133

 · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

  • Upload
    others

  • View
    35

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN
Page 2:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN
Page 3:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN
Page 4:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN
Page 5:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN
Page 6:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN
Page 7:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN
Page 8:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN
Page 9:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN
Page 10:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN
Page 11:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN
Page 12:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si pe titluripe anii 2016-2021

Anexa nr. 1 / 03 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

2000

2003

2103

2900

3000

3003

3103

3300

3303

03

03

03

01

04

09

01

04

06

07

09

10

11

12

13

14

15

50

03

03

07

05

06

03

VENITURI - TOTAL

I.VENITURI CURENTE

B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR

Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale datorate de angajatori Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru accidente de munca si boli profesionaleCONTRIBUTIILE ASIGURATILOR

Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare Contributii de asigurare pentru accidente de muncasi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurarea Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade) Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional Contributii ale persoanelor care realizeaza venituride natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensiiContributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridicaContributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectualaContributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agentContributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiC.VENITURI NEFISCALE

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

VENITURI DIN PROPRIETATE

Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionaleVENITURI DIN DOBANZI

Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionaleC2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

52.468.749

37.464.351

37.316.930

26.305.211

25.948.364

356.847

11.011.719

16.398.890

213.944

12

-5.882.755

1

5.963

24.394

196.861

35.097

19.232

13

67

147.421

11.387

10

10

11.377

30

11.347

136.034

83.766

58.029.360

44.430.267

44.330.786

31.210.818

30.798.861

411.957

13.119.968

19.634.143

249.550

11

-7.192.163

7.836

188.846

176.931

42.196

12.618

99.481

12.050

12.050

12.050

87.431

73.858

62.907.854

55.498.031

55.395.466

3.053.612

2.745.464

38.233

269.915

52.341.854

59.113.659

294.700

-7.315.105

8.134

183.654

43.757

13.055

102.565

7.931

7.931

7.931

94.634

76.138

8,41

24,91

24,96

-90,22

-91,09

-90,72

298,95

201,08

18,09

1,71

3,80

3,80

3,70

3,46

3,10

-34,18

-34,18

-34,18

8,24

3,09

71.735.846

63.378.422

63.273.498

597.246

262.526

2.488

332.232

62.676.252

70.371.592

299.623

-8.243.563

8.134

183.654

43.757

13.055

104.924

8.383

8.383

8.383

96.541

77.886

77.312.425

70.410.285

70.303.053

633.400

259.442

2.488

371.470

69.669.653

78.300.783

301.441

-9.181.171

8.134

183.654

43.757

13.055

107.232

8.861

8.861

8.861

98.371

79.598

A B81.681.267

77.995.475

77.886.098

676.189

259.442

2.488

414.259

77.209.909

86.846.561

301.441

-10.186.693

8.134

183.654

43.757

13.055

109.377

9.304

9.304

9.304

100.073

81.189

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

20

Page 13:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 1 / 03 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

3503

3603

4100

4200

4203

4703

4803

4903

4903

4208

4508

4808

5000

08

11

50

01

01

24

32

50

03

03

24

02

01

01

02

08

61

18

15

01

10

20

Venituri din prestari de servicii

Contributia pentru bilete de tratament si odihna

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitatiAMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legaleDIVERSE VENITURI

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

Venituri din compensarea creantelor din despagubiri Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti Alte venituri

IV.SUBVENTII

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICESUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de statSUME IN CURS DE DISTRIBUIRE

Contributii catre bugetul de asigurari sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuireSUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Venituri sistem public de pensii

Venituri sistem accidente de munca si boli profesionaleFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURISUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegianSUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARIMecanismul financiar norvegian

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

128

83.130

508

7

7

52.261

34

40.435

11.791

15.096.960

15.096.960

15.096.960

15.096.960

-92.562

-92.562

52.100.532

368.216

136

20

20

116

116

52.196.572

52.189.412

177.184

383.994

145

73.206

507

13.573

9.444

4.129

13.599.093

13.599.093

13.599.093

13.599.093

57.605.342

424.018

57.717.771

57.710.421

209.526

412.717

156

75.475

507

18.496

12.592

5.904

7.408.802

7.408.802

7.408.802

7.408.802

1.021

1.021

62.591.775

316.079

1.021

1.021

1.021

62.717.804

62.717.804

62.706.209

62.706.209

238.508

238.508

439.380

439.380

7,59

3,10

0,00

36,27

33,33

42,99

-45,52

-45,52

-45,52

-45,52

8,66

-25,46

8,66

8,66

13,83

6,46

168

77.211

507

18.655

12.631

6.024

8.357.424

8.357.424

8.357.424

8.357.424

71.392.743

343.103

71.543.052

71.543.052

71.530.452

71.530.452

228.382

228.382

543.283

543.283

181

78.910

507

18.773

12.671

6.102

6.902.140

6.902.140

6.902.140

6.902.140

76.929.606

382.819

77.098.397

77.098.397

77.092.297

77.092.297

239.802

239.802

581.473

581.473

A B

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

194

80.488

507

18.884

12.724

6.160

3.685.792

3.685.792

3.685.792

3.685.792

81.255.216

426.051

81.424.007

81.424.007

81.417.907

81.417.907

251.792

251.792

611.428

611.428

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

21

Page 14:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 1 / 03 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5003

30

51

55

56

57

58

59

70

71

01

10

20

30

51

55

57

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STATI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

2.500

213

136

51.625.373

11

7.161

7.161

52.196.436

52.189.276

177.184

383.994

2.500

213

51.625.373

5.305

845

187

57.081.193

348

300

7.350

7.350

57.717.771

57.710.421

209.526

412.717

5.305

845

187

57.081.193

5.305

5.305

70

70

187

187

62.019.276

62.019.276

3.183

3.183

300

300

11.595

11.595

11.595

11.595

62.716.783

62.716.783

62.705.188

62.705.188

238.508

238.508

439.380

439.380

5.305

5.305

70

70

187

187

62.019.276

62.019.276

0,00

-91,72

0,00

8,65

814,66

0,00

57,76

57,76

8,66

8,65

13,83

6,46

0,00

-91,72

0,00

8,65

5.305

5.305

187

187

70.752.595

70.752.595

700

700

12.600

12.600

12.600

12.600

71.543.052

71.543.052

71.530.452

71.530.452

228.382

228.382

543.283

543.283

5.305

5.305

187

187

70.752.595

70.752.595

5.305

5.305

187

187

76.264.830

76.264.830

700

700

6.100

6.100

6.100

6.100

77.098.397

77.098.397

77.092.297

77.092.297

239.802

239.802

581.473

581.473

5.305

5.305

187

187

76.264.830

76.264.830

A B

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

5.305

5.305

187

187

80.548.495

80.548.495

700

700

6.100

6.100

6.100

6.100

81.424.007

81.424.007

81.417.907

81.417.907

251.792

251.792

611.428

611.428

5.305

5.305

187

187

80.548.495

80.548.495

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

22

Page 15:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 1 / 03 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6800

6803

03

58

59

70

71

01

10

20

30

51

55

57

59

70

71

01

10

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

11

7.161

7.161

52.196.436

52.189.276

177.184

383.994

2.500

213

51.625.373

11

7.161

7.161

52.099.283

52.092.145

348

300

7.350

7.350

57.717.771

57.710.421

209.526

412.717

5.305

845

187

57.081.193

300

7.350

7.350

57.605.342

57.598.092

2.162

2.162

300

300

11.595

11.595

11.595

11.595

62.716.783

62.716.783

62.705.188

62.705.188

238.508

238.508

439.380

439.380

5.305

5.305

70

70

187

187

62.019.276

62.019.276

300

300

11.595

11.595

11.595

11.595

62.591.775

62.591.775

62.580.280

62.580.280

229.717

521,26

0,00

57,76

57,76

8,66

8,65

13,83

6,46

0,00

-91,72

0,00

8,65

0,00

57,76

57,76

8,66

8,65

700

700

12.600

12.600

12.600

12.600

71.543.052

71.543.052

71.530.452

71.530.452

228.382

228.382

543.283

543.283

5.305

5.305

187

187

70.752.595

70.752.595

700

700

12.600

12.600

12.600

12.600

71.392.743

71.392.743

71.380.243

71.380.243

219.718

700

700

6.100

6.100

6.100

6.100

77.098.397

77.098.397

77.092.297

77.092.297

239.802

239.802

581.473

581.473

5.305

5.305

187

187

76.264.830

76.264.830

700

700

6.100

6.100

6.100

6.100

76.929.606

76.929.606

76.923.606

76.923.606

231.138

A B

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

700

700

6.100

6.100

6.100

6.100

81.424.007

81.424.007

81.417.907

81.417.907

251.792

251.792

611.428

611.428

5.305

5.305

187

187

80.548.495

80.548.495

700

700

6.100

6.100

6.100

6.100

81.255.216

81.255.216

81.249.216

81.249.216

243.128

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

23

Page 16:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 1 / 03 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6903

20

30

55

57

58

59

70

71

01

10

20

30

51

57

59

70

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

170.335

382.416

2.500

51.536.882

11

7.139

7.139

97.153

97.131

6.849

1.578

213

88.491

22

201.636

410.419

5.300

187

56.979.902

348

300

7.250

7.250

112.429

112.329

7.890

2.298

5

845

101.291

100

229.717

437.385

437.385

5.300

5.300

187

187

61.905.279

61.905.279

2.162

2.162

250

250

11.495

11.495

11.495

11.495

125.008

125.008

124.908

124.908

8.791

8.791

1.995

1.995

5

5

70

70

113.997

113.997

50

50

100

100

13,93

6,57

0,00

0,00

8,64

521,26

-16,67

58,55

58,55

11,19

11,20

11,42

-13,19

0,00

-91,72

12,54

0,00

219.718

541.126

541.126

5.300

5.300

187

187

70.613.312

70.613.312

600

600

12.500

12.500

12.500

12.500

150.309

150.309

150.209

150.209

8.664

8.664

2.157

2.157

5

5

139.283

139.283

100

100

100

100

231.138

579.194

579.194

5.300

5.300

187

187

76.107.187

76.107.187

600

600

6.000

6.000

6.000

6.000

168.791

168.791

168.691

168.691

8.664

8.664

2.279

2.279

5

5

157.643

157.643

100

100

100

100

A B

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

243.128

609.149

609.149

5.300

5.300

187

187

80.390.852

80.390.852

600

600

6.000

6.000

6.000

6.000

168.791

168.791

168.691

168.691

8.664

8.664

2.279

2.279

5

5

157.643

157.643

100

100

100

100

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

24

Page 17:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 1 / 03 Pag. - mii lei -6

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

9903

9903

9903

5008

6808

10

11

71

01

56

58

01

56

58

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

EXCEDENT/DEFICIT

Excedent/Deficit sistem public de pensii

Excedent/Deficit sistem accidente de munca si boli profesionaleFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

22

272.313

1.249

271.063

136

136

136

136

136

136

100

311.589

311.589

100

100

191.071

191.071

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

0,00

-38,68

-38,68

100

100

192.794

192.794

100

100

214.028

214.028

A B

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

100

100

257.260

257.260

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

25

Page 18:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2016-2021

(sume alocate din Bugetul asigurarilor sociale de stat)

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5003

01

10

20

01

02

03

01

01

05

06

12

13

30

04

06

01

02

03

04

06

07

01

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STATI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

II.Credite bugetare

Salarii de baza

II.Credite bugetare

Sporuri pentru conditii de munca

II.Credite bugetare

Alte sporuri

II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiII.Credite bugetare

Indemnizatii de delegare

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura

II.Credite bugetare

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia saII.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

II.Credite bugetare

Contributii

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionaleII.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

52.196.436

52.189.276

177.184

144.556

134.217

5.201

285

10

38

4.805

14

14

32.614

22.800

716

7.495

218

1.384

383.994

35.236

57.717.771

57.710.421

209.526

171.426

159.220

5.357

296

137

101

6.315

19

19

38.081

26.624

868

8.519

289

1.781

412.717

35.798

62.716.783

62.716.783

62.705.188

62.705.188

238.508

238.508

226.176

211.177

7.630

513

205

265

6.386

4.988

4.988

7.344

2.139

73

740

28

150

4.214

439.380

439.380

35.961

8,66

8,65

13,83

31,94

32,63

42,43

73,31

49,64

162,38

1,12

26.152,63

-80,71

-91,97

-91,59

-91,31

-90,31

-91,58

6,46

0,46

71.543.052

71.543.052

71.530.452

71.530.452

228.382

228.382

543.283

543.283

77.098.397

77.098.397

77.092.297

77.092.297

239.802

239.802

581.473

581.473

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

81.424.007

81.424.007

81.417.907

81.417.907

251.792

251.792

611.428

611.428

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

26

Page 19:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

02

03

04

05

06

11

12

13

14

02

03

04

05

06

07

08

09

30

01

01

02

03

04

03

30

01

02

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

II.Credite bugetare

Piese de schimb

II.Credite bugetare

Transport

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalII.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareII.Credite bugetare

Reparatii curente

II.Credite bugetare

Hrana

II.Credite bugetare

Hrana pentru oameni

II.Credite bugetare

Medicamente si materiale sanitare

II.Credite bugetare

Medicamente

II.Credite bugetare

Materiale sanitare

II.Credite bugetare

Reactivi

II.Credite bugetare

Dezinfectanti

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

II.Credite bugetare

Lenjerie si accesorii de pat

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

II.Credite bugetare

Consultanta si expertiza

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

II.Credite bugetare

Protectia muncii

II.Credite bugetare

4.741

91

5.134

645

568

210

13

7.192

173

16.469

1.201

180

180

423

36

157

226

4

1.303

1.303

1.172

927

245

46

2

390

71

3.965

104

6.144

671

614

286

12

6.806

285

16.911

510

150

150

450

50

80

280

40

458

100

358

899

610

289

44

3

115

65

3.967

129

6.150

724

670

307

14

6.680

300

17.020

510

170

170

520

70

100

300

50

632

120

512

1.050

710

340

75

5

165

74

0,05

24,04

0,10

7,90

9,12

7,34

16,67

-1,85

5,26

0,64

0,00

13,33

13,33

15,56

40,00

25,00

7,14

25,00

37,99

20,00

43,02

16,80

16,39

17,65

70,45

66,67

43,48

13,85

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

27

Page 20:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

51

55

57

25

30

03

01

02

01

02

03

04

06

09

30

02

21

44

01

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleII.Credite bugetare

Alte cheltuieli

II.Credite bugetare

Reclama si publicitate

II.Credite bugetare

Protocol si reprezentare

II.Credite bugetare

Prime de asigurare non-viata

II.Credite bugetare

Chirii

II.Credite bugetare

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

II.Credite bugetare

Executarea silita a creantelor bugetare

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte dobanzi

II.Credite bugetare

Dobanda datorata trezoreriei statului

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri curente

II.Credite bugetare

Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesionalaII.Credite bugetare

Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionalaII.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)II.Credite bugetare

Contributii si cotizatii la organisme internationale

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

5.932

338.039

18

5

262

1.865

335.141

7

741

2.500

2.500

2.500

213

213

202

11

51.625.373

6.005

368.220

30

23

280

2.060

365.256

16

555

5.305

5.305

5.305

845

845

732

113

187

187

187

57.081.193

6.005

394.213

30

26

285

2.148

391.131

17

576

5.305

5.305

5.305

5.305

70

70

70

60

10

187

187

187

187

62.019.276

62.019.276

0,00

7,06

0,00

13,04

1,79

4,27

7,08

6,25

3,78

0,00

0,00

0,00

-91,72

-91,72

-91,80

-91,15

0,00

0,00

0,00

8,65

5.305

5.305

187

187

70.752.595

70.752.595

5.305

5.305

187

187

76.264.830

76.264.830

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

5.305

5.305

187

187

80.548.495

80.548.495

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

28

Page 21:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6800 03

58

59

70

71

01

10

20

30

01

02

15

17

01

03

01

02

01

02

03

02

03

30

Asigurari sociale

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in numerar

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in natura

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Despagubiri civile

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

II.Credite bugetare

Alte active fixe

II.Credite bugetare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

II.Credite bugetare

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

50.724.216

901.158

601.424

299.734

11

11

7.161

7.161

4.011

2.070

343

1.598

3.149

52.196.436

52.189.276

177.184

383.994

56.083.465

997.728

690.984

306.744

348

348

198

150

300

300

7.350

7.350

4.699

3.799

500

400

2.651

57.717.771

57.710.421

209.526

412.717

60.931.402

1.087.874

729.077

358.797

2.162

2.162

2.162

681

1.021

460

300

300

300

11.595

11.595

11.595

11.595

8.595

7.375

920

300

3.000

62.716.783

62.716.783

62.705.188

62.705.188

238.508

238.508

439.380

439.380

8,64

9,04

5,51

16,97

521,26

521,26

243,94

206,67

0,00

0,00

57,76

57,76

82,91

94,13

84,00

-25,00

13,16

8,66

8,65

13,83

6,46

700

700

12.600

12.600

12.600

12.600

71.543.052

71.543.052

71.530.452

71.530.452

228.382

228.382

543.283

543.283

700

700

6.100

6.100

6.100

6.100

77.098.397

77.098.397

77.092.297

77.092.297

239.802

239.802

581.473

581.473

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

700

700

6.100

6.100

6.100

6.100

81.424.007

81.424.007

81.417.907

81.417.907

251.792

251.792

611.428

611.428

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

29

Page 22:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6803

51

55

57

59

70

71

01

10

01

02

03

01

05

06

12

13

30

04

06

01

02

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

II.Credite bugetare

Salarii de baza

II.Credite bugetare

Sporuri pentru conditii de munca

II.Credite bugetare

Alte sporuri

II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiII.Credite bugetare

Indemnizatii de delegare

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura

II.Credite bugetare

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia saII.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

