of 22 /22
ID broj: 4227384610004 Transakcijski račun kod UniCredit banke: 3381002250653871 Devizni račun kod UniCredit banke: IBAN BA 48-10-90303-3 SWIFT Code: UNCR BA-22 Asocijacija za ekonomski razvој REDAH Asocijacija za gospodarski razvitak REDAH Асоцијација за економски развој РЕДАХ Pod-ured /Regionalni info centar Tel.: + 387-36-580-719 Tel./Fax: +387-36-580-121 E-mail: [email protected] www.ric.redah.ba Glavni ured Bulevar N.R. 17, 88000 Mostar, BiH Tel.: +387-36-557-210 Fax: +387-36-557-211 E-mail: [email protected] www.redah.ba Centar za ruralni razvitak i poljoprivredu Buna bb, 88000 Mostar, BiH Tel.: +387-36-480-935; 480-936 Fax: +387-36-480-934 E-mail: [email protected] CENTAR ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU CRRP ŠKOLA VOĆARSTVA 2008/09 SUPPORTED BY IOM NATO Trust Fund for BiH

76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

ID broj: 4227384610004 Transakcijski račun kod UniCredit banke: 3381002250653871 Devizni račun kod UniCredit banke: IBAN BA 48-10-90303-3

SWIFT Code: UNCR BA-22 Asocijacija za ekonomski razvој REDAH

Asocijacija za gospodarski razvitak REDAH

Асоцијација за економски развој РЕДАХ

Pod-ured /Regionalni info centar

Tel.: + 387-36-580-719

Tel./Fax: +387-36-580-121

E-mail: [email protected]

www.ric.redah.ba

Glavni ured

Bulevar N.R. 17, 88000 Mostar, BiH

Tel.: +387-36-557-210 ♦ Fax: +387-36-557-211

E-mail: [email protected]

www.redah.ba

Centar za ruralni razvitak i poljoprivredu

Buna bb, 88000 Mostar, BiH

Tel.: +387-36-480-935; 480-936

Fax: +387-36-480-934

E-mail: [email protected]

CENTAR ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU

CRRP

ŠKOLA VOĆARSTVA

2008/09

SUPPORTED BY IOM NATO Trust Fund

for BiH

Page 2: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

Prof. dr Mirsad Kurtović Adnan Maliĉević

Page 3: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

PROIZVODNJA VOĆA – OBLICI ORGANIZOVANJA

Posmatrana iz ugla konvencionalnog pristupa, a obzirom na

učešće čovjeka, tehnologija uzgoja voćaka može se

podijeliti na:

U V O D

EKSTENZIVNU – karakteristike ovog, početnog nivoa

konvencionalne proizvodnje, su: uzgoj pojedinačnih i veoma

bujnih stabala voćaka, koje su kalemljene na sijance, prirodno

formirane krošnje, alternativno plodonošenje, kasno

prorođavanje, te obično nikakav nivo provedbe agro i

pomotehničkih mjera. Slika A predstavlja ekstenzivan zasada

voćaka tokom jedne godine.

POLUINTENZIVNU – ovaj stepen konvencionalne

proizvodnje voća odlikuje se primjenom samo nekih agro i

pomotehničke tretmana (najčešće samo zimska rezidba i

đubrenje).

SUPERINTENZIVNU – ovaj posljednji nivo konvencionalne

proizvodnje pored potpune i intenzivne primjene agro i

pomotehničkih mjera karakteriše i praktikovanje nekih

specifičnih aktivnosti, kao npr. prorjeđivanje plodova, upotreba

hemijskih stimulatora rasta i sl.

INTENZIVNU – ovaj nivo konvencionalne

proizvodnje karakteriše se gustom sadnjom,

slabobujnim podlogama, primjenom svih agro i

pomotehničkih mjera, (adekvatna obrada zemljišta,

đubrenje, navodnjavanje, zaštita, zelena i zimska

rezidba). Naravno, tek je ovaj oblik održiva robna

prizvodnja-ekonomski isplativa.

Vegetacija

Jesen - neorezano Proljeće - orezano

A.

Page 4: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

Pored konvencionalnog pristupa, proizvodnja voća može biti organizovana i u sljedeća dva koncepta:

INTEGRALNA PROIZVODNJA (IP) – u osnovi to je ekološki usmjeren postupak u kojem je primjena hemijskih sredstava svedena na

najmanju moguću mjeru, tako da se unište štetočine ili suzbiju biljne bolesti, a u isto vrijeme ne naruši čovjekova okolina i na kraju u

što većoj mjeri sačuva zdravlje potrošača. U pogledu agro i pomotehničkih mjera ovaj koncept voćarstva je intenzivan. Aplicirana

sredstva primjenjuju se na bazi preporuka prognozne službe, i to sa prilagođene liste pesticida, za datu vrstu i godinu proizvodnje.

Proizvodi IPV zdravstveno su vredniji, imaju markicu i naravno skuplji su na tržištu. U svim voćarski razvijenijim zemljama

dominantan sistem proizvodnje voća podrazumjeva integralna produkcija.

PROIZVODNJA VOĆA – OBLICI ORGANIZOVANJA

ORGANSKA PROIZVODNJA - osnovna odlika

organske produkcije voća jeste potpuna zabrana

upotrebe hemijskih zaštitnih sredstava. Ovaj

pristup podrazumjeva produkciju zdravstveno

sigurnog voća.

Vegetacija

Jesen - neorezano Proljeće - orezano

A. Intenzivan voćnjak

tokom godine

Page 5: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

PREDRADNJE ZA PODIZANJE ZASADA JABUKE, KRUŠKE I ŠLJIVE

Izbor mjesta za podizanje zasada – Pored odabira povoljnije parcele (pristupačnije i

plodnije), ukoliko se zasad jabuke podiže na podlozi M9 (standardna podloga u

uzgoju ove vrste voćaka), te je u blizini šumska sastojina, za očekivati je u zasadu

jabuke opasnost od zeca (glodara). Naime, u funkciji zaštite od ovih štetočina

potrebno je zasad jabuke ograditi pletenom ogradom, iskopati kanal sa vanjske

strane, uz svaku sadnicu postaviti mrežicu za zaštitu od zeca, i na kraju efikasno je

premazati kočić uz sadnicu svinjskom mašću.

Priprema zemljišta za sadnju – Svježe krčevine, šumskih

populacija ili starijih voćnjaka nisu pogodne za podizanje

novih zasada jabuke, te iste treba prvo kultivirati najmanje 2

god. Najbolje predkulture za voćnjak su leguminoze.

Priprema zemljišta podrazumjeva: pH zemljišta 5,5-6,5,

duboko oranje do 60 cm, 3-5 t/dunumu zgorjelog goveđeg

stajnjaka, 80-100 kg NPK/dunum (10:20:30, 8:16:24),

tanjiranje i frezanje. Zemljište se mora pripremiti što je

moguće bolje, jer će na tom mjestu voćnjak biti eksploatisan

15-tak godina. Dubina kopanja rupe takođe zavisi od

intenziteta obrade.

Razmjeravanje za sadnju – U slučaju jabuke na podlozi M9 i

uzgojne forme vitko vreteno, najčešće se preporučuje razmak

sadnje 1,2 x 3,5 m (redni 1,2; međuredni 3,5 m – slika C.).

Najzastupljenija podloga za šljivu jeste sijanac, odnosno

džanarika. Na ovoj podlozi razmak sadnje šljive iznosi 3,5 x 4,0 m

(slika B). Ako su u pitanju blaže padine razmak između redova

treba nešto povećati zbog proklizavanja mašina prilikom obrade.

Obavezan pravac redova, ukoliko to nagib dozvoljava je sjever-

jug, a na blažim padinama redovi se postavljaju kontra nagibu,

odnosno na većim nagibima formiraju se terase.

C.

Idealna parcela za voćnjak

B.

Page 6: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

PREDRADNJE ZA PODIZANJE ZASADA JABUKE, KRUŠKE I ŠLJIVE

Izbor sadnog materijala – Sadni materijal nabavlja se od

ovlaštenih rasadnika. Svaka sadnica mora da ima

markicu/etiketu na kojoj stoji: ime i adresa rasadnika, vrsta,

sorta, podloga, starost podloge i plemke, za koju godinu i

sadnju važi i deklaracija. Certificiran sadni materijal preduslov

je uspješnosti buduće proizvodnje voća.

