of 41 /41
ALTERNATIVNA MEDICINA ASTROMEDICINA I YOGA Ana Lukić A4

ALTERNATIVNA MEDICINA ASTROMEDICINA I YOGA

 • Author
  damian

 • View
  44

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ALTERNATIVNA MEDICINA ASTROMEDICINA I YOGA. Ana Luki ć A4. ASTROMEDICINA. ?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ALTERNATIVNA MEDICINA ASTROMEDICINA I YOGA

 • ALTERNATIVNA MEDICINAASTROMEDICINA I YOGA

  Ana Luki A4

 • ASTROMEDICINA?

 • AstroMedicina je grana astrologije, koja prouava indicije ka zdravlju i bolestima oveka, odreuje periode u kojima e osoba biti podlona bolestima i kada e se bolest pojaviti. AstroMedicina takoe ukazuje na tok bolesti, dalje, kako bismo moguu bolest mogli ublaiti, korienjem razliitih alternativnih metoda leenja, a koje se MORAJU kombinovati sa metodama klasine medicine.

 • Ako ne moete da preuzmete odgovornost za posledice svojih saveta, bolje je da se ne bavite Astromedicinom!

 • Lekar medicinski astrolog

 • Kada je Katarina Medii stigla u Francusku kao ena Anrija II, kao svoju pratnju je dovela brojne istaknute firentinske astrologe. Govorilo se da je ona i sama bila sposobna za izradu arbitrarnih astro-karata, i da se retko uputala u vane poduhvate, a da ih prethodno nije konsultovala. Astroloka medicina je na ovom dvoru igrala vanu ulogu. Katarina se koristila uslugama Miela od Notrdama, lekara-astrologa, koji je pobudio veliki interes i bio predmet velikih pohvala i rasprava zbog uspeha u leenju rtava kuge 1546. On je bio pokrteni Jevrejin, koji e kasnije postati slavan po svojim proroanstvima, potpisivanim svojim latiniziranim imenom Nostradamus.

 • Za razliku od natalne astrologije, u kojoj veina informacija usmerava na analizu i sintezu ivotnog horoskopa, u astromedicini se rutinski koriste mnogi pomoni horoskopi. Kada se radi o astromedicini, obian ovek se uglavnom obraa astrologu, kada je ve sve drugo probao. Ako je na primer, re o potomstvu sterilitetu, uglavnom pitaju za najpovoljniji momenat za zaee.

 • PRIMERI I DOKAZI

 • Tokom prole tri dekade, napredak u fizici i srodnim disciplinama naruio je do tada preovladavajui materijalistiki koncept kosmosa. Ne samo Ajntajnov rad na gravitacionim i elektromagnetnim poljima, ve i skora otkria o svemiru, podravaju mnoge astroloke hipoteze. Informacije o svemiru, koje su astronauti sakupili, na primer, dokazale su tvrdnju astrologije da su Zemlja i Sunce, planete i fiksirane zvezde, tela pod naponom i poseduju magnetna polja razliitih intenziteta.

 • Skoranja istraivanja koja vodi dr. Robert O. Beker (Becker), hirurg-ortoped u Veteranskoj bolnici u Sirakuzi, navode na zakljuak da astroloke teorije o kosmikim uticajima na ivot na Zemlji moda i nisu bile samo sujeverne besmislice. Dr. Beker i njegovi saradnici pronali su ubedljive dokaze da postoji direktna korelacija izmeu pacijenata u institucijama za mentalno zdravlje i promena u magnetnoj auri koja okruuje Zemlju.Prouavajui 28.642 sluaja prijema pacijenata u osam velikih bolnica u oblasti Njujorka, istraivai su otkrili da se broj pacijenata hospitalizovanih zbog mentalnih bolesti naglo poveao za vreme smetnji u Zemljinom magnetnom polju.

