of 36 /36
Lista candidaților înscriși la concursul de titularizare în alte județe, dar care optează pentru repartizare și în județul Cluj ordonată după nume, inițiala tatălui și prenume actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 Nr crt Număr fișă Disciplina de examen Nume și prenume Domiciliu Studii de bază 1.Nivel(e) studii 2.Profil(e) 3.Specializare(i) 4.Formă învățământ 5.Tip de învățământ absolvit 6.Studiile abs. în limba 7.Autorizate Studii de master 1.Profil(e) 2.Specializare(i) 3.Formă învățământ 4.Tip de învățământ absolvit 5.Studiile abs. în limba 1.Statutul anterior 2.Absolvent 2020 3.Media absolvire/ bacalaureat 4.Media de departajare 1. Specialitatea/modulul 1 2. Specialitatea/modulul 2 3. Specialitatea/modulul 3 1.Probă intensiv/bilingv 2.Probă orală la limba de predare 1 3.Probă orală la limba de predare 2 Avize și atestate 1.de culte 2.de alternativă 3.al unit.de. înv. mil. 4.seminar teologic 5.IGP/ARR 6.ed. specială 7.HIV 8.liceului pedagogic 9.unit. particulare Alte informații 1.Grad didactic 2.Vechime 3.Notă grad 4.Cod post ocupat în et. ant. Titular la: 1.Unitate de înv. 2.Nivel(e) 3.Disciplina(e) 1 1292 LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA ADOREAN I. COSMINA- GABRIELA AB PONOR 1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 2.STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 3.LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 4.Zi/Invatamant cu frecventa 5.Public 6.Limba română 7.Da 1.FILOLOGIE 2.LIMBA, LITERATURA SI CULTURA ENGLEZA IN CONTEXT EUROPEAN 3.Zi/Invatamant cu frecventa 4.Public 5.Limba română 1.Angajat pe perioada determinata 2.Nu 3.10 4.9,49 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1.Nu 2.Nu 3.Nu 4.Nu 5.Nu 6.Nu 7.Nu 8.Nu 9.Nu 1. 2.Definitivat 3.2 4.8,28 5. 1. 2. 3. 2 1431 RELIGIE ORTODOXA ALBERT I. MARIAN SJ SOLOMON 1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 2.TEOLOGIE / TEOLOGIE ORTODOXA; STIINTE UMANISTE SI ARTE/ TEOLOGIE ORTODOXA 3.TEOLOGIE ORTODOXA PASTORALA 4.Zi/Invatamant cu 1. 2. 3. 4. 5. 1.Fara statut anterior 2.Da 3.9 4.9,275 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1.ORTODOX 2.Nu 3.Nu 4.Nu 5.Nu 6.Nu 7.Nu 8.Nu 9.Nu 1. 2.Fara grad 3. 4. 5. 1. 2. 3.

actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

Lista candidaților înscriși la concursul de titularizare în alte județe,dar care optează pentru repartizare și în județul Cluj

ordonată după nume, inițiala tatălui și prenume actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15

Nrcrt

Numărfișă

Disciplina deexamen

Nume șiprenume

Domiciliu

Studii de bază1.Nivel(e) studii2.Profil(e)3.Specializare(i)4.Formăînvățământ5.Tip deînvățământ absolvit6.Studiile abs. înlimba7.Autorizate

Studii de master1.Profil(e)2.Specializare(i)3.Formăînvățământ4.Tip deînvățământabsolvit5.Studiile abs. înlimba

1.Statutul anterior2.Absolvent 20203.Media absolvire/bacalaureat4.Media dedepartajare

1. Specialitatea/modulul 12. Specialitatea/modulul 23. Specialitatea/modulul 3

1.Probăintensiv/bilingv2.Probă orală lalimba depredare 13.Probă orală lalimba depredare 2

Avize și atestate1.de culte2.de alternativă3.al unit.de. înv.mil.4.seminarteologic5.IGP/ARR6.ed. specială7.HIV8.liceuluipedagogic9.unit.particulare

Alte informații1.Graddidactic2.Vechime3.Notă grad4.Cod postocupat în et.ant.

Titular la:1.Unitate de înv.2.Nivel(e)3.Disciplina(e)

1 1292LIMBA SI

LITERATURAENGLEZA

ADOREAN I.COSMINA-GABRIELA

AB

PONOR

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURAROMANA - LIMBASI LITERATURAENGLEZA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.FILOLOGIE2.LIMBA,LITERATURA SICULTURAENGLEZA INCONTEXTEUROPEAN3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.104.9,49

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Definitivat3.24.8,285.

1.2.3.

2 1431 RELIGIEORTODOXA

ALBERT I.MARIAN

SJ

SOLOMON

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.TEOLOGIE /TEOLOGIEORTODOXA;STIINTE UMANISTESI ARTE/ TEOLOGIEORTODOXA3.TEOLOGIEORTODOXAPASTORALA4.Zi/Invatamant cu

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.94.9,275

1.2.3.

1. 2. 3.

1.ORTODOX2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

Page 2: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

frecventa5.Public6.Limba română7.Da

3 2137LIMBA SI

LITERATURAENGLEZA

ALBERT ST.ORSOLYA EVA

MS

LUDUŞ

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURAROMANA - LIMBASI LITERATURAENGLEZA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.6,534.6,05

1.2.3.

1. 2.Limba maghiarăAdmis3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.54.5.

1.2.3.

4 1748 LIMBA GERMANAMODERNA

ANTAL L.TŰNDE

BN

BISTRIŢA

1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA /POSTUNIVERSITAR2.FILOLOGIE3.LIMBA SILITERATURAGERMANA - LIMBASI LITERATURAMAGHIARA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Titular2.Nu3.7,834.8,14

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Definitivat3.124.8,25.

1.2.3.

5 2096 CONSILIEREPSIHOPEDAGOGICA ARBA G. ADELA

MM

SIGHETUMARMAŢIEI

1. POST LICEAL;STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.PEDAGOGIC;STIINTE SOCIALE SIPOLITICE /PSIHOLOGIE ;STIINTE SOCIALE /PSIHOLOGIE3.INVATATOR -EDUCATOARE;PSIHOLOGIE4.Zi/Invatamant cufrecventa; Invatamantla distanta5.Public; Public6.Limba română;Limba română7.Da; Da

1.2.3.4.5.

1.Titular2.Nu3.84.7,15

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Da7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Definitivat3.224.9,455.

1.2.3.