Tipovi sadnog materijala – Prilikom

kupovine sadnica jabuke, kruške i šljive

potrebno je obratiti pažnju na izbor tipa

sadnice jer će od izbora iste, u krajnjem

zavisiti uspješnost planirane

proizvodnje. Posebnu pažnju posvetiti

pri izboru podloge, obzirom da ista

uslovljva razmak sadnje

starost

jedna

godina

OKULANT

starost jedna

godina

starost

dvije godine

KOPULANT

starost

dvije godine

RAZGRANATA SADNICA

starost jedna

jednu godinu sa

prijevremenim

prirastima

starost

jedna godina

starost

dvije godine

starost tri

godine

KNIP SADNICA

Trogodišnji korjenov sistem, dvogodišnji

nadzemni dio

VIŠEGODIŠNJA

SADNICA SA VISOKIM

DEBLOM (za vrtove i

okućnice)

Page 7: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

Tehnika sadnje – Sadnju u pravilu uvijek treba da obavljaju dva

lica, jedno drži sadnicu, drugo zatrpava rupu, i to tako da se prvo

na dno iskopanog sadnog mjesta prvo postavlja 1/3 zdravice u

formi humke, kako bi se po postavljanju sadnice jabuke spojno

mjesto (mjesto kalemljenja) što više podiglo iznad površine zemlje.

Nakon toga se postavlja sadnica, a potom korijen iste prekrije

drugom trećinom zdravice, i to tako da stajnjak (jedna lopata) i

NPK (15:15:15) nedođu u dodir sa korijenom. Potom se rupa

zatrpa preostalom količinom zdravice, te cjelokupna površina

prekriva ostatkom zemlje (mrtvicom). Važno je još jednom

napomenuti da se spojno mjesto ne smije ugroziti (zakopati ili

ostaviti u nivou zemlje i time izložiti čestoj stagnaciji vode), već se

isto treba locirati što više iznad površine zemlje. U suprotnom isto

će bit ugroženo, brže je njegovo propadanje, odnosno lomljenje

pod teretom roda.

Dimenzija rupe (lijevo) kopanje rupe (desno)

Dubina sadnje: nepravilno (lijevo), pravilno (u sredini) i posljedica

ugroţenosti spojnog mjesta (desno)

TEHNIKA SADNJE JABUKE, KRUŠKE I ŠLJIVE

Dimenzije rupe za sadnju i tehnika kopanja rupe -

Sadnja jabuke obavlja se u jesen, jer je to najbolji

momenat kako bi se voćke pripremile za naredni period.

Dimenzije rupe za sadnju, u pravilu iznose 60x60 cm.

Međutim, ukoliko je zemljište dobro pripremljeno iste

mogu biti i manjih dimenzija, dok kod idealno

pripremljenog zemljišta sadnja se može vršiti i u brazde.

Kopanje rupe izvodi se na sljedeći način: prvo se iskopa

gornji sloj zemljišta (zdravica) na dubini od 30 cm (jedan

ašov), te se isti odloži na jednu stranu. Drugi sloj (još 30

cm – mrtvica) izdvoji se na drugu stranu. Dakle, ova dva

sloja zemljišta jasno se razdvajaju.

Page 8: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

Izbor uzgojnog oblika prilikom zasnivanja zasada jabuke -

Standardni uzgojni oblik (forma krošnje) za jabuku je vitko vreteno.

Ovaj uzgojni oblik se sastoji od provodnice sa primarim granama, koje

su ujedno i rodno drvo, ili te kratke primarne grane nose na sebi rodno

drvo (sekundarne elemente). Dakle, ovaj uzgojni oblik kao skelet ima

samo stožinu, a poluskeletne grane čine nosači rodnog drveta i i

obrastajuće grančice koje se nalaze direktno na provodnici. Stabla u

vitkom vretenu pružaju velike prednosti u proizvodnji jabuke, tako što

se u svim pomotehničkim zahvatima smanjuje ljudski rad. Takva

kombinacija sorte, podloge i uzgojnog oblika obezjeđuje rano

dospijevanje zasada jabuke u početnu rodnost, uz kasnije postizanje

dobrih prinosa.

