ADF SORU CEVAP

 • View
  225

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

adF SORULARI

Text of ADF SORU CEVAP

 • ADF ADYB SINAVI SORU BANKASI CEVAPLARI

  01. Tekne iskeletinin altnda bulunan ve batan ka uzanan, zerine dier btn elemanlarn ina edildii temel yap eleman nedir?

  Omurga

  02. Teknede Omurga nedir? Tekne iskeletinin altnda bulunan ve batan ka uzanan, zerine dier btn elemanlarn ina edildii temel yap elemanna omurga denir.

  03. Karlkl postalar birbirine balayan ve zerine gvertenin kurulduu, teknenin enlemesine kirilerine ne ad verilir?

  Kemere

  04. Teknede Kemere nedir? Karlkl postalar birbirine balayan ve zerine

  gvertenin kurulduu, teknenin enlemesine kirilerine kemere denir.

  05. Teknenin ban ve kn oluturmak iin uzanan, dey veya eik, omurgann devam olan uzantlara ne denir?

  Bodoslama

  06. Teknede Bodoslama nedir? Teknenin ban ve kn oluturmak iin

  uzanan, dey veya eik, omurgann devam olan uzantlara bodoslama denir.

  07. Omurgaya balanan ve teknenin kaburgasn meydana getiren eri elemanlara ne denir?

  Posta

  08. Teknede Posta nedir? Omurgaya balanan ve teknenin kaburgasn

  meydana getiren eri elemanlara posta denir.

  09. K bodoslamaya taklan, teknenin istenen ynde gitmesini ve dnmesini salayan levhaya, ne denir?

  Dmen palas

  10. Teknede Dmen Palas nedir? K bodoslamaya taklan, teknenin istenen ynde

  gitmesini ve dnmesini salayan levhaya dmen palas denir.

  11. Posta balarn birbirine balayan ve gvertenin en dtaki ilk paras nedir?

  Kpete

  12. Teknede Kpete nedir? Posta balarn birbirine balayan ve gvertenin

  en dtaki ilk paras kpete denir.

  13. Teknenin su kesiminden yukarda kalan, d ksmna ne ad verilir?

  Borda

  14. Borda teknenin hangi blmdr? Teknenin su kesiminden yukarda kalan, d

  ksmna borda denir.

  15. Teknenin su altnda kalan d ksmna ne ad verilir?

  Karina

  16. Karina teknenin hangi blmdr ? Teknenin su altnda kalan d ksmna karina

  denir.

  17. Teknenin su altnda kalan i ksmna-i tabana ne ad verilir?

  Sintine

  18. Sintine teknenin hangi blmdr ? Teknenin su altnda kalan i ksmna-i tabana

  sintine denir.

  19. Teknenin su kesiminden yukarda kalan, i ksmna ne denir?

  Alabanda

  20. Alabanda teknenin hangi blmdr ? Teknenin su kesiminden yukarda kalan, i ksmna

  alabanda denir.

 • 21. Teknenin bel kemii, temel yap eleman aadakilerden hangisidir? Omurga

  22. Teknede su ya vb. svlarn biriktii, teknenin i taban neresidir?

  Sintine

  23. Dmen palasn kontrol eden para aadakilerden hangisidir? Dmen veya yeke

  24. Aada saylan paralardan hangisi teknenin gvdesine ait deildir? ??

  25. Aada saylan drt paradan birbiriyle balantldr. Farkl olan para hangisidir? ??

  26. Bir yere bal halat veya dzenein zlmesi, karlmas, almas iin verilen komut nedir? Fora

  27. Fora komutunun anlam nedir? Bir yere bal halat veya dzenein zlmesi, karlmas, almas iin verilen komut foradr.

  28. Bir cismin istenilen yere kartlmas veya bir flama veya sancan gnderdeki yerine ekilmesi iin verilen komut nedir? Toka

  29. Toka komutunun anlam nedir? Bir cismin istenilen yere kartlmas veya bir flama veya sancan gnderdeki yerine ekilmesi iin verilen komut tokadr.

