7164 531 9

 • View
  229

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-531-9.pdf

Text of 7164 531 9

 • Energi och driftstatistikEtt ndvndigt redskap i daglig fastighetsfrvaltning

  Utveckling av fastighetsfretagande i offentlig sektor (Ufos)

  AllA fAstighEtsorgAnisAtionEr bEhvEr hA kontroll ver energianvndningen och ha tillfrlitlig information om driften. det finns idag flera olika verktyg att vlja bland fr hanteringen av energi- och driftstatistik. det frutstter att man har klart fr sig hur materialet ska anvndas och vilka krav man ska stlla. i denna skrift fr du som hanterar sdan information i operativa och strategiska sammanhang en samlad bild av vad som krvs fr att stadkomma tillfrlitliga informationssystem. nr du vl har skapat ett bra system har du frutsttningar fr bttre styrning. du fr dessutom kade mjligheter att flja upp investeringsprojekt och frvaltningsarbete som utfrs av entreprenrer.

  skriften har tillkommit och finansierats genom samarbetsprojektet Utveckling av fastighetsfretagande i offentlig sektor (Ufos). std har ven getts frn statens energimyndighet. skriften r en del av Ufos energibibliotek.

  rapporten bestlls p www.skl.se/publikationer

  eller p tfn 020-31 32 30, fax 020-31 32 40.

  isBn: 978-91-7164-531-9

  Energi och driftstatistikEtt ndvndigt redskap i daglig fastighetsfrvaltning

  Utveckling av fastighetsfretagande i offentlig sektor (Ufos)

  ENERG

  I OC

  H D

  RIFT

  STATIST

  IK U

  FOS

 • Frord

  Kraven p energi- och klimateffektivt fastighetsfretagande kar i Sverige och vriga Europa. De offentligt gda fastigheterna r inget undantag, snarare frvntas den offentliga sektorn agera i framkant och visa vgen fr vriga fastighetsfretagare. Parallellt med kande krav p klimateffek-tivitet finns ett stndigt krav p ekonomisk terhllsamhet och ekonomisk kontroll p verksamheten. De krav som gare stller p ledningen och de krav som ledningen i sin tur stller p organisationen medfr stndigt behov av korrekt och ltt tillgnglig information. Denna skrift behandlar en del av det arbete som krvs fr att stadkomma kontroll ver energi- och driftinformationen i en fastighetsorganisation. Mlgruppen r i frsta hand de personer som hanterar information om energi- och driftstatistik, bde ur ett operativt och ur ett strategiskt perspektiv. I skriften grs ett frsk att beskriva vilka krav en fastighetsgare har p organisation och verktyg fr hantering av energi- och driftstatistiken. En viktig avgrnsning i skriften r att den i frsta hand beskriver den administrativa och strategiska hante-ringen av informationen. De tekniska frgestllningarna om mtare, insam-lingssystem, teknikval och liknande har helt lmnats utanfr denna skrift.

  Skriften har initierats och finansierats av samarbetsprojektet Utveckling av Fastighetsfretagande i Offentlig Sektor (UFOS). Hr ingr Sveriges Kommuner och Landsting, Akademiska Hus, Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk samt Specialfastigheter Sverige AB. Detta projekt har ven stttats av Statens energimyndighet.

  Skriften r frfattad av civilingenjr Per Forsling, Plumo Konsult. Till sin hjlp har han haft en styrgrupp som bidragit med material och vrdefulla synpunkter. Styrgruppen har besttt av Mikael Zivkovic, Statens fastighetsverk; Erik Dunkars, Locum; Gran Fredriksson, rebro kommun; Anders Bhlin och Morgan Eriksson, Fortifikationsverket; Stefan Eneroth, Akademiska Hus samt Hans Isaksson, K-Konsult (representant fr Statens energimyndighet).

  Projektledare har varit Ulf Sandgren och Jonas Hagetoft, Sveriges Kom-muner och Landsting.

 • Innehllsfrteckning

  Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

  Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

  KAPITEL 1 Energi- och driftstatistik som redskap i daglig fastighetsfrvaltning . . . . . . . .7Varfr mta? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7Frslag till metodiskt arbetsstt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Rapporteringsmodell ett frslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

  KAPITEL 2 Energi- och driftstatistik som beslutsstd och styrsystem . . . . . . . . . . . . . . .19Energi- och driftstatik som strategiskt verktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19Energi- och driftstatistik som operativt styrverktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Energistatistik i driftentreprenader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Uppfljning av energieffektiviseringstgrder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32Framtidens energi- och driftuppfljningssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33Kravspecifikation fr upphandling av ES-program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

  KAPITEL 3 Uppfljning och verifiering av energikostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37Energianvndning och energitaxor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37Budgetering och prognos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

  KAPITEL 4 Nyckeltal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42Allmnt om nyckeltal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42Exempel p nyckeltal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Allmnt om jmfrelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Referensvrden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  KAPITEL 5 Debitering av energi till hyresgster och brukare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51Allmnt om fastighetsgarens debitering av energi och vatten . . . . . . . . . . . . . . . . .51Nomenklatur och mtarstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Debitering av varmt/kallt vatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53Debitering av vrme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55Debitering av el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Debitering av komfortkyla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  KAPITEL 6 Ngot om vrdering av klimatpverkan av energianvndning . . . . . . . . . . . 60

  Kllor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  BilagorBilaga 1 Typiska taxekonstruktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Fjrrvrmetaxans konstruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Elmarknadens olika begrepp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

  Bilaga 2 Normalrskorrigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Graddagsmetoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Energi-Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Energisignatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71Normalrskorrigering av kylanvndning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  Bilaga 3 Ngra energi- och driftstrategiska verktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Momentum RC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .