Akman D°N‡YœREK Y¼ksek Lisans Tezi

  • View
    94

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Akman D°N‡YœREK Y¼ksek Lisans Tezi

K

K.K.T.C.

YAKIN DOU NVERSTES

ETM BLMLER ENSTTS

NSAN KAYNAKLARI YNETM

ANA BLM DALI

K.K.T.C. niversite Ktphaneleri Personelinin alma Ortamndaki Stres Dzeylerinin Belirlenmesi.

HAZIRLAYAN

Akman DNYREK

YKSEK LSANS TEZ

LEFKOA

ubat 2006

K.K.T.C.

YAKIN DOU NVERSTES

ETM BLMLER ENSTTS

NSAN KAYNAKLARI YNETM

ANA BLM DALI

K.K.T.C. niversite Ktphaneleri Personelinin alma Ortamndaki Stres Dzeylerinin Belirlenmesi.

HAZIRLAYAN

Akman DNYREK

YKSEK LSANS TEZ

TEZ DANIMANLARI

Yrd.Do.Dr.Erdal GRYAY

Do.Dr.Aydn ANKAY

LEFKOA

ubat 2006

Eitim Bilimleri Enstits Mdrlne,

Akman DNYREK tarafndan hazrlanan, K.K.T.C. niversite Ktphaneleri Personelinin alma Ortamndaki Stres Dzeylerinin Belirlenmesi isimli bu alma, jurimiz tarafndan nsan Kaynaklar Ynetimi Ana Bilim Dalnda Yksek Lisans Tezi Olarak oybirlii ile kabul edilmitir.

Bakan........................................................................

Prof.Dr. Orhan FT

ye.............................................................................

Do.Dr. Aydn ANKAY

ye..............................................................................

Yrd.Do.Dr. Erdal GRYAY

ONAY

Yukardaki imzalarn ad geen retim yelerine ait olduunu onaylyorum.

......../......../........

Do.Dr.Cem BROL

Eitim Bilimleri Enstits Mdr

nszBu almann gereklemesinde bana yardmc olan kiilere teekkr bir bor bilirim.

almann her aamasnda akademik yardmlarn esirgemeyen sayn Yrd.Do.Dr. Erdal GRYAYa ve sayn Do.Dr. Aydn ANKAYa teekkrlerimi sunmak isterim.

almann uygulanmasnda bana kolaylk salayan Y.D.. personeline ve stres yaratc etmenler zerine hazrlanan anketi cevaplayan D.A.. ve Y.D.. niversite ktphaneleri personeline ve D.A.. ktphanesi asistan rencilerine teekkr ederim.

Tm alma boyunca, bana desteklerini eksik etmeyen aileme teekkr ederim.NDEKLER

Sayfa Numaraszet

Abstract

Tablolar Listesi

Grafikler Listesi

izelgeler Listesi

KsaltmalarGiri i a. Aratrmann Amac i

b. Aratrmann Kapsam iii

c. Problem Cmlesi vi

d. Alt Problemler vi

e. Aratrmann Evren ve rneklemi vii

f. Aratrmann Yntemi viii 1. Aratrma Tasarm viii 2. Anket Sorularnn Hazrlanmas viii 3. rnek Ktlenin Seimi ve Anket Veri Analizi ve Deerlendirilmesi ixg. Aratrmann Sayltlar ixh. Aratrmann Snrllklar ix

. Aratrmada kullanlan Anket ix

i. Tanmlar x j. Ksaltmalar xBlm 1 Kuramsal Temeller

1.1. Stres Kavramnn Kkeni ve Tarihsel Geliimi 1

1.1.1. Stresin Bireyde Yaratt Tepkiler 4

1.1.2. Stresin Belirtileri 111.2. Stresinin Kaynaklar 14

1.2.1 rgt ve Stres 37

1.2.2. rgtsel Stres Modelleri 44

1.3 Stres Belirtileri 44

1.3.1 Bireysel Ve rgtsel Stres Oluum Srelerini Etkileyen Faktrler 45

1.4 Stres Oluum Sreci 50

1.5 Bireysel Ve evresel Faktrlerin Stresle likileri 52

1.6 Stresin eitleri 59

1.8 Stresin Etkisi ve Yaratt Sonular 78

1.9 Stresle Baa kma 83

1.9.1 Stres Ynetimi 91

1.9.2 rgtlerde Stres Yaratan Faktrler Ve Baa kma Teknikleri 100

1.9.3 Stres Ynetiminde rgtsel Yaklamlar 108

Blm 2 Bulgular ve Yorumlar 114Blm 3 Sonu ve neriler 170

Aratrmada Kullanlan Anket Kaynaka

zet

Tezde, K.K.T.C. niversite ktphaneleri personelinin, alma ortamndaki stres dzeyleri aratrlmtr.