II.Credite bugetare

Contributii

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

2.500

213

51.625.373

11

7.161

7.161

52.099.283

52.092.145

170.335

138.998

129.066

4.974

285

10

37

4.626

14

14

31.323

21.923

5.305

845

187

57.081.193

300

7.350

7.350

57.605.342

57.598.092

201.636

165.021

153.519

5.057

292

137

97

5.919

19

19

36.596

25.662

5.305

5.305

70

70

187

187

62.019.276

62.019.276

300

300

11.595

11.595

11.595

11.595

62.591.775

62.591.775

62.580.280

62.580.280

229.717

229.717

217.841

203.741

7.230

500

190

250

5.930

4.814

4.814

7.062

2.057

0,00

-91,72

0,00

8,65

0,00

57,76

57,76

8,66

8,65

13,93

32,01

32,71

42,97

71,23

38,69

157,73

0,19

25.236,84

-80,70

-91,98

5.305

5.305

187

187

70.752.595

70.752.595

700

700

12.600

12.600

12.600

12.600

71.392.743

71.392.743

71.380.243

71.380.243

219.718

219.718

5.305

5.305

187

187

76.264.830

76.264.830

700

700

6.100

6.100

6.100

6.100

76.929.606

76.929.606

76.923.606

76.923.606

231.138

231.138

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

5.305

5.305

187

187

80.548.495

80.548.495

700

700

6.100

6.100

6.100

6.100

81.255.216

81.255.216

81.249.216

81.249.216

243.128

243.128

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

30

Page 23:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -6

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

01

02

03

04

05

03

04

06

07

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

01

01

02

03

04

03

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleII.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

II.Credite bugetare

Piese de schimb

II.Credite bugetare

Transport

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalII.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareII.Credite bugetare

Reparatii curente

II.Credite bugetare

Hrana

II.Credite bugetare

Hrana pentru oameni

II.Credite bugetare

Medicamente si materiale sanitare

II.Credite bugetare

Medicamente

II.Credite bugetare

Materiale sanitare

II.Credite bugetare

Reactivi

II.Credite bugetare

Dezinfectanti

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

II.Credite bugetare

Lenjerie si accesorii de pat

II.Credite bugetare

689

7.206

210

1.294

382.416

34.230

4.693

90

5.045

634

458

207

13

7.166

173

15.750

1.191

180

180

423

36

157

226

4

1.295

827

8.190

279

1.638

410.419

34.606

3.900

100

6.000

648

454

280

9

6.730

285

16.200

500

150

150

450

50

80

280

40

448

100

70

705

26

145

4.059

437.385

437.385

34.735

3.900

125

6.000

700

500

300

10

6.600

300

16.300

500

170

170

520

70

100

300

50

620

120

-91,54

-91,39

-90,68

-91,15

6,57

0,37

0,00

25,00

0,00

8,02

10,13

7,14

11,11

-1,93

5,26

0,62

0,00

13,33

13,33

15,56

40,00

25,00

7,14

25,00

38,39

20,00

541.126

541.126

579.194

579.194

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

609.149

609.149

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

31

Page 24:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -7

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

55

57

06

11

12

13

14

25

30

03

02

01

02

30

01

02

01

02

03

04

06

09

30

02

01

Alte obiecte de inventar

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

II.Credite bugetare

Consultanta si expertiza

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

II.Credite bugetare

Protectia muncii

II.Credite bugetare

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleII.Credite bugetare

Alte cheltuieli

II.Credite bugetare

Reclama si publicitate

II.Credite bugetare

Protocol si reprezentare

II.Credite bugetare

Prime de asigurare non-viata

II.Credite bugetare

Chirii

II.Credite bugetare

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

II.Credite bugetare

Executarea silita a creantelor bugetare

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte dobanzi

II.Credite bugetare

Dobanda datorata trezoreriei statului

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)II.Credite bugetare

Contributii si cotizatii la organisme internationale

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asigurari sociale

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale

1.295

1.146

919

227

46

2

389

71

5.930

337.514

17

5

215

1.864

334.691

7

716

2.500

2.500

2.500

51.536.882

50.665.716

348

850

600

250

40

3

100

61

6.000

367.211

29

20

220

2.000

364.418

16

508

5.300

5.300

5.300

187

187

187

56.979.902

56.021.128

500

1.000

700

300

70

5

150

70

6.000

393.545

30

22

225

2.088

390.653

17

510

5.300

5.300

5.300

5.300

187

187

187

187

61.905.279

61.905.279

60.859.042

43,68

17,65

16,67

20,00

75,00

66,67

50,00

14,75

0,00

7,17

3,45

10,00

2,27

4,40

7,20

6,25

0,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,64

8,64

5.300

5.300

187

187

70.613.312

70.613.312

5.300

5.300

187

187

76.107.187

76.107.187

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

5.300

5.300

187

187

80.390.852

80.390.852

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

32

Page 25:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -8

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

03

04

09

15

50

50

02

03

58

59

70

71

15

17

01

03

01

02

01

02

03

02

03

30

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in numerar

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in natura

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Despagubiri civile

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

II.Credite bugetare

Alte active fixe

II.Credite bugetare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

II.Credite bugetare

Pensii si ajutoare pentru batranete

II.Credite bugetare

Asistenta acordata persoanelor in varsta

II.Credite bugetare

Ajutoare pentru urmasi

II.Credite bugetare

Prevenirea excluderii sociale

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii socialeII.Credite bugetare

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei socialeII.Credite bugetare

Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli de administrare fond

871.167

583.150

288.017

11

11

7.139

7.139

3.989

2.048

343

1.598

3.149

50.665.716

288.017

583.150

562.401

334.691

958.774

668.774

290.000

348

348

198

150

300

300

7.250

7.250

4.599

3.699

500

400

2.651

56.021.128

290.000

668.774

187

187

625.253

364.418

1.046.237

702.000

344.237

2.162

2.162

2.162

681

1.021

460

250

250

250

11.495

11.495

11.495

11.495

8.495

7.350

845

300

3.000

60.859.042

344.237

702.000

187

187

686.309

390.653

9,12

4,97

18,70

521,26

521,26

243,94

206,67

-16,67

-16,67

58,55

58,55

84,71

98,70

69,00

-25,00

13,16

8,64

18,70

4,97

0,00

0,00

9,77

7,20

600

600

12.500

12.500

12.500

12.500

600

600

6.000

6.000

6.000

6.000

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

600

600

6.000

6.000

6.000

6.000

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

33

Page 26:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -9

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6903

01

10

20

01

02

03

01

01

05

06

12

13

30

06

01

02

03

04

06

07

01

02

03

II.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

II.Credite bugetare

Salarii de baza

II.Credite bugetare

Sporuri pentru conditii de munca

II.Credite bugetare

Alte sporuri

II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiII.Credite bugetare

Indemnizatii de delegare

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura

II.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

II.Credite bugetare

Contributii

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleII.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

II.Credite bugetare

227.710

97.153

97.131

6.849

5.558

5.151

227

1

179

1.291

877

27

289

8

90

1.578

1.006

48

1

89

260.835

112.429

112.329

7.890

6.405

5.701

300

4

4

396

1.485

962

41

329

10

143

2.298

1.192

65

4

144

295.656

125.008

125.008

124.908

124.908

8.791

8.791

8.335

7.436

400

13

15

15

456

174

174

282

82

3

35

2

5

155

1.995

1.995

1.226

67

4

150

13,35

11,19

11,20

11,42

30,13

30,43

33,33

225,00

275,00

15,15

-81,01

-91,48

-92,68

-89,36

-80,00

-96,50

-13,19

2,85

3,08

0,00

4,17

150.309

150.309

150.209

150.209

8.664

8.664

2.157

2.157

168.791

168.791

168.691

168.691

8.664

8.664

2.279

2.279

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

168.791

168.791

168.691

168.691

8.664

8.664

2.279

2.279

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

34

Page 27:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -10

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

51

02

05

06

11

13

14

25

30

03

04

05

06

07

08

30

30

01

02

01

02

03

04

06

30

02

Apa, canal si salubritate

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

II.Credite bugetare

Piese de schimb

II.Credite bugetare

Transport

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

II.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareII.Credite bugetare

Reparatii curente

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

II.Credite bugetare

Protectia muncii

II.Credite bugetare

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleII.Credite bugetare

Alte cheltuieli

II.Credite bugetare

Reclama si publicitate

II.Credite bugetare

Protocol si reprezentare

II.Credite bugetare

Prime de asigurare non-viata

II.Credite bugetare

Chirii

II.Credite bugetare

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte dobanzi

II.Credite bugetare

Dobanda datorata trezoreriei statului

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

11

110

3

26

719

10

8

8

26

8

18

1

2

525

1

47

1

450

25

23

160

6

3

76

711

10

10

10

49

10

39

4

15

4

5

1.009

1

3

60

60

838

47

5

5

5

24

170

7

4

80

720

10

12

12

50

10

40

5

15

4

5

668

4

60

60

478

66

5

5

5

5

4,35

6,25

16,67

33,33

5,26

1,27

0,00

20,00

20,00

2,04

0,00

2,56

25,00

0,00

0,00

0,00

-33,80

33,33

0,00

0,00

-42,96

40,43

0,00

0,00

0,00

5

5

5

5

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

5

5

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

35

Page 28:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -11

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

03

05

07

01

02

57

59

70

71

01

01

02

17

01

21

44

01

02

02

03

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri curente

II.Credite bugetare

Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesionalaII.Credite bugetare

Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionalaII.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asigurari sociale

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in numerar

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in natura

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Despagubiri civile

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

II.Credite bugetare

Pensii si ajutoare pentru batranete

II.Credite bugetare

Asitenta sociala in caz de boli si invaliditati

II.Credite bugetare

Asistenta sociala in caz de boli

II.Credite bugetare

Asistenta sociala in caz de invaliditate

II.Credite bugetare

Asigurari pentru somaj

213

213

202

11

88.491

58.500

29.991

18.274

11.717

22

22

22

22

58.500

27.933

12.471

15.462

845

845

732

113

101.291

62.337

38.954

22.210

16.744

100

100

100

100

62.337

36.722

13.164

23.558

70

70

70

60

10

113.997

113.997

72.360

41.637

27.077

14.560

50

50

50

100

100

100

100

100

25

75

72.360

37.684

14.213

23.471

-91,72

-91,72

-91,80

-91,15

12,54

16,08

6,89

21,91

-13,04

0,00

0,00

0,00

-75,00

16,08

2,62

7,97

-0,37

139.283

139.283

100

100

100

100

100

100

157.643

157.643

100

100

100

100

100

100

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

157.643

157.643

100

100

100

100

100

100

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

36

Page 29:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -12

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

09

50

02

03

II.Credite bugetare

Ajutoare pentru urmasi

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei socialeII.Credite bugetare

Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli de administrare fond

II.Credite bugetare

2.272

8.449

450

7.998

87

2.990

10.293

838

9.455

90

3.983

10.891

478

10.413

3,45

33,21

5,81

-42,96

10,13

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

37

Page 30:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2016-2021

(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

Anexa nr. 3 / 03 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5008

6808

01

56

58

01

56

58

18

15

18

15

01

02

02

01

02

02

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

Mecanismul financiar norvegian

II.Credite bugetare

Finantare nationala

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

Mecanismul financiar norvegian

II.Credite bugetare

Finantare nationala

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

136

136

136

136

20

116

136

136

136

136

20

116

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

38

Page 31:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 03 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

50

50

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei socialeII.Credite bugetare

Alete cheltuieli in domeniul asistentei sociale

II.Credite bugetare

136

136

1.021

1.021

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

39

Page 32:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

1Pag. din

Anexa nr. 4/03

2

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

5000

68035815

68035815

6803581501

6803581502

6803581503

68085815

68085815

TOTAL GENERAL

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

12040

12040

Interoperabilitatea Europeana pentru Institutiile de Asigurari Sociale din Romania (ESSIR)

Interoperabilitatea Europeana pentru Institutiile de Asigurari Sociale din Romania (ESSIR)

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

3.183

3.183

2.162

2.162

2.162

2.162

681

681

1.021

1.021

460

460

1.021

1.021

1.021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.183

3.183

2.162

2.162

2.162

2.162

681

681

1.021

1.021

460

460

1.021

1.021

1.021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul

2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68035815

68035815

68035815

- mii lei -

40

Page 33:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

2Pag. din

Anexa nr. 4/03

2

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

6808581502 Finantare externa nerambursabila

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

1.021

1.021

1.021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.021

1.021

1.021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul

2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

68085815

- mii lei -

41

Page 34:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

1Pag. din

Anexa nr. 4/03/01

2

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.162

2.162

2.162

2.162

2.162

2.162

2.162

2.162

681

681

1.021

1.021

460

460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5003

6803

680358

68035815

6803581501

6803581502

6803581503

5008

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

3.183

3.183

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Interoperabilitatea Europeana pentru Institutiile de Asigurari Sociale din Romania (ESSIR)

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12040

44

3.183

3.183

2.162

2.162

2.162

2.162

2.162

2.162

2.162

2.162

681

681

1.021

1.021

460

460

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 86 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

42

Page 35:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

2Pag. din

Anexa nr. 4/03/01

2

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantare externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6808

680858

68085815

6808581502

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

Realizari pana in anul 2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Page 36:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

An

exa

nr.

5 /

03

Pag

. 1 d

in 2

01

1357

4005

1851

1851

1851

1851

1851Pro

g.

Min

iste

rul

Mu

nci

i si

Ju

stit

iei

Soc

iale

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

asig

ura

ri s

ocia

le d

e st

at

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Dez

volt

area

si

cres

tere

a su

sten

abil

itat

ii s

iste

mu

lui

asig

ura

rilo

r so

cial

e

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

62.

717.

804

62.

717.

804

62.

716.

783

62.

716.

783

1.0

21

1.0

21

62.

717.

804

62.

717.

804

71.

543.

052

71.

543.

052

71.

543.

052

71.

543.

052

71.

543.

052

71.

543.

052

77.

098.

397

77.

098.

397

77.

098.

397

77.

098.

397

77.

098.

397

77.

098.

397

81.

424.

007

81.

424.

007

81.

424.

007

81.

424.

007

81.

424.

007

81.

424.

007

292

.783

.260

292

.783

.260

292

.782

.239

292

.782

.239

1.0

21

1.0

21

292

.783

.260

292

.783

.260

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

16E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

17P

rop

un

eri

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21

44

Page 37:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

An

exa

nr.

5 /

03

Pag

. 2 d

in 2

01

1357

4005

1851

1851

1851

1851

1851

1851Pro

g.

Bu

get

asig

ura

ri s

ocia

le d

e st

at

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

62.

716.

783

62.

716.

783

1.0

21

1.0

21

71.

543.

052

71.

543.

052

77.

098.

397

77.

098.

397

81.

424.

007

81.

424.

007

292

.782

.239

292

.782

.239

1.0

21

1.0

21

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

16E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

17P

rop

un

eri

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21

45

Page 38:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

03/

01P

ag. 1

din

7

01

Cod

13

5740

05

o

rdon

ator

185

1

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

Min

iste

rul

Mu

nci

i si

Ju

stit

iei

Soc

iale

PR

OG

RA

M :

Dez

volt

area

si

cres

tere

a su

sten

abil

itat

ii s

iste

mu

lui

asig

ura

rilo

r so

cial

e

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Pro

gram

ul

are

in v

eder

e re

form

a si

stem

ulu

i p

ub

lic

de

pen

sii

(pri

mu

l p

ilon

) p

rin

ext

ind

erea

sfe

rei

de

cup

rin

der

e in

sis

tem

a

tutu

ror

cate

gori

ilor

de

con

trib

uab

ili,

cre

area

un

ei r

edis

trib

uir

i ec

hit

abil

e p

rin

rel

atio

nar

ea d

irec

ta a

dre

ptu

rilo

r d

e p

ensi

e cu

n

ivel

ul

cotr

ibu

tiil

or p

lati

te, m

arir

ea p

rogr

esiv

a a

vars

telo

r d

e p

ensi

onar

e si

a s

tagi

ulu

i d

e

cot

izar

e, p

rom

ovar

ea u

nor

for

me

flex

ibil

e d

e p

ensi

onar

e, m

ajor

area

pu

nct

ulu

i d

e p

ensi

e co

nfo

rm p

rogr

amu

lui

de

guve

rnar

e; C

onti

nu

area

pil

onu

lui

II d

e p

ensi

i, a

lfo

nd

uri

lor

de

pen

sii

adm

inis

trat

e p

riva

t, i

n s

cop

ul

de

a as

igu

ra o

pen

sie

pri

vata

ce

sup

lim

ente

aza

ven

itu

rile

din

pen

sia

din

si

stem

ul

pu

bli

c

Dat

a in

cep

erii

:

Dat

a in

chid

erii

:

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

62.

717.

804

71.

543.

052

77.

098.

397

81.

424.

