Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - Digwyddiadau Hydref a Gaeaf 2011-12

 • View
  223

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd Digwyddiadau Hydref a Gaeaf Tachwedd 2011 – Chwefror 2012

Text of Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - Digwyddiadau Hydref a Gaeaf 2011-12

 • Amgueddfa Genedlaethol CaerdyddDigwyddiadau Hydref a Gaeaf

  Tachwedd 2011 Chwefror 2012www.amgueddfacymru.ac.uk(029) 2039 7951

  ArddangosfeyddHwyl i'r TeuluTeithiau a SgyrsiauCerddoriaeth

  NMW Cardiff WEL_Layout 1 19/10/2011 18:09 Page 1

 • Arddangosfeydd AM DDIM

  Ni allaf ddiancrhag honYr arddangosiad CelfFodern a Gyfoes cyfredol.

  Ffasau Glo a ChoprTan Maw 3 IonawrCymharu mapiau manwlWilliam Logan o ffasau glolleol yn y 1830au r mapdaearegol diweddaraf oAbertawe gan yr ArolwgDaearegol Prydeinig.

  ARTIST ROOMS:Joseph Beuys Tan ddydd Sul 8 Ionawr Arddangosfa o yrfa deugainmlynedd Beuys un offigurau mwyaf dylanwadolcelf fodern a chyfoes.

  Crafur WynebTan ddydd Sul 29 Ionawr Paentiadau o safleoeddPalaeolithig allweddol ymMhrydain gan yr artist BrianGraham ochr yn ochr gwrthrychau gafodd eudarganfod ar y safleoedd.

  ArchaeopteryxTan fis Mawrth Arddangosfa i ddathlu 150 oflynyddoedd ers darganfodArchaeopteryx, y ffosilpluog enwog syn cael eiystyried yn ddolen gollrhwng deinosoriaid ac adar.

  Adnabod Artist:David JonesGwe 5 Tachwedd Sul 4 MawrthDetholiad on casgliad oweithiau rhagorol gan yrartist.

  PerfformwyrYn agor Maw 6 RhagfyrPortreadau o actorion acherddorion Cymreig.

  Capten Scott:Taith drosWyddoniaethDydd Sad 14 Ionawr-Sul 13 MaiGan mlynedd yn l,dechreuodd Capten Scott aralldaith ir cyffindir mawrolaf. Casglwyd cyfoeth owybodaeth newydd amgreigiau, tywydd a bywydgwyllt y cyfandir.

  John Piper:MynyddoeddCymru Sad 11 Chwefror-Sul 12 Mai Arddangosfa o gasgliadpreifat o waith John Pipersy'n canolbwyntio ar eiddelweddau dramatig ofynyddoedd y Gogledd.

  Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2039 79512

  Y Frenhines: Celf a Delwedd

  Sad 4 Chwefror-Sul 29 EbrillI goffu Jiwbil Ddiemwnt yFrenhines, golwg fanwl ar60 o'r delweddau mwyaftrawiadol o Elisabeth IIdrwy gydol ei theyrnasiad.Trefnwyd yr arddangosfadeithiol hon gan yr OrielBortreadau Genedlaethol.

  Y Frenhines Elisabeth II, 1952,Dorothy Wilding (wedi'i liwio llawgan Beatrice Johnson) WilliamHustler a Georgina Hustler/Yr OrielBortreadau Genedlaethol, Llundain.

  NMW Cardiff WEL_Layout 1 19/10/2011 18:09 Page 2

 • Teithiau, Sgyrsiau, Cyngherddau a mwy

  Taith Dywys:Gwreiddiau: canfody Gymru gynnar

  Bob dydd Sadwrn a dyddSul 11.45am, am 30 munud

  Taith DywysDdyddiol:UchafbwyntiauCelf12.30pm am 30 munud

  Tu l ir Llenni:Bioamrywiaeth Maw 1 Tachwedd, 1.05pm

  Dewch i gwrdd ngwyddonwyr a dysgu ameu gwaith tu l ir llenni.Bydd cynnwys y teithiaunamrywio bob mis, fellydewch yn l i ddysgu mwy.Maen bosibl y bydd rhaiteithiaun anaddas iymwelwyr sydd phroblemau symudedd,ffoniwch (020) 2039 7951am gyngor.

  Sgwrs AmserCinio yn OrielGwreiddiauMer 2 Tachwedd, 1.05pm

  Dadansoddir Bloc:Archwilio Arfwisg Caerllion.

  CyfresDdarlithoedd yrAmgueddfa GelfGenedlaethol Mer 2 Tachwedd, 6.30pm

  Thomas Jones: y BrasluniauPersonol ar PeintiadauCyhoeddus. Tocynnau 10 a8 gan gynnwys derbyniadgwin. Ffoniwch 0844 4154100 i gadw eich lle. Gydachymorth y Gronfa Gelf.

  Sgwrs CelfAmser CinioGwe 4 Tachwedd, 1.05pm

  ARTIST ROOMS: JosephBeuys. Cyflwyniad irarddangosfa.