Shema vitkog vretena

IZBOR UZGOJNOG OBLIKA JABUKE, KRUŠKE I ŠLJIVE

Oštri uglovi grananja – stimuliše se

samo rast

Komparacija oštrog i otvorenog

ugla grane

Primjer povijenih grana

Važno je znati da su rast i rodnost u korelaciji. Borba

protiv rasta jeste povijanje grana. Grana koja raste

vertikalno dominantno raste, a njena rodnost se

destimuliše. S druge strane prirast koji se povija pod

većim uglom u odnosu na stožinu prelazi na rod u

korelaciji od tog ugla otklona. Što je veći ovaj ugao,

odnosno što je grana više povijena, brže stupa na

rod.

Page 9: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

C

D

Proljeće - jabuka i kruška

Proljeće - šljiva

A. Sadnica u jesen nakon

sadnje (proljetna sadnja

samo kao zamjena),

kočić pored sadnice i

vezivanje iste na

osmicu

E

F

B. Prikraćivanje sadnice kosim rezom sa suprotne strane što bliže pupoljku na visinu 90 cm (JABUKA i

KRUŠKA) od zemlje, dok kod šljive na visini 115-120 cm s tim što se, u cilju izolacije, iznad pupoljka

ostavlja patrljak (E) - proljeće

C. Sljedeća dva pupoljka (drugi i treći) se osljepljuju, te uklanjaju svi prirasti na visini 60

cm (JABUKA I KRUŠKA), a šljiva 70 cm (slika F) od zemlje, ovo je dio sadnice

predviđen za formiranjem debla

D. Pravilno izoliran pupoljak tokom

vegetacije omogućuje razvoj

produljnice koja formira

centralnu stožinu

G. Nepravilno prikraćivanje

G

Page 10: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

Rovašenje – U slučaju formiranja visokog debla (I) makazama ili pilicom lagano se zareže kora na mjestu (lokacija

spavajućeg pupoljka) gdje se želi grana. Takođe, ukoliko se zareže iznad spavajućeg pupoljka dobija se jaka grana ,

dok ispod istog razvija se slab prirast. Zahvat rovašenja se može provesti i na vidni pupoljak unutar ogoljene zone, a

rezultat je isti (J). Rovašenje ima rezultata kod jabuke i kruške, dok kod šljive nije se pokazalo efikasnim.

Ukoliko se ne oslijepe drugi i

treći pupoljak iz istih se razviju

prirasti koji konkurišu vršnom

(produljnici). Jedino rješenje

jeste da se svi prirasti uklone

osim jednog koji preuzima

ulogu vršnog. Slika H

H I.

J.

Vršni dio stabla ili produljnica u momentu kada poraste 50 cm, iznad

posljednjeg razgranjenja, pincira se u ljetnoj rezidbi (izbršeno pinciranje

D), na taj način što se vršni dio prirasta otkine prstima na zadnji razvijen

list od osnove. Ovaj zahvat ima za cilj zaustavljanje vršnog rasta i

stimulisanje pojave bočnih razgranjenja na produljnici. Voćar koji

intenzivno đubri tokom godine praktikovanjem pinciranja može formirati i

dva uslovna sprata uzgojnog oblika vitko vreteno.

Na početku prve godine pojavljuju se grane od kojih

treba na prvom spratu ostaviti tri/četiri (četvrta za

zamjenu) - slika A, s tim da ne smije više od jedne grane

biti iz istog mjesta. Kada iste porastu oko 15-tak cm dok

su još zelene (obično polovina maja) razvode se npr.

pomoću čačkalica, pod ugao od 90o - slika B. D.

Page 11: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

A. Različiti načini razvođenja grana

A.1 – razvođenje grana štipaljkama

A. 2 – razvođenja grana čačkalicama

A. 3 – razvođenje grana letvicom

A. 4 – razvođenje grana tegovima

A. 5 – grana koja u osnovi

posjeduje poželjan ugao (90o)

posjeduje pri bazi prsten-šlic,

dok grana oštrog ugla ima

procjep.

