ACORD DE LA MESA D’ENSENYAMENT PRIVAT de la mesa d’ensenyament privat concertat de 25 d’abril…

  • Published on
    28-May-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

ACORD DE LA MESA DENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT DE 25 dABRIL DE 2018 PEL QUAL SESTABLEIXEN LES CONDICIONS DEL FINANAMENT DE LES JUBILACIONS PARCIALS DEL PROFESSORAT DELS CENTRES CONCERTATS EN ELS ANYS 2019, 2020 I 2021.

Parts

Per la Comunitat Autnoma de les Illes Balears, Mart Xavier March Cerd, conseller dEducaci i Universitat. Per les entitats patronals de lensenyament privat concertat:

- Gemma Cardona Soley, presidenta de lAssociaci Autonmica Educaci i Gesti - Escola Catlica de les Illes Balears (EiG-ECIB) i de la Federaci Espanyola de Religiosos dEnsenyana Titulars de Centres Concertats a les Illes Balears (FERE-CECA-ECIB)

- Ventura Blach Amengual, president de lAssociaci de Centres dEnsenyana de les Illes Balears i Confederaci Espanyola de Centres dEnsenyana de les Illes Balears (ACENEB-CECEIB)

- Francisca Picornell Darder, presidenta de la FEIPIMEB Jess Mara Luna Fernndez, president de FOQUA

- Vicente Segu Caams, representant de la UNAC Per les organitzacions de titulars Francesc Xavier Segu Gelabert, secretari de la Sectorial de Ensenyament de la Uni de Cooperatives de Treball dEnsenyament Associat de les Illes Balears (UCTAIB) i amb delegaci de signatura del President.

Per les organitzacions sindicals: - Ismael Alonso Snchez, secretari general de FE-USO Illes Balears - Ramon Mondjar Coll, secretari dEnsenyament Privat de lSTEI - Antoni Sacars Mas, secretari general de FSIE Illes Balears - M Asuncin Alarcn Bigas, secretria sector ensenyament de FeSP-

UGT Illes Balears - Antoni Baos Relucio, secretari general de FE-CCOO Illes Balears

Acord:

La Conselleria dEducaci i Universitat es compromet a finanar la totalitat de les despeses de nmina i seguretat social que suposa la jubilaci parcial dels docents (tant la nmina del jubilat parcialment com del seu rellevista) dels centres concertats que cobren mitjanant nmina delegada aix com dels cooperativistes de les cooperatives que es financen mitjanant mdul ntegre, en les segents condicions:

a) Les sollicituds de jubilacions parcials hauran de presentar-les els centres, a petici dels professors interessats, a la Direcci General de Personal Docent.

b) La documentaci que caldr aportar es determinar a les instruccions que publiqui per a cada curs el Departament de Nmines de Centres Concertats.

c) nicament es finanaran les jubilacions parcials en qu la reducci de treball estigui compresa entre un mnim del 25 per 100 i un mxim del 50 per cent.

d) Els docents que sollicitin la jubilaci parcial i els rellevistes hauran de complir amb tots els requisits que estableixi la normativa vigent de la Seguretat Social.

e) El jubilat parcial haur dacreditar una antiguitat en nmina delegada o una antiguitat com a soci-cooperativista finanat mitjanant mdul ntegre de 6 anys en el moment diniciar-se la jubilaci parcial.

f) La vigncia daquest acord compren els anys 2019, 2020 i 2021, pel que fa a linici de les jubilacions parcials i els anys que sigui necessari fins que els jubilats parcials assoleixin ledat legal de jubilaci.

g) A comenament de lany 2020 sestudiar la possibilitat de laplicaci de la jubilaci parcial a les persones nascudes a partir de 1960.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Acord.

Palma, 25 dabril de 2018

Per la Comunitat Autnoma de les Illes Balears

Mart X. March Cerd

Per EiG-ECIB i FERE-CECA-ECIB, Escola Catlica de les Illes Balears

Gemma Cardona Soley

Per lACENEB-CECEIB

Ventura Blach Amengual

Per la FEIPIMEB

Francisca Picornell Darder

Per la UNAC

Vicente Segu Caams

Per FOQUA

Jess Mara Luna Fernndez

Per la UCTAIB

Francesc Xavier Segu Gelabert

Per FE-USO Illes Balears

Ismael Alonso Snchez

Per lSTEI

Ramon Mondjar Coll

Per FE-CCOO Illes Balears

Antoni Baos Relucio

Per FeSP-UGT Illes Balears

M Asuncin Alarcn Bigas

Per FSIE

Antoni Sacars Mas

Recommended

View more >