of 20 /20
Dr. Hoffmann Imre tű. vezérőrnagy főigazgató-helyettes Budapest, 2012. február 08. A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági referens. A JELEN. Különleges jogrend ... Területi terv Összesített Települési

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági...

Page 1: A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági referens. A JELEN. Különleges jogrend ... Területi terv Összesített Települési

Dr. Hoffmann Imre tű. vezérőrnagyfőigazgató-helyettes

Budapest, 2012. február 08.

A katasztrófavédelemmegújított rendszere

Page 2: A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági referens. A JELEN. Különleges jogrend ... Területi terv Összesített Települési

MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA

.

ÁLLAM

.

ÁLLAM-POLGÁR

.

BM OKF

Page 3: A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági referens. A JELEN. Különleges jogrend ... Területi terv Összesített Települési

A régi Kat. törvény alapvetően jó voltDE

2010. évi árvízi veszélyhelyzet;vörösiszap katasztrófa kezelésének tapasztalatai;katasztrófák számának növekedése;összetettebbé vált veszélyforrások.10 év

2011. évi CXXVIII. törvény

lakosság biztonságának, biztonságérzetének növelése;katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának fokozása;katasztrófavédelmi szervezetrendszer erősítése;katasztrófavédelmi intézkedések eredményességének növelése.

CÉL:

Page 4: A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági referens. A JELEN. Különleges jogrend ... Területi terv Összesített Települési

Integrált feladatrendszer

Polgári Védelem Tűzvédelem

Iparbiztonság

Page 5: A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági referens. A JELEN. Különleges jogrend ... Területi terv Összesített Települési

Kormány

Belügyminiszter

BM OKF

Katasztrófavédelmiigazgatóság

Katasztrófavédelmikirendeltség

Tűzoltóparancsnokság

Katasztrófavédelmiőrs

Katasztrófavédelmiiroda

Megyei (fővárosi)védelmi bizottság

Helyivédelmi bizottság

Polgármester

Integrált intézményrendszer

Közbiztonsági referens

Page 6: A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági referens. A JELEN. Különleges jogrend ... Területi terv Összesített Települési

A JELEN

Page 7: A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági referens. A JELEN. Különleges jogrend ... Területi terv Összesített Települési

Különleges jogrend

Veszélyhelyzet

Rendkívüli állapot Szükségállapot

Megelőző védelmi helyzetVáratlan támadás

Különleges jogrend:

Katasztrófaveszély

Különleges jogrendet megelőző állapot:

Page 8: A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági referens. A JELEN. Különleges jogrend ... Területi terv Összesített Települési

KKB

Kormány

Kormányzati koordinációegyszerűsítése

Titkárság Operatív Törzs VeszélyhelyzetiKözpont

Védekezésimunkabiz.

TudományosTanács

Page 9: A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági referens. A JELEN. Különleges jogrend ... Területi terv Összesített Települési

Veszélyhelyzetben: a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását – helyszínre érkezésétől – a polgármestertől a megyei katasztrófavédelmi igazgató által kijelölt személy veszi át.

A katasztrófavédelem nemzeti ügy

A polgármester az illetékességi területén irányítja és szervezi

a felkészülés és a védekezés feladatait.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Okmányiroda

Page 10: A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági referens. A JELEN. Különleges jogrend ... Területi terv Összesített Települési

Veszélyeztető hatások figyelembevételével:

1. elemi csapások, természeti eredetű veszélyek;2. ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek;3. egyéb eredetű veszélyek;4. kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok.

Hatás

Nagyon súlyos

Súlyos

Nem súlyos

Alacsony mértékű

Ritka Nem gyakori Gyakori Nagyon gyakori

Bekövetkezési gyakoriság

II. osztály

III. osztály

III. osztály

III. osztály

II. osztály I. osztály I. osztály

II. osztály

III. osztály

III. osztály

II. osztály

II. osztály

III. osztály

II. osztály

I. osztály

III. osztály

Települések katasztrófavédelmi besorolása

Page 11: A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági referens. A JELEN. Különleges jogrend ... Területi terv Összesített Települési

Központi terv

Területi terv

Összesített Települési terv

Települési terv

Munkahelyi terv

Veszélyeztetettség

leírása,

Általános tevékenységi

sorok,

Forgatókönyvek,

Adatok

Bevetési feladatok

Veszélyelhárítási tervezés

Page 12: A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági referens. A JELEN. Különleges jogrend ... Területi terv Összesített Települési

Közbiztonsági referens

segíti a polgármester katasztrófák elleni védekezési feladatait;rendvédelmi, honvédelmi feladatokban is közreműködik.

