agora.xtec. ?· Web viewagora.xtec.cat

  • Published on
    12-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>CONTINGUTS MNIMS DE</p> <p> CINCIES NATURALS</p> <p> BIOLOGIA I GEOLOGIA</p> <p> FSICA I QUMICA</p> <p> CINCIES SOCIALS</p> <p> EDUCACI ETICOCVICA</p> <p> MATEMTIQUES</p> <p> TECNOLOGIA 1r, 2n, 3r i 4t ESO</p> <p> ANGLS</p> <p> LLENGUA CATALANA</p> <p> FRANCS</p> <p> VISUAL PLSTICA</p> <p> LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA</p> <p> MSICA</p> <p>CINCIES NATURALS</p> <p>CINCIES NATURALS-BIOLOGIA I GEOLOGIA</p> <p>1. El cos hum</p> <p>Morfologia i funci cellular</p> <p>Els teixits</p> <p>Els rgans, aparells i sistemes</p> <p>2. La nutrici i la digesti</p> <p>Nutrients i aliments</p> <p>La dieta</p> <p>Alimentaci i salut</p> <p>Laparell digestiu</p> <p>Malalties relacionades amb lalimentaci i amb laparell digestiu</p> <p>3. La circulaci sangunia i limftica</p> <p>Laparell circulatori i la sang</p> <p>El cor i els vasos sanguinis</p> <p>El sistema limftic</p> <p>Malalties de laparell circulatori</p> <p>4. La respiraci i lexcreci</p> <p>Respiraci cellular</p> <p>Laparell respiratori</p> <p>Malalties de laparell respiratori</p> <p>Lexcreci</p> <p>Laparell urinari</p> <p>Malalties de laparell urinari</p> <p>5. La coordinaci de lorganisme</p> <p>El sistema nervis i les neurones</p> <p>Trastorns del sistema nervis</p> <p>Els rgans dels sentits</p> <p>Les drogues</p> <p>El sistema endocr</p> <p>6. La locomoci</p> <p>Laparell locomotor</p> <p>El sistema esqueltic</p> <p>El sistema muscular</p> <p>Malalties de laparell locomotor</p> <p>7. La reproducci</p> <p>Laparell reproductor femen.</p> <p>Laparell reproductor mascul.</p> <p>Les cllules reproductores: vul i espermatozoide.</p> <p>Hormones sexuals: estrgens i andrgens.</p> <p>El cicle menstrual.</p> <p>La fecundaci, lembars i el part.</p> <p>8. Lactivitat geolgica </p> <p>El Sol</p> <p>Latmosfera</p> <p>La meteorologia</p> <p>La dinmica de latmosfera</p> <p>El relleu terrestre</p> <p>CINCIES NATURALS - FSICA I QUMICA</p> <p> Magnitud, unitat de mesura i quantitat</p> <p> El Sistema Internacional dunitats (SI)</p> <p> Realitzaci de mesures de : longituds, superfcies, volums i masses</p> <p> Matria i materials</p> <p> Anlisi de materials de la vida quotidiana</p> <p> Propietats generals i propietats especfiques</p> <p> Descripci dalgunes propietats de les substncies: duresa, elasticitat, tenacitat, </p> <p> Relaci de les propietats de les substncies amb les seves aplicacions</p> <p> La densitat</p> <p> Resoluci de problemes numrics relacionats amb la densitat</p> <p> Massa i pes</p> <p> Pressi en slids i lquids</p> <p> Els estats de la matria: slid, lquid i gas</p> <p> Els canvis destat</p> <p> Fenmens fsics i fenmens qumics</p> <p> Substncies pures: elements qumics i compostos qumics</p> <p> Elements qumics: smbols, estat fsic, situaci a la taula peridica</p> <p> Propietats dels metalls i no metalls</p> <p>DEPARTAMENT DE CINCIES SOCIALS.</p> <p>Criteris davaluaci referits a competncies bsiques.</p> <p>En relaci al temari de cada nivell.