of 22 /22
„BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI” 1

„BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

„BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE

MIASTA I GMINY SZCZAWNICA – PODSUMOWANIE I WNIOSKI”

1

Page 2: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

DEBATA SPOŁECZNA

dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013

na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Obszar tematyczny:

1. Zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem 7 kategorii

przestępstw.

2. Zapobieganie przemocy w rodzinie.

3. Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania

i w miejscach publicznych.

4. Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

2

BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

Page 3: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

Miasto i Gmina Szczawnica • zajmuje obszar 87,90 km2, co daje 7 miejsce pod względem powierzchni wśród gmin powiatu,

• posiada 7431 mieszkańców, co daje jej 10 miejsce pod względem liczby mieszkańców,

• zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby przyjmowanych turystów i kuracjuszy ( wzrost o 12% ),

• położona we południowo - wschodniej części powiatu nowotarskiego,

• miasto Szczawnica jest drugim pod względem liczby mieszkańców ośrodkiem miejskim w powiecie nowotarskim,

• jest jedną z najładniejszych i najbardziej zielonych miejscowości powiatu.

3

Page 4: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

MIASTO SZCZAWNICA

Szkoły Podstawowe:

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza,

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II,

Gimnazja:

– Publiczne Gimnazjum w Szczawnicy, Szkoły Ponadgimnazjalne:

– Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce,

– Prywatna Szkoła Zawodowa w Szczawnicy.

Obiekty użyteczności publicznej:

– Urząd Miasta i Gminy Szczawnica,

– Ośrodek Zdrowia w Szczawnicy,

Osiedla mieszkaniowe:

– XX-lecia,

– Połoniny.

4

Miasto i Gmina Szczawnica

GMINA SZCZAWNICA

Miejscowości :

– Szlachtowa,

– Jaworki.

Page 5: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

Komisariat Policji

w Krościenku n/Dunajcem

ul. Mickiewicza 1

34-450 Krościenko n/Dunajcem,

Stan etatowy:

33 funkcjonariuszy

5

tel. 18 26 23 007

fax 18 26 26 134

Numery

alarmowe

112

997

Page 6: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

6

PRIORYTETY

KOMEDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

na lata 2013 - 2015

1) Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji

na zdarzenie.

2) Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach.

3) Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez

skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą.

4) Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby / pracy policjantom

i pracownikom policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich

zadań.

5) Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzenie i wykorzystanie

nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych.

6) Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych

BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

Page 7: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

*

PRIORYTETY

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

na lata 2013 - 2015

1. Podniesienie standardów w zakresie komunikacji wewnętrznej i

zewnętrznej m. in. poprzez kontynuowanie debat społecznych.

2. Dostosowanie struktury Komisariatu Policji w Krościenku

n/Dunajcem do aktualnych potrzeb i zagrożeń.

3. Promowanie zawodu policjanta wśród mieszkańców garnizonu

nowotarskiego.

7

BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

Page 8: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

8

Obszar miasta i gminy Szczawnica podlega – w

zakresie ładu, bezpieczeństwa i porządku

publicznego – Komisariatowi Policji w Krościenku

n/Dunajcem. Zasięg działania Komisariatu

obejmuje także – obok Szczawnicy – gminy

Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i

Czorsztyn. Stan etatowy komisariatu wynosił w

2013 r. 33 etaty policyjne oraz 2 etaty cywilne.

BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

Page 9: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

SKALA PRZESTĘPCZOŚCI ZA OKRES OD

CZERWCA DO WRZEŚNIA 2013 roku

BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Przestępczość ogólna Przestępczośćkryminalna

49

24

32

10

29

13

przestępstwa wszczęte

przestępstwa wykryte

podejrzani

(wykrywalność 65%) (wykrywalność 42%)

9

Page 10: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

11 6

5

0 0 1 1

Kradzież cudzej rzeczy

Kradzież z włamaniem

Uszkodzenie mienia

Kradzież samochodu

Uszczerbek na zdrowiu

Przestępczość rozbójnicza

Bójka i Pobicie

BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

Mocne strony:

+ Spadek kradzieży samochodów

+ Spadek w kategorii uszczerbek na zdrowiu

+ Spadek przestępczości rozbójniczej

+ Spadek bójki i pobicia

+ Spadek uszkodzenia mienia

+ Na gorącym uczynku 0,4%

+ Wykrywalność w 7 kategoriach 42% 10

Słabe strony:

- Wzrost kradzieży cudzej rzeczy

- Wzrost kradzieży z włamaniem

ZA OKRES OD CZERWCA DO WRZEŚNIA 2013 - ŁĄCZNIE 24 ( 2012 – 7 )

POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE Z 7 NAJBARDZIEJ UCIĄŻLIWYCH KATEGORII

Page 11: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

NIETRZEŹWI KIERUJĄCY w okresie od 01 czerwca do 30 września 2013 r.

