77141428 Shakespeare Hamlet

  • View
    68

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of 77141428 Shakespeare Hamlet

William Shakespeare Hamletkraljevi danski

s engleskoga preveo Milan Bogdanovi

William Shakespeare: Hamlet

SADRAJPRVI IN ___________________________________ 4 DRUGI IN ________________________________ 38 TREI IN _________________________________ 61 ETVRTI IN ______________________________ 91 PETI IN _________________________________ 117

RJENIK _________________________________ 142

2

William Shakespeare: Hamlet

LICAKLAUDIJE, danski kralj HAMLET, danski kraljevi, sin pokojnoga, a sinovac sadanjega kralja POLONIJE, kraljev komornik i glavni dravni tajnik HORACIJE, Hamletov prijatelj LAERT, Polonijev sin VOLTIMAND danski poslanici norvekom kralju KORNELIJE ROSENCRANTZ nekadanji Hamletovi drugovi na sveuilitu GUILDENSTERN OSRIC, budalast dvorski kico Jedan plemi Sveenik MARCEL asnici na strai BERNARD FRANCISCO REYNALDO, Polonijev sluga etiri ili pet glumaca Dva grobara FORTINBRAS, norveki kraljevi Norveki kapetan Engleski poslanici GERTRUDA, danska kraljica i Hamletova mati OFELIJA, Polonijeva ki Plemii, plemkinje, vojnici, mornari, glasnik i pratnja Duh Hamletova oca Mjesto radnje: Danska

3

William Shakespeare: Hamlet

PRVI IN

PRVI PRIZORDvorac u Helsingru 1 . Uska terasa na zidinama; vrata lijevo i desno vode u tornjeve. Pono, zima i dubok mrak. (Francisko na strai, oboruan kopljem, hoda gore-dolje. Iz dvorca dolazi Bernard takoer s kopljem u ruci; on se trgne, kad uje Franciskove korake u tami.) Bernard. Tko ide? Francisko. Meni ti odgovaraj! Stoj! Kazuj, tko si! Bernard. ivio nam kralj! Francisko. Bernard? Bernard. Ja sam. Francisko. Dolazite ba u odreeno vrijeme. Bernard. Dvanaest je ve izbilo, Francisko. Poite u postelju. Francisko. Ba od srca vam hvala Na izmjeni, jer ljuta studen je, A ja sam slab. Bernard. A je l' vam straa prola U miru? Francisko. Nije unuo ni mi. Bernard. Sad laku no, pa ako s Horacijem I s Marcelom se sretnete, to sa mnom Imadu strait, nek se poure. (Ulaze Horacije i Marcel.)

Helsingr kod Shakespearea Elsinore; grad i luka na sjeveroistonoj obali Danske. U njemu je kraljevski dvorac Kronborg u kojemu je u novije vrijeme Hamlet igran mnogo puta1

4

William Shakespeare: Hamlet

Francisko (slua). Ve mislim da ih ujem. Stanite! Hej! Tko ste? Horacije. Ovoj zemlji prijatelji! Marcel. I podanici danski! Francisko. Laku no! Marcel. O, zbogom, vrli ratnie! A tko je Izmijenio vas ovdje? Francisko. Bernard je Na mome mjestu. Zbogom! (Odlazi.) Marcel. Bernarde! Bernard. Hej, ujte, je li Horacije ovdje? Horacije. Dio njega! 2 Bernard. Zdravo, Horacije! Zdravo, Moj Marcele! Horacije. A je li noas opet Pojavilo se ono? Bernard. Nita nisam Ja opazio. Marcel. Horacije veli, Da to se nama samo privia, I ne da, da ga vjera prevlada U stranu onu pojavu, to dvaput Ve vidjesmo je mi. I zato sam Zamolio ga, neka s nama poe, Da strai u te none asove, Pa ako opet doe prikaza, Da potvrdi, to mi smo vidjeli, I s njom da zbori! Horacije. Sve kojeta! Ne e Pojaviti se! Bernard. Sjednimo na asak, Da uinimo jote jedan juri Na vae ui, to su tako jako Utvrdile se protiv prianja

2

dio njega (engl. a piece of him) - Postoje razliita tumaenja: "dio Horacija" je njegova ruka koja se jedina vidi u mraku ili Horacije u ali kae da je izjeden od hladnoe, tako da je ostao samo njegov dio. Moda se radi o Horacijevoj ironiji u smislu da zbog nekog razloga "nije sav svoj". Po nekim miljenjima, Horacije ne vjeruje u duhove, pa "dio njega" znai da je prisutan tijelom, ali ne i umom.

