77392182 Proiect Reductor Cu Angrenaj Melcat

 • View
  233

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 77392182 Proiect Reductor Cu Angrenaj Melcat

 • 8/13/2019 77392182 Proiect Reductor Cu Angrenaj Melcat

  1/22

  Disciplina: Mecanisme i Organe de Maini

  PROIECT DE SEMESTRU

  REDUCTOR CUANGRENAJ MELCAT

  STUDENT: SEC!IA: INGINERIE MECANIC"

  ANUL: III

  #ndr$m%&'r pr'iec&

  ANUL UNI(ERSITAR)**) + )**,

 • 8/13/2019 77392182 Proiect Reductor Cu Angrenaj Melcat

  2/22

  CUPRINS

  CAPITOLUL - Alegerea m'&'r$l$i elec&ric....................................................................../

  1.1 Alegerea randamentelor pariale ale transmisiei......................................................41.2 Calculul randamentului total al transmisiei..............................................................4

  1.3 Calculul puterii necesare a motorului electric..........................................................4

  1.4 Alegerea motorului electric........................................................................................4

  CAPITOLUL ) Calc$l$l &ransmisiei prin c$rele &rape0'idale.........................................1

  2.1 Stabilirea puterii de calcul..........................................................................................5

  2.2 Stabilirea raportului de transmisie............................................................................5

  2.3 Alegerea tipului de curea............................................................................................52.4 Stabilirea diametrului primitiv pentru roata conductoare......................................5

  2.5 Calculul diametrului primitiv pentru roata condus................................................5

  2.6 Alegerea preliminar a distanei dintre axe...............................................................5

  2. Calculul ung!iului dintre ramurile axei...................................................................6

  2." Calculul ung!iului de #n$%urare pe roata conductoare.........................................6

  2.& Calculul ung!iului de #n$%urare pe roata condus.................................................6

  2.1' Calculul lungimii primitive a curelei.......................................................................6

  2.11 Calculul de$initiv al distanei dintre axele de rotaie ale arborilor.........................62.12 Calculul vite(ei peri$erice a curelei..........................................................................6

  2.13 Stabilirea coe$icientului de $uncionare..................................................................

  2.14 Alegerea coe$icientului de lungime..........................................................................

  2.15 Alegerea coe$icientului de #n$%urare......................................................................

  2.16 Stabilirea puterii transmise de o curea....................................................................

  2.1 Stabilirea numrului de curele (..............................................................................

  2.1" Stabilirea numrului de roi.....................................................................................2.1& Calculul $recvenei #ncovoierilor curelei................................................................."

  2.2' Calculul $orei utile..................................................................................................."

  2.21 Stabilirea $orei de #ntindere....................................................................................."

  2.22 )ora care se de(volt #n lagrele arborilor............................................................."

  CAPITOLUL , Calc$l$l cinema&ic i de re0is&en2% al red$c&'r$l$i de 3i&e0%.................4

  3.1 Calculul angrena*ului melc+roat melcat..................................................................&3.1.1 Elementele geometrice ale angrenajelor melcate................................................9

  3.2 Calculul $orelor care acionea( #n angrena*ul melcat..........................................123.2.1 Calculul la ncovoiere a angrenajelor melcate..................................................15

  2

 • 8/13/2019 77392182 Proiect Reductor Cu Angrenaj Melcat

  3/22

  3.2.2 Calculul rezistenei admisibile la contact pentru roata melcat.......................1

  3.2.3 Calculul sarcinilor pe lagre la transmisia cu curele.......................................1

  3.3 Stabilirea distanelor dintre rea(eme.......................................................................1

  3.4 Calculul arborelui melcului.....................................................................................1"

  3.5 Calculul arborelui roii melcate...............................................................................1&3.6 Alegerea rulmenilor.................................................................................................21

  3. Alegerea %i veri$icarea penelor.................................................................................22

  3

 • 8/13/2019 77392182 Proiect Reductor Cu Angrenaj Melcat

  4/22

  TEMA DE PROIECT:

  Sa se proiecteze un mecanism de acionare format din motor electric,transmisie prin curele trapezoidale, reductor de vitez cu angrenaj melc-roat

  melcat i cuplaj.Transmisia funcioneaz n condiii normale i eploatarea se face ntr-unsingur sc!im" #$ !%.

  &urata de funcionare a rulmenilor l '()))) !.

  CAPITOLUL - ALEGEREAMOTORULUI ELECTRIC

  -.- ALEGEREARANDAMENTELORPAR!IALEALETRANSMISIEI

  $**.)

  +,.)

  (

  +*.)

  +.)

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  r

  c

  u

  l

  a

  ular

  curelerandament

  uleirandament

  lagagrandamentangrenajrandament

  reductorrandament

  c

  u

  l

  a

  r

  -.) CALCULULRANDAMENTULUITOTALALTRANSMISIEI

  -3.$)

  $)3.)+.)$**.)