6 1667 LIMBA SILITERATURAROMANA SI

MATEMATICA,ELEMENTE DE

PEDAGOGIE

ATITIENEI G.RALUCA-

GEORGIANA

SV

MUNICIPIULSUCEAVA

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE SOCIALE

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.9,334.9,58

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

Page 3: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

SCOLARA,METODICA

PREDARII LIMBII SILITERATURII

ROMANE /COMUNICARII IN

LIMBA ROMANA SIMETODICAPREDARII

MATEMATICII /MATEMATICII SI

EXPLORARIIMEDIULUI IN

INVAȚAMANTULPRIMAR

(INVAȚAMANTPRIMAR IN LIMBA

ROMANA)

SI POLITICE /STIINTE ALEEDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

7.Nu8.Nu9.Nu

7 1485LIMBA SI

LITERATURAROMANA

BĂEȘTEAN-MIJA R.D. ANA -

MARIA

HD

HAŢEG

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURAROMANA - LIMBASI LITERATURAENGLEZA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.LIMBA SILITERATURA2.LIMBA ROMANAIN CONTEXTROMANIC3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română

1.Fara statut anterior2.Da3.9,734.10

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

8 1803LIMBA SI

LITERATURAENGLEZA

BENDRE P.RAUL-SERGIU

BH

MUNTENI

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURAROMANA - LIMBASI LITERATURAENGLEZA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Nu3.9,754.9,65

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

9 1609 EDUCATIE FIZICASI SPORT

BERCENI T.TEODORA-RALUCA

CJ

GHERLA

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I; STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /

1.EDUCATIE FIZICASI SPORT2.EDUCATIE FIZICA,FITNESS SIAGREMENT INTURISM3.Zi/Invatamant cu

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.104.9,06

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu

1.2.Definitivat3.4.9,195.

1.2.3.

Page 4: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

CONVERSIE DUPACICLUL I2.CULTURA FIZICASI SPORT /CULTURA FIZICA SISPORT; EDUCATIEFIZICA SI SPORT /EDUCATIE FIZICA SISPORT3.KINETOTERAPIESI MOTRICITATESPECIALA;EDUCATIE FIZICA SISPORTIVA4.Zi/Invatamant cufrecventa;Zi/Invatamant cufrecventa5.Public; Public6.Limba română;Limba română7.Da; Da

frecventa4.Public5.Limba română

8.Nu9.Nu

10 1302 BIOLOGIEBERINDEI VI.VALENTINA

IOANA

AB

SOHODOL

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE ALENATURII / BIOLOGIE; STIINTEBIOLOGICE SIBIOMEDICALE /BIOLOGIE3.BIOLOGIE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.9,334.8,08

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.04.5.

1.2.3.

11 1538

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

BICAN MV.RAHELA-DENISA

AB

MĂTIŞEŞTI

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.7,514.8,28

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Da7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

12 1798 MATEMATICA BÎRTA A.ALEXANDRA-

PAULA

BN

MAIERU

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE EXACTE /MATEMATICA ;MATEMATICA SISTIINTE ALENATURII /MATEMATICA3.MATEMATICAINFORMATICA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Nu3.8,34.8,54

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

Page 5: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

6.Limba română7.Da

13 3152 GEOGRAFIE BLAGA I.IONUT-BOGDAN

BH

ORADEA

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE ALENATURII /GEOGRAFIE ;MATEMATICA SISTIINTE ALENATURII /GEOGRAFIE3.GEOGRAFIE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.9,754.8,95

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

14 3159LIMBA SI

LITERATURAENGLEZA

BODEA I.DENISA -LORENA

BH

ORADEA

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURAENGLEZA - LIMBASI LITERATURAFRANCEZA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.8,624.8,385

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Definitivat3.54.8,365.

1.2.3.

15 2348

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

BOICIUC M.ADELA

MIHAELA

CJ

FLOREŞTI

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Nu3.8,334.7,86

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.04.5.

1.2.3.

16 1559 LIMBA SILITERATURA

ROMANA

BOKOR A.CRISTINA

SONIA

CJ

CLUJ-NAPOCA

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURAROMANA - LIMBA

1.LIMBA SILITERATURA2.MODELE DEINTERPRETARE INSPATIULMODERNITATIILITERAREROMANESTI SIUNIVERSALE3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română

1.Titular2.Nu3.94.8,719

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Gradul I (saudoctorat)3.154.105.

1.ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 BORLA2.GIMNAZIAL3.LIMBA SI LITERATURAROMANA

Page 6: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

SI LITERATURAFRANCEZA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Privat6.Limba română7.Da

17 1845 EDUCATIE FIZICASI SPORT

BONCEA F.B.STEFAN-

ALEXANDRU

AB

GÂRDE

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.EDUCATIE FIZICASI SPORT /EDUCATIE FIZICA SISPORT3.EDUCATIE FIZICASI SPORTIVA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.7,994.8,19

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.54.5.

1.2.3.

18 1463 EDUCATIE FIZICASI SPORT

BUDURLEANG.O. NARCISA-

EMILIA

BN

JIMBOR

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.EDUCATIE FIZICASI SPORT /EDUCATIE FIZICA SISPORT3.EDUCATIE FIZICASI SPORTIVA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.7,784.7,16

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

19 1381 LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

BUDURLEAN V.VALERIA

BN

JIMBOR

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I; STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE /ISTORIE ; STIINTEUMANISTE SI ARTE/ ISTORIE; STIINTESOCIALE SIPOLITICE / STIINTEALE EDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.ISTORIE;PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Invatamant ladistanta; Invatamant ladistanta

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.6,874.7,25

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Da7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.54.5.

1.2.3.

Page 7: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

5.Public; Public6.Limba română;Limba română7.Da; Da

20 1322LIMBA SI

LITERATURAROMANA

BUGA M. ANA-MARIA

BN

SÂNGEORZ-BĂI

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURAROMANA - LIMBASI LITERATURAENGLEZA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.FILOLOGIE2.STUDII LITERAREROMANESTI3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.104.9,06

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.34.5.

1.2.3.

21 5041

LIMBA SILITERATURAROMANA SI

MATEMATICA,ELEMENTE DE

PEDAGOGIESCOLARA,METODICA

PREDARII LIMBII SILITERATURII

ROMANE /COMUNICARII IN

LIMBA ROMANA SIMETODICAPREDARII

MATEMATICII /MATEMATICII SI

EXPLORARIIMEDIULUI IN

INVAȚAMANTULPRIMAR

(INVAȚAMANTPRIMAR IN LIMBA

ROMANA)

BULBOACĂ C.LORENA

GL

MUNICIPIULGALAŢI

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.9,754.9,687

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

22 1554

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

BURZ SI.SORINA

AB

LUNCAVESEŞTI

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.9,934.9,92

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Da7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

23 2158 LIMBA SILITERATURA

ENGLEZA

CADAR I.VALENTINA-

IOANA

AR

OLARI

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.104.10

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu

1.2.Fara grad3.14.5.

1.2.3.

Page 8: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

UMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURAROMANA - LIMBASI LITERATURAENGLEZA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

7.Nu8.Nu9.Nu

24 2128

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

CĂPĂȚÎNĂ P.IOANA-

GEORGIANA

OT

SLATINA

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.4.

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.04.5.

1.2.3.