5

William Shakespeare: Hamlet

O onome, to dvije smo noi mi Ve vidjeli. Horacije. Pa sjednimo i ujmo, to o tome e Bernard priati. Bernard. I prole noi, kad je ona zvijezda Na zapadu od pola u svom tijeku Na onom dijelu neba zasjala, Gdje i sad plamti, tada Marcel i ja, Ba kad je zvono udarilo jedan (Pojavi se duh, od glave do pete u ratnoj opremi; u ruci dri maralski tap.) Marcel. Mir! Stani! Gle, i opet dolazi! Bernard. U liku naeg pokojnoga kralja! Marcel. Govori s njime, Horacije. Ti si Latinac. 3 Bernard. Horacije, gle, zar nije Na kralja nalik? Horacije. Posve nalik. Trnem Od straha i od uda! Bernard. Htio bi, Da govorimo s njime. Marcel. Horacije, Ded zapitaj ga neto! 4 Horacije. Tko si ti, to ovo nono doba prisvaja 5 S tim ratnikim i lijepim oblijem, U kojemu je nekad stupalo Upokojeno velianstvo Danske? Nebesa ti, govori! Zaklinjem te! Marcel. Uvrijedismo ga! Bernard. Eno odlazi! Horacije. Stoj! Zbori, zbori! Zaklinjem te, zbori! (Duh iezne.) Marcel. Gle, ode; ne e da odgovara.3

latinac (engl. scholler) uen ovjek, kolar, koji poznaje latinski; prema tadanjem vjerovanju duhovi su se najbolje "tjerali" latinskim rijeima Prema pukom vjerovanju, duhovi ne mogu govoriti dok im se netko ne obrati. prisvaja (engl. usurpst) - Horacije pretpostavlja da je to ili varalica ili zao duh koji je uzeo lik pokojnog kralja.

4 5

6

William Shakespeare: Hamlet

Bernard. Ej, Horacije, i vi drete I blijedi ste! Da l' i sad mislite, Da to se nama samo privia? Horacije. Ne, boga mi, ja ne bih mogao Da vjerujem, kad ne bi tako jasno I pouzdano roene mi oi Svjedoile. Marcel. Zar nije kao kralj? Horacije. Da, ko to ti si ti. Ba takva je Na njemu onda bila odora, Kad borio se s astoljubivim Norveaninom. Tako mrtio se I onda, kad je kralja poljskoga, to vozio se na saonicama, U ljutoj borbi na led bacio. Ba udno! Marcel. Tako dostojanstvenim Ve dvaput on je proo korakom U gluho doba pokraj nae strae. Horacije. Ja ne znam, koju misao da slijedim, Al ako sve ih priberem u jednu, Neobian se neki potres to Navjeuje za nau dravu. Marcel. Sad posjedajmo pa nek meni kae, Tko znade, zato svaku boju no Te tako otre, tako budne strae, to podanike ove zemlje mue, I zato svaki dan se topovi Od mjedi liju, zato ratne sprave U stranom svijetu nabavljaju, zato Toliko gone graditelje laa Na posao, da njihov muni rad Ni nedjelju razluit ne moe Od radnog dana? to se priprema, Da znojna ova urba ini no U radu danu druicom? Tko moe Pouiti me? Horacije. Ja. Bar tako ujem aputat. Naeg biveg kralja, iji Ba sada nam se lik pojavio, Norveanin je negda Fortinbras 6 Na borbu, kako znate, izazvao,6

Ovdje spomenuti Fortinbras je stric mladog Fortinbrasa koji e na kraju tragedije preuzeti dansku krunu, isto kao to je Hamlet spomenut nekoliko stihova nie zapravo Hamletov otac, odnosno duh.