007

292

.783

.260

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

46

Page 39:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

03/

01P

ag. 2

din

7

01

Cod

13

5740

05

o

rdon

ator

185

1

Cod

p

rogr

am

5003

5003

5003

6803

6803

6803

6803

10

6803

10

6803

10

6803

20

6803

20

6803

20

Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

asig

ura

ri s

ocia

le d

e st

at

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R S

OC

IAL

E D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

62.

717.

804

62.

716.

783

62.

716.

783

62.

591.

775

62.

591.

775

229

.717

229

.717

437

.385

437

.385

71.

543.

052

71.

543.

052

71.

543.

052

71.

392.

743

71.

392.

743

219

.718

219

.718

541

.126

541

.126

77.

098.

397

77.

098.

397

77.

098.

397

76.

929.

606

76.

929.

606

231

.138

231

.138

579

.194

579

.194

81.

424.

007

81.

424.

007

81.

424.

007

81.

255.

216

81.

255.

216

243

.128

243

.128

609

.149

609

.149

292

.783

.260

292

.782

.239

292

.782

.239

292

.169

.340

292

.169

.340

923

.701

923

.701

2.1

66.8

54

2.1

66.8

54

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

47

Page 40:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

03/

01P

ag. 3

din

7

01

Cod

13

5740

05

o

rdon

ator

185

1

Cod

p

rogr

am

6803

30

6803

30

6803

30

6803

55

6803

55

6803

55

6803

57

6803

57

6803

57

6803

58

6803

58

6803

58

6803

59

6803

59

Cod

in

dic

ator

TIT

LU

L I

II D

OB

AN

ZI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

X A

SIS

TE

NT

A S

OC

IAL

A

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

I A

LT

E C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

5.3

00

5.3

00

187

187

61.

905.

279

61.

905.

279

2.1

62

2.1

62

250

5.3

00

5.3

00

187

187

70.

613.

312

70.

613.

312

600

5.3

00

5.3

00

187

187

76.

107.

187

76.

107.

187

600

5.3

00

5.3

00

187

187

80.

390.

852

80.

390.

852

600

21.

200

21.

200

748

748

289

.016

.630

289

.016

.630

2.1

62

2.1

62

2.0

50

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

48

Page 41:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

03/

01P

ag. 4

din

7

01

Cod

13

5740

05

o

rdon

ator

185

1

Cod

p

rogr

am

6803

59

6803

71

6803

71

6803

71

6903

6903

6903

6903

10

6903

10

6903

10

6903

20

6903

20

6903

20

6903

30

6903

30

Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

PE

NT

RU

AC

CID

EN

TE

DE

MU

NC

A S

I B

OL

I P

RO

FE

SIO

NA

LE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

II D

OB

AN

ZI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

250

11.

495

11.

495

125

.008

125

.008

8.7

91

8.7

91

1.9

95

1.9

95 5

600

12.

500

12.

500

150

.309

150

.309

8.6

64

8.6

64

2.1

57

2.1

57 5

600

6.0

00

6.0

00

168

.791

168

.791

8.6

64

8.6

64

2.2

79

2.2

79 5

600

6.0

00

6.0

00

168

.791

168

.791

8.6

64

8.6

64

2.2

79

2.2

79 5

2.0

50

35.

995

35.

995

612

.899

612

.899

34.

783

34.

783

8.7

10

8.7

10 20

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

49

Page 42:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

03/

01P

ag. 5

din

7

01

Cod

13

5740

05

o

rdon

ator

185

1

Cod

p

rogr

am

6903

30

6903

51

6903

51

6903

51

6903

57

6903

57

6903

57

6903

59

6903

59

6903

59

6903

71

6903

71

6903

71

5008Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

X A

SIS

TE

NT

A S

OC

IAL

A

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

I A

LT

E C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

5 70

70

113

.997

113

.997 50

50

100

100

5

139

.283

139

.283

100

100

100

100

5

157

.643

157

.643

100

100

100

100

5

157

.643

157

.643

100

100

100

100

20

70

70

568

.566

568

.566

350

350

400

400

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

50

Page 43:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

03/

01P

ag. 6

din

7

01

Cod

13

5740

05

o

rdon

ator

185

1

Cod

p

rogr

am

5008

5008

6808

6808

6808

6808

58

6808

58

6808

58

Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Red

uce

rea

mar

gin

aliz

arii

soc

iale

a c

ateg

orii

lor

de

pop

ula

tie

car

ora

li s

e ad

rese

aza

pro

gram

ul;

Asi

gura

rea

acce

sulu

i u

nu

i n

um

ăr c

ât m

ai m

are

de

ben

efic

iari

ai

sist

emu

lui

pu

bli

c d

e p

ensi

i la

tra

tam

ent

bal

nea

r p

entr

u r

ecu

per

area

cap

acit

ății

fiz

ice

și

inte

lect

ual

e;

1.0

21

1.0

21

1.0

21

1.0

21

1.0

21

1.0

21

100

100

100

100

100

100

100

100

1.0

21

1.0

21

1.0

21

1.0

21

1.0

21

1.0

21

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

51

Page 44:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

03/

01P

ag. 7

din

7

01

Cod

13

5740

05

o

rdon

ator

185

1

Cod

p

rogr

am

5840

5841

5842

5843Cod

in

dic

ator

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

EF

ICIE

NT

A

Val

oare

a pu

nctu

lui

de p

ensi

e st

abil

it p

rin

prog

ram

ul d

e gu

vern

are

Indi

cele

anu

al d

e m

odif

icar

e a

con

trib

utii

lor

la f

ondu

rile

adm

inis

trat

e pr

ivat

RE

ZU

LT

AT

rapo

rt i

ntre

val

oare

a pu

nctu

lui

de p

ensi

e si

cas

tigu

l s

alar

ial

med

iu b

rut

util

izat

la

fund

amen

tare

a B

AS

S

indi

cele

anu

al d

e cr

este

re a

num

arul

ui d

e pa

rtic

ipan

ti l

a fo

ndur

ile

de p

ensi

i ad

min

istr

ate

priv

at

CO

ME

NT

AR

II :

1.0

00 5,1

4,3

1.1

00

3,7

5

0,3

1

4,5

1.2

65

3,7

5

0,3

5 5

1.4

00

3,7

5

0,3

5 5

1.7

75

3,7

5

0,3

5 5

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

52

Page 45:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 1

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

03

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II

7.16

0

7.16

0

7.16

0

4.01

1

2.07

0

343

1.59

8

3.14

9

7.35

0

7.35

0

7.35

0

4.69

9

3.79

9

500

400

2.65

1

11.5

95

11.5

95

11.5

95

8.59

5

7.37

5

920

300

3.00

0

7.16

0

7.16

0

7.16

0

4.01

1

2.07

0

343

1.59

8

3.14

9

7.35

0

7.35

0

7.35

0

4.69

9

3.79

9

500

400

2.65

1

11.5

95

11.5

95

11.5

95

8.59

5

7.37

5

920

300

3.00

0

12.6

00

12.6

00

12.6

00

11.6

00

10.0

25

1.07

5

500

1.00

0

12.6

00

12.6

00

12.6

00

11.6

00

10.0

25

1.07

5

500

1.00

0

6.10

0

6.10

0

6.10

0

5.10

0

4.02

5

575

500

1.00

0

6.10

0

6.10

0

6.10

0

5.10

0

4.02

5

575

500

1.00

0

6.10

0

6.10

0

6.10

0

5.10

0

4.02

5

575

500

1.00

0

6.10

0

6.10

0

6.10

0

5.10

0

4.02

5

575

500

1.00

0

50.9

05

50.9

05

50.9

05

39.1

05

31.3

19

3.98

8

3.79

8

11.8

00

50.9

05

50.9

05

50.9

05

39.1

05

31.3

19

3.98

8

3.79

8

11.8

00

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5003

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

SO

CIA

LE

DE

ST

AT

5003

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5003

7101

Act

ive

fixe

5003

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5003

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5003

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5003

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

53

Page 46:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 2

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

03

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II

7.16

0

7.16

0

7.16

0

4.01

1

2.07

0

343

1.59

8

3.14

9

7.35

0

7.35

0

7.35

0

4.69

9

3.79

9

500

400

2.65

1

11.5

95

11.5

95

11.5

95

8.59

5

7.37

5

920

300

3.00

0

7.16

0

7.16

0

7.16

0

4.01

1

2.07

0

343

1.59

8

3.14

9

7.35

0

7.35

0

7.35

0

4.69

9

3.79

9

500

400

2.65

1

11.5

95

11.5

95

11.5

95

8.59

5

7.37

5

920

300

3.00

0

12.6

00

12.6

00

12.6

00

11.6

00

10.0

25

1.07

5

500

1.00

0

12.6

00

12.6

00

12.6

00

11.6

00

10.0

25

1.07

5

500

1.00

0

6.10

0

6.10

0

6.10

0

5.10

0

4.02

5

575

500

1.00

0

6.10

0

6.10

0

6.10

0

5.10

0

4.02

5

575

500

1.00

0

6.10

0

6.10

0

6.10

0

5.10

0

4.02

5

575

500

1.00

0

6.10

0

6.10

0

6.10

0

5.10

0

4.02

5

575

500

1.00

0

50.9

05

50.9

05

50.9

05

39.1

05

31.3

19

3.98

8

3.79

8

11.8

00

50.9

05

50.9

05

50.9

05

39.1

05

31.3

19

3.98

8

3.79

8

11.8

00

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5003

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

SO

CIA

LE

DE

ST

AT

5003

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5003

7101

Act

ive

fixe

5003

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5003

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5003

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5003

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

54

Page 47:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 3

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

03

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

2.41

3

2.41

3

2.41

3

2.41

3

2.07

0

343

1.59

8

1.59

8

1.59

8

1.59

8

1.59

8

4.29

9

4.29

9

4.29

9

4.29

9

3.79

9

500

400

400

400

400

400

8.29

5

8.29

5

8.29

5

8.29

5

7.37

5

920

300

300

300

300

300

2.41

3

2.41

3

2.41

3

2.41

3

2.07

0

343

1.59

8

1.59

8

1.59

8

1.59

8

1.59

8

4.29

9

4.29

9

4.29

9

4.29

9

3.79

9

500

400

400

400

400

400

8.29

5

8.29

5

8.29

5

8.29

5

7.37

5

920

300

300

300

300

300

11.1

00

11.1

00

11.1

00

11.1

00

10.0

25

1.07

5

500

500

500

500

500

11.1

00

11.1

00

11.1

00

11.1

00

10.0

25

1.07

5

500

500

500

500

500

4.60

0

4.60

0

4.60

0

4.60

0

4.02

5

575

500

500

500

500

500

4.60

0

4.60

0

4.60

0

4.60

0

4.02

5

575

500

500

500

500

500

4.60

0

4.60

0

4.60

0

4.60

0

4.02

5

575

500

500

500

500

500

4.60

0

4.60

0

4.60

0

4.60

0

4.02

5

575

500

500

500

500

500

35.3

07

35.3

07

35.3

07

35.3

07

31.3

19

3.98

8

3.79

8

3.79

8

3.79

8

3.79

8

3.79

8

35.3

07

35.3

07

35.3

07

35.3

07

31.3

19

3.98

8

3.79

8

3.79

8

3.79

8

3.79

8

3.79

8

b.D

otar

i in

dep

end

ente

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5003

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

SO

CIA

LE

DE

ST

AT

5003

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5003

7101

Act

ive

fixe

5003

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5003

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5003

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

SO

CIA

LE

DE

ST

AT

5003

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5003

7101

Act

ive

fixe

5003

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

55

Page 48:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 4

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

03

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II

3.14

9

3.14

9

3.14

9

3.14

9

2.65

1

2.65

1

2.65

1

2.65

1

3.00

0

3.00

0

3.00

0

3.00

0

3.14

9

3.14

9

3.14

9

3.14

9

2.65

1

2.65

1

2.65

1

2.65

1

3.00

0

3.00

0

3.00

0

3.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

11.8

00

11.8

00

11.8

00

11.8

00

11.8

00

11.8

00

11.8

00

11.8

00

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

astf

el c

um

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5003

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

SO

CIA

LE

DE

ST

AT

5003

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5003

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

56

Page 49:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 5

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

03

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II

7.13

8

7.13

8

7.13

8

3.98

9

2.04

8

343

1.59

8

3.14

9

7.25

0

7.25

0

7.25

0

4.59

9

3.69

9

500

400

2.65

1

11.4

95

11.4

95

11.4

95

8.49

5

7.35

0

845

300

3.00

0

7.13

8

7.13

8

7.13

8

3.98

9

2.04

8

343

1.59

8

3.14

9

7.25

0

7.25

0

7.25

0

4.59

9

3.69

9

500

400

2.65

1

11.4

95

11.4

95

11.4

95

8.49

5

7.35

0

845

300

3.00

0

12.5

00

12.5

00

12.5

00

11.5

00

10.0

00

1.00

0

500

1.00

0

12.5

00

12.5

00

12.5

00

11.5

00

10.0

00

1.00

0

500

1.00

0

6.00

0

6.00

0

6.00

0

5.00

0

4.00

0

500

500

1.00

0

6.00

0

6.00

0

6.00

0

5.00

0

4.00

0

500

500

1.00

0

6.00

0

6.00

0

6.00

0

5.00

0

4.00

0

500

500

1.00

0

6.00

0

6.00

0

6.00

0

5.00

0

4.00

0

500

500

1.00

0

50.3

83

50.3

83

50.3

83

38.5

83

31.0

97

3.68

8

3.79

8

11.8

00

50.3

83

50.3

83

50.3

83

38.5

83

31.0

97

3.68

8

3.79

8

11.8

00

TO

TA

L C

AP

ITO

L 6

8 --

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

6803

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

6803

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6803

7101

Act

ive

fixe

6803

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6803

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6803

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6803

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

57

Page 50:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 6

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

03

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II

22 22 22 22 22

100

100

100

100

100

100

100

100

100 25 75

22 22 22 22 22

100

100

100

100

100

100

100

100

100 25 75

100

100

100

100 25 75100

100

100

100 25 75

100

100

100

100 25 75100

100

100

100 25 75

100

100

100

100 25 75100

100

100

100 25 75

522

522

522

522

222

300

522

522

522

522

222

300

TO

TA

L C

AP

ITO

L 6

9 --

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

PE

NT

RU

AC

CID

EN

TE

DE

MU

NC

A S

I B

OL

I P

RO

FE

SIO

NA

LE

6900

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A P

EN

TR

U A

CC

IDE

NT

E D

E

MU

NC

A S

I B

OL

I P

RO

FE

SIO

NA

LE

6903

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A P

EN

TR

U A

CC

IDE

NT

E D

E

MU

NC

A S

I B

OL

I P

RO

FE

SIO

NA

LE

6903

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6903

7101

Act

ive

fixe

6903

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6903

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

-mii

lei

-

58

Page 51:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 7

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

03

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

7.13

8

7.13

8

7.13

8

3.98

9

2.04

8

343

1.59

8

3.14

9 22 22 22 22

7.25

0

7.25

0

7.25

0

4.59

9

3.69

9

500

400

2.65

1

100

100

100

100

11.4

95

11.4

95

11.4

95

8.49

5

7.35

0

845

300

3.00

0

100

100

100

100

7.13

8

7.13

8

7.13

8

3.98

9

2.04

8

343

1.59

8

3.14

9 22 22 22 22

7.25

0

7.25

0

7.25

0

4.59

9

3.69

9

500

400

2.65

1

100

100

100

100

11.4

95

11.4

95

11.4

95

8.49

5

7.35

0

845

300

3.00

0

100

100

100

100

12.5

00

12.5

00

12.5

00

11.5

00

10.0

00

1.00

0

500

1.00

0

100

100

100

100

12.5

00

12.5

00

12.5

00

11.5

00

10.0

00

1.00

0

500

1.00

0

100

100

100

100

6.00

0

6.00

0

6.00

0

5.00

0

4.00

0

500

500

1.00

0

100

100

100

100

6.00

0

6.00

0

6.00

0

5.00

0

4.00

0

500

500

1.00

0

100

100

100

100

6.00

0

6.00

0

6.00

0

5.00

0

4.00

0

500

500

1.00

0

100

100

100

100

6.00

0

6.00

0

6.00

0

5.00

0

4.00

0

500

500

1.00

0

100

100

100

100

50.3

83

50.3

83

50.3

83

38.5

83

31.0

97

3.68

8

3.79

8

11.8

00 522

522

522

522

50.3

83

50.3

83

50.3

83

38.5

83

31.0

97

3.68

8

3.79

8

11.8

00 522

522

522

522

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii68

00 A

SIG

UR

AR

I S

I A

SIS

TE

NT

A

SO

CIA

LA

6803

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

6803

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6803

7101

Act

ive

fixe

6803

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6803

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6803

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6803

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

6900

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A P

EN

TR

U A

CC

IDE

NT

E D

E

MU

NC

A S

I B

OL

I P

RO

FE

SIO

NA

LE

6903

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A P

EN

TR

U A

CC

IDE

NT

E D

E

MU

NC

A S

I B

OL

I P

RO

FE

SIO

NA

LE

6903

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6903

7101

Act

ive

fixe

-mii

lei

-

59

Page 52:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 8

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

03

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II

2210

025 75

2210

025 75

25 7525 75

25 7525 75

25 7525 75

222

300

222

300

6903

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6903

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

-mii

lei

-

60

Page 53:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 1

b.D

otar

i in

dep

end

ente

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

6

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

2018

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

20

20

Est

imar

i

2021

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 2

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EC

OD

OB

IEC

TIV

2A

nexa

nr.

