of 60 /60
SUFITÓW I ŚCIAN AKUSTYCZNE ROZWIĄZANIA

Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

SUFITÓW I ŚCIANAKUSTYCZNE ROZWIĄZANIA

Page 2: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

2

1. Rozwiązania ROCKFON 3-5

Inspirujące rozwiązania ROCKFON 3 Produkty ze skalnej wełny mineralnej 4 Znak CE i deklaracje właściwości użytkowych 5

2. Wybrane produkty 6-51

Rockfon Mono 6 Sonar 8 Tropic 10 Rockfon Color-all™ 12 Ligna 14 Koral 16 Artic 18 Pacific 20 Hygienic / Hygienic Plus 22 MediCare Standard / Plus / Air / Block 24 Boxer 32 Samson 34 Facett 36 Industrial Opal, Nature, Black 38 Fibral Multiflex Baffle 40 Opal Multiflex Baffle 42 Hygienic Baffle 44 Rockfon Contour 46 Rockfon Eclipse 48

VertiQ 50

3. Przegląd asortymentu 52-55

4. Tabela doboru produktów 56-57

5. Własności produktów ROCKFON 58-59

Przedstawiamy Państwu wybrane rozwiązania sufitowe ROCKFON. Szczegółowe informacje o pełnym asortymencie znajdziecie Państwo na www.rockfon.com.pl

Spis treści

Page 3: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

3

Dlaczego ROCKFON

ROCKFON tworzy rozwiązania akustyczne, które zapewniają optymalny klimat wew nętrzny pomieszczeń. Sufity i panele ścienne ROCKFON stosowane są w różnych, również bardzo wymagających typach budynków, takich jak: biurowe, handlowe i rekreacyjne oraz obiekty służby zdrowia i przemysłowe.

Dzięki bardzo dobrym własnościom płyt ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL, nie trzeba wybierać między bezpieczeństwem a designem. Produkty ROCKFON zapewniają użytkownikom komfort, instalatorom prosty i szybki montaż, a projektantom nieograniczone możliwości.

Często zdarza się, że rzeczy, których nie dostrzegamy, mają największy wpływ na nasze dobre samopoczucie. Może to być sufit nad naszą głową...

Inspirujące rozwiązania ROCKFON

AKUSTYKA: nie musisz wybierać między formą a funkcją

Dobra akustyka pomieszczeń odgrywa decydującą rolę wszędzie tam, gdzie ważna jest jakość dźwięku. Materiały twarde, takie jak metal czy szkło, są powszechnie stosowane w nowoczesnej architekturze, ale często kosztem właściwej akustyki pomieszczeń. Rozwiązania ROCKFON wykonane ze sprężystej wełny mineralnej bardzo dobrze pochłaniają dźwięki, dzięki temu znacznie obniżają czas pogłosu.

DESIGN: dobry wygląd i samopoczucie jednocześnie

Własności skalnej wełny mineralnej i zaawansowany technologicznie proces produkcyjny umożliwiają uzyskanie wysokiej jakości płyt sufitowych i paneli ściennych, które dostępne są w szerokiej gamie kolorów, modułów i krawędzi. Stwarzają nieograniczone możliwości projektowe doceniane przez architektów. Inspirują do niestandardowych rozwiązań na miarę potrzeb i wyobraźni.

WŁASNOŚCI: zdrowie i bezpieczeństwo przede wszystkim

Produkty ROCKFON sklasyfikowane są w najwyższej klasie reakcji na ogień - A1. Oznacza to, że są niepalne, a podczas pożaru nie wytwarzają dymu ani płonących kropli. Ponieważ wełna skalna jest materiałem nieorganicznym, płyty ROCKFON są odporne na rozwój pleśni, grzybów i bakterii. Wytrzymują do 100% wilgotności względnej powietrza w temperaturze 40 °C. Nawet z upływem czasu pozostają stabilne wymiarowo, niezależnie od wilgotności powietrza lub zmian temperatury.

MONTAŻ: wielkie efekty bez wielkiego wysiłku

Rozwiązania ROCKFON są szybkie i proste w montażu. Dzięki niewielkiej wadze są łatwe w przenoszeniu i transporcie. Są przyjazne dla wykonawców - nie pylą w trakcie przycinania i montażu. Po zamontowaniu powierzchnie płyt mogą być łatwo odkurzane lub czyszczone za pomocą wilgotnego materiału. Umożliwiają łatwy dostęp do instalacji ukrytych w przestrzeni międzystropowej.

Page 4: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

4 Produkty ze skalnej wełny mineralnej

W opatentowanym technologicznie procesie produkcji skała bazaltowa jest topiona do postaci płynnej lawy, a następnie rozwłókniana. Włókna wełny, do których dodawane jest lepiszcze i środki hydrofo-bowe, zbierane są w formie kobierca, który następnie jest ściskany, polimeryzo wany i chłodzony. Z tak przygoto wanego ko bierca przycinane są płyty o różnych wymiarach, powierzchniach i krawędziach - zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem.

Rozwiązania ROCKFON wykonane ze skalnej wełny mineralnej to:- Komfort akustyczny.- Niepalność.- Odporność na wilgotność.- Stabilność wymiarowa.- Higiena.- Szybki i prosty montaż.- Łatwa konserwacja.- Estetyka pomieszczeń.- Nieograniczone możliwości projektowe.

Podstawowym surowcem do produkcji produktów ROCKFON jest wełna mineralna, która wytwarzana jest z naturalnego surowca – skały.

Page 5: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

5Znak CE i deklaracje właściwości użytkowych

3 listopada 2003 roku Europejski Komitet Normalizacji (CEN) wprowadził normę dla sufitów podwieszanych EN 13964. Norma ta definiuje wymagania oraz metody badań i oceny sufitów podwieszanych stosowanych we wnętrzu budynku w budownictwie ogól-nym i budowlach inżynierskich. Obejmuje sufity podwieszane sprzedawane jako kompletne zestawy, a także poszczególne elementy konstrukcji oraz płyty wypełniające. W listopadzie 2005 roku Norma Europejska uzyskała status Polskiej Normy PN-EN 13964.

Norma EN 13964 określa wymagania i para-metry produktów, które muszą bądź mogą być podawane na etykiecie i w dokumentacji technicznej. Mając na uwadze dostarczenie Klientom jak najpełniejszej informacji, Grupa ROCKFON zdecydowała się na podawanie dla każdego z naszych produktów wielu właści wości zgodnie ze znakiem CE.

Wszystkie podane wartości zostały spraw-dzone w obszernym programie Wstępnego Badania Typu, prowadzonym przez akre-dy towane laboratoria zgodnie z normą EN 13964, a nasze zakłady produkcyjne przeszły audyt Jednostki Notyfikowanej - BCCA. Ponadto Dział Kontroli Jakości na bieżąco sprawdza wyroby tak, aby nasi Klienci zawsze otrzy mywali produkty zgodne ze standardami zadeklarowanymi na etykietach CE.

Wszystkie produkty ROCKFON produ kowane w naszych fabrykach w Europie od października 2005 roku są znakowane znakiem CE.

Ponadto, Rockfon dostarcza Deklaracje Właściwości Użytkowych na wszystkie produkty oznaczone znakiem CE. Deklaracja Właściwości Użytkowych zawiera informacje o cechach wyrobu i zasadach jego stosowania. Producenci, wystawiając Deklarację Właściwości Użytkowych, biorą pełną odpowiedzialność za zgodność oferowanych wyrobów z deklarowanymi parametrami.

Szczegółowe informacje na temat para metrów znajdujących się na etykietach znajdą Państwo na www.rockfon.com.pl

15 LAT GWARANCJI – doskonałe własności produktów ROCKFON pozwalają na ich eksploatację w najbardziej surowych warunkach klimatycznych i zapewniają zachowanie stabilności wymiarowej. W związku z tym szacowana żywotność naszych produktów jest bardzo wysoka. Z tego względu udzielamy na nie 15 lat gwarancji.

UK

LAT

GWARANCJI • GWARAN

CJI •

GWARANCJI •

Page 6: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

Rockfon Mono®

System Mono składa się z podwieszanej konstrukcji typu T40 bądź C, do której od dołu mocowane są płyty sufitowe Rockfon Mono.

Łączenia sufitu są wypełniane szpachlą akustyczną, a następnie szlifowane. Na całkowicie wyrównany sufit natryskiwany jest tynk akustyczny, dzięki czemu powierzchnia sufitu jest bezspoinowa i gładka.

Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń, gdzie estetyka rozwiązania oraz dobre własności akustyczne są kluczowymi wymaganiami. Rockfon Mono powinien być instalowany przez autoryzowanych montażystów systemu.

System Rockfon Mono to monolityczny sufit podwieszany, o jednolitej powierzchni bez widocznych łączeń pomiędzy płytami sufitowymi.

ASORTYMENT

KrawędzieWymiary modularne

(mm)Masa

(kg/m²)MWK* (mm)

Systemmontażu

E-mono 1200 x 900 x 301800 x 1200 x 30

4,04,0

80 / niedemontowalny80 / niedemontowalny

System Mono

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty.

Catalogue PL.indd 64 09-05-2014 10:58:46

6

Page 7: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A2-s1,d0 - zgodnie z EN 13501-1.

Odporność ogniowa: Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty sufitowe ROCKFON stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów ROCKFON została sklasyfikowana zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Płyty sufitowe Rockfon Mono są stabilne wymiarowo do 70% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

ODBICIE ŚWIATŁAWspółczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Mono wynosi 72% i jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNAWspółczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Rockfon Mono o grubości 30 mm został zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi λD = 37 mW/mK.

Opór cieplny dla płyt Rockfon Mono o grubości 30 mm wynosi R = 0,80 m² k/W.

HIGIENAWełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowipożywki dla szkodliwych mikroorganizmów.

Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

CZYSZCZENIEPowierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

KONSERWACJASufit Rockfon Mono może zostać odświeżony poprzez natryśnięcie dodatkowej warstwy tynku. Zalecane jest naniesienie maksymalnej warstwy 0,3 kg/m2.

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

30 / 20030 / 30

0,35 0,60 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,900,20 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 B 0,95

ap

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

PL30/200,30/30

Mono Acoustic

Klas

a poc

hłan

iania

ISO

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Rockfon Mono®

Catalogue PL.indd 65 09-05-2014 10:58:49

7

Page 8: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

Sonar®

ASORTYMENT

KrawędzieWymiary modularne

(mm)Masa

(kg/m²)MWK* (mm)

Systemmontażu

B 600 x 600 x 201200 x 600 x 20

3,53,5

20 / niedemontowalny20 / niedemontowalny

System B

C 600 x 600 x 201200 x 600 x 20

3,53,5

24 / niedemontowalny24 / niedemontowalny

System C

D 600 x 600 x 201200 x 600 x 201800 x 600 x 201200 x 300 x 20900 x 900 x 25

2100 x 600 x 252400 x 600 x 25

3,53,53,53,54,24,24,2

60606060676767

System D, D-XLSystem D

D/AEX 1120 x 600 x 201420 x 600 x 201720 x 600 x 202020 x 600 x 252320 x 600 x 25

3,53,53,54,24,2

250250250250250

System Bandraster

E15 600 x 600 x 201200 x 600 x 20

3,53,5

100100

System T15

E24 600 x 600 x 201200 x 600 x 201800 x 600 x 20

3,53,53,5

100100100

RockLink XLRockLink 24

2100 x 600 x 252400 x 600 x 25900 x 900 x 25

1200 x 1200 x 25

4,24,24,24,2

150150150150

RockLink 24

G 600 x 600 x 201200 x 600 x 201200 x 300 x 20

3,53,53,5

24 / niedemontowalny24 / niedemontowalny24 / niedemontowalny

System G

M 600 x 600 x 201200 x 600 x 20

3,53,5

6060

System M

X 600 x 600 x 221200 x 600 x 221800 x 600 x 22

3,83,83,8

626262

RockLink XLRockLink 24

Z 600 x 600 x 201200 x 600 x 20

3,53,5

6060

RockLink XLRockLink 24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umożliwiająca demontaż płyty.

Płyty sufitowe Sonar zapewniają swobodę projektowania i szeroką gamę rozwiązań. Oferują wyjątkowe połączenie własności akustycznych i ogniochronnych, zapewniając optymalny klimat wewnętrzny.

Płyty Sonar produkowane są z wykorzystaniem opatentowanych technologii, co zapewnia krawędziom wytrzymałość i elastyczność niezbędną do zachowania trwałości. Specjalna powłoka antystatyczna ogranicza osiadanie cząstek kurzu na powierzchni płyt. Sonar posiada atrakcyjną mikroporowatą, białą powierzchnię o subtelnej, matowej fakturze.

Sonar zapewnia najwyższy współczynnik pochłaniania dźwięku i klasę reakcji na ogień A1, wysoki współczynnik

odbicia światła oraz odporność na 100% wilgotności względnej powietrza.

Płyty Sonar dostępne są w bogatym asortymencie modułów i krawędzi zapewniając szeroką gamę rozwiązań oraz pełną swobodę projektowania.

Sufity Sonar znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie ważna jest estetyka i najwyższe parametry użytkowe. Są szczególnie polecane do obiektów biurowych, handlowych i szkolnych oraz tzw. pomieszczeń czystych.

Catalogue PL.indd 68 09-05-2014 11:22:08

8

Page 9: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.

Odporność ogniowa: Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Produkty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

Sonar uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły (szerokość > 700mm) są klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁAKolor biały, współczynnik rozproszenia światła odbitego wynosi 85% zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENAWełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów.

Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

CZYSZCZENIEPowierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.Powierzchnia płyt może być czyszczona przy użyciu gąbki bądź ściereczki oraz ciepłej lub chłodnej wody (max 40°C) z lekko zasadowym detergentem (pH między 7 a 9) bez alkoholu, amoniaku czy chloru.

Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyt nieco bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecane jest czyszczenie całej powierzchni sufitu.

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1)

Sonar nadaje się do powtórnego przetworzenia.

20 / 2420 / 20

Sonar

ap

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

0,10 0,35 0,65 0,95 1,00 1,00 0,65 C 0,750,05 0,30 0,65 0,90 1,00 1,00 0,60 C 0,75

PL20/24,20/20

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

20-25 / 20020 / 10020 / 50

Sonar

0,45 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,000,30 0,65 0,90 0,95 1,00 1,00 0,90 A 0,900,15 0,40 0,85 0,95 1,00 1,00 0,70 C 0,80

ap

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

PL20-25/200,20/100,20/50

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Sonar®

Catalogue PL.indd 69 09-05-2014 11:22:10

9

Page 10: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

Tropic

Tropic łączy gładką, białą powierzchnię z bardzo dobrymi parametrami akustycznymi, ogniochronnymi oraz wilgotnościowymi.

Płyty Tropic dostępne są w szerokim asortymencie krawędzi do montażu z widocznym, częściowo widocznym i ukrytym systemem konstrukcji.

Sufit Tropic rekomendowany jest do pomieszczeń wymagających wysokich parametrów akustycznych oraz estetycznej powierzchni sufitu.

Płyty sufitowe Tropic doskonale nadają się do zastosowania w każdym pomieszczeniu, gdzie dla osiągnięcia optymalnego klimatu akustycznego wymagana jest wysoka jakość wykończenia.

ASORTYMENT

KrawędzieWymiary modularne

(mm)Masa

(kg/m²)MWK* (mm)

Systemmontażu

A15 600 x 600 x 15 1,9 100 System T15

A24 600 x 600 x 151200 x 600 x 15

1,91,9

100100

RockLink XLRockLink 24

D 600 x 600 x 201200 x 600 x 20

3,53,5

6060

RockLink D-XLSystem D

E15 600 x 600 x 151200 x 600 x 15

2,52,5

100100

System T15

E24 600 x 600 x 151200 x 600 x 15

2,42,4

100100

RockLink XLRockLink 24

M 600 x 600 x 201200 x 600 x 20

3,53,5

6060

System M

X 600 x 600 x 221200 x 600 x 221800 x 600 x 22

3,83,83,8

626262

RockLink XLRockLink 24

Z 600 x 600 x 201200 x 600 x 20

3,53,5

6060

RockLink XLRockLink 24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umożliwiająca demontaż płyty.

Catalogue PL.indd 86 09-05-2014 11:32:41

10

Page 11: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.

Odporność ogniowa: Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Produkty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

Tropic uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły (szerokość > 700mm) są klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁAKolor biały, współczynnik rozproszenia światła odbitego wynosi 86% zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENAWełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów.

Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

CZYSZCZENIEPowierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1)

Tropic nadaje się do powtórnego przetworzenia..

Tropic

αp

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 αw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

0,40 0,75 0,95 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,900,40 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 1,00

PL15/200,20/200

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Krawędź :Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)A, E : 15 / 200D, M, X, Z : 20-22 / 200

Tropic

Catalogue PL.indd 87 09-05-2014 11:32:43

11

Page 12: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

Rockfon Color-all™

Zainspiruj się kolorem sufitu!

Możliwość wykorzystania kolorów na suficie, buduje atmosferę wnętrza i zwiększa środki artystycznego wyrazu. Linia sufitów Rockfon Color-all obejmuje 34 wyjątkowe kolory. Zebrane w sześć inspirujących motywów, tworzą subtelne lub mocne i charakterystyczne zastawienia:

• City Tones • Natural Tones• Sensorial Tones • Energetic Tones• Precious Tones • Sophisticated Tones

Dzięki nowoczesnej technologii produkcji, kolory są trwałe i niepowtarzalne. Gładka i matowa powierzchnia płyt Rockfon Color-all nadaje im prawdziwą głębię.

Dostępne są w 34 kolorach i szerokiej gamie modułów. Przeznaczone do montażu z ukrytym, częściowo widocznym i widocznym systemem konstrukcji, dają pełną swobodę projektowania.