Feladat

Közbiztonsági referens (helyettes) kijelölése

Gyorsított felkészítés

Határidő

2012. január 16.

2012. január 31.

ÁTMENETI IDŐSZAK

Page 13: A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági referens. A JELEN. Különleges jogrend ... Területi terv Összesített Települési

Lakosság riasztása

közérdekű közlemény közzététele;elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételével.

Page 14: A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági referens. A JELEN. Különleges jogrend ... Területi terv Összesített Települési

önkéntesállampolgár

társadalmi és karitatívszervezetek

Katasztrófavédelemönkéntes polgári védelmi szervezetei

önkéntesmentőszervezetek

központi területi települési munkahelyi

Katasztrófavédelemköteles polgári védelmi szervezetei

PolgPolgáári vri véédelmi szervezetekdelmi szervezetek

Page 15: A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági referens. A JELEN. Különleges jogrend ... Területi terv Összesített Települési

AA tűzvédelem rendszere

1. Mentő tűzvédelem (tűzoltás, műszaki mentés)

2. Tűzvédelmi hatósági feladatok (szakhatósági, hatósági tevékenység)

3. Tűzvizsgálat (hatósági tevékenység, értékelés-elemzés)

minden terület alapjaiban megújult;helyi érdekektől mentes, egységes rendvédelmi rendszer;erő- és eszközállomány optimális tervezése;meglévő kapacitások jobb hatásfokú kihasználása.

HATÉKONYABB TŰZVÉDELEM

Page 16: A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági referens. A JELEN. Különleges jogrend ... Területi terv Összesített Települési

Működési területtel rendelkeztek:

hivatásos önkormányzati tűzoltóságok;önkéntes tűzoltóságok;létesítményi tűzoltóságok.

2012.01.01.A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami irányítás alá kerültek.

„A tűzoltás és műszaki mentés állami feladat.”

Az ország teljes területét a hivatásos tűzoltóságok védik. Ezen belül az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok elsődleges műveleti körzettel rendelkeznek.

A tűzvédelem rendszere

Page 17: A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági referens. A JELEN. Különleges jogrend ... Területi terv Összesített Települési

Iparbiztonsági intézkedések a megelőzés és felkészülés érdekében

veszélyes üzemek felügyelete;veszélyes áru szállítmányok ellenőrzése;ipar-biztonsági ellenőrzések a társhatóságok bevonásával;üzemi és települési tervek készítése, begyakorlása és ellenőrzése;lakosság felkészítése és tájékoztatása;események kivizsgálása.

Page 18: A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági referens. A JELEN. Különleges jogrend ... Területi terv Összesített Települési

hatósági jogosítványok küszöbérték alatti üzemekre való kiterjesztése;hatósági ellenőrzési, bírságolási jogosítványok kiterjesztése; iparbiztonsági feladatok ellátása;KIV katasztrófavédelmi feladatainak ellátása;új jogintézmények bevezetése:

katasztrófavédelmi bírság;igazgatási szolgáltatási díj;katasztrófavédelmi hozzájárulás.

Új iparbiztonsági feladat- és hatáskörök

Page 19: A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági referens. A JELEN. Különleges jogrend ... Területi terv Összesített Települési

Ellenőrzött veszélyes tevékenységekVeszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek 170 db alsó és felső küszöbértékű

Küszöbérték alatti üzemekTerv készítési kötelezett: 300 üzemHozzájárulás fizetésre kötelezett: 150 üzem500 ADR-es anyaggal foglalkozó gazdálkodó szervezet

KÖZÚTI veszélyes áru szállítás 20 millió tonna szállított áru/év1 millió jármű/év

VASÚTI veszélyes áru szállítás 10 millió tonna szállított áru/év20-25 ezer vasúti szerelvény/év

VÍZI veszélyes áru szállítás 6 millió tonna szállított áru/év3200 hajókötelék/év

LÉGI veszélyes áru szállítás 300-400 járat/év

KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA elem több ezer KIV elem

Page 20: A katasztrófavédelem megújított rendszere · Integrált intézményrendszer Közbiztonsági referens. A JELEN. Különleges jogrend ... Területi terv Összesített Települési

Köszönöm a megtisztelőfigyelmet!