  30. Halatn tamamen elden kartlmadan, bolanmas iin verilen komut nedir?

  Laka

  31. Laka komutunun anlam nedir?

  Halatn tamamen elden kartlmadan, bolanmas iin verilen komut lakadr.

  32. Halatn koboynuzu, anele gibi yerlere balanmas iin verilen komut nedir? Volta

  33. Volta komutunun anlam nedir? Halatn koboynuzu, anele gibi yerlere balanmas iin verilen komut voltadr.

  34. Bir halat yardmyla yukar ekilmi yelken, bayrak, flama gibi gibi eylerin aa indirilmesi iin verilen komut nedir? Arya

  35. Arya komutunun anlam nedir? Bir halat yardmyla yukar ekilmi yelken, bayrak, flama gibi gibi eylerin aa indirilmesi iin verilen komut aryadr.

  36. Herhangi bir eyin (yelken gibi) yukar kaldrlmasna, ekilmesine ne denir? Hisa

  37. Hisa komutunun anlam nedir? Herhangi bir eyin (yelken gibi) yukar kaldrlmasna, ekilmesine hisa denir.

  38. Halatn ekmek (almak) veya ykseltmek iin verilen komut nedir? Vira

  39. Vira komutunun anlam nedir? Halatn ekmek (almak) veya ykseltmek iin verilen komut viradr.

  40. Bir ykn indirilmesi, aa doru yavaa braklmas iin verilen komut nedir? Mayna

  41. Mayna komutunun anlam nedir?

 • Bir ykn indirilmesi, aa doru yavaa braklmas iin verilen komut maynadr.

  42. Aborda olmak nedir? Bir teknenin, bir baka tekneye, rhtma veya iskeleye bordasn vererek yanamasna aborda denir.

  43. Bir teknenin, bir baka tekneye, rhtma veya iskeleye bordasn vererek yanamasna ne denir?

  Aborda

  44. Alargada olmak nedir? Bir teknenin sahilden akta durmas, beklemesi durumuna alarga denir.

  45. Bir teknenin sahilden akta durmas, beklemesi durumuna ne denir?

  Alarga

  46. Usturmaa nedir? Teknenin iskeleye veya baka bir tekne zerine balanrken zarar grmemesi iin araya koyulan sentetik maddelerden yaplm balon veya silindir eklindeki yastklara usturmaa denir.

  47. Teknenin iskeleye veya baka bir tekne zerine balanrken zarar grmemesi iin araya koyulan sentetik maddelerden yaplm balon veya silindir eklindeki yastklara ne ad verilir? Usturmaa

  48. Avara olmak nedir ? Teknenin yanak olduu yerden ayrlmasna avara olmak denir.

  49. Teknenin yanak olduu yerden ayrlmasna ne denir?

  Avara

  50. Alabora olmak nedir ? Bir teknenin ters dnmesine alabora denir.

  51. Bir teknenin ters dnmesine ne denir? Alabora

  52. Aadaki emada soru iaretiyle belirtilen ynde grdnz bir sandal nasl tanmlarsnz?

  ??

  53. Aadaki emada soru iaretiyle belirtilen ynde grdnz bir kayay nasl tanmlarsnz? ??

  54. Aadaki emada soru iaretiyle belirtilen alanda grdnz bir amandray nasl tanmlarsnz? ??

  55. Aadaki emada soru iaretiyle belirtilen ynde grdnz bir yelkenli tekneyi nasl tanmlarsnz? ??

  56. Aadaki emada soru iaretiyle gsterilmi blge nasl tanmlanr? ??

  57. Aadaki emada tekne zerinde soru iaretiyle gsterilmi blgeye ne ad verilir? ??

  58. Aadaki emada tekne zerinde soru iaretiyle gsterilmi alan nasl tanmlanr? ??

  59. Aadaki emada soru iaretiyle gsterilmi alan nasl tanmlanr?

  ??

  60. Aadaki emada soru iaretleriyle gsterilmi hat nasl tanmlanr?

  ??

