of 33 /33
INVESTICIJSKI PROJEKTI INVESTICIJSKI PROJEKTI Predava Predava č č : : dr. dr. sc sc . Katarina . Katarina Potnik Potnik Gali Gali ć ć , , kpotnikgalic kpotnikgalic @ @ vup vup .hr .hr

9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

INVESTICIJSKI PROJEKTIINVESTICIJSKI PROJEKTI

PredavaPredavačč::

dr. dr. scsc. Katarina . Katarina PotnikPotnik GaliGalićć, , kpotnikgalickpotnikgalic@@vupvup.hr.hr

Page 2: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

• Samo dva posto ljudi 'rođeni' su kao poduzetnici, a svi ostali uče poduzetništvo.

Page 3: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

• Poduzetničke vode najmanje su privlačne najmlađim i ispitanicima starijim od 40 godina, a najveći broj ispitanika koji su pokrenuli vlastiti posao je u dobnoj skupini od 31 do 40 godina.

Prema regijama, poduzetništvu su najviše skloni stanovnici Zagreba i okolice. Slijede ispitanici iz Dalmacije i sjeverne Hrvatske, a po rezultatima ankete najmanje su 'poduzetni' stanovnici središnje Hrvatske, Istre i Kvarnera.

Page 4: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

� tehnička stručnost

� potrebno iskustvo

� veliki radnik

� sretan

� administrativne vještine

� spremnost delegiranja

� preuzima odgovornost

� uspješan lider

� usmjeren zadacima

� međuljudski odnosi

� samopokretač

� entuzijast

� komunikativan

� odlučan

� metodičan

� pouzdan

� adaptabilan

� raznolik

� pokretan

� akcijski orijentiran

� agresivan

� umjereno rizičan

� požrtvovan

� društveno angažiran

(crkva, sport, zajednica)

� potreba postignuća

� želja za neovisnošću

� individualnost

� ustrajnost

� samopouzdanje

� samopoštovanje

� ambicija

� nevažno mu je što misle

drugi o njemu

� nije motiviran u velikim

poduzećima

� usmjeren na budućnost

� orijentiran na novac

� visoke aspiracije glede

nagrada

� optimističan

� objektivan

� tolerantan na

dvosmislenost

� zna i prihvaća vlastita

ograničenja

� muškarac

� najstarije dijete

� 1. ili 2- generacija

� otac je najutjecajnija osoba

u obitelji

� bar jedan poduzetnik u

obitelji

� oženjen

� ima djecu

� supruga radi

� 30 do 40 godina

� obrazovanje raste

BihevioralneOsobnostiDemografske

KARAKTERISTIKE PODUZETNIKA

Page 5: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

PROFIL PODUZETNICE

� prvorođeno dijete roditelja srednje klase

� društveno - humanističko obrazovanje

� udana� u srednjim tridesetim poduzima svoj prvi značajniji poslovni pothvat

�motivirana željom za neovisnošću i zadovoljstvom u poslu

�mali i mladi biznis

Page 6: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

NASTANAK NASTANAK ““POSLOVNE IDEJEPOSLOVNE IDEJE””

• Rezultati studije provedene u organizaciji Cadillaca: • tek je 29 posto ispitanika izjavilo kako bujicu kreativnosti

dožive na radnim mjestima. • Preko dvije trećine, odnosno 71 posto, trenutke

prosvjetljenja imaju dalje od radnog stola.• 67 posto preferira za novim idejama tragati u samoći,

pri tome ocjenjujući osamu i tišinu kao najvažnije stimulativne faktore.

• 18 posto anketiranih poduzetnika najkreativnije je tijekom vožnje automobila, 17 posto svoje 'eureka' trenutke doživljavaju u krevetu, 9 posto na svježem zraku, a samo 5 posto u kupaonici – tijekom kupanja ili tuširanja, odnosno toaletu.

Page 7: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

Albert Einsteinovaformulu za uspjeh:

uspjeh = x + y + z,uspjeh = x + y + z,

• x = posao, • y= zabava, • z = znati šutjeti!

Page 8: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

• !

Page 9: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan
Page 10: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

Paretovo načelo – pravilo 80/20

• 80% bilo kojeg ukupnog rezultata moguće je postići s

20% ukupnog truda;

• Za postizanje preostalih 20% rezultata potrebno je uložiti

80% preostalog truda.

Page 11: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

14.2.2013

POSLOVNI PLAN

PISANI DOKUMENT KOJI JASNO

DEFINIRA CILJEVE POSLOVANJA I

U GLAVNIM CRTAMA PRIKAZUJE

METODE ZA POSTIZANJE CILJEVA

11

Page 12: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan
Page 13: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

Interni korisnici poduzetničkog projekta

• PODUZETNICI• Utvrđivanje izvodljivosti poduzetničkog pothvata • Za potrebe osiguranja financijskih sredstava • Za kreiranje budžeta, vremenskih okvira i kriterija ocjene uspješnosti

projekta.• Proučavanje projekcija projekta kako bi ga na efikasniji način

prezentirali eksternim korisnicima.

• ULAGAČI • Kao podloga za ulazak u zajednički poduzetnički poduhvat koji će

ostvariti očekivani profit.

• ZAPOSLENICI• Kao uvjerenje za njihovo angažiranje u poduzeću.• Kao motivirajući faktor - uključivanje u realizaciju projekta

• OBITELJ• Pružanje podrške za ulazak u poduzetnički projekt

Page 14: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

Eksterni korisnici poduzetničkog projekta•

POTENCIJALNI DIONIČARI• Da se uvjere u sigurnost ulaganja vlastitog novca u konkretan

poduzetnički projekt.

• FINANCIJERI (KREDITORI)• Kao podloga za utvrđivanje financijskog stanja, odnosno financijskog

zdravlja poduzeća.• Kao provjera kredibiliteta poduzeća.

• POSLOVNI PARTERI (DISTRIBUTERI, DOBAVLJAČI, KUPCI i drugi)

• Za stvaranje uvjerenja o uspješnosti projekta i poduzetnika.• Kao podloga za sklapanje budućih ugovora

• DRŽAVNA UPRAVA • Utvrđivanje veličine utjecaja poduzetničkog projekta na socijalno,

pravno, ekonomsko, ekološko i druga okruženja.• Odobravanje poticajnih sredstava za slučaj da su ista planirana u

njihovom budžetu.• Statističko praćenje kretanje ekonomskih i drugih aktivnosti.

Page 15: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

SADRŽAJ POSLOVNOG PLANA

1. Sažetak odnosno skraćeni pregled projekta

2. Informacije o investitoru i cilj investiranja

3. Tehničko-tehnološka analiza projekta

4. Analiza lokacije i infrastrukture

5. Ekonomsko-financijske projekcije

6. Analiza učinkovitosti projekta

Page 16: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

Financiranje investicija:Financiranje investicija:

proces pribavljanja potrebnih novčanih sredstava i njihovo ulaganje radi nabave ili izgradnje investicijskog objekta

Vlastiti izvori:Vlastiti izvori:

• sredstva amortizacije i• sredstva prikupljena iz ostvarene dobiti

Tuđi izvoriTuđi izvori::

• bankovni krediti,• komercijalni krediti dobavljača,• krediti izvođača radova, i sl. • LEASING

Page 17: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

Investicijski elementiInvesticijski elementi::

a)a) ZEMLJIZEMLJIŠŠTATA (kupnja, proširenje i melioracije)

b)b) GRAĐEVINSKI OBJEKTIGRAĐEVINSKI OBJEKTI (kupnja ili izgradnja poslovnih zgrada, tvornica, skladišta)

c)c) OPREMAOPREMA (kupnja prijevoznih sredstava, strojeva, uređaja, i dr.)

d)d) VIVIŠŠEGODIEGODIŠŠNJI NASADINJI NASADI (podizanje voćnjaka, vinograda, maslinika i drugih nasada)

e)e) OSNOVNO STADOOSNOVNO STADO (formiranje stada krava, bikova, i sl.)

f)f) NEMATERIJALNE INVESTICIJENEMATERIJALNE INVESTICIJE (istraživanje prirodnih resursa, izrada investicijskih programa, izobrazba kadrova, itd.)

