agora.xtec.· Web

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of agora.xtec.· Web

CONTINGUTS MNIMS DE

CINCIES NATURALS

BIOLOGIA I GEOLOGIA

FSICA I QUMICA

CINCIES SOCIALS

EDUCACI ETICOCVICA

MATEMTIQUES

TECNOLOGIA 1r, 2n, 3r i 4t ESO

ANGLS

LLENGUA CATALANA

FRANCS

VISUAL PLSTICA

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

MSICA

CINCIES NATURALS

CINCIES NATURALS-BIOLOGIA I GEOLOGIA

1. El cos hum

Morfologia i funci cellular

Els teixits

Els rgans, aparells i sistemes

2. La nutrici i la digesti

Nutrients i aliments

La dieta

Alimentaci i salut

Laparell digestiu

Malalties relacionades amb lalimentaci i amb laparell digestiu

3. La circulaci sangunia i limftica

Laparell circulatori i la sang

El cor i els vasos sanguinis

El sistema limftic

Malalties de laparell circulatori

4. La respiraci i lexcreci

Respiraci cellular

Laparell respiratori

Malalties de laparell respiratori

Lexcreci

Laparell urinari

Malalties de laparell urinari

5. La coordinaci de lorganisme

El sistema nervis i les neurones

Trastorns del sistema nervis

Els rgans dels sentits

Les drogues

El sistema endocr

6. La locomoci

Laparell locomotor

El sistema esqueltic

El sistema muscular

Malalties de laparell locomotor

7. La reproducci

Laparell reproductor femen.

Laparell reproductor mascul.

Les cllules reproductores: vul i espermatozoide.

Hormones sexuals: estrgens i andrgens.

El cicle menstrual.

La fecundaci, lembars i el part.

8. Lactivitat geolgica

El Sol

Latmosfera

La meteorologia

La dinmica de latmosfera

El relleu terrestre

CINCIES NATURALS - FSICA I QUMICA

Magnitud, unitat de mesura i quantitat

El Sistema Internacional dunitats (SI)

Realitzaci de mesures de : longituds, superfcies, volums i masses

Matria i materials

Anlisi de materials de la vida quotidiana

Propietats generals i propietats especfiques

Descripci dalgunes propietats de les substncies: duresa, elasticitat, tenacitat,

Relaci de les propietats de les substncies amb les seves aplicacions

La densitat

Resoluci de problemes numrics relacionats amb la densitat

Massa i pes

Pressi en slids i lquids

Els estats de la matria: slid, lquid i gas

Els canvis destat

Fenmens fsics i fenmens qumics

Substncies pures: elements qumics i compostos qumics

Elements qumics: smbols, estat fsic, situaci a la taula peridica

Propietats dels metalls i no metalls

DEPARTAMENT DE CINCIES SOCIALS.

Criteris davaluaci referits a competncies bsiques.

En relaci al temari de cada nivell.

1r ESO

1.Prehistria

2. Origen de les Ciutats

3. Grcia

4.Roma

5. Sistema Solar

6. Representaci de la Terra

2n ESO

1.Mn Musulm

2.Feudalisme

3.Ciutats

4.Catalunya i Corona d Arag

5.Regne de Castella

6.Grans descobriments

7.Renaixement

8.Barroc

9.Espanya S. XVI i XVII

3r ESO

1.Mn Fsic

2.Climes i Paisatges

3.Natura i Societat

4.Org. Poltica i Org. Poltica d Espanya i Catalunya

5.Uni Europea

6.Organitzaci econmica de la Societat

7.Sectors econmics: primari, secundari, terciari

8.Globalitzaci

9.Demografia i ciutats

4t ESO

1. Revoluci Francesa : liberalisme poltic.

2. Revoluci Industrial i Moviment obrer.

3. Colonialisme

4. 1ra. Guerra mundial .

5. Crisi del 29

6. Democrcia i feixisme.

7. II Guerra Mundial

Comprensi de textos

Contestar preguntes sobre texts

Establiment de relacions entre diferents fets

Explicar relacions entre fets que sexpliquen en un text o altres fonts

Identificaci actors individuals i socials en relaci a fets histrics o situacions geogrfiques

Identificar qui s el protagonista individual o collectiu d un fet o situaci dins lmbit de les C. Socials i a qui afecten i com les seves accions

Anlisi de grfics

Analitzar grfics, mapes taules de dades d acord amb un qestionari i treure conclusions

Anlisi de mapes histrics o geogrfics

Anlisi de taules de dades

Anlisi de material audiovisual

Contestar preguntes sobre vdeo

Anlisi d imatges relacionades amb fets histrics o artstics

Analitzar imatges relacionades amb lmbit de les C. Socials amb un qestionari i treure conclusions

Identificaci de fets i valors relacionats amb comportaments tics , morals i ciutadans.

