Amgueddfa Genedlaethol y Glannau - Digwyddiadau Hydref Gaeaf 2012-13

 • View
  230

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tach 2012 - Chwe 2013: Digwyddiadau / Arddangosfeydd

Text of Amgueddfa Genedlaethol y Glannau - Digwyddiadau Hydref Gaeaf 2012-13

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Y GaeafTachwedd 2012-Chwefror 2013

  Digwyddiadau

  www.amgueddfacymru.ac.uk(029) 2057 3600

  Peidiwch cho

  lli

  Diwrnod

  Hwyl yr yl

  Sad 8 Rhag

  Los Kaos

 • Animeiddio, hwyl yr wyl a syllu ar y srMaer gaeaf ar gyrraedd a gwynt y gogleddyn dechrau cnoi, ond yma yn AmgueddfaGenedlaethol y Glannau bydd rhywbeth atddant pawb yn ein rhaglen o ddigwyddiadaucyffrous, llawn dychymyg.

  Mae animeiddio yn thema bwysig y tymorhwn, gydag arddangosfa chwe mis iwgweld rhwng dydd Sadwrn 13 Hydref aSul 17 Mawrth. Bydd digonedd oddigwyddiadau i deuluoedd yn ogystal sgyrsiau a chyflwyniadau.

  Ym mis Rhagfyr, y Nadolig fydd yn mynd nbryd ac ymwelydd arbennig syn siwr ochsyfrdanu! Ar ddydd Sadwrn 8 Rhagfyr,bydd arth wen animatronig maint iawn ynymuno ni ar gyfer Diwrnod Hwyl yr Wyl.

  Gyda dyfodiad y flwyddyn newydd, byddcyfle i serydda yn ein Noson o Wylio'r Srar ddydd Gwener 18 Ionawr. Ar yr unnoson, byddwn yn dangos SPACE STATION,y ffilm IMAX 3D gyntaf ich cludo 220 ofilltiroedd uwch y ddaear ar gyflymdra o17,400 milltir yr awr ir orsaf ofod ryngwladol!

  Trywydd TrydarBydd angen smartphone, iPod touch neu gyfrifiadurllechen arnoch chi a chyfrifTwitter byw.

  Dilynwch eich trwyn o amgylch yr orielaugan ddatrys cliwiau ar y ffordd! Casglwchfanylion yn y dderbynfa wrth gyrraedd.

  Diod boeth AM DDIM wrth brynu unrhyw gacen neu grwst. Cynnig yn ddilys tan 28 Chwefror 2013.

  Llenwch y daleb er mwyn ei defnyddio

  Cod post: _______________

  Dewch i dwymo yng Nghaffir Glannau

  Un daleb i bob personar bob ymweliad

  Wedi mwynhauchymweliad?Dywedwch wrth y byd trwy wefan Trip Advisor!Ewch i www.trip.advisor.co.uk neuddefnyddior ddolen ar ein gwefan.www.amgueddfacymru.ac.uk/abertawe

  2 Amgueddfa Genedlaethol y Glannau www.amgueddfacymru.ac.uk (029) 2057 3600

 • AnimeiddioCymru Tan ddydd Sul 17 Mawrth Ymunwch chymeriadaubron i 90 mlynedd oanimeiddio yng Nghymru adysgu am y technegau addefnyddir i ddod delweddau llonydd yn fyw.Maer arddangosfaymarferol yn bartner iarddangosfa yn AmgueddfaGenedlaethol Caerdydd acar-lein, ewch iwww.amgueddfacymru.ac.uk

  Gwobr BrynuRichard aRosemaryWakelinSul 4 Tachwedd-Sul 9 RhagfyrBob blwyddyn, dyfernir ywobr hon i artist Cymreig achaiff ei waith ei brynu argyfer Casgliad Parhaol OrielGelf Glynn Vivian. Gan fodyr Oriel ar gau ar hyn o brydar gyfer gwaith ailwampio,cynhelir y digwyddiad eleniyn yr Amgueddfa.

  Llong GanoloesolCasnewydd Sadwrn 17 Tachwedd-Sul 16 Rhagfyr

  Cafodd llong Casnewydd,sydd 100 mlynedd yn hynnar Mary Rose, eidarganfod wrth adeiladutheatr Riverside ar lannaurWysg yng Nghasnewydd.Bydd yr arddangosfadeithiol hon yn adroddhanes y llong ai darganfod.

  ArddangosfaNadoligaidd YsgolPen-y-brynSadwrn 24 Tachwedd-Sul 6 IonawrGolygfa o stryd Fictoraiddyn llawn pypedau arbennigsyn canu carolau.Adeiladwyd gan ddisgyblionYsgol Pen-y-bryn.