 • U prolosti, naunici su bili ubeeni da je, bilo kakav oblik energije koji stie do Zemlje sa udaljenih planeta, isuvie slab da izazove reakciju u nervnom sistemu oveka. Objanjavali su da animalni organizmi ne reaguju na magnetne struje mnogo jae od onih koje do njih stiu sa planeta, pa odatle nikako ne mogu uticati neuporedivo slabiji impulsi iz svemira. Ipak, nedavni eksperimenti dr. Frenka A. Brauna i njegovih saradnika na Severozapadnom univerzitetu, pokazuju da su ivotinje smetene u izuzetno slaba elektromagnetna polja spremnije reagovale na nie energetske nivoe nego one vieg intenziteta. U stvari, prethodna istraivanja nisu uspela da otkriju takav senzitivitet upravo zato to su se koristila veoma snanim magnetnim poljima. Prejaka magnetna sila do te mere je priguila bioloki organizam, da je spreila bilo kakvu reakciju.

 • Postoji, takoe, i stalno rastua eksperimentalna evidencija, koja potvruje da Sunce, Mesec, a moda i druga nebeska tela direktno utiu na nau krv. Dr. Maki Takata, sa Univerziteta Toho, u Tokiju, pronaao je da se sastav ljudske krvi menja reagujui na Suneve erupcije, pomraenja, i promene koje nastaju u svitanje.

 • Biljke izloene Meseevom uticaju, etiri puta su nadrasle one koje nisu bile stimulisane Meseevom prainom, iako se radilo o istoj vrsti. Istraivai u NASI su izvestili da je lunarna praina uinila tkivo duvana zelenijim i ubrzala rast semena salate.

  Menstrualni cilkus kod ena se podudara sa trajanjem lunarnog Meseca, a normalan period izmeu zaea i roenja odgovara vremenu od devet lunarnih meseci.

 • "Vreme smrti nije zabeleeno u horoskopu. Ovo je opta zabluda. Horoskop ukazuje na periode u kojima e osoba biti izloena tekom nervnom ili fizikom naporu, ali sigurno ne oznaava hoe li neko njemu podlei, ili ne. Postoje bezbrojni sluajevi u kojima je horoskop pokazivao neto to je izgledalo kao skup poraznih uticaja, iji bi, u tom trenutku, jedini ishod mogao biti smrt, a osoba je njih preivela sasvim udobno. Postoje bezbrojni sluajevi u kojima su osobe umrle, a horoskop je prema uobiajenim pravilima pokazivao srazmerno malo napora u zivotu."

 • Saveti za razliite horoskopske znake

  Ako ste roeni u znaku Ovna, trebali bi znati da je Ovan sklon povredama, mogui su problemi vezani za glavu, lice, mozak, gornju vilicu i oi. Bikovima je neophodno da unose u organizam dovoljne koliine joda, najvie u detinjstu, a ene Bikovi u vreme trudnoe. Blizancima je veoma neophodan pravilan nain disanja i popodnevne vebe. Udahnete blago brojei do sedam, pauzirte do jedan, i izdiete do sedam. To ponavljate 12 puta. Rakovi kada trae zaposlenje treba da izaberu sve to ima veze sa propagadnom, trgovinom, pozoritem, ugostiteljstvom, sve to ima veze sa antikvitetima, da bi ouvali svoje zdravlje. Lavovi da bi ostali u dobroj zdravstvenoj formi treba da izbegavaju tatinu, urbu i uzbuenja. Devica da bi sauvala svoj mladalaki izgled treba da koristi kupke od ruzmarina, ubra ili odoljena.

 • Vage bi trebalo da vode rauna da im partner bude Blizanac, Lav, Strelac ili Vodolija da bi sauvale svoje istanane i prefinjene ivce. korpion treba da je okuena sa cveem koje nju simbolizira, a to je beli ljiljan. On je simbol besmrtnosti, u magiji ga smatraju univerzalnim protivotrovom. Simbolizuje pokojne due koje etaju irokom ravnicom u Hadu. Strelcu se veoma preporuuje da popije au vode za vreme obroka i da nosi odeu baziranu na ljubiastoj, plavoj ili utoj boji. Drugim znacima bi se preporuilo neto drugo. Jarevi uglavnom imaju lou cirkulaciju i veoma je dobro da ponekad odu na masau s kremama crvene boje. Vodolija, ako se odlui na dijetu onda bi trebala da prihvati neku vonu dijetu, dok bi to kod nekih drugih znakova izazvalo suprotan efekt. Ribe bi trebale da izbegavaju alkohol, duvan, drogu, a to bi se moglo savetovati i svim ostalim znacima jer bi to dovelo do sigurne smrti.

