Amgueddfa Genedlaethol y Glannau - Digwyddiadau Gwanwyn 2013

 • View
  228

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mawrth - Mehefin 2013 Digwyddiadau / Arddangosfeydd

Text of Amgueddfa Genedlaethol y Glannau - Digwyddiadau Gwanwyn 2013

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Y GwanwynMawrth-Mehefin 2013

  Digwyddiadau

  Dewch i ddathlu

  Dydd Gyl Dewi gyda

  Only Boys Aloud

  Sad 2 Mawrth

  www.amgueddfacymru.ac.uk0300 111 2 333

 • Maer gwanwyn wedi cyrraedd!Bydd rhywbeth at ddant pawb yn rhaglenddigwyddiadau newydd AmgueddfaGenedlaethol y Glannau syn llawndigwyddiadau, ffilmiau, sgyrsiau acarddangosfeydd cyffrous.

  Dewch i ddathlur Pasg gydar HetiwrGwallgof mewn diwrnod llawn hwyl irteulu cyfan ar thema Alys yng NgwladHud (dydd Gwener 29 Mawrth). Neu betham gael gair o gyngor gan y cyflwynyddteledu James Wong, botanegydd sydd amgychwyn chwyldro yn ein gerddi gydaisgwrs ddiddorol (dydd Sul 7 Ebrill).

  Yn Nhrysorfa Vintage a Gwaith LlawMis Mai bydd llond lle o ddillad ac ategolionffasiynol ar werth (dydd Sadwrn 4 Mai) neubeth am ddod i Greu Blwch Offer gydaDad i ddathlu Sul y Tadau (dydd Sadwrn 15a Sul 16 Mehefin).

  Rhwng hyn oll ar dathliadau rygbi, teithiaucerdded o gwmpas y ddinas, sgyrsiau hanes,ffilmiau poblogaidd a llond lle o grefftauymarferol, bydd yn wanwyn iw chofio!

  Trywydd TrydarBydd angen smartphone, iPodtouch neu gyfrifiadur llechen

  arnoch chi a chyfrif Twitter byw.

  Dilynwch eich trwyn o amgylch yr orielaugan ddatrys cliwiau ar y ffordd! Casglwchfanylion yn y dderbynfa wrth gyrraedd.

  Prynwch goffi o unrhyw fath ac fe gewch chi bicen ar y maen neu dafell o fara brith AM DDIM.

  Cynnig yn ddilys tan 30 Mehefin 2013.

  Llenwch y daleb i hawlior cynnig

  Cod post: __________

  Dathlur Gwanwyn yng Nghaffir Glannau

  Un daleb i bob person ar bob ymweliad.Yn unol thelerau ac amodau.

  Wedi mwynhauchymweliad?Dywedwch wrth y byd trwy wefan Trip Advisor! Ewch i www.trip.advisor.co.uk neuddefnyddior ddolen ar ein gwefan.www.amgueddfacymru.ac.uk/abertawe

  2 Amgueddfa Genedlaethol y Glannau www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

 • Japanese Style:Sustainable DesignTan Sul 10 Mawrth Arddangosfa syn dangos sutmae artistiaid a chymunedaudylunio Japaneaidd yngwneud cyfraniad gwerthfawrat ddatblygu cynaliadwytrwy ganolbwyntio ar yberthynas rhwng ytraddodiadol ar arloesol.Arddangosfa gan GanolfanGrefft Rhuthun a gyflwynirar y cyd Mission Gallerywww.missiongallery.co.uk

  Animeiddio Cymru Tan Sul 17 MawrthYmunwch chymeriadaubron i 90 mlynedd oanimeiddio yng Nghymru adysgu am y technegau addefnyddir i ddod delweddau llonydd yn fyw.Maer arddangosfaymarferol yn bartner iarddangosfa yn AmgueddfaGenedlaethol Caerdydd acar-lein, ewch iwww.amgueddfacymru.ac.uk

  Babs: y CarCyflymaf ar y Ddaear Sad 23 Mawrth-Sul 19 MaiRhwng 1926 a 1927, J. G.Parry Thomas oedd recordcyflymder tir y byd a dorroddgydai gar 'Babs'. Yn anffodus,bu farw Thomas ymMhentywyn, Sir Gaerfyrddinym 1927, wrth geisio adennilly record. Dewch i weldgweddillion y car ar replicaa adeiladwyd gan OwenWyn Owen yn y 1970au.

  Llafur: Darluniau,Printiau aPhaentiadau ganJosef HermanSad 13 Ebrill-Sul 22 MediDyma ddathliad or werinyng Nghymru trwy waithcelf y ffoadur o Wlad Pwyl aymgartrefodd ynYstradgynlais yn ystod yr AilRyfel Byd. ArddangosfaDeithiol gan Sefydliad CelfJosef Herman Cymru.

  Sioeau GraddauDylunio Sad 25 Mai-Gwe 14 Mehefin Sioeau gradd poblogaiddPrifysgol FetropolitanAbertawe fydd yn arddangosgwaith gorau graddedigioncyrsiau Dylunio Cynnyrch,Dylunio Cerbydau a GwydrPensaernol.

  Arddangosfeydd

  3

  Bob dydd10am-5pm

  Llun: Sefydliad Celf Josef Herman Cymru

 • Mawrth

  4 Amgueddfa Genedlaethol y Glannau www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  Dathliadau GwylDdewir PlantosGwe 1 Mawrth, 10.30am-12.30pm Bore o weithgareddau,caneuon a straeon Cymraeg.

  Only Boys AloudSad 2 Mawrth, 1pm a 2.30pmDewch i ddathlu Gwyl Dewigydar bechgyn uchel eu brisyn caru canu. Bydd yrAmgueddfa dan ei sang wrthi fechgyn Castell-nedd,Maesteg a Cross Hands ycr berfformio detholiadarbennig o ganeuon!

  Clonc ar y Cei Sad 2 Mawrth, 10.30amTaith arbennig or orielau iddysgwyr a phaned am ddim.

  Gwneud aThrwsio: CrefftauOelclothSad 2 Mawrth, 1.30pm Dathlur defnydd synffasiynol eto drwy greu pwrsneu gasyn iPad. 5 y pen.

  Trafod Rygbi gyda Steve FenwickSul 3 Mawrth, 2.30pm Ymunwch Steve wrth iddoedrych yn l ar ei yrfa panoedd tm Cymru ar ei orau.

  Sgiliau RygbiSul 3 Mawrth12pm, 1pm, 2pm a 3.45pmYmunwch phoblbroffesiynol Undeb RygbiCymru i wellach sgiliaurygbi gydar technegau ardulliau hyfforddidiweddaraf. (1pm a 2pm sesiynau i blant 3-6 oed).Dibynnol ar y tywydd.

  Cr Meibion ClwbRygbi Treforys Sul 3 Mawrth, 2pm a 3.30pm Perfformiadau gan un o hoffgorau rygbi Cymru.

  Diwrnod GwneudGwahaniaethSad 9 Mawrth, 11am-4pm I ddathlu pythefnosMasnach Deg, byddstondinau, cyfle i argraffunod llyfr a llun arbennig. Ary cyd ag Oxfam Cymru.

  GwyddoniaethStryd: IncAnweladwy Sad 9 Mawrth, 12.30pm a 2.30pm Dewch i ddysgu cyfrinachauysbiwyr ac ysgrifennuneges gudd.

  Maldod Sul y Mamau Sad 9 a Sul 10 Mawrth,11am, 1pm a 3pm Ers cyn cof, mae menywodwedi mwynhau sebonau athaclau ymolchi moethus.Dewch i ddysgu mwy achreu eli sgwrio persawruso halen, a chwdyn perlysiauar gyfer y bath.

  Wales News Service

  oed 7-12

  oed 7+

  oed 7+

 • Ffilm Sul y MamauMamma Mia (PG, 2008)Sul 10 Mawrth, 2.30pm

  BLOODHOUNDSSC Iau 14 Mawrth, 6pm Antur beirianyddol iddarganfod hanes y carrasio penigamp all gyrraedd1,000mya.

  Darlith gan Goleg PeiriannegPrifysgol Abertawe.

  I archebu eich lle ewch i:

  www.itwalesbcsbloodhound2013.eventbrite.com

  Cadlywyddion yCanol Oesoedd Sad 16 Mawrth, 11am Gwilym Goncwerwr,Rhisiart Lewgalon, Harri V enwau cyfarwydd, ond bethoedd y rheswm dros euhenwogrwydd?

  Trefnwyd gan y GymdeithasHanesyddol.

  Animeiddio Fesul Ffrm:defnyddio clai Sad 16 a Sul 17 Mawrth,11.30am a 2.30pm Cyfle i greu eich cymeriadcartwn eich hun o glai ganddefnyddior un dull Wallace and Gromit.

  Y SioeWyddoniaeth Sul 17 Mawrth, 2pm Ymunwch Dr PeterDouglas a Dr Mike Garley(Prifysgol Abertawe) wrthiddynt ddangos sut maecemeg a goleuni yn cymysguyn ein bywydau bob dydd.

  Plantos y Glannau:Te Partir HetiwrGwallgofGwe 22 Mawrth, 10.30am-12.30pm a 1.30pm-3.30pmSesiynau galw i mewn chwarae a dysgu thematig iblant dan 5 mewn orielysbrydoledig.

  Sioe DeithiolHanes AnableddSad 23 Mawrth, 10am-4pm Dewch i ddysgu mwy amfywydau caled ein tadau anteidiau wrth eu gwaith ymmherfeddion y ddaear ynwyneb perygl, salwch amarwolaeth. Dymar pris adalwyd am lo.