  Treilliwch ynLlawen! CasgliadMolysgiaid JeffreysSadwrn 15 Rhagfyr-Sul 7 Ebrill

  John Gwyn Jeffreys,cyfreithiwr o Abertawe, oeddun o naturiaethwyr mwyafamlwg y 19eg ganrif. Maeei waith ymchwil i folysgiaidPrydain ai gasgliad helaeth ogregyn yn sail hyd heddiw iwaith gwyddonwyr yn ymaes. Dysgwch am ei fywydai waith yn yr arddangosfahon gan Adran FioamrywiaethAmgueddfa Cymru.

  Gwledd y Gaeafar y GlannauGwener 16 Tachwedd-Sul 6 IonawrMaer Wledd yn l! Byddsglefrio i ar lawr sglefrioAdmiral, Olwyn FawrChiquitos, bwyd Nadoligaiddac Ogof Sin Corn. Rhan oNadolig Abertawe. (01792) 637300www.nadoligabertawe.com

  3

  ArddangosfeyddBob

  dydd10am-5pm

  Chwiliwch am y bathodynyma fydd yn dangos holl ddigwyddiadauAnimeiddio Cymru.

 • Sadwrn 3 Tachwedd

  Gwneud a Thrwsio:Cadwn Gynnesdros y GaeafDewch i greu gorchuddpotel dwr poeth o hensiwmperi gwlanog, arhimynnau drafft o henddarnau o ffabrig.

  Darperir deunyddiau, 5 ypen (archebwch o Llun 8Hydref)

  1.30pm

  Sadwrn 3 a Sul 4 Tachwedd

  Animeiddio Fesul Ffrm Defnyddio'n Cyrff Defnyddion cyrff a thynnulluniau er mwyn creuanimeiddiad fesul ffrm byr.

  11.30am a 2.30pm

  Sadwrn 3 a Sul 4 Tachwedd

  AddurniadauDiwali Galwch draw i greu addurnhardd ar gyfer eich ty iddathlu Diwali gwylHindwaidd y Golau.

  12pm-3pm

  Sadwrn 10 Tachwedd

  GwyddoniaethStryd:Caleidosgopau

  Dewch i greu eichcaleidosgop eich hun fyddyn creu gwahanol batrymaulliwgar wrth i chi ei droi.

  12.30pm a 2.30pm

  Sadwrn 10 Tachwedd

  Taith Iaith:Taith y Dysgwyr Ffordd wych o ychwanegugeiriau newydd at eich geirfaa magu hyder wrth sgwrsio.Paned am ddim i ddilyn.

  10.30am

  Sadwrn 10 Tachwedd

  Alawon ein GwladYmunwch r cerddor HelenAdam am sesiwn gyfeillgarac anffurfiol o ddysgu achwarae alawon Cymreigtraddodiadol.

  2pm-3.30pm

  Sadwrn 10 Tachwedd

  Y Wasg ArgraffuDewch i roi tro ar greucardiau Nadolig ganddefnyddio ein gwasgargraffu or 19eg ganrif. 10.30am a 2pm

  Sul 11 Tachwedd

  Ffilmiau Misol yn yrAmgueddfaUnder Milk Wood (U 1992)

  Animeiddiad hyfryd gydaRichard Burton yn adrodd ystori. Dyma hanes diwrnodmewn pentref pysgota bachyng Nghymru.

  2.30pm

  Sul 11 Tachwedd

  Cyfarfod rCynhyrchydd: Under Milk WoodYmunwch r cynhyrchyddRobin Lyons fydd yn rhannuei brofiad o greu fersiwn 50-munud wedii hanimeiddio oglasur Dylan Thomas.

  2.30pm

  Tachwedd

  4 Amgueddfa Genedlaethol y Glannau www.amgueddfacymru.ac.uk (029) 2057 3600

  Oed 8+

  Oed 8+

  Oed7-12

 • Sadwrn 17 Tachwedd

  Bywyd ar y FfinSgwrs gan yr Athro DavidHowell, Prifysgol Abertawe,am ryfeloedd tiroedd CeltaiddPrydain y 19eg ganrif.

  11am

  Sadwrn 17 Tachwedd

  Ffair Hanes Teulua Hanes LleolCyfle i holi i gymdeithasau asefydliadau am hanes eichteulu neu hanes lleol, neueich ysbrydoli i fentro ir maes.

  10am-4pm

  Sadwrn 17 a Sul 18 Tachwedd

  Animeiddio Fesul Ffrm Defnyddio ClaiCyfle i greu eich cymeriadcartwn eich hun o glai ai animeiddio ganddefnyddior un dull Wallace and Gromit.

  11.30am a 2.30pm

  Sadwrn 24 a Sul 25 Tachwedd

  Ffair Werdd Syniadau, cyngor acanrhegion ar gyfer dathluNadolig gwirioneddol wyrdd.

  10am-4pm

  Gwener 30 Tachwedd-Sul 2 Rhagfyr

  Ffair WydrNadoligaiddO addurniadau bach i weithiaumwy, dyma ystod eang owaith gwydr a ddyluniwydgan fyfyrwyr Ysgol GwydrPensaernol Cymru, PrifysgolFetropolitan Abertawe.

  10am-4pm

  Gwener 30 Tachwedd

  Plantos yGlannau:CartwnauChwarae a dysgu thematig argyfer plant dan 5 oed.

