Click here to load reader

ADARAD MAXITECH KULLANMA KILAVUZU iNGiLiZCE(July.2011) · PDF file 2017-07-25 · tehnice, luând în considerare celelalte rezistențe create de circuitul hidraulic. Consultați schemele

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ADARAD MAXITECH KULLANMA KILAVUZU iNGiLiZCE(July.2011) · PDF file 2017-07-25 ·...

 • Manual de instalare și pentru utilizator cazan din fontă pentru încălzire cu combustibil solid

  Manual de instalare și pentru utilizator cazan din fontă pentru încălzire cu combustibil solid

  MAXITECH Manual de instalare și pentru utilizator cazan din

  fontă pentru încălzire cu combustibil solid

  1783

 • Vă mulțumim pentru achiziționarea cazanului Maxitech. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de instalarea și

  utilizarea produsului dumneavoastră și să-l păstrați pe parcursul întregii perioade de funcționare. Nu atingeți și nu interacţionaţi cu nicio parte a produsului, în afară de cele permise. Instalarea, întreținerea și service-ul acestui cazan

  necesită tehnicieni calificați. Pentru instalarea cazanului și selectarea corespunzătoare a încăperii, instalarea circuitului de apă, proiectarea coșului de fum, trebuie luat în considerare acest manual și reglementările obligatorii.

  3

  Vă mulțumim pentru achiziționarea cazanului Maxitech. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de instalarea și utilizarea produsului dumneavoastră și să-l păstrați pe parcursul întregii perioade de funcționare. Nu atingeți și nu interacţionaţi cu nicio parte a produsului, în afară de cele permise. Instalarea, întreținerea și service-ul acestui cazan necesită tehnicieni calificați. Pentru instalarea cazanului și selectarea corespunzătoare a încăperii, instalarea circuitului de apă, proiectarea coșului de fum, trebuie luat în considerare acest manual și reglementările obligatorii.

  Maxitech este un cazan compartimentat din fontă pentru arderea cu combustibilului solid, construit cu noul sistem

  brevetat pe principiul ventilării secundare furnizând o ardere curată și emisii scăzute. Acesta este proiectat pentru

  sistemele de încălzire cu apă caldă și nu trebuie utilizat pentru alimentarea directă cu apă sanitară.

  Datorită designului corpului din fontă cu tehnologie flexibilă de turnare, cazanul este foarte rezistent la coroziunea care

  ar putea fi cauzată de returul scăzut al apei și temperaturile gazelor de ardere, dar și de un conținut ridicat de apă al

  combustibilului care este încărcat. Cazanul Maxitech va asigura o suprafață de încălzire mai mare și creșterea eficienței

  apei față de produse similare de pe piață și în aceeași măsură substanțe poluante și temperaturi mai scăzute ale gazelor

  de ardere eliberate prin coșul de fum. Aceste caracteristici vor avea ca rezultat economia în consumul de energie.

  Cazanul MAXITECH poate fi folosit în sistemele de recirculare forțată sau naturală a apei, datorită căilor sale acvifere

  mari din interiorul cazanului și a conexiunilor de tur și retur de dimensiuni medii.

  Puteți să ardeți diferiți combustibili solizi, ale căror specificații sunt prezentate în acest manual în continuare. Având

  în vedere că valorile calorice ale tipurilor de combustibili solizi diferă una de alta, puterea de ieșire a cazanului va

  varia între un maxim și un interval minim specificat.

  Termen de livrare

  Cazanul MAXITECH este livrat în două pachete:

  1. Pachetul boilerului conține corpul din fontă asamblat și testat în fabrică.

  2. Pachetul cu accesorii, conține învelișul din tablă, izolația corpului, regulatorul termostatic, clapeta primară de aer, o

  perie de curățare, lopățica pentru cenușă, vătraiul pentru manevrat combustibilul.

  Accesoriu opțional: Se livrează la cerere specială un set cu schimbător de căldură de siguranță. Acest set conține un

  schimbător de căldură din cupru împotriva acumulării excesive a căldurii în interiorul cazanului, o supapă de siguranță

  pentru activarea sistemului de încălzire la temperaturi ridicate ale apei, precum și accesorii auxiliare pentru instalare.

  Dacă circuitul hidraulic este cu ventilare deschisă sau sub presiune, acest sistem cu schimbător de căldură de

  siguranță trebuie utilizat în cadrul instalației pentru respectarea reglementărilor standardului european în materie

  pentru acest produs, dar și pentru siguranța întregii instalații de încălzire și a cazanul în sine.

  Avertismente privind siguranţa

  Vă rugăm să urmați instrucțiunile de siguranță înainte de instalarea și utilizarea cazanului MAXITECH:

  * Cazanul MAXITECH trebuie conectat la un coș de fum corespunzător a cărui construcție este în conformitate cu

  instrucțiunile suplimentare prezente în acest manual și reglementările obligatorii. Coșul de fum trebuie să

  îndeplinească valorile de tiraj solicitate pentru modelul de cazan aferent. Cazanul nu trebuie aprins fără racord la

  coșul de fum și dacă nu există suficient tiraj pentru ardere.

