of 6 /6

AGER VASCONUM 2018 TRIPTICO - Kotarro · 2018-03-06 · Mankomunitateak “Ager Vasconum II. Literatura Lehiaketa antolatu dute, poesia eta narrazioa modalitateetan euskaraz. 1. Estella-Lizarra

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AGER VASCONUM 2018 TRIPTICO - Kotarro · 2018-03-06 · Mankomunitateak “Ager Vasconum II....

 • OINARRIAKTafalla, Olite/Erriberri, Estella/Lizarra, Sangüesa/Zangoza, Lodosako udalek eta Irantzuko Mankomunitateak “Ager Vasconum II. Literatura Lehiaketa antolatu dute, poesia eta narrazioa modalitateetan euskaraz.

  1. Estella-Lizarra eta Olite/Erriberri, merindadeetan, Sangüesa/Zangoza eskualdean (Ilunberritik behera) erroldatuta dauden 12-30 urteko gazteek parte hartu ahal izanen dute.

  2. Idazlanek gai libre izanen dute, eta euskaraz idatziak izan beharko dute, jatorrizkoak eta argitaratu gabeak. Letra mota: “Times New Roman 12 edo “Arial 10”.

  3. Testuen luzera adin tartea eta testu motaren araberakoa izanen da (olerkia edo narrazioa). Sariak ere testu mota eta adin tartearen araberakoak izanen dira. Zehazki hauek:

  • Narrazioa, DBHko 1. eta 2. maila, 2 orrialde gehienez. 100€

  • Narrazioa, DBHko 3. eta 4. maila, 2-3 orrialde. 100€

  • Narrazioa, 17-20 urtekoak, 2-4 orrialde. 200€• Narrazioa, 21-30 urtekoak, 2-5 orrialde. 300€• Olerkia. 20 lerro, gutxienez. Sariak aurretik

  azaldutako adin tarteen araberakoak izanen dira.

  4. Sari horietaz gain, Merindade bakoitzeko lanik onenari ere emanen zaio saria. Elkar Saria deituko zaio.

  5. Partaide guztien artean opari bat zozketatuko da. Oparia Elkar Fundazioak emandako diskoak eta liburuak izan daiteke.

 • 6. Lanak paperean aurkeztuko dira modu honetan: • Lehenengo gutun-azalean: kanpoaldean

  lanaren IZENBURUA eta egilearen ADINA. Barruan, izen-abizenak, helbidea, telefonoa, posta elektronikoa, ikastetxea eta maila.

  • Bigarren gutun-azalean: kanpoaldean IZENBURUA, egilearen ADINA eta DBH maila. Barruan, narrazioa edota olerkia eta lehenengo gutun-azala.

  7. Lanak aurkezteko epea 2018ko apirilaren 13an amaituko da.

  8. Epaimahaia irakasle batek, idazle batek eta argitaletxeak osatuko dute. Euskara teknikariak idazkari lana eginen du.

  9. Epaia 2018ko maiatzaren 11n emanen da jakitera, antolatzaile diren Udalen webguneen bitartez. Sari banaketa ekitaldia 2018ko ekainaren 8an ostirala, izanen da Espacio Cultural Los Llanos Kulturagunean (Lizarra). Hurrengo urteetan ekitaldia antolatzaile diren gainerako udaletan ospatuko da.

  10. Idazlanak udal hauetako bulegoetan aurkeztu

  ahal izanen dira: Tafalla, Olite/Erriberri, Estella/Lizarra, Sangüesa/Zangoza, Lodosako udaletan eta Irantzuko Mankomunitatean. Sarituen izenak ezagutzera ematen direnean, lanaren kopia digitalizatua bidaliko da helbide honetara: [email protected] artxibatu edo argitaratzeko.

  11. Aurkezten diren lanak Euskara Zerbitzuaren esku geratuko dira eta horrek argitaratzea erabaki dezake bide hauetako baten bidez:

  • Lau Merindadeetako aldizkarietan.

  • Lau merindadeetako tokian tokiko argitale-txeetan, eta argitaletxerik ezean, interesa duen beste edozeinetan.

  12. “Ager Vasconum” II. Literatura Lehiaketan parte hartzeak oinarri hauek onartzea dakar.

 • BASESLos Ayuntamientos de Tafalla, Olite/Erriberri, Estella/Lizarra, Sangüesa/Zangoza, Lodosa y la Mancomunidad de Irantzu convocan el II. Concurso Literario “Ager Vasconum”, modalidad poesía y narración en euskera.

  1. Podrán participar jóvenes de 12 a 30 años empadronados en las Merindades de Estella-Lizarra y Olite/Erriberri y la zona de la comarca de Sangüesa, dejando aparte los valles pirinaicos al norte de Lumbier.

  2. Los relatos serán de tema libre, originales e inéditos, y deberán estar escritos en euskera. Se utilizará como tipo de letra “Times New Roman 12” o “Arial 10”.

  3. La extensión máxima de los textos, será en función del grupo de edad y de la modalidad (poema o narración). Los premios también serán en función de la modalidad y grupo de edad. Resumidos de la siguiente manera: • Narración, 1. y 2. de ESO, con una extensión

  de 2 hojas. 100€• Narración, 3. y 4. de ESO, con una extensión

  de 2-3 hojas. 100€• Narración, 17-20 años, con una extensión de

  2-4 hojas. 200€• Narración, 21-30 años, con una extensión de

  2-5 hojas. 300€.• Poema. 20 líneas, mínimo. Los premios serán

  los mismos que para los grupos anteriores.

  4. Además de estos premios generales, se contempla un premio al mejor o la mejor clasificada de cada Merindad. Se le denominará Elkar Saria

  5. Entre todas las personas participantes se sorteará un premio, que consistirá en libros y discos facilitados por Elkar Fundazioa

 • 6. Los relatos se presentarán en papel de la siguiente manera: • Primer sobre. En el exterior escribir TÍTULO

  del trabajo y EDAD del autor/a. En el interior nombre y apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico, centro escolar y curso.

  • Segundo sobre: en la parte exterior escribir TÍTULO, EDAD y CURSO del autor/a. En el interior el cuento o/y poema, y el primer sobre.

  7. El plazo de presentación de los trabajos concluye el 13 de abril de 2018.

  8. El jurado estará compuesto por un profesor o profesora, un escritor o escritora y una editorial. El técnico de euskera será el secretario del jurado.

  9. El fallo del jurado se dará a conocer el 11 de mayo de 2018, a través de la página web de los Ayuntamientos organizadores. La entrega de premios tendrá lugar el viernes 8 de junio de 2018 en el Espacio Cultural Los LLanos Kulturagunea (Estella/Lizarra). En años sucesivos se celebrará el acto en los distintos ayuntamientos organizadores.

  10. Los trabajos podrán presentarse en las oficinas de los Ayuntamientos de Tafalla, Olite/Erriberri, Estella/Lizarra, Sangüesa/Zangoza, Lodosa y en la Mancomunidad de Irantzu. Una vez elegidos los nombres de las personas premiadas, se enviará una copia digitalizada a la dirección [email protected] para su archivo o publicación.

  11. Los trabajos presentados quedarán en manos del Servicio de Euskera y podrá decidir su publicación por uno de estos medios:

  • Revistas locales de las merindades.

  • Editoriales locales del las merindades, y en su defecto, en cualquier otra interesada.

  12. La participación en el Concurso “Ager Vasconum” supone la aceptación de estas bases.