25 1450

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

CELEMEN A.TEODOSIA-

IULIA

AR

ZIMANDUNOU

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE SOCIALESI POLITICE /STIINTE ALEEDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.8,574.7,31

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Definitivat3.24.8,535.

1.2.3.

26 1715 LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

CENAN AV.ADRIANA

MS

VALEALARGĂ

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE SOCIALESI POLITICE /STIINTE ALEEDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Invatamant ladistanta5.Public

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.8,54.7,25

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

Page 9: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

6.Limba română7.Da

27 1603 BIOLOGIECEUȚĂ I..BIANCA -

MARIA

HD

LIVADIA

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE ALENATURII / BIOLOGIE; STIINTEBIOLOGICE SIBIOMEDICALE /BIOLOGIE3.BIOLOGIE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.BIOLOGIE2.BIOLOGIEMEDICALA3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română

1.Fara statut anterior2.Da3.104.9,38

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

28 2844LIMBA SI

LITERATURAFRANCEZA

CHEȚ V.CAMELIA-

GEORGIANA

BH

PĂCĂLEŞTI

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURAFRANCEZA - LIMBASI LITERATURAROMANA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.FILOLOGIE2.TIPURI DEMODERNITATE INSPATIULANGLOFON SIFRANCOFON3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.9,254.8,82

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

29 2197LIMBA SI

LITERATURAFRANCEZA

CHINDRIȘ G.MĂRIUCA

MM

SĂCEL

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURAENGLEZA - LIMBASI LITERATURAFRANCEZA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.LIMBA SILITERATURA2.LIMBA SILITERATURAFRANCEZA.ABORDARICONTEMPORANE(IN LIMBAFRANCEZA)3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.9,664.9,48

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

30 1968 LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

CHIRAI G.ANAMARIA

IULIANA

MM

SIGHETUMARMAŢIEI

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Nu3.9,114.9,39

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

Page 10: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

5.Public6.Limba română7.Da

7.Nu8.Nu9.Nu

31 1545 LIMBA GERMANAMODERNA

COCERHAN A.ANGELA

PARASCHIVA

SV

RAŞCA

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURAENGLEZA - LIMBASI LITERATURAGERMANA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Nu3.9,014.7,67

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.04.5.

1.2.3.

32 3303LIMBA SI

LITERATURAROMANA

COPIL G.VALENTIN-

MARIUS

BH

ŞUNCUIUŞ

1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA /POSTUNIVERSITAR2.TEOLOGIE3.TEOLOGIEORTODOXADIDACTICA -LIMBA SILITERATURAROMANA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat in altdomeniu de activitate2.Nu3.7,164.7,26

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Gradul II3.104.9,255.

1.2.3.

33 1366

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

COSTEA V.ANDREEA

AB

COSTEŞTI

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.8,114.8,47

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Da7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

34 2436 FIZICACRĂCIUN-CEH

Ș. DELENKAREBEKA

AB

VESEUŞ

1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA /POSTUNIVERSITAR2.CHIMIE3.CHIMIE - FIZICA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.8,254.7,08

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

35 2422 MATEMATICA DALI C.ERZSEBET

MS

ALUNIŞ

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /

1.MATEMATICA2.MATEMATICADIDACTICA

1.Fara statut anterior2.Da

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu

1.2.Fara grad3.0

1.2.3.

Page 11: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE EXACTE /MATEMATICA ;MATEMATICA SISTIINTE ALENATURII /MATEMATICA3.MATEMATICA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba maghiară7.Da

3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba maghiară

3.9,664.9,245

4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

4.5.

36 2816 ISTORIE DANCIU I.IOANA-DENISA

BH

LUNCA

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE /ISTORIE ; STIINTEUMANISTE SI ARTE/ ISTORIE3.ISTORIE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.ISTORIE2.ISTORIA SI SOCIO- ANTROPOLOGIAEPOCII MODERNE3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română

1.Fara statut anterior2.Nu3.8,214.8,66

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

37 1550LIMBA SI

LITERATURAROMANA

DĂNESCU S.P.ROXANA -MIHAELA

HD

ORĂŞTIE

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURAROMANA - LIMBASI LITERATURAENGLEZA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.9,54.8,78

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

38 1715 MATEMATICA DAVIDAS IC.MARIA

CODRUTA

AB

CÂLNIC

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE EXACTE /MATEMATICA ;MATEMATICA SISTIINTE ALENATURII /MATEMATICA3.MATEMATICAINFORMATICA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.8,994.8,34

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

Page 12: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

6.Limba română7.Da

39 1406

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

DEOANCA A.CRISTINA-

AURICA

AB

ABRUD

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE SOCIALESI POLITICE /STIINTE ALEEDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.9,54.8,16

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Da7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.44.5.

1.2.3.

40 1800INFORMATICA SI

TEHNOLOGIAINFORMATIEI

DERSCANU DM.SMARANDA

BT

MUNICIPIULBOTOŞANI

1. MEDII; STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.PEDAGOGIC;STIINTEECONOMICE /CIBERNETICA,STATISTICA SIINFORMATICAECONOMICA ;STIINTE SOCIALE /CIBERNETICA,STATISTICA SIINFORMATICAECONOMICA3.INVATATOR -EDUCATOARE;INFORMATICAECONOMICA4.Zi/Invatamant cufrecventa;Zi/Invatamant cufrecventa5.Public; Public6.Limba română;Limba română7.Da; Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.8,54.8,51

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.14.5.

1.2.3.

41 1530 RELIGIEORTODOXA

DRĂGAN I.IOANA-

MELANIA

BN

DUMBRĂVENI

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.TEOLOGIE /TEOLOGIEORTODOXA;STIINTE UMANISTESI ARTE/ TEOLOGIEORTODOXA3.TEOLOGIEORTODOXADIDACTICA4.Zi/Invatamant cu

1.TEOLOGIE2.BIOETICA -MORALA, ETICA SIDEONTOLOGIE3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.9,374.8,9

1.2.3.

1. 2. 3.

1.ORTODOX2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Definitivat3.4.8,155.

1.2.3.

Page 13: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

frecventa5.Public6.Limba română7.Da

42 1988

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

DRĂGULINESCUO. CARMEN

BV

MUNICIPIULCODLEA

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.9,14.9,4387

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

43 1621

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

DUMITRAȘ C.ANDREEA-NICULINA

AB

CÂMPENI

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.8,154.8,52

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Da7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.14.5.

1.2.3.

44 1740

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

ELEKEȘ A.PATRICIA-BIANCA

SJ

ZALĂU

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE SOCIALESI POLITICE /STIINTE ALEEDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.84.7,995

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Da9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

45 1806 LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

FILIP D. DORANICOLETA

MM

BAIA MARE

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE SOCIALESI POLITICE /STIINTE ALEEDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Zi/Invatamant cufrecventa

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Nu3.104.9,59

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

Page 14: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

5.Public6.Limba română7.Da

46 1765LIMBA SI

LITERATURAROMANA

FLOREA M.DIANA

NICOLETA

MM

MUNICIPIULSIGHETU

MARMAŢIE

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURAROMANA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Nu3.8,964.9,48

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.04.5.

