7164 992 8

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-992-8.pdf

Text of 7164 992 8

 • Post: 118 82 Stockholm Besk: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00

  www.skl.se

  Vrd av personer

  frn andra lnder SJTTE OMARBETADE UPPLAGAN

 • Vrd av personer frn andra lnder

  Sjtte omarbetade upplagan 2

  Frord till sjtte upplagan

  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar i denna handbok om de regler

  som gller fr att landstingen ska f ersttning fr sin vrd av EU/EES- och konven-

  tionspatienter, utlandssvenskar, vriga utlndska medborgare, asylskande och personer

  som vistas i Sverige utan ndvndiga tillstnd. Avsikten med handboken r att den ska

  vara ett std t den personal som arbetar med bl.a. patientavgifter och fakturering.

  Denna upplaga r en revidering av den handbok om Vrd av personer frn andra lnder

  som SKL publicerade i maj 2010.

  I denna upplaga har hnsyn tagits bl.a. till den nya lagen (2013:407) om hlso- och

  sjukvrd till vissa utlnningar som vistas i Sverige utan ndvndiga tillstnd som gller

  sedan den 1 juli 2013. En annan nyhet r att Kroatien blev medlem i EU den 1 juli 2013.

  Hnsyn har ocks tagits till att EU:s direktiv (2011/24/EU) om tillmpningen av patient-

  rttigheter vid grnsverskridande hlso- och sjukvrd (patientrrlighetsdirektivet) ska

  genomfras som nationell lagstiftning i alla lnder inom EES. I Sverige tillmpas

  fr.o.m. den 1 oktober 2013 lagen (2013:513) om ersttning fr kostnader till fljd av

  vrd i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrdet (ersttningslagen)

  som en fljd av patientrrlighetsdirektivet.

  SKL har under arbetet med handboken samverkat med Landstinget i stergtland,

  Region Skne, Vstra Gtalandsregionen, Norrbottens lns landsting och Frskrings-

  kassans huvudkontor.

  Stockholm i oktober 2013

  Gran Stiernstedt

  Avdelningen fr vrd och omsorg

 • Vrd av personer frn andra lnder

  Sjtte omarbetade upplagan 3

  Innehll

  1 Syfte ........................................................................................................ 5

  2 Bakgrund ................................................................................................. 5

  3 Patienter frn EU/EES-lnderna ............................................................. 5

  3.1 EU/EES-lnderna .................................................................................... 5

  3.2 Vrdtagande .......................................................................................... 5

  3.2.1 Frskringskassans Nationella frskringscenter i Visby

  (NFC, Visby) har ett nationellt ansvar fr EU-vrd .................................. 6

  3.3 Ngra vanliga fall av patienter frn EU/EES-omrdet ............................. 6

  3.3.1 Tillfllig vistelse i Sverige t.ex. ssom turist ............................................ 6

  3.3.1.1 En patient som r turist frn EU/EES eller Schweiz - krav p

  EU-kort eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort ........................... 7

  3.3.1.2 EU-kort eller provisoriskt intyg saknas - kontant betalning ..................... 8

  3.3.2 En patient som arbetar i Sverige och kommer

  frn en annan EU/EES-stat ..................................................................... 8

  3.3.3 Grnsarbetare ......................................................................................... 9

  3.3.4 Studerande och utsnda ......................................................................... 9

  3.4 Planerad vrd ........................................................................................ 10

  3.4.1 I Sverige ................................................................................................ 10

  3.4.2 Frskringskassans beslut om planerad vrd

  i andra EU/EES-lnder eller Schweiz .................................................... 11

  3.4.3 Landstingens beslut om planerad vrd utomlands ................................ 12

  3.5 Srskilda vrdinsatser ........................................................................... 12

  3.5.1 Dialys och syrgasbehandling m.m......................................................... 12

  3.5.2 Frlossning ............................................................................................ 12

  3.5.3 Hjlpmedel ............................................................................................. 12

  3.5.4 Lkemedel ............................................................................................. 12

  3.5.5 Sjukresor och sjuktransporter ................................................................ 12

  3.5.6 Lkarintyg .............................................................................................. 13

  3.5.7 Vrd av sjmn ...................................................................................... 13

  4 Sjukvrdskonventioner .......................................................................... 13

  4.1 Frhllandet mellan sjukvrdskonventionerna

  och frordningen 883/2004 ................................................................... 13

