7
8. međunarodni sajam inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija 2010 1. konferencija s međunarodnim sudjelovanjem: „INOVACIJAMA DO KONKURENTNOSTI” Udruga inovatora Hrvatske, Dalmanska 12, HR-10000 Zagreb, Hrvatska tel: +385 1 48 86 540, fax: +385 1 48 86 549 www.inovatorstvo.com [email protected] 30. rujna - 2. listopada 2010. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatska PRIJAVA ZA IZLAGANJE

8. međunarodni sajam 2010 inovacija, proizvoda i tehnologija

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

8. međunarodni sajaminovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija

2010

1. konferencija s međunarodnim sudjelovanjem:

„INOVACIJAMA DO KONKURENTNOSTI”

Udruga inovatora Hrvatske, Dalmatinska 12, HR-10000 Zagreb, Hrvatskatel: +385 1 48 86 540, fax: +385 1 48 86 549

www.inovatorstvo.com [email protected]

30. rujna - 2. listopada 2010.Nacionalna i sveučilišna knjižnica

u Zagrebu, Hrvatska

PRIJAVA ZA IZLAGANJE

Organizator je Udruga inovatora Hrvatske (UIH), u suorganizaciji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu (NSK), Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK), Hrvatskom zajednicom tehničke kulture (HZTK), te IFIA - Međunarodnom federacijom nacionalnih saveza inovatora.Tehnička realizacija sajma: ASTRO d.o.o. Orahovica.

1. Opći uvjeti primjenjuju se za sve izlagače. 2. Pravo sudjelovanja na sajmu imaju sve pravne i fizičke osobe koje su popunile, te potpisom

i/ili pečatom prihvatile uvjete izlaganja. 3. Pravo izlaganja na sajmu ARCA 2010 imaju inovacije iz područja znanstveno-istraživačkih

projekata, novih proizvoda i tehnologija iz područja strojarstva, elektrotehnike, informatike, fizike, mehatronike, kemije, biologije, medicine i drugih prirodnih i tehničkih područja

4. Prijave za sudjelovanje primaju se najkasnije do 14. rujna 2010., a izlagaču koji izvrši uplatu do tog datuma odobravamo popust od 5 % na ukupan iznos računa!

5. Prijave za sajam pristigle poslije 14. rujna 2010. godine neće se unositi u katalog, niti će izlošci biti ocjenjivani.

6. Prijava je istodobno i ugovor, te potpisom od strane izlagača, obvezuje obje strane na ispun-jenje uvjeta izlaganja.

7. Minimalni izložbeni prostor po inovaciji je 2 m2, osim u slučaju izložbenog prostora TIP A gdje jedna inovacija dolazi na 1 m2.

8. Nakon zaprimljene Prijave izlagača, ASTRO d.o.o. će ispostaviti račun za naručene usluge. Plaćanje izlagač obavlja po primitku računa, a najkasnije u roku od osam dana.

9. Uplatom prema prijavi izlagač osigurava svoj izložbeni prostor. 10. Ukoliko izlagač ne obavi uplatu najkasnije do 29. rujna 2010., neće moći izlagati, a do tad

učinjeni troškovi bit će obračunati po troškovniku. 11. Ukoliko izlagač otkaže sudjelovanje na sajmu 5 dana prije početka istog, bit će mu faktur-

irano 75% ugovorene vrijednosti na ime troškova pripreme sajma. Za otkazivanje sudjelovan-ja nakon tog roka, bit će mu fakturirana puna cijena naručenog izložbenog prostora.

12. Tehnički dio pripreme izložbenog prostora (štanda) završit će se 29. rujna 2010. godine u 14:00 sati.

13. Izlagač može započeti s radom na uređenju svog izložbenog prostora (štanda) dana 29. rujna 2010. godine u 14:00 sati.

14. Izlagač je dužan najkasnije do 9:00 sati, 30. rujna 2010. godine opremiti štand svojim izložbenim sadržajem.

Službeno otvaranje sajma je u 11:00 sati. 15. U slučaju dodatnih radova, opreme, namještaja na izložbenom prostoru, a na zahtjev

izlagača navedenih u prijavi, isti će se naplatiti izlagaču po cjeniku dodatnih radova, opreme, namještaja.

