Aminy - .anilina stabilizowana poprzez nak‚adanie z pier›cieniem jon aniliniowy nie ma stabilizacji

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Aminy - .anilina stabilizowana poprzez nak‚adanie z pier›cieniem jon aniliniowy nie ma...

 • Slajd 1

  Aminy

  chlorofil

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  Slajd 2

  amoniak trietyloamina

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________

 • Slajd 3

  Wypadkowymomentdipolowy

  1 lub 2 aminy:donory lub

  akceptory wizania wodorowego

  3 aminy:mog by wycznie

  akceptorami wizania wodorowego

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  Slajd 4

  Nazewnictwo amin

  Klasyfikacja amin 11, , 22 lublub 33 aminaminyy: pochodne amoniaku, w ktrych

  1, 2 lub 3 atomy wodoru zastpione zostay grupami alkilowymi lub arylowymi

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________

 • Slajd 5

  44 aminaminyy: jon, w ktrym atom azotu poczony jest z czterema atomami wgla i obdarzony jest adunkiem dodatnim

  +CH3

  CH3

  CH3 - N-CH3Br-

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  Slajd 6

  aminaminyy alialifatycznefatyczne : aminy, w ktrych atom azotu poczony jest tylko z atomami wgla grup alifatycznych

  aminaminyy aromataromatyczneyczne : aminy, w ktrych atom azotu poczony jest z jedn lub wiksz iloci grup aromatycznych

  CH3

  CH3

  CH3 -NH2 CH3 -N

  N-H CH2 - N-CH3

  CH3 CH3NH2

  metyloamina

  trimetyloamina

  anilina N-metyloanilina N,N-dimetylobenzyloamina

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________

 • Slajd 7

  aminaminyy heterocyheterocyklicznekliczne : aminy, w ktrych atom azotu jest jednym z atomw piercienia

  PyrrolePiperidine Pyrrolidine Pyridine(heterocyclic

  aliphatic amines)(heterocyclic

  aromatic amines)

  NN N NHH H

  Piperydyna Pirolidyna(heterocykliczne aminy

  alifatyczne)

  Pirol Pirydyna (heterocykliczne

  aminy aromatyczne)

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  Slajd 8

  (R)-etylometyloamina (S)-etylometyloaminastan przejciowy

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________

 • Slajd 9

  (S)-2-butyloamina (R)-2-butyloamina

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  Slajd 10

  Reakcje amin jako nukleofila

  Reakcje amin jako zasady

  nukleofil elektrofil

  zasada kwas

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________

 • Slajd 11

  sabsza zasada

  mocniejsza zasada

  stabilizowana przez grup alkilow

  Zasadowo amin

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  Slajd 12

  anilinastabilizowana poprzez

  nakadanie z piercieniem

  jon aniliniowynie ma stabilizacji

  amina alifatyczna

  amina aromatyczna

  efektnakadania mniej

  zasadowa

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________

 • Slajd 13

  Reakcje amin

  Alkilowanie

  amina 1 halogenek 1 sl aminy 2

  amina 2

  sl aminy 3amina 2

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  Slajd 14

  Acylowanie

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________

 • Slajd 15

  S