U toku zimske rezidbe druge godine na prvom-formiranom

spratu potrebno je do osnove ukloniti sve prebujne i

uspravnorastuće priraste – vodopije, a ostavljati samo bočne i

donje. Takođe, i donji snažni prirasti nisu poželjni jer će plodovi

jabuke na istim padati na zemlju. Rast u dužinu bočnih grana

prvog uslovnog sprata zaustavlja se (na dužinu polovine rednog

prostora) tako što se svaka postrana bočna grana prevodi rezom

na bočni ili donji prirast. U pravilu na prvom spratu poželjnije je

zaustaviti rast bočne grane na bočni prirast, u suprotnom postoji

opasnost da isti dodiruje zemlju. U toku vegetacije formira se

drugi sprat, gdje se takođe ostavljaju tri prirasta i četvrti za

zamjenu. Kada su isti zeleni, u istom momentu kao i prethodne

vegetacije potrebno ih je poviti u što horizontalaniji položaj

(čačkalicama, rafijom, tegovima i sl.). Razmak između ovih

prirasta treba biti 10-15 cm. Produljnica se, kao i prethodne

godine pincira kada izraste 50 cm (tokom zelene intervencije),

iznad posljednjeg razgranjenja, a ukoliko poraste 40-45 cm istoj

se rezom stimuliše rast. Poĉetak druge godine

PrevoĊenje na donji prirast

Stablo tokom

vegetacije

Page 12: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

Treća godina je obično period kada se završava formiranje uzgojnog oblika. Prvi sprat već

plodonosi i zimskom rezidbom je potrebno ukloniti vodopije. Na drugom spratu radi se isto što i na

prvom uslovnom spratu prošle godine (zaustavljanje rasta u dužinu, prevođenjem na donjui ili

bočni prirast, te uklanjanje vodopija). Tokom vegetacije na trećem spratu razvode se prirasti pod

što otvoreniji ugao. U ovoj godini postavlja se pitanje kako zaustaviti rast produljnice dalje u

dužinu, obzirom da je krošnja dostigla visinu od 3 m od površine zemlje. Daljnji rast produljnice

zaustavlja se tako što se ista povija, a potom kada se pojavi bočni rodni prirast prevede na isti.

Ukoliko se nakon povijanja pojave vertikalni prirasti oni se uklanjaju do osnove. Kada se u vršnom

dijelu voćke pojave cvjetovi, to je znak da je njen daljni rast zaustavljen.

A. Proljeće III godine

postavljanje čačkalica

na posljednjem spratu

B. Uklanjanje vertikalnih

prirasta i zaustavljanje

bočnog rasta na

drugom spratu

C. Povijanje vrha, pojava

jahača

D. Uklonjeni jahači, vrh

obrasta generativnim

pupoljcima čime se

smiruje rast

Page 13: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

Zimska rezidba obavlja se u proljeće prije otvaranja

pupoljaka, odnosno sve dok ne krenu sokovi u voćki.

Osnovni cilj zimske rezidbe je formiranje uzgojnog

oblika, kasnije ista služi za njegovo održavanje i čini

sastavni dio zelene rezidbe. Treba napomenuti da je

najbolje rodno drvo ono koje je staro četiri godine. To

praktično ukazuje da se treba vršiti zamjena rodnog

drveta čija je starost veća od četiri godine. Potrebno

je znati da je pravilo i što je dio koji se rezidbom

uklanja veći, to je i reakcija na rez veća. Takođe,

najbolji plodovi su oni koji se nalaze što bliže

centralnoj stožini, te provođenjem rezidbe teži se

istom. DVIJE GRANE IZ ISTOG MJESTA – osnovno pravilo kod rezidbe voćaka u

uzgojnom obliku vitko vreteno jeste da nikada iz jednog mjesta ne smije da

raste više od jedne grane, zbog formiranja račve koja u toku plodonošenja

puca i dolazi do oštećenja stabla.

PRIKRAĆIVANJE (ŠTRICKANJE GRANA) – pravilo kod rezidbe je i da se rast grana nikada ne zaustavlja

prikraćivanjem/štrickanjem (skraćivanjem vrha makazama u bilo kojem intenzitetu). U suprotnom na mjestu prikraćivanja/štricanja

izrastu dvije nove grane, pa kada se i one skrate četiri i tako u nedogled. Svaki rez na voćki je provociranje rasta. Reakcija na isti

zavisi od jačine reza. Ranije je napomenuto da se rast grane zaustavlja prevođenjem na donju ili boču,a nikada granu prikraćivati.