7

William Shakespeare: Hamlet

Jer na to ga je zavist ohola Potakla; al na Hamlet, koji je U ovoj strani poznatog nam svijeta Na glasu bio sa svog junatva, U borbi onoj ubi Fortinbrasa. Po njihovome onda ugovoru, to utvren je bio peatima I svim, to ite vitetvo i zakon, Sa svojim je ivotom Fortinbras Izgubio i svoje zemlje sve Te dobitniku one pripadoe. A jednaki je dio i na kralj Zaloio i da je Fortinbras Navladao ga, zapao bi bio Taj dio njemu, ko to njegov je U Hamletovu pripao svojinu Po istom ugovoru i po smislu Ve spomenutog lanka. Ali mladi Sad Fortinbras, to vatren je i pun estine divlje, zgrnuo je negdje Na granicama Norvegije etu Vratolomnih i rasputenih ljudi - Za koru hljeba - spremajui neto, U emu je avolska smionost, Jer naoj vladi ini se, da on Tek zatim ide, kako bi nam silom I oruanom rukom oteo Sve zemlje, koje otac mu je, rekoh, Izgubio. I to je, drim ja, Ba glavni razlog naem spremanju I ovim naim straama i tome Komeanju i urbi toj u zemlji. Bernard. Ja mislim, da je to i nita drugo. I s tim se slae, to se na strai Pojavljuje nam onaj kobni lik, Toliko slian kralju, koji bjee I jeste uzrok tome ratu. Horacije. To je Tek praak, da nam dui pogled smuti. Za veliine rimske najvee I slave, kad je moni Julije 7 Pred padom bio, grobovi su bili Bez stanovnika, a mrtvaci su Po ulicama rimskim skviali I jecali, u platno umotani.7

Julije Cezar

8

William Shakespeare: Hamlet

Ba takve znake burnih dogaaja, to ko glasnici uvijek stupaju Pred sudbinom i to su uvod kobnoj Budunosti, pokazalo je nebo I zemlja naem narodu i kraju. Pojavile se zvijezde ognjenih Repova, rosa krvava i sunce Potamnjelo 8 , a ona vlana zvijezda 9 , to mona je u kraljevstvu Neptuna 10 , Od pomrine stradae toliko Te rekao bi da je sudnji dan. (Duh se opet pojavi.) Al tiho! Gle, i opet dolazi! Zadrat u ga, pa da me i satre! (Rairi ruke.) O stani, varko! Ako ima glasa I ako moe govorom se sluit, Govori! I ako mogu kakvim dobrim djelom Umirit tebe, sebi milost stei, Govori! Il' ako znade tajnu kob na zemlji, Da sprijeimo je, kad je doznamo, O, zbori! Il' ako li si ugrabljeno blago Za svog ivota nagomilao U krilu zemlje - jer zbog toga vele, Obilazite esto u smrti Vi duhovi (Pijetao zakukurijee.) Govori o tom! Stani! Govori! - Marcele! Zadri ga. Marcel. Da udarim ga kopljem?

Kometi, pomrina sunca i drugi astronomski poremeaji znak su nesree. Vjerovalo se da "krvava rosa" takoer pada s neba, a danas se zna da taj fenomen izazivaju kukci.8 9

vlana zvijezda mjesec; mjesec je vlaan jer upravlja plimom i osekom kraljevstvo Neptuna more; Shakespeare misli na djelovanje mjeseca na plimu i oseku

10

9

William Shakespeare: Hamlet

Horacije. Da stane, udri! Bernard. Tu je! Horacije.

Ako ne e

Tu je! (Duh iezne.)

Ode! Mi vrijeamo ga, prijetei mu silom, Gdje on je tako velianstven! Jer Neranjiv on je ko i zrak, a pusti Ti udarci su nai zloban rug. Bernard. Govorit htjede ba, kad pijetao je Zakukurijekao. Horacije. A onda se Sav trgao ko neki teki krivac Na straan poziv. uo sam, da pijetao, to jutarnja je trublja, svojim jasnim I otrim grlom boga dana 11 budi, Te onda dusi, to tumaraju I lutaju, pa bili u vatri Il' na moru, na zemlji il' u zraku, Na njegovu se opomenu ure Svak u svoj stan. Da to je istina, Dokazuje i ovaj dogaaj. Marcel. Izgubio se, kad je pijetao Zakukurijeko. Neki priaju, Da prije onog doba godine, Kad slavi se roenje naega Otkupitelja, ptica jutarnja 12 Dugovetnu svu pjeva no, i onda Ni dusi, vele, ne obilaze I n