of 156/156
Arxius de Miscel·lània Zoològica, 6(2008): 1–156 Els exemplars tipus de les col·leccions malacològiques del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del Museu Valencià d'Història Natural Alberto Martínez–Ortí Museu Valencià d'Història Natural i Departament de Zoologia, Facultat de Ciències Biològiques, Universitat de València Francesc Uribe Museu de Ciències Naturals de Barcelona El © [2008] de l’article pertany a l’autor o autors; aquests autoritzen la revista Arxius de Miscel·lània Zoològica per publicar l’article sota la llicència de Creative Commons Reconeixement 3.0 que permet un ús no restringit, la distribució i reproducció en qualsevol mitjà, sempre i quan s’esmentin els autors i la revista AMZ.

AMZ vol 6 (2008): pp 1-156 (in Catalan)

 • View
  223

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Martínez-Ortí, A., Uribe, F., 2008. Els exemplars tipus de les col·leccions malacològiques del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del Museu Valencià d'Història Natural. Arxius de Miscel·lània Zoològica, 6: 1-156 (In Catalan).

Text of AMZ vol 6 (2008): pp 1-156 (in Catalan)

 • MartnezOrt & UribeArxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  1

  Els exemplars tipus de les colleccions malacolgiques

  del Museu de Cincies Naturals de Barcelona i del Museu Valenci

  d'Histria Natural

  Alberto MartnezOrt Museu Valenci d'Histria Natural

  i Departament de Zoologia, Facultat de Cincies Biolgiques,Universitat de Valncia

  Francesc UribeMuseu de Cincies Naturals de Barcelona

  El [2008] de larticle pertany a lautor o autors; aquests autoritzen la revista Arxius de Miscellnia Zoolgica per publicar larticle sota la llicncia de Creative Commons Reconeixement 3.0 que permet un s no restringit, la distribuci i reproducci en qualsevol mitj, sempre i quan sesmentin els autors i la revista AMZ.

 • 2A. MartnezOrt & F. UribeArxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Els exemplars tipus de les colleccions malacolgiques del Museu de CinciesNaturals de Barcelona i del Museu Valenci dHistria NaturalArxius de Miscellnia Zoolgica, vol. 6(2008): 1156

  A. MartnezOrt & F. Uribe

  Editat pel Museu de Cincies Naturals de Barcelona i el Museu Valenci dHistriaNatural

  Any de ledici electrnica: 2008

  Autoedici i maquetaci: Montse FerrerAssessorament lingstic: Jordi Curell i Carolyn Newey

 • A. MartnezOrt & F. UribeArxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  3

  ndex

  Prleg .......................................................................................................................... 4

  Presentaci ................................................................................................................ 5

  Referncies ................................................................................................................ 7

  Museu de Cincies Naturals de Barcelona ........................................................... 8

  Museu Valenci d'Histria Natural ................................................................. 10

  ndex del catleg de tipus ......................................................................................... 12Catleg de tipus ........................................................................................................ 16

  Agraments ..................................................................................................... 152

  ndex nomenclatural ...................................................................................... 153

 • 4A. MartnezOrt & F. UribeArxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Prleg

  Amb gran plaer accepto la invitaci descriure unes paraules dintroducci a aquestcatleg despcimens tipus del Museu de Cincies Naturals de Barcelona i delMuseu Valenci dHistria Natural.

  Aquests espcimens sn els tresors ms valuosos dels museus dhistrianatural. Els tipus sn el complement indispensable al sistema desenvolupat perLinn i constitueixen la base del sistema de nomenclatura zoolgica. Sense unferm fonament com el proporcionat pels tipus, els noms de les nostres espciesquedarien flotant i la comunicaci cientfica internacional entre bilegs seria moltms difcil. Per a la nomenclatura zoolgica el llat, o un derivat seu no sempreadmirable des del punt de vista lingstic, s encara el llenguatge de la cincia.

  Els dos museus han destar orgullosos de publicar aquest catleg perqu malgratla importncia daquestes dades, moltes colleccions institucionals equiparables nodisposen de catlegs de tipus. Una vegada ms, concloc que la malacologia estflorint a Espanya. Una obra com aquesta no hagus estat possible fa unes dcades,simplement perqu ning no semblava interessat a ferla. Aix ha canviat completamenti duna manera molt positiva. Felicito Alberto MartnezOrt i Francesc Uribe i desitjoque aquesta revisi sigui consultada per molts malaclegs per contribuir a una millorcomprensi del meravells mn dels molluscs.

  Dr. Edmund GittenbergerProfessor de Sistemtica Zoolgica, Universitat de Leiden

 • 5A. MartnezOrt & F. UribeArxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Presentaci

  Publicar catlegs dexemplars tipus s una recomanaci de la Comissi Internacio-nal de Nomenclatura Zoolgica, per en el nostre cas la publicaci del presentcatleg ha estat abans de tot la conseqncia prctica dassumir un sentit deresponsabilitat respecte a les colleccions dels nostres museus.

  Quan la feina histrica i recent de tants investigadors sha tradut en la confianade dipositar espcimens tipus en aquests centres no es pot defugir lobligaci, nitampoc linters, de publicar de la manera ms prctica possible la informacireferida als "tipus". Des de temps enrere hem invertit una part important de la nostradedicaci professional a localitzar a les colleccions dels nostres museus els possiblesespcimens tipus i a confrontar-los amb les publicacions descriptives corresponents(MartnezOrt & Robles, 1996; MartnezOrt, 1999, 2001; MartnezOrt et al., 2004).La possibilitat de publicar conjuntament el catleg de tipus de les dues institucions,Museu de Cincies Naturals de Barcelona i Museu Valenci dHistria Natural, haservit dimpuls final perqu les iniciatives dels dos museus cristallitzessin.

  Coneixem poques experincies de catlegs conjunts com el present, en el qual dosmuseus shan posat dacord sobre com presentar en una mateixa obra la documentacitil per a una millor consulta dels exemplars tipus de les dues institucions per part dela comunitat cientfica. A la vista de la bona sintonia experimentada entre els respon-sables de colleccions en el curs de lelaboraci daquest catleg, creiem que elsimple sentit com, posat en com, permet crear oportunitats per agregar informacien benefici dels consultors.

  Hi ha una tendncia cada cop ms establerta en les esferes de comunicacicontempornies que impulsa a concentrar fonts dinformaci, en contra de ladispersi fruit degoismes personals o institucionals. Laliana entre dos museusper publicar un catleg conjunt de colleccions, en aquest cas despcimens tipus,ns un modest per decidit exemple. Es tracta dun valor afegit a la simpleexposici de detalls prpia dun catleg de tipus.

  Una breu ressenya histrica de les colleccions de molluscs de cadascun delsdos museus enllaa directament amb els textos destinats a documentar els tipus.El projecte de publicaci del catleg de tipus tamb ha servit per mobilitzar lintersdinvestigadors daltres mbits aliens en principi a la malacologia. Aix doncs, enscongratulem que ja estigui a punt de publicarse un estudi sobre la histria de lamalacologia catalana fins a la fi del segle XIX (GmezAlba, en premsa).

  El pragmatisme que ha inspirat aquest catleg es tradueix en la seva estructuraformal. Per a cada espcie o subespcie representada als nostres museus enforma despcimens tipus, el consultor trobar la informaci segent:

  y Jerarquia taxonmica fins al nivell de famlia. Les referncies generalsque shan considerat per indicar la taxonomia major sn bsicament elProjecte Fauna Europaea () i lobra compiladaper K. C. Vaught A Classification of the Living Mollusca, publicada perAmerican Malacologists, Inc. lany 1989.y Nom cientfic original, autor i any de publicaci.y Referncia bibliogrfica completa de la publicaci, on es descriu el nou txon.

 • 6A. MartnezOrt & F. UribeArxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Aix mateix, quan cal i s possible, sindiquen la pgina i les lmines o figuresque es refereixen al txon descrit. Aquesta informaci resulta ms convenientquan la descripci est immersa en un text ms ampli.y Transcripci de la localitat tipus original, tal com apareix en el document

  anterior, amb comentaris pertinents per actualitzar o complementar latoponmia i indicar la categoria administrativa de municipis, comarquesi provncies a fi de facilitar la ubicaci en mapes.y Material tipus custodiat als dos museus, amb indicaci del rang tipolgic,

  el nmero de registre, la procedncia geogrfica quan cal indicar-la, elnombre i la condici dels espcimens i, finalment, la collecci si elsespcimens formaven part dalguna abans dingressar al museu. Elsacrnims emprats sn MZB per a les colleccions de Zoologia del Museude Cincies Naturals de Barcelona i MVHN per al Museu ValencidHistria Natural..y Material tipus existent en altres centres.y Estatus taxonmic actual.y Referncia bibliogrfica completa de les publicacions on es revisa el

  txon. Aix mateix, quan cal, sindica la pgina on es refereix la revisidel txon descrit. Quan lactualitzaci es planteja per primera vegada enel present catleg sindiquen els arguments considerats.y Observacions sobre actes nomenclaturals i altres mbits dinters per al

  consultor.y Una breu galeria dimatges.

  s intenci expressa que per a cada txon tractat es compongui una pginasencera amb tota la informaci necessria explcita i visible, sense codis queremetin a taules o llistes externes. Lordenaci estrictament alfabtica dels nomsde txons originals obeeix al desig de facilitar-ne al mxim la localitzaci en el text.

  Del present catleg, que es publica en format electrnic, se nhan facilitat cpiesexactes (de conformitat amb el Codi Internacional de Nomenclatura Zoolgica,article 8.6) a les biblioteques dels centres i institucions segents:

  Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden Real Sociedad Espaola de Historia Natural, Madrid Universitat Autnoma de Barcelona Universitat de Barcelona Universitat de Valncia

  Tamb se nha enviat una cpia al Zoological Record, publicat per BIOSIS UK(segons indica la recomanaci 8A del CINZ).

 • 7A. MartnezOrt & F. UribeArxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Referncies

  GmezAlba, J., en premsa. Historia de la malacologia catalana (siglos XVIIIXIX).Monografies del Museu de Cincies Naturals.

  MartnezOrt, A. & Robles, F., 1996. Sobre los ejemplares tipo de algunos gasterpodosterrestres valencianos. Libro de resmenes: 7677 (D. Moreno, Ed.). XI CongresoNacional de Malacologa.

  MartnezOrt, A., 1999. Moluscos terrestres testceos de la Comunidad Valenciana.Tesi doctoral (indita), Universitat de Valncia. 743 pp.+ 31 lm.

  MartnezOrt, A., 2001. The mollusc type specimens preliminary study of the MuseuValenci dHistria Natural (Valencia, Spain): 209 (L. von SalviniPlawen, J. Voltzow,H. Sattmann & G. Steiner, Eds.). World Congress of Malacology, Viena.

  MartnezOrt, A., Uribe, F. & Nebot, J., 2004. Preliminary study of the type specimensof the malacological collections deposited in the Museu de Zoologia de Barcelona(Spain). In: Molluscan Megadiversity: Sea, land and freshwater: 9697. WorldCongress of Malacology, Perth, Western Australia.

