33
Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i širenje EU vrijednosti- program Europa za građane 2014-2020 Karlovac, 6.2.2020. Željka Markulin, kontakt točka programa Europa za građane2014-2020, Ured za udruge Vlade RH

Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i

širenje EU vrijednosti- program Europa za građane 2014-2020

Karlovac, 6.2.2020.

Željka Markulin, kontakt točka programa Europa za građane2014-2020,

Ured za udruge Vlade RH

Page 2: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Grupa 2:Izaberite jedan od pojmova:1. Aktivno građanstvo2. Demokracija3. Participacijai ispričajte svom sugovorniku/ici što on za vas znači te ga opišite sa 3 riječi.

Pozitivna iskustva – rad u grupi

Grupa 1

Ispričajte svom sugovorniku/ici vaše osobno profesionalno iskustvo kada ste sudjelovali u partnerstvu (projektno, stvaranje organizacije, poslovni proces u organizaciji, provedba aktivnosti, itd) koje je bilo produktivno i uspješno te je ostvarilo željenu promjenu i rezultat.

1. Koji su po Vašem mišljenju ključni razlozi za uspješnost ovog partnerstva?

Page 3: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Europsku uniju čine

njezini građani/ke i

stvorena je za njihovu

dobrobit.

...približavanje Unije njenim građanima i

poticanju snažnije prekogranične rasprave o

pitanjima politika Unije.

…poticati sudjelovanje

europskih građana u svim

vidovima života njihove

zajednice te im tako omogućiti

sudjelovanje u izgradnji još

povezanije Europe. …važan instrument kojim

se želi postići da 500

milijuna stanovnika Unije

ima veću ulogu u njenom

razvoju.

Page 4: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Građani/ke

KORISNICINeprofitne organizacije i

JLPS-i

Europska Komisija

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu

politiku i kulturu (EACEA)

Nacionalne kontakt točke- NCP (National Contact Points)

Page 5: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Zemlje sudionice: 28 zemalja članica EU-a + Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, BiH, Kosovo- U.K. – administrativno je još uključena, ali pratiti EACEA stranicu

2014-2020 proračun: 187,7 mil EUR

Smjernice za pripremu projekata: Programski vodič + višegodišnji prioriteti

Opća obilježja programa:• Ravnopravan pristup programu• Transnacionalnost i lokalna dimenzija• Međukulturni dijalog• Volontiranje – izraz aktivnog europskog građanstva

Rokovi za podnošenje projektnih prijedloga:2020. godine to će biti 4. veljače, 3. ožujka i 1. rujna

Dodjela bespovratnih sredstava:• paušal (Lump sums)na temelju broja sudionika zemalja partnera (Mjera 2.1.

bratimljenje gradova) ili • jediničnih iznosa (Unit costs) po događanju - iznos dodijeljenih sredstava izračunava se

na temelju broja sudionika i broja uključenih zemalja

Page 6: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Potprogram 1: Europsko sjećanje

Potprogram 2: Demokratsko angažiranje i građansko

sudjelovanje

Mjera 2.3. Projekti civilnog društva

Struktura programa 2014 – 2020

Mjera 2.1 Bratimljenje

gradova

Mjera 2.2. Umrežavanje

gradova

Page 7: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Potprogram 1: Europsko sjećanje

Prijavitelj i partneri:

Tijela javne/regionalne uprave ili neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnoga društva, udrugepreživjelih te kulturne organizacije, organizacije mladih, obrazovne i istraživačke organizacije

1. podupiru se aktivnosti koje pozivaju na promišljanje europske kulturne raznolikosti i zajedničkih vrijednostiu najširem smislu. U tom je kontekstu cilj financirati projekte koji promišljaju o uzrocima totalitarnih režima usuvremenoj povijesti Europe te koji odaju počast žrtvama njihovih zločina.