Normalno stablo

Reakcija na

prikraćivanje -

štrickanja Normalno

stablo

Page 14: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

UKLANJANJE PARALENIH PRIRASTA –

kada se u malom prostoru nalaze dvije

grane jedna iznad druge, mada ne remete

zakon potčinjenosti, ali su paralelne, i to

tako da gornja ipak u izvjesnoj mjeri

zasjenjuje donju, jedna od ovih grana se

obavezno uklanja, obično ona koja je

slabije obrasla ili ima oštriji ugao.

UKLANJANJE NISKO POLOŢENIH PRIRASTA – svi

prirasti koji su prisutni niže od 50 cm (deblo) uklanjaju se,

obzirom da postoji mogućnost da će plodovi na ovim

granama tokom plodonošenja dodirivati zemlju. Ove priraste

nabolje je po mogućnosti uklanjati rukom tako što se otkinu iz

osnove čime se eliminiše mogućnost pojave novih mladih

prirasta jer su uklonjeni i spavajući pupoljci.

Uklanjanje

niskih prirasta

rukom iz

osnove

Page 15: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

REZ NA ĈEP – ukoliko se na

godnjem spratu nalazi jača grana

u odnosu na niži sprat zbog

zakona potčinjenosti, odnosno

zbog toga što zasjenjuje donju,

ista se uklanja rezom na čep, i to

tako da donja površina reza-čepa

bude veća od gornje, kako bi se

dobio slabiji prirast i boljeg

(otvorenijeg) ugla (A). Ovaj zahvat

se praktikuje u slučaju kada na

jednoj strani stabla postoji jaka

grana, a sa suprotne strane ista

ne postoj (B). A. B.

UKLANJANJE VERTIKALNIH

PRIRASTA/JAHAĈA –

vertikalni prirasti (vodopije) su

nerodni, crpe hranu i s toga se,

bez obzira na mjesto njihovog

nastanka, obavezno uklanjaju

do osnove. Najbolje ih je

uklanjati u toku zelene rezidbe

dok su mladi i to rukom, bez

makaza

Page 16: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

Zelena rezidba je pomotehnički

zahvat koji se obavlja tokom

vegetacije na voćkama. Ista ima za

cilj poboljšanje količine i kvaliteta

roda, zbog čega se još naziva

rezidba na rod. Zelenu rezidbu, u

pravilu treba vršiti ručno, bez

makaza, iz razloga što uklanjanjem

grana makazama u osnovi ostaju

spavajući pupoljci koji će se

probuditi, dati novi prirast koji će se

ponovo morati uklanjati. Međutim,

kada se grana elminiše rukom iz

osnove ne postoji mogućnost za

njeno ponovno pojavljivanje.

PINCIRANJE – ovaj zahvat ima za cilj zaustavljanje rasta vrhom i stimulisanje bočnih razgranjenja. Izvodi

se na taj način što se vrh grane otkine rukom, zalamanje između prstiju, na zadnji razvijen list.

VRH GRANE ZAHVAT IZVRŠENO PINCIRANJE

UKLANJANJE VERTIKLNIH PRIRASTA SA RODOM – ukoliko se desi da vertikalni prirast u svojoj osnovi nosi plod u zelenoj rezidbi isti se skraćuje

na 3-4 lista, kako bi se plod mogao ishraniti i ne bi došlo do ožegotina. Naravno, nakon berbe plodova, prikraćeni prirast se, tokom zimske rezidbe

uklanja do osnove. Ovo je jedan od rijetkih zahvata koji se u pravillu tokom zelene rezidbe mora obavljati makazama.

