7164 966 9

 • View
  335

 • Download
  12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-966-9.pdf

Text of 7164 966 9

 • ISBN: 978-91-7164-966-9

  Det r 150 r sedan sedan de frsta kommunalfrord-ningarna trdde i kraft. Frn 1863 har landsting, stder, landskommuner och kpingar runt om i Sverige tagit sig an uppdraget att skapa ett vl fungerande samhlle. Men vgen fram till dagens lokala och regionala verklighet har varit lng, krokig och spnnande. Samhllet har genomgtt djupa och dramatiska frndringar med svra utmaningar och skiftande uppgifter och behov.

  Sveriges Kommuner och Landsting vill med denna jubileums-bok, 150 r av sjlvstyrelse kommuner och landsting i frnd-ring, bidra till kad kunskap och frstelse av kommunernas och landstingens roll i det svenska samhllets utveckling. Frbundet hoppas att boken ven ska ge kade insikter om hur de frtroendevaldas och de beslutande frsamlingarnas arbete gestaltats under ren. Boken har skrivits av Lars Nilsson, professor i historia vid Stockholms universitet och frestndare vid Stads- och kommunhistoriska institutet och Hkan Forsell, docent i historia vid Stockholms universitet.

  150 r av sjlvstyrelse

  150 r av sjlvstyrelseKommuNer och laNdStINg I frNdrINg

  SverigesKommuner

  och Landsting

  150 r av sjlvstyrelse Ko

  mm

  uN

  er oc

  h la

  Nd

  StINg

  I fr

  Nd

  rINg

  JubileumsbokSKL-omslag-kappa-rygg38nybild.indd 1 2013-08-19 14:48

 • Jubileumsbok155x230#6.indd 356 2013-08-08 14.01

 • 150 r av sjlvstyrelse

  Jubileumsbok155x230#6.indd 1 2013-08-08 13.54

 • 150 r av sjlvstyrelsekommuner och landsting i frndring

  Jubileumsbok155x230#6.indd 2 2013-08-08 13.54

 • 150 r av sjlvstyrelsekommuner och landsting i frndring

  Jubileumsbok155x230#6.indd 3 2013-08-08 13.54

 • Upplysningar om innehllet:Bo Per Larsson, boper.larsson@skl.se

  Sveriges Kommuner och Landsting118 82 Stockholminfo@skl.sewww.skl.se

  Sveriges Kommuner och Landsting, 2013isbn: 978-91-7164-966-9

  Frfattare: Lars Nilsson och Hkan ForsellGrafisk form och layout: KombineraTryck: ltab, 2013

  Jubileumsbok155x230#6.indd 4 2013-08-08 13.54

 • Innehll

  Frord .................................................................................................................................. 8

  vad r, vad gr, vem bestmmer kommunerna 18632013 av lars nilsson

  Introduktion ............................................................................................................ 12

  Del 1. Vad r en kommun ...................................................................................... 21Lokalt sjlvstyre ............................................................................................................ 22Stad, kping, landskommun ...................................................................................... 23Lget 1862/1863 .......................................................................................................... 27Nybildningar av stder ................................................................................................ 28Tv modeller fr stadsbildning ................................................................................. 34Inkorporeringar och kommunsammanlggningar ............................................... 36Kpingar ......................................................................................................................... 39Municipalsamhllen..................................................................................................... 42Icke-administrativa ttorter ...................................................................................... 46Storkommunreformen ................................................................................................ 48Kommunblocksreformen ............................................................................................ 56Efter kommunblocksreformen.................................................................................. 62Kommunerna och omvrlden.................................................................................... 66

  Del 2. Vad gr en kommun .................................................................................... 69Landskommunerna 18601920 ......................................................................................... 70

  Landskommunernas uppgifter .................................................................................. 70Landskommunala finanser ........................................................................................ 76Kommunalstmman sammantrder ........................................................................ 79

  Stderna 18601920 ............................................................................................................ 95Stdernas uppgifter ...................................................................................................... 95Infrastruktur ....................................................................................................................97Fattigvrden ................................................................................................................. 125Skolan ............................................................................................................................ 128Hlsovrden ................................................................................................................. 131Polisvsendet ............................................................................................................... 132Kulturen ........................................................................................................................ 133Stdernas finanser ...................................................................................................... 137Stadsfullmktige sammantrder 1863 .................................................................. 143

 • Tiden 19201970 ................................................................................................................ 158Skolan ............................................................................................................................ 159Fattigvrd/Socialvrd ................................................................................................ 164Infrastruktur ................................................................................................................ 169Kriser och krisorgan .................................................................................................. 189Kulturen ........................................................................................................................ 196Fritid .............................................................................................................................. 199Kommunala finanser 19201970 ........................................................................... 203Stadsfullmktige sammantrder 1920 .................................................................. 213Stadsfullmktige sammantrder 1950 .................................................................. 219Kommunalfullmktige och kommunalstmmor sammantrder .................... 225Landskommun blir storkommun ......................................................................... 232Jmfrelse stad och land .......................................................................................... 236

  Tiden efter 1970 .................................................................................................................. 237Intrdet i det postindustriella samhllet ............................................................. 237Hllbar utveckling ny kommunal utmaning .................................................... 239Nmndorganisation ................................................................................................... 241Frikommuner ............................................................................................................... 243Privata sektorn som frebild ................................................................................... 244Nringspolitik .............................................................................................................. 245Kommunala verksamheter ....................................................................................... 250Kommunfullmktige sammantrder ..................................................................... 263

  Del 3. Vem bestmmer i en kommun ................................................................. 271Kommunalvalen fre 1919 ................................................................................................ 272Kommunalvalen 19191966............................................................................................. 285

  Stadsfullmktigevalen .............................................................................................. 285Landskommunala valen 19191966 ...................................................................... 296Kpingsfullmktige .................................................................................................... 301Municipalfullmktige ................................................................................................ 302Makten i fullmktige samlingsstyre ................................................................... 303

  Kommunvalen efter 1970 .................................................................................................. 306

  Epilog ..................................................................................................................... 320

  Anvnt material .................................................................................................................. 324Refe