2. obuhvaća i aktivnosti u vezi s drugim prijelomnim trenutcima koji su odredili noviju europsku povijest ireferentnim točkama. (obljetnice)

Broj partnera:Projekt mora uključivati organizacije iz barem 1 države članice. Prednost imaju transnacionalni projekti.

• Max iznos potpore: 100.000 EUR • Trajanje projekta: 18 mjeseci

U 2020. godini prednost će imati projekti koji će se baviti temom kulturne baštine!

Page 8: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Višegodišnji prioriteti:

1. Komemoracija značajnih povijesnih prekretnica u novijoj europskoj povijesti 2020

2. Civilno društvo i građansko sudjelovanje pod totalitarnim režimima

3. Antisemitizam, antiromstvo, ksenofobija, homofobija i drugi oblici netolerancije

4. Demokratska tranzicija i pristupanje Europskoj uniji

Potprogram 1: Europsko sjećanje

Page 9: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

1. Civic Activism and Resistance in Retrospect: (post)-Yugoslav region 1980-2016: RETROaktiva• Udruga GONG, Hrvatska• 55,000.00 €• 01-10-2016 - 31-03-2018• Partneri: Srbija, Crna Gora, BiH, FYROM, Hrvatska• Svrha projekta je da u formi regionalnog vremeplova provede publiku kroz bogatu, raznoliku i živu tradiciju progresivnog

građanskog aktivizma i angažiranog umjetničkog stvaralaštva u protekla tri desetljeća u postjugoslavenskom prostoru. Izrađen je „Aktivistički spomenar” koji služi za podsjećanje, razmjenu i promišljanje iskustava, međuodnosa i učinaka umjetničkih, aktivističkih i medijskih inicijativa izgradnje mira, zaštite građanskih i ljudskih prava, zaštite okoliša i javna dobara koje su od kasnih 1980-ih do danas zamišljale, stvarale i promovirale ideje i prakse demokracije, smještajući građanku/građanina u poziciju političkog subjekta i stvarateljice/a društvenog značenja.

• https://spomenar.gong.hr/hr/naslovnica/

2. Unearthing the Music: Creative Sound and Experimentation under European Totalitarianism• Udruga u kulturi OUT.RA, Portugal• 55.250 €• 01-11-2016 - 30-04-2018• nema partnera• projekt se bavi pitanjem slobode izražavanja - osobito u glazbi - u zemljama pod "željeznim zavjesama", prateći razvoj događaja u

tim društvima nakon "de-stalinizacije" i mađarske i poljski pobune 1956. godine. • Kako se uspostavila "druga kultura", ona alternativne glazbe i umjetnosti, te kakvu je ulogu imala u svakodnevnom životu tih

društava• Prikupljanjem glazbe, videa, članaka, svjedočanstava, mišljenja i studija iz tog doba, analizirat će se utjecaj „druge kulture” na

podizanje svijesti građana/ki

3. 1968-2018 Do It Yourself - Create your own society• Udruga Autres Directions, Nizozemska• 01-01-2018 - 30-06-2019• Partneri: Nizozemska, Poljska, Češka• Projekt koji tematski povezuje današnji europski politički kontekst sa 1968. koja je bila godina vala prosvjeda diljem Europe i

svijeta, na način da se promoviraju vrijednosti otvorenosti, slobode i ravnopravnosti nasuprot cenzuri, terorizmu te demokratskoj i gospodarskoj krizi

• „Do It Yourself Pop-up Museum” – u interaktivnoj „value-game' posjetitelji će biti izazvani odabrati između suprotnih vrijednosti. Njihova mišljenja bit će zabilježena u video kabini i prikazana u dokumentarcu 'Što Europljani žele'. U svakoj zemlji pop-up muzej će biti popraćen raspravom na spomenute teme

• Objavit će priče na web stranici www.ironcurtainproject.eu i u ostalim medijima diljem Europe

Page 10: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Potprogram 1: Europsko sjećanje

Cjelina 1. Europsko sjećanje

Rok za prijavu* Period prihvatljivosti- projekti moraju započeti:

4. veljače 1. rujna tekuće godine i 28. veljače 2021.