Sufity Rockfon Color-all łączą wysoką dźwiękochłonność (αw = 0.95-1.00), bezpieczeństwo ogniowe (klasa reakcji na ogień A1 i A2-s1,d0) i odporność do 100% wilgotności względnej powietrza z trwałością.

ASORTYMENT

KrawędzieWymiary modularne

(mm)Masa

(kg/m²)MWK* (mm)

Systemmontażu

A15 600 x 600 x 15 2,2 100 RockLink 15

A24 600 x 600 x 151200 x 600 x 15

2,22,2

100100

RockLink XLRockLink 24

E15 600 x 600 x 20 3,4 100 RockLink 15

E24 600 x 600 x 20 3,4 100 RockLink XLRockLink 24

X 600 x 600 x 22 3,7 62 RockLink XLRockLink 24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umożliwiająca demontaż płyty.

Inne krawędzie i wymiary modularne płyt dostępne są na życzenie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym Rockfon.

Catalogue PL.indd 100 09-05-2014 12:50:10

12

Page 13: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.

Rockfon Color-all

ap

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 w NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

0,50 0,85 0,95 0,85 1,00 1,00 0,95 A 0,900,50 0,85 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 A 1,00

15 / 20020-22 / 205

PL

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień: Rockfon Color-all: Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1. Rockfon Color-all Precious Tones: Euroklasa A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1.

Odporność ogniowa: Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Produkty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

Rockfon Color-all uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły (szerokość > 700mm) są klasyfikowane w 2/C/0N.

Rockfon Color-all może być instalowany na dobrze wentylowanych basenach, przy założeniu, że nie dochodzi tam do kondensacji pary wodnej, a sufit nie jest ochlapywany wodą.

ODBICIE ŚWIATŁAWspółczynnik rozproszenia światła odbitego zależy od konkretnego koloru płyt (dokładna informacja znajduje się na kolejnych stronach). Jego wartość jest mierzona zgodnie z ISO 7724-2.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNAWspółczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Color-all o grubości większej lub równej 30 mm został zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi λD = 37 mW/mK. Opór cieplny dla płyt Color-all o grubości 40 mm wynosi R = 1,05 m² k/W.

HIGIENAWełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów.

Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

CZYSZCZENIEPowierzchnia może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Rockfon Color-all nadaje się do powtórnego przetworzenia.

Rockfon Color-all™

Catalogue PL.indd 101 09-05-2014 12:50:13

13

Page 14: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

114 Ligna

Sufit Ligna to naturalne, żywe i ciepłe odcienie drewna, które nadają pomieszczeniom przytulny charakter. Dlatego też chętnie stosowany jest w biurach, sklepach i innych pomieszczeniach użyteczności publicznej. Łączy estetykę z komfortem akustycznym, bezpieczeństwem ogniowym i odpornością na wilgotność powietrza.

Ligna dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych: buk klasyczny, buk jasny i buk ciemny.• Buk klasyczny (Classic Beech) – jednolity,

złotobrązowy odcień z regularną strukturą drewna nadaje pomieszczeniom spokojny charakter.

• Buk jasny (Light Beech) – w odcieniach od bieli do jasnego brązu z regularną, gęstą i bezsękową strukturą. Jednolite słoje charakteryzują się prostym lub falistym przebiegiem.

• Buk ciemny (Dark Beech): kolor od łososiowego do jasnoczerwonego. Gęste, regularne i delikatne słoje mają przebieg głównie prosty, czasami falisty.

Kolory płyt Ligna można doskonale łączyć z chłodniejszymi odcieniami płyt sufitowych z serii Color-all City Tones lub z naturalnymi odcieniami Color-all Natural Tones.

Ligna, zarówno w krawędzi do montażu z widoczną jak i częściowo widoczną konstrukcją, najlepiej prezentuje się w połączeniu z profilami nośnymi w kontrastującym kolorze lub zbliżonym do  sufitu.

Opis:Płyty sufitowe Ligna wykonane są ze skalnej wełny mineralnej, pokrytej z obu stron włókniną szklaną zapewniającą zachowanie wysokich parametrów akustycznych. Ze strony widocznej włóknina posiada fakturę drewna. Krawędzie płyt są pomalowane. W związku z różnym ułożeniem słojów drewna, każda płyta posiada na tylnej stronie strzałkę, wskazującą kierunek montażu.

Płyty sufitowe w naturalnych kolorach drewna, które tworzą ciepły klimat w każdym wnętrzu.

ASORTYMENT

Krawędzie Wymiary modularne (mm)Masa

(kg/m²) MWK* (mm)System

montażuv

A15 600 x 600 x 201200 x 600 x 20

1.71.7

100100

RockLink 15

A24 600 x 600 x 201200 x 600 x 20

1.71.7

100100

RockLink 24

E15 600 x 600 x 20 2.7 100 RockLink 15

E24 600 x 600 x 20 2.7 100 RockLink XLRockLink 24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umożliwiająca demontaż płyty.

Buk jasny (Light Beech)Buk klasyczny (Classic Beech) Buk ciemny (Dark Beech)

Catalogue PL.indd 114 09-05-2014 12:49:50

14

Page 15: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

115

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.

Odporność ogniowa: Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że produkty Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)

Produkty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

Ligna uzyskała klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964.

HIGIENAWełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów.

Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

CZYSZCZENIEPowierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Ligna nadaje się do powtórnego przetworzenia.

20 / 200 0,45 0,75 0,85 0,80 0,90 0,95 0,85 B 0,80

αp

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 αw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Ligna

PL20/200

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Ligna

Catalogue PL.indd 115 09-05-2014 12:49:53

15

Page 16: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

Koral

Koral zapewnia bardzo dobre parametry akustyczne, ogniowe i wilgotnościowe. Posiada mikroporowatą, pomalowaną na biało powierzchnię o subtelnej, matowej fakturze.

Płyty Koral dostępne są w wielu wymiarach modularnych. Redukuje to ilość elementów konstrukcji, zmniejszając czas i koszt montażu. Jednocześnie zwiększa swobodę projektowania atrakcyjnych i niestandardowych sufitów podwieszanych.

Oferowane są w krawędzi A (stosowanej z widocznym systemem konstrukcji) oraz w krawędzi E (z częściowo widoczną konstrukcją).

Dzięki szerokiemu asortymentowi sufit Koral jest uniwersalnym rozwiązaniem do stosowania w wielu typach pomieszczeń o zróżnicowanych wymaganiach.

Płyty sufitowe Koral łączą estetyczną powierzchnię i funkcjonalność z bardzo dobrymi parametrami technicznymi.

ASORTYMENT

KrawędzieWymiary modularne

(mm)Masa

(kg/m²)MWK* (mm)

Systemmontażu

A15 600 x 600 x 15 1,9 100 System T15

A24 600 x 600 x 151200 x 600 x 151800 x 600 x 20

1,91,9 2,4

100100100

RockLink XLRockLink 24

2100 x 600 x 202400 x 600 x 20900 x 900 x 25

1200 x 1200 x 25

2,42,42,92,9

100100150150

RockLink 24

E15 600 x 600 x 151200 x 600 x 15

2,52,5

100100

System T15

E24 600 x 600 x 151200 x 600 x 15

2,52,5

100100

RockLink XLRockLink 24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umożliwiająca demontaż płyty.

Catalogue PL.indd 118 09-05-2014 14:02:43

16

Page 17: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.

Odporność ogniowa: Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty sufitowe ROCKFON stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów ROCKFON została sklasyfikowana zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Produkty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

Koral uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły (szerokość > 700mm) są klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁAKolor biały, współczynnik rozproszenia światła odbitego wynosi 86% zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENAWełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów.

Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

CZYSZCZENIEPowierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.Powierzchnia płyt może być czyszczona przy użyciu gąbki bądź ściereczki oraz ciepłej lub chłodnej wody (max 40°C) z lekko zasadowym detergentem (pH między 7 a 9) bez alkoholu, amoniaku czy chloru.

Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyt nieco bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecane jest czyszczenie całej powierzchni sufitu.

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Koral nadaje się do powtórnego przetworzenia.

A : 15 / 200A : 15 / 50A : 20-25 / 200E : 15 / 200

Koral

0,50 0,80 1,00 0,90 0,95 0,85 0,95 A 0,900,10 0,45 0,85 1,00 0,95 0,80 0,75 C 0,800,55 0,80 1,00 0,90 0,95 0,85 0,95 A 0,900,45 0,75 0,95 0,85 0,95 1,00 0,95 A 0,90

ap

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

PL15/200,15/50,20/200,25/200

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Krawędź :Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Koral

Catalogue PL.indd 119 09-05-2014 14:02:46

17

Page 18: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

Artic®

Artic to doskonałe połączenie atrakcyjnej ceny, dobrych właściwości w zakresie pochłaniania dźwięku (klasa B) oraz nowoczesnego wyglądu.

Ma szeroki zakres zastosowania. Doskonale sprawdza się w pomieszczeniach, gdzie akustyka oraz estetyka wykonania mają duże znaczenie.

Płyty Artic posiadają gładką, białą powierzchnię, tylni welon z włókna szklanego oraz pomalowane krawędzie.

Lekkie, proste w montażu płyty, dostępne są w krawędzi A i E, do montażu w systemach z widoczną lub częściowo widoczną konstrukcją nośną.

Elegancki sufit oferujący optymalny komfort akustyczny

ASORTYMENT

KrawędzieWymiary modularne

(mm)Masa

(kg/m²)MWK* (mm)

Systemmontażu

A15 600 x 600 x 15 2,0 100 RockLink 15

A24 600 x 600 x 151200 x 600 x 15

2,02,0

100100

RockLink 24RockLink XL

E15 600 x 600 x 15 2,2 100 RockLink 15

E24 600 x 600 x 151200 x 600 x 15

2,22,2

100100

RockLink 24RockLink XL

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

Catalogue PL.indd 128 09-05-2014 14:01:39

18

Page 19: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.

Odporność ogniowa: Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych budynku. Odporność ogniowa sufitów Rockfon została sklasyfikowana zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Produkty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

Artic uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964.

ODBICIE ŚWIATŁAKolor biały, współczynnik rozproszenia światła odbitego wynosi 85% zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENAWełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów.

Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

CZYSZCZENIEPowierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Artic nadaje się do ponownego przetworzenia.

15 / 200

Artic

0,35 0,70 0,80 0,70 0,80 0,85 0,80 B 0,75

αp

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 αw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

PL15/200

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Artic®

Catalogue PL.indd 129 09-05-2014 14:01:41

19

Page 20: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

136 Pacific®

Pacific stosuje się w miejscach, gdzie ważna jest szybkość montażu, łatwość utrzymania czystości oraz trwałość uzyskanego efektu.Oferuje standardowe parametry w zakresie pochłaniania dźwięku (klasa C).

Płyty Pacific posiadają gładką, białą powierzchnię, tylni welon z włókna szklanego oraz pomalowane krawędzie.

Pacific jest lekki, łatwy do przycinania i prosty w montażu.

Jeden standardowy moduł płyt 600 x 600 mm, dostępny jest w krawędzi A i E, do montażu w systemach z widoczną lub częściowo widoczną konstrukcją nośną.

Wszechstronny sufit do wielu zastosowań

ASORTYMENT

KrawędzieWymiary modularne

(mm)Masa

(kg/m²)MWK* (mm)

Systemmontażu

A15 600 x 600 x 12 1,7 100 RockLink 15

A24 600 x 600 x 12 1,7 100 RockLink 24RockLink XL

E15 600 x 600 x 12 1,9 100 RockLink 15

E24 600 x 600 x 12 1,9 100 RockLink 24RockLink XL

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umożliwiająca demontaż płyty.

Catalogue PL.indd 136 09-05-2014 14:00:31

20

Page 21: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

137

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.

Ochrona przeciwpożarowa: Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Produkty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

ODBICIE ŚWIATŁAKolor biały, współczynnik rozproszenia światła odbitego wynosi 85% zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENAWełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów.

Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

CZYSZCZENIEPowierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Pacific nadaje się do ponownego przetworzenia.

12 / 200

Pacific

0,40 0,70 0,70 0,60 0,70 0,70 0,70 C 0,65

αp

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 αw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

PL12/200

Pacific®

Catalogue PL.indd 137 09-05-2014 14:00:33

21

Page 22: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

Hygienic / Hygienic Plus

Sufity z linii Hygienic zostały stworzone, aby spełnić najbardziej restrykcyjne wymogi w zakresie czystości. Wysokie parametry higieniczne w połączeniu z doskonałymi właściwościami w zakresie pochłaniania dźwięku i trwałości sprawiają, że płyty Hygienic są doskonałym rozwiązaniem we wszystkich typach pomieszczeń czystych.

Produkty Hygienic mają specjalną powierzchnię odporną na czyszczenie mechaniczne i nie przyciągają cząstek kurzu i wody.

Wszystkie produkty z linii Hygienic są odporne na częste mycie pod niskim i wysokim ciśnieniem. Hygenic Plus charakteryzują się niską emisją cząsteczek, co potwierdza klasa ISO 5 zgodnie z Klasyfikacją Pomieszczeń Czystych.

Rdzeń płyty wykonany jest w 100% z wełny mineralnej, która jest odporna na rozwój szkodliwych mikroorganizmów.

Sufity zaprojektowane, aby spełnić najbardziej restrykcyjne wymagania higieniczne w sektorze służby zdrowia, przemysłu spożywczego i elektronicznego. Dodatkowo płyty Hygienic Plus spełniają standardy klasy ISO 5 w klasyfikacji pomieszczeń czystych.

ASORTYMENT

KrawędzieWymiary modularne

(mm)Masa

(kg/m²)MWK* (mm)

Systemmontażu

A24 600 x 600 x 201200 x 600 x 20600 x 600 x 40

1200 x 600 x 40

2,42,43,53,5

100100100100

RockLink 24**

* MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty. ** Dostępna również w formie zwiększonej odporności na korozję (ECR) e.g., stosowanej w surowych warunkach np. pływalnie, pomieszczenia laboratoryjne, pomieszczenia

gastronomiczne itp.*** Pomieszczenia laboratoryjne

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, współczynnik pochłaniania dźwięku αw oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.

20-40/ 200

Hygienic / Hygienic Plus

0,50 0,80 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

αp

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 αw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

PL20/200,40/200

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej, która jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.

Odporność ogniowa: Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

Catalogue PL.indd 144 09-05-2014 13:59:28

22

Page 23: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Produkty Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

Hygienic uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły (szerokość > 700mm) są klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁAKolor biały, współczynnik odbicia światła rozproszonego wynosi 85% zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENAWełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów.

Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

POMIESZCZENIA CZYSTECząsteczki wydzielane przez materiały budowlane mogą zakłócać działalność produkcyjną. Dzięki znikomej emisji cząsteczek płyty Hygienic Plus mają pozytywny wpływ na poziom czystości powietrza, wymagany w pomieszczeniach czystych. Płyty Hygienic Plus otrzymały klasę ISO 5 zgodnie z normą ISO 14644-1, co odpowiada Klasie 100 zgodnie z US FS 209 E.

CZYSZCZENIEPowierzchnia płyt Hygenic i Hygienic Plus ma zwiększoną odporność na mycie i działanie wody. Ponadto nie przyciąga cząstek kurzu i minimalizuje jego osadzanie.

Powierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

Powierzchnia płyt może być czyszczona przy użyciu gąbki bądź ściereczki oraz ciepłej lub chłodnej wody (max 40°C) z lekko zasadowym detergentem (pH między 7 a 9). Płyty mogą być dyzenfekowane rozcieńczonymi roztworami chloru, czwartorzędowymi związkami amonowymi oraz nadtlenkiem wodoru.

Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyt nieco bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecane jest czyszczenie całej powierzchni sufitu.

Płyty mogą być czyszczone aktywną pianą, pod niskim ciśnieniem. Płyty mogą być także czyszczone pod wysokim ciśnieniem, wówczas maksymalne ciśnienie powinno wynosić 80 barów w odległości 1m. Sufit należy czyścić pod kątem rozrzutu 30°. Jeśli konieczne jest czyszczenie pod wysokim ciśnieniem płyty powinny być przytwierdzone do konstrukcji przy pomocy klipsów dociskowych bądź silikonu sanitarnego odpornego na rozwój szkodliwych mikroorganizmów.

Hygienic/Hygienic Plus mogą być dwa razy w roku czyszczone i dyzenfekowane parą, zgodnie z instrukcją opracowaną przez ekspertów oraz z użyciem mopa, przeznaczonego do typu powierzchni.

Mały nacisk : odkurzanie, niskie ciśnienie, mycie ręczne Duży nacisk: Mycie pod wysokim ciśnieniem

Klipsy

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Hygienic i Hygienic Plus nadają się do powtórnego przetworzenia.

Hygienic / Hygienic Plus

Catalogue PL.indd 145 09-05-2014 13:59:31

23

Page 24: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

MediCare Standard

Estetyczny sufit podwieszany do pomieszczeń, które muszą spełniać ogólne wymogi dotyczące higieny i czyszczenia.

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku ap, wskaźnik pochłaniania dźwięku aw oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.

15 / 200

MediCare Standard

0,45 0,75 0,95 0,85 0,95 1,00 0,95 A 0,90

ap

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

PL12/200,15/200

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

ASORTYMENT

KrawędzieWymiary

modularne (mm)Masa

(kg/m²)MWK* (mm)

Systemmontażu

A15 600 x 600 x 151200 x 600 x 15

2,02,0

100100

System T15

A24 600 x 600 x 151200 x 600 x 15

2,02,0

100100

RockLink XLRockLink 24

E15 600 x 600 x 15 2,2 100 System T15

E24 600 x 600 x 15 2,2 100 RockLink XLRockLink 24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umożliwiająca demontaż płyty.