Page 18: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

TEMELJNI SADRŽAJ INVESTICIJSKOG PROJEKTA

1.1. SASAŽŽETAK POSLOVNOG PLANAETAK POSLOVNOG PLANA

2.2. INFORMACIJA O PODUZETNIKU, INVESTITORUINFORMACIJA O PODUZETNIKU, INVESTITORU

3.3. ANALIZA TRANALIZA TRŽŽIIŠŠTATA

4.4. TEHNOLOTEHNOLOŠŠKOKO--TEHNITEHNIČČKA ANALIZA I ORGANIZACIJA KA ANALIZA I ORGANIZACIJA POSLOVANJAPOSLOVANJA

5.5. LOKACIJSKA ANALIZALOKACIJSKA ANALIZA

6.6. EKONOMSKO FINANCIJSKA PRIPREMAEKONOMSKO FINANCIJSKA PRIPREMA

7.7. OCJENA UOCJENA UČČINKOVITOSTI I OSJETLJIVOSTIINKOVITOSTI I OSJETLJIVOSTI

Page 19: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

INVESTICIJSKI PROGRAM(PREPORUČENI SADRŽAJ)

1. UVOD2. SAŽETAK ULAGANJA3. INFORMACIJE O PODUZETNIKU –

INVESTITORU4. OPIS DJELATNOSTI POSLOVANJA5. ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG

POSLOVANJA6. OPIS POSTOJEĆE IMOVINE7. OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI

ULAGANJA8. LOKACIJA

I. Opis postojeće lokacije poduzetnikaII. Opis lokacije projektaIII. Opis zaštite i utjecaja okoline

9. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI ELEMENTI ULAGANJA

I. Opis strukture ulaganja (tehnička, tehnološka i dr.)

II. Struktura i broj postojećihzaposlenika

III. Struktura, broj i dinamikanovozaposlenih

10. ANALIZA TRŽIŠTAI. Tržište nabaveII. Tržište prodajeIII. Procjena ostvarenja prihoda –

tržišta11. DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA12. EKONOMSKO – FINANCIJSKA

ANALIZAI. Ulaganje u osnovna sredstvaII. Ulaganje u obrtna sredstvaIII. Struktura ulaganja u osnovna i

obrtna sredstvaIV. Izvori financiranja i obračun

kreditnih obvezaV. Proračun amortizacijeVI. Projekcija računa dobiti i gubitka

(dohotka)VII.Financijski tokVIII.Projekcija bilance

13. FINANCIJSKO – TRŽIŠNA OCJENAI. Statična ocjena efikasnosti

projektaII. Dinamička ocjena projekta

14. ANALIZA OSJETLJIVOSTI PROJEKTA15. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA

Page 20: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

1. SAŽETAK INVESTICIJSKOG PROJEKTA

•• SaSažžetak najznaetak najznaččajnijih ajnijih ččinjenica i zakljuinjenica i zaključčak projektaak projekta

•• PREDRAPREDRAČČUNSKA VRIJEDNOST INVESTICIJEUNSKA VRIJEDNOST INVESTICIJE

•• IZVORI FINANCIRANJEIZVORI FINANCIRANJE

•• EFEKTI ULAGANJAEFEKTI ULAGANJA

Page 21: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

2. INFORMACIJA O PODUZETNIKU, INVESTITORU

� Tko � Zašto � Prednosti i nedostaci ulaska u

novi pothvat POLAZIŠTE POTHVATAPREDMET POSLOVANJAOPIS DJELATNOSTI

Page 22: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

3. ANALIZA TRŽIŠTA

Plan marketinga = plan unutar plana

• Ciljano tržište – četiri pristupa– Stari proizvodi stari kupci (najmanji rizik)– Stari proizvodi novi kupci– Novi proizvodi stari kupci– Novi proizvodi novi kupci (najveći rizik)

• Kupac u središtu zbivanja –sve prilagođeno potrebama kupaca, zadovoljiti kupce i zadržati ih.