 • 8A. MartnezOrt & F. UribeArxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Museu de Cincies Naturals de Barcelona

  Lany 1881 es va obrir al pblic a Barcelona lanomenat Museu Martorell. Ladonaci feta a lAjuntament de la ciutat per part dels germans Francesc i ManuelMartorell i Pea incloa un ampli contingent de colleccions dhistria natural,arqueologia i etnologia, a ms duna suma de diners que es va invertir en laconstrucci del primer edifici de Barcelona dissenyat per complir la funci demuseu.

  Entre els fons aportats destaca la collecci malacolgica reunida per FrancescMartorell i Pea, amb una mplia varietat de txons dorigen geogrfic molt divers.Des de llavors, noves donacions i recolleccions han perms constituir un fons demostres de molluscs que actualment excedeix els 100.000 registres. Hi ha nomsimportants de la malacologia associats al museu. Per la seva significaci institucionaldestaca Artur Bofill i Poch (18461929) el paper del qual com a director iinvestigador ha deixat una profunda empremta al museu. Juntament amb Bofill, unaltre gran investigador en biologia de molluscs va dedicar un perode de la sevaactiva vida professional al museu. Es tracta de Fritz Haas (18861969), especia-lista en molluscs del Museu Senckenberg de Frankfurt. Atrapat casualment alsPirineus per les circumstncies de la Primera Guerra Mundial, Fritz Haas vaestablir relacions fructferes amb el museu de Barcelona i, juntament amb Bofill iPoch, s considerat fundador de lescola catalana de malacologia.

  Fruit de la collaboraci entre els dos estudiosos s lobra de Haas (1929) Faunamalacolgica terrestre y de agua dulce de Catalua, publicada pel mateix museu.Tot i que en aquest centre es conserva la collecci dArtur Bofill i Poch, en canvies custodien molt poques mostres de Haas.

  En la voluminosa srie destudis dedicats a les valls pirinenques va collaboraramb Bofill i Haas un tercer espasa de la malacologia a Catalunya, Joan BaptistadAguilarAmat (18821936), mastozoleg i malacleg, conservador i tamb direc-tor del museu. La recollecci de molluscs feta per AguilarAmat es conserva almuseu per testimoniar el seu valor com a naturalista de camp i de la seva perciaal laboratori. Una part molt rellevant dels exemplars tipus que es descriuen acontinuaci i que formen part del fons del Museu de Cincies Naturals deBarcelona sn evidncies del treball taxonmic de Bofill i dAguilarAmat.

  Altres colleccions notables que han estat dipositades al centre provenen depersonalitats que han tingut significaci en la histria de les cincies naturals aCatalunya: Chia, Maluquer i Nicolau, Serradell, Torres Mnguez, entre daltres.

  Posteriorment, malaclegs de la talla de Carlos Altimira (19181983) o MiquelBech (19192006) han contribut a lestudi de la malacofauna catalana i la sevavinculaci al museu ha estat altament beneficiosa per al coneixement cientfic deles colleccions del centre.

  Un punt i a part mereix Llus Gasull (19181982), la copiosa obra cientfica delqual sobre els molluscs de les Balears i la Comunitat Valenciana es va materialitzaren una abundant i molt ben documentada collecci, aix com en una completabiblioteca malacolgica que noms podria estar a labast de persones tan entusiastesi tan cultes com Llus Gasull. El patrimoni complet del malacleg Gasull, la

 • 9A. MartnezOrt & F. UribeArxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  collecci i la biblioteca, es conserva al museu. Bofill, AguilarAmat i Gasull componenel nucli principal dautors de descripci de nous txons, dels quals el museu disposadexemplars tipus com a conseqncia de la cessi de les seves colleccions alcentre.

  En temps ms recents, Edmund Gittenberger va estudiar part de la collecci delmuseu que va donar com a resultat algunes publicacions (1973) el valor taxonmicde les quals en la descripci o revisi de txons queda ressaltat en el presentcatleg. Ja actualment, Alberto MartnezOrt (des de 1995) ha anat publicant unasrie darticles de revisi taxonmica basats sovint en exemplars de la colleccidel museu.

 • 10

  A. MartnezOrt & F. UribeArxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Museu Valenci d'Histria Natural

  El Museu Valenci dHistria Natural va obrir les portes al pblic al mes dedesembre de lany 1984 i originriament va rebre el nom de Museu del MediAmbient. Ledifici i el manteniment van anar a crrec de les institucions localsvalencianes, tant de lAjuntament de la ciutat de Valncia com de la DiputaciProvincial de Valncia. Avui dia el Govern valenci, a travs de diferentsdepartaments de la Generalitat Valenciana, tamb participa en el seu funcionament.

  Des dels inicis, el Museu Valenci dHistria Natural va reunir dues importantscolleccions de naturalistes valencians que van constituir el gros dels seus fons.Duna banda, la collecci malacolgica Siro de Fez i, de laltra, la colleccientomolgica Torres Sala.

  La collecci malacolgica Siro de Fez s fruit de diverses dcades de minucistreball i recopilaci de nombroses mostres de molluscs darreu del mn, tantdespcies aqutiques, marines i daigua dola, com de terrestres. Siro de Fezmantenia una estreta relaci amb malaclegs de tots els continents, la qual cosali va permetre reunir una vasta collecci de ms de 80.000 exemplars pertanyentsa unes 3.500 espcies de tota la varietat de classes que constitueixen el flum delsmolluscs. Desprs de la mort de Siro de Fez, el 1967, la seva vdua Rosa Pujol iels seus fills van mostrar el propsit de donar la collecci al Patronat Valenci deCincies Naturals, avui Patronat Valenci de Zoologia Ignacio Docavo. Com allegat cientfic, Siro de Fez ens va deixar una obra pionera en el seu temps,dedicada als molluscs ascoglossos i nudibranquis, una obra de ms de 325 pginesbellament illustrada on descriu tres nous txons per a la cincia, publicada el 1974desprs del seu trasps. A ms a ms, la seva producci cientfica va contribuir alconeixement de la malacologia de molluscs terrestres de diverses regions espanyolesd'on va descriure tres txons ms.

  Desprs de la mort, el 1974, de Juan de Torres Sala, i per voluntat testamentria,la seva important collecci dinsectes va ser atorgada a la ciutat de Valncia, i esva crear la Fundaci Entomolgica Torres Sala que t cura del seu manteniment.Aquesta rica collecci entomolgica est constituda per ms de 75.000 exemplarsdunes 6.500 espcies de totes les parts del mn. El meticuls i laboris treball deTorres Sala li va permetre obtenir aquesta important collecci, que no sols disposadespcies extiques sin especialment duna mplia representaci de coleptersde la Comunitat Valenciana, part dels quals van ser llegats per un altre prestigisentomleg valenci, Emilio Moroder. Per fortuna, i abans de morir, Juan de TorresSala va poder, grcies a les institucions valencianes, donar a conixer el seu llegatamb la publicaci del seu Catlogo de colepteros y lepidpteros de todo elmundo, que comprn dos volums amb ms de 450 pgines.

  Aquest prestigis patrimoni d'histria natural, procedent majoritriament de laComunitat Valenciana, va poder arribar als nostres dies grcies a linters i laperseverana de la Fundaci Entomolgica Torres Sala i del Patronat Valenci deCincies Naturals dirigits pel professor Ignacio Docavo Alberti. Sota la sevadirecci i gesti neix el Museu Valenci dHistria Natural a fi de promoure larecerca, la conservaci i leducaci en tots els camps vinculats a la histria natural

 • 11

  A. MartnezOrt & F. UribeArxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  i el medi ambient, amb especial inters per lmbit de la Comunitat Valenciana. En unapoca de dificultats econmiques, seguida per una altra de canvis, es va poder gestar,entre els anys setanta i el comenament dels vuitanta, la restauraci i ubicacidaquests valuosos fons a lactual edifici del Museu Valenci dHistria Natural, alpasseig de la Petxina de la ciutat de Valncia. Desprs de la inauguraci, el 1984, elpblic pot visitar sense interrupci aquests importants llegats naturalistes.

  Ms recentment, en la dcada dels noranta, les colleccions malacolgiquesdAlberto MartnezOrt i de Vicent Borred, la danllids dAntonio Prez Onteniente,la de diplurs dAlberto Sendra, les donacions fetes per aficionats a les cinciesnaturals valencians i collaboradors del museu, aix com els projectes de recercaen qu treballa lequip de recerca del centre, han perms augmentar el nombredexemplars i espcies dels diferents grups zoolgics dinvertebrats no artrpodesi incrementar considerablement els fons musestics.

 • 12

  A. MartnezOrt & F. UribeArxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  ndex del catleg de tipus

  AAbida cadica brauniopsis Altimira, 1963 16Abida secale brongersmai Gittenberger, 1973 17Abida secale cadiensis Gittenberger, 1973 18Abida secale elegantissima Gittenberger, 1973 19Abida secale meridionalis MartnezOrt, Gmez & Faci, 2004 20Amnicola globulus Bofill, 1909 21

  BBarcania (Barcania) chaligi Brandt, 1956 22Barcania (Barcania) kaltenbachi Brandt, 1956 23Barcania (Barcania) kaltenbachi barceensis Brandt, 1958 24Barcania (Barcania) kaltenbachi streyi Brandt, 1958 25Barcania (Barcania) klaptoczi gambettae Brandt, 1956 26Barcania (Barcania) klugi Brandt, 1956 27Barcania (Barcania) nizeli Brandt, 1956 28Barcania (Torbana) pabsti Brandt, 1956 29Bythinella batalleri Bofill, 1925 30Bythinella brevis persuturata Bofill, Haas & AguilarAmat, 1921 31Bythinella perilongata Altimira, 1958 32"Bythiospeum" gloriae Roln & MartnezOrt, 2003 33

  CCarinigera (Bathyclista) schuetti Brandt, 1962 34Cerion monaense Clench, 1951 35Cerion (Maynardia) pineria Dall, 1896 36Cerion (Umbonis) turnerae Clench & Aguayo, 1952 37Chondrina altimirai Gittenberger, 1973 38Chondrina calpica altenai Gittenberger, 1973 39Chondrina gasulli Gittenberger, 1973 40Chondrina klemmi Gittenberger, 1973 41Chondrina kobeltoides Gittenberger, 1973 42Chondropoma superbum Henderson & Simpson, 1902 43Cochlostoma bicostulatum Gofas, 1989 44Cochlostoma gigas Gofas & Backeljau, 1994 45Cochlostoma oscitans Gofas, 1989 46Cochlostoma (Apolloniana) susaense Brandt, 1958 47Cryptosaccus asturiensis Prieto & Puente, 1994 48

  DDeroceras roblesi Borred, 2003 49Doto susanae Fez, 1962 50

 • 13

  A. MartnezOrt & F. UribeArxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  GGigantomilax (Vitrinoides) benjaminus Borred & MartnezOrt, 2008 51 Granaria braunii marcusi Gittenberger & Ripken, 1993 52Gulella cacuminata Ortiz de Zrate & Ortiz de Zrate, 1955 53Gulella (Paucidentina) oloitae Ortiz de Zrate & Ortiz de Zrate, 1955 54Gulella (Costigulella) pooensis Ortiz de Zrate & Ortiz de Zrate, 1955 55

