Click here to load reader

Ana Daniela Bobaru Thesis

 • View
  51

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

drept

Text of Ana Daniela Bobaru Thesis

 • 1

  UNIVERSITATEA LIBER INTERNAIONAL DIN MOLDOVA

  Cu titlu de manuscris

  C.Z.U.: 342.537 (478): 341.645.2 (4) (043.2)

  BOBARU ANA DANIELA

  CURTEA DE JUSTIIE A UNIUNII EUROPENE GARANT AL

  APLICRII UNIFORME A DREPTULUI

  UNIUNII EUROPENE

  SPECIALITATEA:

  552.08. DREPT PUBLIC (DREPT INTERNAIONAL I EUROPEAN

  PUBLIC)

  TEZA DE DOCTOR N DREPT

  Conductor tiinific: POPA VICTOR

  Doctor habilitat n drept

  Profesor universitar

  Autor: BOBARU ANA DANIELA

  CHIINU, 2013

 • 2

  Bobaru Ana Daniela, 2013

 • 3

  CUPRINS

  ADNOTARE .................................................................................................................................. 5

  LISTA ABREVIERILOR ............................................................................................................. 8

  INTRODUCERE ........................................................................................................................... 9

  1. ROLUL I PERSPECTIVELE CURII EUROPENE DE JUSTIIE N OPINIA

  CERCETRILOR TIINIFICE ............................................................................................. 15

  1.1. Probleme teoretice i practice n activitatea Curii Europene de Justiie n publicaiile

  de specialitate ................................................................................................................................ 15

  1.2. Consideraii normative privind Curtea de Justiie a Uniunii Europene ...................... 32

  1.3. Concluzii la capitolul 1 ............................................................................................... 38

  2. ORGANIZAREA I FUNCIONAREA CURII DE JUSTIIE A UNIUNII

  EUROPENE PRIN PRISMA TRANSFERULUI DE SUVERANITATE DE LA STATELE

  MEMBRE ..................................................................................................................................... 40

  2.1. nfiinarea i evoluia Curii de Justiie a Uniunii Europene ...................................... 40

  2.2. Rolul Curii de Justiie a Uniunii Europene n noua ordine juridic constituional din

  perspectiva suveranitii de stat ..................................................................................................... 47

  2.2.1. Specificitatea ordinii juridice constituionale a Uniunii Europene .......................... 47

  2.2.2. Rolul Curii de Justiie a Uniunii Europene n raport de Curtea Constituional din

  statele membre ............................................................................................................................... 54

  2.2.3. Aportul Curii de Justiie la consolidarea principiilor de drept ale Uniunii ............ 57

  2.3. Curtea de Justiie a Uniunii Europene: structura, organele i statutul membrilor ...... 72

  2.4. Funcionarea Curii de Justiie a Uniunii Europene .................................................... 81

  2.5. Concluzii la Capitolul 2 .............................................................................................. 88

  3. RACORDAREA COMPETENELOR CURII DE JUSTIIE A UNIUNII

  EUROPENE CU COMPETENELE AUTORITILOR DIN SISTEMELE

  JURISDICIONALE ALE STATELOR MEMBRE .............................................................. 90

  3.1. Competenele atribuite Curii de Justiie a Uniunii Europene .................................... 90

  3.2. Coraportul dintre Curtea de Justiie a Uniunii Europene i statele membre ale Uniunii

  Europene ...................................................................................................................................... 103

  3.3. Concluzii la Capitolul 3 ............................................................................................ 112

  4. TIPURILE DE ACIUNI INTRODUSE MPOTRIVA STATELOR MEMBRE ALE

  UNIUNII EUROPENE I IMPACTUL ACESTORA ASUPRA SUVERANITII

  STATELOR MEMBRE ............................................................................................................ 114

 • 4

  4.1. Aciunile mpotriva statelor membre pentru nerespectarea obligaiilor prevzute n

  dreptul Uniunii Europene ............................................................................................................ 114