16. Izlagaču nije dopušteno odnositi izloške s njegovog izložbenog prostora prije zatvaranja sajma, 2. listopada 2010. godine. u 17:30 satiRadno vrijeme sajma je od 10:00 do 19:00 sati. Za izlagače od 9:45 do 19:15.

17. Organizator osigurava zaštitarsku službu za svo vrijeme trajanja sajma. Organizator nije odgovoran za štetu, gubitke ili otuđenje izlagačevog vlasništva tijekom radnog vremena sajma.

18. Organizatori su predvidjeli nagrade i priznanja za najuspješnije izlagače i izloške uz uvijet obaveznog unosa izložaka i izlagača u katalog sajma.

19. Za održavanje čistoće između štandova brine organizator, a izložbeni prostor održava sam izlagač.

20. Eventualne sporove izlagača i organizatora, stranke će riješiti dogovorno, a ukoliko u tome ne uspiju, utvrđuju nadležnost suda u Zagrebu.

Opći uvjeti izlaganjaO

PĆI U

VJET

I IZL

AG

AN

JA

PRIJ

AVA

ZA

IZLA

GA

NJE

PRIJAVA ZA IZLAGANJE

PRIJAVU ISPUNITE ČITKO ŠTAMPANIM SLOVIMA I POŠALJITE FAXOM ILI POŠTOM NA DOLJE NAVEDENU ADRESU Kratki opis inovacije za unos u katalog i žiriranje, sliku inovacije obavezno poslati u elektronskom obliku

(word .doc, .jpg, .tiff, .PDF) na e-mail adresu: [email protected]

Naziv izlagača/autor inovacije:

Adresa: Pošta i mjesto:

e-mail i web:

Oglasni prostor u sajamskom katalogu:

Izrada postera i tisak:

Broj patenta:

Tel/mob/fax:

NARUČUJEM / NARUČUJEMO:

8. MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA, NOVIH IDEJA, PROIZVODA I TEHNOLOGIJA

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 30. rujna – 2. listopada 2010.

2010

Opis izloška za unos u katalog, obavezan unos u katalog + žiriranje po izlošku 200,00 kn + PDV (vidi “Opći uvjeti izlaganja”; točka 5. i 18.):

1/1 STRANICA A4 U SAJAMSKOM KATALOGU

.PDF, .tiff, .jpg.CMYK300 dpinapust 2 mm1000,00 kn + PDV

½ STRANICE A4U SAJAMSKOM KATALOGU

.PDF, .tiff, .jpg.CMYK300 dpinapust 2 mm750,00 kn + PDV

POSTER 800 mm X 1066,8 mm 150,00 kn + PDV

¼ STRANICE A4U SAJAMSKOM KATALOGU

.PDF, .tiff, .jpg.CMYK300 dpinapust 2 mm500,00 kn + PDV

1/1

½ ¼

OKRENI

IZLO

ŽBEN

I PRO

STO

R

TIP A

TIP B1

TIP C1

TIP B2

TIP C2

TIP D

TIP E

KOMBINIRANI MODUL 4x1m2

1 m2 - 500,00 kn + PDVTIP A - tepih, pregradne stijene,

pult 100x50x75 cm, stolica, natpis

MODUL 2m2

1 m2 - 350,00 kn + PDVTIP B1 - tepih, pregradne stijene

pult 100x50x75 cm, stolica, natpisTIP B2 - tepih, pregradne stijene

pult 100x100x75cm, stolica, natpis

MODUL 6m2

1 m2 - 310,00 kn + PDVTIP C1 - tepih, pregradne stijene

pult 100x50x75 cm, stol i dvije stolice, natpis

TIP C2 - tepih, pregradne stijenepult 100x100x75 cm, stol i dvije stolice, natpis

MODUL 10 m2 (I VIŠE)1 m2 - 310,00 kn + PDV- tepih, pregradne stijene

pult 100x50x75 cm, stol i četiri stolice ostava 100x100 cm sa zavjesom,natpis

NEUREĐENI VANJSKI PROSTOR1 m2 - 150,00 kn + PDV

Minimalni izložbeni prostor po inovaciji je 2 m2, osim u slučaju izložbenog prostora TIP A gdje jedna inovacija dolazi na 1 m2.