  HHatumia pseudogasulli Arrbola, Prieto, Puente & Ruiz, 2006 56Helicella (Candidula) camporroblensis Fez, 1944 57Helicella (Xeroplexa) claudinae Gasull, 1963 58Helicella (Xeroplexa) cuerdai Gasull, 1963 59Helicella frater ferreri Jaeckel, 1952 60Helicella (Xeroplexa) frater muntaneri Gasull, 1963 61Helicella (Xeroplexa) frater pobrensis Gasull, 1963 62Helicella (Xerotricha) mariae Gasull, 1972 63Helicella (Candidula) najerensis Ortiz de Zrate, 1950 64Helicella (Xeroplexa) ortizi Gasull, 1963 65Helicella (Xeroplexa) ortizi calderensis Gasull, 1963 66Helicella (Xerotricha) parabarcinensis Ortiz de Zrate, 1946 67Helicella (Candidula) rocandioi Ortiz de Zrate, 1950 68Helicigona (Chilostoma) desmoulinsi bechi Altimira, 1959 69Helicopsis conspurcata gradata AguilarAmat, 1933 70Helix aguilari Fez, 1947 71Helix beckeri Kobelt, 1900 72Helix (Candidula) caroli scopulicola Bofill & AguilarAmat, 1924 73Helix desmoulinsi var. atricha Bofill, 1915 74Helix jeschaui Ortiz de Zrate, 1949 76Helix montserratensis var. betulonensis Bofill, 1879 77Helix montsicciana Bofill, 1890 78Helix pallaresica Fagot, 1886 79Helix (Archelix?) pythiusensis Bofill & AguilarAmat, 1924 80 Helix ripacurcica Bofill, 1886 81Helix salvanae Fagot, 1886 82Helix zapateri Hidalgo, 1870 83Hermoea carminis Fez, 1962 84

  IIberellus minoricensis palumbariae AguilarAmat, 1933 85Iberus gualtieranus mariae Cobos, 1979 86Iberus gualtieranus ornatissimus Cobos, 1979 87Iberus rositai Fez, 1950 88

 • 14

  A. MartnezOrt & F. UribeArxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  MMoitessieria olleri Altimira, 1960 89Montenegrina (Beieriella) irmengandis Klemm, 1962 90

  NNenia subarcuata Bofill, 1897 91

  OOestophora (Suboestophora) jeresae Ortiz de Zrate, 1962 92Oestophora (Suboestophora) kuiperi Gasull, 1966 93Oestophora lusitanica tarraconensis AguilarAmat, 1935 94Orcula (Sphyradium) connollyi Brandt, 1956 95Orcula (Sphyradium) doliolum klemmi Altimira, 1959 96Orcula (Orculella) klemmi Brandt, 1958 97Orcula (Orculella) marmarica Brandt, 1958 98Orcula (Orculella) mayi Brandt, 1956 99Orcula (Sphyradium) pabsti Brandt, 1956 100Oxychilus (Eopolita) forcati forcati Brandt, 1958 101Oxychilus mercadali Gasull, 1969 102

  PParamastus edentatus zilchi Brandt, 1958 103Plentuisa vendia Puente & Prieto, 1992 104Pomatias bolosianum Salva, 1888 105Pomatias organiacus Fagot, 1905 106Pseudamnicola gasulli Boeters, 1981 107Pseudamnicola lagari Altimira, 1960 108Ptychotrema (Ennea) malaboensis Ortiz de Zrate & Ortiz de Zrate, 1955 109Pupa angulata Fagot, 1888 111Pupa aragonica Fagot, 1888 112 Pupa bofilli Fagot, 1884 113Pupa (Torquilla) cadica Westerlund, 1902 114Pupa catalonica Bofill, 1886 115Pupa crassata Bofill, 1888 116 Pupa dertosensis Bofill, 1886 117Pupa freseriana Bofill, 1890 118Pupa ilerdensis Fagot, 1888 119Pupa leptochilus var. microchilus Bofill, 1909 120Pupa lilietensis Bofill, 1886 121Pupa longini Fagot, 1906 122Pupa microdon Westerlund, 1887 123Pupa montserratica Fagot, 1884 124Pupa montsicciana Bofill, 1890 125Pupa penchinatiana var. sexplicata Bofill, 1886 126Pupa perlonga Bofill, 1890 127

 • 15

  A. MartnezOrt & F. UribeArxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Pupa phthysica Bofill, 1890 128Pupa pulchella Bofill, 1886 129Pupa saltus Fagot, 1888 130Pupa tarraconensis Fagot, 1888 131Pupa (Torquilla) tuxensis Westerlund, 1902 132Pyrenaearia poncebensis Ortiz de Zrate, 1956 133

  S"Sardopaladilhia" buccina Roln & MartnezOrt, 2003 134"Sardopaladilhia" distorta Roln & MartnezOrt, 2003 135Sardopaladilhia marianae Roln & MartnezOrt, 2003 136"Sardopaladilhia" subdistorta Roln & MartnezOrt, 2003 137Scutalus (Scutalus) chiletensis Weyrauch, 1967 138Sonorella neglecta Gregg, 1951 139Suboestophora ebria Corbella i Alonso, 2004 140

  TTrochoidea (Xerocrassa) forcati Brandt, 1959 141Trochoidea (Xerocrassa) llopisi Gasull, 1981 142Trochoidea (Xerocrassa) roblesi MartnezOrt, 2000 143Trochoidea (Xeroptyca) serrulata ceres Brandt, 1959 144Trochoidea (Xeroptyca) serrulata jahamensis Brandt, 1959 145

  VValvata fezi Altimira, 1960 146Vitrea gasulli Riedel & Paul, 1977 147

  XXerocrassa edmundi MartnezOrt, 2006 148Xerocrassa prietoi muroensis Graack, 2005 149

  ZZilchiella grandiportus Weyrauch, 1957 150Zospeum bellesi Gittenberger, 1973 151

 • 16

  A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Pulmonata, Stylommatophora, Pupilloidea, ChondrinidaeAbida cadica brauniopsis Altimira, 1963Altimira, C., 1963. Notas malacolgicas. Miscelnea Zoolgica, 1(5): 1526. [p. 19,

  fig. 2ab].

  Localitat tipus: "...trayecto que de Tuxent se dirige a Gsol, o sea en las partesbajas de la sierra del Cad...".

  Aclariments toponmics: Tuixn [nucli de poblaci del municipi de Josa i Tuixn, AltUrgell], Gsol [municipi del Bergued].

  Material tipusParalectotips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 898545 ("Gsol"; 1 conquilla, antiga collecci Bofill).

  Material tipus existent en altres centresLectotip: Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, 54780.

  Estatus taxonmic actual: Abida secale brauniopsis (Altimira, 1963).Gittenberger, E., 1973. Beitrge zur kenntnis der Pupillacea III. Chondrininae.

  Zoologische Verhandelingen, 127: 1267. [p. 117, fig. 5455].

  MZB

  89

  8545

  MZB

  89

  8545

  MZB

  89

  8545

  10 m

  m

  10 m

  m

  10 m

  m

 • 17

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Pupilloidea, ChondrinidaeAbida secale brongersmai Gittenberger, 1973Gittenberger, E., 1973. Beitrge zur kenntnis der Pupillacea III. Chondrininae.

  Zoologische Verhandelingen, 127: 1267. [p. 115, figs. 4953].

  Localitat tipus: "Strasse nach Als, unterhalb Torres, rechts der Segre, stlich vonSeo de Urgel".

  Aclariments toponmics: entre Als [Als] i Torres [Torres dAls] [tots dos sn nuclisde poblaci del municipi dAls i Cerc, Alt Urgell], a la dreta del [riu] Segre, a lest dela Seu dUrgell, municipi de lAlt Urgell].

  Material tipusParatips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 898611("Entre Torres et Als, est de Seo de Urgel"; 2 conquilles).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, 54778.

  Paratips: Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden (106 paratips +2 genitlies + 3 rdules) + Natural History Museum, Londres, 197370 (2) +Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main, 228780(3) + collecci de Wit (50) + collecci Kuiper (5).

  MZB

  89

  8611

  10 m

  m

 • 18

  A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Pulmonata, Stylommatophora, Pupilloidea, ChondrinidaeAbida secale cadiensis Gittenberger, 1973Gittenberger, E., 1973. Beitrge zur kenntnis der Pupillacea III. Chondrininae.

  Zoologische Verhandelingen, 127: 1267. [p. 110, fig. 48].

  Localitat tipus: "Martinet, stlich von Seo de Urgel".

  Aclariments toponmics: Martinet [municipi de la Cerdanya], a lest de la SeudUrgell [municipi de lAlt Urgell].

  Material tipusParatips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 898601("Sierra del Cad, cumbre del Puig de la Canal Baredana" [canal Baridana, entre elsmunicipis de Cava i Josa i Tuixn, Alt Urgell]; 1 conquilla, antiga collecci Bofill) +MZB 898612 (loc. cit.; 1 conquilla, antiga collecci Bofill).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, 54782.

  Paratips: Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden (147 paratips) +Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main, 45175 (1) +Gteborgs Naturhistoriska Museum (7).

  MZB

  89

  8601

  MZB

  89

  8601

  MZB

  89

  8601

  10 m

  m

  10 m

  m

  10 m

  m

 • 19

  A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Pulmonata, Stylommatophora, Pupilloidea, ChondrinidaeAbida secale elegantissima Gittenberger, 1973Gittenberger, E., 1973. Beitrge zur kenntnis der Pupillacea III. Chondrininae.

  Zoologische Verhandelingen, 127: 1267. [p. 108, fig. 47].

  Localitat tipus: "Coll de Sta. Mara, Sierra de Finestras, westlich von Baolas".

  Aclariments toponmics: coll de Santa Maria de Finestres [nucli de poblaci delmunicipi de Sant Aniol de Finestres, la Garrotxa], serra de Finestres, a loest deBanyoles [municipi del Pla de lEstany].

  Material tipusHolotip: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 898608(conquilla, antiga collecci Gasull).

  Paratips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 898610(loc. tip.; 50 conquilles, antiga collecci Gasull).

  Material tipus existent en altres centresParatips: Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, 54959 (3 paratips).

  MZB

  89

  8608

  MZB

  89

  8610

  MZB

  89

  8608

  MZB

  89

  8608

  10 m

  m

  10 m

  m

  10 m

  m

  10 m

  m

 • 20

  A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Pulmonata, Stylommatophora, Pupilloidea, ChondrinidaeAbida secale meridionalis MartnezOrt, Gmez & Faci, 2004MartnezOrt, A., Gmez, B. & Faci, G., 2004. Descripcin de un molusco de la

  familia Chondrinidae (Gastropoda, Stylommatophora): Abida secale meridionalissubespec. nov. Boletn de la Real Sociedad Espaola de Historia Natural, 99(14): 6369.