1.2.3.

47 1967

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

FRĂȚILĂ G.N.CASIANA-

MARIA

AB

BLAJ

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Nu3.7,834.8,24

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Da7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

48 2742

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

FRUMOASA D.MILENA

GEORGIA

DJ

MUNICIPIULCRAIOVA

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Nu3.9,434.9,68

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

49 2176 BIOLOGIEGALEA T.GEANINA-NICOLETA

SB

MUNICIPIULSIBIU

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE ALENATURII / BIOLOGIE; STIINTEBIOLOGICE SIBIOMEDICALE /BIOLOGIE3.BIOCHIMIE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.4.

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.04.5.

1.2.3.

50 1788 MATEMATICA GALEȘ F.FLORINA

BN

LUNCA ILVEI

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPA

1.2.3.

1.Fara statut anterior2.Nu3.8,664.8,01

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu

1.2.Fara grad3.

1.2.3.

Page 15: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

CICLUL I2.STIINTE EXACTE /MATEMATICA ;MATEMATICA SISTIINTE ALENATURII /MATEMATICA3.MATEMATICA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

4.5.

5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

4.5.

51 2747

LIMBA SILITERATURAROMANA SI

MATEMATICA,ELEMENTE DE

PEDAGOGIESCOLARA,METODICA

PREDARII LIMBII SILITERATURII

ROMANE /COMUNICARII IN

LIMBA ROMANA SIMETODICAPREDARII

MATEMATICII /MATEMATICII SI

EXPLORARIIMEDIULUI IN

INVAȚAMANTULPRIMAR

(INVAȚAMANTPRIMAR IN LIMBA

ROMANA)

GĂMAN M.RODICA -CLAUDIA

DJ

CRAIOVA

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE SOCIALESI POLITICE /STIINTE ALEEDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Da3.4.

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Da7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.54.5.

1.2.3.

52 2216LIMBA SI

LITERATURAFRANCEZA

GORI-MOROȘANV. RALUCA-

VASILICA

SV

VATRADORNEI

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURAFRANCEZA - LIMBASI LITERATURAENGLEZA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.LIMBA SILITERATURA2.COMUNICAREMULTILINGVA SIMULTICULTURALA3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română;Limba franceză

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.104.9,529

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Definitivat3.4.8,65.

1.2.3.

53 1654 LIMBA SILITERATURA

ROMANA

HĂGĂTIȘ S.LORENA

SV

MUNICIPIULVATRA

DORNEI

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTE

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.74.7,05

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.04.5.

1.2.3.

Page 16: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

SI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURAFRANCEZA - LIMBASI LITERATURAROMANA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

54 1460 GEOGRAFIEHERCHI D.MARCELA-

DOINA

AB

OCNA MUREŞ

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE ALENATURII /GEOGRAFIE ;MATEMATICA SISTIINTE ALENATURII /GEOGRAFIE3.GEOGRAFIE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.7,54.7,04

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.14.5.

1.2.3.

55 1573

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

HIDIŞAN M.P.ADELA-

DANIELA

AB

OCNA MUREŞ

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I; STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA;STIINTE SOCIALE SIPOLITICE / STIINTEALE EDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.LIMBA SILITERATURAROMANA - LIMBASI LITERATURAENGLEZA;PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Zi/Invatamant cufrecventa;Zi/Invatamant cufrecventa5.Public; Public6.Limba română;Limba română7.Da; Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.94.8,9

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Da7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.24.5.

1.2.3.

Page 17: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

56 1856 LIMBA SILITERATURA

ROMANA

HOZA G. SILVIA-LETIȚIA

BN

MAIERU

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURAROMANA - LIMBASI LITERATURAENGLEZA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.9,414.8,79

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

57 1430

LIMBA SILITERATURAMAGHIARA

MATERNA, LIMBASI LITERATURA

ROMANA SIUNIVERSALA

PENTRU COPII,PEDAGOGIE

PRESCOLARA,METODICAPREDARII

ACTIVITAȚILOR INLIMBA MAGHIARA

MATERNA SIMETODICAPREDARII

ACTIVITAȚILOR INLIMBA ROMANA IN

INVAȚAMANTULPRESCOLAR

ILYES O.KRISTINA-

ARETTA

SJ

GURUSLĂU

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE SOCIALESI POLITICE /STIINTE ALEEDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba maghiară7.Da

1.STIINTE ALEEDUCATIEI2.METODE SIPRACTICIALTERNATIVE ININVATAMANTULPRIMAR SIPRESCOLAR3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba maghiară

1.Angajat pe perioadade viabiltate apostului/catedrei2.Nu3.84.8,26

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Definitivat3.34.9,025.

1.GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL TETIȘU2.PRESCOLAR3.EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBAMAGHIARA)

58 1737

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

IOJA I. DENISASTELUȚA

BN

ILVA MICA

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE SOCIALESI POLITICE /STIINTE ALEEDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.8,334.8,52

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Da7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

59 1453 MATEMATICA LAZA V. MARIA-TEODORA

SM

SATU MARE

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPA

1.2.3.

1.Fara statut anterior2.Nu3.9,24.9,22

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu

1.2.Fara grad3.

1.2.3.

Page 18: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

CICLUL I2.STIINTE EXACTE /MATEMATICA ;MATEMATICA SISTIINTE ALENATURII /MATEMATICA3.MATEMATICAINFORMATICA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

4.5.

5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

4.5.

60 2935 EDUCATIEMUZICALA

LAZAR G.GABRIELA

BH

POPEŞTI

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.ARTE / MUZICA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / MUZICA3.PEDAGOGIEMUZICALA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.6,54.8,005

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

61 2188 EDUCATIEMUZICALA

LAZEA D.ADINA-JEANINA

AR

ARAD

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I;SUPERIOARE-SCURTA DURATA2.ARTE / MUZICA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / MUZICA;MUZICA3.PEDAGOGIEMUZICALA;PEDAGOGIEMUZICALA4.Invatamant ladistanta; Zi/Invatamantcu frecventa5.Public; Public6.Limba română;Limba română7.Da; Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.6,934.6,79

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Definitivat3.114.105.

1.2.3.

62 1746

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

LUCACIU I.DENISA-

ANDRADA

MS

MUNICIPIULTÎRGU MUREŞ

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.8,014.8,79

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.04.5.

1.2.3.

63 1793 LIMBA SILITERATURAROMANA SI

MATEMATICA,

MAGDAȘ G.MANUELA-

IOANA

SJ

SOLOMON

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPA

1.2.3.

1.Fara statut anterior2.Da3.94.9,245

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu

1.2.Fara grad3.

1.2.3.