Evren olarak, Kuzey Kbrs niversite Ktphaneleri olarak seilmitir. K.K.T.C.de be niversite bulunmaktadr. Tmnde alan personel says Tablo Giri.1de verildii gibi 76 kiidir. rneklem grubunda yeralan kitle ise Dou Akdeniz niversitesi ( DA ) Ktphanesi ve Yakn Dou niversitesi ( YD ) Ktphanesi personeli olarak seilmitir. Bunun nedeni bu iki nversite dndaki niversitenin kapsaml bir ktphaneye sahip olmamas ve ktphane personeli olarak ok az personelin almasdr. Dou Akdeniz niversitesi Ktphanesi ve Yakn Dou niversitesi Ktphanesi aslnda evreni temsil eden rakama ok yakndr. Ankete alnmayan dier niversite ktphanelerinde 2-5 kii aras personel almaktadr. rneklem grubu Toplam, 102 gnll personelden ve yar zamanl alan asistan rencilerden olumaktadr.

grenin rgtsel davran iinde uyum, olduka nemli bir yer tutmaktadr. Uyum orgt ortamnda, rgt almalarn salkl bir biimde yrtebilmesi iin, verimli bir alma dzeni, iyerindeki mutluluun korunmas iin gerekli ilikileri zorunlu klar.

grenin rgte ve ie uyumunda karlat sorunlar onun saln tehlikeye drr. Stres de igrenin uyumunu zorlatran, igrenin bedensel ve ruhsal saln tehdit eden, verimini dren nemli etkenlerden biridir.

Stres rgtlerde gerek ynetici davrann, gerekse igren davrann olumsuz ynde etkileyebilmektedir. Sonuta bu etki, rgtn verimsiz ve alan bireylerin mutsuz olmasna yol amaktadr.

Amacmz, ktphanelerde alan personelin, kar karya kalmakta olduu stres kaynaklarna hangi etkenlerin sebep olduunu, stres yaratclara kar nasl mcadele edileceini ve stres dzeylerini ortaya koymaktr. Grev srasnda personelin iinde yaad stres durumunu ve dzeyini ortaya koymak ve stresle mcadele konusunda nerilerde bulunmaktr.

almamz, insan kaynaklarna ynelik, iletme bilimi ve insan kaynaklar ynetimi kapsamnda yaplmtr.

nsan kaynaklar ynetimi genel olarak personel ynetimi ile endstriyel ilikileri kapsar niteliktedir. Bu kapsamda gerekletirilen uygulamalar ise insan psikolojisi ve daha doru bir ifade ile davran bilimlerinin salad veriler nda gerekletirilmektedir.

ana blmden oluan tezde, ncelikle kuramsal dzeyde stres zerine literatr almas yaplmtr. nsan kaynaklarna ynelik, iletme bilimi kapsamnda yaplan literatre aratrmas blm bir olarak gemektedir.

kinci blm olarak anket almas yaplmtr. Anketimiz, niversite personeli olarak hemen hemen tamamn kapsayan D.A.. Ktphane personeli ve Y.D.. Ktphane personelini kapsamaktadr.

Stres yapc etmenlerin aratrld anketin deerlendirilmesi blm ikide bulgular ve yorumlar ksm olarak gemektedir. Ayrca ktphane personelini etkileyen stres yapc etmenlerin kuramsal temellerle karlatrlmas yaplmtr.

Tezin nc blmnde ise sonular ve neriler vardr.

Sonu olarak Kuramsal temellerde anlatlan ve bulgularda grld gibi, niversite ktphane alanlarnn i ortamndan doan stresleri vardr.

Bireysel ve rgtsel stresle baa kmak iin, stres kaynaklarn tanmak, stresin olumsuz e