32
Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro CEIP O CASTIÑEIRO Proxecto Fomento Galego 2010 - 2011 SAMAÍN 2010 A FESTA DAS CABAZAS www.ceipocastineiro.es.vg

A Festa Das Cabazas

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: A Festa Das Cabazas

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

CEIP O CASTIÑEIRO

Proxecto Fomento Galego 2010 - 2011

SAMAÍN 2010

A FESTA DAS CABAZAS

www.ceipocastineiro.es.vg

Page 2: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

2

ORIXES DO SAMAÍNORIXES DO SAMAÍN ORIXES DO SAMAÍN

A noite do 31 de outubro comezaba o aninovo celta, como

aínda se celebra na illa de Man.

Nesta noite as ánimas dos finados voltan visitar as

súas familias e as súas vellas casas para

quentarense ao carón do lume e comer dos

alimentos que con agarimo lles teñen preparados

os parentes.

O cristianismo, adoptando o ano novo dos celtas

e a súa festa á honra dos mortos, designaría o

primeiro de novembro como día de Todos os

Santos, e no século XII, ao día seguinte como día

de Defuntos.

. . . .

Chega o outono. Tempo de castañas, noces, vento, follas secas e días escuros. É o

tempo de recoller o maínzo e as cabazas. É tamén o tempo en que a rapazada fai as

caveiras na cortiza das cabazas, seguindo unha antiga tradición dos tempos dos celtas.

Os celtas foron uns antigos habitantes de Galicia.

Un dos seus costumes era poñer unha luz acesa

dentro das caveiras dos inimigos mortos. Xa hai

moitos séculos que tal costume se perdeu, máis

hoxe en día aínda fica a tradición de tallar unha

caveira na cortiza dos melóns e poñer no seu

interior unha candea que escentile pola noite.

Os celtas, antigos habitantes de terras galegas,

tiñan un grande respecto polos mortos. Nas

súas caveiras poñían unha candea para que,

ao escentilar pola noite, puxera medo no corazón da xente.

Tal cousa facíana ao chegar os tempos escuros do ano, que ao andar o tempo,

foise transformando na festa dos defuntos.

Hoxe en día xa non se practican tales crenzas, máis ao longo do tempo mantívose un

costume derivado destas: tallar caveiras na cortiza das cabazas e alumealas cunha

candea no seu interior.

As LENDA DA CABAZA. CATRO TEXTOS.

As orixes do samaín

Traballo Orixinal de:

Page 3: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

3

Contesta as seguintes cuestións: 1. En que estación se celebra o Samaín?

2. Quen foron os celtas?

3. Por que puñan unha candea nas súas caveiras pola noite?

4. Elixe cinco palabras da lectura que podan aparecer, sen cambios, nun dicionario, e escríbeas a continuación por orden alfabético

5. Clasifica estas palabras segundo o lugar que ocupa a súa sílaba tónica: Samaín, celtas, caveiras, tradición, rápido, tímido. Último lugar Penúltimo lugar Antepenúltimo lugar

_________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________

Page 4: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

4

COMO SE TALLA UNHA CABAZA?

Coa axuda dun familiar maior

corta a parte superior da cabaza e

gárdaa. Servirache de tapa.

Colocade agora unha candea

no interior e... a meter medo

á veciñanza!

Escolle a túa cabaza. O tamaño

non importa pero procura que es-

tea máis verde que madura. Dura-

rá máis tempo.

Colle unha culler e valeira o inte-

rior da cabaza. Límpaa moi ben

para que quede só a tona dura do

exterior.

Talla unha cara que produza moi-

to medo. Cun coitelo ide tallando

os ollos, o nariz e a boca.

Page 5: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

5

Page 6: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

6

Page 7: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

7

Unha cabaza para o Samaín Recorta a cabaza, pícalle os ollos, nariz e a boca e pégalle papel celofán de cores nos

ocos. Cólgaa dun fío.

Page 8: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

8

Page 9: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

9

Un móbil de cabazas ( 1 de 2)

Colorea a cabaza, faille cun punzón os seis furados, recórtaa e átalle uns fíos dos que

colgarás as cabazas máis pequenas da seguinte ficha.

Page 10: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

10

Page 11: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

11

Un móbil de cabazas ( 2 de 2)

Colorea as cabazas,failles cun punzón un furadiño no gorro, recórtaas e cólgaas da cabaza grande da ficha anterior. .

Page 12: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

12

Page 13: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

13

as cabaciñas da ficha seguinte.