  Am ddim Teuluoedd Oedolion Ymarferol Sgwrs Rhaid archebu lle

  5

  MAWRTH

  Ffair BriodasSul 24 Mawrth, 11am-4pmDewch i gwrdd agarddangoswyr o safon achael taith o gwmpas einlleoliad cwbl unigryw.Mynediad a phecyn rhoddam ddim. Ar y cyd agEternity with Love.

  oed 7+

  Llun: www.agatomaszek.com

 • Ffilm Llun y PasgSingin in the Rain(U, 1952)

  Llun 1 Ebrill, 2pm

  Clonc ar y Cei Sad 6 Ebrill, 10.30am Taith arbennig or orielau iddysgwyr a phaned am ddim.

  Gwneud aThrwsio: Blodau LledrSad 6 Ebrill, 1.30pm Gweddnewid hen siacedilledr a chreu ategoliongwych fel cyffiau, bathodynblodau neu fwclis. 5 y pen.

  GwyddoniaethStryd: Planhigion aBlodau Anhygoel! Sad 6 a Sul 7 Ebrill, 12pm-2.30pm Edrych ar sbesimenau oblanhigion meddyginiaethola bwyd gwyllt anhygoel ogasgliadau LlysieufaAmgueddfa Cymru adarganfod sut mae rhisglhelyg yn gallu achubbywydau gyda gwyddonwyr botaneg!

  6 Amgueddfa Genedlaethol y Glannau www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  Ebrill

  Pasg gydarHetiwr GwallgofGwe 29 Mawrth, 12pm-4pm Ymunwch r Hetiwr Gwallgofar Sgwarnog Fawrth amddiwrnod llawn hwyl ir teuluar thema Alys yng NgwladHud. Bydd gweithgareddauanarferol a llwybr drych hudtu l tu blaen!

  Wyau Cardfwrdd 3DSad 30 a Sul 31 Mawrth12.30pm a 2.30pm Dewch i greu wy Pasg 3Dclyfar i fynd adre gyda chi.

  Cerdyn post on GwasgArgraffu!Sad 30 Mawrth-Gwe 5Ebrill a Llun 8-Sul 14 Ebrill12pm-3pm Dewch i argraffu cerdynpost unigryw ar wasgargraffu Stanhope 1812 aianfon at rywun arbennig.(Un cerdyn post y pen).

  Llwybr y Drych HudSad 30 Mawrth-Llun 1 Ebrill, 11am-4pm Dewch i ddilyn ein llwybrPasg arbennig a defnyddiordrych hud i ddatrys y cliwiau!

  Ffilm Sul y PasgAlice inWonderland (PG, 2010) Sul 31 Mawrth, 2.30pm oed

  7+

  oed 7-12

 • GwasguPlanhigion!Sad 6 a Sul 7 Ebrill, 12pm-2pm Defnyddio hen ddull owneud printiau anhygoel ofyd natur. Trwy wasguplanhigion go iawn ynysgafn ar ddefnydd, caiff eulliwiau naturiol eu rhyddhaugan adael olion hardd.

  Dydd Sul Hau a Thyfu Sul 7 Ebrill, 11.30am-4pm Casglwch gyngor agwybodaeth gan staff GarddFotaneg GenedlaetholCymru, rhyfeddu atsbesimenau planhigion,cyfnewid hadau a phrynullyfr neu offer garddio.

  Straeon Hanesion HyllSad 13 a Sul 14 Ebrill12.30pm, 1.30pm a 2.30pmHanes gwir ac anhygoelBabs, y car a dorrodd recordcyflymder tir y byd.

  Ffilmiau Misol yn yrAmgueddfaCars (PG, 2006)Sul 14 Ebrill, 2.30pm

  Delwau aChofebau Cymru Sad 20 Ebrill, 11am Sgwrs gan Dr RhianyddBiebrach am gofebaucanoloesol Cymru.Trefnwyd gan y GymdeithasHanesyddol.

  Cyfnewid LlyfrauSad 20 a Sul 21 Ebrill11am-4pm Dewch i gael gwared ar henlyfrau au cyfnewid amgasgliad newydd sbon.

  Rhaid i bob llyfr fod mewncyflwr darllenadwy a byddsystem o docyn am lyfr yncael ei gweithredu. Gellircyfnewid crynoddisgiau arecordiau hefyd.

  Ar y cyd ag Oxfam.

  Plantos y Glannau:Yn yr ArddGwe 26 Ebrill10.30am-12.30pm a1.30pm-3.30pmSesiynau galw i mewn chwarae a dysgu thematig iblant dan 5 oed mewn orielysbrydoledig. Rhaid i bobplentyn fod yng nghwmnioedolyn.

  James Wong Chwyldro yn ein Gerddi!Sul 7 Ebrill, 2.30pm Ymunwch James, botanegydd a hyfforddwyd yngngerddi Kew, cyflwynydd teledu'r BBC a thyfwr toreithiogi drafod unrhyw bwnc botanegol dan haul.Bydd cyfle hefyd i brynu llyfr James, HomegrownRevolution o siop yr Amgueddfa yn barod ar gyfer sesiwnlofnodi o 3.30pm ymlaen.