ACTUALITZACIÓ NOMENCLATOR VERSIO 1.0

 • Published on
  08-Mar-2016

 • View
  227

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ja podeu descarregar-vos l'ACTUALITZACI del Nomencltor en PDF. Aquest PDF cont les noves espcies aprovades i publicades des del juny de 2010 (quan va ser editat el Nomencltor de les espcies minerals) fins al juny de 2012. Tamb cont les modificacions que han sofert alguna de les espcies publicades. Per exemple,en el grup del piroclor algunes espcies que apareixien al Nomencltor han estat desacreditades i d'altres s'han redefinit. Aquesta s la versi 1.0 de les actualitzacions. Estigueu atents al web per descarregar-vos les properes versions que tenim la intenci de treure aproximadament una vegada a l'any.

Transcript

 • NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS ACTUALITZACI (JUNY 2010 JUNY 2012)

  jlgarrido@minercat.com ybarra@minercat.com

  Barcelona, 2012 (v. 1.0)

  Josep Llus Garrido Rufaste Joan Manuel Ybarra Grande

 • NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012

  J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA 1

  Aquesta actualitzaci recull les modificacions del Nomencltor original des de juny de 2010 fins a juny de 2012, pel que fa a desacreditacions, redefinicions i noves espcies, tot plegat ac-ceptat i publicat. Aquest document es pot considerar com un annex del citat Nomencltor.

  Per a diferenciar el motiu pel qual han estat incloses en aquesta actualitzaci, hem optat per colorejar el smbol , que precedeix cada espcie al Nomencltor, segons el criteri segent:

  Noves, amb smbol (verd): espcies vlides totalment noves. Redefinides, amb smbol (blau): espcies amb algun canvi parcial o total al nom, a la

  frmula o a qualsevol altra caracterstica, degut a algun tipus de redefinici (assenyalat amb un fons ombrejat en blau clar) i espcies ara vlides, per redefinici, que al Nomencl-tor apareixien com a dubtoses/qestionables. En aquest cas, si no hi ha altres canvis, sombreja en blau clar lautor, el sistema cristall i el codi sistemtic, que sn els tres camps dinformaci que no vam fer constar en les espcies dubtoses/qestionables. En el camp de lautoria poden aparixer dos subcamps referencials, separats per una barra (/), el primer dels quals pot incloure una o vries referncies dautoria del nom (des dara, respecte el nom en angls), mentre que el segon correspon a la referncia dautoria de la redefinici.

  Rectificades, amb smbol (vermell): espcies ja incloses al Nomencltor que tenen al-gun tipus de rectificaci (assenyalada amb un fons ombrejat en vermell clar) que es corres-pon amb una errada o amb alguna modificaci.

  Respecte les desacreditades, les assenyalem amb el smbol en negre, si abans eren vlides, amb en negre, si abans eren dubtoses/qestionables, o amb en vermell, si simplement al Nomencltor no haurien dhaver aparegut. Es tracta de les espcies que abans eren vlides o eren dubtoses/qestionables i que, per redefinici parcial o total, shan desacreditat (seliminen).

  Les remissions etimolgiques despcies amb arrel MIN., amb v. (de veure), generalment reme-ten al Nomencltor; per exemple agardita, (v. agardita-(Y)) vol dir que letimologia es deta-lla a lAgardita-Y del Nomencltor. Per si lespcie en qesti ha canviat totalment o par-cialment de nom, letimologia es detalla en aquesta actualitzaci; per exemple, letimologia de la nova espcie beaverita-(Zn) remet a la de la beaverita que ara t nou nom, beaverita-(Cu), letimologia de la qual es detalla en aquesta actualitzaci. Daltra banda, si larrel es correspon amb un nom que ja no s vlid com a espcie mineral, letimologia es detalla en la nova espcie equivalent a la desapareguda, si existeix (per exemple, elsmoreta abans era nom despcie, ara s arrel i letimologia apareix en la hidrocenoelsmoreta, equivalent a lanterior elsmoreta), o si no existeix, en una nota a peu de pgina (per exemple, piroclor o microlita ja no sn noms vlids despcie i no tenen equivalent nou; letimologia de les espcies noves/redefinides que porten aquests noms en larrel apareixen a peu de pgina).

