Abecedari catal  visual

  • View
    60

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Abecedari catal  visual

  1. 1. Abecedari catal Abecedari catal ABECEDARI CATAL CAA caa caa ALL all al l BOT bot boto CASA casa casa DIT dit di t EURO euro eu r o FOC foc foc GOS gos gos HOME home h om e ILLA illa i l l a JAQUETA jaqueta jaqu eta KIWI kiwi k i w i LUPA lupa l u p a M m m NAS nas n as
  2. 2. PINYA pinya p i n y a OUS ous ou s POMA poma p om a QUATRE quatre qu atr e RATA rata r ata SOL sol sol TAULA taula tau l a ULL ull u l l VACA vaca v aca WEB web w eb XOCOLATA xocolata x ocol ata ZEBRA zebra zebr a