MediCare Standard to ekonomiczne rozwiązanie do pomieszczeń, które muszą spełniać ogólne wymogi dotyczące higieny i czyszczenia, np. poczekalnie, pokoje pielęgniarek i administracji oraz inne. Oferuje wysoki poziom pochłaniania dźwięku, co zapewnienia personelowi, pacjentom i odwiedzającym komfort akustyczny. MediCare Standard otrzymał klasę bakteriologiczną B5 i B10. Oznacza to, że spełnienia wymagania dla obszarów bardzo wysokiego ryzyka, według definicji zawartej we francuskiej normie NF S 90-351 dla placówek służby zdrowia. MediCare Standard nie przyczynia się do rozprzestrzeniania się gronkowca złocistego odpornego na metycylinę (MRSA).

Wydziela znikome ilości cząsteczek, dzięki czemu należy do klasy ISO 5, według klasyfikacji pomieszczeń czystych zgodnie z normą ISO 14644-1.

MediCare Standard można z łatwością czyścić suchą lub mokrą ściereczką.

Opis produktu:MediCare Standard to sufit podwieszany, wykonany ze skalnej wełny mineralnej o grubości 15 mm. Widoczna powierzchnia płyt pokryta jest pomalowanym na biało welonem, co zapewnia estetyczny wygląd. Tylna strona wykończona jest welonem. Krawędzie płyty są pomalowane.

Catalogue PL.indd 150 09-05-2014 13:57:55

24

Page 25: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.

Odporność ogniowa: Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty sufitowe ROCKFON stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów ROCKFON została sklasyfikowana zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Produkty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

MediCare Standard uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły (szerokość > 700mm) są klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁAKolor biały, współczynnik rozproszenia światła odbitego wynosi 86% zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENASkalna wełna mineralna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów, testowanych zgodnie z JIS Z 2801:2000 i ASTM C 1338-96:– Eschericia coli – Stachybotrys chartarum– Staphylococcus aureus – Penicillium brevicumpactum– Alternaria tenuissima – Aspergillus niger– Sporobolomyces roseum – Rhodotorula rubra– Methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA)

Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

MediCare Standard został przebadany ze względu na odporność na poniższe mikroorganizmy i uzyskał klasę bakteriologiczną B5 i B10. Spełnia wymagania dla Strefy 4 zawarte w normie NF S 90-351.- Methicillin Resistant Staphylococcus Ureus - MRSA (gronkowiec złocisty odporny

na metycylinę): bakterie odporne na antybiotyki i odpowiedzialne za zakażenia pooperacyjne oraz sepsę,

- Candida Albicans: drożdżak odpowiedzialny za infekcje skórne i zapalenie płuc,- Aspergillus Niger (kropidlak czarny): grzyb odpowiedzialny za zapalenie płuc.

POMIESZCZENIA CZYSTECząsteczki wydzielanie przez materiały budowlane mogą zwiększyć ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń na terenie obiektów służby zdrowia. Dzięki znikomej emisji cząsteczek, MediCare Standard spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące czystości powietrza. Otrzymał klasę ISO 5 zgodnie z normą ISO 14644-1. Klasyfikacja pomieszczeń czystych dla MediCare Standard spełnia wymagania dla Strefy 4 określone w normie NF S 90-351.

CZYSZCZENIEPłyty MediCare Standard mają powierzchnię o podwyższonej wytrzymałości na szorowanie.

Powierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.Powierzchnia płyt może być czyszczona przy użyciu gąbki bądź ściereczki oraz ciepłej lub chłodnej wody (max 40°C) z lekko zasadowym detergentem (pH między 7 a 9) bez alkoholu, amoniaku czy chloru.

Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyt nieco bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecane jest czyszczenie całej powierzchni sufitu.

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

MediCare Standard nadaje się do powtórnego przetworzenia.

MediCare Standard

Catalogue PL.indd 151 09-05-2014 13:57:58

25

Page 26: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

MediCare Plus

Akustyczny sufit podwieszany, spełniający rygorystyczne wymagania dotyczące higieny w placówkach służby zdrowia.

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku ap, wskaźnik pochłaniania dźwięku aw oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.

20-25 / 200

MediCare Plus

0,50 0,80 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

ap

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

PL20-25/200

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

ASORTYMENT

KrawędzieWymiary

modularne (mm)Masa

(kg/m²)MWK* (mm)

Systemmontażu

A24 600 x 600 x 201200 x 600 x 201800 x 600 x 202100 x 600 x 252400 x 600 x 25

2,22,22,22,72,7

100100100100100

RockLink XLRockLink 24

E24 600 x 600 x 20 2,8 100 RockLink XLRockLink 24

X 600 x 600 x 22 3,7 62 RockLink XLRockLink 24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umożliwiająca demontaż płyty.

MediCare Plus jest zalecany do stosowania w pomieszczeniach o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny oraz czyszczenia i dezynfekcji, jak np. oddziały pierwszej pomocy, sale porodowe, gabinety zabiegowe, pracownie rentgenowskie, laboratoria i korytarze. Charakteryzuje się najwyższym pochłanianiem dźwięku. Oznaczony jest klasą bakteriologiczną B1. Przewyższa to wymagania dla obszarów bardzo wysokiego ryzyka, według definicji zawartej we francuskiej normie NF S 90-351 dla placówek służby zdrowia. MediCare Plus nie przyczynia się do rozprzestrzeniania się gronkowca złocistego odpornego na metycylinę (MRSA). Wydziela znikome ilości cząsteczek, dzięki czemu posiada klasę ISO 4, według klasyfikacji pomieszczeń czystych zgodnie z normą ISO 14644-1.

Dzięki możliwości montażu w systemach z widoczną, częściowo widoczną i ukrytą konstrukcją nośną oraz szerokiej gamie dostępnych modułów, daje projektantom swobodę w aranżacji wnętrz. Ma szczelne krawędzie oraz powierzchnię odporną na działanie wody i większości detergentów oraz środków dezynfekujących. Może być skutecznie dezynfekowany przy użyciu pary.

Opis produktu:MediCare Plus to sufit podwieszany, wykonany ze skalnej wełny mineralnej o grubości 20 - 25 mm. Widoczna powierzchnia płyt pokryta jest pomalowanym na biało, wodoodpornym welonem, co zapewnia estetyczny wygląd i gwarantuje łatwość czyszczenia. Tylna strona wykończona jest welonem. Krawędzie płyty są uszczelnione.

Catalogue PL.indd 152 09-05-2014 13:58:00

26

Page 27: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C. Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.Odporność ogniowa: Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty sufitowe ROCKFON stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów ROCKFON została sklasyfikowana zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Produkty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.MediCare Plus uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły (szerokość > 700mm) są klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁAKolor biały, współczynnik rozproszenia światła odbitego wynosi 85% zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENASkalna wełna mineralna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów, testowanych zgodnie z JIS Z 2801:2000 i ASTM C 1338-96:– Eschericia coli – Stachybotrys chartarum– Staphylococcus aureus – Penicillium brevicumpactum– Alternaria tenuissima – Aspergillus niger– Sporobolomyces roseum – Rhodotorula rubra– Methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA)

Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

MediCare Plus został przebadany ze względu na odporność na poniższe mikroorganizmy i uzyskał klasę bakteriologiczną B1. Przekracza to wymagania dla Strefy 4 zawartew normie NF S 90-351.- Methicillin Resistant Staphylococcus Ureus - MRSA (gronkowiec złocisty odporny

na metycylinę): bakterie odporne na antybiotyki i odpowiedzialne za zakażenia pooperacyjne oraz sepsę,

- Candida Albicans: drożdżak odpowiedzialny za infekcje skórne i zapalenie płuc,- Aspergillus Niger (kropidlak czarny): grzyb odpowiedzialny za zapalenie płuc.

MediCare Plus można skutecznie dezynfekować za pomocą pary. Właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze czyszczenia parą płyt MediCare Plus zostały przebadane i spełniają wymagania określone w normie NF EN 14561 (> 5 log10) i NF EN 14562 (> 4 log10), co oznacza, że taka dezynfekcja jest efektywna.

POMIESZCZENIA CZYSTECząsteczki wydzielanie przez materiały budowlane mogą zwiększyć ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń na terenie obiektów służby zdrowia. Dzięki znikomej emisji cząsteczek, MediCare Plus spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące czystości powietrza. Otrzymał klasę ISO 4 zgodnie z normą ISO 14644-1. Klasyfikacja pomieszczeń czystych dla MediCare Plus spełnia wymagania dla Strefy 4 określone w normie NF S 90-351.

CZYSZCZENIEPłyty MediCare Plus mają powierzchnię o podwyższonej wytrzymałości na szorowanie, która dodatkowo jest wysoce wodoodporna. Została ona zabezpieczona przed osadzaniem się brudu i powstawaniem śladów palców. Jest to bardzo ważne w przypadku częstego demontażu płyt, w celu uzyskania dostępu do przestrzeni międzystropowej. Powierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.Powierzchnia płyt może być czyszczona przy użyciu gąbki bądź ściereczki oraz ciepłej lub chłodnej wody (max 40°C) z lekko zasadowym detergentem (pH między 7 a 9) bez alkoholu, amoniaku czy chloru. Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyt nieco bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecane jest czyszczenie całej powierzchni sufitu.Płyty MediCare Plus można również czyścić mechanicznie i dezynfekować przy użyciu pary. Należy postępować zgodnie z zaleceniami określonymi przez producentów środków czystości i używać odpowiedniej końcówki czyszczącej.

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

MediCare Plus nadaje się do powtórnego przetworzenia.

MediCare Plus

Catalogue PL.indd 153 09-05-2014 13:58:02

27

Page 28: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

MediCare Air

Sufit podwieszany zaprojektowany specjalnie do stosowania w pomieszczeniach o regulowanym ciśnieniu powietrza.

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku ap, wskaźnik pochłaniania dźwięku aw oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.

25 / 200

MediCare Air

0,45 0,55 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80 B 0,90

ap

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

PL25/200

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.

Odporność ogniowa: Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty sufitowe ROCKFON stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów ROCKFON została sklasyfikowana zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

KrawędzieWymiary

modularne (mm)Masa

(kg/m²)MWK* (mm)

Systemmontażu

A24 600 x 600 x 251200 x 600 x 25

2,72,7

100100

RockLink XLRockLink 24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

MediCare Air zaprojektowano z myślą o obszarach wysokiego ryzyka, gdzie ciśnienie powietrza jest kontrolowane w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń, jak np. sale operacyjne, sale pooperacyjne i oddziały intensywnej opieki medycznej.

Oznaczony jest klasą bakteriologiczną B1 i B5. Przewyższa to wymagania dla obszarów bardzo wysokiego ryzyka, według definicji zawartej we francuskiej normie NF S 90-351 dla placówek służby zdrowia. MediCare Air nie przyczynia się do rozprzestrzeniania się gronkowca złocistego odpornego na metycylinę (MRSA). Wydziela znikome ilości cząsteczek, dzięki czemu przyznano mu klasę ISO 3, według klasyfikacji pomieszczeń czystych zgodnie z normą ISO 14644-1.

Tylna membrana, szczelne krawędzie oraz klipsy MediCare Air, tworzą szczelny i wodoodporny sufit, który może być skutecznie dezynfekowany przy użyciu pary.

Opis produktu:MediCare Air to sufit podwieszany, wykonany ze skalnej wełny mineralnej o grubości 25 mm. Widoczna powierzchnia płyt pokryta jest pomalowanym na biało, wodoodpornym welonem, co zapewnia estetyczny wygląd i gwarantuje łatwość czyszczenia. Tylna strona wykończona jest wysoce skuteczną, nieprzepuszczającą powietrza membraną. Krawędzie płyty są uszczelnione.

Catalogue PL.indd 154 09-05-2014 13:58:06

28

Page 29: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

KONTROLA CIŚNIENIA POWIETRZAMediCare Air używa się w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest możliwość regulacji ciśnienia, w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się zakażeń. Dzięki wysoce skutecznej membranie znajdującej się z tyłu płyty, uszczelnionym krawędziom i klipsom (8 klipsów na płytę o wymiarach 600 x 600 mm), Medicare Air zapewnia stopień szczelności umożliwiając utrzymanie ciśnienia powietrza na określonym poziomie. MediCare Air poddano testom pod ciśnieniem od 5 do 40 Pa. Otrzymana wartość przepuszczalności powietrza, wyniosła mniej niż 0,5 m³/h/m²/Pa. Jeśli pomieszczenie musi spełniać bardziej rygorystyczne wymogi, Rockfon zaleca zastosowanie taśmy neoprenowej o zamkniętych komórkach na styku płyty sufitowej z konstrukcją. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt z przedstawicielami ROCKFON.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Produkty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.MediCare Air uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły (szerokość > 700mm) są klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁAKolor biały, współczynnik rozproszenia światła odbitego wynosi 85% zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENASkalna wełna mineralna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów, testowanych zgodnie z JIS Z 2801:2000 i ASTM C 1338-96:– Eschericia coli – Stachybotrys chartarum– Staphylococcus aureus – Penicillium brevicumpactum– Alternaria tenuissima – Aspergillus niger– Sporobolomyces roseum – Rhodotorula rubra– Methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA)Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

MediCare Air został przebadany ze względu na odporność na poniższe mikroorganizmy i uzyskał klasę bakteriologiczną B1 i B5. Przekracza to wymagania dla Strefy 4 zawarte w normie NF S 90-351.- Methicillin Resistant Staphylococcus Ureus - MRSA (gronkowiec złocisty odporny

na metycylinę): bakterie odporne na antybiotyki i odpowiedzialne za zakażenia pooperacyjne oraz sepsę,

- Candida Albicans: drożdżak odpowiedzialny za infekcje skórne i zapalenie płuc,- Aspergillus Niger (kropidlak czarny): grzyb odpowiedzialny za zapalenie płuc.

MediCare Air można skutecznie dezynfekować za pomocą pary. Właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze czyszczenia parą płyt MediCare Air zostały przebadane i spełniają wymagania określone w normie NF EN 14561 (> 5 log10) i NF EN 14562 (> 4 log10), co oznacza, że taka dezynfekcja jest efektywna.

POMIESZCZENIA CZYSTECząsteczki wydzielanie przez materiały budowlane mogą zwiększyć ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń na terenie obiektów służby zdrowia. Dzięki znikomej emisji cząsteczek, MediCare Air spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące czystości powietrza. Otrzymał klasę ISO 3 zgodnie z normą ISO 14644-1. Klasyfikacja pomieszczeń czystych dla MediCare Air spełnia wymagania dla Strefy 4 określone w normie NF S 90-351.

CZYSZCZENIEPłyty MediCare Air mają powierzchnię o podwyższonej wytrzymałości na szorowanie, która dodatkowo jest wysoce wodoodporna. Została ona zabezpieczona przed osadzaniem się brudu i powstawaniem śladów palców. Jest to bardzo ważne w przypadku częstego demontażu płyt, w celu uzyskania dostępu do przestrzeni międzystropowej.

Powierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.Powierzchnia płyt może być czyszczona przy użyciu gąbki bądź ściereczki oraz ciepłej lub chłodnej wody (max 40°C) z lekko zasadowym detergentem (pH między 7 a 9) bez alkoholu, amoniaku czy chloru.Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyt nieco bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecane jest czyszczenie całej powierzchni sufitu.Płyty MediCare Air można również czyścić mechanicznie i dezynfekować przy użyciu pary. Należy postępować zgodnie z zaleceniami określonymi przez producentów środków czystości i używać odpowiedniej końcówki czyszczącej.

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

MediCare Air nadaje się do powtórnego przetworzenia.

MediCare Air

Catalogue PL.indd 155 09-05-2014 13:58:06

29

Page 30: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

156 MediCare® Block

Łatwy w czyszczeniu sufit podwieszany, przeznaczony do stosowania w obszarach najwyższego ryzyka.

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku ap, wskaźnik pochłaniania dźwięku aw oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.

25 / 200

MediCare Block

0,55 0,65 0,80 1,00 1,00 0,75 0,85 B 0,85

ap

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

PL25/200

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

WŁASNOŚCI OGNIOWEKlasa reakcji na ogień: Euroklasa B-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1.

MediCare Block zaprojektowano z myślą o obszarach najwyższego ryzyka, gdzie ciśnienie powietrza jest kontrolowane w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń. Przeznaczony jest do pomieszczeń o wysokich standardach czystości, jak np. sale operacyjne, oddziały pierwszej pomocy, toalety, pralnie i oddziały intensywnej opieki medycznej. MediCare Block oznaczony jest klasą bakteriologiczną B1. Przewyższa to wymagania dla obszarów bardzo wysokiego ryzyka według definicji zawartej we francuskiej normie NF S 90-351. Wydziela znikome ilości cząsteczek, dzięki czemu przyznano mu klasę ISO 2 według klasyfikacji pomieszczeń czystych.

MediCare Block jest całkowicie pokryty wodoszczelną i nieprzepuszczającą powietrza obojętną folią, która w połączeniu z klipsami MediCare tworzy szczelny sufit. Został przebadany ze względu na działanie agresywnych chemicznych detergentów i środków dezynfekcyjnych stosowanych

w pomieszczeniach czystych na podstawie wymogów VDI 2083 Część 17 i otrzymał najwyższą klasę odporności chemicznej.

Opis produktu:MediCare Block to sufit podwieszany wykonany z wełny mineralnej o grubości 25 mm. Płyta jest w całości pokryta wodoszczelną, obojętną oraz nieprzepuszczającą powietrza i innych cząstek folią, która tworzy estetyczne wykończenie i ułatwia czyszczenia. Płyta Medicare Block jest gładka, szczelna i zmywalna.

KrawędzieWymiary

modularne (mm)Masa

(kg/m²)MWK* (mm)

Systemmontażu

A24 600 x 600 x 251200 x 600 x 25

2,02,0

100

100RockLink 24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umożliwiająca demontaż płyty.

