Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - Digwyddiadau Hydref Gaeaf 2012-13

 • View
  222

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tach 2012 - Chwe 2013: Digwyddiadau / Arddangosfeydd

Text of Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - Digwyddiadau Hydref Gaeaf 2012-13

 • Amgueddfa Genedlaethol CaerdyddDigwyddiadau Yr Hydref ar Gaeaf

  ArddangosfeyddHwyl ir TeuluSgyrsiau a TheithiauCerddoriaeth

  www.amgueddfacymru.ac.uk(029) 2057 3000

 • Arddangosfeydd - AM DDIM

  2 Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 3000

  Myned tuarModern: hynt ahelynt celfhaniaethol yngNghymruTan Sul 25 TachweddBur artistiaid dethol yn yrarddangosfa hon naill ainaelodau o Grwp 56 Cymru neufeu gwahoddwyd i ymunor grwp yn ystod eu gyrfa.

  Golwg ar J.M.WTurner: Casgliad yChwiorydd DaviesTan Gwe 25 IonawrArddangosfa syn unorgwaith a gymynroddwyd irAmgueddfa gan yChwiorydd Davies ac ynarchwilio gwaith ymchwildiweddar ir paentiadau felrhan o gyfres deledur BBC,Fake or Fortune?

  O Blith yBleiddiaidTan Sul 24 Chwefror Ydych chi erioed wediystyried pwy oeddcyndeidiau eich ci? Pam fodcynifer o wahanol fathau oddefaid? Cewch atebion irholl gwestiynau hyn a mwyymhlith sgerbydau aphenglogaur arddangosfa.

  AnimeiddioCymruTan Sul 17 Mawrth O Jerry the Tyke i SuperTed,Sam Tn a Rastamouse,mae Cymru wedi bod wrthwraidd animeiddio ers broni ganrif. Dewch i brofirgorau or gorffennol, ypresennol ar dyfodol.

  Jonah Jones:Y Gair Sad 8 Rhagfyr-Sul 7 EbrillCyflwyniad i waith goraurartist, awdur ac addysgwr,Jonah Jones (1919-2004),gan ganolbwyntio argerflunwaith a chaligraffeg.

  LlyfrgellMae gan Lyfrgell yrAmgueddfa gasgliadsylweddol o hen lyfrau,llyfrau a argraffwyd ynbreifat a chyfrolau coetheraill. Mae arddangosfa''Llyfr y Mis' yn dangosenghreifftiau or casgliad.

  J.M.W. Turner (1775-1851), Yr Oleufa, 1940au, olew ar gynfas, Amgueddfa Cymru - Amgueddfa Cymru

  Arolwg LlyfrynDigwyddiadau

  Dyma'ch cyfle chi igael dweud eichdweud am y llyfrynDigwyddiadau!Byddwn yn ddiolchgarpe bai modd i chi roiychydig funudau o'chamser i lenwi holiadurar-lein:www.amgueddfacymru.ac.uk/arolwgdigwyddiadau

  Diolch.

 • 3Taith DywysBob dydd 2pm (Tan 13 Ionawr)

  Dewch i archwiliorarddangosfa yng ngwmniTywysydd.

  Cert CelfBob dydd Sadwrn, 10am-4pm(Tan 12 Ionawr)

  Dewch i greu eich ymatebeich hun ir arddangosfa.

  Gweithdai irTeuluBob dydd Sul, 11am, 1pm a 3pm(Tan 13 Ionawr)

  Dewch i greu eich gwaithcelf eich hun gyda chymorthTywyswyr Artes Mundi.

  PerfformiadAmser CinioIau 1 Tachwedd, 1.05pm

  Yr artist perfformio KathrynAshill yn archwilio Diwrnody Meirw, diwrnod o ddathluym Mecsico.

  PerfformiadAmser CinioIau 8 Tachwedd, 1.05pm

  Straeon i oedolion a adroddirgan Michael Harvey.

  Sgwrs AmserCinioGwe 9 Tachwedd, 1.05pm

  Artes Mundi a chelf gyfoesIndiaidd gan ZehraJumabhoy, Sefydliad CelfCourtauld, Llundain.

  PerfformiadAmser CinioIau 15 Tachwedd, 1.05pm

  Jazz Time o GolegBrenhinol Cerdd a DramaCymru.

  PerfformiadAmser CinioIau 22 Tachwedd, 1.05pm

  Cerddoriaeth fyw, ar y cyd Gwyl Swn.

  Tan Sul 13 IonawrArtes Mundi yw sioe celf weledol gyfoes fwyaf Cymru. Maer arddangosfarhad ac am ddim yn cynnwys gwaith saith artist blaengar o Ewrop, AmericaLadin, India a Sgandinafia yn baentiadau, cerflunwaith, gosodiadau,ffotograffiaeth, ffilm a pherfformiad. Maen archwilio themu cymdeithasol,gan adrodd straeon profiadau byw a chynnig sylwadau ar y byd on cwmpas.

