Amgueddfa Cymru - Digwyddiadau Gorffennaf -Hydref 2011

 • View
  231

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dyma eich canllaw i’r hyn sy’n digwydd yn ein holl amgueddfeydd rhwng Gorffennaf a Hydref 2011. Gobeithio y byddwch yn dod o hyd i rywbeth sy’n eich cyffroi neu’ch ysbrydoli.

Text of Amgueddfa Cymru - Digwyddiadau Gorffennaf -Hydref 2011

 • Digwyddiadau

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol Cymru

  Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Wln Cymru

  Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru

  Amgueddfa Cymru

  Arddangosfeydd a digwyddiadaur Haf ar HydrefGorffennaf Hydref 2011amgueddfacymru.ac.uk

 • amgueddfacymru.ac.uk Amgueddfa Cymru 2

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru: dewch i weld ein cyfoeth diwydiannol a morwrol mewn cyfuniad o arddangosfeydd rhyngweithiol ac arloesol, law yn llaw a rhai mwy traddodiadol. Dyma gyfle i ymwelwyr gael profiad ymarferol, heb ei ail.

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd Amser am antur: cewch ddarganfod gwrthrychau or oes a fu, deinosoriaid ich dychryn, gwyddoniaeth ich gwefreiddio, creaduriaid anhygoel, trysoraur pridd a gweithiau celf rhyngwladol rhyfeddol oll o dan un to. Gallwch alw acw am awr amser cinio neu dreulio diwrnod cyfan yma bydd rhywbeth newydd ich diddanu bob tro.

  Tud 3

  Sain Ffagan: Amgueddfa Werin CymruCyfle i ddianc a chamu nl ir gorffennol: blas ar fywyd yng Nghymru drwyr oesoedd mewn lleoliad godidog ar gyrion Caerdydd. Dewch i weld dros 40 o gartrefi ac adeiladau sydd wediu hailgodi yma, sgwrsio n crefftwyr traddodiadol a chwrdd r anifeiliaid fferm. Neu, dewch am dro bach hamddenol yn yr awyr iach, cael cinio blasus a rhyfeddu at yr olygfa odidog.

  Tud 10

  Tud 23

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Rhufeiniaid yn y dre: yn y flwyddyn OC 75, fe ymgartrefodd y Rhufeiniaid yng Nghaerllion. Dewch i glywed eu hanes arswydus, a dysgu am eu dylanwad ar Gymru. Cewch gyfle i wisgo fel un ohonynt, a dysgu am fywyd a gwaith gan ein dinasyddion an milwyr Rhufeinig.

  Tud 15

  Tud 17

  Croeso i Amgueddfa CymruDewch i ddarganfod casgliadau rhyfeddol mewn saith amgueddfa odidog fydd yn datgelu hanes a diwylliantpobl o Gymru a thu hwnt.

  O byllau glo a chwareli i felin wln weithredol, casgliadcelf trawiadol o safon fyd-eang, peirianneg ac arloesedd, deinosoriad, mamothiaid gwlanog, lleng filwyr Rhufeiniga thrysor wedii gladdu mae digon iw weld ar cyfanAM DDIM.

  Dyma eich canllaw ir hyn syn digwydd yn ein holl amgueddfeydd rhwng Gorffennaf a Hydref 2011. Gobeithioy byddwch yn dod o hyd i rywbeth syn eich cyffroi neuch ysbrydoli. Dewch in gweld yn fuan!

  Ewch in gwefanwww.amgueddfacymru.ac.ukam y newyddion diweddaraf.

  Amgueddfa Wln CymruO ddafad i ddefnydd: dymar lle i glywed hanes diwydiant gwln llewyrchus Dyffryn Teifi slawer dydd. Dewch i grwydro o amgylch hen ffatri wln Melinau Cambrian a gadewch in tywyswyr ddangos sut y cafodd ein siolau, carthenni a dillad eu gwneud iw gwerthu ym mhedwar ban byd. Ymunwch ni am bryd bach blasus neu arhoswch i ddarganfod a dysgu mwy.

  Tud 19

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Dros drothwy amser: dewch i glywed stori ryfeddol y diwydiant llechi ar lan Llyn Padarn. Ewch am dro o amgylch yr hen weithdai Fictoraidd ar safler hen chwarel, a chael clywed gan ein crefftwyr sut y cafodd llechi eu cloddio au hallforio i bob cwr or byd.

