9. Enerji Verimlilii Forum ve Fuar -1 Enerji Et¼tleri ve .Exergia, Escon ve Expertise France’d±r

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 9. Enerji Verimlilii Forum ve Fuar -1 Enerji Et¼tleri ve .Exergia, Escon ve Expertise...

 • 9. Enerji Verimlilii Forum ve

  Fuar

  Verimli sanayi, Karl retim-1

  Enerji Ettleri ve

  Potansiyel Verimlilik

  ktlar

 • Sunum kapsam

  1. Proje hakknda ksa bilgi

  2. Ett ve Fizibilite almalar

  Saysal bilgiler

  Sektrel bilgiler

  Blgesel bilgiler

  Enerji, maliyet ve emisyon

  potansiyeli

 • CS-04 Enerji Verimlilii iin

  Danmanlk Hizmetleri Projesi

  EU 2012 IPA Program kapsamnda

  yrtlen Proje;

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB),

  AB Bakanl, Hazine Mstearl, AB

  Delegasyonu ve Dnya Bankas

  temsilcilerinden oluan Proje Ynlendirme

  Komitesi tarafndan ynetilmitir.

  Teknik danmanlk hizmetlerinin bedeli

  Dnya Bankas ve Avrupa Birlii tarafndan

  hibe olarak verilen projenin teknik

  danmanlar;

  Stantec bnyesindeki MWH Global (lider),

  Exergia, Escon ve Expertise Francedr.

 • Yrtlen Faaliyetler

  1. EV Stratejisinin Uygulanmas in Politika Destei.

  2. Enerji Verimlilii Piyasa Aratrmas

  3. Bilgilendirme ve Farkndalk Faaliyetleri

  4. Eitim Programlarnn Gelitirilmesi (EVDler iin)

  5. ESCO Model Szlemelerinin Gelitirilmesi

  6. Enerji Verimli Malzeme ve Ekipman (ENEVEL) Aracnn Gelitirilmesi

  7. Enerji Verimlilii Proje Oluturma & Enerji Etd

  8. Ticari Bankalar iin Eitim ve Kapasite Gelitirme

  9. Paydalara Ynelik Klavuzlarn Hazrlanmas

  10. Yeni Bankaclk rnlerinin Fizibilitesini Belirleme ve Deerlendirme

  11. Proje Finansman iin KOB'lerin Desteklenmesi

  12. Enerji Verimlilii Farkndalk ve Grnrlk Eylemlerine ynelik Destek

  13. evresel ve Sosyal zet Notun Gelitirilmesi

  14. Toplumsal Cinsiyet Kavram

 • Enerji Ettleri

  Enerji Etd gerekletirilen kurum/kurulu says: 260

  Endstriyel iletme 212

  Belediye me suyu tesisi 7

  Bina 40+1

 • Blgelere Gre Ett Says

 • Enerji Ett Fizibilite Raporlar

  260 Fizibilite Raporu oluturulmutur

  Fizibilite Raporlar 693 alt rapordan meydana gelmektedir.

 • Bina Alt sektr dalm

 • Sanayi Ettleri Alt sektr dalm

 • Teknolojiye gre enerji & maliyet tasarrufu - Bina

 • Teknolojiye gre enerji & maliyet tasarrufu - Bina

 • Teknolojiye gre enerji & maliyet tasarrufu - Sanayi

 • Beklenen enerji tasarrufu ve CO2 salmnda azalma

  Sektr

  Ett

  Says

  Toplam Nihai

  Enerji

  Tasarrufu

  (kWh/yl)

  Toplam Birincil

  Enerji

  Tasarrufu

  (kWh/yl)

  Karbon

  Salmndaki

  Yllk Azalma

  (tonCO2/yl)

  Bina 41 25,577,794 158,456 31,248

  Sanayi 219 381,048,442 837,018 184,056

  Toplam 260 406,626,236 995,474 215,304

 • Tespit edilen tasarruf potansiyeli

  Sanayi Bina

  605,692 3,136,957

  447,236

  158,456

  2,335,298

  801,659 %26 %26

  Yatrm maliyeti yaklak 300 Milyon TL olan 1073 proje retilmitir.

  Belirlenen yatrmlarn gerekletirilmesi sonrasnda beklenen yllk

  birincil enerji tasarrufu 960 Milyon kWh, nihai enerji tketimindeki

  tasarruf ise 400 Milyon kWh zerindedir (Parasal karl 93 Milyon TL).

 • 9. Enerji Verimlilii Forum ve

  Fuar

  Verimli sanayi, Karl retim-1

  Enerji Ettleri ve

  Potansiyel Verimlilik

  ktlar