9557780 Marketing u Osiguranju

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  1/22

  MARKETING U OSIGURANJU

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  2/22

  Marketing je ekonomski proces kojipovezuje proizvodnju i potronju,

  omoguujui da proizvodi i usluge idu kapotroaima, a informacije o potrebamapotroaa ka proizvoaima.

  PROIZVODNJA POTRONJA

  PROIZVODI I USLUGE

  INFORMACIJE O POTREBAMA

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  3/22

  Marketing informacioni sistem - skuppostupaka i metoda za plansko prikupljanje,

  analiziranje i predstavljanje informacijapotrebnih pri donoenju marketing odluka.

  Segmentacija tritapodela trita nagrupe potencijalnih korisnika osiguranja kojevezuju zajednike karakteristike.

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  4/22

  Prednostisegmentacije trita (Kotler): bolje upoznavanje potreba i mogunosti

  trita pravilno rasporeivanje budeta prodaje na

  bazi razlika izmeu segmenata

  olakana je primena ekonomske propagandena pojedinim delovima trita

  Kriterijumisegmentacije trita: geografski demografski

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  5/22

  Uslovi za efektivnu segmentaciju trita:

  mogunost merenja i identifikacije segmenata

  pristupanost segmenta

  potencijal segmenta da stvara profit

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  6/22

  Marketing mix:

  1. usluga osiguranja

  2. premija osiguranja

  3. kanali distribucije

  4. promocija

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  7/22

  1. USLUGA OSIGURANJA

  1. premija

  2. korisnost

  3. dostupnost4. trajnost

  5. sigurnost

  6. raznovrsnost

  7. prilagodljivost8. prihvatljivost

  9. celovitost

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  8/22

  Grupe sistema koji stvaraju rizike i nesigurnost:

  1. Drutveni sistem(pljaka, neredi, trajkovi,itd.)

  2. Tehniki sistem(eksplozija, poar, radijacija)

  3. Prirodni sistem (zemljotres, poplava, oluja, itd.)

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  9/22

  2. PREMIJA

  cena usluge osiguranja

  zakon velikih brojeva i teorija verovatnoe

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  10/22

  3. KANALI DISTRIBUCIJE

  najznaajniji kanali prodaje: filijale

  ekspoziture

  zastupnitva predstavnitva

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  11/22

  4. PROMOCIJA

  oblici promocije:

  lina prodaja privredna propaganda

  odnosi sa javnou publicitet

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  12/22

  Faktori koji pozitivno utiu na tranju zaivotnim osiguranjem:

  1. stepen urbanizacije

  2.

  stopa industrijalizacije3. racio zavisnosti

  4. nivo obrazovanosti

  5. nemonopolisano trite6. oekivani ivotni vek

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  13/22

  Faktori koji pozitivno utiu na tranju zaneivotnim osiguranjem:

  1. nivo prihoda stanovnitva2.

  nivo obrazovanja3. graanske slobode4. privatno vlasnitvo

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  14/22

  Determinante ponude:

  1. oekivani profit2. kapacitet osiguravaa

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  15/22

  Metode formiranja cena:

  1. segmentacija potroaa2. upravljanje razlikama u ceni

  3.

  izgradnja dugoronih odnosa sapotroaima4. eliminisanje proizvoda iji su trokovi

  vei od kvaliteta usluge5. preuzimanje kontrole nad formiranjem

  cena

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  16/22

  SAVREMENE TENDENCIJETRITA OSIGURANJA U

  REGIONU

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  17/22

  KARAKTERISTIKE TRITAOSIGURANJA SRBIJE

  nepovoljna struktura portfelja osiguranja

  2004. 2007.

  Osiguranje imovine 44,20% 26,5%

  Autoodgovornost 24,10% 32,1%

  Kasko osiguranje 13,25% 14,7%

  ivotno osiguranje 7,10% 11%

  Ostala neivotnaosiguranja

  8,79% 15,7%

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  18/22

  Ukupno naplaena premija osiguranja: 2004. godine : 478 mil USD

  2007. godine : 833 mil USD

  20 drutava u 2007. godini 17-osiguranje,2-reosiguranje,1-osiguranje i

  reosiguranje

  13-veinsko strano vlasnitvo, 7-domaa drutva

  rast udela drutava koja su u veinskom stranom vlasnitvu

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  19/22

  Karakteristike:

  nelojalna konkurencija

  dominacija osiguranja od autoodgovornosti

  nemogunost plasmana dugoronih sredstava neadekvatne i nerealne tarife

  nerazvijeno ivotno osiguranje neblagovremena isplata naknada

  previsoke provizije posrednika

  nenamensko korienje rezervi itd.

  najvee uee osiguranja imovine u regionu

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  20/22

  Hrvatska:

  uee ivotnog osiguranja 23% oprezan pristup ulasku inostranog kapitala

  Kroacia osiguranje preko 40%

  Kompanije u veinskom stranom vlasnitvu-25%

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  21/22

  Slovenija:

  uee ivotnog osiguranja-29,4% najvei stepen razvijenosti osiguranja u

  regionu

  najvea bruto premija po stanovniku i ueebruto premije u BDP

  najvee uee ivotnog osiguranja najvee uee u tritu osiguranja u regionu oprezan pristup ulasku stranog kapitala

 • 7/28/2019 9557780 Marketing u Osiguranju

  22/22

  Bosna i Hercegovina:

  najvee uee osiguranja od autoodgovornosti

  u regionu najvei broj osiguravajuih kompanija

  Makedonija: najslabiji pokazatelji stepena razvijenosti

  osiguranja u regionu

  najnie uee u tritu osiguranja regiona