  Localitat tipus: "Cantavieja: 4 km W (carretera comarcal 800P km 93,500) (Teruel)".

  Aclariments toponmics: Cantavieja [municipi de Terol].

  Material tipusHolotip: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 620A (conquilla).

  Paratips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 620B (loc. tip., 9 conquilles)+ Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 20010284 (loc. tip.,1 conquilla).

  Material tipus existent en altres centresParatips: Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, 82626 (1 conquilla)+ Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, 15.05/44259 (2 conquilles) +Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main (1 conquilla)+ collecci Faci (2 conquilles).

  MVH

  N 6

  20A

  MVH

  N 6

  20A

  MZB

  200

  102

  84

  MZB

  200

  102

  84

  MZB

  200

  102

  84

  10 m

  m

  10 m

  m

  10 m

  m

  H = 9,7 mm

 • 21

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Neotaenioglossa, Rissooidea, HydrobiidaeAmnicola globulus Bofill, 1909Bofill, A., 1909. El Noguera Ribagorzana "vallis clausa" malacolgicamente conside-

  rado. Actas y Memorias del Primer Congreso de Naturalistas Espaoles,Saragossa: 190206. [p. 205].

  Localitat tipus: "Font del Sot del Pinell, junto al Portellet del Montsech".

  Aclariments toponmics: Sot del Pinell [segons informa X. Terrado, probablementes tracta duna zona dhorta vena a la casa Horta del Pinell, avui desapareguda,a Girbeta (= Chiriveta), nucli de poblaci del municipi de Viacamp i Llitera, serradel Montsec, Osca].

  Material tipusLectotip: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 801589A(conquilla, antiga collecci Bofill).

  Paralectotips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 801589B (loc. tip., 31 conquilles, antiga collecci Bofill) + MZB 801628 (loc. tip.,266 conquilles, antiga collecci Bofill).

  Material tipus existent en altres centresParalectotips: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, 15.5/46546(9 paralectotips).

  Estatus taxonmic actual: Islamia globulus (Bofill, 1909).Arconada, B. & Ramos, M. A., 2006. Revision of the genus Islamia Radoman, 1973

  (Gastropoda, Caenogastropoda, Hydrobiidae), on the Iberian Peninsula anddescription of two new genera and three new species. Malacologia, 48(12): 77132. [p. 83, figs. 18, 19, 23, 25, 27].

  MZB

  80

  1589

  AM

  ZB 8

  015

  89B

  MZB

  80

  1589

  AM

  ZB 8

  015

  89B

 • 22

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Clausilioidea, Clausiliidae,AlopiinaeBarcania (Barcania) chaligi Brandt, 1956Brandt, R. A., 1956. Zur Clausiliidenfauna der Cyrenaika. Archiv fr Molluskenkunde,

  85(4/6): 121144. [p. 139, lm. 10, fig. 12, figs. 1213].

  Localitat tipus: "Linker Abhang des Oberlaufs vom Wadi el Chalig, 2 km . von Siretel Chreida (am km 16 der Via Balbia) Derna".

  Aclariments toponmics: A la vora esquerra del curs daigua de Wadi el Chalig[Wadi al Farigh ()], 2 km a loest de Siret el Chreida [regi de Cirenaica, Lbia].

  Material tipusParatips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 582 ("Wadi El Maalegh";5 conquilles, antiga collecci Brandt).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,154297.

  Paratips: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,SMF 155138 (5 paratips) + SMF 155139 (7) + collecci Brandt (250).

  MVH

  N 5

  82

  H = 7,1 mm

 • 23

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Clausilioidea, Clausiliidae,AlopiinaeBarcania (Barcania) kaltenbachi Brandt, 1956Brandt, R. A., 1956. Zur Clausiliidenfauna der Cyrenaika. Archiv fr Molluskenkunde,

  85(4/6): 121144. [p. 128, lm. 9, fig. 4; fig. 67].

  Localitat tipus: "Ruinen des rmischen Bades von Cyrene".

  Aclariments toponmics: Runes dun bany rom [regi de Cirenaica, Lbia].

  Material tipusParatips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 539 (loc. tip.; 9 conquilles,antiga collecci Brandt).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,154300.

  Paratips: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,155127 (7 paratips) + collecci Brandt C1758 (220 loc. tip.) + (22 daltreslocalitzacions).

  MVH

  N 5

  39

  H = 4,25 mm

 • 24

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Clausilioidea, Clausiliidae,AlopiinaeBarcania (Barcania) kaltenbachi barceensis Brandt, 1958Brandt, R. A., 1958. ber neue und wenig bekannte Binnenmollusken der Cyrenaika.

  Archiv fr Molluskenkunde, 87(1/3): 118. [p. 5, lm. 1, fig. 6].

  Localitat tipus: "Wadi el Gattara Barce (n. Sdstrasenpas)".

  Aclariments toponmics: Barce [= Al Marj, provncia dAl Jabal al Akhdar, regi deCirenaica, Lbia].

  Material tipusParatips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 612 ("Via Balbia, km 21 Barce"; 5 conquilles, antiga collecci Brandt).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,161143.

  Paratips: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,SMF 158197 (17 paratips) + SMF 158207 (8) + SMF 158209 (12) + SMF 155571(10) + SMF 158206 (6) + SMF 158203 (12) + SMF 158211 (12) + SMF 158200 (12)+ SMF 158213 (10) + collecci Brandt (250).

  MVH

  N 6

  12

  H = 4,0 mm

 • 25

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Clausilioidea, Clausiliidae,AlopiinaeBarcania (Barcania) kaltenbachi streyi Brandt, 1958Brandt, R. A., 1958. ber neue und wenig bekannte Binnenmollusken der Cyrenaika.

  Archiv fr Molluskenkunde, 87(1/3): 118. [p. 6, lm. 1, fig. 7].

  Localitat tipus: "Wadi Haddadir . Cyrene, dem westlichen Zuflus zum WadiSneides".

  Aclariments toponmics: [regi de Cirenaica, Lbia].

  Material tipusParatips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 611 (loc. tip., 3 conquilles,antiga collecci Brandt).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,161117.

  Paratips: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,161118 (10 paratips) + collecci Brandt C1839 (120).

  MVH

  N 6

  11

  H = 6,1 mm

 • 26

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Clausilioidea, Clausiliidae,AlopiinaeBarcania (Barcania) klaptoczi gambettae Brandt, 1956Brandt, R. A., 1956. Zur Clausiliidenfauna der Cyrenaika. Archiv fr Molluskenkunde,

  85(4/6): 121144. [p. 137, lm. 10, fig. 10].

  Localitat tipus: ", dem linken Abhang des Wadi Bu el Msafer, kurz vorm Ausgang,bekannt. Das Wadi Bu el Msafer ist das erste groe Wadi w. vom Wadi Derna".

  Aclariments toponmics: [regi de Cirenaica, Lbia].

  Material tipusParatips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 614 (loc. tip., 5 conquilles,antiga collecci Brandt).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,154295.

  Paratips: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,SMF 155136 (5 paratips) + SMF 155620 (4) + collecci Brandt C1745 (20).

  MVH

  N 6

  14

  H = 5,7 mm

 • 27

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Clausilioidea, Clausiliidae,AlopiinaeBarcania (Barcania) klugi Brandt, 1956Brandt, R. A., 1956. Zur Clausiliidenfauna der Cyrenaika. Archiv fr Molluskenkunde,

  85(4/6): 121144. [p. 133, lm. 9, figs. 7, 9].

  Localitat tipus: "dem Wadi en Nsuria w. vom SusaPabeknannt".

  Aclariments toponmics: [regi de Cirenaica, Lbia].

  Material tipusParatips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 540 (loc. tip., 5 conquilles,antiga collecci Brandt).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,154293.

  Paratips: collecci Brandt (nombre indeterminat de paratips).

  MVH

  N 5

  40

  H = 5,5 mm

 • 28

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Clausilioidea, Clausiliidae,AlopiinaeBarcania (Barcania) nizeli Brandt, 1956Brandt, R. A., 1956. Zur Clausiliidenfauna der Cyrenaika. Archiv fr Molluskenkunde,

  85(4/6): 121144. [p. 124, lm. 9, fig. 2; figs. 24].

  Localitat tipus: "Wadi ed Dweiz (2. Wadi n. vom Wadi el Gattara), s. Bengasi".

  Aclariments toponmics: [regi de Cirenaica, Lbia].

  Material tipusParatips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 337 ("Wadi Buraas"; 5 conquilles,antiga collecci Brandt).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,154299.

  Paratips: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,SMF 155125 (6 paratips) + SMF 155126 (6) + collecci Brandt (285, en diversescolleccions privades i museus).

  MVH

  N 3

  37

  H = 4,2 mm

 • 29

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Clausilioidea, Clausiliidae,AlopiinaeBarcania (Torbana) pabsti Brandt, 1956Brandt, R. A., 1956. Zur Clausiliidenfauna der Cyrenaika. Archiv fr Molluskenkunde,

  85(4/6): 121144. [p. 140, lm.10, figs. 1315].

  Localitat tipus: "Kleiner WadiEinstchnitt oberhalb der Ostserpentine derKstenstrae zwischen Fiorita und Chersa, im Gebirgsteil Rues Mlella, gennant AtTorba".

  Aclariments toponmics: [regi de Cirenaica, Lbia].

  Material tipusParatips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 610 (loc. tip., 5 conquilles,antiga collecci Brandt).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,154294.

  Paratips: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,155140 (4 paratips) + Biologiezentrum Linz FS/16908 + collecci Brandt (83).

  MVH

  N 6

  10

  H = 6,7 mm

 • 30

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Neotaenioglossa, Rissoidea, Hydrobiidae, AmnicolinaeBythinella batalleri Bofill, 1925Bofill, A., 1925. Un molusco del gnero Bythinella en la regin de Tortosa

  (Provincia de Tarragona). Butllet de la Instituci Catalana dHistria Natural, 2a.Sr., 5: 151152.

  Localitat tipus: "Fuente del Masc de la Mola de Cat [...] Alfara [...] Tortosa".

  Aclariments toponmics: font del Masc [o Mascar, nucli de poblaci del municipide Tortosa, Baix Ebre].

  Material tipusHolotip: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 802338A(conquilla, antiga collecci Bataller).

  Paratips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 802338B(loc. tip., 6 conquilles, antiga collecci Bataller).

  Material tipus existent en altres centresParatips: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,3949 (2 paratips).

  MZB

  80

  2338

  A

  MZB

  80

  2338

  B

  MZB

  80

  2338

  A

 • 31

  A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Neotaenioglossa, Rissoidea, Hydrobiidae, AmnicolinaeBythinella brevis persuturata Bofill, Haas & AguilarAmat, 1921Bofill, A., Haas, F. & AguilarAmat, J. B. d, 1921. Estudi sobre la malacologia de

  les valls pirenaiques. VI. Conques del Bess, Ter, Fluvi, Muga i litoralsintermitjes. Treballs del Museu de Cincies Naturals de Barcelona, 3 (SrieZoolgica 14): 8371242. [p. 1020 (p. 188 de la separata), lm. II, figs. 2730].