Page 19: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

ELEMENTE DEPEDAGOGIESCOLARA,METODICA

PREDARII LIMBII SILITERATURII

ROMANE /COMUNICARII IN

LIMBA ROMANA SIMETODICAPREDARII

MATEMATICII /MATEMATICII SI

EXPLORARIIMEDIULUI IN

INVAȚAMANTULPRIMAR

(INVAȚAMANTPRIMAR IN LIMBA

ROMANA)

CICLUL I2.STIINTE SOCIALESI POLITICE /STIINTE ALEEDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

4.5.

5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

4.5.

64 2927 EDUCATIEMUZICALA

MĂLAN M.MIHAI-EMILIAN

CJ

NEGRENI

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.ARTE / MUZICA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / MUZICA3.MUZICA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.7,54.7,485

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

65 1669LIMBA SI

LITERATURAROMANA

MÂNDRA DD.ALEXANDRA

TEODORA

AR

ARAD

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURAROMANA - LIMBASI LITERATURAENGLEZA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.9,54.9,65

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.04.5.

1.2.3.

66 1331

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

MĂRGINEAN M.GEORGIANA-

MIRELA

SJ

ZALĂU

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.7,314.8,22

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Definitivat3.44.8,325.

1.2.3.

Page 20: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

67 1642 LIMBA SILITERATURAROMANA SI

MATEMATICA,ELEMENTE DE

PEDAGOGIESCOLARA,METODICA

PREDARII LIMBII SILITERATURII

ROMANE /COMUNICARII IN

LIMBA ROMANA SIMETODICAPREDARII

MATEMATICII /MATEMATICII SI

EXPLORARIIMEDIULUI IN

INVAȚAMANTULPRIMAR

(INVAȚAMANTPRIMAR IN LIMBA

ROMANA)

MARIAN Z.CAROLINA

CJ

MINTIUGHERLII

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.8,594.8,71

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Definitivat3.94.7,935.

1.2.3.

68 1966EDUCATIEMUZICALA

SPECIALIZATA

MARINESCUC.V. ANDREEA-

GABRIELA

GJ

MUNICIPIULTÂRGU JIU

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.ARTE / MUZICA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / MUZICA3.INTERPRETAREMUZICALA -CANTO4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.MUZICA2.INTERPRETAREMUZICALA(CANTO)3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română

1.Fara statut anterior2.Da3.104.9,95

1.ARTA VOCALA2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

69 1666 EDUCATIETEHNOLOGICA SI

APLICATIIPRACTICE

MESZAROS G.SZABOLCS

TAMAS

BH

ORADEA

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I; STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I;SUPERIOARE-LUNGA DURATA /POSTUNIVERSITAR2.STIINTE ALENATURII /GEOGRAFIE ;MATEMATICA SISTIINTE ALENATURII /GEOGRAFIE;STIINTE UMANISTE/ ISTORIE ; STIINTEUMANISTE SI ARTE/ ISTORIE;EDUCATIETEHNOLOGICA3.GEOGRAFIATURISMULUI;ISTORIE; EDUCATIE

1.GEOGRAFIE2.TOURISMMANAGEMENTAND PLANNING (INLIMBA ENGLEZA)3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba engleză

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.9,54.8,88

1.2.3.

1. 2.Limba maghiarăAdmis3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Definitivat3.44.85.

1.2.3.

Page 21: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

TEHNOLOGICA4.Zi/Invatamant cufrecventa;Zi/Invatamant cufrecventa;Zi/Invatamant cufrecventa5.Public; Public; Public6.Limba română;Limba română; Limbaromână7.Da; Da; Da

70 1441

LIMBA SILITERATURAROMANA SI

MATEMATICA,ELEMENTE DE

PEDAGOGIESCOLARA,METODICA

PREDARII LIMBII SILITERATURII

ROMANE /COMUNICARII IN

LIMBA ROMANA SIMETODICAPREDARII

MATEMATICII /MATEMATICII SI

EXPLORARIIMEDIULUI IN

INVAȚAMANTULPRIMAR

(INVAȚAMANTPRIMAR IN LIMBA

ROMANA)

MÎNZAT I.MARIANA-CORNELIA

CJ

JICHIŞU DEJOS

1. POST LICEAL2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Privat6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Nu3.9,084.8,94

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Definitivat3.4.8,595.

1.2.3.

71 1868 FIZICAMITRICI S.STANCA-

GEORGETA

CJ

MUNICIPIULTURDA

1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA /POSTUNIVERSITAR;SUPERIOARE-LUNGA DURATA /POSTUNIVERSITAR2.FIZICA;INFORMATICA3.FIZICATEHNOLOGICA;INFORMATICAAPLICATA SIPROGRAMARE4.Zi/Invatamant cufrecventa;Zi/Invatamant cufrecventa5.Public; Public6.Limba română;Limba română7.Da; Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.7,24.7,85

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Gradul II3.194.9,935.

1.2.3.

72 1423 LIMBA SILITERATURAROMANA SI

MATEMATICA,ELEMENTE DE

PEDAGOGIESCOLARA,METODICA

PREDARII LIMBII SILITERATURII

MOISĂ M.P.DIANA-MARIA

AR

ŞICULA

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I; STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Da3.8,254.8,84

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.14.5.

1.2.3.

Page 22: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

ROMANE /COMUNICARII IN

LIMBA ROMANA SIMETODICAPREDARII

MATEMATICII /MATEMATICII SI

EXPLORARIIMEDIULUI IN

INVAȚAMANTULPRIMAR

(INVAȚAMANTPRIMAR IN LIMBA

ROMANA)

UMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA;STIINTE SOCIALE SIPOLITICE / STIINTEALE EDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.LIMBA SILITERATURAROMANA - LIMBI SILITERATURIMODERNE(ITALIANA);PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Zi/Invatamant cufrecventa;Zi/Invatamant cufrecventa5.Public; Public6.Limba română;Limba română7.Da; Da

73 1855 MATEMATICA MOISIL G.SABINA

BN

ŞANŢ

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE EXACTE /MATEMATICA ;MATEMATICA SISTIINTE ALENATURII /MATEMATICA3.MATEMATICAINFORMATICA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.8,754.8,555

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

74 2754 MATEMATICA MOLNAR I.ABIGAIL -

ENIKO

CJ

FLOREŞTI

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I; STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE EXACTE /MATEMATICA ;MATEMATICA SISTIINTE ALENATURII /MATEMATICA;STIINTEECONOMICE /FINANTE ; STIINTESOCIALE / FINANTE3.MATEMATICA;FINANTE SI BANCI

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.4.

1.2.3.

1. 2.Limba maghiară 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

Page 23: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

4.Zi/Invatamant cufrecventa;Zi/Invatamant cufrecventa5.Public; Public6.Limba română;Limba română7.Da; Da

75 1635 FIZICAMORUȘ V.