  61. Aadaki emada soru iaretiyle gsterilmi blge nasl tanmlanr? ??

  62. Aadaki emada tekne zerinde soru iaretiyle gsterilmi blgeye ne ad verilir? ??

 • 63. Aadaki emada soru iaretiyle gsterilmi blge nasl tanmlanr? ??

  64. Aadaki emada soru iaretiyle gsterilmi blge nasl tanmlanr? ??

  65. Aadaki emada soru iaretiyle gsterilmi blge nasl tanmlanr? ??

  66. Kemere hatt nedir? Omurga (pruva-pupa hattna) dik olan hattr.

  67. Pupa-Pruva dorultusu ile kemere hatt arasnda ka derecelik bir a vardr? 90 derece

  68. Pupa-Pruva hatt ile kemere hattnn kesitii noktaya bir saat yerletirsek, saat 3te yelkovan pruvay gsterirken akrep nereyi gsterir? Sancak

  69. Pupa-Pruva hatt ile kemere hattnn kesitii noktaya bir saat yerletirsek, saat 10:30da yelkovan pupay gsterirken akrep nereyi gsterir? skele Baomuzluk

  70. Pupa-Pruva hatt hatt ile kemere hattnn kesitii noktaya bir saat yerletirsek, saat 04:30da yelkovan pupay gsterirken akrep nereyi gsterir? Sancak Komuzluk

  71. Teknenin rzgarn geldii tarafna, tekne ayn rzgara tabi kald srece ne denir? Rzgarst

  72. Teknede rzgarn geldii tarafn tersindeki tarafna, tekne ayn rzgara tabi kald srece ne denir? Rzgaralt

  73. Bir teknenin pupas neresidir?

  Teknenin arka yn, arkas

  74. Bir teknenin pruvas neresidir? Teknenin n yn, n

  75. Pupa ynne bakldnda teknenin iskele taraf neresidir? Sa

  76. Pruva ynne bakldnda teknenin sancak taraf neresidir? Sa

  77. Teknenin ba ve k ksmnda, omurga hatt ile 45 derecelik a yapan, her iki taraftaki kelere ne denir? Omuzluk

  78. Bir yere aborda olan tekne bu yerden baka bir yere gidebilmek iin ne yapar? Avara

  79. Aadakilerden hangisi avara teriminin zdddr? Aborda

  80. Neta terimi aadakilerden hangisiyle zt bir anlam ifade eder?

  81. Aadaki terimlerden hangisi dierlerine benzemez?

  ??

  82. Aadaki terimlerden hangisi dierlerine benzemez?

  ??

  83. Demir halatnn/zincirinin yn dikkate alndnda aadakilerden hangisi dierlerine benzemez?

  ??

 • 84. Demir halatnn/zincirinin yn dikkate alndnda aadakilerden hangisi dierlerine benzemez? ??

  85. Yelkenli teknelerde, direk ve yelken ile ilgili zellikleri kapsayan genel terim nedir? Arma

  86. Bordalara alm ve teknenin iine hava ve k girmesini salayan szdrmaz . ne ad verilir? Lumboz

  87. Lumboz nedir? Bordalara alm ve teknenin iine hava ve k

  girmesini salayan szdrmaz pencerelere luboz denir.

  88. Kemerelerin stn kaplayan ve batan ka uzanan alana ne ad verilir? Gverte

  89. Teknelerde bata bulunan, halat ve demir manevralarnda kullanlan mekanizmaya ne ad verilir? Irgat

  90. Aadaki hangi donanm halat balamak iin kullanlmaz? ??

  91. Halatlarn tekneye istenilen noktadan kumanda etmesi iin kullanlan donanm hangisidir? ? Gverte donanm

  92. Teknenin etrafna gvenlik amacyla konulan vardavela tellerini destekleyen dikmele ubuklara ne ad verilir? Puntel

  93. Puntel nedir? Teknenin etrafna gvenlik amacyla konulan

  vardavela tellerini destekleyen dikmele ubuklara puntel denir.

  94. Tekne etrafn gvenlik amacyla koruyan tellere ne ad verilir? Vardevela

  95. Vardavela nedir?