TIP IZLOŽBENOG PROSTORA

INFORMACIJE I PRIJAVE:

OPIS

P-75 P-75

P-75P-75

P-75

P-75

P-75

P-75

UDRUGA INOVATORA HRVATSKEDalmatinska 12, HR-10000 Zagreb IGOR DUJMOVIĆGSM: +385 91 48 86 544 tel: +385 1 48 86 544, +385 1 48 86 547 fax: +385 1 48 86 549web: www.inovatorstvo.com e-mail: [email protected]: 69872404259, ž. rčn. br.: 2360000-1101812508

Mjesto i datum Potpis i pečat

m2

ORAHOVICA www.astro-doo.hr [email protected]

CJENIK OSNOVNIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE1. PREGRADNA STIJENA / FRIZ

KOM - 95 Kn KOM - 150 Kn

2. STAKLENA / PLEXI PREGRADA

KOM - 110 Kn

HARMO

4. VRATA 5.HARMO VRATA

KOM - 295 Kn KOM - 370 Kn

6. ZAVJESA

KOM - 110 Kn

ORAHOVICA www.astro-doo.hr [email protected]

CJENIK OSNOVNIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE1. PREGRADNA STIJENA / FRIZ

KOM - 95 Kn KOM - 150 Kn

2. STAKLENA / PLEXI PREGRADA

KOM - 110 Kn

HARMO

4. VRATA 5.HARMO VRATA

KOM - 295 Kn KOM - 370 Kn

6. ZAVJESA

KOM - 110 Kn

ORAHOVICA www.astro-doo.hr [email protected]

CJENIK OSNOVNIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE1. PREGRADNA STIJENA / FRIZ

KOM - 95 Kn KOM - 150 Kn

2. STAKLENA / PLEXI PREGRADA

KOM - 110 Kn

HARMO

4. VRATA 5.HARMO VRATA

KOM - 295 Kn KOM - 370 Kn

6. ZAVJESA

KOM - 110 Kn

ORAHOVICA www.astro-doo.hr [email protected]

CJENIK OSNOVNIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE1. PREGRADNA STIJENA / FRIZ

KOM - 95 Kn KOM - 150 Kn

2. STAKLENA / PLEXI PREGRADA

KOM - 110 Kn

HARMO

4. VRATA 5.HARMO VRATA

KOM - 295 Kn KOM - 370 Kn

6. ZAVJESA

KOM - 110 Kn

VISOKAVITRINA

7. VISOKA VITRINA

100x100cm

ostale dimenzije

dodatna staklena polica

KOM - 520 Kn

KOM - 440 Kn

KOM - 70 Kn

8. NISKA VITRINA

ORAHOVICA www.astro-doo.hr [email protected]

CJENIK OSNOVNIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE1. PREGRADNA STIJENA / FRIZ

KOM - 95 Kn KOM - 150 Kn

2. STAKLENA / PLEXI PREGRADA

KOM - 110 Kn

HARMO

4. VRATA 5.HARMO VRATA

KOM - 295 Kn KOM - 370 Kn

6. ZAVJESA

KOM - 110 Kn

VISOKAVITRINA

7. VISOKA VITRINA

100x100cm

ostale dimenzije

dodatna staklena polica

KOM - 520 Kn

KOM - 440 Kn

KOM - 70 Kn

8. NISKA VITRINA

ORAHOVICA www.astro-doo.hr [email protected]

CJENIK OSNOVNIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE1. PREGRADNA STIJENA / FRIZ

KOM - 95 Kn KOM - 150 Kn

2. STAKLENA / PLEXI PREGRADA

KOM - 110 Kn

HARMO

4. VRATA 5.HARMO VRATA

KOM - 295 Kn KOM - 370 Kn

6. ZAVJESA

KOM - 110 Kn

VISOKAVITRINA

7. VISOKA VITRINA

100x100cm

ostale dimenzije

dodatna staklena polica

KOM - 520 Kn

KOM - 440 Kn

KOM - 70 Kn

8. NISKA VITRINA

ORAHOVICA www.astro-doo.hr [email protected]

CJENIK OSNOVNIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE1. PREGRADNA STIJENA / FRIZ

KOM - 95 Kn KOM - 150 Kn

2. STAKLENA / PLEXI PREGRADA

KOM - 110 Kn

HARMO

4. VRATA 5.HARMO VRATA

KOM - 295 Kn KOM - 370 Kn

6. ZAVJESA

KOM - 110 Kn

VISOKAVITRINA

7. VISOKA VITRINA

100x100cm

ostale dimenzije

dodatna staklena polica

KOM - 520 Kn

KOM - 440 Kn

KOM - 70 Kn

8. NISKA VITRINA

NISKAVITRINA

KOM - 260 Kn

POLICA 3 x

9. TROETAŽNA POLICA

KOM - 295 Kn

P-xxcm

10. IZLOŽBENI PODEST

KOM - 185 Kn

PULT 75

KOM - 185 Kn

11. PULT (PRODAJNI)

INFOPULT

12. PULT (INFO)

KOM - 260 Kn

13. DVOVISINSKI (BAR) PULT

BAR PULT

KOM - 370 Kn

dimenzije:dijagonala 136/70 cmvisina 100 cmpolica na visini 75 cm

14. LUÈNI INFO PULT 1/4 KRUGA

KOM - 315 Kn

15. LUÈNI INFO PULT 1/2 KRUGA

KOM - 520 Kn

dimenzije:200 x 100 cmvisina 100 cmpolica na visini 75 cm

CJEN

IK O

SNO

VN

IH E

LEM

ENAT

A K

ON

STRU

KCIJ

E - A

STRO

d.o

.o.

ORAHOVICA www.astro-doo.hr [email protected]

CJENIK OSNOVNIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE16. BAR ORMARIÆ

KOM - 220 Kn

17. KUTNA POLICA

19. VJEŠALICA 20. PLEXI STUP (ÈETVRTASTI) 21. PLEXI STUP (POLUKRUŽNI)

22. PLEXI STUP (PUN KRUG) 23. REKLAMNA KOCKA 24. REKLAMNA ROTO KOCKA

25. REKLAMNI STUP (TOTEM) 26. ALUMINIJSKA STRUKTURA 27. STROPNI RASTER

28. STROPNA HALOGENA RASVJETA 29. FRIZ NATPIS - BLOK SLOVA

B.O.

dimenzija: 100 x 30 cm

kosi ili vodoravan položaj

postavlja se samo napostojeæi zid ili nanaruèenu pregradnustijenu

ORAHOVICA www.astro-doo.hr [email protected]

CJENIK OSNOVNIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE16. BAR ORMARIÆ

KOM - 220 Kn

17. KUTNA POLICA

19. VJEŠALICA 20. PLEXI STUP (ÈETVRTASTI) 21. PLEXI STUP (POLUKRUŽNI)

22. PLEXI STUP (PUN KRUG) 23. REKLAMNA KOCKA 24. REKLAMNA ROTO KOCKA

25. REKLAMNI STUP (TOTEM) 26. ALUMINIJSKA STRUKTURA 27. STROPNI RASTER

28. STROPNA HALOGENA RASVJETA 29. FRIZ NATPIS - BLOK SLOVA

B.O.

dimenzija: 100 x 30 cm

kosi ili vodoravan položaj

postavlja se samo napostojeæi zid ili nanaruèenu pregradnustijenu

ORAHOVICA www.astro-doo.hr [email protected]

CJENIK OSNOVNIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE16. BAR ORMARIÆ

KOM - 220 Kn

17. KUTNA POLICA

19. VJEŠALICA 20. PLEXI STUP (ÈETVRTASTI) 21. PLEXI STUP (POLUKRUŽNI)

22. PLEXI STUP (PUN KRUG) 23. REKLAMNA KOCKA 24. REKLAMNA ROTO KOCKA

25. REKLAMNI STUP (TOTEM) 26. ALUMINIJSKA STRUKTURA 27. STROPNI RASTER

28. STROPNA HALOGENA RASVJETA 29. FRIZ NATPIS - BLOK SLOVA

B.O.

dimenzija: 100 x 30 cm

kosi ili vodoravan položaj

postavlja se samo napostojeæi zid ili nanaruèenu pregradnustijenu

dimenzija: 136 x 100 x100 cm

postavlja se samo na postojeæi zid ili na naruèenu pregradnu stijenu

18. KONZOLNA POLICA

KOM - 70 Kn KOM - 60 Kn

ORAHOVICA www.astro-doo.hr [email protected]

CJENIK OSNOVNIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE16. BAR ORMARIÆ