  Tud 21

  Amgueddfa Lechi Cymru

  AmgueddfaWln Cymru

  Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru

  Amgueddfa LlengRufeinig Cymru

  Amgueddfa Genedlaethol Cymru

  Sain Ffagan:AmgueddfaWerin Cymru

  AmgueddfaGenedlaetholy Glannau

  Am fersiwn print bras or llyfryn hwn ffoniwch: (029) 2057 3174.Llun ar y clawr gan Andy Birch

  Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru

  Yng nghrombil y ddaear: bydd ein glowyr yn eich tywys yn l ir gorffennol ac yn rhannu straeon rhyfeddol am weithio mewn pwll glo go iawn. Gallwch dreulio diwrnod yma mynd ar daith danddaear, ymweld r orielau rhyngweithiol, a chael cip ar y baddondai pen pwll.

 • 3 Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd 4

  Genedlaethol Caerdydd ywr unig le y gwelwch chi waith gan Gainsborough, Poussin, Turner, Monet a thri enillydd Gwobr Turner o dan un to, ac mae mynediad ir Amgueddfan rhad ac am ddim.

  Bydd llawlyfr newydd i gyd-fynd r Amgueddfa Gelf Genedlaethol ar gael o fis Gorffennaf, pris 16.99. Gallwch chi archebu eich copi ar-lein yn amgueddfacymru.ac.uk neu ei brynu o siop yr Amgueddfa.

  Noddwyd yr Amgueddfa Gelf Genedlaethol trwy garedigrwydd Llywodraeth Cynulliad Cymru, Ymddiriedolaeth Derek Williams, Sefydliad Elusennol Colwinston, Sefydliad Garfield Weston, Sefydliad Wolfson a nifer o ymddiriedolaethau ac unigolion eraill. Rydym nin ddiolchgar iawn am eu cymorth.

  Tan nawr, dim ond un oriel oedd gan yr Amgueddfa i arddangos ei ystod o gelf fodern a chyfoes, syn cael ei ystyried yn un o gasgliadau pwysicaf y DU. Yr orielau cyfoes newydd hyn fydd y gofod mwyaf oi fath yng Nghymru.

  Bydd gwaith gan artistiaid a chanddynt gysylltiadau cryf Chymru, fel Ceri Richards a Josef Herman, iw weld yn yr arddangosiadau agoriadol ym mis Gorffennaf 2011 ar y cyd ag artistiaid Prydeinig a rhyngwladol blaenllaw gan gynnwys Lucian Freud, David Hockney a Rachel Whiteread.

  Bydd gwaith gan artistiaid cyfoes Cymreig sefydledig, fel Shani Rhys James, Bethan Huws, Ivor Davies a Tim Davies, hefyd yn cael ei ddathlu yn yr orielau newydd gan adrodd hanes celf yng Nghymru hyd heddiw. Amgueddfa

  Orielau celf gyfoes newydd sbon i gwblhau Amgueddfa Gelf Genedlaethol i Gymru. Ar 9 Gorffennaf 2011, bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn agor chwe oriel newydd sbon i arddangos ei chasgliadau celf gyfoes a modern. Dyma fydd cam olaf y project ailddatblygu hirdymor, gwerth 6m, i weddnewid holl orielaur llawr cyntaf i greu Amgueddfa Gelf Genedlaethol.

  Mae casgliad celf yr Amgueddfan cwmpasu 500 mlynedd o baentiadau, darluniau, cerflunwaith, gwaith arian a cerameg gwych o Gymru a gweddill y byd, gan gynnwys un o gasgliadau gorau Ewrop o waith Argraffiadol gan Monet, Van Gogh, Renoir, Czanne a llawer mwy.

  Beirdd ac AwduronTan 4 RhagfyrCasgliad o bortreadau o rai o ffigurau llenyddol enwog Cymru. Maen cynnwys portread Augustus John or bardd Dylan Thomas.

  Gwneud eich Marc Tan 2 Hydref

  Defnyddir y wyddor Rufeinig hyd heddiw ar gyfer ysgrifennu yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae tystiolaeth o waith ysgrifennu, gan swyddogion ar werin bobl, yn y Gymru Rufeinig iw gweld yng nghyd-destun ehangach defnydd cyffredinol ysgrifen yn y byd Rhufeinig. Maer arddangosfa dros dro hon yn oriel Gwreiddiau.

  Adnabod yr Artist: Graham SutherlandTan 30 Hydref Graham Sutherland yw un o artistiaid Prydeinig pwysicaf yr ugeinfed ganrif. Fel ymwelydd cyson Chymru, cafodd ei ysbrydoli gan dirlun unigryw Sir Benfro. Maer arddangosfa hon yn ddetholiad o weithiau a dogfennau archifol o gasgliadau pwysig a chynhwysfawr yr Amgueddfa.