Page 23: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

4. TEHNOLOŠKO-TEHNIČKA ANALIZA

Tehnologija = skup znanja,

• Tehnička rješenja=način • primjene tehnologije• Input ⇔ proizvodnja ⇔output• Što je potrebno znati:

– Opis tehnologije– Normativi utroška inputa– Normativi utroška rada– Vrijeme proizvodnje– Kapacitet proizvodnje– Popis stalnih sredstava– Organizacija proizvodnje

Page 24: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

5. ANALIZA LOKACIJE

Definirati idealno mjesto i pokušati mu se najviše približiti

• Izbor lokacije – ovisno o djelatnosti• Definirati

– Veličina prostora– Najam ili vlasništvo– Potrebe preuređenja i troškovi– Urbanistički uvjeti– Susjedne djelatnosti– Odnos lokacije i troškova poslovanja

Page 25: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

6. FINANCIJSKA PRIPREMA 6. FINANCIJSKA PRIPREMA PROJEKTAPROJEKTAI.I. ULAGANJE U OSNOVNA SREDSTVAULAGANJE U OSNOVNA SREDSTVA

II.II. ULAGANJE U OBRTNA SREDSTVAULAGANJE U OBRTNA SREDSTVA

III.III. STRUKTURA ULAGANJA U OSNOVNA STRUKTURA ULAGANJA U OSNOVNA I OBRTNA I OBRTNA SREDSTVASREDSTVA

IV.IV. IZVORI FINANCIRANJA I OBRAIZVORI FINANCIRANJA I OBRAČČUN KREDITNIH OBVEZAUN KREDITNIH OBVEZA

V.V. PRORAPRORAČČUN AMORTIZACIJEUN AMORTIZACIJE

VI.VI. PROJEKCIJA RAPROJEKCIJA RAČČUNA DOBITI I UNA DOBITI I GUBITKA (DOHOTKA)GUBITKA (DOHOTKA)

VII.VII. FINANCIJSKI TOKFINANCIJSKI TOK

VIII.VIII. PROJEKCIJA BILANCEPROJEKCIJA BILANCE

Page 26: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

7. OCJENA UČINKOVITOSTI

• Metoda otplatnog razdoblja povrata

• Metoda računovodstvene stope povrata,

• Metoda interne stope rentabilnosti

• Metoda neto sadašnje vrijednosti

• Metoda indeksne profitabilnosti

Page 27: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

Projekcija ekonomskog tijeka

KumulativKumulativ ččistihistih primitakaprimitakaIV.

ČČistiisti primitciprimitci (I (I –– II)II)III.

PorezPorez nana ukupnuukupnu dobitdobit8.

UkupneUkupne plaplaććee zaposlenikazaposlenika7.

RashodiRashodi bezbez plaplaććaa, , kamatakamata i i amortizamortiz..6.

UlaganjaUlaganja u u trajnatrajna obrtnaobrtna sredstvasredstva5.

UlaganjaUlaganja u u stalnastalna sredstvasredstva4.

UkupniUkupni izdatciizdatciII.

OstatakOstatak vrijednostivrijednosti obrtnihobrtnih sredstavasredstava3.

OstatakOstatak vrijednostivrijednosti stalnihstalnih sredstavasredstava2.

UkupniUkupni prihodiprihodi odod prodajeprodaje1.

UkupniUkupni primitciprimitciI.

Page 28: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

METODE ANALIZE INVESTICIJSKIH METODE ANALIZE INVESTICIJSKIH PROJEKATAPROJEKATA

•• STATISTATIČČKA EKONOMSKA ANALIZAKA EKONOMSKA ANALIZA –– skup statiskup statiččkih metoda za kih metoda za utvrđivanje efikasnosti projektautvrđivanje efikasnosti projekta. analiza pomo. analiza pomoćću financijskih u financijskih pokazatelja: pokazatelji likvidnosti, zadupokazatelja: pokazatelji likvidnosti, zadužženosti, aktivnosti, enosti, aktivnosti, ekonomiekonomiččnosti, profitabilnosti i pokrinosti, profitabilnosti i pokriććaa

