Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rüzgâr-Güneş Enerjisi

 • View
  221

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rüzgâr-Güneş Enerjisi

 • BU ALIMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YRTLEN 2013 YILI DORUDAN FAALIYET DESTEI

  PROGRAMI EREVESINDE AKHSAR BELEDIYESI TARAFINDAN UYGULANAN TR33-13-DFD-0049

  REFERANS NUMARALI AKHISAR BELEDIYESI HIZMET BINASINDA RZGAR-GNE ENERJISI KULLANIMI VE

  ENERJI VERIMLILII FIZIBILITESI BALIKLI PROJE KAPSAMINDA HAZIRLANMITIR.

  Akhisar Belediyesi Hizmet Binasnda R zga r-G ne Enerjisi Kllanm

  ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

  Nisan 2014

 • Akhisar Belediyesi Hizmet Binasnda

  Rzgr-Gne Enerjisi Kullanm

  ve Enerji Verimlilii

  Fizibilitesi

  Bu fizibilite raporu, Zafer Kalknma Ajansnn katks ile hazrlanmtr. Bu almann ieriinden sadece Akhisar Belediyesi sorumludur. Bu ieriin herhangi bir ekilde Zafer Kalknma Ajansnn veya Kalknma Bakanlnn gr ya da tutumunu yanstt ileri srlemez.

 • Nisan, 2014

  Bu Fizibilite Raporu Akhisar Belediyesi Tarafndan

  Ege niversitesi Gne Enerjisi Enstits

  Danmanlnda Hazrlanmtr.

 • Proje Yrtcs

  Salih HIZLI

  Akhisar Belediye Bakan

  Proje Ekibi

  smail BAYDEMR

  Mehmet BAKKAL

  Metin AKTRK

  Danman

  Do.Dr. Numan Sabit ETN

  Ege niversitesi Gne Enerjisi Enstits

  Enerji Teknolojisi Anabilim Dal retim yesi

 • 7

  YNETC ZET

  Trkiye yenilenebilir enerji kaynaklar asndan olduka zengin bir lkedir. zellikle, gne ve rzgr

  enerji kaynaklar asndan deerlendirildiinde, lkemizin farkl kesimlerinde corafi yap, bitki

  rts ve kltrel zenginliklerine bal olarak deikenlik gsteren enerji trlerine uygun enerji

  sistemleri kurulmaya, iletime alnmaya ve yeni giriimlerde bulunulmaya balanmtr. Birok lke,

  artan enerji talebine yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanmyla cevap vermeye almaktadr. Fosil

  kaynaklar ynnden ok iyi durumda olmayan lkemiz, enerji eldesinde yaklak %70 orannda da

  bamlln srdrmektedir. Ama lke olarak yenilenebilir enerji kaynaklar bakmndan, gl bir

  potansiyele sahip bulunmaktayz. Akhisar ilesi, corafi konumu, ekolojik yaps, kltrel zenginlikleri,

  tarm ve sanayi sektrndeki ilerlemelerinin yannda zellikle rzgr enerjisi kaynaklarnn kullanm

  ve gelitirilmesi asndan, son yllarda n plana kmaktadr. Bununla birlikte, enerjinin verimli

  kullanm lkelerin gelimilik dzeyinin bir ltdr. Tamamlanan fizibilite almasyla, Akhisar

  ilesinde rzgr-gne hibrid enerji sistemlerinin kullanlmasnn yansra, binalarda enerji verimlilii

  konusunda olduka iyi bir bilin oluturulmaya balanmtr.

  Yenilenebilir enerji kaynaklar alannda faaliyetlerini 35 yldr srdren, konuyla ilgili nemli tecrbe

  ve alt yapya sahip olan Gne Enerjisi Enstits, yenilenebilir enerji kaynaklar alannda blgenin

  geliimine ynelik eitli projelerde yer almtr. Bu balamda Akhisar Belediyesinin Gne Enerjisi

  Enstits ibirliiyle yrtt, Zafer Kalknma Ajans destekli bu projenin kts olarak hazrlanan

  fizibilite raporu, Akhisarn Rzgr-Gne Enerjilerini birlikte kullanma ve binalarda enerji verimlilii

  konusundaki yatrm kabiliyetinin de ortaya konulmas asndan byk nem tamaktadr. Ayrca,

  Gne Enerjisi Enstits ve blge niversitelerimizin desteiyle, Akhisar ilemizde bir Ar-Ge

  merkezinin kurulmas, yenilenebilir enerji kaynaklar ve enerji verimlilii konusundaki bilinci bilimsel

  anlamda da arttracaktr.

