7164 862 4

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-862-4.pdf

Text of 7164 862 4

 • 1

  POLITIKER PER LN 2012

  Vilka r lokalpolitikerna i

  Norrbottens ln?

  Hur njda r medborgarna?

 • 2

 • 3

  Sveriges Kommuner och Landsting har i den hr rapporten, som r baserad p

  SCB-statistik, tittat p vad som r utmrkande fr de lokala politikerna i

  Norrbotten. Vilka r de? Vilka r det som lgger merparten av sin tid p att ta

  ansvar fr allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som pverkar och

  skapar frutsttningar fr dem som bor och arbetar i Norrbotten?

  De allra flesta, 97 procent av de cirka 1 700 frtroendevalda i Norrbotten, r

  fritidspolitiker och skter drmed sina uppdrag vid sidan av studier eller

  ordinarie arbeten.

  De flesta samhllsgrupper r vl representerade bland de frtroendevalda i bde

  kommuner och landsting. Till exempel r gruppen utrikes fdda relativt vl

  representerad, och andelen smbarnsfrldrar motsvarar gruppens andel av

  befolkningen. Nstan var tionde frtroendevald har barn under 6 r.

  I rapporten redovisas ven hur njda medborgarna r med den kommunala

  verksamheten och vilket frtroende de har fr lokalpolitikerna. Den lokala

  demokratin och den kommunala verksamheten fr hgt betyg samtidigt som de

  frtroendevalda, som ju r ytterst ansvariga fr hur verksamheten fungerar,

  paradoxalt nog fr lgre betyg. S ser det ut i Norrbotten liksom i landet i sin

  helhet.

  Korta fakta - Norrbottens ln

 • 4

  Vilka r de frtroendevalda i Sverige? ............................................................. 5

  Fler kommuner med jmn knsfrdelning ............................................................ 5

  Flertalet r fritidspolitiker ...................................................................................... 7

  Hgt valdeltagande i Norrbotten ...................................................................... 8

  Norrbotten har 1 715 frtroendevalda ............................................................. 9

  varav 97 procent r fritidspolitiker .................................................................... 9

  Vilka r de frtroendevalda i Norrbottens kommuner?................................ 11

  Flest kvinnor i Arjeplog, Gllivare och Haparanda ............................................. 11

  verkalix har strst andel unga ......................................................................... 12

  Utrikes fdda r vl representerade ................................................................... 12

  Mnga r gifta .................................................................................................... 13

  Jokkmokk har strsta andelen smbarnsfrldrar ............................................. 14

  Kalix och Pajala har flest anstllda i nringslivet ............................................... 14

  Mnga r vlutbildade ........................................................................................ 15

  Vilka r de frtroendevalda i Norrbottens lns landsting? .......................... 16

  Knsfrdelningen r jmn .................................................................................. 16

  De arbetar i mnga sektorer i samhllet ............................................................ 16

  Sammanfattning av de frtroendevalda i Norrbotten ................................... 18

  Frtroendet fr lokalpolitiker och verksamheten ......................................... 19

  Sju av tio i Sverige r njda med den kommunala demokratin .......................... 19

  Medborgarna r njda med verksamheten ........................................................ 20

  Sammanfattande kommentarer - frtroende ................................................. 21

  Innehll

 • 5

  Vilka r de frtroendevalda i

  Sverige? Statistiska centralbyrn (SCB) har under 2011 genomfrt en underskning om

  de frtroendevalda i Sveriges kommuner och landsting1. Underskningen har

  gjorts med finansiellt std frn Sveriges Kommuner och Landsting. Analyserna

  r baserade p uppgifter som landets samtliga kommuner och landsting har

  skickat in till SCB.

  Underskningen visar att antalet frtroendevalda i kommunerna har minskat

  med omkring 1 000 personer till cirka 38 000 sedan den frra underskningen

  r 2007. I landstingen har antalet frtroendevalda kat marginellt till knappt

  4 600 under samma tid.

  Fler kommuner med jmn knsfrdelning

  Kvinnor, unga och utrikes fdda r underrepresenterade bland de

  frtroendevalda. Andelen kvinnor har dock kat med en procentenhet jmfrt

  med underskningen 2007 och utgr nu 43 procent.

  Knsfrdelningen brukar betraktas som jmn d andelen kvinnor respektive

  mn ligger mellan 40 och 60 procent. I totalt 208 av landets 290 kommuner r

  andelen kvinnliga frtroendevalda hgre n 40 procent vilket r en kning med

  cirka 30 kommuner sedan r 2007.

  Landstingen har en jmnare knsfrdelning bland de frtroendevalda n

  kommunerna och andelen kvinnor r som tidigare underskning 48 procent.

  Diagram 1 visar kns- och ldersfrdelningen bland de frtroendevalda.

