of 1 /1
Muzium mempamerkan rangka hidupan laut dan koleksi batu karang yang mempunyai taburan terhad di Malaysia. Akuarium, Muzium Marin Antara tarikan utama pengunjung di Akuarium dan Muzium Marin UMS. UMS tarikan pelancongan Muhammad Ali Floro Anne Asalin Q,\o\- V3> Aquaria Pusat Konvensyen dan Muzium Marin UMS, masin asli," katanya. "Ini sekali gus mendor- dengan kerapu gergasi Oleh KaHinny Bantan Kuala Lumpur (KLCC), Muhammad Ali Syed Hus- Sementara itu Kurator ong karni menjadikan (Epinephelus Lanceola- [email protected] manakala muzium pula sein, berkata akuarium itu Akuatitim dan Muzium Akua- rium dan Muzium tus), selain spesies kera- antara lain menempatkan mempunyai enam tangki Marin UMS, Flora Anne Marin UMS sebagai antara tang serta kerapu gergasi Ia Kota Kinabalu rangka ikan lumba-Iumba, yang menempatkan koleksi Asalin, berkata pada awal- destinasi pelancongan seberat 80 kilogram. paus, penyu dan pari yang ikan hiasan, batu karang, nya, akuarium serta mu- bukan sahaja di universiti "Muzium pula antara K ira-kira 5,000 pelawat diawet serta koleksi batu pari, penyu, belangkas, zium berkenaan dijadikan tetapijuga Sabah," katanya. lain mempamerkan dari dalam dan luar karang yang mempunyai ikan kacukan dan udang. pusat penyelidikan dan rangka ikan paus paruh negara mengunjungi taburan terhad di Malaysia. kemudahan mengajar arikan utama Curvier bersaiz 6.1 me- Akuarium dan Muzium Dibuka sejak Mac 2005 Boleh disentuh dalam bidang sains marin. Flora Anne berkata, satu ter panjang yang mati Marin, Universiti Malaysia di Institut Penyelidikan "Selain itu, ada sebuah Beliau berkata, tempat yang daripada tarikan utama terdampar 19 tahun lalu, Sabah (UMS) yang bertaraf Marin Borneo (IPMB), UMS tangki menempatkan memiliki tarikan tersendiri akuarium itu ialah ikan selain ikan lumba- antarabangsa dengan pel- Kampus Kota Kinabalu, hidupan marin yang boleh itu kemudian dibuka kerapu hibrid pertama di lumba diawet dan bagai spesies ikan serta kha- akuarium itu kini menem- disentuh oleh pengunjung. kepada orang ramai dan dunia dinamakan Hibrid koleksi spesies terhad zanah laut, setiap tahun. patkan lebih 100 spesies "Kualiti air masin di mendapat sambutan mem- TGG yang dihasilkan batu karang ditemui Akuarium itu mengguna- hidupan marin pesisir dalam tangki akuarium berangsangkan, termasuk di IPMB, iaitu kacukan di Teluk Darvel, Lahad kan konsep seperti Under- pantai dan laut dalam. ini dikekalkan melalui kunjungan pelancong dari kerapu harimau (Epine- Datu, ketika Ekspedisi water World Langkawi dan Penasihat Akuarium penggunaan air laut China serta Korea Selatan. phelus Fuscoguttatus) Galaxea 1998," katanya.

Akuarium, Muzium Marin UMS tarikan pelanconganeprints.ums.edu.my/15024/1/nc0000003276.pdf · Akuarium, Muzium Marin Antara tarikan utama pengunjung di Akuarium dan Muzium Marin UMS

Embed Size (px)

Text of Akuarium, Muzium Marin UMS tarikan pelanconganeprints.ums.edu.my/15024/1/nc0000003276.pdf ·...

 • Muzium mempamerkan rangka hidupan laut dan koleksi batu karang yang mempunyai taburan terhad di Malaysia.

  Akuarium, Muzium Marin Antara tarikan utama pengunjung di Akuarium dan Muzium Marin UMS. UMS tarikan pelancongan

  Muhammad Ali Floro Anne Asalin Q,\o\- !l'-t .\\ .~ \c.. V3>

  Aquaria Pusat Konvensyen dan Muzium Marin UMS, masin asli," katanya. "Ini sekali gus mendor dengan kerapu gergasi Oleh KaHinny Bantan Kuala Lumpur (KLCC), Muhammad Ali Syed Hus Sementara itu Kurator ong karni menjadikan (Epinephelus [email protected] manakala muzium pula sein, berkata akuarium itu Akuatitim dan Muzium Akua- rium dan Muzium tus), selain spesies kera

  antara lain menempatkan mempunyai enam tangki Marin UMS, Flora Anne Marin UMS sebagai antara tang serta kerapu gergasi Ia Kota Kinabalu rangka ikan lumba-Iumba, yang menempatkan koleksi Asalin, berkata pada awal destinasi pelancongan seberat 80 kilogram.

  paus, penyu dan pari yang ikan hiasan, batu karang, nya, akuarium serta mu bukan sahaja di universiti "Muzium pula antaraK ira-kira 5,000 pelawat diawet serta koleksi batu pari, penyu, belangkas, zium berkenaan dijadikan tetapijuga Sabah," katanya. lain mempamerkan dari dalam dan luar karang yang mempunyai ikan kacukan dan udang. pusat penyelidikan dan rangka ikan paus paruh negara mengunjungi taburan terhad di Malaysia. kemudahan mengajar arikan utama Curvier bersaiz 6.1 me

  Akuarium dan Muzium Dibuka sejak Mac 2005 Boleh disentuh dalam bidang sains marin. Flora Anne berkata, satu ter panjang yang mati Marin, Universiti Malaysia di Institut Penyelidikan "Selain itu, ada sebuah Beliau berkata, tempat yang daripada tarikan utama terdampar 19 tahun lalu, Sabah (UMS) yang bertaraf Marin Borneo (IPMB), UMS tangki menempatkan memiliki tarikan tersendiri akuarium itu ialah ikan selain ikan lumbaantarabangsa dengan pel- Kampus Kota Kinabalu, hidupan marin yang boleh itu kemudian dibuka kerapu hibrid pertama di lumba diawet dan bagai spesies ikan serta kha- akuarium itu kini menem- disentuh oleh pengunjung. kepada orang ramai dan dunia dinamakan Hibrid koleksi spesies terhad zanah laut, setiap tahun. patkan lebih 100 spesies "Kualiti air masin di mendapat sambutan mem TGG yang dihasilkan batu karang ditemui

  Akuarium itu mengguna- hidupan marin pesisir dalam tangki akuarium berangsangkan, termasuk di IPMB, iaitu kacukan di Teluk Darvel, Lahad kan konsep seperti Under- pantai dan laut dalam. ini dikekalkan melalui kunjungan pelancong dari kerapu harimau (Epine Datu, ketika Ekspedisi water World Langkawi dan Penasihat Akuarium penggunaanair laut China serta Korea Selatan. phelus Fuscoguttatus) Galaxea 1998," katanya.