6 /

03/

01

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

2.41

3

2.39

1

2.39

1

2.39

1

2.39

1

2.04

8

343 22 22 22 22 22

4.29

9

4.19

9

4.19

9

4.19

9

4.19

9

3.69

9

500

100

100

100

100

100

8.29

5

8.19

5

8.19

5

8.19

5

8.19

5

7.35

0

845

100

100

100

100 25 75

2.41

3

2.39

1

2.39

1

2.39

1

2.39

1

2.04

8

343 22 22 22 22 22

4.29

9

4.19

9

4.19

9

4.19

9

4.19

9

3.69

9

500

100

100

100

100

100

8.29

5

8.19

5

8.19

5

8.19

5

8.19

5

7.35

0

845

100

100

100

100 25 75

11.1

00

11.0

00

11.0

00

11.0

00

11.0

00

10.0

00

1.00

0

100

100

100

100 25 75

11.1

00

11.0

00

11.0

00

11.0

00

11.0

00

10.0

00

1.00

0

100

100

100

100 25 75

4.60

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.00

0

500

100

100

100

100 25 75

4.60

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.00

0

500

100

100

100

100 25 75

4.60

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.00

0

500

100

100

100

100 25 75

4.60

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.00

0

500

100

100

100

100 25 75

Tot

al 2

35.3

07

34.7

85

34.7

85

34.7

85

34.7

85

31.0

97

3.68

8

522

522

522

522

222

300

35.3

07

34.7

85

34.7

85

34.7

85

34.7

85

31.0

97

3.68

8

522

522

522

522

222

300

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A68

03 A

SIG

UR

AR

I S

I A

SIS

TE

NT

A

SO

CIA

LA

6803

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E68

0371

01 A

ctiv

e fi

xe

6803

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt68

0371

0103

Mob

ilie

r, a

para

tura

bi

roti

ca s

i al

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6900

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A P

EN

TR

U A

CC

IDE

NT

E

DE

MU

NC

A S

I B

OL

I P

RO

FE

SIO

NA

LE

6903

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A P

EN

TR

U A

CC

IDE

NT

E

DE

MU

NC

A S

I B

OL

I P

RO

FE

SIO

NA

LE

6903

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E69

0371

01 A

ctiv

e fi

xe

6903

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt69

0371

0103

Mob

ilie

r, a

para

tura

bi

roti

ca s

i al

te a

ctiv

e co

rpor

ale

61

Page 54:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 2

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

6

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

2018

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

20

20

Est

imar

i

2021

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 5

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EC

OD

OB

IEC

TIV

5A

nexa

nr.

6 /

03/

01

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

1.59

8

1.59

8

1.59

8

1.59

8

1.59

8

1.59

8

400

400

400

400

400

400

300

300

300

300

300

300

1.59

8

1.59

8

1.59

8

1.59

8

1.59

8

1.59

8

400

400

400

400

400

400

300

300

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Tot

al 2

3.79

8

3.79

8

3.79

8

3.79

8

3.79

8

3.79

8

3.79

8

3.79

8

3.79

8

3.79

8

3.79

8

3.79

8

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A68

03 A

SIG

UR

AR

I S

I A

SIS

TE

NT

A

SO

CIA

LA

6803

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E68

0371

01 A

ctiv

e fi

xe

6803

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

62

Page 55:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 3

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

astf

el c

um

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

6

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

2018

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

20

20

Est

imar

i

2021

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 10

78

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EC

OD

OB

IEC

TIV

107

8A

nexa

nr.

6 /

03/

01

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II

3.14

9

3.14

9

3.14

9

3.14

9

3.14

9

2.65

1

2.65

1

2.65

1

2.65

1

2.65

1

3.00

0

3.00

0

3.00

0

3.00

0

3.00

0

3.14

9

3.14

9

3.14

9

3.14

9

3.14

9

2.65

1

2.65

1

2.65

1

2.65

1

2.65

1

3.00

0

3.00

0

3.00

0

3.00

0

3.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

Tot

al 2

11.8

00

11.8

00

11.8

00

11.8

00

11.8

00

11.8

00

11.8

00

11.8

00

11.8

00

11.8

00

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A68

03 A

SIG

UR

AR

I S

I A

SIS

TE

NT

A

SO

CIA

LA

6803

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E68

0371

03 R

epar

atii

cap

ital

e af

eren

te a

ctiv

elor

fix

e

63

Page 56:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si pe titluripe anii 2016-2021

Anexa nr. 1 / 04 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

2000

2004

2104

2900

3000

3104

3600

3604

4504

4804

4904

4904

4808

5000

04

04

04

02

06

10

11

02

09

10

04

04

03

04

04

24

32

50

01

02

01

01

02

08

15

VENITURI - TOTAL

I.VENITURI CURENTE

B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR

Contributii de asigurari pentru somaj datorate de angajatori Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru somaj Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru fondul de garantare pentru plata creantelor salarialeCONTRIBUTIILE ASIGURATILOR

Contributii de asigurari pentru somaj datorate de asigurati Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional Contributii ale persoanelor care realizeaza venituride natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatoriC.VENITURI NEFISCALE

C1.VENITURI DIN PROPRIETATI

VENITURI DIN DOBANZI

Alte venituri din dobanzi

Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salarialeC2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

DIVERSE VENITURI

Venituri din compensarea creantelor din despagubiri Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti Alte venituri

SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul European de Dezvoltare Regionala

Fondul Social European

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Venituri sistem asigurari pentru somaj

Venituri fond garantare pentru plata creantelor salarialeFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURISUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament

1.984.132

1.918.830

1.894.106

1.102.381

790.503

311.879

791.725

791.440

1

283

24.724

5.622

5.622

987

4.635

19.102

19.102

3

17.799

1.300

65.302

433

64.868

1.667.618

316.514

2.236.008

2.236.008

2.225.661

1.284.764

918.943

365.821

940.897

940.330

567

10.347

8.087

8.087

2.193

5.894

2.260

2.260

2.260

1.864.293

371.715

357

357

357

2.163.368

2.105.605

2.094.905

2.006.323

88.581

28.337

1.079.660

809.745

88.582

88.582

10.700

1.143

1.143

1.143

9.557

9.557

9.557

57.763

57.763

1.325.286

838.082

282

282

282

1.030.449

-3,25

-5,83

-5,87

56,16

-90,36

-92,25

-90,59

-90,58

3,41

-85,87

-85,87

-47,88

322,88

322,88

322,88

-28,91

125,46

-21,01

-21,01

-21,01

2.413.249

2.336.524

2.325.624

2.325.624

1.328.928

996.696

10.900

1.231

1.231

1.231

9.669

9.669

9.669

76.725

76.725

1.416.553

996.696

1.059.432

2.688.215

2.611.490

2.600.290

2.600.290

1.485.880

1.114.410

11.200

1.320

1.320

1.320

9.880

9.880

9.880

76.725

76.725

1.573.805

1.114.410

1.067.462

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

2.911.213

2.911.213

2.899.813

2.899.813

1.657.036

1.242.777

11.400

1.346

1.346

1.346

10.054

10.054

10.054

1.668.436

1.242.777

985.473

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

64

Page 57:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 1 / 04 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5004

01

10

20

30

40

51

55

56

57

58

59

70

71

01

10

20

30

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

1.008.049

1.003.608

100.259

36.279

1

1.035

174.364

124

9.295

652.323

23

29.905

4.441

4.441

1.008.049

1.003.608

100.259

36.279

967.827

966.827

109.500

35.293

100

977

160.311

124

2.400

633.222

1.532

23.368

1.000

1.000

967.470

966.470

109.500

35.293

1.030.449

1.025.449

1.025.449

118.149

118.149

38.017

38.017

100

100

4.569

4.569

118.566

118.566

50

50

652.369

652.369

70.282

70.282

23.347

23.347

5.000

5.000

5.000

5.000

1.030.167

1.030.167

1.025.167

1.025.167

118.149

118.149

38.017

38.017

6,47

6,06

7,90

7,72

0,00

367,66

-26,04

-59,68

3,02

4.487,60

-0,09

400,00

400,00

6,48

6,07

7,90

7,72

1.059.432

1.053.232

1.053.232

119.855

119.855

38.885

38.885

200

200

4.583

4.583

118.567

118.567

100

100

654.694

654.694

93.000

93.000

23.348

23.348

6.200

6.200

6.200

6.200

1.059.432

1.059.432

1.053.232

1.053.232

119.855

119.855

38.885

38.885

1.067.462

1.061.262

1.061.262

125.848

125.848

40.871

40.871

200

200

4.598

4.598

115.483

115.483

100

100

657.814

657.814

93.000

93.000

23.348

23.348

6.200

6.200

6.200

6.200

1.067.462

1.067.462

1.061.262

1.061.262

125.848

125.848

40.871

40.871

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

985.473

979.273

979.273

132.141

132.141

40.897

40.897

200

200

4.614

4.614

115.483

115.483

100

100

662.404

662.404

86

86

23.348

23.348

6.200

6.200

6.200

6.200

985.473

985.473

979.273

979.273

132.141

132.141

40.897

40.897

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

65

Page 58:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 1 / 04 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6400 04

40

51

55

56

57

58

59

70

71

01

10

20

30

40

51

56

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

1

1.035

174.364

124

9.295

652.323

23

29.905

4.441

4.441

851.198

846.757

100.259

35.365

1

527

174.364

100

977

160.311

124

2.400

633.222

1.175

23.368

1.000

1.000

774.330

773.330

109.500

34.373

100

569

160.311

100

100

4.569

4.569

118.566

118.566

50

50

652.369

652.369

70.000

70.000

23.347

23.347

5.000

5.000

5.000

5.000

728.081

728.081

723.081

723.081

118.149

118.149

37.071

37.071

100

100

4.050

4.050

117.447

117.447

0,00

367,66

-26,04

-59,68

3,02

5.857,45

-0,09

400,00

400,00

-5,97

-6,50

7,90

7,85

0,00

611,78

-26,74

200

200

4.583

4.583

118.567

118.567

100

100

654.694

654.694

93.000

93.000

23.348

23.348

6.200

6.200

6.200

6.200

705.906

705.906

699.706

699.706

119.855

119.855

37.985

37.985

200

200

4.050

4.050

113.602

113.602

200

200

4.598

4.598

115.483

115.483

100

100

657.814

657.814

93.000

93.000

23.348

23.348

6.200

6.200

6.200

6.200

692.336

692.336

686.136

686.136

125.848

125.848

39.946

39.946

200

200

4.050

4.050

110.518

110.518

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

200

200

4.614

4.614

115.483

115.483

100

100

662.404

662.404

86

86

23.348

23.348

6.200

6.200

6.200

6.200

698.629

698.629

692.429

692.429

132.141

132.141

39.946

39.946

200

200

4.050

4.050

110.518

110.518

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

66

Page 59:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 1 / 04 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6404

6504

57

59

70

71

01

10

20

59

01

10

20

40

51

56

57

59

(FEN) POSTADERARE

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

INVATAMANT

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

265

506.072

29.905

4.441

4.441

30.407

30.407

846

135

29.427

29.015

28.891

489

7.362

527

18.222

265

2.027

445.109

23.368

1.000

1.000

23.529

23.529

982

200

22.347

31.498

31.374

651

6.906

569

21.500

1.727

422.917

422.917

23.347

23.347

5.000

5.000

5.000

5.000

23.738

23.738

23.738

23.738

1.068

1.068

323

323

22.347

22.347

35.735

35.735

35.680

35.680

780

780

7.050

7.050

4.050

4.050

22.000

22.000

1.800

1.800

-4,99

-0,09

400,00

400,00

0,89

0,89

8,76

61,50

0,00

13,45

13,72

19,82

2,09

611,78

2,33

4,23

400.666

400.666

23.348

23.348

6.200

6.200

6.200

6.200

23.790

23.790

23.790

23.790

1.119

1.119

323

323

22.348

22.348

36.597

36.597

35.897

35.897

817

817

7.130

7.130

4.050

4.050

22.000

22.000

1.900

1.900

382.226

382.226

23.348

23.348

6.200

6.200

6.200

6.200

23.844

23.844

23.844

23.844

1.173

1.173

323

323

22.348

22.348

37.471

37.471

36.771

36.771

856

856

7.865

7.865

4.050

4.050

22.000

22.000

2.000

2.000

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

382.226

382.226

23.348

23.348

6.200

6.200

6.200

6.200

23.900

23.900

23.900

23.900

1.229

1.229

323

323

22.348

22.348

37.512

37.512

36.812

36.812

897

897

7.865

7.865

4.050

4.050

22.000

22.000

2.000

2.000

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

67

Page 60:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 1 / 04 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6804

8000

8004

04

70

71

01

10

20

30

51

57

59

70

71

01

20

40

51

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

124

124

791.776

787.459

98.924

27.868

1

156.142

504.045

478

4.317

4.317

156.851

156.851

156.851

914

508

21

124

124

719.303

718.427

107.867

27.267

100

138.811

443.382

1.000

876

876

193.140

193.140

193.140

920

408

55

55

55

55

668.608

668.608

663.663

663.663

116.301

116.301

29.698

29.698

100

100

95.447

95.447

421.117

421.117

1.000

1.000

4.945

4.945

4.945

4.945

302.086

302.086

302.086

302.086

302.086

302.086

946

946

519

519

1.119

-55,65

-55,65

-7,05

-7,62

7,82

8,92

0,00

-31,24

-5,02

0,00

464,50

464,50

56,41

56,41

56,41

2,83

27,21

700

700

700

700

645.519

645.519

640.019

640.019

117.919

117.919

30.532

30.532

200

200

91.602

91.602

398.766

398.766

1.000

1.000

5.500

5.500

5.500

5.500

353.526

353.526

353.526

353.526

353.526

353.526

900

900

533

533

4.965

700

700

700

700

631.021

631.021

625.521

625.521

123.819

123.819

31.758

31.758

200

200

88.518

88.518

380.226

380.226

1.000

1.000

5.500

5.500

5.500

5.500

375.126

375.126

375.126

375.126

375.126

375.126

925

925

548

548

4.965

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

700

700

700

700

637.217

637.217

631.717

631.717

130.015

130.015

31.758

31.758

200

200

88.518

88.518

380.226

380.226

1.000

1.000

5.500

5.500

5.500

5.500

286.844

286.844

286.844

286.844

286.844

286.844

951

951

564

564

4.965

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

68

Page 61:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 1 / 04 Pag. - mii lei -6

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8904

8904

9904

9904

9904

5008

8008

01

02

10

11

55

56

57

58

01

58

01

58

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli sistem asigurari pentru somaj

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli fond garantare pentru plata creantelor salarialeI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

EXCEDENT/DEFICIT

Excedent/Deficit sistem asigurari pentru somaj

Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creantelor salarialeFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

124

9.030

146.251

23

977.642

30.407

976.083

689.976

286.107

124

2.400

188.113

1.175

943.941

23.529

1.268.538

920.352

348.186

357

357

357

357

357

357

1.119

50

50

229.452

229.452

70.000

70.000

1.006.429

1.006.429

23.738

23.738

1.133.201

318.857

814.344

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

-59,68

21,98

5.857,45

6,62

0,89

-10,67

-65,35

133,88

-21,01

-21,01

-21,01

-21,01

-21,01

-21,01

4.965

100

100

254.028

254.028

93.000

93.000

1.035.642

1.035.642

23.790

23.790

1.353.817

380.911

972.906

4.965

100

100

275.588

275.588

93.000

93.000

1.043.618

1.043.618

23.844

23.844

1.620.753

530.187

1.090.566

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

4.965

100

100

280.178

280.178

86

86

961.573

961.573

23.900

23.900

1.925.740

706.863

1.218.877

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

69

Page 62:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2016-2021

(sume alocate din Bugetul asigurarilor pentru somaj)

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5004

01

10

20

01

02

03

01

01

06

12

13

30

04

06

01

02

03

04

06

07

01

02

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

II.Credite bugetare

Salarii de baza

II.Credite bugetare

Alte sporuri

II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiII.Credite bugetare

Indemnizatii de delegare

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura

II.Credite bugetare

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia saII.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

II.Credite bugetare

Contributii

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionaleII.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

1.008.049

1.003.608

100.259

81.884

79.077

3

2.300

210

296

12

12

18.361

12.866

395

4.239

119

742

36.279

21.467

579

967.470

966.470

109.500

89.224

84.025

3

2.240

256

2.700

20

20

20.256

14.085

438

4.612

132

989

35.293

20.906

542

1.030.167

1.030.167

1.025.167

1.025.167

118.149

118.149

110.476

104.004

5.712

260

500

3.913

20

3.893

3.760

1.104

37

365

12

61

2.181

38.017

38.017

24.664

518

6,48

6,07

7,90

23,82

23,78

155,00

1,56

-81,48

19.465,00

0,00

-81,44

-92,16

-91,55

-92,09

-90,91

-93,83

7,72

17,98

-4,43

1.059.432

1.059.432

1.053.232

1.053.232

119.855

119.855

38.885

38.885

1.067.462

1.067.462

1.061.262

1.061.262

125.848

125.848

40.871

40.871

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

985.473

985.473

979.273

979.273

132.141

132.141

40.897

40.897

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

70

Page 63:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

02

05

06

11

13

14

25

30

03

03

04

05

06

08

09

30

30

01

02

02

03

04

06

09

30

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

II.Credite bugetare

Piese de schimb

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalII.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareII.Credite bugetare