  Arddangosfeydd

  Arianfollt Tan 24 Gorffennaf

  Theresa Nguen, Canolbwynt: Con Brio (2010) Yr Artist

  Mae Arianfollt yn dathlu cryfder gofannu arian cyfoes yn y DU ac yn adlewyrchu cyfeiriadau newydd sydd wedi dod ir amlwg trwy ddulliau traddodiadol a dulliau arloesol. Ategir darnau gafodd eu caffael yn ddiweddar o gasgliad parhaol Amgueddfa Cymru a chomisiynau Ymddiriedolaeth P ac O Makower syn cael eu cadw yn yr amgueddfa gan ddetholiad cyffrous o waith newydd gofaint cyfarwydd ac enwau newydd.

  Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y FlwyddynTan 11 Medi

  Dyma un or cystadlaethau uchaf ei bri a mwyaf blaengar oi math. Mae arddangosfa Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn 2010 yn arddangos y gorau o ddelweddau ffotograffig o fyd natur. Gyda delweddau gwych o fywyd gwyllt gan gynnwys anifeiliaid, adar, planhigion, coed, pryfetach ar dirwedd naturiol, maer arddangosfa hon yn gasgliad heb ei hail or gwaith a gynhyrchir gan rai o ffotograffwyr goraur byd. Trefnwyd gan yr Amgueddfa Hanes Natur a Chylchgrawn Wildlife y BBC.

  John Cale, Dyddiau Du / Dark Days9 Gorffennaf-2 HydrefGwaith sain a fideo John Cale gafodd ei gomisiynun arbennig i gynrychioli Cymru yn Biennale Celfyddyd Fenis, 2009.

  Thomas P Peschak

  amgueddfacymru.ac.uk

 • Joseph Beuys ARTIST ROOMS22 Hydref-8 IonawrArddangosfa or casgliad ARTIST ROOMS casgliad pwysig o gelf gyfoes ryngwladol syn edrych ar waith rhai o artistiaid pwysicaf a mwyaf dylanwadol yr ugeinfed ganrif.

  Canolbwyntio ar Unigedd Richard WilsonYn agor 29 Hydref Arddangosiad ynghylch gwaith pwysig, Unigedd, gan Richard Wilson fydd ar fenthyg o gasgliad Dinas a Sir Abertawe: Oriel Gelf Glynn Vivian, yn ystod eu project ailddatblygu 2010-12.

  Ffasau Glo a Chopr24 Medi 2011-Ionawr 2012Ac yntaun feistr copr yn y 1830au, bu William Logan yn llunio mapiau manwl o ffasau glo lleol ac feu defnyddiwyd ar gyfer y map Arolwg Daearegol cyntaf yng Nghymru. Maer arddangosfa hon yn cymharur mapiau hyn r map daearegol diweddaraf o Abertawe gan Arolwg Daearegol Prydain.

  Llyfr y Mis Bob mis, bydd y Llyfrgell yn arddangos detholiad o eitemau oi chasgliadau arbennig.

  Sgyrsiau, Teithiau, Cyngherddau a mwy Am ddim oni nodir fel arall.

  Taith Dywys: Gwreiddiau Canfod y Gymru Gynnar

  Bob dydd Sadwrn a dydd Sul 11.45am am 30 munudTaith o amgylch y casgliadau archaeoleg gyda thywysydd gwirfoddol.

  Taith Dywys Ddyddiol: Uchafbwyntiau Celf.12.30pm am 35 munud, dan arweiniad tywysydd gwirfoddol.

  GorffennafGwasanaeth Barn ar Gelf 1 Gorffennaf, 2pm-4pm Dewch llun neu wrthrych celf i gael barn neu gymorth yr Adran Gelf. Ni ellir prisio gwaith.

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd 65 Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Sgwrs Celf Amser Cinio1 Gorffennaf, 1.05pmRodin ar Geisha. Cerflun Rodin, Pen Madame Hanako gan Yoko Kawaguchi, darlithydd ac awdur ar ddylanwadau Siapaneaidd ar ddiwylliant y gorllewin.

  Sgwrs Archaeoleg Amser Cinio6 Gorffennaf, 1.05pmCloddio trwyr Oesau. Archaeoleg gryno o Gaerdydd. Dr Peter Webster, Canolfan Dysgu Gydol Oes Prifysgol Caerdydd.

  Sgwrs Celf Amser Cinio8 Gorf