  Bank of America Merrill Lynch yw prif noddwr Artes Mundi 5. Caiff ArtesMundi arian cyhoeddus gan Gyngor Celfyddydau Cymru, LlywodraethCymru a Dinas a Sir Caerdydd.

  Am ddim Oedolion Teulu Archebwch wrth gyrraedd Ymarferol

  Tania Bruguera, Immigrant Respect Campaign 2012

  @ArtesMundi

  \artesmundi

 • 4 Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 3000

  Cynhadledd Artes MundiMerch 28 Tachwedd

  Trafod arferion synarwyddocaol yn lleol, ac ynberthnasol yn rhyngwladol.Am ragor o fanylion aphrisoedd tocynnau, ewch iwww.artesmundi.org.

  PerfformiadAmser CinioIau 29 Tachwedd, 1.05pm

  Digwyddiad darllen yn uchelcymunedol unigrywBookIns: dewch ch hofflyfrau au darllen yn uchel aryr un pryd darllenwyreraill. Dymach cyfle chi ifod yn rhan or arddangosfa.www.readingaloud.co.uk.

  Sgwrs AmserCinioGwe 30 Tachwedd, 1.05pm

  Perfformiad arArddangosfa gan DavidThorp, curadur annibynnol asylfaenydd Y StiwdioBerfformio.

  PerfformiadAmser CinioIau 6 Rhagfyr, 1.05pm

  Sinfonia Cymrunperfformio premire y byd ogyfres o gyfansoddiadau byrgan gyfansoddwyr ColegBrenhinol Cerdd a DramaCymru.

  PerfformiadAmser CinioIau 13 Rhagfyr, 1.05pm

  Menna Elfyn, ar y cyd Chadwyn YsgrifennwyrIndia-Cymru.

  PerfformiadAmser CinioIau 3 Ionawr, 1.05pm

  Sgwadiau 'Sgwennu'r Ifaincar y cyd LlenyddiaethCymru.

  PerfformiadAmser CinioIau 10 Ionawr, 1.05pm

  Cwmni Theatr Dirty Protest,yn comisiynu gwaithysgrifenedig newydd gandalent Cymreig.

  Phil Collins free fotolab 2009

 • Gweithgareddau ir Teulu

  Am ddim Codir tl Oedolion Teulu Archebwch wrth gyrraedd

  Ffoniwch i archebu lle Ymarferol Sgwrs

  CanolfanDdarganfod Clore

  Dewch i ganfod a thrincannoedd o wrthrychaurAmgueddfa, rhoi tro ar einteithiau o gwmpas yrorielau neu dewch chgwrthrychau aton ni ermwyn eu hadnabod. 2pmbob penwythnos ac 11am-4pm bob dydd yn ystodgwyliau ysgol.

  Archwilio,Canfod, CreuBob dydd Sadwrn 11am, 1pm a 3pm

  Gweithdai celf agwyddoniaeth bob yn ailddydd Sadwrn. Bobwythnos byddwn yn dysguam wahanol wrthrychauneu weithiau celf ac ynymateb iddynt drwy greurhywbeth i fynd adre gydachi. Addas i blant oed 4+.Noddir Archwilio, CanfodCreu diolch i haelioniWestco.

  BBC PrehistoricAutopsy Iau 8-Sul 11 Tachwedd

  I gyd-fynd r gyfres gan yBBC, dyma arddangosfaymarferol fydd yn eichhelpu i ddeall beth yn unionyw esblygiad.

  FfilmGwe 16 Tachwedd, 1pm

  Under Milk Wood (1972 Cert 15)

  GweithdyTelesgopau irTeuluSad 24 Tachwedd, 11am-4pm

  Cyngor gan aelodauCymdeithas SeryddolCaerdydd am delesgopau pun a ydych chin newyddir maes neun hen law acam wario ychydig iawn neuffortiwn.

  Diwrnod ir Teulu:CymeriadauCartwn NadoligaiddSad 1 Rhagfyr, 11am-4pm

  Ymunwch chwmniWarped Drawings i greucartwnau Nadoligaidd!

  5

  Diwali MelaSad 17 Tachwedd, 11am-4pm Diwrnod llawn hwyl o gerddoriaeth a dawnsioBollywood a Bhangra, gweithdai rangoli, sioeau ffasiwn,celf a chrefftAsiaidd,digwyddiadau irteulu a llawermwy. Ar y cyd ChymdeithasHindw Cymru aChanolfan IndiaCaerdydd.

 • 6 Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 3000

  Clwb FfilmiaurNadoligSad 1 Rhagfyr

  Ffilmiau Nadoligaidd iddathlu ein harddangosfa,Animeiddio Cymru.