Reconixer, analitzar i expressar opinions sobre fets tics, morals i relacionats amb la ciutadania

Elaboraci de texts on sexpressin correctament les competncies anteriors

Expressar-se correctament per escrit en relaci als continguts anteriors

Avaluaci de competncies bsiques ( tipus de qestions que poden sortir a la prova)

DEPARTAMENT DEDUCACI ETICOCVICA.

CONTINGUTS MNIMS

A) Capacitat crtica i iniciativa personal

Acceptaci crtica de la identitat i els interessos personals.

Desenvolupament de la capacitat crtica i la iniciativa personal.

Identificaci de lexistncia duna conscincia tica.

Reflexi i debat sobre les conductes de risc a travs dels dilemes morals.

Reflexi crtica sobre la utilitzaci de les TIC.

B) Valors tics per a una societat democrtica

Reconeixement de la ciutadania individual i social; anlisi dels principis tics en qu es basen els drets, deures i llibertats de les persones i dels collectius; normes jurdiques i normes morals, drets cvics i poltics.

Anlisi histrica i vigncia dels drets i llibertats; drets emergents.

Rebuig de situacions de violaci dels drets humans; reflexi crtica sobre les garanties i lmits dels drets i les llibertats.

Interpretaci de la democrcia com a conquesta eticopoltica; valoraci de la necessitat de preservar la memria histrica de la lluita per la democrcia; reflexi sobre la participaci ciutadana.

C) Ciutadania en un mn global

Reflexi sobre les transformacions i desequilibris socials i econmics existents en el mn actual; interpretaci de les conseqncies socials de la globalitzaci de leconomia.

Identificaci i rebuig de situacions de marginaci, intolerncia, desigualtat i injustcia social en el mn, desenvolupant la conscincia tica.

Reflexi sobre els dilemes morals del mn actual en qu es manifestin plantejaments antropolgics i tics diferents.

Defensa i cura de lentorn.

CRITERIS DAVALUACI MNIMS

Expressar judicis i opinions prpies de manera argumentada, desenvolupant una actitud autocrtica i acceptant lexistncia de discrepncies amb els altres.

Valorar la dimensi lliure i responsable de lacci humana, aix com la dimensi moral dels comportaments.

Prendre conscincia de la pluralitat dopcions i posicionaments entorn dels dilemes morals del mn actual, valorar-los crticament, identificant els elements del context social i cultural que els condicionen, i formar-sen una opini prpia, oberta i flexible, especialment en relaci amb conductes de risc que afecten la sexualitat i la mobilitat.

Adquirir valors humanitzadors que no siguin excloents i manifestar una actitud de respecte i empatia envers els altres. Reconixer el valor de la pluralitat i de la diversitat, distingint-les dels elements diferenciadors que estan en la base dalgunes discriminacions.

Reconixer els drets humans com a principal referncia tica per a la conducta humana, identificant les principals fases histriques de la seva consecuci i la seva perfectibilitat, valorant-ne el compliment i reconeixent situacions de violaci daquests drets en entorns propers i llunyans.

Conixer i expressar de manera argumentada la noci de sistema democrtic, comprendren el significat histric i analitzar la situaci de la democrcia en el mn actual, valorant la participaci ciutadana i la responsabilitat dels poders pblics envers la ciutadania. Aplicar aquests principis al marc poltic vigent.

Analitzar les causes que provoquen els principals conflictes en el mn actual, valorant la necessitat de desenvolupar una cultura de la pau i de la justcia en les situacions de convivncia quotidianes i en la poltica internacional.

Assumir i practicar estratgies de consum racional i responsable, identificant la influncia dels mitjans de comunicaci, incloent-hi la publicitat, en la presa de les prpies decisions i en els hbits i models socials. Desenvolupar conductes responsables entorn de les TIC, identificant els valors i models que transmeten alguns jocs interactius.

DEPARTAMENT DE MATEMTIQUES

CONTINGUTS MNIMS

NUMERACI I CLCUL

1. Nombres Naturals:

1.1. Fer operacions amb nombres naturals respectant lordre en qu cal efectuar-les.

1.2. Resoldre problemes mitjanant operacions.

1.3. Determinar els mltiples i els divisors dun nombre.

1.4. Diferenciar nombres primers i compostos

1.5. Calcular el m.c.m.i el m.c.d. de diversos nombres.

2. Nombres Enters:

2.1. Ordenar nombres enters

2.2. Fer operacions amb nombres enters tot respectant la jerarquia.

3. Nombres Racionals:

3.1. Conixer els diferents significats de les fraccions.

3.2. Identificar fraccions equivalents. Simplificar i amplificar fraccions

3.3. Representar fraccions

3.4. Fer operacions amb fraccions

3