7164 865 5

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-865-5.pdf

Text of 7164 865 5

 • 1

  POLITIKER PER LN 2012

  Vilka r lokalpolitikerna i

  Sdermanlands ln?

  Hur njda r medborgarna?

 • 2

 • 3

  Sveriges Kommuner och Landsting har i den hr rapporten, som r baserad p

  SCB-statistik, tittat p vad som r utmrkande fr de lokala politikerna i

  Sdermanland. Vilka r de? Vilka r det som lgger merparten av sin tid p att

  ta ansvar fr allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som pverkar och

  skapar frutsttningar fr dem som bor och arbetar i Sdermanland?

  De allra flesta, 94 procent av de drygt 1 400 frtroendevalda i Sdermanland, r

  fritidspolitiker och skter drmed sina uppdrag vid sidan av studier eller

  ordinarie arbeten.

  De flesta samhllsgrupper r vl representerade bland de frtroendevalda. Till

  exempel motsvarar andelen smbarnsfrldrar relativt vl gruppens andel av

  befolkningen. Detsamma gller gruppen utrikes fdda, dr var tionde

  frtroendevald r fdd utanfr Sverige.

  I rapporten redovisas ven hur njda medborgarna r med den kommunala

  verksamheten och vilket frtroende de har fr lokalpolitikerna. Den lokala

  demokratin och den kommunala verksamheten fr hgt betyg samtidigt som de

  frtroendevalda, som ju r ytterst ansvariga fr hur verksamheten fungerar,

  paradoxalt nog fr lgre betyg. S ser det ut i Sdermanland liksom i landet i sin

  helhet.

  Korta fakta - Sdermanlands ln

 • 4

  Vilka r de frtroendevalda i Sverige? ............................................................. 5

  Fler kommuner med jmn knsfrdelning ............................................................ 5

  Flertalet r fritidspolitiker ...................................................................................... 7

  Hgt valdeltagande i Sdermanland ................................................................ 8

  Sdermanland har 1 450 frtroendevalda ....................................................... 9

  varav 94 procent r fritidspolitiker .................................................................... 9

  Vilka r de frtroendevalda i Sdermanlands kommuner? ......................... 11

  Flen har den jmnaste knsfrdelningen ........................................................... 11

  Unga r bst representerade i Gnesta ............................................................... 12

  Utrikes fdda r relativt vl representerade ....................................................... 12

  Mnga r gifta .................................................................................................... 13

  Vingker har strsta andelen smbarnsfrldrar ............................................... 13

  Trosa har flest i nringslivet ............................................................................... 14

  Mnga r vlutbildade ........................................................................................ 14

  Vilka r de frtroendevalda i Landstinget Srmland?.................................. 15

  Knsfrdelningen r ojmn ................................................................................ 15

  De arbetar i mnga sektorer i samhllet ............................................................ 16

  Sammanfattning av de frtroendevalda i Sdermanland ............................ 17

  Frtroendet fr lokalpolitiker och verksamheten ......................................... 18

  Sju av tio i Sverige r njda med den kommunala demokratin .......................... 18

  Medborgarna r njda med verksamheten ........................................................ 19

  Sammanfattande kommentarer - frtroende ................................................. 20

  Innehll

 • 5

  Vilka r de frtroendevalda i

  Sverige? Statistiska centralbyrn (SCB) har under 2011 genomfrt en underskning om

  de frtroendevalda i Sveriges kommuner och landsting1. Underskningen har

  gjorts med finansiellt std frn Sveriges Kommuner och Landsting. Analyserna

  r baserade p uppgifter som landets samtliga kommuner och landsting har

  skickat in till SCB.

  Underskningen visar att antalet frtroendevalda i kommunerna har minskat

  med omkring 1 000 personer till cirka 38 000 sedan den frra underskningen

  r 2007. I landstingen har antalet frtroendevalda kat marginellt till knappt

  4 600 under samma tid.

  Fler kommuner med jmn knsfrdelning

  Kvinnor, unga och utrikes fdda r underrepresenterade bland de

  frtroendevalda. Andelen kvinnor har dock kat med en procentenhet jmfrt

  med underskningen 2007 och utgr nu 43 procent.

  Knsfrdelningen brukar betraktas som jmn d andelen kvinnor respektive

  mn ligger mellan 40 och 60 procent. I totalt 208 av landets 290 kommuner r

  andelen kvinnliga frtroendevalda hgre n 40 procent vilket r en kning med

  cirka 30 kommuner sedan r 2007.

  Landstingen har en jmnare knsfrdelning bland de frtroendevalda n

  kommunerna och andelen kvinnor r som tidigare underskning 48 procent.

  Diagram 1 visar kns- och ldersfrdelningen bland de frtroendevalda.

  Noterbart r att knsfrdelningen r frhllandevis jmn i gruppen mellan 18

  och 50 r.