</p> <p>1r ESO </p> <p>1.Prehistria</p> <p>2. Origen de les Ciutats</p> <p>3. Grcia</p> <p>4.Roma</p> <p>5. Sistema Solar</p> <p>6. Representaci de la Terra</p> <p>2n ESO</p> <p>1.Mn Musulm</p> <p>2.Feudalisme</p> <p>3.Ciutats</p> <p>4.Catalunya i Corona d Arag</p> <p>5.Regne de Castella</p> <p>6.Grans descobriments</p> <p>7.Renaixement </p> <p>8.Barroc</p> <p>9.Espanya S. XVI i XVII</p> <p>3r ESO</p> <p>1.Mn Fsic</p> <p>2.Climes i Paisatges</p> <p>3.Natura i Societat</p> <p>4.Org. Poltica i Org. Poltica d Espanya i Catalunya</p> <p>5.Uni Europea</p> <p>6.Organitzaci econmica de la Societat</p> <p>7.Sectors econmics: primari, secundari, terciari</p> <p>8.Globalitzaci</p> <p>9.Demografia i ciutats</p> <p>4t ESO</p> <p>1. Revoluci Francesa : liberalisme poltic.</p> <p>2. Revoluci Industrial i Moviment obrer.</p> <p>3. Colonialisme</p> <p>4. 1ra. Guerra mundial .</p> <p>5. Crisi del 29</p> <p>6. Democrcia i feixisme.</p> <p>7. II Guerra Mundial</p> <p>Comprensi de textos</p> <p>Contestar preguntes sobre texts</p> <p>Establiment de relacions entre diferents fets</p> <p>Explicar relacions entre fets que sexpliquen en un text o altres fonts</p> <p>Identificaci actors individuals i socials en relaci a fets histrics o situacions geogrfiques</p> <p>Identificar qui s el protagonista individual o collectiu d un fet o situaci dins lmbit de les C. Socials i a qui afecten i com les seves accions</p> <p>Anlisi de grfics</p> <p>Analitzar grfics, mapes taules de dades d acord amb un qestionari i treure conclusions</p> <p>Anlisi de mapes histrics o geogrfics</p> <p>Anlisi de taules de dades</p> <p>Anlisi de material audiovisual</p> <p>Contestar preguntes sobre vdeo</p> <p>Anlisi d imatges relacionades amb fets histrics o artstics</p> <p>Analitzar imatges relacionades amb lmbit de les C. Socials amb un qestionari i treure conclusions</p> <p>Identificaci de fets i valors relacionats amb comportaments tics , morals i ciutadans.</p> <p>Reconixer, analitzar i expressar opinions sobre fets tics, morals i relacionats amb la ciutadania</p> <p>Elaboraci de texts on sexpressin correctament les competncies anteriors</p> <p>Expressar-se correctament per escrit en relaci als continguts anteriors</p> <p>Avaluaci de competncies bsiques ( tipus de qestions que poden sortir a la prova)</p> <p>DEPARTAMENT DEDUCACI ETICOCVICA.</p> <p>CONTINGUTS MNIMS</p> <p>A) Capacitat crtica i iniciativa personal</p> <p> Acceptaci crtica de la identitat i els interessos personals.</p> <p> Desenvolupament de la capacitat crtica i la iniciativa personal. </p> <p> Identificaci de lexistncia duna conscincia tica.</p> <p> Reflexi i debat sobre les conductes de risc a travs dels dilemes morals.</p> <p> Reflexi crtica sobre la utilitzaci de les TIC. </p> <p>B) Valors tics per a una societat democrtica</p> <p> Reconeixement de la ciutadania individual i social; anlisi dels principis tics en qu es basen els drets, deures i llibertats de les persones i dels collectius; normes jurdiques i normes morals, drets cvics i poltics.</p> <p> Anlisi histrica i vigncia dels drets i llibertats; drets emergents.</p> <p> Rebuig de situacions de violaci dels drets humans; reflexi crtica sobre les garanties i lmits dels drets i les llibertats.</p> <p> Interpretaci de la democrcia com a conquesta eticopoltica; valoraci de la necessitat de preservar la memria histrica de la lluita per la democrcia; reflexi sobre la participaci ciutadana.