Reparatii curente

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

II.Credite bugetare

Protectia muncii

II.Credite bugetare

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleII.Credite bugetare

Alte cheltuieli

II.Credite bugetare

Protocol si reprezentare

II.Credite bugetare

Prime de asigurare non-viata

II.Credite bugetare

Chirii

II.Credite bugetare

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

II.Credite bugetare

Executarea silita a creantelor bugetare

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte dobanzi

131

4.226

388

481

281

1.995

10.253

3.132

1.391

346

346

818

764

54

46

127

27

20

12.038

4

45

6.109

3.852

57

1.972

1

120

4.424

465

454

255

2.001

9.449

3.196

1.197

395

395

840

665

175

62

51

48

30

11.764

7

65

6.207

3.475

58

1.952

100

109

4.650

410

475

190

1.990

13.437

2.885

590

250

250

790

610

180

28

23

27

19

11.626

10

60

6.300

3.362

58

1.836

100

100

-9,17

5,11

-11,83

4,63

-25,49

-0,55

42,21

-9,73

-50,71

-36,71

-36,71

-5,95

-8,27

2,86

-54,84

-54,90

-43,75

-36,67

-1,17

42,86

-7,69

1,50

-3,25

0,00

-5,94

0,00

200

200

200

200

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

200

200

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

71

Page 64:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

40

51

55

56

09

19

01

01

02

02

02

01

17

18

19

20

08

01

01

03

II.Credite bugetare

Dobanda datorata trezoreriei statului

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilorII.Credite bugetare

Plati pentru stimularea creerii de locuri de munca

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri curente

II.Credite bugetare

Transferuri catre institutii publice

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de statII.Credite bugetare

Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale pt. finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de muncaII.Credite bugetare

Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatateII.Credite bugetare

Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionaleII.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

A. Transferuri interne

II.Credite bugetare

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaII.Credite bugetare

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)II.Credite bugetare

Contributii si cotizatii la organisme internationale

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE)

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

II.Credite bugetare

1

1

1.035

527

508

174.364

174.364

18.222

121.554

34.519

69

124

88

88

36

36

9.295

9.295

9.293

3

100

100

977

569

408

160.311

160.311

21.500

105.169

33.368

274

124

1

1

123

123

2.400

2.400

2.400

100

100

4.569

4.569

4.050

519

118.566

118.566

118.566

22.000

92.373

1.119

3.025

49

50

50

50

50

0,00

0,00

367,66

611,78

27,21

-26,04

-26,04

2,33

-12,17

-90,93

-82,12

-59,68

-59,35

-59,35

4.583

4.583

118.567

118.567

100

100

4.598

4.598

115.483

115.483

100

100

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

4.614

4.614

115.483

115.483

100

100

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

72

Page 65:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

57

58

59

70

71

01

02

02

15

16

17

25

01

01

02

01

02

03

01

02

03

01

02

01

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asigurari sociale

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in numerar

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in natura

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Programe din Fondul Social European (FSE)

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

II.Credite bugetare

Alte facilitati si instrumente postaderare

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Despagubiri civile

II.Credite bugetare

Sume aferente platii creantelor salariale

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

II.Credite bugetare

Constructii

II.Credite bugetare

652.323

498.100

154.223

152.196

2.027

23

9

9

14

1

13

29.905

478

29.427

4.441

4.441

2.304

630

633.222

438.653

194.569

192.842

1.727

1.175

1.105

286

819

70

8

62

23.368

1.021

22.347

1.000

1.000

432

652.369

652.369

413.883

238.486

236.686

1.800

70.000

70.000

69.419

10.656

57.763

1.000

581

188

282

111

23.347

23.347

1.000

22.347

5.000

5.000

5.000

5.000

1.585

3,02

-5,65

22,57

22,74

4,23

5.857,45

6.182,26

3.625,87

6.952,87

-0,09

-2,06

0,00

400,00

400,00

266,90

654.694

654.694

93.000

93.000

23.348

23.348

6.200

6.200

6.200

6.200

657.814

657.814

93.000

93.000

23.348

23.348

6.200

6.200

6.200

6.200

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

662.404

662.404

86

86

23.348

23.348

6.200

6.200

6.200

6.200

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

73

Page 66:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6400

6404

04

01

10

20

30

40

51

56

57

59

70

71

01

10

03

01

02

03

30

Masini, echipamente si mijloace de transport

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

II.Credite bugetare

Alte active fixe

II.Credite bugetare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

II.Credite bugetare

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

1.493

180

2.137

851.198

846.757

100.259

35.365

1

527

174.364

265

506.072

29.905

4.441

4.441

30.407

30.407

846

170

192

70

568

774.330

773.330

109.500

34.373

100

569

160.311

445.109

23.368

1.000

1.000

23.529

23.529

982

1.385

200

3.415

728.081

728.081

723.081

723.081

118.149

118.149

37.071

37.071

100

100

4.050

4.050

117.447

117.447

422.917

422.917

23.347

23.347

5.000

5.000

5.000

5.000

23.738

23.738

23.738

23.738

1.068

1.068

714,71

185,71

501,23

-5,97

-6,50

7,90

7,85

0,00

611,78

-26,74

-4,99

-0,09

400,00

400,00

0,89

0,89

8,76

705.906

705.906

699.706

699.706

119.855

119.855

37.985

37.985

200

200

4.050

4.050

113.602

113.602

400.666

400.666

23.348

23.348

6.200

6.200

6.200

6.200

23.790

23.790

23.790

23.790

1.119

1.119

692.336

692.336

686.136

686.136

125.848

125.848

39.946

39.946

200

200

4.050

4.050

110.518

110.518

382.226

382.226

23.348

23.348

6.200

6.200

6.200

6.200

23.844

23.844

23.844

23.844

1.173

1.173

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

698.629

698.629

692.429

692.429

132.141

132.141

39.946

39.946

200

200

4.050

4.050

110.518

110.518

382.226

382.226

23.348

23.348

6.200

6.200

6.200

6.200

23.900

23.900

23.900

23.900

1.229

1.229

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

74

Page 67:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -6

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6504

01

02

01

02

20

59

01

02

03

01

30

25

01

06

01

02

03

04

06

07

01

04

09

06

II.Credite bugetare

Salarii de baza

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura

II.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

II.Credite bugetare

Contributii

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionaleII.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalII.Credite bugetare

Alte cheltuieli

II.Credite bugetare

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sume aferente platii creantelor salariale

II.Credite bugetare

Asigurari pentru plata creantelor salariale

II.Credite bugetare

Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare acreantelor salarialeII.Credite bugetare

Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli de administrare fond

II.Credite bugetare

INVATAMANT

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

692

692

153

108

3

35

1

6

135

23

7

16

112

112

29.427

29.427

29.427

981

112

869

29.015

794

794

188

127

6

42

3

10

200

54

10

44

146

146

22.347

22.347

22.347

1.182

146

1.036

31.498

988

988

44

44

36

11

1

3

1

1

19

323

323

100

100

223

223

22.347

22.347

22.347

22.347

1.391

223

1.168

35.735

35.735

35.680

24,43

24,43

-80,85

-91,34

-83,33

-92,86

-66,67

-90,00

61,50

85,19

52,74

52,74

0,00

0,00

0,00

17,68

52,74

12,74

13,45

323

323

22.348

22.348

36.597

36.597

35.897

323

323

22.348

22.348

37.471

37.471

36.771

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

323

323

22.348

22.348

37.512

37.512

36.812

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

75

Page 68:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -7

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

10

20

01

02

03

01

02

05

01

13

06

01

02

03

04

06

07

01

02

03

04

05

06

08

09

30

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

II.Credite bugetare

Salarii de baza

II.Credite bugetare

Indemnizatii de delegare

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura

II.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

II.Credite bugetare

Contributii

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleII.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

II.Credite bugetare

Piese de schimb

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalII.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareII.Credite bugetare

Reparatii curente

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

28.891

489

398

398

90

63

2

21

1

4

7.362

6.649

23

10

747

57

26

9

82

4.764

930

163

31.374

651

521

520

1

130

83

3

28

1

15

6.906

6.034

23

10

850

65

30

12

95

3.949

1.000

200

35.680

780

780

726

716

10

29

29

25

3

1

3

1

1

16

7.050

7.050

6.395

18

9

850

60

25

10

90

4.448

885

90

13,72

19,82

39,35

37,69

900,00

-80,77

-96,39

-66,67

-89,29

0,00

-93,33

2,09

5,98

-21,74

-10,00

0,00

-7,69

-16,67

-16,67

-5,26

12,64

-11,50

-55,00

35.897

817

817

7.130

7.130

36.771

856

856

7.865

7.865

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

36.812

897

897

7.865

7.865

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

76

Page 69:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -8

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

40

51

56

57

59

70

71

06

11

13

14

30

09

01

02

02

17

30

01

04

30

01

01

02

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

II.Credite bugetare

Protectia muncii

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli

II.Credite bugetare

Chirii

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilorII.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri curente

II.Credite bugetare

Transferuri catre institutii publice

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE)

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in natura

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

II.Credite bugetare

Despagubiri civile

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

117

117

4

4

8

1

421

364

57

527

527

18.222

18.222

18.222

265

265

265

2.027

2.027

2.027

124

115

115

10

10

12

5

3

527

427

100

569

569

21.500

21.500

21.500

1.727

1.727

1.727

21

21

124

50

50

10

10

10

5

490

400

90

4.050

4.050

4.050

22.000

22.000

22.000

22.000

1.800

1.800

1.800

1.800

55

55

55

-56,52

-56,52

0,00

0,00

-16,67

0,00

-7,02

-6,32

-10,00

611,78

611,78

2,33

2,33

2,33

4,23

4,23

4,23

-55,65

4.050

4.050

22.000

22.000

1.900

1.900

700

700

700

4.050

4.050

22.000

22.000

2.000

2.000

700

700

700

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

4.050

4.050

22.000

22.000

2.000

2.000

700

700

700

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

77

Page 70:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -9

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6804

07

50

01

01

10

01

03

01

02

03

02

03

01

06

12

13

30

04

06

01

02

03

04

06

II.Credite bugetare

Active fixe

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

II.Credite bugetare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

II.Credite bugetare

Invatamant nedefinibil prin nivel

II.Credite bugetare

Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificareII.Credite bugetare

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

II.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

II.Credite bugetare

Salarii de baza

II.Credite bugetare

Alte sporuri

II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiII.Credite bugetare

Indemnizatii de delegare

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura

II.Credite bugetare

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia saII.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

II.Credite bugetare

Contributii

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleII.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

II.Credite bugetare

124

80

69

10

44

18.222

18.222

10.793

791.776

787.459

98.924

80.794

77.987

3

2.300

210

296

12

12

18.118

12.695

390

4.183

117

732

124

65

14

51

59

21.500

21.500

9.998

719.303

718.427

107.867

87.909

82.711

3

2.240

255

2.700

20

20

19.938

13.875

429

4.542

128

964

55

55

55

22.000

22.000

13.735

668.608

668.608

663.663

663.663

116.301

116.301

108.762

102.300

5.712

250

500

3.840

20

3.820

3.699

1.090

35

359

10

59

-55,65

-15,38

292,86

2,33

2,33

37,38

-7,05

-7,62

7,82

23,72

23,68

155,00

-1,96

-81,48

19.100,00

0,00

-81,45

-92,14

-91,84

-92,10

-92,19

-93,88

700

645.519

645.519

640.019

640.019

117.919

117.919

700

631.021

631.021

625.521

625.521

123.819

123.819

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

700

637.217

637.217

631.717

631.717

130.015

130.015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

78

Page 71:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -10

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

01

02

05

06

11

13

14

25

30

07

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

01

02

02

03

04

Contributia asiguratorie pentru munca

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

II.Credite bugetare

Piese de schimb

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalII.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareII.Credite bugetare

Reparatii curente

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

II.Credite bugetare

Protectia muncii

II.Credite bugetare

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleII.Credite bugetare

Alte cheltuieli

II.Credite bugetare

Protocol si reprezentare

II.Credite bugetare

Prime de asigurare non-viata

II.Credite bugetare

Chirii

II.Credite bugetare

27.868

14.795

549

121

3.479

331

455

272

1.913

5.473

2.202

1.228

229

229

814

760

54

38

126

27

20

10.591

4

45

5.745

27.267

14.818

509

110

3.574

356

424

243

1.906

5.500

2.196

997

280

280

830

655

175

50

46

45

30

10.171

7

65

5.780

2.146

29.698

29.698

18.169

500

100

3.800

350

450

180

1.900

8.889

2.000

500

200

200

780

600

180

18

18

27

19

9.967

10

60

5.900

8,92

22,61

-1,77

-9,09

6,32

-1,69

6,13

-25,93

-0,31

61,62

-8,93

-49,85

-28,57

-28,57

-6,02

-8,40

2,86

-64,00

-60,87

-40,00

-36,67

-2,01

42,86

-7,69

2,08

30.532

30.532

31.758

31.758

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

31.758

31.758

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

79

Page 72:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -11

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

51

57

59

70

71

03

01

01

02

17

01

06

09

30

02

17

19

20

01

01

02

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

II.Credite bugetare

Executarea silita a creantelor bugetare

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte dobanzi

II.Credite bugetare

Dobanda datorata trezoreriei statului

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri curente

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de statII.Credite bugetare

Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatateII.Credite bugetare

Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionaleII.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asigurari sociale

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in numerar

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Despagubiri civile

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

II.Credite bugetare

Constructii

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

II.Credite bugetare

3.740

57

1.001

1

1

1

156.142

156.142

121.554

34.519

69

504.045

498.100

5.945

5.945

478

478

4.317

4.317

2.224

630

1.424

3.329

58

932

100

100

100

138.811

138.811

105.169

33.368

274

443.382

438.653

4.729

4.729

1.000

1.000

876

876

367

156

3.139

58

800

100

100

100

100

95.447

95.447

95.447

92.373

3.025

49

421.117

421.117

413.883

7.234

7.234

1.000

1.000

1.000

4.945

4.945

4.945

4.945

1.530

1.330

-5,71

0,00

-14,16

0,00

0,00

0,00

-31,24

-31,24

-12,17

-90,93

-82,12

-5,02

-5,65

52,97

52,97

0,00

0,00

464,50

464,50

316,89

752,56

200

200

91.602

91.602

398.766

398.766

1.000

1.000

5.500

5.500

5.500

5.500

200

200

88.518

88.518

380.226

380.226

1.000

1.000

5.500

5.500

5.500

5.500

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

200

200

88.518

88.518

380.226

380.226

1.000

1.000

5.500

5.500

5.500

5.500

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

80

Page 73:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -12

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8000

8004

07

15

50

04

50

02

03

01

20

40

51

55

03

30

19

01

01

03

30

30

18

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

II.Credite bugetare

Alte active fixe

II.Credite bugetare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

II.Credite bugetare

Asigurari pentru somaj

II.Credite bugetare

Prevenirea excluderii sociale

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii socialeII.Credite bugetare

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei socialeII.Credite bugetare

Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli de administrare fond

II.Credite bugetare

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Plati pentru stimularea creerii de locuri de munca

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri curente

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale pt. finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de muncaII.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

A. Transferuri interne

II.Credite bugetare

170

2.093

654.299

5.945

5.945

131.532

3.740

127.791

156.851

156.851

156.851

914

914

914

508

508

124

88

141

70

509

577.464

4.729

4.729

137.110

3.329

133.781

193.140

193.140

193.140

920

920

920

408

408

124

1

200

3.415

509.330

7.234

7.234

152.044

3.139

148.905

302.086

302.086

302.086

302.086

302.086

302.086

946

946

946

946

519

519

519

1.119

1.119

1.119

1.119

50

50

185,71

570,92

-11,80

52,97

52,97

10,89

-5,71

11,31

56,41

56,41

56,41

2,83

2,83

2,83

27,21

27,21

-59,68

353.526

353.526

353.526

353.526

353.526

353.526

900

900

533

533

4.965

4.965

100

100

375.126

375.126

375.126

375.126

375.126

375.126

925

925

548

548

4.965

4.965

100

100

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

286.844

286.844

286.844

286.844

286.844

286.844

951

951

564

564

4.965

4.965

100

100

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

81

Page 74:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -13

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

02

04

56

57

58

02

02

02

02

15

16

08

01

01

03

01

01

02

03

01

02

03

01

02

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaII.Credite bugetare

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)II.Credite bugetare

Contributii si cotizatii la organisme internationale

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE)

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in numerar

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Programe din Fondul Social European (FSE)

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

II.Credite bugetare

Alte facilitati si instrumente postaderare

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Actiuni generale de munca

II.Credite bugetare

Masuri active pentru combaterea somajului

II.Credite bugetare

88

36

36

9.030

9.030

9.028

3

146.251

146.251

146.251

23

9

9

14

1

13

156.851

914

1

123

123

2.400

2.400

2.400

188.113

188.113

188.113

1.175

1.105

286

819

70

8

62

193.140

920

50

50

229.452

229.452

229.452

229.452

70.000

70.000

69.419

10.656

57.763

1.000

581

188

282

111

302.086

2.065

-59,35

-59,35

21,98

21,98

21,98

5.857,45

6.182,26

3.625,87

6.952,87

56,41

124,46

254.028

254.028

93.000

93.000

275.588

275.588

93.000

93.000

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

280.178

280.178

86

86

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

82

Page 75:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -14

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8904

8904

01

02

05

30

Stimularea crearii de locuri de munca

II.Credite bugetare

Alte actiuni generale de munca

II.Credite bugetare

Cheltuieli sistem asigurari pentru somaj

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli fond garantare pentru plata creantelor salarialeI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

