of 56 /56

Abecedarul Bobocului de Karpen 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Oferta educationala | Colegiul Tehnic de Comunicaţii Nicolae Vasilescu–Karpen Bacău are ca obiectiv general asigurarea calităţii procesului educaţional, vizând o pregătire intelectuală corespunzătoare şi o educaţie moral-civică în spiritul noilor idealuri europene, ceea ce favorizează, astfel, o raportare corectă la valorile şi responsabilităţile societăţii actuale. Întreaga formare umană, culturală, spirituală şi tehnică tinde să urmărească sensibilizarea tinerilor în dobândirea virtuţilor umane, intelectuale şi spirituale.

Text of Abecedarul Bobocului de Karpen 2013

  • VASILESCU-KARPENNICOLAE

  • nvmnt superior