  Localitat tipus: "...fontibus prope Santa Fe in monte dicto Montseny".

  Aclariments toponmics: Santa Fe [Santa Fe del Montseny, localitat del municipi deFogars de Montcls, Valls Oriental], al masss del Montseny.

  Material tipusHolotip: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 802334A(conquilla, antiga collecci Bofill).

  Paratips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 802334B(loc. tip., 5 conquilles, antiga collecci Bofill) + MZB 802327 (loc. tip., 3 conquilles,antiga collecci Bofill) + MZB 802339 (loc. tip., 7 conquilles, antiga collecciBofill) + MZB 802336 (loc. tip, 28 conquilles, antiga collecci Bofill) + MZB 802214 (loc. tip., 2 conquilles, antiga collecci Bofill).

  Material tipus existent en altres centresParatips: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,3950 (10 paratips).

  Estatus taxonmic actual: Bythinella rufescens persuturata (Bofill, Haas & AguilarAmat, 1921).Boeters, H. D., 1988. Moitessieriidae und Hydrobiidae in Spain und Portugal (Mollusca:

  Prosobranchia). Archiv fr Molluskenkunde, 118(4/6): 181261. [p. 237].

  MZB

  80

  2334

  A

  MZB

  80

  2334

  A

  MZB

  80

  2334

  A

  MZB

  80

  2334

  B

  MZB

  80

  2214

  10 mm 10 mm

  1 m

  m

  1 m

  m

  1 m

  m

 • 32

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Neotaenioglossa, Rissoidea, Hydrobiidae, AmnicolinaeBythinella perilongata Altimira, 1958Altimira, C., 1958. Contribucin al conocimiento de la Fauna Malacolgica de la

  provincia de Tarragona. Miscelnea Zoolgica, 1: 8995. [p. 90, fig. 1].

  Localitat tipus: "...la font Gran y font Grossa de La Riba, Tarragona".

  Aclariments toponmics: font [= fuente]; la Riba [municipi de lAlt Camp]

  Material tipusParalectotips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 802202("Font Gran, La Riba", 5 conquilles).

  Material tipus existent en altres centresLectotip: Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden.

  Paralectotips: Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, NNHM(5 paralectotips) + NNHM ("many paralectotypes") + Biologiezentrum LinzFS/24405 (nombre indeterminat).

  Estatus taxonmic actual: sinnim posterior de Bythinella batalleri Bofill, 1925.Boeters, H. D., 1988. Moitessieriidae und Hydrobiidae in Spain und Portugal

  (Mollusca: Prosobranchia). Archiv fr Molluskenkunde, 118(4/6): 181261.[p. 237].

  MZB

  80

  2202

  10 mm

 • 33

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Neotaenioglossa, Rissoidea, Hydrobiidae, Belgrandiinae"Bythiospeum" gloriae Roln & MartnezOrt, 2003Roln, E. & MartnezOrt, A., 2003. Nuevas especies de la familia Hydrobiidae

  (Mollusca, Orthogastropoda) de la Comunidad Valenciana (Espaa). Iberus,21(1): 191206. [p. 193, figs. 28].

  Localitat tipus: "Font de Castro, Sueras (Castelln)".

  Aclariments toponmics: Font [= fuente]; Sueras [municipi de Castell].

  Material tipusParatips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 805 (loc. tip., 8 conquilles +3 fragments) + Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 20020691 (loc. tip., 1 conquilla).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, 15.05/46586.

  Paratips: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid (2 conquilles) + MusumNational dHistoire Naturelle, Pars (1 conquilla) + Naturalis, NationaalNatuurhistorisch Museum, Leiden, 94818 (1 conquilla) + collecci Roln(8 conquilles + 11 fragments).

  MVH

  N 8

  05

  0,5 mm

 • 34

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Clausilioidea, Clausiliidae,AlopiinaeCarinigera (Bathyclista) schuetti Brandt, 1962Brandt, R. A., 1962. ber neue und wenig becante Clausiliiden. Archiv fr

  Molluskenkunde, 91: 127150. [p. 140, lm. 5, fig. 12].

  Localitat tipus: "Kallithea w. Drama in Thrazien".

  Aclariments toponmics: [Lbia].

  Material tipusParatips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 609 (loc. tip., 5 conquilles,antiga collecci Schuett).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,167012.

  Paratips: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,SMF 167013 (6 paratips) + SMF 201880 (3) + SMF 265696 (34) + collecci Brandt(20) + collecci Schuett (20) + Zoologisches Museum Hamburg (5) + altrescolleccions privades.

  MVH

  N 6

  09

  H = 5,0 mm

 • 35

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Orthalicoidea, CeriidaeCerion monaense Clench, 1951Clench, W. J., 1951. Land shells of Mona Island, Puerto Rico. Journal of

  Conchyliologie, 90(4): 269276. [p. 274, lm., figs. 711].

  Localitat tipus: "Mona Island, Puerto Rico".

  Aclariments toponmics: Mona Island [illa de Mona].

  Material tipusParatips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 588 ("Isabella Anchorage" [illa deMona], 6 conquilles).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Museum of Comparative Zoology, Harvard, 171019.

  Paratips: Museum of Comparative Zoology, Harvard (nombre indeterminat deparatips) + Ohio State University Museum 6480 (12).

  M

  VHN

  588

  H = 20,4 mm

 • 36

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Orthalicoidea, CeriidaeCerion (Maynardia) pineria Dall, 1896Dall, W. H., 1896. Diagnosis of new mollusks from the survey of the mexican

  Boundary. Proceedings of the United States National Museum, vol. 18: 16. [p. 6].

  Localitat tipus: "Isle of Pines".

  Aclariments toponmics: illa de Pinos, [Cuba].

  Material tipusParatips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 615 (loc. tip., 1 conquilla).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: National Museum of Natural History, Washington, 107329.

  Paratips: National Museum of Natural History, Washington (nombre indeterminatde paratips) + Academy of Natural Sciences, Philadelphia, 386775 + MuseoNacional de Ciencias Naturales, Madrid, 15.05/23741 (6) + Museum of BiologicalDiversity, Ohio, 6478 (12).

  MVH

  N 6

  15

  H = 13,6 mm

 • 37

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Orthalicoidea, CeriidaeCerion (Umbonis) turnerae Clench & Aguayo, 1952Clench, W. J. & Aguayo, C. G., 1952. The Scalarinum Species Complex (Umbonis)

  in the genus Cerion. Occasional Papers on Mollusks, 1(17): 413440. [p. 423,lm. 53, figs. 47].

  Localitat tipus: "Lydia Point. Great Inagua Island, Bahama Islands".

  Aclariments toponmics: [illa Great Inagua, illes Bahames].

  Material tipusParatips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 342 (loc. tip., 4 conquilles).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Museum of Comparative Zoology, Harvard, 184623.

  Paratips: Museum of Comparative Zoology, Harvard (nombre indeterminat deparatips) + National Museum of Natural History, Washington (nombre indeterminat)+ Museo Poey (nombre indeterminat).

  MVH

  N 3

  42

  H = 12,1 mm

 • 38

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Pupilloidea, ChondrinidaeChondrina altimirai Gittenberger, 1973Gittenberger, E., 1973. Beitrge zur kenntnis der Pupillacea III. Chondrininae.

  Zoologische Verhandelingen, 127: 1267. [p. 200, figs. 106108].

  Localitat tipus: "Ermita de les Olletes, Puig Se Calm sdlich von San Privat de Bas,sdwestlich von Olot".

  Aclariments toponmics: Puig Se Calm [Puigsacalm, cim del] al sud de San Privatde Bas [Sant Privat den Bas, nucli de poblaci del municipi de la Vall den Bas, laGarrotxa], al sud-oest dOlot [municipi de la Garrotxa].

  Material tipusParatips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 898584("Sta. Magdalena" [Santa Magdalena del Mont, ermita prop de les Olletes, municipide la Vall den Bas], 4 conquilles) + MZB 898586 ("Pla Traver a S. Privat" [dePlatraver a Sant Privat den Bas, localitats del municipi de la Vall den Bas, laGarrotxa], 83 conquilles, antiga collecci Codina).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, 54787.

  Paratips: Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden (55 paratips +3 genitlies + 3 rdules) + Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum,Frankfurt am Main (2) + Natural History Museum, Londres, 197371 (2).

  MZB

  89

  8584

  MZB

  89

  8586

  10 mm 10 mm

 • 39

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Pupilloidea, ChondrinidaeChondrina calpica altenai Gittenberger, 1973Gittenberger, E., 1973. Beitrge zur kenntnis der Pupillacea III. Chondrininae.

  Zoologische Verhandelingen, 127: 1267. [p. 236, fig. 132].

  Localitat tipus: "Yebel Musa, westlich von Ceuta, Marokko".

  Aclariments toponmics: Yebel Musa [muntanya de la Dona Morta], a loest deCeuta.

  Material tipusParatips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 898603 (loc.tip., 50 conquilles, antiga collecci Font i Quer) + MZB 898602 ("Tlata dAnyera[Zoco Telata de Anyera = Tagrament, Ceuta], El Jozin [El Joain?]", 26 conquilles,antiga collecci Font i Quer) + MZB 898604 (loc. cit., 59 conquilles, antigacollecci Font i Quer).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, 54845.

  Paratips: Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden (3 + 3 + 5 +2 paratips) + Natural History Museum, Londres, s19737273 (8 + 11).

  MZB

  89

  8603

  MZB

  89

  8602

  10 mm 10 mm

 • 40

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Pupilloidea, ChondrinidaeChondrina gasulli Gittenberger, 1973Gittenberger, E., 1973. Beitrge zur kenntnis der Pupillacea III. Chondrininae.

  Zoologische Verhandelingen, 127: 1267. [p. 246, figs. 143, 145, 146].

  Localitat tipus: "PegoVall de Ebo, Alicante". Localitat tipus precisada: Gasull citaen una mostra daquesta espcie la localitat com "Pego, carret. Ebo km 4,300 m".

  Aclariments toponmics: PegoVall dEbo [municipis dAlacant].

  Material tipusParatips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 842371("Pego. Carret. Ebo km. 4,300 m", 316 conquilles, antiga collecci Gasull).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, 54836.

  Paratips: Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden (19 paratips +6 genitlies + 2 rdules).

  MZB

  84

  2371

  10 mm

 • 41

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Pupilloidea, ChondrinidaeChondrina klemmi Gittenberger, 1973Gittenberger, E., 1973. Beitrge zur kenntnis der Pupillacea III. Chondrininae.

  Zoologische Verhandelingen, 127: 1267. [p. 249, fig. 144].

  Localitat tipus: "Xauen, Marokko".

  Aclariments toponmics: Xauen [= Chauen, Chaouen, Scheschauen, Chechaoun,Chefchaouene, sinnims del mateix municipi o provncia del Marroc].