146.759

9.177

977.642

30.407

188.521

3.699

943.941

23.529

229.971

70.050

1.006.429

1.006.429

23.738

23.738

21,99

1.793,76

6,62

0,89

1.035.642

1.035.642

23.790

23.790

1.043.618

1.043.618

23.844

23.844

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

961.573

961.573

23.900

23.900

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

83

Page 76:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2016-2021

(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

Anexa nr. 3 / 04 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5008

8008

01

30

01

58

01

58

15

15

02

02

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Actiuni generale economice si comerciale

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comercialeII.Credite bugetare

357

357

357

357

357

357

357

357

357

357

357

357

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

-21,01

-21,01

-21,01

-21,01

-21,01

-21,01

-21,01

-21,01

-21,01

-21,01

-21,01

-21,01

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

84

Page 77:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

1Pag. din

Anexa nr. 4/04

6

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

5000

65045602

65045602

65045602

6504560201

6504560202

6504560203

65045802

TOTAL GENERAL

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE)

6139

6578

Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru reintegrarea somerilor in viata activa in regiunileSud Muntenia si Sud Vest

Sustenabilitate in mediul rural prin investitia in resurse umane

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

277.137

277.137

1.370

1.370

664

664

706

706

111

111

1.180

1.180

79

79

1.400

15.336

15.336

1.292

1.292

586

586

706

706

111

111

1.180

1.180

1

1

0

23

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.410

5.410

78

78

78

78

0

0

0

0

0

0

78

78

1.400

70.282

70.282

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93.000

93.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93.000

93.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul

2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65045602

65045602

65045602

- mii lei -

85

Page 78:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

2Pag. din

Anexa nr. 4/04

6

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

65045802

6504580201

6504580202

6504580203

80045602

80045602

80045602

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

8212

3867

6156

Fluxuri moderne in SPO

SEROP - Servicii de ocupare Performante - elaborarea, implementarea si evaluarea strategiei de aliniere a calitatii

SMISPO - imbunatatirea sistemului managerial si informational al SPO

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

1.400

1.400

1.400

300

300

1.000

1.000

100

100

16.444

16.444

5.064

5.064

7.030

7.030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.044

14.044

4.938

4.938

4.774

4.774

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.400

1.400

1.400

300

300

1.000

1.000

100

100

2.400

2.400

126

126

2.256

2.256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul

2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65045802

65045802

65045802

- mii lei -

86

Page 79:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

3Pag. din

Anexa nr. 4/04

6

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

80045602

8004560201

8004560202

8004560203

80045802

80045802

80045802

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul Social European (FSE)

6578

12041

12042

Sustenabilitate in mediul rural prin investitia in resurse umane

INTESPO - Inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare

Masuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale in comunitatile marginalizate din Municipiul ALba Iulia - MICESA

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

4.350

4.350

5.152

5.152

8.476

8.476

2.816

2.816

256.610

256.610

253.208

253.208

3.402

3.402

4.332

4.332

5.152

5.152

8.476

8.476

416

416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

18

0

0

0

0

2.400

2.400

1.105

1.105

1.056

1.056

49

49

0

0

0

0

0

0

0

0

69.419

69.419

68.240

68.240

1.179

1.179

0

0

0

0

0

0

0

0

93.000

93.000

91.438

91.438

1.562

1.562

0

0

0

0

0

0

0

0

93.000

93.000

92.388

92.388

612

612

0

0

0

0

0

0

0

0

86

86

86

86

0

0

Cod Realizari pana in anul

2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80045602

80045602

80045602

- mii lei -

87

Page 80:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

4Pag. din

Anexa nr. 4/04

6

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

8004580201

8004580202

8004580203

80045815

80045815

8004581501

8004581502

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

12062 Interoperabilitatea Europeana pentru Institutiile de Asigurari Sociale din Romania (ESSIR)

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

39.923

39.923

215.687

215.687

1.000

1.000

590

590

590

590

197

197

282

282

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

9

9

9

9

9

0

0

286

286

819

819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.656

10.656

57.763

57.763

1.000

1.000

581

581

581

581

188

188

282

282

14.484

14.484

78.516

78.516

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.484

14.484

78.516

78.516

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

13

73

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul

2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80045802

80045802

80045802

80045815

80045815

80045815

- mii lei -

88

Page 81:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

5Pag. din

Anexa nr. 4/04

6

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

8004581503

80045816

80045816

8004581601

8004581602

80085815

80085815

8008581501

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitati si instrumente postaderare

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantarea nationala

12061

12062

YOUR FIRST EURES JOB

Interoperabilitatea Europeana pentru Institutiile de Asigurari Sociale din Romania (ESSIR)

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

111

111

84

84

84

84

9

9

75

75

639

639

639

639

357

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

14

14

14

1

1

13

13

0

0

0

0

0

0

0

70

70

70

70

8

8

62

62

357

357

357

357

357

111

111

0

0

0

0

0

0

0

0

282

282

282

282

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul

2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80045816

80045816

80085815

- mii lei -

89

Page 82:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

6Pag. din

Anexa nr. 4/04

6

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

8008581502 Finantare externa nerambursabila

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

357

282

282

0

0

0

0

0

0

357

0

0

0

282

282

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul

2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

80085815

- mii lei -

90

Page 83:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

1Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

13

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

4.938

4.938

4.938

4.938

4.938

4.938

4.938

4.938

2.559

2.559

1.963

1.963

416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

126

126

126

126

126

126

126

0

0

0

0

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

8004

800456

80045602

8004560201

8004560202

8004560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

4.938

4.938

0

0

126

126

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: SEROP - Servicii de ocupare Performante - elaborarea, implementarea si evaluarea strategiei de aliniere a calitatii

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

3867

02

5.064

5.064

5.064

5.064

5.064

5.064

5.064

5.064

5.064

5.064

2.559

2.559

1.963

1.963

542

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

91

Page 84:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

2Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

13

Cheltuieli neeligibile

II. Credite bugetare 416 0 126 0 0 0 0

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

542

Realizari pana in anul 2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

92

Page 85:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

3Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

13

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

INVATAMANT

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

586

586

586

586

586

586

586

586

4

4

581

581

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

78

78

78

78

78

78

78

0

0

0

0

78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

6504

650456

65045602

6504560201

6504560202

6504560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

586

586

0

0

78

78

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru reintegrarea somerilor in viata activa in regiunileSud Muntenia si Sud Vest

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6139

02

664

664

664

664

664

664

664

664

664

664

4

4

581

581

79

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

93

Page 86:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

4Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

13

Cheltuieli neeligibile

II. Credite bugetare 1 0 78 0 0 0 0

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

79

Realizari pana in anul 2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

94

Page 87:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

5Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

13

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

4.774

4.774

4.774

4.774

4.774

4.774

4.774

4.774

1.744

1.744

3.030

3.030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.256

2.256

2.256

2.256

2.256

2.256

2.256

2.256

0

0

0

0

2.256

2.256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

8004

800456

80045602

8004560201

8004560202

8004560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

4.774

4.774

0

0

2.256

2.256

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: SMISPO - imbunatatirea sistemului managerial si informational al SPO

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6156

02

7.030

7.030

7.030

7.030

7.030

7.030

7.030

7.030

7.030

7.030

1.744

1.744

3.030

3.030

2.256

2.256

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

95

Page 88:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

6Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

13

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

INVATAMANT

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

5.038

5.038

706

706

706

706

706

706

107

107

599

599

4.332

4.332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

6504

650456

65045602

6504560201

6504560202

8004

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

5.038

5.038

0

0

18

18

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Sustenabilitate in mediul rural prin investitia in resurse umane

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6578

02

5.056

5.056

5.056

5.056

706

706

706

706

706

706

107

107

599

599

4.350

4.350

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

96

Page 89:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

7Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

13

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

4.332

4.332

4.332

4.332

849

849

3.483

3.483

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

18

18

18

0

0

0

0

18

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800456

80045602

8004560201

8004560202

8004560203

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

4.350

4.350

4.350

4.350

849

849

3.483

3.483

18

18

Realizari pana in anul 2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

Page 90:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

8Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

13

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

INVATAMANT

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

300

300

1.000

1.000

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

6504

650458

65045802

6504580201

6504580202

6504580203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

1.400

1.400

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Fluxuri moderne in SPO

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

8212

02

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

300

300

1.000

1.000

100

100

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

98

Page 91:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

9Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

13

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.056

1.056

1.056

1.056

1.056

1.056

1.056

1.056

279

279

777

777

0

0

68.240

68.240

68.240

68.240

68.240

68.240

68.240

68.240

10.479

10.479

56.761

56.761

1.000

1.000

91.438

91.438

91.438

91.438

91.438

91.438

91.438

91.438

14.250

14.250

77.188

77.188

0

0

92.388

92.388

92.388

92.388

92.388

92.388

92.388

92.388

14.392

14.392

77.996

77.996

0

0

86

86

86

86

86

86

86

86

13

13

73

73

0

0

5004

8004

800458

80045802

8004580201

8004580202

8004580203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

1.056

1.056

68.240

68.240

91.438

91.438

92.388

92.388

86

86

Proiectul: INTESPO - Inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12041

02

253.208

253.208

253.208

253.208

253.208

253.208

253.208

253.208

253.208

253.208

39.413

39.413

212.795

212.795

1.000

1.000

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

99

Page 92:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

10Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

13

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

49

49

49

49

49

49

49

7

7

42

42

1.179

1.179

1.179

1.179

1.179

1.179

1.179

1.179

177

177

1.002

1.002

1.562

1.562

1.562

1.562

1.562

1.562

1.562

1.562

234

234

1.328

1.328

612

612

612

612

612

612

612

612

92

92

520

520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

8004

800458

80045802

8004580201

8004580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

49

49

1.179

1.179

1.562

1.562

612

612

0

0

Proiectul: Masuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale in comunitatile marginalizate din Municipiul ALba Iulia - MICESA

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12042

02

3.402

3.402

3.402

3.402

3.402

3.402

3.402

3.402

3.402

3.402

510

510

2.892

2.892

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

100

Page 93:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

11Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

13

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

581

581

581

581

581

581

581

581

188

188

282

282

111

111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

8004

800458

80045815

8004581501

8004581502

8004581503

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

9

9

357

357

863

863

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Interoperabilitatea Europeana pentru Institutiile de Asigurari Sociale din Romania (ESSIR)

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12062

44

1.229

1.229

590

590

590

590

590

590

590

590

197

197

282

282

111

111

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 86 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

101

Page 94:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

12Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

13

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

357

357

357

357

357

357

357

357

357

357

0

0

282

282

282

282

282

282

282

282

0

0

282

282

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5008

8008

800858

80085815

8008581501

8008581502

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

639

639

639

639

639

639

639

639

357

357

282

282

Realizari pana in anul 2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

Page 95:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

13Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

13

Alte facilitati si instrumente postaderareFond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

14

14

14

14

14

14

14

1

1

13

13

70

70

70

70

70

70

70

70

8

8

62

62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

8004

800458

80045816

8004581601

8004581602

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

14

14

70

70

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: YOUR FIRST EURES JOB

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12061

15

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

9

9

75

75

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 99 Alte programe / facilitati

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

103

Page 96:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

An

exa

nr.

5 /

04

Pag

. 1 d

in 4

21

1137

0190

1853

1853

1853

1853

1853Pro

g.

Min

iste

rul

Mu

nci

i si

Ju

stit

iei

Soc

iale

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

fon

d s

omaj

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Mas

uri

act

ive

des

tin

ate

stim

ula

rii

ocu

par

ii f

orte

i d

e m

un

ca

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

1.0

30.4

49

1.0

30.4

49

1.0

30.1

67

1.0

30.1

67

282

282

343

.170

343

.170

1.0

59.4

32

1.0

59.4

32

1.0

59.4

32

1.0

59.4

32

395

.048

395

.048

1.0

67.4

62

1.0

67.4

62

1.0

67.4

62

1.0

67.4

62

417

.483

417

.483

985

.473

985

.473

985

.473

985

.473

329

.201

329

.201

4.1

42.8

16

4.1

42.8

16

4.1

42.5

34

4.1

42.5

34

282

282

1.4

84.9

02

1.4

84.9

02

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

16E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

17P

rop

un

eri

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21

104

Page 97:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

An

exa

nr.

5 /

04

Pag

. 2 d

in 4

21

1137

0190

1853

1853

1853

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1855

1855

1855

1855Pro

g.

Bu

get

fon

d s

omaj

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Mas

uri

pas

ive

acor

dat

e so

mer

ilor

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

fon

d s

omaj

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Man

agem

ent

si a

dm

inis

trat

ia

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

Den

um

ire

343

.170

343

.170

512

.469

512

.469

512

.469

512

.469

150

.790

395

.048

395

.048

486

.738

486

.738

486

.738

486

.738

153

.856

417

.483

417

.483

464

.929

464

.929

464

.929

464

.929

161

.206

329

.201

329

.201

464

.929

464

.929

464

.929

464

.929

167

.443

1.4

84.9

02

1.4

84.9

02

1.9

29.0

65

1.9

29.0

65

1.9

29.0

65

1.9

29.0

65

633

.295

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

16E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

17P

rop

un

eri

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21

105

Page 98:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

An

exa

nr.

5 /

04

Pag

. 3 d

in 4

21

1137

0190

1855

1855

1855

1855

1856

1856

1856

1856

1856

1856

1856

1856

1857

1857

1857Pro

g.

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

fon

d s

omaj

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Fon

du

l d

e ga

ran

tare

pen

tru

pla

ta c

rean

telo

r sa

lari

ale

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

fon

d s

omaj

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Eu

rop

ean

In

tero

per

abil

ity

for

Soc

ial

Sec

uri

ty I

nst

itu

tion

s in

Rom

ania

TO

TA

L P

RO

GR

AM

Den

um

ire

150

.790

150

.790

150

.790

23.

738

23.

738

23.

738

23.

738

153

.856

153

.856

153

.856

23.

790

23.

790

23.

790

23.

790

161

.206

161

.206

161

.206

23.

844

23.

844

23.

844

23.

844

167

.443

167

.443

167

.443

23.

900

23.

900

23.

900

23.

900

633

.295

633

.295

633

.295

95.

272

95.

272

95.

272

95.

272

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

16E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

17P

rop

un

eri

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21

106

Page 99:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

An

exa

nr.

5 /

04

Pag

. 4 d

in 4

21

1137

0190

1857

1857

1857

1857

1857Pro

g.

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

282

282

282

282

282

282

282

282

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

16E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

17P

rop

un

eri

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21

107

Page 100:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 1

din

17

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

3

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

Min

iste

rul

Mu

nci

i si

Ju

stit

iei

Soc

iale

PR

OG

RA

M :

Mas

uri

act

ive

des

tin

ate

stim

ula

rii

ocu

par

ii f

orte

i d

e m

un

ca

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Pro

gram

ul

isi

pro

pu

ne

sa s

por

easc

a sa

nse

le d

e oc

up

are

a p

erso

anel

or i

nre

gist

rate

in

evi

den

tele

AN

OF

M, p

rin

aco

rdar

ea d

e m

asu

ri p

erso

nal

izat

e, a

dap

tate

pro

filu

lui

ind

ivid

ual

Dat

a in

cep

erii

:

Dat

a in

chid

erii

:

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

343

.170

343

.170

395

.048

395

.048

417

.483

417

.483

329

.201

329

.201

1.4

84.9

02

1.4

84.9

02

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

108

Page 101:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 2

din

17

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

3

Cod

p

rogr

am

5004

5004

5004

6504

6504

6504

6504

20

6504

20

6504

20

6504

40

6504

40

6504

40

6504

51

Cod

in

dic

ator

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

fon

d s

omaj

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R P

EN

TR

U S

OM

AJ

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

INV

AT

AM

AN

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

V S

UB

VE

NT

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

343

.170

343

.170

33.

900

33.

900

6.0

50

6.0

50

4.0

50

4.0

50

395

.048

395

.048

34.

080

34.

080

6.1

30

6.1

30

4.0

50

4.0

50

417

.483

417

.483

34.

915

34.

915

6.8

65

6.8

65

4.0

50

4.0

50

329

.201

329

.201

34.

915

34.

915

6.8

65

6.8

65

4.0

50

4.0

50

1.4

84.9

02

1.4

84.9

02

137

.810

137

.810

25.

910

25.

910

16.

200

16.

200

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

109

Page 102:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 3

din

17

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

3

Cod

p

rogr

am

6504

51

6504

51

6504

57

6504

57

6504

57

6804

6804

6804

6804

57

6804

57

6804

57

8004

8004

8004

8004

20

Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

X A

SIS

TE

NT

A S

OC

IAL

A

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

X A

SIS

TE

NT

A S

OC

IAL

A

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AC

TIU

NI

GE

NE

RA

LE

EC

ON

OM

ICE

, CO

ME

RC

IAL

E S

I D

E M

UN

CA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

22.

000

22.

000

1.8

00

1.8

00

7.2

34

7.2

34

7.2

34

7.2

34

302

.036

302

.036

22.

000

22.

000

1.9

00

1.9

00

7.5

42

7.5

42

7.5

42

7.5

42

353

.426

353

.426

22.

000

22.

000

2.0

00

2.0

00

7.5

42

7.5

42

7.5

42

7.5

42

375

.026

375

.026

22.

000

22.

000

2.0

00

2.0

00

7.5

42

7.5

42

7.5

42

7.5

42

286

.744

286

.744

88.