</p> <p>C) Ciutadania en un mn global</p> <p> Reflexi sobre les transformacions i desequilibris socials i econmics existents en el mn actual; interpretaci de les conseqncies socials de la globalitzaci de leconomia.</p> <p> Identificaci i rebuig de situacions de marginaci, intolerncia, desigualtat i injustcia social en el mn, desenvolupant la conscincia tica.</p> <p> Reflexi sobre els dilemes morals del mn actual en qu es manifestin plantejaments antropolgics i tics diferents.</p> <p> Defensa i cura de lentorn.</p> <p>CRITERIS DAVALUACI MNIMS</p> <p> Expressar judicis i opinions prpies de manera argumentada, desenvolupant una actitud autocrtica i acceptant lexistncia de discrepncies amb els altres.</p> <p> Valorar la dimensi lliure i responsable de lacci humana, aix com la dimensi moral dels comportaments.</p> <p> Prendre conscincia de la pluralitat dopcions i posicionaments entorn dels dilemes morals del mn actual, valorar-los crticament, identificant els elements del context social i cultural que els condicionen, i formar-sen una opini prpia, oberta i flexible, especialment en relaci amb conductes de risc que afecten la sexualitat i la mobilitat.</p> <p> Adquirir valors humanitzadors que no siguin excloents i manifestar una actitud de respecte i empatia envers els altres. Reconixer el valor de la pluralitat i de la diversitat, distingint-les dels elements diferenciadors que estan en la base dalgunes discriminacions.</p> <p> Reconixer els drets humans com a principal referncia tica per a la conducta humana, identificant les principals fases histriques de la seva consecuci i la seva perfectibilitat, valorant-ne el compliment i reconeixent situacions de violaci daquests drets en entorns propers i llunyans.</p> <p> Conixer i expressar de manera argumentada la noci de sistema democrtic, comprendren el significat histric i analitzar la situaci de la democrcia en el mn actual, valorant la participaci ciutadana i la responsabilitat dels poders pblics envers la ciutadania. Aplicar aquests principis al marc poltic vigent.</p> <p> Analitzar les causes que provoquen els principals conflictes en el mn actual, valorant la necessitat de desenvolupar una cultura de la pau i de la justcia en les situacions de convivncia quotidianes i en la poltica internacional.</p> <p> Assumir i practicar estratgies de consum racional i responsable, identificant la influncia dels mitjans de comunicaci, incloent-hi la publicitat, en la presa de les prpies decisions i en els hbits i models socials. Desenvolupar conductes responsables entorn de les TIC, identificant els valors i models que transmeten alguns jocs interactius.</p> <p>DEPARTAMENT DE MATEMTIQUES</p> <p>CONTINGUTS MNIMS </p> <p> NUMERACI I CLCUL</p> <p>1. Nombres Naturals:</p> <p>1.1. Fer operacions amb nombres naturals respectant lordre en qu cal efectuar-les.</p> <p>1.2. Resoldre problemes mitjanant operacions.</p> <p>1.3. Determinar els mltiples i els divisors dun nombre.</p> <p>1.4. Diferenciar nombres primers i compostos</p> <p>1.5. Calcular el m.c.m.i el m.c.d. de diversos nombres.</p> <p>2. Nombres Enters:</p> <p>2.1. Ordenar nombres enters</p> <p>2.2. Fer operacions amb nombres enters tot respectant la jerarquia.</p> <p>3. Nombres Racionals:</p> <p>3.1. Conixer els diferents significats de les fraccions.