Page 11: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Potprogram 2: Demokratski angažman i građansko sudjelovanje

Mjera 2.2 Umrežavanje gradova

Mjera 2.3 Projekti civilnoga društva

Mjera 2.1 Bratimljenje gradova

Page 12: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Potprogram 2: Demokratski angažman i građansko sudjelovanje

Mjera 2.1. Bratimljenje gradova

Prijavitelj i partneri:

gradovi/općine ili odbori za bratimljenje ili neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalnu upravu

1. uključivanje građana u procese odlučivanja o politikama na EU razini

2. gradovi/općine koje su potpisale ili planiraju potpisati sporazum o bratimljenju, kao i gradovi/općine koje imaju druge oblike partnerstava i njeguju suradnju i kulturnu povezanost

Broj partnera:

općine/organizacije iz najmanje 2 zemlje sudionice Programa, od kojih najmanje jedna treba biti država članica EU-a

• Max iznos potpore: 25.000 EUR

• Nema pred-financiranja

• Max trajanje provedbe (sastanka): 21 dan

Projekt mora uključiti najmanje 25 pozvanih sudionika (invited participants).

Page 13: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

1. EUlife - Građani za jaču Europu

• Grad Klanjec, Hrvatska

• 25.000 €

• 01-08-2017 - 20-04-2018

• Partneri: Poljska, Slovačka, Slovenija, Češka, Srbija

• Projekt se bavi pitanjima različitih struja euroskepticizma, stavovima prema EU u različitim državama, te o budućnosti EU

• Glavni cilj projekta je pružiti građanima priliku da dijele i izražavaju svoje mišljenje, da se uključe u život EU kroz radionice i rasprave gdje međusobno razvijaju osjećaj integriteta i EU građanstva, budući da im se daje prilika za demokratsko i građansko sudjelovanje na razini Unije

2. Volontiranje za napredno društvo

• Općina Sračinec, Hrvatska

• 25.000 €

• 01-08-2017 - 20-04-2018

• Partneri: Slovenija, Mađarska, Poljska

• Cilj projekta je poticanje europskog građanstva i poboljšanje uvjeta za građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije promicanjem mogućnosti za društveni i interkulturalni angažman volontiranjem na razini Unije. Sudjelujuće partnerske organizacije su zemlje koje su svjesne da se dobrovoljni sektor još uvijek pojavljuje i pokušava donijeti svijest o nužnosti takve građanske aktivnosti i spriječiti ga slabije razvijene

3. Raising awareness of remembrance, common history and values through long term international cooperation

• Općina Valga, Estonija

• 7.500 €

• 01-07-2017 - 20-04-2018

• Partneri: Poljska, Belgija, Finska, Slovačka, Latvija

• Cilj ovog međunarodnog susreta 7 gradova iz 6 država članica EU (36 studenata u dobi od 16 do 20, 18 službenika) je jačanje veza između članica EU kroz raspravu, razmjenu mišljenja, mišljenja i iskustava o temi gospodarstva i zajedničke povijesti. Tema susreta je: "1917 - Društvene i političke revolucije, pad carstva i njihov utjecaj na europski politički i povijesni krajolik"

Page 14: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Mjera 2.2. Umrežavanje gradova

Prijavitelj i partneri: gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje, druge razine lokalne/regionalnevlasti, udruženja lokalnih vlasti i neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalne vlasti

1. Razmjene dobrih praksi (projekti koji su usmjereni na uspostavu tematske i dugoročne suradnjeizmeđu gradova)

2. Općine, gradovi i udruženja koje rade na zajedničkoj temi s dugoročnom perspektivom, pozvane su darazviju mreže gradova kako bi njihova suradnja bila održivija i kako bi razmijenili dobre prakse

Broj partnera: općine/organizacije iz najmanje 4 zemlje sudionice Programa od kojih dva partneramoraju biti iz država članica EU-a