 • YOGA

 • Kada uju re joga, ljudi najee pomisle na pozu tela poznatu kao lotosov cvet, a ujedno i na stanje duha koje je u ravnotei sa sredinom u kojoj telo boravi. Naravno da je stvar mnogo kompleksnija i da je to potrebno rastumaiti. Joga bi mogla da se opie izrekom "U zdravom telu zdrav duh" jer, pored toga to poboljava fiziko zdravlje, blagotvorno deluje i na psihiko stanje oveka. Joga povlai za sobom i druge zdrave navike kao to su: ostavljanje puenja, umereno unoenje hrane i pia, kao i generalno okretanje zdravom ivotu.

 • Svi ljudski problemi su nastali, manje-vie, usled jednostavnog pomraenja svesti. To pomraenje su nai strahovi, sumnje, vezanosti, pogrena verovanja i bolna prolost. Joga stvara prostor u kome moete da postanete svesni svih svojih ogranienja i slabosti - drugim reima, vela neznanja. Praksa joge rastvara taj veo neznanja, isti nau perspektivu i, konano, uklanja vae opiranje i forsiranje ivota. Ona nas otvara za dublju istinu o stvarnom stanju stvari tako to menja nau percepciju realnosti. Rezultat toga je mir uma.

 • Joga (na sanskritu jedinstvo) je drevna tehnika fizikih vebi Asana i vebi disanja Pranayama, koja je nastala u Indiji gde se smatra sredstvom ka prosvetljenju, tj. postizanjem jedinstva sa samim sobom i univerzumom Brahman. U sadanje vreme, mnogi ljudi, naroito na zapadu vebaju Jogu iz razliitih pobuda; jedni vebaju radi fizikog zdravlja, drugi radi razvijanja koncentracije, neki iz odreenih filozofskih ubeenja, a drugi da bi postigli unutranji mir i ravnoteu. Joga vebama se moe postii mnogo ukoliko se veba redovno i uporno. Rezultati joge se razvijaju prirodno i postepeno.

  Joga kao sredstvo ka prosvetljenju je veoma bitna za hinduizam, budizam i ainizam, kao i mnoge druge religijske i duhovne prakse irom sveta.

 • etiri osnovne vrste joge su:

  Bakti joga, najpopularniji oblik joge u Indiji, jeste nain potovanja boanstva. Ona se ispoljava u neprestanom ponavljanju okultnog imena, mantre.

  Karma joga je put slube, koja je privlana ljudima koji su naklonjeni ka delatnoj aktivnosti.

  Dnana joga je put znanja, koja dovodi ljude do gurua, radi rukovoenja, ali i put izuavanja svetih spisa Hinduizma.

  Rada joga je put konteplacije, koja ukljuuje brojne naine meditiranja, u kojim ovek koji veba, mora nauiti da disciplinuje telo i um, da bi tako zadobio samadhi (zajednicu sa Apsolutom). Na zapadu se najvie upranjava Hatha joga, koja se esto smatra gimnastikim vebama, pa ak i nainom za zaradu.

 • JOGA I STARENJE

  Nauna istraivanja procesa starenja pokazuju da se on moe usporiti ili ubrzati, u zavisnosti od emotivnih i psihikih reakcija osobe, to direktno utie na rad endokrinog sistema, a tako i na brzinu metabolizma. U svetu se vre mnoga ispitivanja na polju usporavanja metabolizma i naunici smatraju da se na taj nain moe produiti ljudski vek.

 • Metabolizam je proces stvaranja energije u telu i on odrava ivot. Sastoji se od anabolizma stvaranja elija i tkiva, i katabolizma unitavanja starih. Veruje se da veoma brz metabolizam u mladosti moe dovesti do preranog starenja organizma.

 • Ubrzani tempo savremenog naina ivota moe dovesti do hipermetabolizma a samim tim i do preranog starenja organizma. Plua i srce vie rade kako bi previe aktivne hipermetabolike elije nahranili i snabdeli crvenim krvnim zrncima i kiseonikom. Ako smo u mladosti bili metaboliki hiperaktivni, velike su anse da e se to u starosti promeniti, usled smanjene aktivnosti titne lezde a samim tim i niske metabolike aktivnosti. Starije osobe esto teko podnose hladnou jer su njihova tkiva izgubila sposobnost da stvore dovoljno unutranje toplote. Da bi vodili aktivan ivot, starijim osobama se preporuuje da manje jedu i spavaju, da se utopljavaju, i fiziki vebaju kako bi poveali smanjeni metabolizam.