</p> <p>3.2. Identificar fraccions equivalents. Simplificar i amplificar fraccions</p> <p>3.3. Representar fraccions</p> <p>3.4. Fer operacions amb fraccions</p> <p>3.5. Passar de fraccions a nombres decimals.</p> <p>3.6. Aproximar i arrodonir nombres decimals.</p> <p>3.7. Resoldre situacions quotidianes en qu les dades sn nombres decimals.</p> <p>4. Identificar i classificar els diferents tipus de nombres (naturals, enters, fraccionaris, decimals) i les diferents formes de representaci. </p> <p>5. Fer les operacions daddici, subtracci, multiplicaci i divisi per a simplificar clculs tot respectant la jerarquia i les seves propietats. Resoldre problemes.</p> <p>CANVI I RELACIONS</p> <p>1. Reconixer i utilitzar magnituds directament proporcionals i inversament proporcionals.</p> <p>2. Resoldre problemes de proporcionalitat directa i inversa mitjanant la regla de tres i el mtode de reducci a la unitat.</p> <p>3. Aplicar augments i disminucions percentuals.</p> <p>4. Utilitzar i comprendre expressions algebraiques senzilles</p> <p>5. Resoldre equacions lineals senzilles i saber-ne plantejar equacions a partir denunciats senzills.</p> <p>6. Utilitzar sistemes de coordenades cartesianes.</p> <p>7. Descriure la relaci entre dues variables per mitj denunciats verbals, taules de valors, expressions analtiques i representacions grfiques.</p> <p>8. Reconixer certes propietats de les funcions, com ara la simetria, la periodicitat, la continutat i el creixement.</p> <p>9. Estudiar qualitativament el comportament duna funci.</p> <p>10. Representar funcions lineals i afins.</p> <p>ESPAI I FORMA</p> <p>1. Identificar els polgons i els cossos geomtrics ms habituals i reconixer els elements que els caracteritzen.</p> <p>2. Calcular rees i volums de polgons i cossos geomtrics.</p> <p>3. Reconixer els diversos elements duna circumferncia.</p> <p>4. Calcular lrea dun cercle i la longitud duna circumferncia.</p> <p>5. Reconixer figures semblants.</p> <p>6. Resoldre situacions de proporcionalitat entre triangles i altres figures.</p> <p>7. Dibuixar i interpretar plans i mapes a escala.</p> <p>8. Aplicar el teorema de Pitgores.</p> <p>MESURA</p> <p>1. Expressar correctament la mesura duna magnitud dacord amb la seva unitat.</p> <p>2. Escollir i utilitzar les unitat adequades per mesurar longituds, superfcies, volums, masses i temps.</p> <p>3. Utilitzar les diferents unitats de mesura en la resoluci de problemes.</p> <p>4. Aplicar les equivalncies entre diferents unitats.</p> <p>5. Reconixer i classificar els diferents tipus dangles.</p> <p>6. Efectuar operacions en els sistema sexagesimal, tant amb mesures angulars com amb mesures de temps. </p> <p>ESTADSTICA I PROBABILITAT</p> <p>1. Identificar els elements dun estudi estadstic (poblaci, mostra, variable estadstica, etc. ) i reconixer-ne les fases.</p> <p>2. Resumir les dades dun estudi estadstic en taules de freqncies. </p> <p>3. Agrupar en classes les dades duna variables estadstica contnua o duna de discreta amb molts valors diferents i confeccionar la taula de freqncies corresponent.</p> <p>4. Representar grficament els resultats dun estudi estadstic, triant el tipus de grfic mes adequat (diagrama de barres, de sectors, histograma, etc.)