  10.30am-12.30pm a1.30pm-3.30pm

  Gwener 30 Tachwedd

  Noson Blasu GwinGwinoedd Languedoc-Rousillon, cerddoriaeth o'rardal a mapiau.

  10/8 gostyngiadau

  7pm

  Am ddim Teuluoedd Oedolion Ymarferol Sgwrs Rhaid archebu lle Animeiddio 5

  Oed 7+

  Cofiwch hefyd

  archebu eich

  Parti Nadolig yn yr

  Amgueddfa o 18 y pen

  Ffoniwch (029) 2057 3600

  am fanylion

 • Sadwrn 1 Rhagfyr

  Gwneud a Thrwsio:Gwydrau dalCannwyllNadoligaiddDathlur Nadolig trwyaddurno gwydrau i ddalcanhwyllau bach.

  Darperir deunyddiau, 5 ypen (archebwch o Llun 5Tachwedd)

  1.30pm

  Sadwrn 1 Rhagfyr

  GweithdyGleiniau FfeltYmunwch staff AmgueddfaWln Cymru i greu gleiniauffelt hardd ar gyfer breichled,mwclis neu addurn Nadolig.

  11am (oedolion)2pm (teuluoedd, oed 8+)

  Sul 2 Rhagfyr

  Ffilm Nadoligaidd The GoldenCompass (PG, 2007)Mewn bydysawd cyfochrog,mae Lyra Belacqua aichyfaill, arth wen fawreddog,ar daith ir Gogledd pell iachub ei ffrind gorau.

  2pm

  Sadwrn 8 Rhagfyr

  Taith Iaith: Taith y Dysgwyr Ffordd wych o ychwanegugeiriau newydd at eich geirfaa magu hyder wrth sgwrsio.Paned am ddim i ddilyn.

  10.30am

  Sadwrn 8 Rhagfyr

  Diwrnod o Hwylyr Wyl Dewch i gael eich syfrdanugan arth wen animatronigmaint llawn ai chyfaill Inuito Begwn y Gogledd. Byddcrefftau i blant, carolau ogwmpas y goeden acymweliad gan Sin Corn.

  11.30am-4pm

  Sadwrn 8 Rhagfyr

  GwyddoniaethStryd: Hwyl yr Wyl Golwg newydd ar rai onhoff bethau am y Nadoligtrwy lygaid gwyddonol.

  12pm-3.30pm

  Sadwrn 8 Rhagfyr

  Anelu am y SrYmunwch r awdurAndrew Lound am gipolwgar y posibiliadau newyddym maes teithior gofod.

  2pm

  Sul 9 Rhagfyr

  Cardiau Nadolig 3DCreu cerdyn Nadolig 3D.

  12pm-3pm

  Sul 9 Rhagfyr

  Carolau ClychauLlawGwedd newydd ar garolautraddodiadol gyda grwp 44Cenawon Sgowtiaid y Sgeti.

  1.15pm

  Oed 7-12

  Rhagfyr

  6 Amgueddfa Genedlaethol y Glannau www.amgueddfacymru.ac.uk (029) 2057 3600

 • Sul 9 Rhagfyr

  Ffilm Nadoligaidd Nadolig Plentyn yngNghymru (U 2009)

  Cyfle i ddianc rhag bwrlwmyr wyl a gwylio clasurhyfryd Dylan Thomas gydachyflwyniad gan MichaelJeffrey, cynhyrchydd y ffilmac enillydd gwobrau BAFTA.

  2pm (Saesneg) 3pm (Cymraeg)

  Sul 9 Rhagfyr

  Cyfarfod rCynhyrchyddNadolig Plentynyng NghymruDewch i gwrdd rcynhyrchydd sydd wediennill gwobr BAFTA, MichaelJeffrey, o gwmni BraveNew World Productions iglywed am greur ffilm orgolygfeydd agoriadol ardraeth Abertawe irseremonau gwobrwyo.2pm

  Llun 10 Rhagfyr

  Parti Nadolig irPlantos Straeon gyda Santa, crefftau,canu yn Gymraeg acymweliad gan gorachod hud.

  10.30am-12.30pm

  Mawrth 11 Rhagfyr

  O Dawel Nos iDechnoleg HeddiwYmunwch ni i glywedhanes hudolus technoleg aiheffaith syfrdanol ar einffyrdd o greu synau, eurecordio au newid.Archebwch eich lle ar

  http://itwalesbcsxmaslecture.eventbrite.com

  7pm

  Iau 13 Rhagfyr

  Noson Gwis Nadoligaiddyr AmgueddfaDewch at eich gilydd igystadlu yn y rowndiaucerddoriaeth, lluniau,gwybodaeth gyffredinol,gwrthrych cudd a hyd ynoed rownd arogli!

  Tocynnau: 3.50 ymlaenllaw, 5 ar y noson (gangynnwys gwydraid o win ygaeaf a danteithion). Byddbar (rhaid talu