Catalogue PL.indd 156 09-05-2014 13:58:09

30

Page 31: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

157

KONTROLA CIŚNIENIA POWIETRZAMediCare Block można stosować w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest możliwość regulacji ciśnienia, w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się zakażeń. Dzięki wysoce skutecznej folii oraz uszczelnionym krawędziom i klipsom (8 klipsów na płytę o wymiarach 600 x 600 mm), Medicare Block zapewnia wysoki stopień szczelności umożliwiając utrzymanie ciśnienia powietrza na odpowiednim poziomie. MediCare Block poddano testom pod ciśnieniem od 5 do 40 Pa. Otrzymana wartość przepuszczalności powietrza, wyniosła mniej niż 0,5 m³/h/m²/Pa. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt z przedstawicielami ROCKFON.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Produkty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.Aklimatyzacja nie jest konieczna.

ODBICIE ŚWIATŁAKolor biały, współczynnik rozproszenia światła odbitego wynosi 74% zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENAMediCare Block został przebadany ze względu na odporność na poniższe mikroorganizmy i uzyskał klasę bakteriologiczną B1. Przekracza to wymagania dla Strefy 4 zawarte w normie NF S 90-351.– Methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA): odporne na bakterie i antybiotyki i

odpowiedzialne za zakażenia po-operacyjne i sepsę.– Candida albicans: gatunek grzyba zaliczany do rzędu drożdżaków odpowiedzialny

za zapalenie płuc oraz infekcje skórne.– Aspergillus niger: gatunek grzyba z rodzaju kropidlaków, odpowiedzialny za zapalenie

płuc.

POMIESZCZENIA CZYSTECząsteczki wydzielanie przez materiały budowlane mogą zwiększyć ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń na terenie obiektów służby zdrowia.. Dzięki znikomej emisji cząsteczek MediCare Block spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące czystości powietrza. Otrzymał klasę ISO 2 zgodnie z normą ISO 14644-1. Klasyfikacja pomieszczeń czystych dla MediCare Block spełnia wymagania dla Strefy 4 określone w normie NF S 90-351.

CZYSZCZENIEPowierzchnia płyt MediCare Block jest wytrzymała i wodoszczelna.

Płyty można myć na mokro oraz czyścić parą pod ciśnieniem.

Odporność chemicznaTesty przeprowadzono zgodnie z normą ISO 2812-1 („Badanie odporności na ciecze – Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda”), a klasyfikacji dokonano zgodnie z VDI 2083 Część 17. Wyniki określono jako „Doskonałe” w odniesieniu do następujących detergentów i środków dezynfekcyjnych:

– Formalina (37%) – Ammoniac (25%)– Woda utleniona (30%) – Kwas siarkowy (5%)– Kwas fosforowy (30%) – Kwas nadoctowy (15%)– Kwas chlorowodorowy (5%) – Alkohol izopropylowy (100%)– Wodorotlenek sodu (5%) – Podchloryn sodowy (15%)

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

MediCare® Block

Catalogue PL.indd 157 09-05-2014 13:58:13

31

Page 32: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

Sufit Boxer może być stosowany wszędzie tam, gdzie wymagane jest zmniejszenie hałasu przy jednoczesnej podwyższonej odporności na uderzenia. W takich obiektach jak przedszkola i szkoły, w korytarzach, holach oraz pomieszczeniach do zajęć sportowych.

Płyty sufitowe Boxer posiadają białą, fakturowaną powierzchnię z warstwą włókna szklanego, która przyczynia się do uzyskania podwyższonej odporności na uderzenia.

W zależności od sposobu montażu sufit Boxer spełnia wymagania wszystkich trzech klas odporności na uderzenia zgodnie z normą EN 13964, aneks D.

W obiektach sportowych, montaż płyt Boxer w systemie Olympia Plus zapewnia najwyższą odporność na uderzenia (klasa 1A). W pomieszczeniach, w których wymagania w zakresie odporności na uderzenia są mniejsze (klasa 2A i 3A), Boxer może być montowany w systemie RockLink 24 z klipsami CMC 817 dociskającymi płytę do konstrukcji. Boxer zainstalowany w systemie Olympia Plus jest demontowalny.

Płyty sufitowe Boxer zapewniają najwyższe pochłanianie dźwięków i spełniają wymagania w zakresie odporności na uderzenia.

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.

ASORTYMENT

KrawędzieWymiary modularne

(mm)Masa

(kg/m²)MWK* (mm)

Systemmontażu

A24 600 x 600 x 20600 x 600 x 40

1200 x 600 x 201200 x 600 x 40

2,54,1

2,54,1

100150

100150

RockLink XL, RockLink 24

RockLink 24 z klipsami CMC 817(1)

AEX 1166 x 1166 x 40 4,1 200 System OlympiaPLUS

*MKW = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umożliwiająca demontaż płyty.(1) Sufit zainstalowany w system RockLink z użyciem klipsów CMC 817 jest niedemontowalny.

Boxer

ap

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

20 / 20540 / 22540 / 40

0,50 0,95 1,00 0,90 1,00 0,95 1,00 A 0,950,60 0,85 0,95 1,00 1,00 0,90 1,00 A 0,950,20 0,75 1,00 1,00 0,95 0,85 0,95 A 0,95

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

PL20/205,40/225, 40/40

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Boxer

Catalogue PL.indd 168 09-05-2014 13:53:55

32

Page 33: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jestmateriałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.

Odporność ogniowa: Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płytysufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnychbudynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależości odwymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIABoxer został przebadany ze względu na odporność na uderzenia przez certyfikowane laboratorium zgodnie z normą EN 13964, aneks D. Klasyfikacja potwierdza odporność sufitu podwieszanego na uderzenia. Podczas badania nie wystąpiły zmiany w wytrzymałości i konstrukcji płyty. Na skutek uderzenia płyta nie straciła swojej funkcjonalności oraz parametrów w zakresie bezpieczeństwa. Boxer spełnia wymagania poniższych klas odporności na uderzenia w zależności od zastosowanego systemu:

Klasa Krawędź Wymiary modularne (mm) System montażu

1A AEX 1166 x 1166 x 40 OlympiaPlus

2A A24 1200 x 600 x 40 RockLink 24 z klipsami CMC 817

3A A24 1200 x 600 x 20 RockLink 24 z klipsami CMC 817

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆI STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Produkty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

Boxer uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964.

ODBICIE ŚWIATŁAKolor biały, współczynnik rozproszenia światła odbitego wynosi 85% zgodnie z ISO 7724-2.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNAWspółczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Boxer o grubości większej lub równej 30 mm został zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi λD = 37 mW/mK.

Opór cieplny dla płyt Boxer o grubości 40 mm wynosi R = 1,05 m² k/W.

HIGIENA Wełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów.

Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

CZYSZCZENIEPowierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

Powierzchnia płyt może być czyszczona przy użyciu gąbki bądź ściereczki oraz ciepłej lub chłodnej wody (max 40°C) z lekko zasadowym detergentem (pH między 7 a 9) bez alkoholu, amoniaku czy chloru.

Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyt nieco bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecane jest czyszczenie całej powierzchni sufitu.

ŚRODOWISKO Wybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Boxer nadaje się do powtórnego przetworzenia.

Boxer

Catalogue PL.indd 169 09-05-2014 13:53:58

33

Page 34: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

Samson

Sufit Samson rekomendowany jest głownie do obiektów takich jak szkoły i sale sportowe. Wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku płyt Samson pozwala na uzyskanie optymalnych warunków akustycznych w tych zwykle bardzo głośnych pomieszczeniach.

Płyty sufitowe Samson posiadają niezwykle wytrzymałą, tkaną powierzchnię odporną na perforacje. Spełniają wymagania dotyczące odporności na uderzenia zgodnie z normą EN 13964, aneks D.

W obiektach sportowych Samson powinien być instalowany w systemie OlympiaPlus dla uzyskania najwyższej odporności na uderzenia (klasa 1A). W obszarach, w których wymagania w zakresie odporności na uderzenia są niższe (klasa 2A), Samson może być montowany w systemie RockLink 24 z klipsami CMC 817, dociskającymi płytę do konstrukcji nośnej.

Płyty sufitowe o wysokiej odporności na uderzenia przeznaczone do pomieszczeń o dużym poziomie aktywności ruchowej.

ASORTYMENT

KrawędzieWymiary modularne

(mm)Masa

(kg/m²) MWK*

(mm)System

montażu

A24 600 x 600 x 401200 x 600 x 40

3,53,5

40150

System Samson (1)

RockLink 24 z klipsami CMC 817 (2)

AEX 1166 x 1166 x 40 3,5 200 OlympiaPlus

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.(1) Sufit zainstalowany w system Samson jest niedemontowalny.(2) Sufit zainstalowany w system RockLink z użyciem klipsów CMC 817 jest niedemontowalny.

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.

40 / 22540 / 40

Samson

0,50 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,050,15 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 B 0,90

ap

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

PL40/225,40/40

Grubość (mm ) /Podwieszenie (mm)

Catalogue PL.indd 164 09-05-2014 13:56:54

34

Page 35: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.

Odporność ogniowa: Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIASamson został przebadany ze względu na odporność na uderzenia przez certyfikowane laboratorium zgodnie z normą EN 13964, aneks D. Klasyfikacja potwierdza odporność sufitu podwieszanego na uderzenia, jeśli podczas badania nie wystąpią w nim ani jego konstrukcji zmiany wpływające niekorzystnie na wytrzymałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo oraz trwałe zmiany jego wyglądu powstałe wskutek uderzenia. Samson spełnia wymagania poniższych klas odporności na uderzenia w zależności od zastosowanych systemów montażu.

Klasa Krawędź Wymiary modularne (mm) System montażu

1A AEX 1166 x 1166 x 40 OlympiaPlus

2A A24 1200 x 600 x 40 RockLink 24 z klipsami CMC 817

Wytrzymała, tkana powierzchnia płyt Samson wykazuje się dużą odpornością na perforacje i została przebadana zgodnie z normą NF P 08-301.

Samson, zainstalowany w systemie montażu bezpośredniego System Samson, jest polecany do stosowania w pomieszczeniach, w których sufity są w mniejszym stopniu narażone na uderzenia.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Produkty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

Samson uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964.

ODBICIE ŚWIATŁAKolor biały, współczynnik rozproszenia światła odbitego wynosi 72% zgodnie z ISO 7724-2.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNAWspółczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Samson o grubości większej lub równej 30 mm został zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi λD = 37 mW/mK.

Opór cieplny dla płyt Samson o grubości 40 mm wynosi R = 1,05 m2k/W.

HIGIENAWełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów.

Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

CZYSZCZENIEPowierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

Powierzchnia płyt może być czyszczona przy użyciu gąbki bądź ściereczki oraz ciepłej lub chłodnej wody (max 40°C) z lekko zasadowym detergentem (pH między 7 a 9) bez alkoholu, amoniaku czy chloru.

Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyt nieco bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecane jest czyszczenie całej powierzchni sufitu.

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Samson nadaje się do powtórnego przetworzenia.

Samson

Catalogue PL.indd 165 09-05-2014 13:56:57

35

Page 36: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

Facett

Płyty Facett zostały wykonane z czystej wełny mineralnej, Posiadają gładką, pomalowaną na biało powierzchnię. Charakteryzują sie bardzo wysokim współczynnikiem pochłaniania dźwięku, co pozwala na znaczną redukcję hałasu w pomieszczeniach przemysłowych.

Płyty Facett są lekkie i łatwe do  przycinania, co czyni je bardzo efektywnymi w procesie montażu.

Płyty sufitowe Facett polecane są do stosowania we wszelkich obiektach przemysłowych i produkcyjnych oraz garażach.

ASORTYMENT

KrawędzieWymiary modularne

(mm)Masa

(kg/m²)MWK* (mm)

Systemmontażu

A24 1200 x 600 x 401200 x 600 x 501200 x 600 x 601200 x 600 x 80

1200 x 600 x 100

4,25,26,28,2

10,2

150160170190200

RockLink 24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

Catalogue PL.indd 176 09-05-2014 13:51:20

36

Page 37: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.

40 / 20050 - 100 / 200

Facett

0,40 0,75 0,85 0,90 0,95 1,00 0,90 A 0,850,40 0,80 0,90 1,00 1,00 0,95 1,00 A 0,95

ap

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

PL40/200,50 - 100/200

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.

Odporność ogniowa: Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Produkty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

Facett uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNAWspółczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Facett o grubości większej lub równej 30 mm został zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi λD = 37 mW/mK.

Opór cieplny dla płyt Facett o grubości 100 mm wynosi: R = 2,70 m² k/W

HIGIENAWełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów.

Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

CZYSZCZENIEPowierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Facett nadaje się do powtórnego przetworzenia.

Facett

Catalogue PL.indd 177 09-05-2014 13:51:22

37

Page 38: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

Industrial Opal, Natur, Black

Płyty Industrial posiadają bardzo wysokie współczynniki pochłaniania dźwięku, co pozwala na osiągnięcie zakładanych parametrów akustycznych.

Industrial są lekkie i łatwe do przycinania, co czyni je bardzo efektywnymi w procesie instalacji.

Płyty Industrial zostały wykonane z czystejwełny mineralnej.

Industry Opal posiadają gładką, pomalowaną na biało powierzchnię.Industrial Natur posiadają naturalną, nie malowaną powierzchnię.Industrial Black posiadają czarną powierzchnię.

Płyty sufitowe z linii Industrial doskonale nadają się do stosowania we wszelkich obiektach przemysłowych i produkcyjnych.

ASORTYMENT

KrawędzieWymiary modularne

(mm)Masa

(kg/m²)MWK* (mm)

Systemmontażu

Industrial Opal

A24 1200 x 600 x 501200 x 1200 x 501200 x 600 x 100

4,04,08,0

160200200

RockLink 24

Industrial Natur

A24 1200 x 600 x 501200 x 1200 x 501200 x 600 x 100

4,04,08,0

160200200

RockLink 24

Industrial Black

A24 1200 x 600 x 501200 x 1200 x 50

4,04,0

160200

RockLink 24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umozliwiajaca demontaż płyty.

IndustrialBlack

IndustrialNatur

IndustrialOpal

Catalogue PL.indd 180 09-05-2014 13:50:40

38

Page 39: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.

Odporność ogniowa: Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Produkty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

Industrial uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły (szerokość > 700mm) są klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁAKolor Opal, współczynnik rozproszenia światła odbitego wynosi 64% zgodnie z ISO 7724-2.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNAWspółczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Industrial o grubości większej lub równej 30 mm został zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi λD = 37 mW/mK.

Opór cieplny dla płyt Industrial o grubości 50 mm wynosi R = 1,35 m² k/W

HIGIENAWełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów.

Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

CZYSZCZENIEPowierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Industrial nadaje się do powtórnego przetworzenia.

50-100 / 20050 / 50

Industrial Opal, Industrial Black & Industrial Nature

0,55 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,000,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

ap

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

PL50/200,50/50,30/200

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Industrial Opal, Natur, Black

Catalogue PL.indd 181 09-05-2014 13:50:43

39

Page 40: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

184 Fibral Multiflex Baffle

Prostopadły montaż umożliwia dużą elastyczność w projektowaniu niestandardowych rozwiązań sufitowych.

Fibral Multiflex Baffle obramowany jest stalową, pomalowaną na biało ramą, zakończoną klipsami w kształcie litery C. Klipsy posiadają specjalne otwory, co daje dodatkowe możliwości instalacji.

Pochłaniacze Fibral Multiflex Baffle znajdują zastosowanie w pomieszczeniach, w których konieczny jest częsty dostęp do instalacji lub dostęp światła dziennego. Polecane są także do montażu w obiektach wykorzystujących masę termiczną. Podstawowym obszarem stosowania pochłaniaczy jest przemysł.

Pochłaniacze przestrzenne Fibral Multiflex Baffle o gładkiej, pomalowanej na biało powierzchni do montażu w pozycji wertykalnej.

ASORTYMENT

KrawędzieWymiary modularne

(mm)Masa

(kg/szt)System

montażu

Multiflex 1200 x 300 x 501200 x 450 x 501200 x 600 x 50

1,62,43,2

System Baffle

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku dla pochłaniaczy przestrzennych, takich jak wyspy sufitowe i baffle, określone jest przez równoważną powierzchnię pochłaniającą Aeq wyrażoną w m² na pojedynczy element. Wartość Aeq mierzona jest zgodnie z normą ISO 354. Określa ona wielkość powierzchni pochłaniającej 100% dźwięku (o αw =1,00), równoważnej pochłanianiu pojedynczego zbadanego elementu (wyspa lub baffel).

Fibral Multiflex Baffle

125 250 500 1000 2000 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

0,18 0,36 0,42 0,56 0,57 0,55

Rów

now

ażna

pow

ierz

chni

a po

chła

niaj

ąca

m2 /e

lem

ent

1200x300x50 : pojedynczy element (1 baffle/m²; w rozstawie co : 83 cm)

PL - Fibral1x 1200x300

Fibral Multiflex Baffle

125 250 500 1000 2000 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

0,32 0,43 0,62 0,76 0,76 0,77

0,25 0,31 0,47 0,61 0,60 0,59

Rów

now

ażna

pow

ierz

chni

a po

chła

niaj

ąca

m2 /e

lem

ent

1200x450x50 : pojedynczy element (1 baffle/m²; w rozstawie co : 83 cm)

1200x450x50 : pojedynczy element (1,5 baffle/m²; w rozstawie co : 55 cm)

PL - Fibral2x 1200x450

Catalogue PL.indd 184 09-05-2014 13:49:30

40

Page 41: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

185

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Produkty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

ODBICIE ŚWIATŁAKolor biały, współczynnik rozproszenia światła odbitego wynosi 77% zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENAWełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów.

Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

CZYSZCZENIEPowierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Fibral Multiflex Baffle nadaje się do powtórnego przetworzenia.