  Diwrnod Hwyl yrWyl ir TeuluSad 8 Rhagfyr, 11am-4pm

  Crefftau Nadoligaidd,llwybrau o gwmpas yrAmgueddfa a charolau ogwmpas y goeden Nadolig.

  Llwybr ir Teulu:Anifeiliaid y GaeafSad 8 a Sad 22 Rhagfyr-Sul 6 Ionawr, (ar gau bobdydd Llun) 10am-4pm

  Allwch chi ddod o hyd i bobun or anifeiliaid gaeafolsydd wedi deffro ougaeafgwsg i guddio ogwmpas yr Amgueddfa?Casglwch eich llwybr llawnhwyl ir teulu o GanolfanDdarganfod Clore a dilyneich trwynau o gwmpas yrAmgueddfa i ddatrys ycliwiau.

  Gweithdai irTeulu: Animeiddio Sad 22 Rhagfyr-Sul 6 Ionawr, (ar gau bob dydd Llun) 10am-4pm

  Dewch i roi tro ar greu celfweledol.

 • Am ddim Teulu Ymarferol Archebwch wrth gyrraedd 7

  Stargazing LiveDiwrnod i'r TeuluSad 12 Ionawr, 11am-4pm

  Diwrnod o hwyl ir teulu arthemar gofod! Ar y cyd BBCStargazing Live 2013. Subjectto change, please check thewebsite for full details.

  Gweithdai irTeulu: y FlwyddynNewyddTsieineaiddSad 26 Ionawr, 11am-4pm

  Diwrnod o weithdai arthema Tsieina, dysgwch suti ysgrifennuch enw mewnTsieineg.

  Big Garden Bird WatchSad 26 a Sul 27 Ionawr,11am, 1pm a 3pm

  Dewch i weld pa adar rydychchin debygol ou gweld ynystod y gaeaf a chreubwydydd adar er mwyn euhannog i ddod ich gardd.

  Clwb Ffilmiau ir TeuluSad 9-Sul 17 Chwefror(bob dydd heblaw amddydd Llun), 2pm

  Dewch i fwynhau clasur offilm.

  Gweithdai irTeulu: CartwnauSad 9-Maw 12 Chwefror(ar gau bob dydd Llun), 11am-4pm

  Ydych chi eisiau bod yngartwnydd? Dewch i roi troarni yn ein gweithdy ideuluoedd gydar cwmni oGaerdydd, WarpedDrawings.

  Gweithdai ir Teulu:Hwyl AnimeiddioSad 9-Maw 12 Chwefror(ar gau bob dydd Llun), 11am a 3pm

  Cyfle i animeiddioch teulu wir yr! Dewch i dreulioamser yn mwynhau gwaithcelf, hanes natur acarchaeoleg yr amgueddfayna dod r cyfan yn fywdrwy greu animeiddiad byr.

  Gweithdai i'rTeulu: Gwir yGenynauSad 9-Sul 17 Chwefror (ar gau bob dydd Llun),10am-4pm Dewch i ddysgu mwy amanifeiliaid yn ein gweithdai ideuluoedd.

  Gweithdai ir Teulu:O Blith y BleiddiaidIau 14-Sul 17 Chwefror,11am, 1pm a 3pm

  Dewch i ymweld rarddangosfa a chael eichysbrydoli i greu gwaith celfyn seiliedig arni.

  Cwn CampusSad 16 Chwefror 11am-4pm

  Diwrnod o hwyl ir teulu adathlu ein cyfeillion blewog,ein cwn campus.

  Diwrnod ir Teulu:Dydd Gwyl DewiSad 2 Mawrth, 11am-4pm

  Gweithgareddau a chrefftaui deuluoedd i ddathlu Cymrufach! Bydd cerddoriaeth fywhefyd, rhan o Wyl FforwmPartneriaeth GerddoriaethCymru.

 • Teithiau TywysDyddiol:Uchafbwyntiau Celf12.30pm am 30 munud

  Taith Dywys:Gwreiddiau Canfod y GymruGynnarBob dydd Sadwrn a dyddSul, 11.45am am 30 munud

  Artes Mundi 5Taith DywysBob dydd 2pm (Tan 13 Ionawr)

  Gwasanaeth Barn ar GelfGwe 2 Tachwedd, 2pm-4pm

  Dewch llun neu ddarn ogelf i gael barn staff yr AdranGelf. Dim gwasanaeth prisio.

  Tu l ir Llenni:BioamrywiaethMaw 6 Tachwedd 1.05pm

  Dewch i gwrdd gwyddonwyr yr amgueddfaa chael profiad ymarferolou gwaith. Dyma gyfle iddysgu mwy am ein gwaithymchwil ar casgliadau syddyn ein gofal. Manylion ysesiynau misol ar y wefan.Maen bosibl y bydd rhaiteithiaun anaddas iymwelwyr sydd phroblemau symudedd; ffoniwch (029) 2057 3148.

  Sgwrs AmserCinio: ArchaeolegM