</p> <p>5. Interpretar correctament la informaci continguda en grfics estadstics.</p> <p>6. Conixer els parmetres estadstics ms habituals.</p> <p>7. Calcular les principals mesures de centralitzaci (mitjana aritmtica, moda i mediana), tant per a dades no agrupades com per a dades agrupades en classe</p> <p>8. Esdeveniments elementals i compostos en experincies aleatries.</p> <p>9. Ccul elemental de probabilitats a partir de la llei de Laplace.</p> <p>10. Relacions entre Estadstica i Probabilitat : llei dels grans nombres.</p> <p>DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA </p> <p>CONTINGUTS MNIMS DE TECNOLOGIA DE 1r ESO</p> <p>1. LA TECNOLOGIA I EL PROCS TECNOLGIC</p> <p>1.1. Qu s la tecnologia.</p> <p>1.2. Etapes del procs tecnolgic</p> <p>2. EL DIBUIX TCNIC</p> <p>2.1. Estris de dibuix tcnic: llapis, escaire, cartab, transportador, comps.</p> <p>2.2. Vistes dun objecte: alat, planta i perfil.</p> <p>2.3. Lescala numrica.</p> <p>CONTINGUTS MNIMS DE TECNOLOGIA DE 2n ESO</p> <p>1. UNITAT 1. LELECTRICITAT</p> <p>1.1. Lelectricitat i el corrent elctric.</p> <p>1.2. El circuit elctric i els seus components</p> <p>1.3. Circuits elctrics amb diversos generadors i amb diversos receptors.</p> <p>1.4. Magnituds i unitats elctriques.</p> <p>1.5. Lleis bsiques del circuit elctric.</p> <p>1.6. Aplicacions del corrent elctric.</p> <p>1.7. Riscos de lelectricitat.</p> <p>2. UNITAT 2. CORRENT ALTERN. MOTORS ELCTRICS</p> <p>2.1. El corrent altern.</p> <p>2.2. Generaci del corrent elctric altern: els generadors dinamoelctrics.</p> <p>2.3. El transport i la distribuci del corrent elctric.</p> <p>2.4. El motor elctric: estructura i principi de funcionament.</p> <p>2.5. El motor elctric de corrent continu i corrent altern.</p> <p>2.6. Potncia i rendiment dels motors elctrics.</p> <p>3. UNITAT 3. INTRODUCCI A LELECTRNICA</p> <p>3.1. Lelectrnica. </p> <p>3.2. Desenvolupament de lelectrnica.</p> <p>3.3. Els circuits electrnics: principi de funcionament.</p> <p>3.4. Components electrnics bsics.</p> <p>4. UNITAT 4. EL PROCS DE FABRICACI</p> <p>4.1. Productes necessaris: els bns i els serveis.</p> <p>4.2. Classificaci de les empreses per sectors econmics i per propietat del capital.</p> <p>4.3. Organitzaci de l'empresa en departaments.</p> <p>4.4. El procs de fabricaci. Diagrama de procs.</p> <p>4.5. El procs de fabricaci. Eines</p> <p>4.6. El procs de fabricaci: Objectes de metall i plstic.</p> <p>4.7. El control de qualitat.</p> <p>5. UNITAT 5. NAVEGACI PER INTERNET</p> <p>5.1. El navegador per veure les pgines web.</p> <p>5.2. Les pgines web. Adreces i enllaos.</p> <p>5.3. El cercador de Google.</p> <p>(AQUESTA UNITAT ES EL MEDI PER PODER TREBALLAR LES ANTERIORS)</p> <p>6. UNITAT 6. CORREU ELECTRNIC / PROGRAMES DE PRESENTACIONS</p> <p>6.1. Gesti i prctica amb programes de correu electrnic</p> <p>6.2. Presentacions de treballs amb POWER POINT</p> <p>6.3. Elaboraci de treball amb suport informtic: WORD, EXCEL, PAINT, etc.</p> <p>(AQUESTA UNITAT ES EL MEDI PER PODER TREBALLAR LES ANTERIORS)</p> <p>CONTINGUTS MNIMS DE TECNOLOGIA DE 3r ESO</p> <p>1. UNITAT 1. PROCS TECNOLOGIC</p> <p>1.1. Les fases del procs tecnolgic.</p> <p>1.2. Documents tcnics dun procs tecnolgic</p> <p>1.3. Elaboraci dun pressupost</p> <p>2. UNITAT...</p>

Recommended

View more >