  * Permiteţi întotdeauna pătrunderea unei suficiente cantități de aer proaspăt în camera cazanului. Consultați manualul de instrucțiuni pentru amenajarea încăperii.

  * Nu instalați cazanul într-un spațiu folosit în comun sau utilizat exclusiv de către oameni, sau într-un loc cu deschidere directă la o cameră de zi.

  * Cazanul trebuie instalat într-un circuit hidraulic de ventilare deschis, cu excepția cazului în care circuitul hidraulic

  este echipat cu set cu schimbător de căldură de siguranță în conformitate cu instrucțiunile prezentate în continuare

  în acest manual. * Nu permiteți scurgerea apei din circuitul hidraulic, cu excepția operațiilor de întreținere sau dacă există un risc de îngheț. Se va adăuga antigel în

  concentrație de 15% la circuitul hidraulic pentru a evita pericolul de îngheț. În cazul unor radiatoare din fontă, circuitul hidraulic trebuie spălat.

  * În niciun caz nu alimentați direct cu apă rece cazanul supra încălzit. Acest lucru poate produce fisurarea cazanului.

  * Nu aprindeți cazanul cu ușile frontale deschise. În cazul funcționării cu ventilatoare, niciodată nu deschideți ușile frontale fără să opriți ventilatorul.

  * Design-ul sistemului trebuie să asigure debite de apă proporționale cu randamentul cazanului iar diferența de temperatură dintre tur și retur nu

  trebuie să depășească 20°C.

  * Orice instalații electrice care nu funcționează corespunzător în începerea unde este instalat cazanul trebuie înlocuite.

  * Nivelul apei trebuie verificat în mod regulat și scurgerile corectate pentru a menține încărcarea suplimentară la un nivel minim, deoarece

  încărcarea suplimentară excesivă va conduce la depuneri de sare formate pe căile acvifere din cazan cauzând supraîncălzirea locală și deteriorarea

  compartimentelor cazanului.

  * Calitatea apei este importantă. Duritatea recomandată a apei: 1-3 mol/m3 (1 mol/m3=5,6 dH), PH:8-9.5

  * Cazanele trebuie instalate direct pe o podea netedă din material non combustibil. Se recomanda ca înălțimea plintei să fie de cel puțin 50 mm și de

  dimensiuni mai mari decât dimensiunile carcasei cazanului. Această plintă izolează cazanul de contactul cu apa de pe podea.

  * În cazul în care cazanul va fi instalat într-un sistem de încălzire vechi, sistemul trebuie spălat și curățat de orice particule înainte de montarea

  sistemului MAXITECH.

 • 4

  DATE TEHNICE

  Model MAXITECH 5 MAXITECH 6 MAXITECH 7 MAXITECH 8 MAXITECH 9 MAXITECH 10

  Număr de secțiuni 5 6 7 8 9 10

  Combustibili Bușteni, huilă

  Interval de randament kW 46‐50 56‐60 65‐69 74‐78 82‐86 90‐94

  Greutate netă kg 370 420 470 530 590 650

  Conținut de apă l 52 61 70 79 88 97

  Volumul camerei de combustie dm3 110 136 163 189 215 242

  Volumul de încărcare a combustibilului dm3 64 79 94 109 124 140

  Înălțimea max. de încărcare a combustibilului cm 30

  Interval de control al temperaturii °C 30 - 90

  Temperatura maximă de funcționare °C 100

  Temperatura minimă de retur °C 50 (recomandată)

  Sistemul de siguranță activat la °C 95

  Presiune maximă de funcționare bar 3

  Diametru ieșire combustibil mm 200

  Racorduri debit apă/retur R 1 1/2"

  Înălţime (H2) mm 1090

  Lățime (A) mm 640

  Lungime (L) mm 790 900 1010 1120 1230 1340

  Tipul combustibilului Bușteni

  Randament kW 35‐38 43‐47 51‐55 59‐63 67‐71 75‐79

  Eficiență % 68 68 68 69 69 70

  Clasa cazanului Nr 2 2 2 2 2 2

  Încărcare maximă combustibil kg 29 36 43 50 57 64

  Perioada de combustie la încărcare max. h de la 2 la 4 ore

  Parametri necesar combustibil Conținut maxim de apă 20% Secțiune transversală maximă 10 cm x 10 cm Valoare

  medie pentru puterea calorică 17.000 ‐

  20.000 kJ/kg Temperatura medie a gazului de ardere °C 280 260 260 260 260 260

  Debitul masic al gazului de ardere g/s 6,6 10,2 13,9 18,1 22,9 28,9

  Tirajul necesar al coșului de fum mbar 0,15‐0,2 0,15‐0,22 0,15‐0,25 0,15‐0,26 0,15‐0,27 0,15‐0,28

  Conținutul mediu de CO până la 10% O₂ mg/Nm³ 900‐1200

  Tipul combustibilului Huilă

  Randament kW 46‐50 56‐60 65‐69 74‐78 82‐86 90‐94

  Eficiență

Search related