  4.1.1. Aciunea mpotriva statelor membre ale Uniunii promovat de Comisie ............. 115

  4.1.2. Aciunea mpotriva statelor membre ale Uniunii promovat de state ................... 124

  4.2. Efectele hotrrilor judectoreti pentru statele membre ale Uniunii Europene ...... 130

  4.3. Exemple din jurisprudena Curii de Justiie de aciuni introduse mpotriva statelor

  membre pentru nerespectarea obligaiilor prevzute n dreptul Uniunii Europene ..................... 133

  4.4. Concluzii la Capitolul 4 ............................................................................................ 143

  CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI ................................................................. 145

  BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................................... 149

  DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII ................................................... 159

  CV-UL AUTORULUI ............................................................................................................... 160

 • 5

  ADNOTARE

  Bobaru Ana Daniela, "Curtea de Justiie a Uniunii Europene garant al aplicrii uniforme a dreptului Uniunii Europene", tez de doctor n drept, Chiinu, 2013.

  Structura tezei: Introducere, Capitol introductiv Rolul i perspectivele Curii Europene de Justiie n opinia cercetrilor tiinifice, Compartimente de baz: 3 capitole ce cuprind 15 paragrafe, 5 subparagrafe i 147 pagini de text, Concluzii generale i recomandri, Bibliografie din 168 titluri.

  Numrul de publicaii la tema tezei: Rezultatele obinute sunt publicate n 13 lucrri tiinifice. Cuvintele- cheie: Curtea de Justiie a Uniunii Europene, instan naional, state membre, dreptul

  Uniunii Europene, Tratat, suveranitate, organizare, aplicare uniform, ordine juridic. Domeniul de studiu: 552.08. Drept public (drept internaional i european public) Scopul i obiectivele lucrrii: Scopul tezei vizeaz analiza conceptelor, ipotezelor i afirmaiilor

  doctrinare privind modalitile prin care Curtea de Justiie a UE garanteaz aplicarea uniform a dreptului UE n toate statele membre, inclusiv pentru statele care se afl n procesul de aderare sau intenioneaz aderarea la UE. Obiective: a analiza situaia i gradul de studiere a modalitilor prin care CJUE garanteaz aplicarea uniform a dreptului unional n mediul tiinific din ar i din strintate, a evidenia rolul CJUE n noua ordine juridic constituional, a analiza organizarea i funcionarea autoritii judectoreti a UE prin prisma transferului de suveranitate, a examina relaiile dintre instana unional i statele membre, a analiza competenele autoritii judectoreti a UE, a evidenia mijloacele juridice de sancionare a statelor care nu-i respect obligaiile constituionale, a scoate n eviden unele probleme aprute n practic ca urmare a nclcrii obligaiilor statelor membre fa de Tratat, a cerceta situaia actual din Republica Moldova referitor la fenomenul integrrii, a efectua propuneri pentru ameliorarea deficienelor identificate n cadrul activitii Curii de Justiie.

  Noutatea i originalitatea tiinific: Noutatea tiinific se concretizeaz n urmtoarele teze: abordarea temei dintr-o arie multidisciplinar, identificarea lacunelor din Constituia actual a Republicii Moldova a permis propunerea introducerii unui articol Integrarea european, organizarea i funcionarea CJUE prin prisma transferului de suveranitate de la statele membre recomand desemnarea judectorilor din partea organismelor profesionale, durata mandatului pentru avocaii generali s-a propus s fie egal pentru toi cei 8 reprezentani ai statelor membre, redistribuirea competenelor CJUE, astfel nct aceasta s rmn instana suprem n cadrul celor trei instane. Problema tiinific important soluionat n domeniul cercetat reprezint evidenierea rolului Curii Europene de Justiie n soluionarea disputelor dintre guvernele statelor membre i instituiile europene, avnd rolul de garant al respectrii i interpretrii dreptului comunitar, precum i aplicarea corect a tratatelor comunitare.

  Semnificaia teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. Lucrarea va aduce un real aport n cunoaterea mai profund a rolului Curii de Justiie a Uniunii Europene n asigurarea aplicrii uniforme a dreptului Uniunii pentru Romnia i pentru Republica Moldova, precum i a cadrului legislativ actual care st la baza activitii autoritii judectoreti a Uniunii Europene.