Fibral Multiflex Baffle

125 250 500 1000 2000 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

0,34 0,43 0,72 0,84 0,85 0,87

0,25 0,30 0,55 0,65 0,63 0,64

Rów

now

ażna

pow

ierz

chni

a po

chła

niaj

ąca

m2 /e

lem

ent

1200x600x50 : pojedynczy element (1 baffle/m²; w rozstawie co : 83 cm)

1200x600x50 : pojedynczy element (1,5 baffle/m²; w rozstawie co : 55 cm)

PL - Fibral2x 1200x600

Fibral Multiflex Baffle

Catalogue PL.indd 185 09-05-2014 13:49:33

41

Page 42: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

186 Opal Multiflex Baffle

Prostopadły montaż umożliwia dużą elastyczność w projektowaniu niestandardowych rozwiązań sufitowych.

Opal Multiflex Baffle obramowany jest stalową, ocynkowaną ramą, zakończoną klipsami w kształcie litery C. Klipsy posiadają specjalne otwory, co daje dodatkowe możliwości instalacji.

Pochłaniacze Opal Multiflex Baffle znajdują zastosowanie w pomieszczeniach, w których konieczny jest częsty dostęp do instalacji lub dostęp światła dziennego. Polecane są także do montażu w obiektach wykorzystujących masę termiczną. Podstawowym obszarem stosowania pochłaniaczy jest przemysł.

Pochłaniacze przestrzenne Opal Multiflex Baffle o naturalnej, niemalowanej powierzchni do montażu w pozycji wertykalnej.

ASORTYMENT

KrawędzieWymiary modularne

(mm)Masa

(kg/szt)System

montażu

Multiflex 1200 x 450 x 50 2,4 System Baffle

Catalogue PL.indd 186 09-05-2014 13:49:34

42

Page 43: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

187

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku dla pochłaniaczy przestrzennych, takich jak wyspy sufitowe i baffle, określone jest przez równoważną powierzchnię pochłaniającą Aeq wyrażoną w m² na pojedynczy element. Wartość Aeq mierzona jest zgodnie z normą ISO 354. Określa ona wielkość powierzchni pochłaniającej 100% dźwięku (o αw =1,00), równoważnej pochłanianiu pojedynczego zbadanego elementu (wyspa lub baffel).

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Produkty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

ODBICIE ŚWIATŁAKolor Opal, współczynnik rozproszenia światła odbitego wynosi 64% zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENAWełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów.

Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

CZYSZCZENIEPowierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).Opal Multiflex Baffle nadaje się do powtórnego przetworzenia.

125 250 500 1000 2000 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

0,32 0,43 0,62 0,76 0,76 0,77

0,25 0,31 0,47 0,61 0,60 0,59

Opal Multiflex Baffle

Rów

now

ażna

pow

ierz

chni

a po

chła

niaj

ąca

m2 /e

lem

ent

1200x450x50 : pojedynczy element (1 baffle/m²; w rozstawie co : 83 cm)

1200x450x50 : pojedynczy element (1,5 baffle/m²; w rozstawie co : 55 cm)

PL - Opal Multiflex2x 1200x450

Opal Multiflex Baffle

Catalogue PL.indd 187 09-05-2014 13:49:34

43

Page 44: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

188 Hygienic Baffle

Hygienic Baffle to higieniczne płyty sufitowe do montażu w pozycji wertykalnej.

Pochłaniacz Hygienic Baffle posiada pomalowaną na biało powierzchnię i ramę ze stali nierdzewnej. Powierzchnia produktów Hygienic pokryta jest specjalną farbą zapobiegającą rozwojowi bakterii oraz umożliwiającą częste mycie. Wnętrze płyt zostało wykonane ze skalnej wełny mineralnej, która jako materiał nieorganiczny jest odporna na rozwój szkodliwych mikroorganizmów.

Hygienic Baffle zostały sklasyfikowane w kasie M2.5/10 zgodnie z US FS 209 E, co odpowiada klasie ISO 4 zgodnie z EN ISO 14644-1. Pozwala to na montowanie pochłaniaczy w pomieszczeniach czystych, o stałej kontroli powietrza.

Pochłaniacze Hygienic Baffle są łatwe w utrzymaniu czystości, a ich podstawowymi obszarami zastosowań są przemysł farmaceutyczny, elektroniczny oraz browary.

Pochłaniacze przestrzenne Hygienic Baffle przeznaczone są do instalacji w pomieszczeniach o wysokich wymogach higienicznych.

ASORTYMENT

KrawędzieWymiary modularne

(mm)Masa

(kg/szt)System

montażu

Multiflex 1200 x 450 x 501200 x 600 x 50

3,24,0

System Baffle

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku dla pochłaniaczy przestrzennych, takich jak wyspy sufitowe i baffle, określone jest przez równoważną powierzchnię pochłaniającą Aeq wyrażoną w m² na pojedynczy element. Wartość Aeq mierzona jest zgodnie z normą ISO 354. Określa ona wielkość powierzchni pochłaniającej 100% dźwięku (o αw =1,00), równoważnej pochłanianiu pojedynczego zbadanego elementu (wyspa lub baffel).

Hygienic Baffle

125 250 500 1000 2000 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

0,33 0,35 0,51 0,64 0,61 0,56

0,29 0,41 0,74 0,83 0,85 0,84

0,19 0,25 0,43 0,50 0,50 0,48

Rów

now

ażna

pow

ierz

chni

a po

chła

niaj

ąca

m2 /e

lem

ent

1200x450x50 : pojedynczy element(1 baffle/m²; w rozstawie co : 83 cm)

1200x600x50 : pojedynczy element(1 baffle/m²; w rozstawie co : 83 cm)

1200x600x50 : pojedynczy element(2 baffle/m²; w rozstawie co : 42 cm)

PL1200x450/1200x600

Catalogue PL.indd 188 09-05-2014 13:49:37

44

Page 45: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

189

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Produkty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

ODBICIE ŚWIATŁAKolor biały, współczynnik rozproszenia światła odbitego wynosi 85% zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENAWełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów.

Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

POMIESZCZENIA CZYSTEHygienic Baffle został zaklasyfikowany do klasy M2.5/10 zgodnie z US FS 209 E, co odpowiada klasie ISO 4 zgodnie z EN ISO 14644-1.

CZYSZCZENIEPowierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

Powierzchnia może być dezynfekowana przy użyciu nadtlenku wodoru np. Minncare. Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyt nieco bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecane jest czyszczenie całej powierzchni sufitu.

Powierzchnia płyt może być czyszczona pianą. Pianę czyszczącą należy nanieść pod niskim cienieniem na powierzchnię płyty. Pianę należy pozostawić na 5 minut, a następnie zetrzeć. Roztwór mydła powinien wynosić 1:100

Powierzchnia płyt może być czyszczona pod ciśnieniem raz w tygodniu. Maksymalne ciśnienie powinno wynosić 65 barów w odległości 1m. Należy czyścić sufit strumieniem wody o kącie rozrzutu 30° z dodatkiem środków czyszczących w proporcjach 1:100.Jeśli konieczne jest czyszczenie pod wysokim ciśnieniem płyty mogą być przytwierdzone do konstrukcji przy pomocy klipsów dociskowych bądź silikonu sanitarnego odpornego na rozwój grzybów - w obu przypadkach konieczne jest stosowanie higienicznych i szczelnych włazów dostępowych.

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Hygienic Baffle nadaje się do powtórnego przetworzenia.

Hygienic Baffle

Catalogue PL.indd 189 09-05-2014 13:49:39

45

Page 46: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

192 Rockfon Contour™

Rockfon Contour to bezramowe baffle o minimalistycznym, eleganckim designie. Gładka, biała powierzchnia i czysta forma sprawia, że pochłaniacze Rockfon Contour idealnie pasują nawet do najbardziej nowoczesnych wnętrz.

Tak jak inne rozwiązania sufitowe Rockfon, baffle Rockfon Contour zapewniają wysokie pochłanianie dźwięków i przyczyniają się do zmniejszenia czasu pogłosu w pomieszczeniach. Pozwalają na osiągnięcie optymalnych warunków akustycznych we wnętrzach, w których nie jest możliwe zastosowanie tradycyjnego sufitu podwieszanego oraz w pomieszczeniach, w których konieczny jest częsty i nieograniczony dostęp do instalacji biegnących pod sufitem.

Pochłaniacze można montować samodzielnie, jako pojedynczy element absorbujący dźwięk, jak również jako uzupełnienie istniejącego sufitu. Rockfon Contour polecane są szczególnie do obiektów wykorzystujących masę termiczną gdyż zapewniają swobodny przepływ powietrza w pomieszczeniu.

Opis produktu:Rockfon Contour to bezramowy pochłaniacz przestrzenny wykonany z 50mm płyty ze skalnej wełny mineralnej. Obydwie strony pochłaniacza pokryte są akustycznym welonem z włókna szklanego, który daje gładką, białą powierzchnię. Krawędzie pochłaniacza są pomalowane.

Montaż:Pochłaniacze przestrzenne Rockfon Contour są szybkie i łatwe w montażu. Podwieszane są pionowo bezpośrednio do stropu lub innego elementu konstrukcyjnego budynku za pomocą elastycznych drutów połączonych zatrzaskowo ze spiralami kotwiącymi umieszczonymi w górnej krawędzi pochłaniacza. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji montażu Rockfon Contour.

Pochłaniacze przestrzenne Rockfon Contour to estetyczne i ekonomiczne rozwiązanie do montażu w pozycji pionowej.

Cinéma Pathé, Conflans Saint-Honorine, FR.

ASORTYMENT

KrawędzieWymiary modularne

(mm)Masa

(kg/szt)System

montażu

Bc 1200 x 600 x 50 4.3 Spirale kotwiące

Catalogue PL.indd 192 09-05-2014 14:04:27

46

Page 47: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

193

Cinéma Pathé, Conflans Saint-Honorine, FR.

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku dla pochłaniaczy przestrzennych, takich jak wyspy sufitowe i baffle, określone jest przez równoważną powierzchnię pochłaniającą Aeq wyrażoną w m² na pojedynczy element. Wartość Aeq mierzona jest zgodnie z normą ISO 354. Określa ona wielkość powierzchni pochłaniającej 100% dźwięku (o αw =1,00), równoważnej pochłanianiu pojedynczego zbadanego elementu (wyspa lub baffel).

Rockfon Contour

0,32 0,36 0,66 0,78 0,78 0,73

125 250 500 1000 2000 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

Rów

now

ażna

pow

ierz

chni

a po

chła

niaj

ąca

m2 /e

lem

ent

1200x600x50: pojedynczy element (1 baffle/m²; w rozstawie co : 83 cm)

PL1200x600

WŁASNOŚCI OGNIOWE Produkty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆI STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Produkty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.Aklimatyzacja nie jest konieczna.

Odporność na korozję: spirale kotwiące używane do montażu Rockfon Contour wykonane są ze stali nierdzewnej typu 1.4401 (stopień 316), która zapewnia wysoką odporność na korozję w warunkach typowych i jest odpowiednia do stosowania w pomieszczeniach klasy C3 (EN-ISO 12944-2). Ten rodzaj stali jest przeważnie stosowany w urządzeniach do przetwórstwa żywności i płynów, przemyśle chemicznym i petrochemicznym, stanowiskach i urządzeniach laboratoryjnych, implantach medycznych. Rockfon Contour nie powinien być stosowany na basenach.

ODBICIE ŚWIATŁA Kolor biały, współczynnik rozproszenia światła odbitego wynosi 79% zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENA Wełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów.

Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

CZYSZCZENIEPowierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

ŚRODOWISKO Wybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Rockfon Contour nadaje się do powtórnego przetworzenia.

Rockfon Contour™

Catalogue PL.indd 193 09-05-2014 14:04:30

47

Page 48: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

196

Cinéma Pathé, Conflans Saint-Honorine, FR.

Rockfon Eclipse™

Innowacyjne wyspy sufitowe, które kształtują warunki akustyczne pomieszczeń i nadają im niepowtarzalny wygląd.

ROCKFON ECLIPSE

Krawędzie KształtyWymiary modularne

(mm)Masa

(kg/szt)MWK*(mm)

Systemmontażu

BeSquare 1160 x 1160 x 40 9 150 System Rockfon Eclipse

BeRectangle 1760 x 1160 x 40

2360 x 1160 x 401317

150

150

System Rockfon Eclipse

ACircle 800 x 800 x 40

1160 x 1160 x 403

7

150

150

System Rockfon Eclipse

ATriangle 1160 x 1160 x 40 4 150 System Rockfon Eclipse

AHexagon 1160 x 1160 x 40 6 150 System Rockfon Eclipse

AOval 1760 x 1160 x 40 10 150 System Rockfon Eclipse

ARandom 1760 x 1160 x 40 9 150 System Rockfon Eclipse

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umożliwiająca demontaż płyty.W zakresie niestandardowych rozmiarów płyt, niezamieszczonych w powyższej specyfikacji (minimalne ilości i czas realizacji) prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym Rockfon.

Rockfon Eclipse wykorzystywane są w pomieszczeniach, w których nie jest możliwe zastosowanie tradycyjnego sufitu podwieszanego (budynki zabytkowe, dach szklany) lub jako uzupełnienie istniejącego sufitu w celu poprawy komfortu akustycznego. Mogą być montowane na całej powierzchni sufitu lub samodzielnie, jako pojedynczy element absorbujący dźwięk.

Nowoczesne, pozbawione obramowania wyspy Rockfon Eclipse dostępne są w wielu kształtach i idealnie współgrają z każdym wnętrzem, nadając mu stylowy charakter.Wyspy w kształcie kwadratu i prostokąta mają krawędź podkreśloną delikatnym ścięciem. Pozostałe kształty wykończone są krawędzią prostą. Gładka, biała powierzchnia wysp jest bardzo wytrzymała. Doskonale odbija światło i ciepło, umożliwiając oszczędność energii. Elegancki wygląd wysp podkreślają unikalne akcesoria. Minimalistyczne zawiesia z linek stalowych, dyskretnie współgrają z innymi elementami aranżacji wnętrz, sprawiając wrażenie, iż wyspy unoszą się w powietrzu.

Tak jak inne rozwiązania sufitowe Rockfon, wyspy Rockfon Eclipse mają wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku i przyczyniają się do obniżenia czasu pogłosu oraz ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach. Ich własności akustyczne są zoptymalizowane, ponieważ pochłaniają fale dźwiękowe, padające na nie z obu stron. Dlatego też umożliwiają osiągnięcie optymalnego komfortu akustycznego. Rockfon Eclipse poprawiają także warunki akustyczne w obiektach wykorzystujących masę termiczną, ponieważ zapewniają swobodny przepływ powietrza w pomieszczeniu.

Wykonane są ze skalnej wełny mineralnej o doskonałych parametrach w zakresie własności ogniowych i wysokiej odporności na wilgotność. Spełniają surowe wymagania środowiskowe i nadają się do powtórnego przetworzenia. Zostały wyróżnione duńską etykietą środowiskową - Danish Indoor Climate Label.

Opis produktu:Rockfon Eclipse to bezramowa wyspa sufitowa wykonana z płyty ze skalnej wełny mineralnej o grubości 40 mm. Jej widoczna strona pokryta jest pomalowanym welonem z włókna szklanego, dającym gładką, białą powierzchnię. Tylna strona pokryta jest białym welonem akustycznym, który doskonale odbija światło i ciepło. Krawędzie wyspy są pomalowane.

Montaż:Wyspy sufitowe Rockfon Eclipse są szybkie i łatwe w montażu. Instaluje się je w pozycji poziomej, przy pomocy spirali kotwiących i systemu podwieszenia Rockfon Eclipse.W przypadku wyspy Eclipse Rectangle 2360, tylna strona jest zaopatrzona w dwa profile aluminiowe. Daje to możliwość montażu jedynie na czterech punktach podwieszenia. Profile mają nawiercone otwory, co ułatwia umiejscowienie spirali kotwiących.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji montażu Rockfon Eclipse.

Catalogue PL.indd 196 09-05-2014 14:07:13

48

Page 49: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

197

Cinéma Pathé, Conflans Saint-Honorine, FR.

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku dla pochłaniaczy przestrzennych, takich jak wyspy sufitowe i baffle, określone jest przez równoważną powierzchnię pochłaniającą Aeq wyrażoną w m² na pojedynczy element. Wartość Aeq mierzona jest zgodnie z normą ISO 354. Określa ona wielkość powierzchni pochłaniającej 100% dźwięku (o αw =1,00), równoważnej pochłanianiu pojedynczego zbadanego elementu (wyspa lub baffel).

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.Klasa reakcji na ogień : Rockfon Eclipse: Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.Rockfon Eclipse Rectangle 2360: Euroklasa A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆI STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Produkty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnejpowietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest koniecznaOdporność na korozję: spirale kotwiące używane do montażu Rockfon Eclipse wykonane są ze stali nierdzewnej typu 1.4401 (stopień 316), która zapewnia wysoką odporność na korozję w warunkach typowych i jest odpowiednia do stosowania w pomieszczeniach klasy C3 (EN-ISO 12944-2). Ten rodzaj stali jest przeważnie stosowany w urządzeniach do przetwórstwa żywności i płynów, przemyśle chemicznym i petrochemicznym, stanowiskach i urządzeniach laboratoryjnych, implantach medycznych. Rockfon Eclipse nie powinien być stosowany na basenach.

ODBICIE ŚWIATŁAKolor biały, współczynnik rozproszenia światła odbitego wynosi 86% zgodniez ISO 7724-2. Tylna strona wyspy sufitowej jest biała, aby zapewnić optymalne odbicieświatła (79% zgodnie z ISO 7724-2) oraz ciepła.

HIGIENAWełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywkidla szkodliwych mikroorganizmów.Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

CZYSZCZENIEPowierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).Rockfon Eclipse nadaje się do powtórnego przetworzenia.

*Odległość między elementami większa lub równa 2000mm. W przypadku pytań lub bardziej szczegółowych informacji dotyczących akustyki prosimy o kontakt z doradcą technicznym Rockfon.