  1 I denna rapport anvnds ordet landsting som ett samlingsnamn fr landsting och

  regioner.

 • 6

  Diagram 1

  Antal frtroendevalda i kommunen efter kn och lder. r 2011

  Jmfrt med hela befolkningen r unga i ldrarna 18-29 r underrepresenterade

  bland de frtroendevalda i svl kommuner som landsting. SCB:s statistik visar

  att Stockholms ln har den hgsta andelen unga frtroendevalda tillsammans

  med storstadsomrdena Gteborg och Malm och universitetsstder som Ume,

  Karlstad, Vxj och Uppsala.

  Gruppen frtroendevalda i ldern 65 r och ldre har kat sedan 2007 i bde

  kommuner och landsting. I kommunerna r denna grupp inte lngre

  underrepresenterad totalt sett.

  ldersstrukturen bland de frtroendevalda ren 2003, 2007 och 2011 visas i

  diagram 2 dr en stark representation fr gruppen 50- och 60-ringar framgr.

  ldersfrdelningen r stort sett densamma vid varje tillflle, ven om kurvan

  har frskjutits framt med fyra rs intervall.

  Diagram 2

  Frtroendevalda i kommunerna efter lder r 2003, 2007 och 2011. Andel

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90

  man kvinna

  0

  1

  2

  3

  4

  18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90+

  r 2011 r 2007 r 2003

  Procent

 • 7

  Utrikes fdda r underrepresenterade, men jmfrt med 2007 rs underskning

  r andelen ofrndrad. Andelen r hgst i Stockholmsomrdet och i sdra

  delarna av landet medan Norrlandslnen har en ngot lgre andel. Dock har

  Norrlandslnen ven en lgre andel utrikes fdda totalt sett i hela befolkningen

  vilket gr att utrikes fdda r relativt vl representerade. Dremot r Haparanda

  den kommun som har den strsta andelen utrikes fdda bland de

  frtroendevalda i hela landet, 27 procent. Gruppen r dock underrepresenterad i

  frhllande till sin andel av befolkningen.

  Flertalet r fritidspolitiker

  Majoriteten av de frtroendevalda i kommuner och landsting skter sina

  uppdrag p fritiden vid sidan av studier och ordinarie arbete. I kommunerna

  utgr fritidspolitikerna 97 procent medan motsvarande siffra i landstingen r 94

  procent.

  Offentliganstllda r verrepresenterade medan knappt hlften av politikerna r

  sysselsatta i det privata nringslivet.

  Gifta frtroendevalda r verrepresenterade jmfrt med befolkningen i vrigt.

  Var tionde r smbarnsfrlder vilket gr denna grupp endast marginellt

  underrepresenterad. Hgsta andelen frtroendevalda smbarnsfrldrar finns i

  Stockholms, Uppsala, rebro och Vsterbottens ln.

  Personer med eftergymnasial utbildning r verrepresenterade bland de

  frtroendevalda i kommunerna och n mer i landstingen. Utbildningsnivn r

  hgst i storstadsomrdena och universitetsstderna samt i Halland och p

  Gotland.

 • 8

  Hgt valdeltagande i

  Sdermanland Valen till kommun- och landstingsfullmktige ger medborgarna mjlighet att

  pverka vilken politik som ska fras p lokal och regional niv. Eftersom

  kommuner och landsting ansvarar fr en stor del av vlfrdssektorn innebr det

  ett mer direkt inflytande ver vardagsnra tjnster som vrd, skola och omsorg.

  Fullmktigeledamterna r folkvalda medan ledamter i styrelser och nmnder

  tillstts av fullmktige bland de frtroendevalda.

  Valdeltagandet varierar mellan olika samhllsgrupper men r generellt sett hgt

  i Sdermanland liksom i vriga Sverige, bde i kommun- och landstingsvalet.

  Det varierar frn 79 procent i Eskilstuna till 85 procent i Trosa.

  Inom kommunerna finns det ocks skillnader mellan olika valdistrikt, det vill

  sga att valdeltagandet skiljer sig t mellan olika geografiska omrden i

  kommunerna. Eskilstuna och Nykping har den strsta differensen mellan det

  lgsta och hgsta valdeltagandet.

  Tabell 1

  Valdeltagande och differens inom kommun (procent) 2010

  Kommuner Valdeltagande Differens

  Eskilstuna 79 29

  Flen 82 14

  Gnesta 83 10

  Katrineholm 83 16

  Nykping 84 26

  Oxelsund 83 18

  Strngns 83 16

  Trosa 85 11

  Vingker 84 19

  Sdermanlands lns landsting 81

  Hela riket kommunalvalet 82

  Hela riket landstingsvalet 81

 • 9

  Sdermanland har 1 450 frtroendevalda

  Det f