000

88.

000

7.7

00

7.7

00

29.

860

29.

860

29.

860

29.

860

1.3

17.2

32

1.3

17.2

32

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

110

Page 103:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 4

din

17

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

3

Cod

p

rogr

am

8004

20

8004

20

8004

40

8004

40

8004

40

8004

51

8004

51

8004

51

8004

57

8004

57

8004

57

8004

58

8004

58

8004

58

Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

V S

UB

VE

NT

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

X A

SIS

TE

NT

A S

OC

IAL

A

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

946

946

519

519

1.1

19

1.1

19

229

.452

229

.452

70.

000

70.

000

900

900

533

533

4.9

65

4.9

65

254

.028

254

.028

93.

000

93.

000

925

925

548

548

4.9

65

4.9

65

275

.588

275

.588

93.

000

93.

000

951

951

564

564

4.9

65

4.9

65

280

.178

280

.178 86

86

3.7

22

3.7

22

2.1

64

2.1

64

16.

014

16.

014

1.0

39.2

46

1.0

39.2

46

256

.086

256

.086

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

111

Page 104:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 5

din

17

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

3

185

4

Cod

p

rogr

am

5844

5845Cod

in

dic

ator

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

RE

ZU

LT

AT

Gra

dul

de o

cupa

re a

l tu

turo

r pe

rsoa

nelo

r în

cău

tare

a un

ui l

oc d

e m

uncă

afl

ate

în e

vide

nța

AN

OF

M

Pon

dere

a ti

neri

lor

cu v

ârst

a m

ai m

ică

de 2

5 de

ani

car

e oc

upă

un l

oc d

e m

uncă

, par

tici

pă l

a un

cur

s de

for

mar

e pr

ofes

iona

lă, î

nche

ie u

n co

ntra

ct d

e uc

enic

ie l

a lo

cul

de m

uncă

sau

inc

heie

un

cont

ract

de

stag

iu

CO

ME

NT

AR

II :

PR

OG

RA

M :

Mas

uri

pas

ive

acor

dat

e so

mer

ilor

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

100

100 36

68

100

100 38

73

100

100 40

75

100

100 42

77

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

112

Page 105:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 6

din

17

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

4

Cod

p

rogr

am

5004

5004Cod

in

dic

ator

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Ind

emn

izat

ia d

e so

maj

si

ven

itu

l d

e co

mp

leta

re s

e ac

ord

a p

erso

anel

or c

are

nu

au

un

loc

de

mu

nca

, nu

rea

lize

aza

ven

itu

ri s

i ca

re

ind

epli

nes

c co

nd

itii

le p

reva

zute

de

legi

slat

ia p

entr

u a

cord

area

ace

stor

a

Dat

a in

cep

erii

:

Dat

a in

chid

erii

:

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

fon

d s

omaj

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R P

EN

TR

U S

OM

AJ

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

512

.469

512

.469

512

.469

486

.738

486

.738

486

.738

464

.929

464

.929

464

.929

464

.929

464

.929

464

.929

1.9

29.0

65

1.9

29.0

65

1.9

29.0

65

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

113

Page 106:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 7

din

17

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

4

Cod

p

rogr

am

5004

6804

6804

6804

6804

20

6804

20

6804

20

6804

51

6804

51

6804

51

6804

57

6804

57

6804

57

Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

X A

SIS

TE

NT

A S

OC

IAL

A

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

512

.469

512

.469

512

.469

3.1

39

3.1

39

95.

447

95.

447

413

.883

413

.883

486

.738

486

.738

486

.738

3.9

12

3.9

12

91.

602

91.

602

391

.224

391

.224

464

.929

464

.929

464

.929

3.7

27

3.7

27

88.

518

88.

518

372

.684

372

.684

464

.929

464

.929

464

.929

3.7

27

3.7

27

88.

518

88.

518

372

.684

372

.684

1.9

29.0

65

1.9

29.0

65

1.9

29.0

65

14.

505

14.

505

364

.085

364

.085

1.5

50.4

75

1.5

50.4

75

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

114

Page 107:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 8

din

17

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

4

185

5

Cod

p

rogr

am

5846Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

RE

ZU

LT

AT

Pon

dere

a ș

omer

ilor

ind

emni

zaț

i în

tot

al s

omer

i %

CO

ME

NT

AR

II :

PR

OG

RA

M :

Man

agem

ent

si a

dm

inis

trat

ia

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

20

100

100 20

100

100 20

100

100 20

100

100 20

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

115

Page 108:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 9

din

17

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

5

Cod

p

rogr

am

5004

5004

5004

6504

6504Cod

in

dic

ator

Din

bu

getu

l as

igu

rari

lor

pen

tru

som

aj s

un

t as

igu

rate

ch

eltu

ieli

le d

e or

gan

izar

e si

fu

nct

ion

are

a A

NO

FM

si

stru

ctu

rilo

r sa

le

teri

tori

ale

Dat

a in

cep

erii

:

Dat

a in

chid

erii

:

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

fon

d s

omaj

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R P

EN

TR

U S

OM

AJ

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

INV

AT

AM

AN

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

150

.790

150

.790

150

.790

150

.790

1.8

35

153

.856

153

.856

153

.856

153

.856

2.5

17

161

.206

161

.206

161

.206

161

.206

2.5

56

167

.443

167

.443

167

.443

167

.443

2.5

97

633

.295

633

.295

633

.295

633

.295

9.5

05

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

116

Page 109:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 1

0 d

in 1

7

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

5

Cod

p

rogr

am

6504

6504

10

6504

10

6504

10

6504

20

6504

20

6504

20

6504

71

6504

71

6504

71

6804

6804

6804

6804

10

6804

10

Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

1.8

35

780

780

1.0

00

1.0

00 55

55

148

.905

148

.905

116

.301

2.5

17

817

817

1.0

00

1.0

00

700

700

151

.239

151

.239

117

.919

2.5

56

856

856

1.0

00

1.0

00

700

700

158

.550

158

.550

123

.819

2.5

97

897

897

1.0

00

1.0

00

700

700

164

.746

164

.746

130

.015

9.5

05

3.3

50

3.3

50

4.0

00

4.0

00

2.1

55

2.1

55

623

.440

623

.440

488

.054

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

117

Page 110:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 1

1 d

in 1

7

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

5

Cod

p

rogr

am

6804

10

6804

20

6804

20

6804

20

6804

30

6804

30

6804

30

6804

59

6804

59

6804

59

6804

71

6804

71

6804

71

8004

8004Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

II D

OB

AN

ZI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

I A

LT

E C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AC

TIU

NI

GE

NE

RA

LE

EC

ON

OM

ICE

, CO

ME

RC

IAL

E S

I D

E M

UN

CA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

116

.301

26.

559

26.

559

100

100

1.0

00

1.0

00

4.9

45

4.9

45 50

117

.919

26.

620

26.

620

200

200

1.0

00

1.0

00

5.5

00

5.5

00

100

123

.819

28.

031

28.

031

200

200

1.0

00

1.0

00

5.5

00

5.5

00

100

130

.015

28.

031

28.

031

200

200

1.0

00

1.0

00

5.5

00

5.5

00

100

488

.054

109

.241

109

.241

700

700

4.0

00

4.0

00

21.

445

21.

445

350

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

118

Page 111:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 1

2 d

in 1

7

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

5

185

6

Cod

p

rogr

am

8004

8004

55

8004

55

8004

55

Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

CO

ME

NT

AR

II :

PR

OG

RA

M :

Fon

du

l d

e ga

ran

tare

pen

tru

pla

ta c

rean

telo

r sa

lari

ale

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

50

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

350

350

350

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

119

Page 112:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 1

3 d

in 1

7

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

6

Cod

p

rogr

am

5004

5004Cod

in

dic

ator

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Din

Fon

du

l d

e ga

ran

tare

se

asig

ura

pla

ta c

rean

telo

r sa

lari

ale

ce r

ezu

lta

din

con

trac

tele

in

div

idu

ale

de

mu

nca

si

cole

ctiv

e d

e m

un

ca i

nch

eiat

e d

e sa

lari

ati

cu a

nga

jato

ri a

flat

i in

in

solv

enta

Dat

a in

cep

erii

:

Dat

a in

chid

erii

:

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

fon

d s

omaj

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R P

EN

TR

U S

OM

AJ

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

23.

738

23.

738

23.

738

23.

790

23.

790

23.

790

23.

844

23.

844

23.

844

23.

900

23.

900

23.

900

95.

272

95.

272

95.

272

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

120

Page 113:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 1

4 d

in 1

7

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

6

Cod

p

rogr

am

5004

6404

6404

6404

6404

10

6404

10

6404

10

6404

20

6404

20

6404

20

6404

59

6404

59

6404

59

Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

CH

EL

TU

IEL

ILE

FO

ND

UL

UI

DE

GA

RA

NT

AR

E P

EN

TR

U P

LA

TA

CR

EA

NT

EL

OR

SA

LA

RIA

LE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

I A

LT

E C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

23.

738

23.

738

23.

738

1.0

68

1.0

68

323

323

22.

347

22.

347

23.

790

23.

790

23.

790

1.1

19

1.1

19

323

323

22.

348

22.

348

23.

844

23.

844

23.

844

1.1

73

1.1

73

323

323

22.

348

22.

348

23.

900

23.

900

23.

900

1.2

29

1.2

29

323

323

22.

348

22.

348

95.

272

95.

272

95.

272

4.5

89

4.5

89

1.2

92

1.2

92

89.

391

89.

391

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

121

Page 114:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 1

5 d

in 1

7

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

6

185

7

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

CO

ME

NT

AR

II :

PR

OG

RA

M :

Eu

rop

ean

In

tero

per

abil

ity

for

Soc

ial

Sec

uri

ty I

nst

itu

tion

s in

Rom

ania

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

EE

SS

I es

te u

n p

roie

ct d

in d

omen

iul

teh

nol

ogie

i in

form

atie

i si

a c

omu

nic

atii

lor

care

con

sta

in p

rin

cip

al, i

n d

ezvo

ltar

ea u

nu

i si

stem

in

form

atic

ce

con

ecte

ază

adm

inis

trat

iile

sta

telo

r m

emb

re r

esp

onsa

bil

e d

e se

curi

tate

soc

ială

pen

tru

sch

imb

uri

le

elec

tron

ice

de

dat

e

Dat

a in

cep

erii

:

100

100

100

100

100

100

100

100

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

122

Page 115:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 1

6 d

in 1

7

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

7

Cod

p

rogr

am

5008

5008

5008

8008

8008

8008

8008

58

Cod

in

dic

ator

Dat

a in

chid

erii

:

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AC

TIU

NI

GE

NE

RA

LE

EC

ON

OM

ICE

, CO

ME

RC

IAL

E S

I D

E M

UN

CA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

123

Page 116:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 1

7 d

in 1

7

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

7

Cod

p

rogr

am

8008

58

8008

58

Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

CO

ME

NT

AR

II :