  Akhisar Belediyesinin, Zafer Kalknma Ajansndan 2013 yl Dorudan Faaliyet Destei kapsamnda

  hibe destei almaya hak kazand Akhisar Belediyesi Hizmet Binasnda Rzgr-Gne Enerjisi

  Kullanm ve Enerji Verimlilii Fizibilitesi, 03 ubat 2014 tarihi itibariyle imzalanarak almalara

  balanmtr. Bu proje ile Akhisar Belediyesi Hizmet Binas'nn elektrik enerjisi ihtiyacnn rzgar-gne

  enerjisinden birlikte karlanmas imkan ve enerji verimliligi imkan aratrlarak, bir fizibilite raporu

  haline dntrlmtr.

  Bu fizibilite raporunun hazrlanmasnda, yaplan saha almalarndan, konuya ynelik ulusal ve

  uluslararas bilimsel almalardan yararlanlmtr. leriye dnk yaplacak plan ve projeler iin bu

  rapor altyap oluturacaktr.

  Salih HIZLI

  Akhisar Belediye Bakan

 • 8

  DANIMAN ZET

  Yenilenebilir enerji kaynaklar (Rzgar,gne, biyoktle, jeotermal vb.) ve enerji verimlilii

  konularnda uygulamaya ynelik lisansst retim hizmeti veren ve aratrma almalarnda

  bulunan Ege niversitesi Gne Enerjisi Enstits (E-GEE), 1978 ylnda kurulmutur. Bu alanda

  kurulmu olan lkemizdeki ilk enstitdr. Enstitmzde, Yksekretim Kurulunun 23 Aralk 1982

  gn ve 82/655 sayl karar ile Enerji ve Enerji Teknolojisi ad altnda iki ana bilim dal almtr. Enerji

  Anabilim dalnda, gne nml fotokimya, optoelektronik, yeni nesil fotovoltaik hcre retimi ile

  ilgili uygulamaya ynelik aratrmalar ve lisansst tezler yrtlmektedir. Enerji Teknolojisi

  Anabilim dalnda ise, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarndan; rzgr, gne, biyoktle, jeotermal

  gibi enerji kaynaklar ile ilgili uygulamaya ynelik aratrmalar ve lisansst tezler yrtlmektedir.

  Ayn zamanda enerji ynetimi, enerji verimlilii gibi konular da bu anabilim dalnn lisansst retim

  program ierisinde yer almaktadr.

  Ege niversitesi Gne Enerjisi Enstitsnn ok disiplinli yaps gerei oluturulan alt yap olanaklar,

  Temel Bilimler, Mhendislik Bilimleri gibi pek ok alandaki Ar-Ge faaliyetlerine destek oluturabilecek

  niteliktedir. Ege niversitesi Gne Enerjisi Enstitsnn niversite-sanayi, niversite-kamu ve

  niversite-niversite ibirlikleri erevesinde mevcut alt yap olanaklar ile yenilenebilir enerji

  teknolojileri konusunda sistem tasarm, danmanlk, n fizibilite ve fizibilite almalar, kurulu

  sistemlerin performans analizleri, sistem optimizasyonu, enerji danmanl hizmetleri

  sunulmaktadr. Bunlarn yan sra Enstit bnyesindeki laboratuvarlarda bulunan gelimi cihazlarla

  eitli analiz hizmetleri verilmektedir.

  Ege niversitesi Gne Enerjisi Enstits; hem ulusal, hem de uluslararas alanlarda yeni ve

  yenilenebilir enerji kaynaklar ile bunlarn kullanm konularnda yapt almalarla nemli bir grevi

  yerine getirmektedir. Yrtlerek sonulandrlan eitli DPT, TBTAK ve AB projeleri ile lkemiz

  genelinde nc bir konumdadr.

  Enstitmz, TUBITAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Program kapsamnda 20 kVA Otonom Rzgr

  Trbini Prototip retim Projesi (Proje No: 3070210) kapsamnda inovatif teknoloji transferi yaparak, 20

  kW gcnde rzgr trbinlerinin tamamen yerli malzemelerle retimine destek salamtr (2006-2010).