  Us recomanem que assenyaleu dalguna manera al Nomencltor les espcies modificades en aquesta actualitzaci (per exemple, amb marques fetes amb un o diversos retoladors de colors). Daquesta manera, si veieu la marca al Nomencltor sabreu immediatament que aquella esp-cie ha sofert alguna modificaci i podreu consultar-la en les actualitzacions.

 • Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012 NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS

  2 J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

  Adolfpaterata / Adolfpaterata / Adolfpateraite ANTROP.: [A] Adolf Patera (1819-1894), qumic, metallrgic i mineralogista txec, + [T] ta Plil et al., 2012 K(UO2)[OH|SO4]H2O Monoclnic 7.EC...

  Afmita / Afmita / Afmite ANTROP.: [A] Association Franaise de Microminralogie (AFM), + [T] ita Kampf et al., 2011 Al6[(OH)8|(HPO4)2|(PO4)2]8H2O Triclnic 8.DD.15.

  Agardita-(Nd) / Agardita-(Nd) / Agardite-(Nd) MIN.-MQ.: [A] agardita (v. agardita-(Y)), + [M] Nd Walenta & Theye, 2004 / Pekov et al., 2011 (Nd,Ca,ETR)>11

 • NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012

  J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA 3

  Arsenoflorencita-(La) / Arsenoflorencita-(La) / Arsenoflorencite-(La) MIN.-PQ.: [P] arseno- (arsenat), + [A] florencita-(La) (v.) Scharm et al., 1991 / Mills et al., 2010 (La,ETR)Al3[(OH)6| (AsO4,PO4)|AsO4] Trigonal 8.BL.13.

  Arsenohopeta / Arsenohopeta / Arsenohopeite MIN.-PQ.: [P] arseno- (arsnic) + [A] hope-ta (v.) Neuhold et al., 2012 Zn3[(AsO4)2] Rmbic 8.CA.30.

  skagenita-(Nd) / skagenita-(Nd) / skagenite-(Nd) TOP.-MQ.: [A] skagen (jaciment), Vrmland, Sucia, + [T] ita, + [M] Nd Chukanov et al., 2010 NdMn2+Fe3+Al2[O2|SiO4|Si2O7] Monoclnic 9.BG.05.

  Atheneta / Atheneta / Atheneite ANTROP.: [A] Athenea (= Atenea), deessa grega de la saviesa i les arts10, + [T] ta Clark et al., 1974 Pd2As Hexagonal 2.AC.05a.

  Balliranota / Balliranota / Balliranoite ANTROP.: [A] P. Ballirano (1964), cristallgraf itali, + [T] ta Chukanov et al., 2010 (Na,K)6Ca2[Cl2|CO3|Al6Si6O24] Hexagonal 9.FB.05.

  Barbertonita / Barbertonita / Barbertonita: es desacredita perqu sha comprovat que es tracta dun politip hexagonal de la stichtita (stichtita-2H) (Mills et al., 2011).

  Bariofarmacoalumita / Bariofarmacoalumita / Bariopharmacoalumite MIN.-PQ.: [P] bario- (bari), + [A] farmacoalumita (v.) Mills et al., 2011 Ba0.5Al4[(OH)4| (AsO4)3]4H2O Cbic 8.DK.12.

  Barioferrita / Barioferrita / Barioferrite QUM.: [A] bario (bari) + ferro, + [T] ita Murashko et al., 2010 BaFe3+12O19 Hexagonal 4.CC.45.

  Bariomicrolita / Bariomicrolita / Bariomicrolite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s la probable espcie hidrocenomicrolita.