MAGDALENAAMALIA

HD

PETRILA

1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA /POSTUNIVERSITAR;STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.FIZICA; STIINTEINGINERESTI /CALCULATOARE SITEHNOLOGIAINFORMATIEI3.FIZICA;CALCULATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa;Zi/Invatamant cufrecventa5.Public; Public6.Limba română;Limba română7.Da; Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.7,374.7,05

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Gradul I (saudoctorat)3.194.105.

1.2.3.

76 1508 ISTORIEMUNTEAN -.NAPOLEON

DOLAR

AB

ALBA IULIA

1. SUPERIOARE-SCURTA DURATA2.ISTORIE3.ISTORIE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.9,54.9,15

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

77 1795LIMBA SI

LITERATURAROMANA

MURĂȘAN V.LIGIA

SJ

ALMAŞU

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURAROMANA -LITERATURAUNIVERSALA SICOMPARATA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.104.9,77

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

78 1595 CHIMIE MUREȘAN S E.SORANA-ADELINA

SJ

TIHĂU

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Nu3.8,914.8,9

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

Page 24: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

2.STIINTEINGINERESTI /INGINERIECHIMICA3.INGINERIA SIINFORMATICAPROCESELORCHIMICE SIBIOCHIMICE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

79 1844

LIMBA SILITERATURAROMANA SI

MATEMATICA,ELEMENTE DE

PEDAGOGIESCOLARA,METODICA

PREDARII LIMBII SILITERATURII

ROMANE /COMUNICARII IN

LIMBA ROMANA SIMETODICAPREDARII

MATEMATICII /MATEMATICII SI

EXPLORARIIMEDIULUI IN

INVAȚAMANTULPRIMAR

(INVAȚAMANTPRIMAR IN LIMBA

ROMANA)

MUREȘAN V.RALUCA

ANDREEA

MS

TÎRGU MUREŞ

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE SOCIALESI POLITICE /STIINTE ALEEDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.7,934.9,21

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

80 1909

LIMBA SILITERATURAROMANA SI

MATEMATICA,ELEMENTE DE

PEDAGOGIESCOLARA,METODICA

PREDARII LIMBII SILITERATURII

ROMANE /COMUNICARII IN

LIMBA ROMANA SIMETODICAPREDARII

MATEMATICII /MATEMATICII SI

EXPLORARIIMEDIULUI IN

INVAȚAMANTULPRIMAR

(INVAȚAMANTPRIMAR IN LIMBA

ROMANA)

NEAGA A.ELENA IULIA

MS

BREAZA

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Nu3.9,284.9,45

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

81 1985 LIMBA SILITERATURAROMANA SI

MATEMATICA,ELEMENTE DE

NEGOITESCU I.ELENA

MARIANA

AB

CUGIR

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.94.9,25

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.STEP BY STEP3.Nu4.Nu5.Nu

1.2.Definitivat3.24.9,235.

1.2.3.

Page 25: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

PEDAGOGIESCOLARA,METODICA

PREDARII LIMBII SILITERATURII

ROMANE /COMUNICARII IN

LIMBA ROMANA SIMETODICAPREDARII

MATEMATICII /MATEMATICII SI

EXPLORARIIMEDIULUI IN

INVAȚAMANTULPRIMAR

(INVAȚAMANTPRIMAR IN LIMBA

ROMANA)

2.STIINTE SOCIALESI POLITICE /STIINTE ALEEDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Invatamant ladistanta5.Public6.Limba română7.Da

6.Da7.Nu8.Nu9.Nu

82 1414 MATEMATICA NEGREA D.MIHAI TEODOR

AB

ALBAC

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE EXACTE /MATEMATICA ;MATEMATICA SISTIINTE ALENATURII /MATEMATICA3.MATEMATICAINFORMATICA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.8,884.8,2

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

83 2186 EDUCATIE FIZICASI SPORT

NIKOLOVA K..ELENA

DJ

CRAIOVA

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTASPORTULUI SIEDUCATIEI FIZICE /EDUCATIE FIZICA SISPORT3.EDUCATIE FIZICASI SPORTIVA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Da3.104.9,775

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

84 1435 LIMBA SILITERATURA

ENGLEZA

NOVAC I. ANAMARIA

DB

TÂRGOVIŞTE

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURA

1.LIMBA SILITERATURA2.LIMBA SILITERATURA -PERSPECTIVETEORETICE SIDIDACTICE3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română

1.Fara statut anterior2.Nu3.94.8,779

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Definitivat3.44.8,215.

1.2.3.

Page 26: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

ROMANA - LIMBASI LITERATURAENGLEZA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

85 3734 ISTORIE OFRIM GH.LIVIA MARIA

MM

ORAŞ VIŞEUDE SUS

1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA /POSTUNIVERSITAR2.ISTORIE3.ISTORIE -ARHEOLOGIE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.104.9,435

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.14.5.

1.2.3.

86 2269

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

OLTEAN V.LOREDANA

BH

HAIEU

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE SOCIALESI POLITICE /STIINTE ALEEDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Frecvena redusa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.104.9,35

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Definitivat3.94.8,925.

1.2.3.

87 1501LIMBA SI

LITERATURAENGLEZA

PANAIT I.MARIA EMILIA

VL

ŞTEFĂNEŞTI

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURAENGLEZA - LIMBASI LITERATURAFRANCEZA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.94.9,145

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

88 1605 LIMBA SILITERATURAMAGHIARA

MATERNA, LIMBASI LITERATURA

ROMANA SIUNIVERSALA

PAP E. NOEMI BN

MATEI

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE SOCIALESI POLITICE /

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.104.9,87

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Da7.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

Page 27: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

PENTRU COPII,PEDAGOGIE

PRESCOLARA,METODICAPREDARII

ACTIVITAȚILOR INLIMBA MAGHIARA

MATERNA SIMETODICAPREDARII

ACTIVITAȚILOR INLIMBA ROMANA IN

INVAȚAMANTULPRESCOLAR

STIINTE ALEEDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba maghiară7.Da

8.Nu9.Nu

89 1489

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

PAŞCA I.MIRELA

AB

SFOARTEA

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOR4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.8,94.8,91

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Da7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

90 1889 MATEMATICAPĂUCEAN I..

AMALIA-CRUCIȚA

AB

SEBEŞ

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE EXACTE /MATEMATICA ;MATEMATICA SISTIINTE ALENATURII /MATEMATICA3.MATEMATICAINFORMATICA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba engleză7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.8,664.8,75

1.2.3.