  Barn ar GelfGwe 4 Tachwedd, 2pm-4pm

  Dewch llun neu wrthrychcelf i gael barn neu gymorthyr Adran Gelf. Ni ellir prisiogwaith.

  Darllen yn Uchel:Testunau amDeithio Sad 5 Tachwedd, hanner dydd

  Ewch iwww.readingvolumes.co.ukam ragor o fanylion.

  Cyngerdd AmserCinioSul 6 Tachwedd, 1pm

  Sinfonia Newydd yncyflwyno cerddoriaethsiambr gan gyfansoddwyrColeg Brenhinol Cerdd aDrama Cymru.

  Tu l ir Llenni:DaearegMaw 8 Tachwedd, 1.05pm

  Gweler 1 Tachwedd amfanylion.

  Trafodaeth BanelIau 10 Tachwedd, 2pm-4pm

  Troellaur Trisgell: Beuys acEisteddfod Genedlaethol1977. Golwg ar ddiddordebJoseph Beuys yn y bydCeltaidd ai gyfraniad atEisteddfod Wrecsam 1977.Cynullwyr: Dr Heike Roms aDr Victoria Walters.

  Am ddim Oedolion Ffoniwch i archebu lle Archebwch wrth gyrraedd Sgwrs Taith Cyngerdd

  Digwyddiad sy'n gysylltiedig chyfres deledu newydd a gomisiynwyd gan BBC Cymru Wales a'r Brifysgol Agored yng Nghymru3

  NMW Cardiff WEL_Layout 1 19/10/2011 18:09 Page 3

 • Sgwrs CelfAmser CinioGwe 11 Tachwedd, 1.05pm

  Chwedlau Creu ar y cyd agarddangosfa Joseph Beuys.

  Diwrnod ArbennigGwyddorauNaturiol

  Sad 12 Tachwedd, 11am- 4pm

  Dyma gyfle i archwiliorcasgliadau, cwrdd rcuraduron a mynd ar daithtu l ir llenni arbennig.

  Tu l ir Llenni: CelfMaw 15 Tachwedd, 1.05pm

  Y Stiwdio CadwraethPaentiadau.

  Sgwrs AmserCinio yn OrielGwreiddiauMer 16 Tachwedd, 1.05pm

  Cyflwyniad i arddangosfaCrafu'r Wyneb.

  CyfresDdarlithoedd yrAmgueddfa GelfGenedlaethol Mer 16 Tachwedd, 6.30pm

  Ffenest ar Fenis Monet aigystadleuwyr. Tocynnau 5a 4. Ffoniwch 0844 4154100 i gadw eich lle. Gydachymorth y Gronfa Gelf.

  Sgwrs CelfAmser CinioGwe 18 Tachwedd, 1.05pm

  David Jones cyflwyniad iwaith yr artist ar arddangosfa.

  Diwrnod AgoredCyfeillion yrAmgueddfa Sad 19 Tachwedd, 11am-4pm

  Diwrnod o sgyrsiau, teithiau acherddoriaeth a gwybodaetham sut i fod yn un o Gyfeillionyr Amgueddfa. Ffoniwch(029) 2051 3956 erbyn 1Tachwedd i gadwch lle.

  Cyngerdd yn yrOriel: BywydLlonydd a GitrSul 20 Tachwedd, 2pm

  Cerddoriaeth newydd argyfer ffliwt, fiola a gitr.

  Cyngerdd CoffiCaerdydd:PedwarawdLlinynnol Cavaleri

  Sul 20 Tachwedd,11.30am

  Mozart: PedwarawdLlinynnol yn B feddalnod,K.589

  Jancek: PedwarawdLlinynnol Rhif 2 (LlythyronMynwesol)

  Tocynnau ymlaen llaw:Oedolion 8.80*,Gostyngiadau 6.60* oSwyddfa Docynnau'r NewTheatre (029) 2087 8889 neuwww.amgueddfacymru.ac.uk.Nifer fach o docynnau ar ydrws: 10. *Gan gynnwystl gweinyddu.

  Tu l ir Llenni:ArchaeolegMaw 22 Tachwedd,1.05pm

  Y Labordy Cadwraeth.

  Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2039 79514

  NMW Cardiff WEL_Layout 1 19/10/2011 18:09 Page 4

 • Taith IaithIau 24 Tachwedd, 1pm

  Cyfle i wellach Cymraegtrwy drafod celf fodern achyfoes.

  Datganiad ar yr Organ Gwe 25 Tachwedd, 1pm

  Datganiad ar organWilliams-Wynn orddeunawfed ganrif.Noddwyd gan GyfeillionAmgueddfa Cymru.

  Sgwrs CelfAmser CinioGwe 25 Tachwedd, 1.05pm

  Martin Bloch a Chymru

  Ar y cyd ag arddangosfa Ni allaf ddianc rhag hon.

  Sgwrs Amser Cinioy GwyddorauNaturiolMer 30 Tachwedd, 1.05pm

  Marchrawn gelyn y garddwrneu wyrth esblygiadol?