  Barioperovskita / Barioperovskita / Barioperovskite MIN.-PQ.: [P] bario- (bari), + [A] perovskita (v.) Rossman, 2008 BaTiO3 Rmbic 4.CC.30.

  Bariopiroclor / Bariopirocloro / Bariopyrochlore: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s alguna espcie indeterminada del grup piroclor.

  Bassota / Bassota / Bassoite ANTROP.: [A] R. Basso (1947), mineralogista i cristallgraf itali, + [T] ta Bindi et al., 2011 SrV3O74H2O Monoclnic 4...

  Beaverita / Beaverita / Beaverite: es desacredita, per redefinici del supergrup alunita (Bayliss et al., 2010). Ara s beaverita-(Cu).

  Beaverita-(Cu) / Beaverita-(Cu) / Beaverite-(Cu) TOP.-MQ.: [A] Beaver (comtat), Utah, EUA, + [T] ita, + [M] Cu Butler & Schaller, 1911 (beaverite); Bayliss et al., 2010 PbCuFe3+2[(OH)6| (SO4)2] Trigonal 7.BC.10.

  Beaverita-(Zn) / Beaverita-(Zn) / Beaverite-(Zn) MIN.-MQ.: [A] beaverita (v. beaverita-(Cu)), + [M] Zn Sato et al., 2011 PbZnFe3+2[(OH)6|(SO4)2] Trigonal 7.BC.10.

 • Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012 NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS

  4 J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

  Bhounekita / Bhounekita / Bhounekite ANTROP.: [A] F. Bhounek (1898-1973), fsic txec, + [T] ita Plil et al., 2011 U4+[(SO4)2]4H2O Rmbic 7...

  Bendadata / Bendadata / Bendadaite TOP.: [A] Bendada (poblaci), Guarda, Portugal, + [T] ta Kolitsch et al., 2010 Fe2+Fe3+2[(OH)2|(AsO4)2]4H2O Monoclnic 8.DC.15.

  Betafita / Betafita / Betafite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Betafita passa a ser nom de grup; lantiga espcie betafita ara s les probables espcies oxicalciobetafita i/o oxiuranobetafita.

  Betpakdalita / Betpakdalita / Betpakdalite: es desacredita, per redefinici de diversos hetero-polimolibdats del grup betpakdalita (Williams et al., 2011). Betpakdalita passa a ser nom de grup; lantiga espcie betpakdalita ara s betpakdalita-CaCa.

  Betpakdalita-CaCa / Betpakdalita-CaCa / Betpakdalite-CaCa TOP.-MQ.: [A] Betpak-Dala (regi estepria), Kazakhstan, + [T] ita, + [M] CaCa Ermilova & Senderova, 1961 (betpakdali-te); Williams et al., 2011 Ca2MgFe3+3[As2Mo8O36(OH)]23H2O Monoclnic 7.GB...1

  Betpakdalita-NaCa / Betpakdalita-NaCa / Betpakdalite-NaCa MIN.-MQ.: [A] betpakdalita (v. betpakdalita-CaCa), + [M] NaCa Skvortsova et al., 1971 (sodium betpakdalite); Burke, 2008 (na-trobetpakdalite); Williams et al., 2011 Na2CaFe3+2[As2Mo6O28]15H2O Monoclnic 7.GB...

  Bindheimita / Bindheimita / Bindheimite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s la probable espcie oxiplumborometa.

  Bismutoestibiconita / Bismutoestibiconita / Bismutostibiconite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s alguna espcie indeterminada del grup rometa.

  Bismutomicrolita / Bismutomicrolita / Bismutomicrolite: es desacredita, per redefinici del super-grup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s alguna espcie indeterminada del grup microlita.

  Bismutopiroclor / Bismutopirocloro / Bismutopyrochlore: es desacredita, per redefinici del super-grup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s alguna espcie indeterminada del grup piroclor.

  Bitikleta-(SnAl) / Bitikleta-(SnAl) / Bitikleite-(SnAl) TOP.-MQ.: [A] Bitikle (fortificaci), Kabardino-Balkria Rep., Rssia, + [T] ta, + [M] SnAl Galuskina et al., 2010 Ca3Sn4+Sb5+Al3O12 Cbic 4...