Vertikalni prirast

prikraćen na 3-4

lista makazama

Vertikalni

prirast u

osnovi sa

rodom

Vertikalni prirast

uklonjen do osnove

nakon berbe

plodova

Page 17: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

Fenofaza razvoja Bolest/štetnik Preparat Koncentracija

Otvaranje pupa do

fenofaze mišijih ušiju

krastavost, lisne

uši, crveni pauk Crveno ulje 2–3%

Mišije uši do fenofaze

roza pup

krastavost,

cvejtojed

Corus,

Calypso

0,02-0,03%

0,01-0,02%

Roza pup do fenofaze

kraj cvjetanja krastavost Corus 0,02-0,03%

Razvoj plodova do

njihove veličine

lješnjika

krastavost,

pepelnica, lisne uši

Score + Merpan,

Pirirmor

0,013-0,02%

0,04-0,06%

Razvoj plodova do

njihove veličine oraha

krastavost,

pepelnica, crveni

voćni pauk,

jabukin savijač

Score + Merpan ili

Topas,

Bijelo ulje,

Insegar

0,013+0,02%

0,1-0,15%

1-1,5%

0,03-0,05%

Kraj juna

Krastavost,

pepelnica, mineri,

savijači

Stroby DF 150

Calypso

0,02%

0,01-0,02%

Polovina jula Krastavost,

pepelnica Stroby 0,02%

Kraj jula do početka

avgusta

Krastavost,

pepelnica, jabukin

savijač II

generacija

Stroby ili Merpan,

Insegar

0,02%

0,2-0,3%

0,03-0,05%

Kraj avgusta bolesti u skladištu Euparen 0,2-0,25%

KRASTAVOST

PEPELNICA

Page 18: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

UKLANJANJE VERTIKLNIH PRIRASTA/JAHAĈA– vodopije (jahači) se

uklanjaju rukom na taj način što se isti dok su mladi (oko 10-15 cm) povijaju u

jednu stranu do osnove, potom u drugu stranu i naj taj način ostranjuju,

pucajući i ispadajući bez poteškoća. Takođe, pravilo da samo jedna grana

raste iz jednog mjesta, zahtjeva u nekim slučajevima i na nekim mjestima u

krošnji, intervenciju u tom pravcu i u zelenoj rzidbi.

Vertikalni

prirast ili

jahač,

vodopija

Povijanje rukom

jahača pod uglom

90o na jednu

stranu

Vraćanjerukom

jahača pod uglom

90o na drugu

stranu

Uklonjen jahač

Dva prirasta iz

istog mjesta

Jedan uklonjen

prirast

I u zelenoj rezidbi poštuje se osnovno voćarsko pravilo da

nikada dvije grane iz istog mjesta, te se u slučajevima

pojave tatakve situacije jedna obavezno makazama

uklanja do osnove.

Page 19: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

Braeburn - zrije u drugih desetak dana oktobra

Fuji - zrije u drugih desetak dana oktobra

Gala - plodovi sazrijevaju u zadnjih desetak dana avgusta

Idared - zrije u prvih desetak dana oktobra

Granny Smith - zrije u drugih desetak dana oktobra

Pink lady - zrije u drugih desetak dana oktobra.

Golden dellicious - zrije krajem septembra-početkom oktobra

Jonagold - zrije u drugih desetak dana septembra

Topaz - zrije u drugih desetak dana oktobra

Page 20: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

Fenofaza razvoja

Bolest/štetnik Preparat Koncentracija

Fenofaza bubrenje pupoljka

uši, grinje, savijači pupova

Crveno ulje 2–3%

Prije cvjetanja plamenjača Baycor 0,1-0,15%

U cvjetanju monilia,

plamenjača Sistan 6 FLO 0,08-0,1%

Kraj cvjetanja plamenjača, šljivine

osice

Merpan, Calypso

0,2-0,3%

0,01-0,02%

Početkom juna rđa, savijač, lisne

uši

Merpan, Insegar, Pirimor

0,2-0,3%

0,03-0,05%

0,04-0,06%

Početkom avgusta

monilia na plodovima, savijač

II generacija

Euparen, Insegar

0,2-0,25%

0,03-0,05%

Kraj vegetacije

rak, brže opadanje lista, monilia na

grančicama

Cuprablau Z 0,5%

Šarka šljive - simptomi

Page 21: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive

Stenly - dozrijeva od kraja augusta i u septembru.

Rut Gersteter - dozrijeva polovinom jula

Kalifornijska plava - dozrijeva u drugoj polovini jula.

Čačanska rana - dozrijeva polovinom jula

Čačanska ljepotica - dozrijeva krajem jula i početkom avgusta.

Čačanska najbolja - dozrijeva u drugoj polovini avgusta.

Vagenheim - dozrijeva polovinom augusta.

Čačanska rodna - dozrijeva krajem avgusta.

Hanita – zrije u drugoj polovici augusta

Jojo – sazrijeva u avgustu mjesecu.

Page 22: 76770380 Uzgoj Jabuke Kruske Sljive