11

BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

0

2

4

6

8

10

12

14

13 11

2013

2012

Page 12: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

12

49

29

9

1 1 0

10

20

30

40

50

60

przestępstwa sprawcy niebieskie karty

og

ółe

m

art

. 2

07

KK

og

ółe

m

art

. 207 K

K

POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE

Z ART. 207 KODEKSU KARNEGO

BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub

psychicznie nad osobą najbliższą lub nad

inną osobą (…)

Page 13: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

13

BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

9 3 20

5

82

0

40

80

120

PRZEMOC W RODZINIE

NIEBIESKIE KARTY

Wspólne działania z instytucjami w ramach przeciwdziałania przemocy w

rodzinie:

- Ośrodki Pomocy Społecznej,

- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

- Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Placówki Oświatowe,

- Kuratorzy Sądowi Sądu Rodzinnego

Założone

Niebieskie Karty

Spotkania Zespołów

Interdyscyplinarnych

Spotkania

Grup Roboczych

Wnioski

Opiekuńcze

do Sądu

Rejonowego

Dyżur w Punktach

Informacyjno -

Konsultacyjnych

Page 14: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

0

10

20

30

20122013

23

29

05

podejrzani

nieletni sprawcy

0,00 % 17,24%

14

PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH

(DANE OGÓLNE- UDZIAŁ PROCENTOWY)

BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

Page 15: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

LICZBA ZDARZEŃ DROGOWYCH W OKRESIE OD CZERWCA DO WRZEŚNIA

2013 ROKU

ODNOTOWANYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

15

BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

0

10

20

30

40

50

WYPADKI ZABICI RANNI KOLIZJE

2 0 2

43

1 1 0

32

2012

2013

Page 16: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

16

* LICZBA INTERWENCJI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ POLICJANTÓW

W OKRESIE OD CZERWCA DO WRZEŚNIA 2013 ROKU

Publiczna Domowa

Dotycząca

przemocy w

rodzinie

Ogółem

Szczawnica 7 40 2 49

CZAS REAKCJI NA ZDARZENIE

W KOMISARIACIE POLICJI KROŚCIENKO N/DUNAJCEM

Średni czas

miasto 14 min. 32 sek.

gmina 17 min. 43 sek.

BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

Page 17: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

17

KP Krościenko styczeń – września

średnio-miesięczne wyniki w przeliczeniu na jednego policjanta

0,4

4,8

15,1 15,7

0,5 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

gorąceuczynki

mandatyporządkowe

interwencje wykroczeniaujaw.

nietrzeźwikierujący

2013

2013

Page 18: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

SŁUŻBA NA RZECZ BAZPIECZEŃSTWA

W roku 2013 teren Miasta i Gminy Szczawnica patrolowało:

+ 170 policjantów (średnio 4 funkcjonariuszy dziennie),

+ 10 policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KPP Nowy Targ,

, ponadto współpracowaliśmy z:

+ 5-cio krotnie funkcjonariuszami Straży Miejskiej,

+ 13-sto krotnie funkcjonariuszami Straży Leśnej, Straży Granicznej, i

f-uszami Policji Słowackiej

+ Wielokrotnie wspierała nas Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe.

18

BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

Page 19: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

WSPÓŁPRACA

NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA SZCZAWNICY:

19

BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

w ramach Policji:

• Wydziały Komendy Powiatowej Policji

w Nowym Targu:

Kryminalny

Prewencji

Ruchu Drogowego

• Komisariaty i Posterunek Policji

• Komenda Miejska Policji w Nowym

Sączu,

• Komendy Powiatowe Policji w

Limanowej, Zakopanem

• Komisariaty Policji w Starym Sączu i

Mszanie Dolnej

• Mieszkańcy Miasta i Gminy Szczawnica,

• Radni Miasta i Gminy Szczawnica,

• Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe,

• Urząd Miasta i Gminy Szczawnica,

• Straż Miejska w Szczawnicy,

• Placówki oświatowe

• Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa

Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

• Prokuratura i Sąd Rejonowy w Nowym Targu

Page 20: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

• Bezpieczny Powiat,

• Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego,

• „Bezpieczna droga do szkoły”,

• „Bezpieczne wakacje”

• Razem Bezpieczniej

• Przemoc w rodzinie

• Alkohol i narkotyki

• Bezpieczeństwo w Internecie

• Policjanci są wśród nas

• Chodzę i jeżdżę bezpiecznie

• Kibice

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE:

DLA SPOŁECZNOŚCI SZCZAWNICY:

20

BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

Page 21: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

policjanci z Komisariatu Policji w Krościenku n/Dunajcem w okresie

od czerwca do września 2013 roku uczestniczyli

w 14 spotkaniach z:

- dziećmi

- młodzieżą

- pedagogami

- rodzicami

21

BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

Page 22: „BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE …img.iap.pl/s/67/208387/Edytor/File/wiadomosci/biezace/... · 2013-11-15 · Krościenko n/Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn

ZAPRASZAM

DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA

W DYSKUSJI 22