Outro móbil de cabazas ( 1 de 2)

Colorea a cabaza,pícalle cun punzón os ollos e pégalle un papel celofán pola parte pos terior, pícalle tamén os cinco furados marcados, recórtaa e cólócalle uns fíos para colgar

Page 14: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

14

Page 15: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

15

Outro móbil de cabazas (2 de 2)

Colorea as cabazas,failles cun punzón un furadiño, recórtaas e cólgaas da cabaza gran de da ficha anterior

Page 16: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

16

Page 17: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

17

12345678

12345678

123

123

123

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

12345

12345

2345

12345

1245

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

2345

12345

12345

12345

12345

12345

12

12

12

12

12

O estandarte do Samaín ( 1 de 2)

Colorea a cabaza das dúas fichas. Recórtaas e pega unha coa outra e mételle un listón polo medio. Adórnaa con cintas de cores

Page 18: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

18

Page 19: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

19

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

123

123

123

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

1234567

1234567

1234567

1234567

1234567

1234567

1234567

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12

12

12

12

O estandarte do Samaín ( 2 de 2)

Colorea a cabaza das dúas fichas. Recórtaas e pega unha coa outra e mételle un listón polo medio. Adórnaa con cintas de cores

.

Page 20: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

20

Page 21: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

21

Un quebracabezas (1 de 2)

Recorta cada unha destas pezas do crebacabezas e móntaas.

--------

Page 22: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

22

Page 23: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

23

Un quebracabezas (2 de 2)

Monta as pezas do quebracabezas neste recadro e colorea.

Page 24: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

24

11 11 11 11 11

3 3 3 3 3

8 8 8 8 8 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10

6 6 6 6 6

5 5 5 5 5

4 4 4 4 4

20 20 20 20 20

21 21 21 21 21

7 7 7 7 7

12 12 12 12 12

13 13 13 13 13

14 14 14 14 14

15 15 15 15 15

16 16 16 16 16

17 17 17 17 17

18 18 18 18 18

19 19 19 19 19

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

Que é? Une os puntos do 1 ao 21 e colorea.

Page 25: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

25

A lenda da cabaza

Fai moito tempo, nun pequeno

pobo irlandés había un monxe chamado Jack. Jack, segundo algunhas lendas, era un tipo alto e delgado, que lle gustaba gastar bromas e facer maldades. Pero era un home astuto, e tanto o cría el, que ata fixo un pacto co demo. O pacto, contan, consistía en que o demo non o deixaría ir ao inferno se Jack facía o mal na terra. E así foi. Pero Jack era mortal, e como a todos os mortais chegoulle a súa hora.

No ceo non o deixaron entrar, non podían deixar entrar a un ser tan malo, e claro no inferno o diaño cumpriu o seu parte e non lle deixou pasar, pero deu a Jack unha lanterna, unha peculiar lanterna en compensación por todo o mal causado. Esta lanterna consistía nun nabo oco cun carbón que sería incandescente por sempre. E desde entón cóntase que Jack (coñecido por Jack of the Lantern, Jack da lanterna) deambula polo mundo coa súa lanterna en busca dun lugar onde descansar.

Existe outra variante da lenda na que Jack fixo unha broma ao diaño; fíxolle rubir por unha árbore seca e quedou encerrado no seu tronco. A cambio da súa liberdade, o diaño teríalle que deixar de tentar coa bebida. E claro, como fora unha persoa que fixera malas accións, e como o diaño en vinganza pola broma non lle

deixou entrar, quedou por "aí", vagando eternamente coa súa lanterna.

A lanterna era a base de nabo, entón... de onde vén a cabaza? Cando chegaron os primeiros colonos ingleses e irlandeses, tiñan a tradición do nabo, pero se atoparon coa cabaza. Esta ofrecía mellores características que o nabo: en primeiro lugar é máis grande que un nabo e pódese introducir unha vela, dando máis luz; en segundo lugar proporciona máis alimento; e en terceiro lugar é máis vistosa.

Existe tamén a lenda que se recorta a cabaza en forma de monstro e acéndese unha vela dentro para que Jack, Jack o da Lanterna, non se achegue a esa casa, empuñando a súa eterna luz para ver nas tebras...

Page 26: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

26

Contesta as seguintes cuestións: De onde era Jack?

2. Con quen fixo un pacto?

3. Como é a lanterna de Jack?

4. Por que deambula polo mundo coa súa lanterna?

5. Que se usaba antes de coñecer as cabazas?

6. Completa con palabras do texto que teñan o número de sílabas indicado:

Bisílabas Trisílabas Polisílabas

_________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________

Page 27: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

27

Invento unha historia terrorífica do Samaín!!!! Inventa unha historia de terror na que unha das súas personaxes sexa unha cabaza moi, moi , fea e malvada. Ao rematar fai un debuxo da historia.

Page 28: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

28

Fai aquí o teu debuxo!!!!

Page 29: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

29

Sudoku Enche cada casa baleira, cada liña e cada columna con cabazas, de maneira que non se repita ningunha nunha mesma fila, liña ou columna. Ademais en cada recadro rodeado por unha grosa liña negra só debe aparecer unha vez cada cabaza. .

Page 30: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

30

Page 31: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

31

Page 32: A Festa Das Cabazas

A FESTA DAS CABAZAS - SAMAÍN 2010 CEIP O CASTIÑEIRO

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: [email protected] - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

32

Traballo Orixinal de: