84112569 Keeper L EYD 100ml Box DK .• Holder arealet ukrudtsfrit i 3-4 mdr. • Bekæmper alt ukrudt

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 84112569 Keeper L EYD 100ml Box DK .• Holder arealet ukrudtsfrit i 3-4 mdr. • Bekæmper alt...

Holderarealetukrudtsfriti 3-4 mdr.

Bekmper altukrudt blade& rdder

Forhindrer nytukrudt i at spirefrem

100 ml rkker til 323 m2

UkrudtsmiddelM kun anvendes til

ukrudtsbekmpelse i private haver herunder indkrsler,

fortove, havegange og terrasser.

100 ml rkker til 323 m

100 ml koncentrat

Anvendes overalt, hvor man nsker at bekmpe ukrudt og bevare arealet ukrudtsfrit i nogle mneder.

Bekmper alt vanskeligt ukrudt og dets rodnet, herunder mlkebtter, skvalderkl, brndenlde, kvik osv.

Langtidsvirkende forhindrer spiring af nyt ukrudt i op til 3-4 mdr.

Dyr og mennesker kan frdes frit p behandlede omrder, nr midlet er trret ind.

DK84

1011

33C

Bayer A/S. Arne Jacobsens All 13, 2300 Kbenhavn S. Tlf: 45 23 50 00. www.bayergarden.dk

4

Varmista, ett pakkauksen korkki on tiukasti kiinni.

Kallista pulloa varovasti niin,ett tiiviste valuu pyren

annostelukammioont

Vhentksesi tiivisteen mrannostelukammiossa

knn pullo varovasti pystyasentoon, jolloin tiiviste

valuu takaisin pulloon

Kun olet mitannut oikean mrn, laita pullo

pystyasentoon, paina kork-kia ja kierr se auki

Kaada mitattu neste ruiskun silin (l purista pulloa

kun kaadat) ja kierr korkki takaisin kiinni

DOSERING

Srg for at htten er skruet fast p fl asken. Vip forsigtigt fl asken, s vsken

lber ind i det runde doseringskammer.

Dosering

4

Varmista, ett pakkauksen korkki on tiukasti kiinni.

Kallista pulloa varovasti niin,ett tiiviste valuu pyren

annostelukammioont

Vhentksesi tiivisteen mrannostelukammiossa

knn pullo varovasti pystyasentoon, jolloin tiiviste

valuu takaisin pulloon

Kun olet mitannut oikean mrn, laita pullo

pystyasentoon, paina kork-kia ja kierr se auki

Kaada mitattu neste ruiskun silin (l purista pulloa

kun kaadat) ja kierr korkki takaisin kiinni

DOSERING

For at reducere mngden af vsken i doseringskammeret, vippes fl asken

forsigtigt tilbage, s den overskydende vske hldes tilbage i fl asken.

4

Varmista, ett pakkauksen korkki on tiukasti kiinni.

Kallista pulloa varovasti niin,ett tiiviste valuu pyren

annostelukammioont

Vhentksesi tiivisteen mrannostelukammiossa

knn pullo varovasti pystyasentoon, jolloin tiiviste

valuu takaisin pulloon

Kun olet mitannut oikean mrn, laita pullo

pystyasentoon, paina kork-kia ja kierr se auki

Kaada mitattu neste ruiskun silin (l purista pulloa

kun kaadat) ja kierr korkki takaisin kiinni

DOSERING

Stil fl asken lodret, tryk ned og drej p htten

for at bne fl asken.

4

Varmista, ett pakkauksen korkki on tiukasti kiinni.

Kallista pulloa varovasti niin,ett tiiviste valuu pyren

annostelukammioont

Vhentksesi tiivisteen mrannostelukammiossa

knn pullo varovasti pystyasentoon, jolloin tiiviste

valuu takaisin pulloon

Kun olet mitannut oikean mrn, laita pullo

pystyasentoon, paina kork-kia ja kierr se auki

Kaada mitattu neste ruiskun silin (l purista pulloa

kun kaadat) ja kierr korkki takaisin kiinni

DOSERING

Hld den opmlte vske ned i sprjtetanken som vist (tryk ikke p fl asken, mens der hldes). Skru htten p flasken igen.

Bemrk: Behandlingen er regnfast efter 6 timer.

Optimal effekt opns, nr behandlingen foretages p fugtig jord, og gerne efterfulgt af regn (dog frst efter 6 timer).

Optimal effekt opns, nr behandlingen udfres ved temperaturer over 12C.

Undg at produktet gennem f.eks. vinddrift eller ved direkte sprjtning kommer i kontakt med planter, som nskes bevaret.

Sning og genplantning kan foretages 3-6 mneder efter behandlingen.

Jorden m ikke bearbejdes med hakke eller rive efter behandlingen, da den ukrudtsbekmpende fi lm p jordoverfl aden derved delgges.

M kun anvendes 1 gang pr vkstsson.

Efter brug skylles sprjten grundigt.

BrugsanvisningHvor: Alle steder, hvor ukrudt er et problem, dvs terrasser, bede, mellem beplantninger etc. Sprjt kun p ukrudtet og p revnerne mellem fl iserne, hvor nyt ukrudt kan fremspire.

Hvornr: Nr ukrudtet er i god vkst. Bedst i det tidlige forr (sm ukrudtsplanter). Derefter vil arealet vre ukrudtsfrit i mindst 3 mneder.