  CyfresDdarlithoedd yrAmgueddfa GelfGenedlaethol Mer 30 Tachwedd, 6.30pm

  Astudiaeth Francis Bacon argyfer Hunan Bortread(1963): golwg yn l atDegas. Gweler 16 Tach amwybodaeth. Gyda chymorthy Gronfa Gelf.

  Sgwrs CelfAmser CinioGwe 2 Rhagfyr, 1.05pm

  Newid Agweddau: DavidJones yn yr AmgueddfaGenedlaethol 1932-2000.

  Cyngerdd AmserCinioSul 4 Rhagfyr, 1pm

  Caneuon or sioeau ganfyfyrwyr llais trydeddflwyddyn Coleg BrenhinolCerdd a Drama Cymru.

  Tu l ir Llenni:BioamrywiaethMaw 6 Rhagfyr, 1.05pm

  Gweler 1 Tachwedd amfanylion.

  Sgwrs AmserCinio yn orielGwreiddiauMer 7 Rhagfyr, 1.05pm

  Concror Gogledd y bodaudynol cyntaf ym Mhrydain.

  Sgwrs CelfAmser CinioGwe 9 Rhagfyr, 1.05pm

  Ar wyneb y dwr - dau waithArgraffiadol pwysig ganMonet or Almaen.

  Cyngerdd CoffiCaerdydd: Musica Viva Sul 11 Rhagfyr, 11.30am

  Maw: Triawd Piano

  Schumann: Triawd PianoRhif 2 yn F, Op. 80

  Gweler 20 Tachwedd amdocynnau.

  Tu l ir Llenni:DaearegMaw 13 Rhagfyr, 1.05pm

  Gweler 1 Tachwedd amfanylion.

  Am ddim Codir tl Oedolion Teulu Ffoniwch i archebu lle

  Archebwch wrth gyrraedd Sgwrs Taith Cyngerdd5

  NMW Cardiff WEL_Layout 1 19/10/2011 18:09 Page 5

 • Sgwrs Amser Cinioyn Oriel GwreiddiauMer 14 Rhagfyr, 1.05pm

  Trefynwy: canrifo grochenwyraruthrol.

  Sgwrs CelfAmser CinioGwe 16 Rhagfyr, 1.05pm

  Karl Weschke Ar y Ffin

  Ar y cyd r arddangosfa Ni allaf ddianc rhag hon.

  Barn ar GelfGwe 6 Ionawr, 2pm-4pm

  Gweler 4 Tachwedd am fanylion.

  Tu l ir Llenni:DaearegMaw 10 Ionawr, 1.05pm

  Gweler 8 Tachwedd am fanylion.

  Sgwrs AmserCinio yn orielGwreiddiauMer 11 Ionawr, 1.05pm

  Tynnur cyfan am ein pennau- dinistrio ac ailadeiladu lloccylchfur dwbl Meillionydd.

  Sgwrs CelfAmser CinioGwe 13 Ionawr, 1.05pm

  Moderneiddio: golwgmanwl ar gasgliadau dyluniougeinfed ganrif yrAmgueddfa.

  Cyngerdd CoffiCaerdydd:Pedwarawd PianoFrithSul 15 Ionawr, 11.30am

  Dvork: Pedwarawd PianoRhif 1 yn D, Op. 23

  Brahms: Pedwarawd PianoRhif 1 yn G leiaf, Op. 25

  Gweler 20 Tachwedd amdocynnau.

  Cyngerdd AmserCinioSul 15 Ionawr, 1pm

  Cerddoriaeth siambr ganadran chwythbrennau ColegBrenhinol Cerdd a DramaCymru.

  Tu l ir Llenni:CelfMaw 17 Ionawr, 1.05pm

  Y casgliad cerameg.

  Sgwrs AmserCinio yn OrielGwreiddiauMer 18 Ionawr, 1.05pm

  Tawelur Silwriaid Castell-nedd a goresgyniady Rhufeiniaid yn ne Cymru.

  Sgwrs CelfAmser CinioGwe 20 Ionawr, 1.05pm

  Sickert y Llofrudd? Golwg ar beintiadauLlofruddiaethau CamdenTown.

  Tu l ir Llenni:ArchaeolegMaw 24 Ionawr, 1.05pm

  Ystafell Astudio Arteffactau.

  Sgwrs AmserCinio yGwyddorauNaturiolMer 25 Ionawr, 1.05pm

  Teithiau Trawiadol defnyddio lloerennau iddilyn patrymau mudo.

  Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2039 79516

  NMW Cardiff WEL_Layout 1 19/10/2011 18:09 Page 6

 • Taith IaithIau 26 Ionawr, 1pm

  Taith Gymraeg o amgylch yrorielau celf.

  Datganiad ar yr OrganGwe 27 Ionawr, 1pm

  Gweler 25 Tachwedd amd fanylion.

  Sgwrs AmserCinio yn orielGwreiddiauMer 1 Chwefror, 1.05pm

  Creu Hanes yn Sain Ffagan.

  Sgwrs CelfAms