  Noterbart r att knsfrdelningen r frhllandevis jmn i gruppen mellan 18

  och 50 r.

  1 I denna rapport anvnds ordet landsting som ett samlingsnamn fr landsting och

  regioner.

 • 6

  Diagram 1

  Antal frtroendevalda i kommunen efter kn och lder. r 2011

  Jmfrt med hela befolkningen r unga i ldrarna 18-29 r underrepresenterade

  bland de frtroendevalda i svl kommuner som landsting. SCB:s statistik visar

  att Stockholms ln har den hgsta andelen unga frtroendevalda tillsammans

  med storstadsomrdena Gteborg och Malm och universitetsstder som Ume,

  Karlstad, Vxj och Uppsala.

  Gruppen frtroendevalda i ldern 65 r och ldre har kat sedan 2007 i bde

  kommuner och landsting. I kommunerna r denna grupp inte lngre

  underrepresenterad totalt sett.

  ldersstrukturen bland de frtroendevalda ren 2003, 2007 och 2011 visas i

  diagram 2 dr en stark representation fr gruppen 50- och 60-ringar framgr.

  ldersfrdelningen r stort sett densamma vid varje tillflle, ven om kurvan

  har frskjutits framt med fyra rs intervall.

  Diagram 2

  Frtroendevalda i kommunerna efter lder r 2003, 2007 och 2011. Andel

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90

  man kvinna

  0

  1

  2

  3

  4

  18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90+

  r 2011 r 2007 r 2003

  Procent

 • 7

  Utrikes fdda r underrepresenterade, men jmfrt med 2007 rs underskning

  r andelen ofrndrad. Andelen r hgst i Stockholmsomrdet och i sdra

  delarna av landet medan Norrlandslnen har en ngot lgre andel. Dock har

  Norrlandslnen ven en lgre andel utrikes fdda totalt sett i hela befolkningen

  vilket gr att utrikes fdda r relativt vl representerade. Dremot r Haparanda

  den kommun som har den strsta andelen utrikes fdda bland de

  frtroendevalda i hela landet, 27 procent. Gruppen r dock underrepresenterad i

  frhllande till sin andel av befolkningen.

  Flertalet r fritidspolitiker

  Majoriteten av de frtroendevalda i kommuner och landsting skter sina

  uppdrag p fritiden vid sidan av studier och ordinarie arbete. I kommunerna

  utgr fritidspolitikerna 97 procent medan motsvarande siffra i landstingen r 94

  procent.

  Offentliganstllda r verrepresenterade medan knappt hlften av politikerna r

  sysselsatta i det privata nringslivet.

  Gifta frtroendevalda r verrepresenterade jmfrt med befolkningen i vrigt.

  Var tionde r smbarnsfrlder vilket gr denna grupp endast marginellt

  underrepresenterad. Hgsta andelen frtroendevalda smbarnsfrldrar finns i

  Stockholms, Uppsala, rebro och Vsterbottens ln.

  Personer med eftergymnasial utbildning r verrepresenterade bland de

  frtroendevalda i kommunerna och n mer i landstingen. Utbildningsnivn r

  hgst i storstadsomrdena och universitetsstderna samt i Halland och p

  Gotland.

 • 8

  Hgt valdeltagande i

  Norrbotten Valen till kommun- och landstingsfullmktige ger medborgarna mjlighet att

  pverka vilken politik som ska fras p lokal och regional niv. Eftersom

  kommuner och landsting ansvarar fr en stor del av vlfrdssektorn innebr det

  ett mer direkt inflytande ver vardagsnra tjnster som vrd, skola och omsorg.

  Fullmktigeledamterna r folkvalda medan ledamter i styrelser och nmnder

  tillstts av fullmktige bland de frtroendevalda.

  Valdeltagandet r relativt hgt i de flesta kommuner i Norrbotten liksom i

  Norrbottens lns landsting. Spridningen r dock stor och i ngra kommuner r

  det lgre valdeltagande n i landet som helhet. Det varierar frn 61 procent i

  Haparanda, vilket r lgst bland rikets kommuner, till 86 procent i Pite.

  Inom kommunerna finns det ocks skillnader mellan olika valdistrikt, det vill

  sga att valdeltagandet skiljer sig t mellan olika geografiska omrden i

  kommunerna. Kiruna har den strsta differensen mellan det lgsta och hgsta

  valdeltagandet. verkalix har ingen skillnad mellan sina valdistrikt medan

  Arjeplog endast utgrs av ett valdistrikt.

  Tabell 1

  Valdeltagande och differens inom kommun (procent) 2010

  Kommuner Valdeltagande Differens

  Arjeplog 77 -

  Arvidsjaur 83 21

  Boden 85 16

  Gllivare 79 22

  Haparanda 61 23

  Jokkmokk 80 7

  Kalix 82 11

  Kiruna