  Bitikleta-(ZrFe) / Bitikleta-(ZrFe) / Bitikleite-(ZrFe) MIN.-MQ.: [A] bitikleta (v. bitikleta-(SnAl)), + [M] ZrFe Galuskina et al., 2010 Ca3ZrSb5+Fe3+3O12 Cbic 4...

  Blixita / Blixita / Blixite ANTROP.: [A] R. Blix (1898-1985), qumic suec, + [T] ita Gabrielson et al., 1958 Pb8O5(OH)2Cl4 Rmbic 3.DC.50.

  .......................................................

  1 Les espcies del grup betpakdalita es poden classificar com a molibdats (7.GB...), que sembla el ms correcte, o b com a arsenats (8.DM...).

 • NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012

  J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA 5

  Bobdownsita / Bobdownsita / Bobdownsite2 ANTROP.: [A] Bob T. Downs (), geofsic nord-americ, + [T] ita Gnos et al., 2002 / Tait et al., 2011 Ca9Mg[PO3F|(PO4)6] Trigonal 8.AC.45.

  Braitschita-(Ce) / Braitschita-(Ce) / Braitschite-(Ce) ANTROP.-MQ.: [A] O. Braitsch (1921-1966), geoqumic alemany, + [T] ita, + [M] Ce Raup et al., 1968 (braitschite); Nickel & Man-darino, 1987 Ca6Na(Ce,ETR)2[B24O39(OH)13]H2O3 Hexagonal 6.H0.10.

  Brearleyita / Brearleyita / Brearleyite ANTROP.: [A] A.J. Brearley (1958), mineralogista nord-americ, + [T] ita Ma et al., 2011 Ca12Al14O32Cl2 Cbic 4.CC.20.

  Brunogeierita / Brunogeierita / Brunogeierite ANTROP.: [A] Bruno Geier (1902-1987), mine-ralogista sud-afric, + [T] ita Nuber & Ottemann, 1972 Fe2+2[Ge4+O4] Cbic 9.AC.154.

  Buergerita / Buergerita / Buergerite: es desacredita, per redefinici del supergrup turmalina (Henry et al., 2011). Ara s fluorbuergerita.

  Cabazita-Mg / Chabasita-Mg / Chabazite-Mg MIN.-MQ.: [A] cabazita (v. cabazita-Ca), + [M] Mg Montagna et al., 2010 (Mg0.5,K,Ca0.5)3[Al3Si9O24]9-10H2O Trigonal 9.GD.10.

  Calciobetafita / Calciobetafita / Calciobetafite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s la probable espcie oxiuranobetafita.

  Calciolangbeinita / Calciolangbeinita / Calciolangbeinite MIN.-PQ.: [P] calcio- (calci), + [A] langbeinita (v.) Pekov et al., 2012 K2Ca2[(SO4)3] Cbic 7.AC.10.

  Capranicata / Capranicata / Capranicaite TOP.: [A] Capranica (poblaci), Laci, Itlia, + [T] ta Callegari et al., 2011 K(Ca,Na)2[Al4B4O12|Si2O6] Monoclnic 9.DB.50.

  Carlosbarbosata / Carlosbarbosata / Carlosbarbosaite ANTROP.: [A] Carlos P. Barbosa (1917-2003), comerciant de minerals brasiler, + [T] ta Atencio et al., 2012 (UO2)2Nb2O6(OH)22H2O Rmbic 4.GB...

  Ceriopiroclor-(Ce) / Ceriopirocloro-(Ce) / Ceriopyrochlore-(Ce): es desacredita, per rede-finici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s la probable espcie fluorcenopiro-clor i/o alguna espcie indeterminada del grup piroclor.

  Cesstibtantita / Cesstibtantita / Cesstibtantite: es desacredita, per redefinici del supergrup piroclor (Atencio et al., 2010). Ara s hidroxicenomicrolita.