  Ayrca 2011 ylnda tamamlanan 119E157 numaral TBTAK projesi erevesinde, kk gl rzgr

  trbinleri iin tip test lmleri ve raporlamas yaplabilmektedir. Bununla birlikte, 2013 ylnda balayan

  Rzgr-Fotovoltaik Hibrit G Sistemlerinin Yapay Sinir Alar ile Kontrol (Proje No: 112E569) TBTAK

  projesi ile yeniliki bir rn patenti alnma hedeflenmektedir. lave olarak, zmir l zel daresinin

  kullanmakta olduu elektrik enerjisinin rzgrdan karlanmas amal proje, Rzgar Enerjisi Ar-Ge

  Grubumuz danmanlnda srdrlmektedir. 2014 sonunda tamamlanmas hedeflenen proje, ebeke

  balantl sistemler asndan, Trkiyedeki kamu kurumlar arasnda ilklerden olacaktr. Benzer ekilde

  Akhisar Belediyesi me Suyu ve Hizmet Binas RES Uygulamas adl proje ZAFER Kalknma Ajansnn

  destei ve Rzgar Enerjisi Ar-Ge Grubumuzun danmanlnda srdrlmektedir. 2015 yl ierisinde

  tamamlanacak olan bu proje ile Akhisar Belediyesi Hizmet Binasnn kulland elektrik enerjisinin tamam

  ve ime suyu pompajnda harcanan elektrik enerjisinin %50si rzgar enerjisinden karlanmas

  hedeflenmektedir. Rzgr Enerjisi Ar-Ge Grubunun tm bu projelerine ilave olarak, blgenin nde gelen

  sanayi kurulular ile yapm olduu niversite-sanayi ibirlii protokolleri erevesinde, 1MWa kadar olan

  rzgr trbinlerinin tamamen yerli retimine yeniliki ar-ge destei sunmaktadr.

 • 9

  Enstitmzde yrtlen Krsal Kesim Biyogaz Teknolojilerinin Gelitirilmesi ve Yaygnlatrlmas

  isimli Devlet Planlama Tekilat projesi kapsamnda, zmir ve ilelerinde 12 adet pilot tesis

  kurulmutur. Bu almalar kapsamnda, Aydn/Pamukren beldesinde bulunan LK iftliinde

  lkemizin ilk orta lekli modern biyogaz tesisi faaliyete gemitir.

  Enstitmz Organik Boyar Madde Esasl Gne Pilleri ile ilgili almalaryla da nc bir konumdadr.

  Saydam Organik Boyar Madde Esasl Gne Pilleri retimi laboratuvar dzeyinde Trkiye ie Cam

  Fabrikalar A.. ile ortak almalarla gerekletirilmi ve ayn konuda Avrupa Topluluu VI. ereve

  Programnda MOLYCELL adl FP6 projesine Avrupann en st dzey aratrma kurumlar ve firmalar

  ile ortak katlm salanmtr.

  Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Ege niversitesi Gne Enerjisi Enstits arasnda Yenilenebilir

  Enerji Kaynaklar alanna ilikin meslek standardnn belirlenmesi amacyla ibirlii protokol 8

  Haziran 2010 tarihinde imzalanmtr. Yaplan protokol kapsamda Yenilenebilir Enerji Kaynaklar

  alanna ilikin 4 meslein (fotovoltaik g sistemleri, rzgr g sistemleri, biyogaz sistemleri ve

  gne sl sistemleri personeli) 3er farkl seviyede (3., 4. ve 5. seviye) olmak zere 12 standard

  oluturulmu, mesleki eitim almalar prosedrlerinde yer alan Ulusal Yeterlilik belgesi

  dzenleme almalar balatlmtr.

  Ege niversitesi Gne Enerjisi Enstits, gnmzde yrtt uluslararas projeler vastasyla yurt

  d ilikilerini srdrmektedir. Almanyadan Alexander von Humboldt vakfndan, ABDden UCLA-Los

  Angeles Kaliforniya niversitesi ve ngiltereden Royal Society kuruluundan destekler salanmtr.

  zellikle 6. ereve program ve dier almalar kapsamnda proje ortaklklar vastasyla Avrupann

  birok lkesi (Fransa-CEA, ngiltere-Imperial Coll. Of London, ngiltere-Newcastle University, Almanya-

  Siemens/