Rockfon Eclipse

125 250 500 1000 2000 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

4,03,53,02,52,01,51,00,50,0

0,2 0,9 1,7 1,7 1,6 1,6

0,5 1,1 2,0 2,5 2,7 2,7

0,5 1,1 1,8 2,3 2,5 2,5

Równ

oważ

na po

wier

zchn

ia po

chłan

iając

am

2 /elem

ent

PLSquare

Square 1160: pojedynczy element *(wysokość podwieszenia 13mm)

Square 1160: pojedynczy element *(wysokość podwieszenia 500mm)

Square 1160: szereg 5 elementów, w odległości 300mm (wysokość podwieszenia 500mm)

Rockfon Eclipse

125 250 500 1000 2000 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

5,04,54,03,53,02,52,01,51,00,50,0

0,3 1,7 2,7 2,6 2,5 2,4

0,7 1,8 2,8 3,7 3,9 3,8

0,7 2,1 3,7 4,7 5,4 5,4

PLRectangle

Równ

oważ

na po

wier

zchn

ia po

chłan

iając

am

2 /elem

ent

Rectangle 1760: pojedynczy element *(wysokość podwieszenia 13mm)

Rectangle 1760: pojedynczy element *(wysokość podwieszenia 500mm)

Rectangle 2360: pojedynczy element *(wysokość podwieszenia 13mm)

Rockfon Eclipse

125 250 500 1000 2000 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

4,03,53,02,52,01,51,00,50,0

0,3 0,9 1,4 1,5 1,4 1,3

0,4 0,8 1,5 1,9 2,0 2,0

0,2 0,5 1,0 1,4 1,5 1,5

0,5 1,0 1,7 2,3 2,4 2,3

PLShapes

Równ

oważ

na po

wier

zchn

ia po

chłan

iając

am

2 /elem

ent

Circle 1160: pojedynczy element *(wysokość podwieszenia 13mm)

Circle 1160: pojedynczy element *(wysokość podwieszenia 500mm)

Triangle 1160: pojedynczy element *(wysokość podwieszenia 500mm)

Hexagon 1160: pojedynczy element *(wysokość podwieszenia 500mm)

Rockfon Eclipse™

Catalogue PL.indd 197 09-05-2014 14:07:17

49

Page 50: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

VertiQ®

Estetyczne panele ścienne łączące trwałość i odporność na uderzenia z wysoką dźwiękochłonnością.

ASORTYMENT

Krawędzie Wymiary modularne (mm)Masa

(kg/szt)MWK*(mm)

Systemmontażu

A24 1200 x 1200 x 40 (biały)2700 x 1200 x 40 (biały)1200 x 1200 x 40 (jasnoszary)2700 x 1200 x 40 (jasnoszary)1200 x 1200 x 40 (szary)2700 x 1200 x 40 (szary)

4,84,84,84,84,84,8

40 / 4040 / 4040 / 4040 / 4040 / 4040 / 40

System T

A HAT 1200 x 1200 x 40 (biały)2700 x 1200 x 40 (biały)1200 x 1200 x 40 (jasnoszary)2700 x 1200 x 40 (jasnoszary)1200 x 1200 x 40 (szary)2700 x 1200 x 40 (szary)

4,84,84,84,84,84,8

40 / 4040 / 4040 / 4040 / 4040 / 4040 / 40

System HAT

C2400 x 600 x 40 (biały)2400 x 600 x 40 (jasnoszary)2400 x 600 x 40 (szary)2400 x 600 x 40 (czarny)

6,46,46,46,4

40 / 4040 / 4040 / 4040 / 40

System Q

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umożliwiająca demontaż płyty.

Kody NCS najbardziej zbliżone do kolorów paneli:Biały NCS S 0500-N Jasnoszary NCS S 1502-BSzary NCS S 3502-BCzarny NCS S 8500-N

Rzeczywiste kolory mogą się nieznacznie różnić od podanych kodów NCS ze względu na tkaninę na powierzchni paneli oraz odcień wełny mineralnej. Próbki kolorowych paneli dostępne są na życzenie.

Nowoczesne i estetyczne panele VertiQ wzbogacają wystrój pomieszczeń i współgrają z całą gamą sufitów akustycznych ROCKFON. Dostępne są w czterech atrakcyjnych kolorach: białym, jasnoszarym, szarym i czarnym. Gęsto tkana powierzchnia zapewnia odporność na uderzenia i trwałość, dzięki czemu panele rekomendowane są do pomieszczeń o dużym poziomie aktywności ruchowej jak klasy czy hale sportowe. Ze względu na swoje unikalne właściwości oraz oryginalny design, doskonale sprawdzają się także w obiektach biurowych: gabinetach, salach konferencyjnych i biurach otwartych.

Panele VertiQ są rozwiązaniem uniwersalnym. Mogą być montowane na ścianie zarówno w pionie jak i poziomie, oferując wiele możliwości aranżacji wnętrz. Ich instalacja jest szybka i prosta, a pojedyncze panele mogą być bezpiecznie demontowane.

VertiQ charakteryzują się bardzo dobrym pochłanianiem dźwięku. Obniżają czas pogłosu do poziomu zapewniającego dobrą

zrozumiałość mowy i kształtują optymalne warunki akustyczne w pomieszczeniu.Wykonane są ze skalnej wełny mineralnej o doskonałych parametrach w zakresie własności ogniowych i wysokiej odporności na wilgotność.

Opis produktu:VertiQ to akustyczne panele ścienne wykonane ze skalnej wełny mineralnej o grubości 40 mm. Widoczna powierzchnia pokryta jest tkaniną z atrakcyjnym wzorem, która zachodzi na krawędź boczną dodatkowo ją wzmacniając. Tylna strona płyty wykończona jest welonem z włókna szklanego.

Montaż:Montaż paneli ściennych VertiQ w krawędzi A:1. System T (odporność na

uderzenia): Profile T24 o wysokości 38 mm instalowane jako profile poprzeczne pomiędzy panelami przy pomocy uchwytów i wsporników montażu

bezpośredniego montowanych do podłoża. Profile J instalowane jako profile obwodowe, bezpośrednio do ściany.

2. System HAT (wysoka odporność na uderzenia): Stalowe profile HAT o grubości 1 mm instalowane między panelami oraz jako profile obwodowe. Alternatywnie, jako profile obwodowe, można zastosować profile J o grubości 1 mm.

Montaż paneli ściennych VertiQ w krawędzi C:1. System Q (wysoka odporność na

uderzenia): Aluminiowe profile obwodowe przytwierdzone do ściany przy pomocy uchwytów mocujących, aluminiowe narożniki (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz łączniki.

Więcej informacji na temat montażu znajduje się w broszurze „VertiQ – opis systemu”.

Catalogue PL.indd 204 12-05-2014 15:01:50

50

Page 51: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.

VertiQ

αp

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 αw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

VertiQ A, C : 40 / 40 0,25 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

PL40/40

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1.

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIAPanele VertiQ A, zainstalowane w systemie montażu bezpośredniego System HAT, zostały przebadane ze względu na odporność na uderzenia i spełniają wymagania w zakresie odporności zgodnie z normą DIN 18032-3 dla okładzin ściennych.

VertiQ C, zainstalowane w systemie montażu bezpośredniego System Q, zapewniają odporność na uderzenia zgodnie z normą DIN 18032-3.

Panele VertiQ zostały przebadane ze względu na odporność na perforację oraz mechaniczną odporność na uderzenia zgodnie ze standardem NF P 08-301. Testy potwierdzają, że małe obiekty o średnicy większej niż 12mm oraz piłki sportowe nie spowodowały widocznych uszkodzeń i zmian w wyglądzie paneli.

Odporność na uderzenia paneli VertiQ A i VertiQ C jest bardzo wysoka, jednakże nie oznacza to, że mogą być stosowane w miejscach narażonych na uderzenia przekraczające warunki normowe (siła i częstotliwość).

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)Produkty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

Odporność na korozję: Panele VertiQ C moga być stosowane w basenach, pod warunkiem, że nie sa narażone na bezpośrednie działanie wody. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z ROCKFON.

ODBICIE ŚWIATŁABiały 72%Jasnoszary 61%Szary 33%Czarny 5%Współczynnik rozproszenia światła odbitego zgodnie z ISO 7724-2.

HIGIENAWełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów.

Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

CZYSZCZENIEPowierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

VertiQ nadaje się do powtórnego przetworzenia.

VertiQ®

Catalogue PL.indd 205 12-05-2014 15:01:52

51

Page 52: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

rockfon color-all™

A15 A24

E15 E24 X

STONE - 01 PLASTER - 02 GRAVEL - 03 MASTIC - 04 ZINC - 05 CONCRETE - 06 TARMAC - 07 ANTRACITE - 08 CHARCOAL - 09

STUCCO - 20 CHALK - 21 LINEN - 22 HEMP - 23 CORK - 24 EARTH - 25 CLAY - 26 HUMUS - 27

LIGHT - 40 SUNRISE - 41 FRESH - 42 BREEZE - 43 AQUA - 44 MISTY - 45 TWILIGHT - 46 CHILI - 50 CURACAO - 51 VITAMIN - 52

COPPER - 60 GOLD - 61 MERCURY - 62 GARNET - 70 SCARLEY - 71 EMERALD - 73 ERMINE - 72

TO N E S

Rockfon Color-all

ap

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

15 / 20020-22 / 205

0.50 0.85 0.95 0.85 1.00 1.00 0.95 A 0.900.50 0.85 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 A 1.00

EXP

ligna

A15 A24 E15

20 / 200 0.45 0.75 0.85 0.80 0.90 0.95 0.85 B 0.80

ap

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Ligna

UK20/200

Koral

EXP - Koral20/200,15/50,15/200

artic

A15 A24 E15 E24

15 / 200

Artic

0.35 0.70 0.80 0.70 0.80 0.85 0.80 B 0.75

ap

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

EXP15/200

pacific

12 / 200

Pacific

0.40 0.70 0.70 0.60 0.70 0.70 0.70 C 0.65

ap

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

EXP15/200

GPS Selector EXP.indd 5 12-11-2013 09:44:28

A15 A24 E15 E24

A15 A24 E15 E24

E24

sonar

UK20-25/200,20/100,20/50

UK20/24,20/20

sonar activity

B C

D E24

40 / 20040 / 40

Sonar Activity

0.50 0.80 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 A 0.950.30 0.70 0.90 1.00 1.00 1.00 0.95 A 0.90

ap

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

UK40/200,40/40

sonar dB

A24 D

E15 E24

25 / 20030 / 23040 / 20050 / 250

Sonar dB 35 / 40 / 42 / 44

0.40 0.50 0.80 1.00 1.00 1.00 0.80 B 0.850.45 0.65 0.85 1.00 1.00 1.00 0.90 A 0.900.50 0.70 0.80 0.95 1.00 1.00 0.90 A 0.900.40 0.60 0.90 1.00 1.00 1.00 0.90 A 0.90

ap

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

EXP25/200,30/230,40/240,50/250

tropic

A15 A24 D

E15 E24 M X

ap

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

0.40 0.75 0.95 0.90 1.00 1.00 0.95 A 0.900.40 0.90 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 A 1.00

Tropic

EXP15-25/200,20/200

A, E : 15 / 200D, M, X, Z : 20-22 / 200

Edge :Thickness (mm) /Suspension (incl. tile – mm)

tropic dB

A24 D E24

25 / 22530 / 23040 / 20050 / 250

Tropic dB 35 / 40 / 42 / 44

0.35 0.55 0.80 1.00 1.00 1.00 0.80 B 0.850.45 0.65 0.85 1.00 1.00 1.00 0.90 A 0.900.50 0.70 0.80 0.95 1.00 1.00 0.90 A 0.900.40 0.65 0.90 1.00 1.00 1.00 0.90 A 0.90

ap

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

EXP25/200,30/230,40/240,50/250

GPS Selector EXP.indd 4 12-11-2013 09:44:12

G

Z

E15

SUFITY BIAŁE – ROCKFON DESIGN

SUFIT MONOLITYCZNYRockfon MonoMonolityczny sufit podwieszany o jednolitej powierzchni, bez widocznych łączeń między płytami:• Bezspoinowa, gładka powierzchnia.• Nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni.• Możliwość integracji systemów oświetlenia.• Polecany do pomieszczeń, gdzie estetyka

oraz dobre własności akustyczne są kluczowe.

30 / 20030 / 30

0.35 0.60 0.90 1.00 1.00 1.00 0.90 A 0.900.20 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 B 0.95

αp

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 αw Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Rockfon Mono

NRC Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

20-25 / 20020 / 100

Sonar

0.45 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A 1.000.30 0.65 0.90 0.95 1.00 1.00 0.90 A 0.90

αp

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

125 250 500 1000 2000 4000 NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

αw

20 / 2420 / 20

0.10 0.35 0.65 0.95 1.00 1.00 0.65 C 0.750.05 0.30 0.65 0.90 1.00 1.00 0.60 C 0.70

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Płyty sufitowe przeznaczone do pomieszczeń o wysokim natę-żeniu hałasu, gdzie zrozumienie mowy jest szczególnie istotne:• Płyty o grubości 40 mm zapewniające wysoki poziom

dźwiękochłonności.• Montaż bezpośrednio do stropu, przy zachowaniu

klasy A pochłaniania dźwięku.• Mikronatryskowa powierzchnia oraz wytrzymałe

i elastyczne krawędzie.

Linia produktów oferujących wysoką dźwiękoizolacyjność i dźwiękochłonność, które zapewniają komfort akustyczny pomieszczeń:• Sufity o izolacyjności akustycznej z przedziału od 35dB do

44dB oraz wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku.• Estetyczna, mikronatryskowa powierzchnia.• Szczególnie polecane do

pomieszczeń, w których istotna jest poufność prowadzonych rozmów.

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Płyty sufitowe doskonale nadające się do zastosowania w każ-dym pomieszczeniu, gdzie dla osiągnięcia optymalnego klimatu akustycznego wymagana jest wysoka jakość wykończenia:• Gładka, biała powierzchnia. Bardzo dobre parametry

akustyczne, ogniochronne oraz wilgotnościowe.• Szeroki asortyment krawędzi, pozwalający

na dużą swobodę projektowania.

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Krawędź: Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Linia produktów oferujących wysoką dźwiękoizolacyjność i dźwiękochłonność, które zapewniają komfort akustyczny pomieszczeń: • Estetyczna, gładka powierzchnia.• Sufity o izolacyjności akustycznej z przedziału od 35dB do

44dB oraz wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku.• Szczególnie polecane do pomieszczeń, w których istotna

jest poufność prowadzonych rozmów.

Płyty oferujące wyjątkowe połączenie własności akustycznych i ogniochronnych, zapewniające optymalny klimat wewnętrzny:• Szeroka gama krawędzi i modułów dająca pełną

swobodę projektowania. Mikronatryskowa powierzchnia oraz wytrzymałe i elastyczne krawędzie.

• Specjalna powłoka ograniczająca osiadanie kurzu.• Rekomendowane do pomieszczeń, w których estetyka

i najwyższe parametry użytkowe są kluczowe.A15 A24 B C

D E15 E24

M X

Z

G

Page 53: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

rockfon color-all™

A15 A24

E15 E24 X

STONE - 01 PLASTER - 02 GRAVEL - 03 MASTIC - 04 ZINC - 05 CONCRETE - 06 TARMAC - 07 ANTRACITE - 08 CHARCOAL - 09

STUCCO - 20 CHALK - 21 LINEN - 22 HEMP - 23 CORK - 24 EARTH - 25 CLAY - 26 HUMUS - 27

LIGHT - 40 SUNRISE - 41 FRESH - 42 BREEZE - 43 AQUA - 44 MISTY - 45 TWILIGHT - 46 CHILI - 50 CURACAO - 51 VITAMIN - 52

COPPER - 60 GOLD - 61 MERCURY - 62 GARNET - 70 SCARLEY - 71 EMERALD - 73 ERMINE - 72

TO N E S

Rockfon Color-all

ap

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

15 / 20020-22 / 205

0.50 0.85 0.95 0.85 1.00 1.00 0.95 A 0.900.50 0.85 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 A 1.00

EXP

ligna

A15 A24 E15

20 / 200 0.45 0.75 0.85 0.80 0.90 0.95 0.85 B 0.80

ap

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Ligna

UK20/200

Koral

EXP - Koral20/200,15/50,15/200

artic

A15 A24 E15 E24

15 / 200

Artic

0.35 0.70 0.80 0.70 0.80 0.85 0.80 B 0.75

ap

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

EXP15/200

pacific

12 / 200

Pacific

0.40 0.70 0.70 0.60 0.70 0.70 0.70 C 0.65

ap

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

EXP15/200

GPS Selector EXP.indd 5 12-11-2013 09:44:28

A15 A24 E15 E24

A15 A24 E15 E24

E24

αw

αp

NRC

Krawędź: Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Linia kolorowych płyt sufitowych, które budują atmosferę wnętrza i zwiększają środki artystycznego wyrazu:• 34 wyjątkowe kolory oraz gładka i matowa

powierzchnia płyt.• Dostępne w krawędziach do montażu z ukrytym,

częściowo widocznym i widocznym systemem konstrukcji.• Oferują wysoką dźwiękochłonność i bezpieczeństwo

ogniowe. Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

SUFITY KOLOROWE – ROCKFON DECO

Dostępne 34 kolory, zebrane w 6 inspirujących motywów:

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Płyty sufitowe w naturalnych kolorach drewna, które tworzą ciepły klimat wnętrz:• Gładkie, nieperforowane powierzchnie wyglądające

jak drewno bukowe.• Dostępne w 3 wersjach: buk ciemny (Dark Beech),

buk klasyczny (Classic Beech) i buk jasny (Light Beech).• Polecane do biur, sklepów i innych pomieszczeń

użyteczności publicznej.• Można je z powodzeniem łączyć z chłodniejszymi

odcieniami płyt sufitowych Color-all™ City Tones lub z naturalnymi odcieniami Color-all™ Natural Tones.

