ABEILLE TIETOA (kev£¤t 2016 haku) info_2016 haku.pdf¢  ABEILLE TIETOA (kev£¤t 2016 haku) Historiatieteet

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ABEILLE TIETOA (kev£¤t 2016 haku) info_2016 haku.pdf¢  ABEILLE TIETOA...

 • ABEILLE TIETOA (kevät 2016 haku)

  Historiatieteet -Historian oppiaine -Aate- ja oppihistorian oppiaine

 • Historian opiskelussa pääaineena voi olla:

  § aate- ja oppihistoria tai

  § historia

  Tieteenä ja oppiaineena historialle on ominaista laaja-alaisuus ja

  monipuolisuus

 • Historian opiskelun tavoite

  § Opiskelun tavoitteena on historiallisen kehityksen keskeisten piirteiden hallinnan lisäksi oppia ymmärtämään ja tutkimaan historiaa ja tuottamaan sekä esittämään historiallista tietoa

  § Sen lisäksi, että historian opinnoissa opiskelija erikoistuu omaa kiinnostustaan vastaavaan tutkimusaiheeseen, hän

  saa myös vankan yleissivistyksellisen ja historialliseen ajatteluun perustuvan pohjan erilaisia työuria varten

 • Historiatieteiden tutkimuksen painoaloja ovat:

  Arktisen ja Baltian alueen historia

  Mielikuvat, kulttuurinen vuorovaikutus ja historian

  kerroksellisuus

  Tiede ja yhteiskunta

  Terveyden ja sairauksien historia

  Informaatio- ja kommunikaatioteknologian historia

  Ihminen ja ympäristö

 • Sivuaineiden valikoima on laaja § Seuraavat sivuaineet ovat osa historiatieteitä:

  -Antiikin kielet ja kulttuuri -Filosofia -Elämänkatsomustieto -Humanistiset ympäristöopinnot -Itä- ja Kaakkois-Aasian opinnot -Japani-opinnot -Taidehistoria -Tulevaisuudentutkimus [Valtio-oppi] Näiden lisäksi on valittavana PALJON sivuaineita

 • Historiatieteiden henkilökunta

  § 3 professoria

  § 11 yliopistonlehtoria §  tutkijoita, tohtorikoulutettavia sekä avustavaa tutkimus- ja

  toimistohenkilöstöä n. 15 henkeä

 • Yhteystiedot Historiatieteet PL 1000 90014 OULUN YLIOPISTO

  Oppiaineiden esittely

  http://www.oulu.fi/historia http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria

  Abi-infoa (Hae opiskelijaksi): http://www.oulu.fi/historia/node/1352 http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/6817

 • Opintojen yhteydessä käytettäviä termejä

  § Opinnot jakautuvat kolmeen osaan:

  -  perus- (approbatur)

  -  aine- (cum laude approbatur) ja

  -  syventäviin (laudatur) opintoihin -Aineopinnoissa on tehtävä kandidaatintutkielma -Syventävissä opinnoissa tehdään pro gradu –tutkielma -Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto -Arkistoalan suuntautumisvaihtoehto (maisteriopinnot)

 • Opiskeleminen ja opintopiste?

  § Opiskelu muodostuu kirjatenteistä, luennoista,

  erilaisista seminaareista, lukupiireistä ja

  harjoituksista, kirjoitelmien ja tutkielmien

  laatimisesta sekä omakohtaisesta tutkimustyöstä

  § Opintojen laajuudet määritellään opintopisteinä

 • Aate-oppihistoriaa ja historiaa opiskelemalla

  Suoritetaan: 1. HuK-tutkinto -  humanististen tieteiden kandidaatintutkinto -  180 op (josta pääaineen perus- ja aineopinnot 70 op) -  Laskennallinen kesto 3 lukuvuotta

  2. FM-tutkinto -  filosofian maisterin tutkinto -  120 op (josta pääaineen syventävät opinnot 80 op) - Kesto 2 lukuvuotta

 • Lukiossa jo kannattaa muistaa

  Yliopistossa historian opiskelussakin tarvitaan kielitaitoa -Yksi tärkeimmistä edellytyksistä monien historia-alojen opiskelussa

  on riittävä kielitaito. Ensisijaisesti tarvitaan passiivista kielitaitoa, ts. kykyä ymmärtää vieraskielisiä tekstejä

  ¡ Englantia tarvitaan

  § Ruotsia tarvitaan!

  § Äidinkieltä tarvitaan

  §  Myös saksaa, venäjää, latinaa jne.

 • Pääaineen opintojen sisältö

  AATE- JA OPPIHISTORIA_

  § historian perusopinnot 25 op

  § aate- ja oppihistorian aineopinnot 45 op

  _________________________ § aate- ja oppihistorian syventävät opinnot (40 op) + pro gradu -tutkielma (40 op)

  HISTORIA___________ • historian perusopinnot 25 op

  § historian aineopinnot 45 op

  ´_____________________ § historian syventävät opinnot (40 op)

  + pro gradu -tutkielma (40 op)

 • Historian oppiaineen opinnäytetöitä

  §  Yhdysvaltojen eteläosavaltioiden yläluokan naisten sisällissodan (1881-1865) aikainen elämä, suhtautuminen sotaan ja sen henkiset vaikutukset

  §  'JUMALAN VIHOLLISET''. Muslimikuvaus kolmannen ristiretken (1187–1192) silminnäkijälähteissä

  §  ''Edessä tuntematon tulevaisuus'': Vienan pakolaisten vaiheet vuosina 1944-1951

  §  Suuria sanoja, pieniä tekoja : YK:n rooli kansainvälisessä politiikassa turvallisuusneuvoston Korean sotaa käsittelevien kokousten perusteella.