 • Primenom odreenih tehnika joge moemo smanjiti ili ubrzati, tj. postii idealan, balansiran metabolizam.

 • Statistike govore da ene ive due od mukaraca. Ovo se objanjava injenicom da je mukarac, ispunjavajui svoju tradicionalnu ulogu zatitnika porodice, izloen teem radu i brizi, pa samim tim i hipermetabolizmu. Njegovo telo i um su veoma angaovani spoljanjim aktivnostima pa mu je teko da postigne stanje relaksiranosti. Njegove elije neprestano naporno rade kako bi stvorile dovoljno energije, ak i za aktivnosti koje tom naporu nisu adekvatne, kao recimo, preterano razmiljanje. On esto posee za alkoholom i cigaretama kako bi se oslobodio napetosti i tako se izlae jo veem riziku po zdravlje.

 • Meditacijom i praktikovanjem jogikog disanja (tzv. pranajama), moe se usporiti metabolizam. Unutranji organi se troe sporije, u telu se stvara manje toksina i uva se vie energije, pa se nesmetano i u potpunosti ostvaruje prirodan proces homeostaze. Osim toga to nam usporava metabolizam, meditacija nam omoguava i uvid u razloge napetosti i anksioznosti, postajemo svesni drutvene uloge koja nam je nametnuta i mnogih uslovljenosti preuzetih iz porodice i drutva, a zatim nam pomae da usporimo frenetian nain ivota i da preuzmemo kontrolu nad sobom i odluimo kojim emo putem ii.

 • Efekti meditacije ispitivani su u nekoliko naunih ustanova u svetu. Mereni su krvni pritisak, srani puls, rektalna temperatura, otpor na koi, modani talasi (EEG), itd.

 • Eksperimenti su pokazali sledee:

 • 1. Potronja kiseonika je opala za 40 odsto u toku prvih deset minuta meditiranja. Nakon meditacije vratila se na normalan nivo. 2. Koliina ugljen-dioksida je opala za 20 odsto, paralelno sa opadanjem kiseonika, to dokazuje da je do smanjenja kiseonika dolo usled usporavanja metabolizma a ne usled gladi za kiseonikom.

 • 3. Broj udaha u minuti, kao i udahnuti volumen vazduha opali su - dva udaha i jedan litar vazduha manje u minuti. 4. Krvni pritisak je sve vreme bio nizak, u proseku 106 mm Hg sistoliki, i 57 mm Hg dijastoliki.

 • 5. Koncentracija laktata u krvi (otrovni otpaci koji su pokazatelj metabolizma i nedostatka kiseonika), naglo je pala u prvih deset minuta meditacije. Nakon meditacije vratio se, ali na nii nivo od onog pre meditacije. Doktor H. Rieckert sa Univerziteta u Tibingenu smatra da je razlog tome poveana cirkulacija krvi u udovima koja je ak 300 odsto vea od nivoa pre meditacije. To omoguava kiseoniku da nahrani miie, pa dolazi do vee iskorienosti postojee energije.

 • 6. Otpor koe meren galvanometrom poveao se za etiri puta, ukazujui na poveanu relaksaciju. 7. Broj otkucaja srca u minuti smanjio se u proseku za tri, to ukazuje da je postignuto stanje duboke oputenosti.

 • Ako sumiramo ove fizioloke promene, moemo zakljuiti da je dolo do budnog hipometabolikog stanja koje se razlikovalo od stanja sna i hipnoze u sledeem: - potronja kiseonika se u toku spavanja menja ali tek nakon nekoliko asova, a u hipnozi ne - nivo ugljen-dioksida se u toku spavanja poveava, - otpor koe se poveava tokom spavanja ali ne toliko kao prilikom meditacije, -EEG talasi su razliiti tokom spavanja

 • Istraivanja koja su ispitivala efekte meditacije pokazuju da tehnike joge utiu na poboljnje zdravlja i samim tim i na duinu ivotnog veka. Usporavanjem metabolizma, odnosno hipermetabolizma, moemo usporiti vreme koje u svakoj eliji otkucava, odlaui proces starenja.

 • KRAJ