  4.2 Ersttning frn Frskringskassan ........................................................ 13

  4.3 Nordiska konventionen omfattar ven patientens hemresa .................. 14

  4.4 Konvention med Turkiet om planerad vrd ........................................... 14

  5 Patienter som r utlandssvenskar ......................................................... 15

  5.1 Utlandssvenskar frn EU/EES .............................................................. 15

  5.1.1 Pensionrer med svensk pension och som r

  bosatta i annan EU/EES-stat eller Schweiz .......................................... 15

 • Vrd av personer frn andra lnder

  Sjtte omarbetade upplagan 4

  5.1.2 Vrd i Sverige fr den som studerar i ett annat

  EU/EES-land eller Schweiz ................................................................... 15

  5.2 Utlandssvenskar frn lnder utanfr EU/EES ....................................... 15

  5.2.1 Akut vrd samt tandvrd ....................................................................... 17

  5.2.2 Utlandssvenskar som sker planerad vrd - patientavgifter ................. 17

  5.3 Vissa utlandssvenskar i utvecklingslnder ............................................ 18

  5.4 Statligt utsnda ...................................................................................... 18

  5.5 Vidareremittering till ett annat landsting av

  utlandssvenskar som bor utanfr EU/EES ............................................ 18

  6 Patienter frn vriga lnder ................................................................... 18

  7 Asylskande .......................................................................................... 19

  7.1 Sammanfattning .................................................................................... 19

  7.2 Finansiering av vrd av asylskande .................................................... 20

  7.2.1 Ersttning frn staten ............................................................................ 20

  7.2.2 Patientavgift ........................................................................................... 20

  7.3 Landstingens vrdtagande .................................................................. 21

  7.4 Vrd som inte erstts av Migrationsverket (staten) ............................... 21

  8 Personer som vistas i Sverige utan ndvndiga tillstnd ...................... 21

  8.1 Sammanfattning .................................................................................... 21

  8.2 Patientavgift ........................................................................................... 22

  8.3 Landstingens vrdtagande .................................................................. 22

  8.4 Ersttning frn staten ............................................................................ 22

  Kllfrteckning .................................................................................................... 23

  Bilagor

  1 EU-kortet

  2 Provisoriskt intyg om innehav av EU-kort

  3 Information p olika sprk till patienter frn EU

  4 Intyg om rtt till vrdfrmner i Sverige fr personer

  bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz

  5 Intyg S3

  6 Intyg S2

  7 Intyg om rtt till vrd i Sverige fr personer som studerar i ett annat

  EU/EES-land eller Schweiz

  8 Frordning (1994:362) om vrdavgifter m.m. fr vissa utlnningar

  9 LMA-kortet

  10 Frordning (2013:412) om vrdavgifter m.m. fr utlnningar

  som vistas i Sverige utan ndvndiga tillstnd

 • Vrd av personer frn andra lnder

  Sjtte omarbetade upplagen 5

  1 Syfte

  Denna handbok sammanfattar de regler som gller fr att landstingen ska f ersttning

  fr sin vrd av EU/EES- och konventionspatienter, utlandssvenskar, vriga utlndska

  medborgare, asylskande och personer som vistas i Sverige utan ndvndiga tillstnd.

  Avsikten r att handboken i frsta hand ska utgra ett praktiskt std t den personal som

  administrerar bl.a. patientavgifter och fakturering.

  I handboken beskrivs gllande bestmmelser om vad som vid vrd av personer frn

  andra lnder finansieras via:

  Frskringskassan

  Migrationsverket

  Patienten

  Landstingen.

  2 Bakgrund

  Den allmnna sjukfrskringen, staten, erstter landstingens kostnader fr viss hlso-

  och sjukvrd, tandvrd samt fr resor i samband med vrd av personer som r frsk-

  rade i andra EU/EES-lnder. Motsvarande gller fr akut vrd av personer frn de ln-

  der med vilka Sverige har slutit sjukvrdskonve