• Max iznos potpore: 150.000 EUR• Max trajanje provedbe: 24 mjeseca

Projekt mora uključivati najmanje 30% pozvanih sudionikaMinimalno 4 događanja

Potprogram 2: Demokratski angažman i građansko sudjelovanje

Page 15: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

1. Putevima EU

• Općina Erdut, Hrvatska• 107,500.00 €• 01-07-2016 - 30-06-2018• Partneri: Srbija, Slovenija, Crna Gora, BiH, Hrvatska• Cilj projekta je povećati svijest i razumijevanje građana o europskim građanskim pravima i važnosti demokratskog sudjelovanja

u procesu odlučivanja, te kreiranja Unije po mjeri njenih građana• https://opcina-erdut.hr/novosti/putevima-eu/

2. Solidarity 4 Heritage

• Općina Strumyani, Bugarska• 150.000 €• 01-01-2018 - 31-12-2019• Partneri: Bugarska, Grčka, Slovenija, Italija, Malta• Projekt će stvoriti europsku mrežu gradova s ciljem poticanja solidarnosti i volonterstva, s naglaskom na podupiranju

valorizacije i očuvanja kulturne baštine. Gradovi uključeni u projekt nalaze se u ruralnim područjima, imaju bogatu kulturnu baštinu, tradiciju i autentični stil života koji žele nastaviti njegovati i promovirati

• https://eunipartners.com/projects/our-projects/solidarity-for-heritage/

Page 16: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Mjera 2.3. Projekti civilnog društva

Prijavitelji: neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnoga društva, obrazovne, kulturne ili istraživačke institucije

Partneri: svi prethodno navedeni + lokalna/regionalna samouprava

1. transnacionalna partnerstva i mreže koje direktno uključuju građane u proces odlučivanja na EU razini koji se tiču godišnjih prioriteta programa

2. Rasprave o godišnjim prioritetima na lokalnom i europskom nivou, uključiti veliki broj građana (pogotovoonih koji propituju dosadašnja postignuća EU-a) i razviti mreže organizacija aktivnih u relevantnom području

Broj partnera: organizacije iz najmanje 3 prihvatljive članice Programa, od kojih barem dvije moraju biti države članice EU

• Max iznos: 150.000 EUR

• Trajanje provedbe: 18 mjeseci

Potprogram 2: Demokratski angažman i građansko sudjelovanje

Page 17: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

1. More Democracy for More Europe• CROSOL - Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske, Hrvatska• 149,750.00 €• 01-10-2016 - 31-03-2018• Partneri: Slovenija, Mađarska, Latvija• Projekt promišlja i analizira razloge širenja politika tzv. neliberalne demokracije u zemljama članicama Europske unije u istočnoj

Europi, gdje građani sve više podupiru političke stranke čiji se politički ciljevi protive načelima vladavine prava EU i poštivanju svih vrijednosti ljudskih prava

• Objavljen je izvještaj o trendovima neliberalne demokracije u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj i Latviji• http://www.crosol.hr/paneuropska-kampanja-otpora-neliberalnim-demokracijama-vise-demokracije-za-vise-europe

2. SISUMMA - Socijalna inicijativa podrške manjinama kroz medijski aktivizam• Zaklada Euroarabe de Altos Estudios, Španjolska• 147.500 €• 01-10-2016 - 31-03-2018• Partneri: Španjolska, Slovačka, Estonija, Austrija, Hrvatska (udruga PANK)• Cilj projekta je poticanje tolerancije, poštovanja i multikulturalnog dijaloga među mladim Europljanima kroz nekoliko aktivnosti

obuke i rasprave o vrijednostima dinamičnog europskog građanstva• http://www.sisumma.com/european-net-for-a-multicultural-coexistence/

Page 18: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Cjelina 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje

MjeraRok za dostavu projektnih

prijava*Period prihvatljivosti- projekti moraju započeti:

2.1. Bratimljenje gradova

4. veljače 1. srpnja tekuće godine i 31. ožujka 2021.