KOM - 220 Kn

17. KUTNA POLICA

19. VJEŠALICA 20. PLEXI STUP (ÈETVRTASTI) 21. PLEXI STUP (POLUKRUŽNI)

22. PLEXI STUP (PUN KRUG) 23. REKLAMNA KOCKA 24. REKLAMNA ROTO KOCKA

25. REKLAMNI STUP (TOTEM) 26. ALUMINIJSKA STRUKTURA 27. STROPNI RASTER

28. STROPNA HALOGENA RASVJETA 29. FRIZ NATPIS - BLOK SLOVA

B.O.

dimenzija: 100 x 30 cm

kosi ili vodoravan položaj

postavlja se samo napostojeæi zid ili nanaruèenu pregradnustijenu

dimenzija: 136 x 100 x100 cm

postavlja se samo na postojeæi zid ili na naruèenu pregradnu stijenu

18. KONZOLNA POLICA

KOM - 70 Kn KOM - 60 Kn

postavlja se samo na postojeæi zid ili na naruèenu pregradnu stijenu

KOM - 60 Kn

PLEXI P

LEXI

s fluo-rasvjetom

KOM - 440 Kn

KOM - 670 Kn KOM - 670 Kn

promjer 100 cm visina 250 cm

stranice od pleksiglasa

osvijetljen iznutra

promjer 100 cm visina 250 cm

stranice od pleksiglasa

osvijetljen iznutra

KOM - 1070 Kn

dimenzije:100 x100 x 75 cm 70 x 70 x 75 cm

KOM - 430 Kn

dimenzija 70 x 70 x 75 cm stranice od pleksiglasa osvijetljena iznutra rotira oko osi

KOM - 960 Kn

širina 100 cm visina 250 cm reklamna plexi površina 140 ili 240 cm osvjetljen iznutra moguænost reklame s obje strane

dimenzije:100x100 cmvisina 50cm

m2 - 150 Kn

dimenzije:100x100, 100x50, 50x50 cm

KOM - 110 Kn

dimenzija:100x100

m2 - 295 Kn

KOM - 810 Kn

ASTRO d.o.o.

196 x 27 cm 196 x 27 cm

m2 - 110 Kn

30. FRIZ NATPIS - LOGOTIP

KOM - 185 Kn

CJEN

IK O

SNO

VN

IH E

LEM

ENAT

A K

ON

STRU

KCIJ

E - A

STRO

d.o

.o.

ORAHOVICA www.astro-doo.hr [email protected]

CJENIK OSNOVNIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE

31. STOL 80x80 cm ili okrugli Fi 80 cm visine 75 cm

32. STOL OVALNI 150 x 70 cm visine 75 cm

33. STOL BARSKI Fi60 visine 130 cm

34. STOLICA

35. STOLICA BARSKA

36. HLADNJAK

37. SUDOPER

38. MINI KUHINJA (sudoper, hladnjak, 2 x kuhalo)

39. KUHALO

40. PRIKLJUÈAK NA STRUJU DO 5 Kw

41. PRIKLJUÈAK NA STRUJU DO 10 Kw

42. PRIKLJUÈAK NA STRUJU PREKO 10 Kw

43. ELEKTRO ORMARIÆ DO 20 Kw

44. ELEKTRO ORMARIÆ DO 40 Kw

45. REFLEKTOR DO 300 W

46. REFLEKTOR 500 W

47. METAL HALOGENI REFLEKTOR 150 W

48. SISTEMSKA LAMPA 100 W

49. VENECIJANER (za staklenu pregradu r.br. 2)

50. ALUMINIJSKA LETVA SVIH DUŽINA

51. BOJANJE ZIDOVA I OSTALIH POVRŠINA

52. TEPIH

53. POD U LAMINATU

54. ŠTAND U IVERICI - cijena prema projektu

KOM 185 Kn

KOM 260 Kn

KOM 185 Kn

KOM 60 Kn

KOM 105 Kn

KOM 370 Kn

KOM 295 Kn

KOM 1110 Kn

KOM 70 Kn

KOM 185 Kn

KOM 295 Kn

KOM 370 Kn

KOM 220 Kn

KOM 295 Kn

KOM 70 Kn

KOM 110 Kn

KOM 150 Kn

KOM 70 Kn

KOM 20 Kn

KOM 35 Kn

m2 60 Kn

m2 20 Kn

m2 150 Kn

CJEN

IK O

SNO

VN

IH E

LEM

ENAT

A K

ON

STRU

KCIJ

E - A

STRO

d.o

.o.