  Material tipusParatips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 898616 (loc.tip., 2 conquilles, antiga collecci Ortiz de Zrate) + MZB 898617 ("Xauen800 m", 19 conquilles) + MZB 898618 ("Iserafen, Beni Zeyel" [Beni Seyyel, cabilade la provncia de Xauen], 45 conquilles).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: collecci Klemm, Viena, 26573a.

  Paratips: collecci Klemm, Viena, 26573b (2 paratips) + Naturalis, NationaalNatuurhistorisch Museum, Leiden, NNHM 54954 (1) + NNHM 54955 (3).

  MZB

  89

  8616

  MZB

  89

  8617

  10 mm10 mm

 • 42

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Pupilloidea, ChondrinidaeChondrina kobeltoides Gittenberger, 1973Gittenberger, E., 1973. Beitrge zur kenntnis der Pupillacea III. Chondrininae.Zoologische Verhandelingen, 127: 1267. [p. 175, figs. 9194].

  Localitat tipus: "Sdstlich vom Lago de la Ercina, Oviedo, 1100 m".

  Aclariments toponmics: sudoest del llac de La Ercina [Llagu lArcina, llacs deCovadonga, al municipi de Cangas de Ons, Astries].

  Material tipusParatips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 898605("Potes [municipi], Santander", 77 conquilles, antiga collecci Rosals).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, 54925.

  Paratips: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,43559 (51 paratips) + collecci Ripken (40) + Naturalis, Nationaal NatuurhistorischMuseum, Leiden (65 + 9 genitlies + 3 rdules).

  MZB

  89

  8605

  10 mm

 • 43

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Neotaenioglossa, Annulariidae, ChondropominaeChondropoma superbum Henderson & Simpson, 1902Henderson, J. B. & Simpson, Ch. T., 1902. A new Haitien Chondropoma. The

  Nautilus, 16: 8889. [fig. p. 89].

  Localitat tipus: "On a high limestone hill back of Thomazeau, Haiti".

  Aclariments toponmics: en un tur de pedra calcria darrere de Thomazeau[municipi dHait].

  Material tipusParatips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 339 (loc. tip., 3 conquilles).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: la ubicaci s desconeguda.

  Paratips: Ohio State University Museum 6484 (12 paratips).

  Estatus taxonmic actual: Chondropomium superbum (Henderson i Simpson,1902) sensu Ohio State University Museum .

  MVH

  N 3

  39

  H = 22,2 mm

 • 44

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Architaenioglossa, Cyclophoroidea, CochlostomatidaeCochlostoma bicostulatum Gofas, 1989Gofas, S., 1989. Descripcin preliminar de dos nuevos Cochlostoma (Gastropoda,

  Prosobranchia) del Cantbrico. Publicaoes ocasionais da Sociedade Portugue-sa de Malacologia, 14: 4348. [p. 45, figs. 69].

  Localitat tipus: "Seldesuto, cerca de Matienzo, provincia de Santander".

  Aclariments toponmics: Seldesuto, Matienzo [localitats del municipi de Ruesga,Cantbria].

  Material tipusParatips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 920244 (loc.tip., 10 conquilles).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Musum National dHistoire Naturelle, Pars.

  Paratips: Musum National dHistoire Naturelle, Pars (75 paratips) + MuseoNacional de Ciencias Naturales, Madrid (10) + Universidad del Pas Vasco (30).

  MZB

  92

  0244

  10 mm

 • 45

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Architaenioglossa, Cyclophoroidea, CochlostomatidaeCochlostoma gigas Gofas & Backeljau, 1994Gofas, S. & Backeljau, T., 1994. Cochlostoma gigas spec. nov. (Gastropoda:

  Cyclophoridea) de los Pirineos. Iberus, 12(1): 4554.

  Localitat tipus: "Cerca de Ceresa, Huesca".

  Aclariments toponmics: Ceresa [localitat del municipi de Laspua, Osca].

  Material tipusParatips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 981296 (loc.tip., 5 conquilles).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Musum National dHistoire Naturelle, Pars.

  Paratips: Musum National dHistoire Naturelle, Pars (10 paratips) + MuseoNacional de Ciencias Naturales, Madrid (5) + Institut Royal des Sciences Naturelles,Brusselles (5) + Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden (5) +Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main (5) +Universidad del Pas Vasco (5).

  MZB

  98

  1296

  10 mm

 • 46

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Architaenioglossa, Cyclophoroidea, CochlostomatidaeCochlostoma oscitans Gofas, 1989Gofas, S., 1989. Descripcin preliminar de dos nuevos Cochlostoma (Gastropoda,

  Prosobranchia) del Cantbrico. Publicaoes ocasionais da Sociedade Portugue-sa de Malacologia, 14: 4348. [p. 46, figs. 1315].

  Localitat tipus: "Seldesuto, cerca de Matienzo, provincia de Santander".

  Aclariments toponmics: Seldesuto, Matienzo [localitats del municipi de Ruesga,Cantbria].

  Material tipusParatips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 920243 (loc.tip., 10 conquilles).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Musum National dHistoire Naturelle, Pars.

  Paratips: Musum National dHistoire Naturelle, Pars (44 exemplars) + MuseoNacional de Ciencias Naturales, Madrid (10) + Universidad del Pas Vasco (20).

  MZB

  92

  0243

  10 mm

 • 47

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Architaenioglossa, Cyclophoroidea, CochlostomatidaeCochlostoma (Apolloniana) susaense Brandt, 1958Brandt, R. A., 1958. ber neue und wenig bekannte Binnenmollusken der Cyrenaika.

  Archiv fr Molluskenkunde, 87(1/3): 118. [p. 3, lm. 1, fig. 2].

  Localitat tipus: "Wadi Haulla am SusaPa, rechter Abhang vor der Ridotta segnale".

  Aclariments toponmics: [regi de Cirenaica, Lbia].

  Material tipusParatips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 577 (loc. tip., 5 conquilles).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,155506.

  Paratips: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main,155507 (5 paratips) + Museum of Biological Diversity, Ohio, 27268 (1) + collecciBrandt (40).

  MVH

  N 5

  77

  H = 6,5 mm

 • 48

  A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Pulmonata, Stylommatophora, Helicoidea, Hygromiidae,HygromiinaeCryptosaccus asturiensis Prieto & Puente, 1994Prieto, C. E. & Puente, A. I., 1994. Un nuevo Hygromiinae del Norte de la Pennsula

  Ibrica, Cryptosaccus asturiensis n. gen., n.sp. (Pulmonata: Helicoidea: Hygromiinae).Archiv fr Molluskenkunde, 123(16): 109122.

  Localitat tipus: "2 km al sur de Pola de Somiedo, en la base de la pared de uncontrafuerte calcreo (UTM: 29TQH234772, 660 m)".

  Aclariments toponmics: Pola de Somiedo [capital del municipi de Somiedo,Astries].

  Material tipusParatips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 920081 (loc.tip., 1 en alcohol) + MZB 920082 (loc. tip., 1 en alcohol) + MZB 920083 (loc. tip.,1 en alcohol).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Universidad del Pas Vasco.

  Paratips: Universidad del Pas Vasco (25 paratips) + Senckenberg Forschungs-institut und Naturmuseum, Frankfurt am Main (3) + Naturalis, Nationaal NatuurhistorischMuseum, Leiden (3) + Musum National dHistoire Naturelle, Pars (3) + Natural HistoryMuseum, Londres (3) + Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid (3).

  MZB

  92

  0081

  MZB

  92

  0081

  10 mm 10 mm

 • 49

  A. MartnezOrt & F. UribeArxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Pulmonata, Stylommatophora, Limacoidea, Agriolimacidae,AgriolimacinaeDeroceras roblesi Borred, 2003Borred, V., 2003. Deroceras roblesi n. sp., un nuevo agriolimcido (Mollusca,

  Gastropoda, Pulmonata) del este de la Pennsula Ibrica. Boletn de la RealSociedad Espaola de Historia Natural, 98(14): 7783.

  Localitat tipus: "Fredes (Castell, Comunidad Valenciana, Espaa). Barranco delSalt, camino a la Tenalla".

  Aclariments toponmics: Fredes [localitat del municipi de la Pobla de Benifass,Castell].

  Material tipusHolotip: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 301A (en alcohol).

  Paratips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 301B (21 paratips, enalcohol) + Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 20010319(loc. tip., 2 en alcohol).

  Material tipus existent en altres centresParatips: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, 15.05/27467 (6) +collecci De Winter (6).

  MVH

  N 3

  01A

  5 mm

 • 50

  A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Gastropoda, Opistobranchia, Nudibranchia, DotidaeDoto susanae Fez, 1962Fez, S. de., 1962. Dos nuevos ascoglosos y un doto en el puerto de Valencia. Bol.

  R. Soc. Esp. Hist. Nat. (B), 60: 105112. [p. 109, figs. 5, 6].Fez, S. de., 1974. Ascoglosos y Nudibranquios de Espaa y Portugal. Centro de

  Biologa Aplicada, Institucin "Alfonso el Magnnimo", Diputacin Provincial deValencia, Patronato "Jos Mara Quadrado" y C.S.I.C., Valencia. 325 pp. [p. 133,lms. 84A, 85A].

  Localitat tipus: "puerto de Valencia".

  Material tipusHolotip: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 1918 (preparaci, cirrus); MuseuValenci dHistria Natural, MVHN 1919 (preparaci, rdula, aparell genital).

  Estatus taxonmic actual: sinnim posterior de Doto cinerea Trinchese, 1881.Jos Templado, comunicaci personal.

  L = 8 mm

  Copi

  a de

  Siro

  de

  Fez

  (196

  2)

 • 51

  A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Gastropoda, Pulmonata, LimacidaeGigantomilax (Vitrinoides) benjaminus Borred & MartnezOrt, 2008Borred, V. & MartnezOrt, A., 2008. Descripcin de un nuevo limcido de Menorca

  (Islas Baleares): Gigantomilax (Vitrinoides) benjaminus spec. nov. (Gastropoda,Pulmonata). Animal Biodiversity and Conservation, 31(1): 5766.

  Localitat tipus: "Barranc dAlgendar, Menorca (Islas Baleares, Espaa)".

  Aclariments toponmics: Barranc dAlgendar [Ferreries, municipi de Menorca].

  Material tipusHolotip: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 666A (en alcohol).

  Paratips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 666B (5 en alcohol) + Museude Zoologia de Barcelona, MZB 20010283 (1 en alcohol).

  Material tipus en otros centrosParatips: Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN (nm. 15.05/44113, 1 enalcohol) + Swedish Museum of Natural History de Estocolmo, SNMH (nm. 6955,1 en alcohol).

  5 mm

  MVH

  N 6

  66A

 • 52

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Pupilloidea, ChondrinidaeGranaria braunii marcusi Gittenberger & Ripken, 1993Gittenberger, E. & Ripken, Th. E. J., 1993. On Granaria braunii marcusi subspec. nov.

  (Mollusca: Gastropoda Pulmonata; Chondrinidae). Zoologische Mededelingen, 67:335339.

  Localitat tipus: "Alicante, slope of a barranco E of urbanizacin Verde Pino, 2 km S ofBenitachell".