1. 2.Limba românăAdmis3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

91 1788 MATEMATICA PĂUȘAN I.TUDOR-IOAN

SJ

ZALĂU

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE EXACTE /MATEMATICA ;MATEMATICA SISTIINTE ALENATURII /MATEMATICA3.MATEMATICA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.8,244.8,545

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

92 1378 LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

POJAR L. IULIA-FLORINA

SJ

ZALĂU

1. MEDII; STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.PEDAGOGIC;

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.9,164.8,78

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

Page 28: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

STIINTE SOCIALE SIPOLITICE / STIINTEALE EDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.INVATATOR -EDUCATOARE;PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Zi/Invatamant cufrecventa;Zi/Invatamant cufrecventa5.Public; Public6.Limba română;Limba română7.Da; Da

7.Nu8.Da9.Nu

93 2083

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

POLOȘAN V.ANCA

NT

IVANEŞ

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE SOCIALESI POLITICE /STIINTE ALEEDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.74.7,43

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

94 1548 MATEMATICA POP D. LORENASJ

ZALĂU

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE EXACTE /MATEMATICA ;MATEMATICA SISTIINTE ALENATURII /MATEMATICA3.MATEMATICAINFORMATICA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.4.

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

95 1741 LIMBA SILITERATURAROMANA SI

MATEMATICA,ELEMENTE DE

PEDAGOGIESCOLARA,METODICA

POPA C. ANCA-MARIA

SB

SIBIU

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE SOCIALESI POLITICE /STIINTE ALE

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.8,94.9,31

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu

1.2.Fara grad3.04.5.

1.2.3.

Page 29: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

PREDARII LIMBII SILITERATURII

ROMANE /COMUNICARII IN

LIMBA ROMANA SIMETODICAPREDARII

MATEMATICII /MATEMATICII SI

EXPLORARIIMEDIULUI IN

INVAȚAMANTULPRIMAR

(INVAȚAMANTPRIMAR IN LIMBA

ROMANA)

EDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

8.Nu9.Nu

96 1894

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

RAICU V.ANDREEA-CARMEN

OT

MUNICIPIULSLATINA

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.4.

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

97 1905FILOSOFIE SI

LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE

RASCA T. DAN-LIVIU

AB

SOHODOL

1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA /POSTUNIVERSITAR2.TEOLOGIE3.TEOLOGIEADVENTISTA -LITERE (LIMBA SILITERATURAROMANA)4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.FILOSOFIE2.FILOSOFIEANTICA SIMEDIEVALA3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.94.8,27

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.14.5.

1.2.3.

98 4948

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

RUS E.VERONICAMIHAELA

CJ

MUNICIPIULCLUJ-

NAPOCA

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE SOCIALESI POLITICE /STIINTE ALEEDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Invatamant ladistanta5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.104.9,88

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

99 2050 LIMBA SILITERATURAROMANA SI

MATEMATICA,

RUSU N. MIHAICOSMIN

IS

HELEŞTENI

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE

1.2.3.

1.Fara statut anterior2.Nu3.9,664.9,8

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu

1.2.Fara grad3.

1.2.3.

Page 30: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

ELEMENTE DEPEDAGOGIESCOLARA,METODICA

PREDARII LIMBII SILITERATURII

ROMANE /COMUNICARII IN

LIMBA ROMANA SIMETODICAPREDARII

MATEMATICII /MATEMATICII SI

EXPLORARIIMEDIULUI IN

INVAȚAMANTULPRIMAR

(INVAȚAMANTPRIMAR IN LIMBA

ROMANA)

4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

4.5.

5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

4.5.

100 1328

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

SCURTU V.FLORINA-

AUGUSTINA

BN

MAIERU

1. MEDII; STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.PEDAGOGIC;STIINTE ALENATURII /GEOGRAFIE ;MATEMATICA SISTIINTE ALENATURII /GEOGRAFIE3.INVATATOR -EDUCATOARE;GEOGRAFIATURISMULUI4.Zi/Invatamant cufrecventa;Zi/Invatamant cufrecventa5.Public; Public6.Limba română;Limba română7.Da; Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.104.9,21

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Da7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.34.5.

1.2.3.

101 2123 ISTORIEŞERBAN I.CAMELIA-

MARIA

BN

ZAGRA

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE /ISTORIE ; STIINTEUMANISTE SI ARTE/ ISTORIE3.ISTORIE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.9,54.8,25

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Definitivat3.4.8,75.

1.2.3.

102 2239 LIMBA SILITERATURAFRANCEZA

SINANE T.ANASTASIA-

CRISTINA

CT

OVIDIU

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE

1.LIMBA SILITERATURA2.LIMBAFRANCEZA SIPLURILINGVISM INSPATIUL

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.9,754.9,016

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu

1.2.Definitivat3.104.8,15.

1.2.3.

Page 31: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

UMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURAFRANCEZA - LIMBASI LITERATURASTRAINA/MATERNA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

EUROPEAN3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română

7.Nu8.Nu9.Nu

103 1734 BIOLOGIE SÎSÎIAC C.LAVINIA-MARIA

BT

HUDUM

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE ALENATURII / BIOLOGIE; STIINTEBIOLOGICE SIBIOMEDICALE /BIOLOGIE3.BIOLOGIE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.8,684.7,56

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Definitivat3.64.8,145.

1.2.3.

104 3077

EDUCATIESOCIALA

(GANDIRE CRITICASI DREPTURILE

COPILULUI,EDUCATIE

INTERCULTURALA,EDUCATIE PENTRU

CETATENIEDEMOCRATICA

STADOLEANUR. CARMEN

ALEXANDRA

BT

BOTOŞANI

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE SOCIALESI POLITICE /STIINTE POLITICE ;STIINTE SOCIALE /STIINTE POLITICE3.STIINTE POLITICE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.STIINTE POLITICE2.POLITICI PUBLICESI MANAGEMENTINSTITUTIONAL3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.104.9,79

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

105 1907EDUCATIEMUZICALA

SPECIALIZATASTAN I. ALIDA-

MARIA

CJ

CLUJ-NAPOCA

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.ARTE / MUZICA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / MUZICA3.INTERPRETAREMUZICALA -INSTRUMENTE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.MUZICA2.INTERPRETAREMUZICALA3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.9,664.9,52

1.MUZICAINSTRUMENTALA:TROMPETA2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Definitivat3.54.85.

1.2.3.

106 1700 INFORMATICA SITEHNOLOGIAINFORMATIEI

STEAU M.MIHAI-LUCIAN

AB

ALBA IULIA

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /

1.INFORMATICA2.PROGRAMAREAVANSATA SI BAZE

1.Fara statut anterior2.Da

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu

1.2.Fara grad3.

1.2.3.

Page 32: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE EXACTE /INFORMATICA ;MATEMATICA SISTIINTE ALENATURII /INFORMATICA3.INFORMATICA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

DE DATE3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română

3.104.9,43

4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

4.5.

107 1339

LIMBA SILITERATURAMAGHIARA

MATERNA, LIMBASI LITERATURA

ROMANA SIUNIVERSALA

PENTRU COPII,PEDAGOGIE

PRESCOLARA,METODICAPREDARII

ACTIVITAȚILOR INLIMBA MAGHIARA

MATERNA SIMETODICAPREDARII

ACTIVITAȚILOR INLIMBA ROMANA IN

INVAȚAMANTULPRESCOLAR

SZABÓ J.MÁRIA-ENIKŐ

CV

MUNICIPIULSFÂNTU

GHEORGHE

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE SOCIALESI POLITICE /STIINTE ALEEDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba maghiară7.Da

1.2.3.4.5.