Hvordan: Keeper L indeholder 2 aktive stoffer, hvoraf det ene slr det ukrudt, der er fremspiret ihjel, mens det andet aktive stof danner en usynlig fi lm p jordens overfl ade, som forhindrer nye fr i at spire. Ukrudt visner efter 1-2 uger.

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan kbes og anvendes af ikke-professionelle, fx private haveejere, og krver ikke autorisation.

Middeltype: SuspensionskoncentratIndeholder: Difl ufenican: 40 g/l (3,4 % w/w). Glyphosat : 250 g/l (28,9 % w/w)Indhold: 100 ml

Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i mindst 2 r efter produktionsdatoen. Produktionsdato er ptrykt emballaben. Batch nr. er ptrykt emballagen.Ukrudtsmiddel nr. 18-498Omfattet af Miljministeriets bekendtgrelse om bekmpelsesmidler samt plantebeskyt-telsesmiddelforordningen 1107/2009.

DOSERINGSTABEL:

Rkkeevne Keeper L mngde

Vand i sprjten

10 m2

50 m2

100 m2

3 ml

15 ml

30 ml

1 liter

5 liter

10 liter

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler (P501). Rester skal afl everes til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Dentomme beholder br skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hldes op i sprjtevsken. Emballagen m ikke genbruges.

ADVARSELBrugsanvisningen skal flges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljet i fare (EUH401).Meget giftig med langvarende virkninger for vandlevende organismer (H401). Vask huden efter arbejdet. Overtrdelse af nedenstende srligt fremhvede forskrifter kan medfre straf:M kun anvendes til ukrudts-bekmpelse i private haver herunder indkrsler, fortove, havegange og terrasser. Brugsanvisningens dosering-sangivelser m ikke overskrides. Undg forurening af vandmiljet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprjteudstyr nr overfl adevand. Undg forurening via drn fra grdspladser og veje. M ikke tmmes i kloakafl b. Opbevares utilgngeligt for brn (P102). M ikke opbevares sammen med fde-varer, drikkevarer og foderstoffer.

Holder arealet ukrudtsfrit i 3-4 mdr.

Bekmper alt ukrudt blade & rdder

Forhindrer nyt ukrudt i at spire frem

UkrudtsmiddelM kun anvendes til ukrudtsbekmpelse

i private haver herunder indkrsler, fortove, havegange og terrasser.

100 ml koncentrat

Ukrudtsmiddel

100 ml rkker til 323 m2

DK84080748B

ADVARSEL Brugsanvisningen skal flges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljet i fare (EUH401). Meget giftig med langvarende virkninger for vandlevende organismer (H401). Vask huden efter arbejdet. Overtrdelse af nedenstende srligt fremhvede forskrifter kan medfre straf:M kun anvendes til ukrudts-bekmpelse i private haver herunder indkrsler, fortove, havegange og terrasser. Brugsanvisningens dosering-sangivelser m ikke overskrides. Undg forurening af vandmiljet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprjteudstyr nr overflade-vand. Undg forurening via drn fra grdspladser og veje. M ikke tmmes i kloakaflb. Opbevares utilgngeligt for brn (P102). M ikke opbevares sammen med fdevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Anvendes overalt, hvor man nsker at bekmpe ukrudt og bevare arealet ukrudtsfrit i nogle mneder.

Bekmper alt vanskeligt ukrudt og dets rodnet, herunder mlkebtter, skvalderkl, brndenlde, kvik osv.

Langtidsvirkende - forhindrer spiring af nyt ukrudt i op til 3-4 mdr.

Dyr og mennesker kan frdes frit p behandlede omrder, nr midlet er trret ind.

DK81683042B

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan kbes og anvendes af ikke- professionelle, fx private haveejere, og krver ikke autorisation. Middeltype: Suspensions-koncentratIndeholder: Diflufenican: 40 g/l (3,4 % w/w). Glyphosat: 250 g/l (28,9 % w/w)Ukrudtsmiddel nr. 18-498Omfattet af Miljministerietsbekendtgrelse om bekmpel- sesmidler samt plantebeskyttel- sesmiddelforordningen 1107/2009. Indhold: 100 ml Produktet er ved korrekt op- bevaring holdbart i mindst 2 r efter produktionsdatoen. Produktionsdato er ptrykt emballaben. Batch nr. er ptrykt emballagen.

bn her for brugsanvisning!

Bayer A/S. Arne Jacobsens All 13, 2300 Kbenhavn S. Tlf: 45 23 50 00. www.bayergarden.dk

Behand- lingen er regn-

fast efter 6 timer.

Optimal effekt opns, nr behandlingen foretages p

fugtig jord, og gerne efterfulgt af regn (dog frst efter 6 timer).

Optimal effekt opns, nr behandlingen udfres ved temperaturer over 12C.

Undg at produktet gennem f.eks. vinddrift eller ved direkte sprjtning kommer i kontakt med planter, som nskes bevaret.

Sning og genplantning kan foretages 3-6 mneder efter behandlingen.

Jorden m ikke bearbejdes med hakke eller rive efter behandlingen, da den ukrudtsbekmpende film p jordoverfladen derved delgges.

M kun anvendes 1 gang pr vkstsson.

Efter brug skylles sprjten grundigt.

BRUGS- ANVISNING:

Hvor: Alle steder, hvor ukrudt er et problem, dvs terrasser, bede, mellem beplantninger etc. Sprjt kun p ukrudtet og p revnerne mellem fliserne, hvor nyt ukrudt kan fremspire.

Hvornr: Nr