  Aclariments toponmics: Benitachell [= El Poble Nou de Benitachell, municipidAlacant].

  Material tipusParatips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 1328 (loc.tip., 2 conquilles,antiga collecci Marcus).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, 56782 (conquilla).

  Paratips: Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, NNHM 56784(loc. tip., 11 conquilles) + NNHM 56785 (13 conquilles) NNHM 56786 (5 conquilles)+ NNHM 9355 (10 exemplars en alcohol) + NNHM 56787 (4 conquilles) + NNHM56783 (2 conquilles) + collecci Ripken (19 conquilles + 25 exemplars, diverseslocalitats) + collecci Marcus (243 conquilles, diverses localitats).

  MVH

  N 1

  328

  H = 8,5 mm

 • 53

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Streptaxoidea, Streptaxidae,EnneinaeGulella cacuminata Ortiz de Zrate & Ortiz de Zrate, 1955Ortiz de Zrate, A. & Ortiz de Zrate, A., 1955. Contribuciones al conocimiento de la

  fauna malacolgica terrestre de la Isla de Fernando Poo. II. Familia Streptaxidae.Boletn de la Real Sociedad Espaola de Historia Natural, 53: 75140. [p. 138, fig.30].

  Localitat tipus: "...en las cercanas del Pico de Santa Isabel, entre 1900 y 2400 m".

  Aclariments toponmics: pic de Santa Isabel [= pic Basil, illa de Bioko, GuineaEquatorial].

  Material tipusParatips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 592 (loc. tip., 1 conquilla,antiga collecci Ortiz de Zrate).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. No ha estat localitzat(Villena, M., Aparicio, M. T., Baratech, L. & Templado, J., 1997. Los "ejemplares tipo"de las colecciones malacolgicas del Museo Nacional de Ciencias Naturales.Volum II. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid).

  Paratips: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, MNCN 15.05/22867 (1paratip en alcohol) + MNCN 15.05/22868 (2) + MNCN 15.05/22869 (2) + MNCN15.05/226870 (2) + Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurtam Main, 155646 (1) + Direccin General de Provincias y Plazas Africanas[organisme extint, vinculat al seu moment a la Presidncia del Govern dEspanya](nombre indeterminat de paratips) + Museum of Comparative Zoology, Harvard(nombre indeterminat).

  MVH

  N 5

  92

  1 m

  m

 • 54

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Streptaxoidea, Streptaxidae,EnneinaeGulella (Paucidentina) oloitae Ortiz de Zrate & Ortiz de Zrate, 1955Ortiz de Zrate, A. & Ortiz de Zrate, A., 1955. Contribuciones al conocimiento de la

  fauna malacolgica terrestre de la Isla de Fernando Poo. II. Familia Streptaxidae.Boletn de la Real Sociedad Espaola de Historia Natural, 53: 75140. [p. 114,fig. 19].

  Localitat tipus: "Oloita".

  Aclariments toponmics: Oloita [illa de Bioko, Guinea Equatorial].

  Material tipusParatips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 594 ("Mioco", 1 conquilla, ex.col. Ortiz de Zrate).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, 15.05/23703, probableholotip (Villena, M., Aparicio, M. T., Baratech, L. & Templado, J., 1997. Los "ejempla-res tipo" de las colecciones malacolgicas del Museo Nacional de CienciasNaturales. Volum II. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid).

  Paratips: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, MNCN 15.05/23704(4 paratips) + MNCN 15.05/23705 (4) + MNCN 15.05/23706 (1) + MNCN 15.05/23707 (1) + MNCN 15.05/23708 (1) + MNCN 15.05/23709 (2) + MNCN 15.05/23710(1) + MNCN 15.05/23711 (2) + MNCN 15.05/23712 (1) + MNCN 15.05/23713 (1) +Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main, 1555636 (1)+ Direccin General de Provincias y Plazas Africanas [organisme extint, vinculat alseu moment a la Presidncia del Govern dEspanya] (nombre indeterminat deparatips).

  MVH

  N 5

  94

  1 m

  m

 • 55

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156 A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Pulmonata, Stylommatophora, Streptaxoidea, Streptaxidae,EnneinaeGulella (Costigulella) pooensis Ortiz de Zrate & Ortiz de Zrate,1955Ortiz de Zrate, A. & Ortiz de Zrate, A., 1955. Contribuciones al conocimiento de

  la fauna malacolgica terrestre de la Isla de Fernando Poo. II. Familia Streptaxidae.Boletn de la Real Sociedad Espaola de Historia Natural, 53: 75140. [p. 129, fig.26].

  Localitat tipus: falta localitzar lholotip per precisar la localitat tipus (Villena, M.,Aparicio, M. T., Baratech, L. & Templado, J., 1997. Los "ejemplares tipo" de lascolecciones malacolgicas del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Volum II.Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid) entre les citacions segents de laGuinea Equatorial referides per lautor: "Basil, Laca, Rbola, Batanga, Sipopo,Musola y Pico de Santa Isabel, camino de Mioco a Beleb de Balch".

  Material tipusParatips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 593 ("Sipopo", 1 conquilla,antiga collecci Ortiz de Zrate).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. No ha estat localitzat(Villena, M., Aparicio, M. T., Baratech, L. & Templado, J., 1997. Los "ejemplares tipo"de las colecciones malacolgicas del Museo Nacional de Ciencias Naturales.Volum II. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid).

  Paratips: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, MNCN 15.05/23714 (1paratip) + MNCN 15.05/23715 (1) + MNCN 15.05/23716 (1) + MNCN 15.05/23717(1) + MNCN 15.05/23718 (4) + MNCN 15.05/23719 (7) + MNCN 15.05/23720 (2) +MNCN 15.05/23721 (1) + Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum,Frankfurtam Main, 155642 (1) + Direccin General de Provincias y Plazas Africanas [organismeextint, vinculat al seu moment a la Presidncia del Govern dEspanya] (nombreindeterminat de paratips) + Museum of Comparative Zoology, Harvard (nombreindeterminat).

  MVH

  N 5

  93

  1 m

  m

 • 56

  A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Pulmonata, Stylommatophora, Helicoidea, TrissexodontidaeHatumia pseudogasulli Arrbola, Prieto, Puente & Ruiz, 2006Arrbola, J. R., Prieto, C. E., Puente, A. I. & Ruiz, A., 2006. Hatumia, a new genusfor Oestophora riffensis Ortiz de Zrate, 1962, Oestophora cobosi Ortiz de Zrate,1962 and Hatumia pseudogasulli n. sp (Pulmonata: Helicoidea: Trissexodontidae).Journal of Conchology, 39(2): 116. [p. 11].

  Localitat tipus: "Sierra Padrona, ctra. SE179, km 1011 (provincia de Sevilla)".

  Aclariments toponmics: Sierra Padrona [al municipi dEl Real de la Jara, Sevilla].

  Material tipusParatips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 1478 ("J500, km 1 to 2 PNSierra de Andujar, Andujar" [Andjar, municipio de Jan], 2 conquilles).

  Material tipus existent en altres centresHolotip: Museo de Ciencias Naturales de Madrid, Madrid, 15.05/46655.

  Paratips: Museo de Ciencias Naturales de Madrid, Madrid, (loc. tip.) + Departamen-to de Fisiologa y Zoologa de la Universidad de Sevilla (diverses localitats).

  Estatus taxonmic actual: sinnim posterior dHatumia zapateri (Hidalgo, 1870).MartnezOrt, A., Arrbola, J. R. & Ruiz, J. C., 2008. Revisin taxonmica de Helix

  zapateri Hidalgo, 1870 (Pulmonata, Trissexodontidae) y su nuevo estatus en lamalacofauna ibrica. Animal Biodiversity and Conservation, 31(1): 7781.

  MVH

  N 1

  478

  MVH

  N 1

  478

  MVH

  N 1

  478

  D = 9,9 mm

 • 57

  A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Pulmonata, Stylommatophora, Helicoidea, Hygromiidae,HygromiinaeHelicella (Candidula) camporroblensis Fez, 1944Fez, S. de, 1944. Contribucin a la malacologa de la provincia de Valencia. Boletn

  de la Real Sociedad Espaola de Historia Natural, 42: 211224. [p. 214, figs. 24].

  Localitat tipus: "Camporrobles: en la parte NO. de El Moln, en una planicie que hayentre este monte y el de la Gallarda".

  Aclariments toponmics: Camporrobles [municipi de la provncia de Valncia].

  Material tipusLectotip. Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 321A.Paralectotips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 321B (loc. tip., 74 conquilles)+ Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 848217 ("LosMolones", 2 conquilles, antiga collecci Siro de Fez) + Colecci Museogrfica deCamporrobles (loc. tip. 2 conquilles, antiga collecci Siro de Fez).

  Estatus taxonmic actual: Candidula camporroblensis (Fez, 1944).MartnezOrt, A., Faci, G. & Robles, F., 2000. Taxonomical revision of Trochoidea

  llopisi Gasull, 1981 (Pulmonata, Hygromiidae, Hygromiidae). Basteria, 64: 714.[p. 8, fig. 2].

  MVH

  N 3

  21A

  MVH

  N 3

  21A

  MVH

  N 3

  21A

  D = 5,1 mm

 • 58

  A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Pulmonata, Stylommatophora, Helicoidea, Hygromiidae,HygromiinaeHelicella (Xeroplexa) claudinae Gasull, 1963Gasull, L., 1963. Descripcin de unas nuevas formas del gnero Helicella (Xeroplexa)

  de Baleares. Boletn de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 9: 8392.[p. 89].

  Localitat tipus: "...en la regi montaosa de Pollensa, de 450 m. altura hasta el niveldel mar en Formentor".

  Aclariments toponmics: Formentor [nucli de poblaci del municipi de Pollena,Mallorca].

  Material tipusLectotip: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 845512(conquilla, antiga collecci Gasull). Lectotip figurat a: Gasull, L., 1964. LasHelicella (Xeroplexa) de Baleares Gasteropoda Pulmonata. Boletn de la Sociedadde Historia Natural de Baleares, 10: 367. [lm. IX, fig. 3].

  Paralectotips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 895552 (loc. tip., 2 conquilles, antiga collecci Gasull) + MZB 845506 (loc. tip.,"bosc" [bosque], 102 conquilles, antiga collecci Gasull) + Museu ValencidHistria Natural, MVHN 601 (loc. tip., 4 conquilles, antiga collecci Gasull).

  Estatus taxonmic actual: sinnim posterior de Xerocrassa moraguesi (Kobelt,1883).Graack, W., 2005. Die Xerocrassa Monterosato 1892 (Mollusca, Hygromiidae)

  vonMallorca. Schriften zur Malakozoologie, 22: 164. [p. 37].

  MZB

  84

  5506

  10 mm

 • 59

  A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  MZB

  84

  5908

  A

  MZB

  84

  5908

  A

  MZB

  84

  5908

  A

  MZB

  84

  5908

  B

  Pulmonata, Stylommatophora, Helicoidea, Hygromiidae,HygromiinaeHelicella (Xeroplexa) cuerdai Gasull, 1963 Gasull, L., 1963. Descripcin de unas nuevas formas del gnero Helicella (Xeroplexa)

  de Baleares. Boletn de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 9: 8392.[p. 91].