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.94.8,54

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Gradul II3.84.9,375.

1.2.3.

108 1753

LIMBA SILITERATURAMAGHIARA

MATERNA, LIMBASI LITERATURA

ROMANA SIUNIVERSALA

PENTRU COPII,PEDAGOGIE

PRESCOLARA,METODICAPREDARII

ACTIVITAȚILOR INLIMBA MAGHIARA

MATERNA SIMETODICAPREDARII

ACTIVITAȚILOR INLIMBA ROMANA IN

INVAȚAMANTULPRESCOLAR

SZABÓ SA.ALEXANDRA

SJ

ZALĂU

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE SOCIALESI POLITICE /STIINTE ALEEDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba maghiară7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.104.9,49

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

109 1460 EDUCATIEMUZICALA

SPECIALIZATA

SZAKÁCS J.BOGLÁRKA

HR

GHEORGHENI

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.ARTE / MUZICA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / MUZICA3.MUZICOLOGIE4.Zi/Invatamant cufrecventa

1.MUZICA2.EDUCATIEMUZICALACONTEMPORANASI CULTURIMUZICALERELIGIOASE3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba maghiară

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.8,914.9,015

1.2.3.

1. 2.Limba maghiarăAdmis3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.14.5.

1.2.3.

Page 33: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

5.Public6.Limba română7.Da

110 2085 MATEMATICA ȚAPOȘ VN.PAUL-RĂZVAN

AR

ARAD

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE EXACTE /MATEMATICA ;MATEMATICA SISTIINTE ALENATURII /MATEMATICA3.MATEMATICA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.MATEMATICA2.MATEMATICADIDACTICA3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română

1.Fara statut anterior2.Da3.104.9,946

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.04.5.

1.2.3.

111 1580

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

TARADACIUCOF. AMALIA-

MARIA

BT

MUNICIPIULBOTOŞANI

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.8,914.9,14

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.04.5.

1.2.3.

112 1499 MATEMATICAȚEPEȘ R G.ADRIANA-

IOANA

HR

TULGHEŞ

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE EXACTE /MATEMATICA ;MATEMATICA SISTIINTE ALENATURII /MATEMATICA3.MATEMATICAINFORMATICA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.MATEMATICA2.MATEMATICADIDACTICA3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română

1.Angajat pe perioadadeterminata2.Nu3.8,774.9,33

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

113 1806 CONSILIEREPSIHOPEDAGOGICA

TICULA MA.ANA MARIA

HD

DEVA

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE SOCIALESI POLITICE /STIINTE ALEEDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /STIINTE ALEEDUCATIEI3.PEDAGOGIE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public

1.STIINTE ALEEDUCATIEI2.CONSILIERESCOLARA SIASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română

1.Fara statut anterior2.Nu3.9,334.8,85

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

Page 34: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

6.Limba română7.Da

114 1823LIMBA SI

LITERATURAROMANA

ȚÎRLEA V.OLIVIA-

CARMEN

MM

BAIA MARE

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.LIMBA SILITERATURAROMANA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.LIMBA SILITERATURA2.LIMBA ROMANAIN CONTEXTROMANIC3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română

1.Fara statut anterior2.Nu3.104.9,8

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

115 1570

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

TODEA C.ADRIANA

AB

DEALULĂMĂŞOI

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.7,114.7,77

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Da7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

116 1566

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

TODEA C.CLAUDIA

AB

DEALULĂMĂŞOI

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.6,814.7,62

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Da7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

117 1561

LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE INGRADINIȚA DE

COPII

TRIF D.MIHAELA

AB

DÂRLEŞTI

1. MEDII2.PEDAGOGIC3.INVATATOR -EDUCATOARE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.9,034.9,08

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Da7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

118 1334 LIMBA SILITERATURA

ROMANA,PEDAGOGIA

PRESCOLARA SIMETODICA

DESFASURARIIACTIVITAȚILOR

INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN

TRIF OA.NATALIARAMONA

HD

BRAD

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE SOCIALESI POLITICE /STIINTE ALEEDUCATIEI ;STIINTE SOCIALE /

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.104.9,87

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

Page 35: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

GRADINIȚA DECOPII

STIINTE ALEEDUCATIEI3.PEDAGOGIAINVATAMANTULUIPRIMAR SIPRESCOLAR4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

119 2194LIMBA SI

LITERATURAROMANA

TURCU Ș.DENISA

STEFANA

MS

TÎRGU MUREŞ

1. MEDII; STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.PEDAGOGIC;STIINTE UMANISTE/ LIMBA SILITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA3.INVATATOR -EDUCATOARE;LIMBA SILITERATURAROMANA - LIMBASI LITERATURAENGLEZA4.Zi/Invatamant cufrecventa;Zi/Invatamant cufrecventa5.Public; Public6.Limba română;Limba română7.Da; Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.8,794.8,89

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

120 1734 MATEMATICAUILĂCAN GO.

ROXANA-VIORICA

AB

SEBEŞ

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE EXACTE /MATEMATICA ;MATEMATICA SISTIINTE ALENATURII /MATEMATICA3.MATEMATICAINFORMATICA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.9,164.9,14

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

121 1425 LIMBA SILITERATURA

ROMANA

VARGA VC.DIANA-CĂLINA

SJ

ZALĂU

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTEUMANISTE / LIMBASI LITERATURA ;STIINTE UMANISTESI ARTE / LIMBA SILITERATURA

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Da3.4.

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

Page 36: actualizată la data 02.08.2021 ora 10:15 ordonată după

3.LIMBA SILITERATURAROMANA -LITERATURAUNIVERSALA SICOMPARATA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

122 1758 ISTORIE VASINC S.SORIN VASILE

AB

UNIREA

1. SUPERIOARE-SCURTA DURATA2.ISTORIE3.ISTORIE4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.2.3.4.5.

1.Fara statut anterior2.Nu3.7,754.7,64

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.

123 1588 MATEMATICA VLAD I. ILEANAMM

SĂLIŞTEA DESUS

1. STUDIIUNIVERSITARE DELICENTA /CONVERSIE DUPACICLUL I2.STIINTE EXACTE /MATEMATICA ;MATEMATICA SISTIINTE ALENATURII /MATEMATICA3.MATEMATICAINFORMATICA4.Zi/Invatamant cufrecventa5.Public6.Limba română7.Da

1.MATEMATICA2.MATEMATICADIDACTICA3.Zi/Invatamant cufrecventa4.Public5.Limba română

1.Fara statut anterior2.Da3.9,364.8,74

1.2.3.

1. 2. 3.

1.Nu2.Nu3.Nu4.Nu5.Nu6.Nu7.Nu8.Nu9.Nu

1.2.Fara grad3.4.5.

1.2.3.