  Charota / Charota / Charoite TOP.: [A] Charo (riu), Sakha R., Rssia, + [T] ta Rogova et al., 1978 (K,Sr,Ba,Mn)15-16(Ca,Na)32[(OH,F)4|Si70(O,OH)180]nH2O5 Monoclnic 9.DG.92.

  .......................................................

  2 Es desacredita lantiga bobdownsita (Gnos et al., 2002), dorigen meteortic, i es valida una nova bobdownsita (mateix nom

  i caracterstiques semblants), dorigen terrestre. 3 Nova frmula qumica de la braitschita-(Ce), per redefinici estructural (Rowland et al., 2011).

  4 La brunogeierita s redefineix com a nesogermanat, amb nova frmula, i es classifica entre els nesosilicats (tipus ringwoo-

  dita) (Williams et al., 2011). 5 Nova frmula qumica de la charota, per redefinici estructural (Rozhdestvenskaya et al., 2010).

 • Actualitzaci: juny 2010 a juny 2012 NOMENCLTOR DE LES ESPCIES MINERALS

  6 J. L. GARRIDO - J. M. YBARRA

  Clinometaborita / Clinometaborita / Clinometaborite MIN.-PC.: [P] clino- (monoclnic), + [A] metaborita (v.) Demartin et al., 2011 HBO2 BO(OH) Monoclnic 6.GD...

  Clinotirolita / Clinotirolita / Clinotyrolite: no hauria dhaver aparegut al Nomenclator perqu ja shavia comprovat que es tracta dun politip monoclnic de la tirolita (Krivovichev et al., 2006).

  Colusita / Colusita / Colusite TOP.: [A] Colusa (jaciment), Montana, EUA, + [T] ita Landon & Mogilnor, 1933 Cu12VAs3S16 Cbic 2.CB.30.

  Corallota / Corallota / Coralloite ANTROP.: [A] G. Corallo (1937), colleccionista de minerals itali, + [T] ta Callegari et al., 2012 Mn2+Mn3+2[(OH)2|(AsO4)2]4H2O Triclnic 8.DC.20.

  Cossata / Cossata / Cossaite ANTROP.: [A] A. Cossa (1833-1902), mineralogista itali, + [T] ta Demartin et al., 2011 (Mg0.5, )Al6[F6|HSO4|(SO4)6]36H2O Trigonal 7...

  Cranswickita / Cranswickita / Cranswickite ANTROP.: [A] L.M.D. Cranswick (1968-2010), cris-talloqumic australi, + [T] ita Peterson, 2011 Mg[SO4]4H2O Monoclnic 7.CB.15.

  Cromdravita / Cromdravita / Chromdravite: es desacredita, per redefinici del supergrup tur-malina (Henry et al., 2011). Ara s cromodravita.

  Cromodravita / Cromodravita / Chromium-dravite MIN.-PQ.: [P] cromo- (crom), + [A] dravita (v.) Rumantseva, 1983 (chromdravite); Henry et al., 2011 NaMg3Cr3+6[OH|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]

  Trigonal 9.CK.05.

  Cromschieffelinita / Cromschieffelinita / Chromschieffelinite MIN.-PQ.: [P] cromo- (crom), + [A] schieffelinita (v.) Kampf et al., 2012 Pb10[CrO4|Te6+6O20(OH)14]5H2O Rmbic 7.CD...

  Cuprokalininita / Cuprokalininita / Cuprokalininite MIN.-PQ.: [P] cupro- (coure), + [A] kali-ninita (v.) Reznitsky et al., 2010 CuCr2S4 Cbic 2.DA.05.

  Davidlloydita / Davidlloydita / Davidlloydite ANTROP.: [A] David Lloyd (1943), collec-cionista de minerals britnic, + [T] ita Hawthorne et al., 2012 Zn6[(AsO4)2]4H2O Tricl-nic 8.CA.70.

  Debatt...