn byggprojektledning i rebro kommun.

  Skriften har initierats och finansierats av samarbetsprojektet Utveckling av Fastighetsfretagande i Offentlig Sektor (UFOS) Hr ingr Sveriges Kommuner och Landsting, Akademiska Hus, Fortifikationsverket samt Samverkansforum fr statliga byggherrar och frvaltare genom Statens fastighetsverk och Specialfastigheter i Sverige AB. Detta projekt har ocks stttats ekonomiskt av Statens energimyndighet.

  Skriften r frfattad av Per Wickman, ATON Teknik Konsult AB. Till sin hjlp har han haft en styrgrupp som bidragit med material och

 • synpunkter. Styrgruppen har besttt av Christian Nordling, Fortifikationsverket, Peter Westhammar, Akademiska Hus, SvenErik Sundqvist, Norrbottens lns landsting, Arne Hermansson, rebro kommun, Johan Larsson, LKFAB, Hans Isaksson, Kkonsult (representant fr Statens energimyndighet).

  Projektledare har varit Ulf Sandgren och Frida Foley p Sveriges Kommuner och Landsting.

  Stockholm i mars 2010

 • innehllsfrteckning

  sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

  kAPIteL 1 bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8varnande exempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Uppfljning i ett historiskt perspektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11dagens system fr tillsyn och kontroll enligt PBl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13kvalitetsansvarig enligt PBl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14slutbevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15systemet har fungerat dligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15kade krav i framtiden fr passiv- och lgenergihus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16kostnader fr dlig klimatskrm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16hinder och mjligheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Policyaspekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

  kAPIteL 2 svaga punkter i byggandet i ett energiperspektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21energiberkningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22vrmeisolering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23kldbryggor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24luftlckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25fukt i byggnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26solavskrmning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27entrer och drrpartier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Mtteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Uppfljning och verifiering av energiprestanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29termiskt klimat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  kAPIteL 3 arbetsprocessen fr uppfljning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31Uppdraget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

 • 4

  aktrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32aktiviteter fr energiuppfljning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33entreprenadformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

  kAPIteL 4 Verktyg fr uppfljning av energikrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37energi- miljledningssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38kravspecifikationer fr energiprestanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38verifikationsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40energiverifikat en relationshandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41energiberkningar med specificerade indata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42Provningar och kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Besiktningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Mtmetoder och standarder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Beskrivningstexter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50dokumenthantering informationsteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51hantering av avvikelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53std fr uppfljning och verifiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55Utbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  kAPIteL 5 Intervju med projektledare arne hermansson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  kAPIteL 6 checklista fr energiuppfljning av energikrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  kAPIteL 7 Exempel p beskrivningstext fr provning och kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . 68energitekniska funktionskrav fr byggnadens klimatskrm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

 • bra klimatskal 5

  sammanfattning

  FrUtOm Att kOStnAdernA fr en bristfllig klimatskrm kan bli mycket hga under en byggnads livstid finns uppenbara risker fr negativ pverkan p inomhusmiljns kvalitet.

  Fastighetsfretag r i allmnhet bra p att stlla tekniska detalj och funktionskrav vid bestllning av ett byggnadsverk. Dremot r det inte lika sjlvklart att man fljer upp de levererade funktionerna och kontrollerar att man faktiskt ftt den kvalitet man kpt. Det finns alltfr mnga exempel p detta. Ngra av dessa som srskilt uppmrksammats under senare r beskrivs versiktligt. Nr det gller att systematiskt flja upp funktioner och kvalitet i det befintliga bestndet finns ocks mycket som kan frbttras.

  Syftet med den hr skriften r att beskriva generella verktyg fr uppfljning och verifiering av energikrav som kan kopplas till en byggnads klimatskrm. Skriften r i frsta hand riktad till projektledare och ansvariga fr energi och miljarbete vid ny och ombyggnad.

  Det finns ett antal kritiska moment nr det r srskilt viktigt att flja upp funktionskrav under projektering, genomfrande och garantitid. Berkningar av energianvndning och effekt mste vara genomarbetade och resultaten ska vara sprbara. Rent byggnadstekniskt gller det att valda produkter verkligen monteras och anvnds p rtt stt. Kldbryggor och luftlckning utgr en allt strre del av byggnadens energifrluster nr den totala energianvndningen minskar. Problematiken med fukt blir nnu viktigare. Trenden med strre glasytor mste mtas med kad kunskap