1. rujna 1. veljače i 31. listopada 2021.

2.2. Umrežavanje gradova

3. ožujka 1. rujna tekuće godine i 28. veljače 2021.

1. rujna 1. ožujka i 31. kolovoza 2021.

2.3. Projekti civilnog društva

1. rujna 1. ožujka i 31. kolovoza 2021.

• Ukoliko rok za prijavu pada na vikend, kao rok za dostavu prijava se smatra prvi idući radni dan.

• Prijave moraju biti podnesene prije 17:00 H.

Page 19: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Europa za građane 2007-2019 u RH u brojkama

631 PRIJAVA 125 KORISNIKA 658 RH PARTNERA

5 MIL. EUR

Page 20: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Tehnička priprema- prijava projektnog prijedloga

1. EU login (prije ECAS- European Commission Authentication System) – servis Europske komisije koji omogućava pristup digitalnim sustavima europskih institucija → prijavljujete se kao fizička osoba → preduvjet za registraciju u Funding andTender opportunities (prijašnji Participants portal)

Page 21: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

2. Funding and tender opportunities (prije Participants portal) – registracija organizacija → unos pravnih i financijskih podataka → dobivanje PIC(Participant Identification Code) deveteroznamenkastog broja

Page 22: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Korisne mrežne poveznice:

• E-obrasci EACEA-e su dostupni na: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/electronic-application-forms-eforms_en ili na https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en

• Korisnički vodič (Proposal submission userguide) za ispunjavanje e-obrasca: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/proposal_submission_user_guide_version_1.1_efc_2019.pdf

• Najčešće poteškoće i odgovori: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/electronic-application-forms-eforms_en# (na dnu stranice pod issues)

Page 23: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Kontakti EACEA-e za programska pitanja:

Cjelina 1. – Europsko sjećanje: [email protected]

Cjelina 2. – Demokratski angažman i građansko sudjelovanje:

• Bratimljenje gradova i umrežavanje gradova: [email protected]

• Projekti civilnog društva: [email protected]

Tehnička podrška pri ispunjavanju e-obrasca: [email protected]

Page 24: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

NAČIN IZRAČUNA:• paušali (Lump sums) za Mjeru 2.1. Bratimljenje gradova – broj pozvanih sudionika ili jedinični iznosi

(Unit costs) za Mjeru 1. Europsko sjećanje, Mjeru 2.2. Umrežavanje gradova i Mjeru 2.3. Projekticivilnog društva – broj sudionika i broj uključenih zemalja

• Ne postoji izrada detaljnog proračuna putem posebnog obrasca niti se pravdaju pojedinačnitroškovi – važno je ostvariti prijavljeni broj sudionika i imati popratnu dokumentaciju koja topotvrđuje (potpisne liste, fotografije, web stranica)

Proračun projektnih prijedloga

Page 25: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Tablica 3

• vrijedi samo za mjeru 2.1. Bratimljenje gradova jer jemaksimalni dopušteni iznos 25.000 EUR i jedini parametarkoji je važan jest broj međunarodnih (invited participants)sudionika koji će sudjelovati u projektu.

Page 26: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

• Troškovi pripremnih aktivnosti- primjenjivo je samo za mjeru 1.2. europsko sjećanje i 2.3. projekte civilnog društva

• Može se prijaviti samo jedan iznos po projektu i zbraja se s jediničnim iznosima iz tablice 1

Page 27: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Prihvatljivi troškovi:

• troškovi osoblja izravno povezane s djelovanjem (projektom),

• putni troškovi i troškovi boravka sudionika na događaju,

• Najam dvorane

• usmeno i pismeno prevođenje za potrebe održavanja događaja,

• Troškovi komunikacije/informiranja povezanih s događajima,

• troškove koordiniranja koji su nastali sudjelovanjem nekolikoorganizacija.