  =

  ==

  =

  t

  t

  crt

  -., CALCULULPUTERIINECESAREAMOTORULUIELECTRIC

  /0(+/01131.($2

  /0(*2

  $)3.)

  22

  c

  (

  (

  c

  =

  =

  =

  =

  t

  t

  -./ ALEGEREAMOTORULUIELECTRIC

  otor 4S5 2)) S62

 • 8/13/2019 77392182 Proiect Reductor Cu Angrenaj Melcat

  5/22

  c' 22 /0n ' 3))) rot6min

  CAPITOLUL ) CALCULULTRANSMISIEIPRINCURELETRAPE5OIDALE

  ).- STA6ILIREAPUTERIIDECALCUL

  /022c =

  ).) STA6ILIREARAPORTULUIDETRANSMISIE

  cureleprineitransmisialretransmitederaporti

  2i)i total

  =

  =

  )., ALEGEREATIPULUIDECUREA

  4m ales din ST4S ((13 curea de tip S7

  )./ STA6ILIREADIAMETRULUIPRIMITI(PENTRUROATACONDUC"TOARE

  mm(2*&

  mm($)..13&

  p(

  p(

  =

  =

  ).1 CALCULULDIAMETRULUIPRIMITI(PENTRUROATACONDUS"

  mm2*)(2*2&

  &i&

  p2

  p(p2

  ==

  =

  ).7 ALEGEREAPRELIMINAR"ADISTAN!EIDINTREA8E

  ( ) ( )

  mm))44legem

  *)4*.212

  2*)(2*242*)(2*.)

  &&24&&.) p2p(p2p(

  =

 • 8/13/2019 77392182 Proiect Reductor Cu Angrenaj Melcat

  6/22

  ).9 CALCULULUNGIULUIDINTRERAMURILEA8EI

  2)(2.()

  ))2

  (2*2*)

  arcsin2

  42

  &&arcsin2

  p(p2

  =

  =

  =

  ).; CALCULULUNGIULUIDE#N

 • 8/13/2019 77392182 Proiect Reductor Cu Angrenaj Melcat

  7/22

  sm13*.(+

  1))))

  3)))(2*(.3

  minrot3)))

  1))))

  (

  ((

  =

  =

  =

  =

  v

  v

  n

  n"v

  p

  ).-, STA6ILIREACOE

 • 8/13/2019 77392182 Proiect Reductor Cu Angrenaj Melcat

  8/22

  ' 2

  ).-4 CALCULUL

 • 8/13/2019 77392182 Proiect Reductor Cu Angrenaj Melcat

  9/22

  CAPITOLUL , CALCULULCINEMATIC=IDERE5ISTEN!"ALREDUCTORULUIDE(ITE5"

  ,.- CALCULULANGRENAJULUIMELC>ROAT"MELCAT

  3.1.1 ,-,,/0,-,,,0C,A-,A/,/A,-,-CA0,

  asul uru"ului melcat p

  ()maialmodululm

  a

  a

  =

  === aass mpzpp

  :oeficientul diametral ;

  a

  )(

  m

  &; =

  mm())()()

  (),mdefunctienalesam13*ST4S&in

  referinedecerculuidiametrul

  )(

  )(

  a

  )(

  ===

  =

  "

  m,"

  ,

  "

  a

  +

 • 8/13/2019 77392182 Proiect Reductor Cu Angrenaj Melcat

  10/22

  9umrul de nceputuri ale melcului (z i numrul de dini ai roiimelcate 2zn funcie de raportul de transmitere am ales din ST4S 13*, ta"elul()., numrul de nceputuri (( =z

  dini3*3*(2

  (2

  ==

  =

  z

  izz

  :oeficientul de lungime al melcului

  ( )( )$32(.(3

  3*(2

  (2 2

  =

  +=

  +=

  !

  !

  !

  ,

  ,

  z,

  :oeficientul de lime al roii

  1332.1

  ((2

  (2

  =

  =

  +=

  b

  b

  b

  ,

  ,

  ,,

  &istana dintre ae 4

  ( )

  ( )

  mm22*

  3*()2

  ()

  2 2

  =

  +=

  +=

  #

  #

  z,m

  # a

  &iametrul de referin al uru"ului melc

  mm())

  ()()

  2

  2

  2

  =

  ==

  d

  d

  ad

  "

  "m,"

  &iametrul de divizare convenional al roii melcate

  mm3*)3*()2

  22

  ==

  =

  d

  ad

  "

  zm"

  &iametrul de v?rf al uru"ului melc

  ()

 • 8/13/2019 77392182 Proiect Reductor Cu Angrenaj Melcat

  11/22

  mm(2)(()2())

  (

  2

  (

  )

  ))((

  =+=

  =

  +=

  e

  a

  aae

  "

  $

  $m""

  &iametrul median al roii melcate

  mm3)(()23*)

  2

  2

  )22

  =+=

  +=

  e

  aade

  "

  $m""

  &