SUFITY BIAŁE – ROCKFON BASIC

Płyty sufitowe, które łączą estetyczną powierzchnię i funkcjo-nalność z bardzo dobrymi parametrami technicznymi:• Mikronatryskowa powierzchnia. • Szeroki asortyment modułów do montażu z częściowo

widocznym i widocznym systemem konstrukcji.• Bardzo dobre parametry pochłaniania dźwięku

i najbezpieczniejsza klasa reakcji na ogień.

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Elegancki sufit oferujący optymalny komfort akustyczny:• Dobre właściwości w zakresie pochłaniania dźwięku

(klasa B).• Gładka, matowa powierzchnia.• Lekkie i proste w montażu płyty.

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Wszechstronny sufit do wielu zastosowań:• Standardowe parametry w zakresie pochłaniania

dźwięku (klasa C).• Gładka, matowa powierzchnia.• Lekkie i proste w montażu płyty.

Dark Beech Classic Beech Light Beech

Page 54: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

hygienic / hygienic plus

A2420-40/ 200

Hygienic / Hygienic Plus

0.50 0.80 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 A 0.95

ap

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

UK20/200,40/200

Medicare standard / Medicare plus / Medicare air / Medicare Block

A15 A24

E15 E24 X

EXP12/200,15/200

Boxer

A24 AEX

Boxer

ap

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

20 / 20540 / 22540 / 40

0.50 0.95 1.00 0.90 1.00 0.95 1.00 A 0.950.60 0.85 0.95 1.00 1.00 0.90 1.00 A 0.950.20 0.75 1.00 1.00 0.95 0.85 0.95 A 0.95

EXP20/205,40/225, 40/40

samson

A24 AEX40 / 22540 / 40

Samson

0.50 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A 1.050.15 0.55 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 B 0.90

ap

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

UK40/225,40/40

facett

A2440 / 20050 - 100 / 200

Facett

0,40 0,75 0,85 0,90 0,95 1,00 0,90 A 0,850,40 0,80 0,90 1,00 1,00 0,95 1,00 A 0,95

ap

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

EXP40/200,50 - 100/200

industrial opal, nature, Black

A24

IndustrialOpal

IndustrialNature

IndustrialBlack

50-100 / 20050 / 50

0.55 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A 1.000.20 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A 1.00

ap

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Industrial Opal, Black & Nature

EXP50/200,50/50,30/200

GPS Selector EXP.indd 6 12-11-2013 09:44:41

Multiflex

125 250 500 1000 2000 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

0.32 0.43 0.62 0.76 0.76 0.77

0.25 0.31 0.47 0.61 0.60 0.59

Fibral Multiflex Baffle

UK - Fibral2x 1200x450

Fibral Multiflex Baffle

125 250 500 1000 2000 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

0.18 0.36 0.42 0.56 0.57 0.55

UK - Fibral1x 1200x300

Fibral Multiflex Baffle

125 250 500 1000 2000 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

0.34 0.43 0.72 0.84 0.85 0.87

0.25 0.30 0.55 0.65 0.63 0.64

UK - Fibral2x 1200x600

125 250 500 1000 2000 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

0.32 0.43 0.62 0.76 0.76 0.77

0.25 0.31 0.47 0.61 0.60 0.59

Opal Multiflex Baffle

UK - Opal2x 1200x450

hygienic Baffle

Multiflex

Hygienic Baffle

125 250 500 1000 2000 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

0.33 0.35 0.51 0.64 0.61 0.56

0.29 0.41 0.74 0.83 0.85 0.84

0.19 0.25 0.43 0.50 0.50 0.48

UK1200x450/1200x600rockfon contour

Bc

Rockfon Contour

125 250 500 1000 2000 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

0.32 0.36 0.66 0.78 0.78 0.73

UK1200x600rockfon eclipse

UK1160x1160-x2,1760x1160 1160x1160-x2,1760x1160

VertiQ

A24 A HAT C

VertiQ

ap

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

VertiQ A, C : 40 / 40 0.25 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A 1.00

UK40/40

GPS Selector EXP.indd 7 12-11-2013 09:44:49

BeA

MediCare Standard: 15 / 200MediCare Plus: 20-25 / 200MediCare Air: 25 / 200MediCare Block: 25 / 200

MediCare Standard / MediCare Plus / MediCare Air / MediCare Block

0.45 0.75 0.95 0.85 0.95 1.00 0.95 A 0.900.50 0.80 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 A 0.950.45 0.55 0.80 1.00 1.00 1.00 0.80 B 0.900.55 0.65 0.80 1.00 1.00 0.75 0.85 B 0.85

αp

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0

125 250 500 1000 2000 4000 αw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

ZASTOSOWANIA SPECJALNE

Sufity spełniające najbardziej restrykcyjne wymagania higieniczne w służbie zdrowia, przemyśle spożywczym i elektronicznym:• Odporne na czyszczenie mechaniczne oraz na częste

mycie pod niskim i wysokim ciśnieniem.• Powierzchnia płyt nie przyciąga cząstek kurzu i wody.• Spełniają standardy klasy ISO 5 w klasyfikacji

pomieszczeń czystych.

Hig

iena

Służ

ba z

drow

ia

Cztery rozwiązania spełniające wymagania różnych typów pomieszczeń w obiektach służby zdrowia: • Łączą łatwość czyszczenia i dezynfekcji z estetycznym

wyglądem. • Wysoki poziom pochłaniania dźwięku zapewniający perso-

nelowi, pacjentom i odwiedzającym, komfort akustyczny.• Oznaczone klasą bakteriologiczną spełniają wymagania

dla obszarów bardzo wysokiego ryzyka. • Wydzielają znikome ilości cząsteczek, dzięki czemu speł-

niają wymagania dotyczące czystości według klasyfikacji pomieszczeń czystych.

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Płyty sufitowe łączące estetyczną, białą powierzchnię z podwyższoną odpornością na uderzenia:• Bardzo dobre własności akustyczne oraz odporność

na wilgotność.• Spełnia wymagania wszystkich trzech klas odporności

na uderzenia.• Stosowany wszędzie tam, gdzie wymagane jest zmniej-

szenie hałasu przy jednoczesnej podwyższonej odporności na uderzenia. Polecany do sal gimnastycznych, szkół i przedszkoli (korytarze, hole, pomieszczenia do prac i zabaw).

Odp

orno

ść n

a ud

erze

nia

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Płyty sufitowe o wysokiej odporności na uderzenia, przeznaczo-ne do pomieszczeń o dużym poziomie aktywności ruchowej: • Wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku pozwalający

uzyskać optymalne warunki akustyczne.• Niezwykle wytrzymała, tkana powierzchnia odporna

na perforacje.• Najwyższa odporność na uderzenia.• Rekomendowane do sal

i hal sportowych.

Prze

mys

ł

Płyty sufitowe polecane do obiektów przemysłowych, produkcyjnych i w garaży:• Bardzo wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku,

redukujący poziom hałasu.• Najbezpieczniejsza klasa reakcji na ogień. • Izolacja termiczna.

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Płyty przeznaczone do obiektów przemysłowych i produkcyjnych:• Bardzo wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku

redukujący poziom hałasu.• Najbezpieczniejsza klasa reakcji na ogień. • Izolacja termiczna.

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Page 55: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

Multiflex

125 250 500 1000 2000 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

0.32 0.43 0.62 0.76 0.76 0.77

0.25 0.31 0.47 0.61 0.60 0.59

Fibral Multiflex Baffle

UK - Fibral2x 1200x450

Fibral Multiflex Baffle

125 250 500 1000 2000 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

0.18 0.36 0.42 0.56 0.57 0.55

UK - Fibral1x 1200x300

Fibral Multiflex Baffle

125 250 500 1000 2000 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

0.34 0.43 0.72 0.84 0.85 0.87

0.25 0.30 0.55 0.65 0.63 0.64

UK - Fibral2x 1200x600

125 250 500 1000 2000 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

0.32 0.43 0.62 0.76 0.76 0.77

0.25 0.31 0.47 0.61 0.60 0.59

Opal Multiflex Baffle

UK - Opal2x 1200x450

hygienic Baffle

Multiflex

Hygienic Baffle

125 250 500 1000 2000 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

0.33 0.35 0.51 0.64 0.61 0.56

0.29 0.41 0.74 0.83 0.85 0.84

0.19 0.25 0.43 0.50 0.50 0.48

UK1200x450/1200x600rockfon contour

Bc

Rockfon Contour

125 250 500 1000 2000 4000 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

0.32 0.36 0.66 0.78 0.78 0.73

UK1200x600rockfon eclipse

UK1160x1160-x2,1760x1160 1160x1160-x2,1760x1160

VertiQ

A24 A HAT C

VertiQ

ap

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

125 250 500 1000 2000 4000 aw NRC Hz Hz Hz Hz Hz Hz

VertiQ A, C : 40 / 40 0.25 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A 1.00

UK40/40

GPS Selector EXP.indd 7 12-11-2013 09:44:49

BeA

Rockfon Eclipse

0.7 1.8 2.8 3.7 3.9 3.8

0.4 0.8 1.5 1.9 2.0 2.0

Kwadrat 1160 pojedynczy element*(podwieszenie 500mm)

A eq

Rów

now

ażna

pow

ierz

chni

a po

chła

niaj

ąca

[m2 ] /

ele

men

t

Koło 1160 pojedynczy element*(podwieszenie 500mm)

Prostokąt 1760 pojedynczy element*(podwieszenie 500mm)

* Odległość pomiędzy elementami większa lub równa 2 metry.

Innowacyjne wyspy sufitowe, które kształtują warunki akustyczne pomieszczeń i nadają im niepowtarzalny wygląd:• Wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku. Pochłaniają

fale dźwiękowe, padające na nie z obu stron.• Przeznaczone do pomieszczeń, w których nie jest moż-

liwe zastosowanie tradycyjnego sufitu podwieszanego.• Do montażu na całej powierzchni sufitu lub samo-

dzielnie, jako pojedynczy element absorbujący dźwięk.• Dostępne w wielu kształtach i modułach, idealnie

współgrają z każdym wnętrzem, nadając mu stylowy charakter.

Estetyczne panele ścienne łączące trwałość i odporność na uderzenia z wysoką dźwiękochłonnością:• Wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku. • Dostępne w czterech kolorach: białym, jasnoszarym,

szarym i czarnym. Przeznaczone do montażu w systemach i widoczną i ukrytą konstrukcją. Gęsto tkana powierzchnia zapewnia odporność na uderzenia i trwałość.

• Mogą być montowane na ścianie zarówno w pionie jak i poziomie, oferując wiele możliwości aranżacji wnętrz.

• Rekomendowane do pomieszczeń o dużym poziomie aktywności ruchowej, jak klasy czy hale sportowe. Doskonale sprawdzają się także w obiektach biurowych.

POCHŁANIACZE PRZESTRZENNE I WYSPY SUFITOWEMultiflex Baffle Pochłaniacze przestrzenne do montażu w pozycji wertykalnej. Przeznaczone do wnętrz, gdzie konieczny jest częsty dostęp do instalacji:• Montaż prostopadle do stropu umożliwiający dużą

elastyczność w projektowaniu niestandardowych rozwiązań sufitowych.

• Do montażu w obiektach wykorzystujących masę termiczną.

• Fibral Baffle mają białą powierzchnię oraz obramowane są stalową, pomalowaną na biało ramą.

• Opal Baffle posiadają naturalną, niemalowaną powierzchnię oraz obramowanie ze stalowej, ocynkowanej ramy.

Poch

łani

acze

prz

estr

zenn

e

Rów

now

ażna

pow

ierz

chni

a po

chła

niaj

ąca

[m2 ] /

ele

men

tRó

wno

waż

na p

owie

rzch

nia

poch

łani

ając

a [m

2 ] / e

lem

ent

1200x450x50: pojedynczy element(1 pochł./m²; w rozstawie co: 83cm)

Rów

now

ażna

pow

ierz

chni

a po

chła

niaj

ąca

[m2 ] /

ele

men

t

1200x450x50: pojedynczy element(1,5 pochł./m²; w rozstawie co: 55cm)

1200x300x50: pojedynczy element(1 pochł./m²; w rozstawie co: 83cm)

1200x450x50: pojedynczy element(1 pochł./m²; w rozstawie co: 83cm)

1200x450x50: pojedynczy element(1,5 pochł./m²; w rozstawie co: 55cm)

Rów

now

ażna

pow

ierz

chni

a po

chła

niaj

ąca

[m2 ] /

ele

men

t

1200x600x50: pojedynczy element(1 pochł./m²; w rozstawie co: 83cm)

1200x600x50: pojedynczy element(1,5 pochł./m²; w rozstawie co: 55cm)

Rów

now

ażna

pow

ierz

chni

a po

chła

niaj

ąca

[m2 ] /

ele

men

t

1200x450x50: pojedynczy element(1 pochł./m²; w rozstawie co: 83cm)

1200x600x50: pojedynczy element(1 pochł./m²; w rozstawie co: 83cm)

1200x600x50: pojedynczy element(2 pochł./m²; w rozstawie co: 42cm)

Pochłaniacze przeznaczone do instalacji w pomieszczeniach czystych, o wysokich wymogach higienicznych i stałej kontroli powietrza:• Spełniają wymagania klasy ISO 4 według klasyfikacji

pomieszczeń czystych.• Rekomendowane są do przemysłu farmaceutycznego,

elektronicznego oraz spożywczego.• Mają powierzchnię pokrytą specjalną farbą,

zapobiegającą rozwojowi bakterii oraz umożliwiającą częste mycie pianą i pod ciśnieniem.

• Posiadają pomalowaną na biało powierzchnię i ramę ze stali nierdzewnej.

Rów

now

ażna

pow

ierz

chni

a po

chła

niaj

ąca

[m2 ] /

ele

men

t

1200x600x50: pojedynczy element(1 pochł./m²; w rozstawie co: 83cm)

Bezramowe pochłaniacze o minimalistycznym, eleganckm designie:• Zapewniają wysokie pochłanianie dźwięków i pozwalają

na osiągnięcie optymalnych warunków wnętrz.• Przeznaczone do pomieszczeń, w których nie jest moż-

liwe zastosowanie tradycyjnego sufitu podwieszanego oraz tam, gdzie konieczny jest częsty i nieograniczony dostęp do instalacji biegnących pod sufitem.

• Polecane także do obiektów wykorzystujących masę termiczną, ponieważ zapewniają swobodny przepływ powietrza w pomieszczeniu.

Wys

py

sufi

tow

eA

bsor

bery

ści

enne

ABSORBERY ŚCIENNE

Grubość (mm) /Podwieszenie (mm)

Klas

a po

chła

nian

ia IS

O

Page 56: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

56 Tabela doboru produktów

Opcje krawędzi Wymiary* Powierzchnia

Klasa pochła-niania**

aw** Dn,f,w

***Klasa

reakcji na ogień Odbicie światłaStabilność wymiarowa

(odporność na zginanie)

Klasyfikacja w zakresiepomieszczeń czystych (zgodnie z normą ISO 14644-1)

Odporność na uderzenia Demontowalność

SUFIT MONOLITYCZNYRockfon Mono® E-Mono 1200 - 1800 mikronatryskowa, biała A 0.90 - A2-s1,d0 72% - - - Nie

SUFITY BIAŁE – ROCKFON DESIGNSonar® A15, A24, B, C, D,

E15, E24, G, M, X, Z 300 - 2400 mikronatryskowa, biała A 1.00 - A1 85% Klasa 1/C/0N**** Klasa 5 - Tak

Sonar® Activity B, C, D, E24, G 600 - 1200 mikronatryskowa, biała A 1.00 - A1 85% Klasa 1/C/0N**** Klasa 5 - TakSonar® dB 35 A24, E15, E24 600 - 1200 mikronatryskowa, biała B 0.80 35 dB A1 85% - - - TakSonar® dB 40 A24, D, E15, E24 600 - 1200 mikronatryskowa, biała A 0.90 40 dB A1 85% - - - TakSonar® dB 42 A24, D, E15, E24 600 - 1200 mikronatryskowa, biała A 0,90 42 dB A2-s1,d0 85% - - - TakSonar® dB 44 A24, D, E15, E24 600 - 1200 mikronatryskowa, biała A 0.90 44 dB A2-s1,d0 85% - - - TakTropic (A, E) A15, A24, E15, E24 600 - 1200 gładka, biała A 0.95 A1 86% Klasa 1/C/0N**** - - TakTropic (D, M, X, Z) D, M, X, Z 600 - 1800 gładka, biała A 1.00 A1 86% Klasa 1/C/0N**** - - TakTropic dB 35 A24, E15, E24 600 - 1200 gładka, biała B 0.80 35 dB A1 86% - - - TakTropic dB 40 A24, D, E15, E24 600 - 1200 gładka, biała A 0.90 40 dB A1 86% - - - TakTropic dB 42 A24, D, E15, E24 600 - 1200 gładka, biała A 0.90 42 dB A2-s1,d0 86% - - - TakTropic dB 44 A24, D, E15, E24 600 - 1200 gładka, biała A 0.90 44 dB A2-s1,d0 86% - - - Tak

SUFITY KOLOROWE – ROCKFON DECO

Rockfon Color-all™ A15, A24, E15, E24, X 600 - 1200 gładka, 34 standardowe kolory A 0.95 - 1.00 - A1 i A2-s1,d0 w zależności od koloru Klasa 1/C/0N**** - - Tak

Ligna A15, A24, E15, E24 600 - 1200 gładka, 3 odcienie drewna B 0.85 - A1 w zależności od koloru Klasa 1/C/0N - - Tak

SUFITY BIAŁE – ROCKFON BASICKoral A15, A24, E15, E24 600 - 2400 mikronatryskowa, biała A 0.95 - A1 86% Klasa 1/C/0N**** - - TakArtic® A15, A24, E15, E24 600 - 1200 gładka, biała B 0.80 - A1 85% Klasa 1/C/0N - - TakPacific® A15, A24, E15, E24 600 - 1200 gładka, biała C 0.70 - A1 85% - - - Tak