  §  Roomalaisten gallialaiskuva tasavallan ajan lopulla ja varhaisella keisariajalla

  §  HIBAKUSHA AHTAALLA. Nakazawa Keijin Hadashi no Gen -sarjakuvan välittämä kuva Hiroshiman atomipommin uhreista ja näiden sortajista.

  §  Sydänkohtausvaalit: SMP:n vuoden 1970 vaaliretoriikka ja oululaislehtien suhtautuminen nousevaan populistipuolueeseen

 • Valintaperusteista

  §  Puolet opiskelijoista valitaan yhteispistemäärän perusteella

  §  Yo-todistuksesta lasketaan neljä arvosanaa seuraavasti:

  - historian ainereaali* kaksinkertaisena

  - äidinkieli

  - ja muista (ei kuitenkaan ainereaali) paras arvosana

  Näiden arvosanat lasketaan yhteen =

  maks. 40 pist. + valintakokeen pisteet = max 40 pistettä. Yhteensä max. 80 pistettä.

  §  Puolet opiskelijoista valitaan pelkän pääsykokeen perusteella

  §  Jos ei tule valituksi ensin yhteispistevalinnassa, hakija osallistuu automaattisesti valinnan toisessa vaiheessa koepistevalintaan.

  §  Max. 40 pistettä

  *Ennen vuotta 2006 ylioppilastutkinnon

  suorittaneilla reaalikoe kaksinkertaisena

 • Valintakokeen arvostelusta

  Historia Valintakokeessa on kaksi tehtävää, jotka perustuvat lukion pakollisiin

  historiakursseihin ja niihin liittyvään, kokeessa jaettavaan aineistoon.   Kummastakin tehtävästä voi saada 0–20 pistettä ja koko kokeesta 0–40 pistettä

 • Valintakoevaatimukset 2016

  § Historia

  Kirjallista koetta varten edellytetään lukion pakollisten historian kurssien hallinta:

  Kokeessa vastataan historian pakollisten kurssien sisältöjen perusteella laadittuihin kahteen aineistotehtävään.

  Molemmista tehtävistä voi saada 0–20 pistettä, ts. koko kokeesta 0–40 pistettä.

  Vastausten arvioimisessa kiinnitetään huomiota asiatiedon hallinnan lisäksi kykyyn asettaa

  ilmiöitä yhteyksiinsä, kykyyn hahmottaa kokonaisuuksia ja erottaa olennainen epäolennaisesta.

  Lisäksi arvioidaan taitoa esittää asiat jäsennellysti ja johdonmukaisesti.

 • Historian valintakoe 2013

  1. Millaista oli elämä keskiaikaisessa kaupungissa?

  Pohdi vastauksessasi, miten keskiaikainen kaupunki fyysisenä ympäristönä ilmentää ajan yhteiskuntarakennetta ja millainen oli keskiajalla kaupungissa asuneen ihmisen maailmankuva? Esimerkki: iImakuva Carcassonen kaupungista.

 • Historian valintakoe 2013

  2. Vertaa Suomen ja Englannin teollistumista 1700-luvun lopulta 1800-luvun

  loppuun. Voit käyttää apuna oheisia kuvia ja taulukkoa. Englanti v. 1814 Englanti v. 1835 Suomi 1880-luku  

  §             Kaupunkiväestön  osuus  koko  väestöstä  Suomessa            ja  Englannissa  v.  1800–1900.    

             Suomi  Englan<              1800    6  %    33  %              1850    6  %    54  %              1900    13  %    87  %  

 • Valintakokeet 2016

  § Huom! Kaikkien on osallistuttava valintakokeeseen ilman eri kutsua

  § Sisäänotto: Aate- ja oppihistoria 14 Historia 28

  § Valintakokeet: Aate- ja oppihistoria 19.5.2016  klo  9  -­‐  12,  sali  L6 Historia 10.5.2016  klo  9  -­‐  12,  sali  L1     Vanhoja  pääsykoekysymyksiä:   hIp://www.oulu.fi/historia/node/1846    hIp://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/6817  

     

 • Tilastotietoa valinnasta 2010 - 14

  Historia

  Hakeneita Pääsykokeissa Valittu

  2010 319 178 28

  2013 430 246 28

  2014 440 248 28

 • Tilastotietoa valinnasta 2010 - 14

  Aate- ja oppihistoria

  Hakeneita Pääsykokeissa Valittu

  2010 156 54 14

  2013 168 95 14

  2014 148 14

 • PISTERAJAT 2014 HUOM! 2016 maksimipisteet ovat 80 ja 40 pistettä AATE- JA OPPIHISTORIA

  yhteispisteet 34,25/60 (v. 2010 oli 44,00/60) valintakoe 15/30 (v. 2010 oli 14,25/30)

  HISTORIA

  yhteispisteet 38/60 (v. 2010 oli 42,75/60)