• Troškovi opreme

Page 28: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Važni rokovi i brojke nakon dobivanja bespovratnih sredstava:

• Odobreni projekt- EACEA korisniku šalje odluku o dodjeli bespovratnihsredstava ili ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (samo kod pridruženihčlanica Programa)

• Za projekte 2.2. umrežavanja gradova, 1.2. europskog sjećanja i 2.3. civilnogdruštva, predfinanciranjem se isplaćuje od 40 % do 60 % iznosa bespovratnihsredstava.

• Isplata predfinanciranja izvršava se u roku od 30 dana od dana slanja odluke tj.kada EACEA potpiše ugovor s korisnikom.

• Projekti kojima je odobreno iznos veći od 60 000 EUR, EACEA može zahtijevatiod korisnika da unaprijed dostavi jamstvo za predfinanciranje ukoliko procijenida je njegov financijski kapacitet slab, i to u iznosu jednakom iznosupredfinanciranja

• E-izvješće treba biti dostavljeno u roku od dva mjeseca od dana istekarazdoblja prihvatljivosti i mora sadržavati opis rezultata projekta u odnosu naprvotne ciljeve.

• Za projekte do 60.000 EUR dokumentacija se mora čuvati 3 godine, a zaprojekte iznad tog iznosa- 5 godina.

Page 29: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

EfC Partner Search Platform

Međunarodna platforma za traženje projektnih partnera (partner search platform): http://www.europacittadini.it/index.php?it/232/searching-partner-database (potrebno je registrirati se- sign up/sign in)

Pretraživanje prema:

1. tipu organizacije,

2. temi projekta,

3. zemlji,

4. mjeri,

5. interesa drugih organizacija (kriteriji programa)

- vlastiti iskaz interesa za partnerstvom na projektima Europa za građane (na engleskom jeziku)

Page 30: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Što nakon 2020.?

Program Europa za građane (EfC) + Prava, jednakost i građanstvo (REC) = Program Prava i vrijednosti (Rights and Values programme)

Pregovori o Uredbi će vrlo vjerojatno završiti tijekom Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU tijekom prve polovice 2020. godine.

Program će se sastojati od 4 potprograma (stranda):

1. Equality strand

2. Citizens engagement and participation strand

3. Daphne strand

4. European Values strand?- predložen od strane EP- fokus na temeljnim vrijednostima EU- njegovo uvođenje u sastavni dio R&V programa ovisi o financijskoj omotnici VFO-a

Page 31: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest
Page 32: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Kakve će se aktivnosti financirati u okviru programa Prava i vrijednosti?

• podizanje svijesti i osposobljavanje za poboljšanje znanja o politikama i pravima u područjimaobuhvaćenim Programom, uključujući svijest o europskoj kulturi, povijesti i sjećanju;

• međusobno učenje među dionicima radi poboljšanja znanja i međusobnog razumijevanja igrađanskog i demokratskog angažmana, kao i aktivnosti bratimljenja gradova radi okupljanjaEuropljana različitih nacionalnosti i kultura;

• analitičke i nadzorne aktivnosti za poboljšanje razumijevanja stanja u državama članicama i narazini EU-a kao i za poboljšanje provedbe zakona i politika EU-a;

• podrška organizacijama civilnog društva koje potiču i omogućavaju aktivno sudjelovanje uizgradnji demokratske unije kao i svijest o pravima i vrijednostima;

• razvijanje kapaciteta europskih mreža za promicanje i daljnji razvoj prava, politika i ciljevastrategije Unije kao i podrška organizacijama civilnog društva koje djeluju na područjima kojasu obuhvaćena Programom.

Page 33: Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest i ...europazagradane.hr/wp-content/uploads/2020/02/EzG...Aktivna participacija građana, zajednička europska povijest

Ured za udruge Vlade RH- Nacionalna kontakt točka programa Europa za građane 2014-2020 -

Web site: www.europazagradane.hrE-mail: [email protected]

Hvala na pažnji!