282

282

100

100

282

282

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

124

Page 117:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 1

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

4.92

9

4.92

9

489

489

489

4.44

0

2.29

0

630

1.49

3

167

2.15

0

1.95

1

1.95

1

951

951

951

1.00

0

432

170

192 70 568

5.81

1

5.81

1

811

811

811

5.00

0

1.58

5

1.38

5

200

3.41

5

4.92

9

4.92

9

489

489

489

4.44

0

2.29

0

630

1.49

3

167

2.15

0

1.95

1

1.95

1

951

951

951

1.00

0

432

170

192 70 568

5.81

1

5.81

1

811

811

811

5.00

0

1.58

5

1.38

5

200

3.41

5

6.91

0

6.91

0

710

710

710

6.20

0

2.70

0

500

600

600

1.00

0

3.50

0

6.91

0

6.91

0

710

710

710

6.20

0

2.70

0

500

600

600

1.00

0

3.50

0

6.91

0

6.91

0

710

710

710

6.20

0

2.70

0

500

600

600

1.00

0

3.50

0

6.91

0

6.91

0

710

710

710

6.20

0

2.70

0

500

600

600

1.00

0

3.50

0

6.91

0

6.91

0

710

710

710

6.20

0

2.70

0

500

600

600

1.00

0

3.50

0

6.91

0

6.91

0

710

710

710

6.20

0

2.70

0

500

600

600

1.00

0

3.50

0

600

600

600

600

500

100

600

600

600

600

500

100

34.0

21

34.0

21

4.38

1

4.38

1

4.38

1

29.6

40

13.0

07

2.63

0

4.94

8

2.15

9

3.27

0

16.6

33

34.0

21

34.0

21

4.38

1

4.38

1

4.38

1

29.6

40

13.0

07

2.63

0

4.94

8

2.15

9

3.27

0

16.6

33

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5004

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

PE

NT

RU

SO

MA

J

5004

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

5004

5101

Tra

nsfe

ruri

cur

ente

5004

5101

01

Tra

nsfe

ruri

cat

re i

nsti

tuti

i pu

blic

e

5004

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5004

7101

Act

ive

fixe

5004

7101

01 C

onst

ruct

ii

5004

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5004

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5004

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5004

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

125

Page 118:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 2

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

4.92

9

4.92

9

489

489

489

4.44

0

2.29

0

630

1.49

3

167

2.15

0

1.95

1

1.95

1

951

951

951

1.00

0

432

170

192 70 568

5.81

1

5.81

1

811

811

811

5.00

0

1.58

5

1.38

5

200

3.41

5

4.92

9

4.92

9

489

489

489

4.44

0

2.29

0

630

1.49

3

167

2.15

0

1.95

1

1.95

1

951

951

951

1.00

0

432

170

192 70 568

5.81

1

5.81

1

811

811

811

5.00

0

1.58

5

1.38

5

200

3.41

5

6.91

0

6.91

0

710

710

710

6.20

0

2.70

0

500

600

600

1.00

0

3.50

0

6.91

0

6.91

0

710

710

710

6.20

0

2.70

0

500

600

600

1.00

0

3.50

0

6.91

0

6.91

0

710

710

710

6.20

0

2.70

0

500

600

600

1.00

0

3.50

0

6.91

0

6.91

0

710

710

710

6.20

0

2.70

0

500

600

600

1.00

0

3.50

0

6.91

0

6.91

0

710

710

710

6.20

0

2.70

0

500

600

600

1.00

0

3.50

0

6.91

0

6.91

0

710

710

710

6.20

0

2.70

0

500

600

600

1.00

0

3.50

0

600

600

600

600

500

100

600

600

600

600

500

100

34.0

21

34.0

21

4.38

1

4.38

1

4.38

1

29.6

40

13.0

07

2.63

0

4.94

8

2.15

9

3.27

0

16.6

33

34.0

21

34.0

21

4.38

1

4.38

1

4.38

1

29.6

40

13.0

07

2.63

0

4.94

8

2.15

9

3.27

0

16.6

33

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5004

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

PE

NT

RU

SO

MA

J

5004

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

5004

5101

Tra

nsfe

ruri

cur

ente

5004

5101

01

Tra

nsfe

ruri

cat

re i

nsti

tuti

i pu

blic

e

5004

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5004

7101

Act

ive

fixe

5004

7101

01 C

onst

ruct

ii

5004

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5004

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5004

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5004

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

126

Page 119:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 3

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

2.63

0

2.63

0

2.63

0

2.63

0

2.63

0

2.63

0

2.63

0

2.63

0

2.63

0

2.63

0

a.A

chiz

itii

de

imob

ile

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5004

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

PE

NT

RU

SO

MA

J

5004

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5004

7101

Act

ive

fixe

5004

7101

01 C

onst

ruct

ii

-mii

lei

-

127

Page 120:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 4

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

2.11

5

2.11

5

455

455

455

1.66

0

1.66

0

1.49

3

167

473

473

111

111

111

362

362

170

192

1.77

3

1.77

3

388

388

388

1.38

5

1.38

5

1.38

5

2.11

5

2.11

5

455

455

455

1.66

0

1.66

0

1.49

3

167

473

473

111

111

111

362

362

170

192

1.77

3

1.77

3

388

388

388

1.38

5

1.38

5

1.38

5

1.40

0

1.40

0

200

200

200

1.20

0

1.20

0

600

600

1.40

0

1.40

0

200

200

200

1.20

0

1.20

0

600

600

1.40

0

1.40

0

200

200

200

1.20

0

1.20

0

600

600

1.40

0

1.40

0

200

200

200

1.20

0

1.20

0

600

600

1.40

0

1.40

0

200

200

200

1.20

0

1.20

0

600

600

1.40

0

1.40

0

200

200

200

1.20

0

1.20

0

600

600

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8.66

1

8.66

1

1.55

4

1.55

4

1.55

4

7.10

7

7.10

7

4.94

8

2.15

9

8.66

1

8.66

1

1.55

4

1.55

4

1.55

4

7.10

7

7.10

7

4.94

8

2.15

9

b.D

otar

i in

dep

end

ente

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5004

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

PE

NT

RU

SO

MA

J

5004

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

5004

5101

Tra

nsfe

ruri

cur

ente

5004

5101

01

Tra

nsfe

ruri

cat

re i

nsti

tuti

i pu

blic

e

5004

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5004

7101

Act

ive

fixe

5004

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5004

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

-mii

lei

-

128

Page 121:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 5

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II

70 70 70 70 70

200

200

200

200

200

70 70 70 70 70

200

200

200

200

200

1.01

0

1.01

0 10 10 10

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.01

0

1.01

0 10 10 10

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.01

0

1.01

0 10 10 10

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.01

0

1.01

0 10 10 10

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.01

0

1.01

0 10 10 10

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.01

0

1.01

0 10 10 10

1.00

0

1.00

0

1.00

0

3.30

0

3.30

0 30 30 30

3.27

0

3.27

0

3.27

0

3.30

0

3.30

0 30 30 30

3.27

0

3.27

0

3.27

0

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5004

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

PE

NT

RU

SO

MA

J

5004

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

5004

5101

Tra

nsfe

ruri

cur

ente

5004

5101

01

Tra

nsfe

ruri

cat

re i

nsti

tuti

i pu

blic

e

5004

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5004

7101

Act

ive

fixe

5004

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

129

Page 122:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 6

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

2.18

4

2.18

4 34 34 34

2.15

0

2.15

0

1.40

8

1.40

8

840

840

840

568

568

3.83

8

3.83

8

423

423

423

3.41

5

3.41

5

2.18

4

2.18

4 34 34 34

2.15

0

2.15

0

1.40

8

1.40

8

840

840

840

568

568

3.83

8

3.83

8

423

423

423

3.41

5

3.41

5

4.00

0

4.00

0

500

500

500

3.50

0

3.50

0

4.00

0

4.00

0

500

500

500

3.50

0

3.50

0

4.00

0

4.00

0

500

500

500

3.50

0

3.50

0

4.00

0

4.00

0

500

500

500

3.50

0

3.50

0

4.00

0

4.00

0

500

500

500

3.50

0

3.50

0

4.00

0

4.00

0

500

500

500

3.50

0

3.50

0

19.4

30

19.4

30

2.79

7

2.79

7

2.79

7

16.6

33

16.6

33

19.4

30

19.4

30

2.79

7

2.79

7

2.79

7

16.6

33

16.6

33

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

astf

el c

um

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5004

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

PE

NT

RU

SO

MA

J

5004

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

5004

5101

Tra

nsfe

ruri

cur

ente

5004

5101

01

Tra

nsfe

ruri

cat

re i

nsti

tuti

i pu

blic

e

5004

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5004

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

130

Page 123:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 7

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

612

612

489

489

489

123 79 69 10 44

1.07

5

1.07

5

951

951

951

124 65 14 51 59

866

866

811

811

811 55 55 55

612

612

489

489

489

123 79 69 10 44

1.07

5

1.07

5

951

951

951

124 65 14 51 59

866

866

811

811

811 55 55 55

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.88

3

6.88

3

4.38

1

4.38

1

4.38

1

2.50

2

899

538

361

1.60

3

6.88

3

6.88

3

4.38

1

4.38

1

4.38

1

2.50

2

899

538

361

1.60

3

TO

TA

L C

AP

ITO

L 6

5 --

IN

VA

TA

MA

NT

6500

IN

VA

TA

MA

NT

6504

IN

VA

TA

MA

NT

6504

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

6504

5101

Tra

nsfe

ruri

cur

ente

6504

5101

01

Tra

nsfe

ruri

cat

re i

nsti

tuti

i pu

blic

e

6504

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6504

7101

Act

ive

fixe

6504

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6504

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6504

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

131

Page 124:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 8

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

4.31

7

4.31

7

4.31

7

2.21

1

630

1.42

4

157

2.10

6

876

876

876

367

156

141 70 509

4.94

5

4.94

5

4.94

5

1.53

0

1.33

0

200

3.41

5

4.31

7

4.31

7

4.31

7

2.21

1

630

1.42

4

157

2.10

6

876

876

876

367

156

141 70 509

4.94

5

4.94

5

4.94

5

1.53

0

1.33

0

200

3.41

5

5.50

0

5.50

0

5.50

0

2.50

0

500

500

500

1.00

0

3.00

0

5.50

0

5.50

0

5.50

0

2.50

0

500

500

500

1.00

0

3.00

0

5.50

0

5.50

0

5.50

0

2.50

0

500

500

500

1.00

0

3.00

0

5.50

0

5.50

0

5.50

0

2.50

0

500

500

500

1.00

0

3.00

0

5.50

0

5.50

0

5.50

0

2.50

0

500

500

500

1.00

0

3.00

0

5.50

0

5.50

0

5.50

0

2.50

0

500

500

500

1.00

0

3.00

0

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

27.1

38

27.1

38

27.1

38

12.1

08

2.63

0

4.41

0

1.79

8

3.27

0

15.0

30

27.1

38

27.1

38

27.1

38

12.1

08

2.63

0

4.41

0

1.79

8

3.27

0

15.0

30

TO

TA

L C

AP

ITO

L 6

8 --

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

6804

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

6804

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6804

7101

Act

ive

fixe

6804

7101

01

Con

stru

ctii

6804

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6804

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6804

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6804

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

132

Page 125:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 9

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

612

612

489

489

489

123 79 69 10 44

4.31

7

4.31

7

1.07

5

1.07

5

951

951

951

124 65 14 51 59 876

876

866

866

811

811

811 55 55 55

4.94

5

4.94

5

612

612

489

489

489

123 79 69 10 44

4.31

7

4.31

7

1.07

5

1.07

5

951

951

951

124 65 14 51 59 876

876

866

866

811

811

811 55 55 55

4.94

5

4.94

5

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

5.50

0

5.50

0

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

5.50

0

5.50

0

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

5.50

0

5.50

0

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

5.50

0

5.50

0

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

5.50

0

5.50

0

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

5.50

0

5.50

0

100

100

100

100

100

500

500

100

100

100

100

100

500

500

6.88

3

6.88

3

4.38

1

4.38

1

4.38

1

2.50

2

899

538

361

1.60

3

27.1

38

27.1

38

6.88

3

6.88

3

4.38

1

4.38

1

4.38

1

2.50

2

899

538

361

1.60

3

27.1

38

27.1

38

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii65

00 I

NV

AT

AM

AN

T

6504

IN

VA

TA

MA

NT

6504

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

6504

5101

Tra

nsfe

ruri

cur

ente

6504

5101

01

Tra

nsfe

ruri

cat

re i

nsti

tuti

i pu

blic

e

6504

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6504

7101

Act

ive

fixe

6504

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6504

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6504

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

6804

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

-mii

lei

-

133

Page 126:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 10

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

4.31

7

2.21

1

630

1.42

4

157

2.10

6

876

367

156

141 70 509

4.94

5

1.53

0

1.33

0

200

3.41

5

4.31

7

2.21

1

630

1.42

4

157

2.10

6

876

367

156

141 70 509

4.94

5

1.53

0

1.33

0

200

3.41

5

5.50

0

2.50

0

500

500

500

1.00

0

3.00

0

5.50

0

2.50

0

500

500

500

1.00

0

3.00

0

5.50

0

2.50

0

500

500

500

1.00

0

3.00

0

5.50

0

2.50

0

500

500

500

1.00

0

3.00

0

5.50

0

2.50

0

500

500

500

1.00

0

3.00

0

5.50

0

2.50

0

500

500

500

1.00

0

3.00

0

500

500

500

500

500

500

27.1

38

12.1

08

2.63

0

4.41

0

1.79

8

3.27

0

15.0

30

27.1

38

12.1

08

2.63

0

4.41

0

1.79

8

3.27

0

15.0

30

6804

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6804

7101

Act

ive

fixe

6804

7101

01

Con

stru

ctii

6804

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6804

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6804

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6804

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

134

Page 127:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 1

a.A

chiz

itii

de

imob

ile

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

6

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

2018

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

20

20

Est

imar

i

2021

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 1

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EC

OD

OB

IEC

TIV

1A

nexa

nr.

6 /

04/

01

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Tot

al 2

2.63

0

2.63

0

2.63

0

2.63

0

2.63

0

2.63

0

2.63

0

2.63

0

2.63

0

2.63

0

2.63

0

2.63

0

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A68

04 A

SIG

UR

AR

I S

I A

SIS

TE

NT

A

SO

CIA

LA

6804

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E68

0471

01 A

ctiv

e fi

xe

6804

7101

01

Con

stru

ctii

135

Page 128:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 2

b.D

otar

i in

dep

end

ente

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

6

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

2018

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

20

20

Est

imar

i

2021

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 2

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EC

OD

OB

IEC

TIV

2A

nexa

nr.

6 /

04/

01

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

2.11

5

534

534

455

455

455 79 79 69 10

1.58

1

1.58

1

1.58

1

1.58

1

473

176

176

111

111

111 65 65 14 51 297

297

297

297

1.77

3

443

443

388

388

388 55 55 55

1.33

0

1.33

0

1.33

0

1.33

0

2.11

5

534

534

455

455

455 79 79 69 10

1.58

1

1.58

1

1.58

1

1.58

1

473

176

176

111

111

111 65 65 14 51 297

297

297

297

1.77

3

443

443

388

388

388 55 55 55

1.33

0

1.33

0

1.33

0

1.33

0

1.40

0

400

400

200

200

200

200

200

100

100

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.40

0

400

400

200

200

200

200

200

100

100

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.40

0

400

400

200

200

200

200

200

100

100

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.40

0

400

400

200

200

200

200

200

100

100

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.40

0

400

400

200

200

200

200

200

100

100

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.40

0

400

400

200

200

200

200

200

100

100

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tot

al 2

8.66

1

2.45

3

2.45

3

1.55

4

1.55

4

1.55

4

899

899

538

361

6.20

8

6.20

8

6.20

8

6.20

8

8.66

1

2.45

3

2.45

3

1.55

4

1.55

4

1.55

4

899

899

538

361

6.20

8

6.20

8

6.20

8

6.20

8

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6500

IN

VA

TA

MA

NT

6504

IN

VA

TA

MA

NT

6504

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

AD

MIN

IST

RA

TIE

I P

UB

LIC

E65

0451

01 T

rans

feru

ri c

uren

te

6504

5101

01

Tra

nsfe

ruri

cat

re

inst

itut

ii p

ubli

ce65

0471

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E

NE

FIN

AN

CIA

RE

6504

7101

Act

ive

fixe

6504

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt65

0471

0103

Mob

ilie

r, a

para

tura

bi

roti

ca s

i al

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A68

04 A

SIG

UR

AR

I S

I A

SIS

TE

NT

A

SO

CIA

LA

6804

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E68

0471

01 A

ctiv

e fi

xe

136

Page 129:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 3

b.D

otar

i in

dep

end

ente

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

6

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

2018

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

20

20

Est

imar

i

2021

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

01

34

56

78

9

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EC

OD

OB

IEC

TIV

2A

nexa

nr.

6 /

04/

01

I II I II

1.42

4

157

156

141

1.33

01.

424

157

156

141

1.33

050

0

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Tot

al 2

4.41

0

1.79

84.

410

1.79

8

6804

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt68

0471

0103

Mob

ilie

r, a

para

tura

bi

roti

ca s

i al

te a

ctiv

e co

rpor

ale

137

Page 130:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 4

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

6

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

2018

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

20

20

Est

imar

i

2021

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 5

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EC

OD

OB

IEC

TIV

5A

nexa

nr.

6 /

04/

01

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

70 70 70 70 70 70

200

200

200

200

200

200

70 70 70 70 70 70

200

200

200

200

200

200

1.01

0 10 10 10 10 10

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.01

0 10 10 10 10 10

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.01

0 10 10 10 10 10

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.01

0 10 10 10 10 10

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.01

0 10 10 10 10 10

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.01

0 10 10 10 10 10

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

Tot

al 2

3.30

0 30 30 30 30 30

3.27

0

3.27

0

3.27

0

3.27

0

3.27

0

3.30

0 30 30 30 30 30

3.27

0

3.27

0

3.27

0

3.27

0

3.27

0

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6500

IN

VA

TA

MA

NT

6504

IN

VA

TA

MA

NT

6504

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

AD

MIN

IST

RA

TIE

I P

UB

LIC

E65

0451

01 T

rans

feru

ri c

uren

te

6504

5101

01

Tra

nsfe

ruri

cat

re

inst

itut

ii p

ubli

ce68

00 A

SIG

UR

AR

I S

I A

SIS

TE

NT

A

SO

CIA

LA

6804

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A68

0471

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E

NE

FIN

AN

CIA

RE

6804

7101

Act

ive

fixe

6804

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

138

Page 131:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Pag

. 5

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

astf

el c

um

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

6

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

2018

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

20

20

Est

imar

i

2021

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 10

78

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EC

OD

OB

IEC

TIV

107

8A

nexa

nr.

6 /

04/

01

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

2.18

4 78 78 34 34 34 44 44

2.10

6

2.10

6

2.10

6

2.10

6

1.40

8

899

899

840

840

840 59 59 509

509

509

509

3.83

8

423

423

423

423

423

3.41

5

3.41

5

3.41

5

3.41

5

2.18

4 78 78 34 34 34 44 44

2.10

6

2.10

6

2.10

6

2.10

6

1.40

8

899

899

840

840

840 59 59 509

509

509

509

3.83

8

423

423

423

423

423

3.41

5

3.41

5

3.41

5

3.41

5

4.00

0

1.00

0

1.00

0

500

500

500

500

500

3.00

0

3.00

0

3.00

0

3.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

500

500

500

500

500

3.00

0

3.00

0

3.00

0

3.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

500

500

500

500

500

3.00

0

3.00

0

3.00

0

3.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

500

500

500

500

500

3.00

0

3.00

0

3.00

0

3.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

500

500

500

500

500

3.00

0

3.00

0

3.00

0

3.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

500

500

500

500

500

3.00

0

3.00

0

3.00

0

3.00

0

Tot

al 2

19.4

30

4.40

0

4.40

0

2.79

7

2.79

7

2.79

7

1.60

3

1.60

3

15.0

30

15.0

30

15.0

30

15.0

30

19.4

30

4.40

0

4.40

0

2.79

7

2.79

7

2.79

7

1.60

3

1.60

3

15.0

30

15.0

30

15.0

30

15.0

30

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6500

IN

VA

TA

MA

NT

6504

IN

VA

TA

MA

NT

6504

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

AD

MIN

IST

RA

TIE

I P

UB

LIC

E65

0451

01 T

rans

feru

ri c

uren

te

6504

5101

01

Tra

nsfe

ruri

cat

re

inst

itut

ii p

ubli

ce65

0471

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E

NE

FIN

AN

CIA

RE

6504

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

act

ivel

or f

ixe

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A68

04 A

SIG

UR

AR

I S

I A

SIS

TE

NT

A

SO

CIA

LA

6804

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E68

0471

03 R

epar

atii

cap

ital

e af

eren

te a

ctiv

elor

fix

e

139

Page 132:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire

SINTEZAsumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii

pe anii 2016-2021

Anexa nr. 7 / 04 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

2900

3300

3310

4200

4310

5010

6500

10

10

10

10

50

10

09

10

01

10

20

56

57

58

59

70

71

01

10

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

I.VENITURI CURENTE

C.VENITURI NEFISCALE

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

IV. SUBVENTII

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

Subventii pentru institutii publice

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

18.979

757

757

757

757

757

18.222

18.222

18.222

18.979

18.490

4.706

13.239

545

489

489

18.979

18.490

4.706

22.102

602

602

602

602

602

21.500

21.500

21.500

22.102

21.151

5.352

13.918

78

400

1.400

3

951

951

22.102

21.151

5.352

22.603

603

603

603

603

603

22.000

22.000

22.000

22.603

22.603

21.792

21.792

5.922

5.922

15.420

15.420

450

450

811

811

811

811

22.603

22.603

21.792

21.792

5.922

5.922

2,27

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

2,33

2,33

2,33

2,27

3,03

10,65

10,79

12,50

-14,72

-14,72

2,27

3,03

10,65

23.102

1.102

1.102

1.102

1.102

1.102

22.000

22.000

22.000

23.102

23.102

22.392

22.392

6.217

6.217

15.650

15.650

525

525

710

710

710

710

23.102

23.102

22.392

22.392

6.217

6.217

23.602

1.602

1.602

1.602

1.602

1.602

22.000

22.000

22.000

23.602

23.602

22.892

22.892

6.517

6.517

15.850

15.850

525

525

710

710

710

710

23.602

23.602

22.892

22.892

6.517

6.517

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

24.102

2.102

2.102

2.102

2.102

2.102

22.000

22.000

22.000

24.102

24.102

23.392

23.392

6.817

6.817

16.050

16.050

525

525

710

710

710

710

24.102

24.102

23.392

23.392

6.817

6.817

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

140

Page 133:  · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN

Denumire

Anexa nr. 7 / 04 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6510

20

56

57

58

59

70

71

01

10

20

56

57

58

59

70

71

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

INVATAMANT

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

13.239

545

489

489

18.979

18.490

4.706

13.239

545

489

489

13.918

78

400

1.400

3

951

951

22.102

21.151

5.352

13.918

78

400

1.400

3

951

951

15.420

15.420

450

450

811

811

811

811

22.603

22.603

21.792

21.792

5.922

5.922

15.420

15.420

450

450

811

811

811

811

10,79

12,50

-14,72

-14,72

2,27

3,03

10,65

10,79

12,50

-14,72

-14,72

15.650

15.650

525

525

710

710

710

710

23.102

23.102

22.392

22.392

6.217

6.217

15.650

15.650

525

525

710

710

710

710

15.850

15.850

525

525

710

710

710

710

23.602

23.602

22.892

22.892

6.517

6.517

15.850

15.850

525

525

710

710

710

710

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

16.050

16.050

525

525

710

710

710

710

24.102

24.102

23.392

23.392

6.817

6.817

16.050

16.050

525

525

710

710

710

710

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

141