•• DINAMIDINAMIČČKA EKONOMSKA ANALIZAKA EKONOMSKA ANALIZA

RAZDOBLJE POVRATARAZDOBLJE POVRATAČČISTE SADAISTE SADAŠŠNJE VRIJEDNOSTINJE VRIJEDNOSTI

INTERNE STOPE PROFITABILNOSTIINTERNE STOPE PROFITABILNOSTI

Dopunske metodeDopunske metode

RELATIVNA SADARELATIVNA SADAŠŠNJAVRIJED.NJAVRIJED.METODA ANUITETAMETODA ANUITETA

MODIFICIRANA I. STOPA PROFITAB.MODIFICIRANA I. STOPA PROFITAB.INDEKS PROFITABILNOSTIINDEKS PROFITABILNOSTI

Osnovne metode:Osnovne metode:

Page 29: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

METODA METODA ČČISTE SADAISTE SADAŠŠNJE NJE VRIJEDNOST VRIJEDNOST

� diskontiranje svih očekivanih novčanih primitaka i izdataka investicijskog projekta na sadašnju vrijednost

� Cilj: utvrđivanje da li sadašnja vrijednost novčanih primitaka prelazi sadašnju vrijednost novčanih izdataka

Page 30: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

( )I

k

VS

T

tt

to −

+=∑

=1 1

∑=

× −=T

t

t

kto IIIVS1

•• SO SO –– ččista sadaista sadaššnja vrijednostnja vrijednost•• I I -- investicijskiinvesticijski trotrošškovikovi•• VtVt –– ččisti novisti novččani tokovi po godinama tani tokovi po godinama t•• TT–– vijek vijek efektuiranjaefektuiranja projektaprojekta•• k k –– diskontna stopadiskontna stopa•• II II –– druge financijske tablice za diskontnu stopu k druge financijske tablice za diskontnu stopu k

i za godinu ti za godinu t

ČČISTA SADAISTA SADAŠŠNJA VRIJEDNOSTNJA VRIJEDNOST

Prag efikasnosti – uvjet prihvaćanja ili odbacivanja:

0≥oS

Page 31: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

INTERNA STOPA PROFITABILNOSTIINTERNA STOPA PROFITABILNOSTI

� Diskontna stopa kod koje je čista sadašnja vrijednost nula

� Jednostavan izračun – primjenjuje se različita diskontna stopa sve dok se ne dobije čista sadašnja vrijednost nula

Izjednačava sadašnju vrijednost očekivanih izdataka (troška investicije) sa sadašnjom vrijednošću

očekivanih primitaka.

Page 32: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

METODA RAZDOBLJA METODA RAZDOBLJA POVRATAPOVRATA

� Vrijeme koje je potrebno da se budućim novčanim primicima pokrije početni investirani iznos

+=

CF

UInRP

CF=CF= TIJEK NOVCA U GODINI POKRITIJEK NOVCA U GODINI POKRIĆĆAA

UI=UI= NEPOKRIVENI TRONEPOKRIVENI TROŠŠKOVI POKOVI POČČETKOM RAZDOBLJAETKOM RAZDOBLJA

N= N= brojbroj godinagodina do do pokripokriććaa

RP=RP= RAZDOBLJE POVRATARAZDOBLJE POVRATA

Page 33: 9. INVESTICIJSKI PROJEKTI1 - vup.hr · tehni čka stru čnost potrebno iskustvo veliki radnik sretan administrativne vještine spremnost delegiranja preuzima odgovornost uspješan

INDEKS PROFITABILNOSTIINDEKS PROFITABILNOSTI

0

1 )1(

I

k

V

PI

n

tt

t∑= +

= NPV = 0NPV = 0 PI =1PI =1

NPV > 0NPV > 0 PI >1PI >1

NPV < 0NPV < 0 PI <1PI <1

Indeks profitabilnosti dodatni je kriterij za lakIndeks profitabilnosti dodatni je kriterij za lakšše e odluodluččivanje o izboru investicijskog projekta. ivanje o izboru investicijskog projekta. ČČesto se esto se naziva i odnosom koristi i naziva i odnosom koristi i žžrtava (rtava (benefitbenefit--costcost ratioratio). ).

Indeks profitabilnosti je odnos Indeks profitabilnosti je odnos ččiste sadaiste sadaššnje vrijednosti nje vrijednosti projekta i njegovih investicijskih troprojekta i njegovih investicijskih trošškova. kova.

0

0

I

SPI =

Ako je indeks profitabilnosti veći ili jednak 1 projekt je

prihvatljiv.