18
UNIVERZITET U TRAVNIKU FAKULTET ZA TEHNIČKE STUDIJE Predmet: Poznavanje materijala 1 Nositelj predmeta: prof. Dr. Salim Ibrahimefendić Asistent: Mr. Merima Fišić

Aluminij, Cink i Olovo

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Aluminij, Cink i Olovo

UNIVERZITET U TRAVNIKUFAKULTET ZA TEHNIČKE STUDIJE

Predmet: Poznavanje materijala 1

Nositelj predmeta: prof. Dr. Salim Ibrahimefendić

Asistent: Mr. Merima Fišić

Page 2: Aluminij, Cink i Olovo

ALUMINIJ jedan od najzastupljenijih elemenata zemljine

kore Aluminijski spojevi su prvi po rasprostranjenosti Aluminij kao element je treći (iza kisika i silicija)

javlja se u sastavu mnogih stijena, iako je prvi put proizveden tek polovinom prošlog stoljeća

zbog svojih svojstava je u proizvodnji metala izbio na drugo mjesto u svijetu

Page 3: Aluminij, Cink i Olovo

SVOJSTVA ALUMINIJA mala gustoća

dobar vodič struje i toplote

visoka refleksija svjetla i zračenja

usporedbom debljine i mase Al i čeličnih limova iste lokalne čvrstoće aluminijski lim ima za oko 50% manju masu

aluminijske legure: relativno visoke čvrstoće dobre otpornosti na koroziju

Page 4: Aluminij, Cink i Olovo

SVOJSTVA ALUMINIJA

mala gustoća

dobar vodič struje i toplote

visoka refleksija svjetla i zračenja

usporedbom debljine i mase Al i čeličnih limova iste lokalne čvrstoće aluminijski lim ima za oko 50% manju masu

aluminijske legure: relativno visoke čvrstoće dobre otpornosti na koroziju

Page 5: Aluminij, Cink i Olovo

PROIZVODNJA ALUMINIJA

Dobiva se elektrolizom glinice (Al2O3), koja se proizvodi preradom boksita (Al2O3*nH2O)

Page 6: Aluminij, Cink i Olovo

PROIZVODNJA ALUMINIJA

Page 7: Aluminij, Cink i Olovo

RECIKLIRANJE ALUMINIJA

u Europi se reciklira 42% Al korištenog u limenkama, 85% korištenog u građevinskim materijalima i 95% korištenog u prijevoznim sredstvima

na kraju 20. st. omjer proizvedenog aluminija iz glinice i recikliranog aluminija iznosio je 3:1

Page 8: Aluminij, Cink i Olovo

ALUMINIJ U GRAĐEVINI

trenutno najčešće korišten materijal u građevinarstvu zamjenjuje čelik usljed vrlo povoljnog omjera

mehaničke čvrstoće i gustoće ima dobru električnu i toplinsku vodljivost što

predstavlja problem u graditeljstvu ovaj problem rješava se poliamidnim umecima u Al-

profile čime se prekida “toplinski most” nije toksičan, nije magnetičan i lako se obrađuje u svim

znanim postupcima za obradu metala oksidni sloj nastao usljed pasivizacije ima znatno više

talište (2.060 °C) od aluminija (660 °C), te zbog toga stvara problem pri njegovom zavarivanju

Page 9: Aluminij, Cink i Olovo

ALUMINIJ U GRAĐEVINI

posebno je pogodan za proizvodnju prešanjem (ekstruzijom) složenih šupljih i punih presjeka

pogodan je i za duboko vučenje i zavarivanje anodizacijom i lakiranjem (eloksiranjem) se postiže

izvanredan dekorativni efekat aluminij vrlo je podesan za plastično oblikovanje (jer

ima dobru istezljivost), ali ima slaba mehanička svojstva.

mehanička svojstva se mogu značajno povećati legirajućim elementima tvoreći tako legure aluminija

pri tome se razlikuju dvije grupe Aluminij i Al – legure bez strukturnog očvršćavanja Al – legure sa strukturnim očvršćavanjem ("kaljive legure")

Page 10: Aluminij, Cink i Olovo

LEGURE ALUMINIJA

najčešći legirni elementi aluminija su bakar, mangan, silicij, magnezij i cink

kombiniranjem legirnih elemenata postižu se željena svojstva legure: vrlo dobra sposobnost tehničkog oblikovanja, zadovoljavajuća čvrstoća, velika brzina ekstrudiranja, jednostavnost toplinske obrade, dobra otpornost na koroziju, dobra zavarljivost, dobra sposobnost za površinsku finalizaciju

Page 11: Aluminij, Cink i Olovo

PRIMJERI UPOTREBE ALUMINIJA

Page 12: Aluminij, Cink i Olovo

SVOJSTVA CINKA

nelegiran na sobnoj temperaturi: ima grubo zrnastu strukturu loša mehanička svojstva primjenjuje se kao legirajući element

primjenjuje se: za izradu krovova oluka fasadnih okapnica u obliku prevlaka čelika

Page 13: Aluminij, Cink i Olovo

KOROZIJA CINKA

u nekim sredinama sklon pasivizaciji uepostojan u atmosferi bogatoj ionima Cl-

gotovo u svim kiselinama brzo korodira kao i u lužinama čiji je pH >12,3

brzo korodira u destiliranoj vodi

otporan je u: slatkoj vodi slabim kiselinama neutralnim i slabo lužnatim otopinama

jer dolazi do njegove pasivacije

Page 14: Aluminij, Cink i Olovo

PRIMJENA CINKA

Page 15: Aluminij, Cink i Olovo

OLOVO

svojstva: velika gustoća, žilavost mala čvrstoća najmekši među teškim metalima lako se oblikuje visoko otporno na koroziju iza Fe i Zn najjeftiniji tehnički metal

Page 16: Aluminij, Cink i Olovo

PRIMJENA OLOVA U GRAĐEVINI

za izolacije i brtvljenje za obloge koje služe kao zaštita od zračenja u vojnoj industriji koristi se u obliku obloga ili prevlaka kao samostalan konstrukcijski materijal

upotrebljava se za izradu cijevi

Page 17: Aluminij, Cink i Olovo

KOROZIJA OLOVA

u mnogim elektrolitima pasivira se netopljivim produktima korozije

u tvrdoj vodi njegova korozija je potpuno zaustavljena

u mekoj vodi brzo korodira i vrlo je opasno po zdravlje

otporno je na: morsku vodu i vodene otopine mnogih soli

sporo korodira u tlu korodira u jakim lužinama

Page 18: Aluminij, Cink i Olovo

UPOREDNI PREGLED SVOJSTAVA I PRIMJENE METALA