  Localitat tipus: "Cala Mesquida. Carret. del ltimo collado al mar".

  Aclariments toponmics: cala Mesquida [la Mesquida, nucli de poblaci del municipide Ma, Menorca].

  Material tipusLectotip: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 845908A(conquilla, antiga collecci Gasull). Lectotip figurat a: Gasull, L., 1964. LasHelicella (Xeroplexa) de Baleares Gasteropoda Pulmonata. Boletn de la Sociedadde Historia Natural de Baleares, 10: 367. [lm. IX, fig. 5].

  Paralectotips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 845908B (loc. tip., 2 conquilla, antiga collecci Gasull).

  Estatus taxonmic actual: Xerocrassa cuerdai (Gasull, 1963). Espcie fssil.

  10 mm 10 mm

  10 mm

  10 mm

 • 60

  A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Pulmonata, Stylommatophora, Helicoidea, Hygromiidae,HygromiinaeHelicella frater ferreri Jaeckel, 1952Jaeckel, S. von, 1952. Die mollusken der Spanischen MittelmeerInseln. Mitteilungen

  Zoologischen Museum Berlin, 143 pp. [p. 141, fig. 7].

  Localitat tipus: "Insel Horadada bei Cabrera".

  Aclariments toponmics: Horadada [illa Na Foradada, arxiplag de Cabrera,Mallorca].

  Material tipusSintips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 814913 (loc.tip. "Cabrera", 15 conquilles, antiga collecci Ferrer).

  Material tipus existent en altres centresSintips: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt am Main, (nomdesconegut).

  Estatus taxonmic actual: sinnim posterior de Xerocrassa boissyi (Terver,1839).Puente, A. I., 1994. Estudio taxonmico y biogeogrfico de la Superfamilia Helicoidea

  Rafinesque, 1815 (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora) de la PennsulaIbrica e Islas Baleares. Tesi doctoral (indita), Universidad del Pas Vasco.1037 pp. [p. 165].

  MZB

  81

  4913

  10 mm

 • 61

  A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Pulmonata, Stylommatophora, Helicoidea, Hygromiidae,HygromiinaeHelicella (Xeroplexa) frater muntaneri Gasull, 1963Gasull, L., 1963. Descripcin de unas nuevas formas del gnero Helicella (Xeroplexa)

  de Baleares. Boletn de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 9: 8392.[p. 86].

  Localitat tipus: "Pl de Cber".

  Aclariments toponmics: Pl de Cber [es Pla de Cber, a la Serra de Tramuntana,municipi dEscorca, Mallorca].

  Material tipusLectotip: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 845764A(conquilla, antiga collecci Gasull). Lectotip figurat a: Gasull, L. 1964. LasHelicella (Xeroplexa) de Baleares Gasteropoda Pulmonata. Boletn de la Sociedadde Historia Natural de Baleares, 10: 367. [lm. IX, fig. 4].

  Paralectotips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 845764B (loc. tip., 2 conquilles, antiga collecci Gasull) + MZB 845741 (loc. tip., 18conquilles, antiga collecci Gasull) + MZB 845762 (loc. tip., 13 conquilles, antigacollecci Muntaner).

  Estatus taxonmic actual: sinnim posterior de Xerocrassa boissyi (Terver, 1839).Puente, A. I., 1994. Estudio taxonmico y biogeogrfico de la Superfamilia Helicoidea

  Rafinesque, 1815 (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora) de la PennsulaIbrica e Islas Baleares. Tesi doctoral (indita), Universidad del Pas Vasco.1037 pp. [p. 165].

  MZB

  84

  5762

  845

  764A

  845

  764A

  845

  764A

  10 mm 10 mm 10 mm

  10 mm

 • 62

  A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Pulmonata, Stylommatophora, Helicoidea, Hygromiidae,HygromiinaeHelicella (Xeroplexa) frater pobrensis Gasull, 1963Gasull, L., 1963. Descripcin de unas nuevas formas del gnero Helicella (Xeroplexa)

  de Baleares. Boletn de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 9: 8392.[p. 88].

  Localitat tipus: "Cabrera. Illa Pobre".

  Aclariments toponmics: illa Pobre [illa na Pobre, arxiplag de Cabrera, municipi dePalma, Mallorca].

  Material tipusLectotip: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 845874(1 conquilla, antiga collecci Gasull). Lectotip figurat a: Gasull, L. 1964. LasHelicella (Xeroplexa) de Baleares Gasteropoda Pulmonata. Boletn de la Sociedadde Historia Natural de Baleares, 10: 367. [lm. IX, fig. 6 esq.].

  Paralectotips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 895553 (loc. tip., 2 conquilles, antiga collecci Gasull).

  Estatus taxonmic actual: sinnim posterior de Xerocrassa boissyi (Terver, 1839).Puente, A. I., 1994. Estudio taxonmico y biogeogrfico de la Superfamilia Helicoidea

  Rafinesque, 1815 (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora) de la PennsulaIbrica e Islas Baleares. Tesi doctoral (indita), Universidad del Pas Vasco.1037 pp. [p. 165].

  MZB

  84

  5874

  MZB

  84

  5874

  MZB

  84

  5874

  10 mm 10 mm 10 mm

 • 63

  A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Pulmonata, Stylommatophora, Helicoidea, HygromiidaeHelicella (Xerotricha) mariae Gasull, 1972Gasull, L., 1972. Una nueva Helicella de la provincia de Almera, Helicella (Xerotricha)

  mariae n. sp. Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares, 17: 7172.

  Localitat tipus: "Sierra de Gata. Barranco del Sabinal. Cumbres del Medioda".

  Aclariments toponmics: Cumbres del Medioda [municipi de Njar, Almeria].

  Material tipusLectotip: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 848396A(conquilla, antiga collecci Gasull).

  Paralectotips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 848396B (loc. tip., 9 conquilles, antiga collecci Gasull) + MZB 848396C (loc. tip.,1 conquilla i restes del cos en alcohol, ex col. Gasull).

  .

  Material tipus existent en altres centresParalectotips: Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden 3640 (3 conquilles,ex. col. Gasull).

  Estatus taxonmic actual: Xerotricha conspurcata (Draparnaud, 1801).MartnezOrt, en premsa. Taxonomical clarification of the Iberian endemism

  Helicella (Xerotricha) mariae Gasull 1972 (Gastropoda, Pulmonata, Hygromiidae).Basteria.

  MZB

  84

  8396

  A

  MZB

  84

  8396

  A

  MZB

  84

  8396

  A

  D = 5,8 mm

 • 64

  A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  MVH

  N 6

  08

  MVH

  N 6

  08

  MVH

  N 6

  08

  Pulmonata, Stylommatophora, Helicoidea, Hygromiidae,HygromiinaeHelicella (Candidula) najerensis Ortiz de Zrate, 1950Ortiz de Zrate, A., 1950. Observaciones anatmicas y posicin sistemtica de varios

  helcidos espaoles. III. Boletn de la Real Sociedad Espaola de Historia Natural,48(1): 2185. [p. 29, lm. 1, figs. 35].

  Localitat tipus: "Njera: colinas de la margen izquierda del ro Najerilla".

  Aclariments toponmics: Njera [municipi de La Rioja].

  Material tipusParalectotips: Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 608 (loc. tip., 11 conquilles,antiga collecci Ortiz de Zrate).

  Material tipus existent en altres centresLectotip: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, 15.05/23693.

  Paralectotips: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid (27 paralectotips).

  Estatus taxonmic actual: Candidula najerensis (Ortiz de Zrate, 1950).Puente, A. I., 1994. Estudio taxonmico y biogeogrfico de la Superfamilia Helicoidea

  Rafinesque, 1815 (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora) de la PennsulaIbrica e Islas Baleares. Tesi doctoral (indita), Universidad del Pas Vasco.1037 pp. [p. 369].

  D = 5,9 mm

 • 65

  A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Pulmonata, Stylommatophora, Helicoidea, Hygromiidae,HygromiinaeHelicella (Xeroplexa) ortizi Gasull, 1963Gasull, L., 1963. Descripcin de unas nuevas formas del gnero Helicella (Xeroplexa)

  de Baleares. Boletn de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 9: 8392.[p. 83].

  Localitat tipus: "San Miguel. Puig de Sa M".

  Aclariments toponmics: San Miguel [Sant Miquel de Balansat, nucli de poblacidel municipi de Sant Joan de Labritja, Eivissa, Balears].

  Material tipusLectotip: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 840944A(1 conquilla, antiga collecci Gasull). Lectotip figurat a: Gasull, L., 1964. LasHelicella (Xeroplexa) de Baleares Gasteropoda Pulmonata. Boletn de la Sociedadde Historia Natural de Baleares, 10: 367. [lm. IX, fig. 1].

  Paralectotips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 840944B (loc. tip., 2 conquilles, antiga collecci Gasull) + MZB 840964 (loc. tip.,25 conquilles, antiga collecci Gasull) + MZB 840939 (loc. tip., 13 conquilles,antiga collecci Gasull) + Museu Valenci dHistria Natural, MVHN 602 (loc. tip.,4 conquilles, antiga collecci Gasull).

  Estatus taxonmic actual: sinnim posterior de Xerocrassa ebusitana (Hidalgo, 1869).Puente, A. I., 1994. Estudio taxonmico y biogeogrfico de la Superfamilia Helicoidea

  Rafinesque, 1815 (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora) de la PennsulaIbrica e Islas Baleares. Tesi doctoral (indita), Universidad del Pas Vasco.1037 pp. [p. 180].

  MZB

  84

  0944

  MZB

  84

  0944

  MZB

  84

  0944

  MZB

  84

  0939

  10 mm 10 mm 10 mm

  10 mm

 • 66

  A. MartnezOrt & F. Uribe

  anar a l'ndex del catleg

  Arxius de Miscellnia Zoolgica, 6(2008): 1156

  Pulmonata, Stylommatophora, Helicoidea, Hygromiidae,HygromiinaeHelicella (Xeroplexa) ortizi calderensis Gasull, 1963Gasull, L., 1963. Descripcin de unas nuevas formas del gnero Helicella (Xeroplexa)

  de Baleares. Boletn de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 9: 8392.[p. 86].

  Localitat tipus: "Islote Calders, en la costa de San Miguel".

  Aclariments toponmics: Islote Calders [illa den Calders], San Miguel [Sant Miquelde Balansat, nucli de poblaci del municipi de Sant Joan de Labritja, Eivissa,Balears].

  Material tipusLectotip: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 845529A(conquilla, antiga collecci Gasull). Lectotip figurat a: Gasull, L., 1964. LasHelicella (Xeroplexa) de Baleares Gasteropoda Pulmonata. Boletn de la Sociedadde Historia Natural de Baleares, 10: 367. [lm. IX, fig. 2].

  Paralectotips: Museu de Cincies Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 845