ZASTOSOWANIA SPECJALNEHigienaHygienic A24 600 - 1200 mikronatryskowa, biała A 1.00 - A1 85% Klasa 1/C/0N**** - - TakHygienic Plus A24 600 - 1200 mikronatryskowa, biała A 1.00 - A1 85% Klasa 1/C/0N**** Klasa 5 - TakSłużba zdrowiaMediCare Standard A15, A24, E15, E24 600 - 1200 mikronatryskowa, biała A 0.95 - A1 86% Klasa 1/C/0N**** Klasa 5 - TakMediCare Plus A24, E24, X 600 - 2400 mikronatryskowa, biała A 1.00 - A1 85% Klasa 1/C/0N**** Klasa 4 - TakMediCare Air A24 600 - 1200 mikronatryskowa, biała B 0.80 - A1 85% Klasa 1/C/0N**** Klasa 3 - TakMediCare® Block A24 600 - 1200 mikronatryskowa, biała B 0.85 - B-s1,d0 74% - Klasa 2 - TakOdporność na uderzeniaBoxer A24, AEX 600 - 1200 mikronatryskowa, biała A 1.00 - A1 85% Klasa 1/C/0N**** - Klasa 1A Tak

Samson A24, AEX 600 - 1200 tkana A 1.00 - A1 72% Klasa 1/C/0N**** - Klasa 1A w zależności od systemu montażu

PrzemysłFacett A24 600 - 1200 mikronatryskowa A 0.90 - 1.00 - A1 - Klasa 1/C/0N - - TakIndustrial Opal A24 600 - 1200 gładka A 1.00 - A1 64% Klasa 1/C/0N**** - - TakIndustrial Nature A24 600 - 1200 gładka A 1.00 - A1 - Klasa 1/C/0N**** - - TakIndustrial Black A24 600 - 1200 gładka A 1.00 - A1 - Klasa 1/C/0N**** - - Tak

POCHŁANIACZE PRZESTRZENNE I WYSPY SUFITOWE *****

Pochłaniacze przestrzenneFibral Multiflex Baffle Multiflex 1200 x 300-600 gładka, biała - - - A1 77% - - - TakOpal Multiflex Baffle Multiflex 1200 x 450 gładka, biała - - - A1 64% - - - TakHygienic Baffle Multiflex 1200 x 450-600 mikronatryskowa, biała - - - A2-s1,d0 85% - Klasa 5 - TakRockfon Contour™ Bc 1200 x 600 gładka, biała - - - A1 79% - - - TakWyspy sufitowe

Rockfon Eclipse™ A, Be 800 x 800 1160 - 2360 x 1160 gładka, biała - - - A1 i A2-s1,d0 86% - - - Tak

ABSORBERY ŚCIENNEVertiQ® A24, A HAT, C 1200 - 2700, 2400 x 600 tkana A 1.00 - A2-s1,d0 w zależności od koloru - - Tak Tak

* Najmniejsza szerokość dostępna dla największej długości. ** a

w i klasa pochłaniania ISO mierzone są dla 200mm wysokości konstrukcyjnej, chyba że ustalono inaczej.

*** Dn,f,w

value is measured in a lab according to ISO 10848-2. The total sound insulation of a construction is dependent on a lot of factors, e.g. partition walls, celing type (e.g. material, tile dimensions and edge types), cut throughs and connections.

**** Dla niektórych wymiarów (szerokość > 700mm) będzie 2/C/0N. ***** Dla pochłaniaczy przestrzennych i wysp sufitowych, dane dźwiękowe wyrażone są jako powierzchnia absorpcji (m2) pojedynczego elementu

oraz zależne są od odległości pomiędzy elementami.

Page 57: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

57Tabela doboru produktów

Opcje krawędzi Wymiary* Powierzchnia

Klasa pochła-niania**

aw** Dn,f,w

***Klasa

reakcji na ogień Odbicie światłaStabilność wymiarowa

(odporność na zginanie)

Klasyfikacja w zakresiepomieszczeń czystych (zgodnie z normą ISO 14644-1)

Odporność na uderzenia Demontowalność

SUFIT MONOLITYCZNYRockfon Mono® E-Mono 1200 - 1800 mikronatryskowa, biała A 0.90 - A2-s1,d0 72% - - - Nie

SUFITY BIAŁE – ROCKFON DESIGNSonar® A15, A24, B, C, D,

E15, E24, G, M, X, Z 300 - 2400 mikronatryskowa, biała A 1.00 - A1 85% Klasa 1/C/0N**** Klasa 5 - Tak

Sonar® Activity B, C, D, E24, G 600 - 1200 mikronatryskowa, biała A 1.00 - A1 85% Klasa 1/C/0N**** Klasa 5 - TakSonar® dB 35 A24, E15, E24 600 - 1200 mikronatryskowa, biała B 0.80 35 dB A1 85% - - - TakSonar® dB 40 A24, D, E15, E24 600 - 1200 mikronatryskowa, biała A 0.90 40 dB A1 85% - - - TakSonar® dB 42 A24, D, E15, E24 600 - 1200 mikronatryskowa, biała A 0,90 42 dB A2-s1,d0 85% - - - TakSonar® dB 44 A24, D, E15, E24 600 - 1200 mikronatryskowa, biała A 0.90 44 dB A2-s1,d0 85% - - - TakTropic (A, E) A15, A24, E15, E24 600 - 1200 gładka, biała A 0.95 A1 86% Klasa 1/C/0N**** - - TakTropic (D, M, X, Z) D, M, X, Z 600 - 1800 gładka, biała A 1.00 A1 86% Klasa 1/C/0N**** - - TakTropic dB 35 A24, E15, E24 600 - 1200 gładka, biała B 0.80 35 dB A1 86% - - - TakTropic dB 40 A24, D, E15, E24 600 - 1200 gładka, biała A 0.90 40 dB A1 86% - - - TakTropic dB 42 A24, D, E15, E24 600 - 1200 gładka, biała A 0.90 42 dB A2-s1,d0 86% - - - TakTropic dB 44 A24, D, E15, E24 600 - 1200 gładka, biała A 0.90 44 dB A2-s1,d0 86% - - - Tak

SUFITY KOLOROWE – ROCKFON DECO

Rockfon Color-all™ A15, A24, E15, E24, X 600 - 1200 gładka, 34 standardowe kolory A 0.95 - 1.00 - A1 i A2-s1,d0 w zależności od koloru Klasa 1/C/0N**** - - Tak

Ligna A15, A24, E15, E24 600 - 1200 gładka, 3 odcienie drewna B 0.85 - A1 w zależności od koloru Klasa 1/C/0N - - Tak

SUFITY BIAŁE – ROCKFON BASICKoral A15, A24, E15, E24 600 - 2400 mikronatryskowa, biała A 0.95 - A1 86% Klasa 1/C/0N**** - - TakArtic® A15, A24, E15, E24 600 - 1200 gładka, biała B 0.80 - A1 85% Klasa 1/C/0N - - TakPacific® A15, A24, E15, E24 600 - 1200 gładka, biała C 0.70 - A1 85% - - - Tak

ZASTOSOWANIA SPECJALNEHigienaHygienic A24 600 - 1200 mikronatryskowa, biała A 1.00 - A1 85% Klasa 1/C/0N**** - - TakHygienic Plus A24 600 - 1200 mikronatryskowa, biała A 1.00 - A1 85% Klasa 1/C/0N**** Klasa 5 - TakSłużba zdrowiaMediCare Standard A15, A24, E15, E24 600 - 1200 mikronatryskowa, biała A 0.95 - A1 86% Klasa 1/C/0N**** Klasa 5 - TakMediCare Plus A24, E24, X 600 - 2400 mikronatryskowa, biała A 1.00 - A1 85% Klasa 1/C/0N**** Klasa 4 - TakMediCare Air A24 600 - 1200 mikronatryskowa, biała B 0.80 - A1 85% Klasa 1/C/0N**** Klasa 3 - TakMediCare® Block A24 600 - 1200 mikronatryskowa, biała B 0.85 - B-s1,d0 74% - Klasa 2 - TakOdporność na uderzeniaBoxer A24, AEX 600 - 1200 mikronatryskowa, biała A 1.00 - A1 85% Klasa 1/C/0N**** - Klasa 1A Tak

Samson A24, AEX 600 - 1200 tkana A 1.00 - A1 72% Klasa 1/C/0N**** - Klasa 1A w zależności od systemu montażu

PrzemysłFacett A24 600 - 1200 mikronatryskowa A 0.90 - 1.00 - A1 - Klasa 1/C/0N - - TakIndustrial Opal A24 600 - 1200 gładka A 1.00 - A1 64% Klasa 1/C/0N**** - - TakIndustrial Nature A24 600 - 1200 gładka A 1.00 - A1 - Klasa 1/C/0N**** - - TakIndustrial Black A24 600 - 1200 gładka A 1.00 - A1 - Klasa 1/C/0N**** - - Tak

POCHŁANIACZE PRZESTRZENNE I WYSPY SUFITOWE *****

Pochłaniacze przestrzenneFibral Multiflex Baffle Multiflex 1200 x 300-600 gładka, biała - - - A1 77% - - - TakOpal Multiflex Baffle Multiflex 1200 x 450 gładka, biała - - - A1 64% - - - TakHygienic Baffle Multiflex 1200 x 450-600 mikronatryskowa, biała - - - A2-s1,d0 85% - Klasa 5 - TakRockfon Contour™ Bc 1200 x 600 gładka, biała - - - A1 79% - - - TakWyspy sufitowe

Rockfon Eclipse™ A, Be 800 x 800 1160 - 2360 x 1160 gładka, biała - - - A1 i A2-s1,d0 86% - - - Tak

ABSORBERY ŚCIENNEVertiQ® A24, A HAT, C 1200 - 2700, 2400 x 600 tkana A 1.00 - A2-s1,d0 w zależności od koloru - - Tak Tak

A15 A24 AEX B BcBeC D

E15 E24 G M XE15 E24

Multiflex

Z

Page 58: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

58 Własności produktów ROCKFON

POCHŁANIANIE DŹWIĘKUPochłanianie dźwięku, czyli dźwiękochłonność określa, w jakim stopniu materiał bądź przegroda budowlana absorbuje dźwięki powstające w pomieszczaniu. Tym samym określa zdolność tego materiału do zmniej szania czasu pogłosu w pomieszczeniu.Efektywność pochłaniania energii dźwiękowej wyrażona jest przez pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku a mierzony dla różnych częstotliwości. Wartość a zawarta jest w przedziale 0-1, gdzie 1 - oznacza całkowicie pochłonięty dźwięk, a 0 - całkowite odbicie dźwięku. Klasy pochłaniania dźwięku od A do E są kolejną metodą klasyfikacji opisaną w Międzynarodowym Standardzie ISO 11654. Ze względu na dużą rozpiętość przedziałów, klasy pochłania dostarczają jedynie ogólnej informacji nt. własności dźwiękochłonnych materiału. Współczynnik redukcji hałasu NRC jest arytmetyczną średnią wartości wskaźnika pochłaniania dla częstotliwości 250, 500, 1000 i 2000 Hz, dlatego metoda ta nie daje zbyt dokładnych informacji o wartości pochłaniania dźwięku. Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z normą ISO 354. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku ap, wskaźnik pochła niania dźwięku aw oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654. Wartość współczynnika redukcji hałasu NRC wyznaczana jest zgodnie z ASTM C423.

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNAIzolacyjność akustyczna od dźwięków przenoszonych drogą powietrzną, czyli dźwiękoizolacyjność określa, w jakim stopniu materiał bądź przegroda budowlana chroni pomieszczenie od hałasu dochodzącego z otoczenia. Izolacyjność akustyczna zależy od wielu elementów, w szczególności od rodzaju i własności materiałów, z których wykonano ściany i stropy. Izolacyjność akustyczna dla sufitów podwie szanych mierzona jest w relacji pomieszczenie - pomieszczenie lub przestrzeń instalacyjna - pomieszczenie i określa poziom redukcji hałasu w decybelach (dB). Własności akustyczne płyt sufitowych ROCKFON badane są w warunkach laboratoryjnych. Współczynnik izolacyjności akustycznej dla sufitów podwieszanych jest mierzony zgodnie z ISO 10848-2.

WŁASNOŚCI OGNIOWEProdukty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o tempera turze topnienia włókien powyżej 1000°C. Reakcja materiału na ogień określa (zgodnie z normą EN 13501-1) jego zachowanie się pod wpływem ognia. Kryteriami oceny określonymi przez Unię Europejską są: szybkość i łatwość zapalania się wyrobów, szybkość i ilość wydzielanej energii, szybkość i zasięg rozprzestrzeniania ognia, ilość dymu wytwarzanego podczas spalania oraz powstawanie płonących kropli i cząstek. Większość produktów ROCKFON spełnia surowe kryteria w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz posiada najwyższą – najbezpieczniejszą klasę reakcji na ogień A1.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWAProdukty ROCKFON są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Wilgoć w budynku nie wpływa negatywnie na płyty ROCKFON i dlatego mogą być one instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C, bez aklimatyzacji. Produkty ROCKFON zachowują swoje unikalne własności nawet w pomie szczeniach nieogrze wanych. Jednakże zgodnie z zasadami dobrej praktyki budowlanej należy zwrócić uwagę na ryzyko kondensacji pary wodnej w budynku.Odporność na zginanie sufitów podwieszanych jest badana zgodnie z normą EN 13964. Parametr ten jest miarą odkształcenia paneli sufitowych przy zachowaniu pewnych warunków wilgotności oraz temperatury i obejmuje ugięcie, odporność na wilgoć oraz obciążenie.

Page 59: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

59Własności produktów ROCKFON

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA Wybrane rozwiązania ROCKFON zostały przebadane ze względu na odporność na uderzenia zgodnie z normą EN 13964, aneks D. Odporność na uderzenia wybranych produktów ROCKFON jest bardzo wysoka, jednakże nie oznacza to, że mogą być one stosowane w miejscach narażonych na uderzenia przekraczające warunki normowe (siła i częstotliwość).

ODBICIE ŚWIATŁASufity o wysokim współczynniku odbicia światła pomagają w tworzeniu optymalnych warunków oświetleniowych i mogą przyczynić się obniżenia kosztów energii. Sufit posiadający wysoki współczynnik odbicia światła pozwala na maksymalne rozproszenie światła dziennego w pomieszczeniu. Aby uzyskać optymalne efekty, rekomendo wane jest stosowanie płyt sufitowych o jasnej, matowej powierzchni oraz współczynniku odbicia na poziomie minimum 80%. Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt ROCKFON mierzony jest zgodnie z ISO 7724-2.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNAPrzewodność cieplna jest deklarowana, kiedy własności płyt sufitowych bądź paneli ściennych mogą przyczynić się do znacznej poprawy izolacyjności cieplnej przegrody. Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt ROCKFON o grubości większej lub równej 30mm został zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi lD = 0,037 W/mK.

HIGIENAAby zapewnić wysoki poziom higieny w pomieszczeniach, materiały wykończeniowe muszą być łatwe w utrzymaniu czystości oraz odporne na rozwój szkodliwych mikroorganizmów. Produkty ROCKFON wykonane są ze skalnej wełny mineralnej - materiału nieorganicznego, odpornego na rozwój pleśni, grzybów i bakterii. Produkty ROCKFON posiadają Atest Higieniczny PZH.

POMIESZCZENIA CZYSTEPomieszczenia czyste o kontrolowanych parametrach środowiskowych dzielone są na klasy w zależności od wymaganej czystości powietrza. Wybrane produkty ROCKFON dzięki znikomej emisji cząsteczek spełniają rygorystyczne wymogi dotyczące czystości powietrza i zostały odpowiednio sklasyfikowane zgodnie z ISO 14644-1.

ŚRODOWISKOWybrane produkty ROCKFON zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:duńską – Danish Indoor Climate Label oraz fińską – Finnish Indoor Climate Label (M1).Produkty ROCKFON nadają się do powtórnego przetworzenia.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIEPłyty ROCKFON są lekkie oraz łatwe w transporcie i montażu. Można je z łatwością ciąć ostrym nożem. Z racji odporności i stabilności wymiarowej płyt nie istnieją żadne wymogi dotyczące ich składowania lub transportu.

Page 60: Akustyczne rozwiązania sufitów i ściancdn32.pb.smcloud.net/.../akustyczne-rozwiazania-rockfon.pdf · 2016-11-03 · Sufit Rockfon Mono polecany jest do wszystkich pomieszczeń,

ROCKFONul. Postępu 1, 02-676 WarszawaPolska

tel.: +48 22 843 38 10 +48 22 372 01 50

fax: +48 22 843 06 68

Dział Obsługi Klientatel.: +48 22 372 01 55

+48 22 372 01 66

[email protected]

05.2014 | Wszystkie podane kody kolorów

oparte są na systemie N

CS – N

aturalnym System

ie Barw®

©, który jest w

łasnością i może być w

ykorzystywany na licencji N

CS Colour AB, Stockholm

2010. RO

CKFON

® zastrzega sobie praw

o do zmian technicznych i produkcyjnych bez w

cześniejszego powiadam

iania. ROCKFO

nie odpowiada za błędy w

 druku.

Wierzymy, że nasze rozwiązania akustyczne sufitów i ścian są szybkim i prostym sposobem kreowania pięknych oraz komfortowych wnętrz. Trwałe i łatwe w montażu, chronią ludzi przed hałasem i ogniem. Przyczyniają się do powstawania budynków zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. Create and Protect – Tworzymy i Chronimy – to nasza misja i sposób działania. Stawiamy na ludzi, dbamy o bliskie relacje, dzielimy się naszymi sukcesami, aby budować wzajemne zaufanie. ROCKFON Create and Protect. To zainspirowana przez Was idea, która łączy wszystkie nasze działania. To obietnica i droga, którą idziemy.