  Lucrarea are valoare aplicativ pentru Republica Moldova i Romnia, pentru cadrele didactice universitare, doctoranzi, masteranzi, studeni, precum i pentru alte categorii juridice (judectori, avocai), preocupai de studiul i aprofundarea cunotinelor de drept constituional al Uniunii Europene.

  Implementarea rezultatelor tiinifice. Implementarea rezultatelor tiinifice s-a realizat n cadrul activitilor didactice la Universitatea Constantin Brncui din Trgu Jiu, Romnia i Universitatea Liber Internaional din Moldova.

 • 6

  " - ", , , 2013.

  : 3 , 15 , 5 146 , , 168 .

  : 13 .

  : , -, , , , , .

  : 552.08. () ( ).

  : , -.

  : , , -; - ; - ; - ; , , , ; , - , .

  : , , -, 27 . , .

  . , , , - , . , , , .

  . .

 • 7

  ANNOTATION

  Bobaru Ana Daniela, "Court of Justice of the European Union - guarantor of uniform application of EU law", Ph.D. thesis in law, Chiinu, 2013.

  Structure of the thesis: Introduction, Chapter Introduction The role and prospects of the European Court of Justice according to scientific research, Basic compartments: 3 chapters comprising 15 paragraphs, 5 sub-paragraphs and 147 pages of text, General conclusions and recommendations, Bibliography of 168 titles.

  Number of publications on thesis subject: The results are published in 13 scientific papers. Key-words: Court of Justice of the European Union, the national courts, Member States,

  European Union law, treaties, sovereignty, organizing, implementing uniform legal order. Field of study: 552.08. Public law ( Public International Law and European). The purpose and objectives of the paper: The purpose of the thesis aims to analyze concepts,

  assumptions and doctrinal statements on how the Court of Justice of the European Union ensures uniform application of EU law in all Member States, including those that are in the process of EU accession or intended. Objectives: to analyze the situation and level of ways in which the Court of Justice of the European Union ensures the uniform application of EU law in the scientific environment in the country and abroad, highlight the role of the Court of Justice of the European Union in the new constitutional legal order, to analyze the organization and functioning of the judiciary authority of European Union through the transfer of sovereignty, to examine the relationship between the Court of Justice of the European Union and its Member States, to analyze specific competences of the EU judicial authority, to highlight the ways of legal sanctions for countries that fail to meet their constitutional obligations assumed under the Treaty, to highlight the problems arising in practice in breach of constitutional obligations of Member States to the provisions of Treaty, to investigate the current situation in the Republic of Moldova on the phenomenon of integration, to make proposals for improvement the identified deficiencies in the organization and functioning of the Court.

  Novelty and scientific originality: Scientific innovation is reflected in the following sentences: addressing the theme of a multidisciplinary area, identify gaps in the current Constitution of the Republic of Moldova has allowed a proposal for an article European integration, organization and functioning of the ECJ through the transfer of sovereignty from Member States recommend the appointment of judges the professional bodies, the term of office for attorneys general proposed to be equal for all 8 representatives of Member States, the ECJ redistributing powers, so it remain the suprem court in all three instances. Important scientific problem addressed in the field of research is highlighting the role of the European Court of Justice is disputes between national governments and European institutions acting as guarantor for the application and interpretation of community law and the correct application of EU treaties.

  Theoretical significance and practical value of the paper. The work will bring a real contribution in deeper knowledge of the Court of Justice of the European Union to ensure uniform application of EU law for Romania and Moldova, as well as the current legal framework underlying the judicial activity of the European Union.

  The work has practical value for Moldova and Romania, for academics, Ph.D. students, master students, students and for other judicial groups(judges, lawyers) interested with the study and deepening knowledge of constitutional law of the European Union.

  Implementation of scientific results. Implementation of scientific results was achieved for teaching Constantin Brncui University of Trgu Jiu, Romnia and Free International University of Moldova.

 • 8

  LISTA ABREVIERILOR

  Art. - Articol

  BCE - Banca Comercial European

  CJEDO - Curtea de Justiie European a Drepturilor Omului

  CEJ - Curtea European de Justiie

  CJUE - Curtea de Justiie a Uniunii Europene

  CAB - Consiliul de Administraie al Bncii

  CPI - Curtea de Prim Instan

  CE - Comunitile Europene

  CEDO - Convenia European a Drepturilor Omului

  CECO - Comunitatea Economic a Crbunelui i Oelului

  Ex-art. - Fostul articol

  EUR Lex - Program legislativ european

  GATT - Acordul General de Tarife i Mrci

  Ind. - Indice

  Nr. - Numr

  OUG - Ordonan de Urgen a Guvernului

  P. - pagin

  SEBC - Sistemul European al Bncilor Centrale

  TFP - Tribunalul Funciei Publice

  TPI - Tribunalul de Prim Instan

  TFUE - Tratatul de Funcionare a Uniunii Europene

  TCE - Tratatul Comunitiilor Europene

  TUE - Tratatul Uniunii Europene

  TCEEA - Asociaia Catolic a Angajailor Tasmanieni din Educaie

  UE - Uniunea European

 • 9

  INTRODUCERE

  Actualitatea i importana problemei abordate.

  ntr-un context general, evoluiile din ultimii ani din cadrul Uniunii Europene au fcut ca

  statele membre s se confrunte cu dificulti n cadrul sistemelor lor naionale, att pe plan

  politic, social, economic, ct i juridic.

  Procesul de aplicare a dreptului Uniunii Europene ridic pentru state importante

  probleme legate de asigurarea transpunerii lui n via, ceea ce a necesitat din partea

  organismelor UE parcurgerea procedurilor de avertizare, mergnd pn la adoptarea unor msuri

  de constrngere mpotriva statelor care refuz sau ntrzie s transpun n legislaia naional

  prevederile de baz ale instrumentelor comunitare. Apropierea sistemelor de drept constituie i

  astzi un proces dificil, deoarece este bine tiut faptul c dreptul este inevitabil legat de stat, iar

  elaborarea unui drept comun presupune, n mod firesc o autoritate care s-l unifice de natur s

  garanteze respectul i aplicarea normelor cu valoare general.

  Astfel, n procesul integrrii dreptului unional n ordinea de drept a statelor membre

  Curtea de Justiie a Uniunii Europene este instituia competent, n acest sens reprezint singura

  autoritate care, prin intermediul unei jurisprudene de drept a consacrat principiile fondatoare ale

  dreptului unional, precum i integrarea acestora, prin intermediul normelor unionale n dreptul

  intern al statelor.

  ntruct normele procesuale difer de la un stat la altul, este evident c aplicarea

  principiilor dreptului UE difer n ceea ce privete mijloacele procesuale utilizate de la un stat la

  altul, n acest context Curtea de la Luxembourg a neles s acorde valoare de principiu acestor

  diferene, consacrnd autonomia procedural a instanelor naionale prin jurisprudena sa. Dei

  armonizarea pe cale jurisprudenial pare o misiune dificil de atins Curtea de Justiie a stabilit

  pentru instanele naionale puncte de reper ce urmresc asigurarea uniform a dreptului UE

  pentru toate statele.

  Tema supus cercetrii constituie un subiect de actualitate pentru Republica Moldova,

  tiut fiind faptul c aceasta i-a declarat intenia de integrare european, de a deveni membru al

  Uniunii Europene.

  ntre obiectivele prioritare ale Guvernului Republicii Moldova [167] se nscriu ncheierea

  Acordului de Asociere cu UE, armonizarea legislaiei naionale cu acquis-ul comunitar,

  consolidarea cadrului legal i instituional necesar pentru promovarea integrrii europene la nivel

 • 10

  de guvern i la fiecare minister n parte, astfel nct procesul de integrare european s fie

  prioritate major, obiective prin care se are n vedere transformarea Republicii Moldova ntr-un

  stat european cu o perspectiv real de aderare la UE.

  Din acest punct de vedere autoritile din Republica Moldova sunt chemate s devin un

  instrument eficient pentru integrarea Republicii Moldova n structurile europene, n acest sens,

  interesul pentru armonizarea legislaiei naionale la dreptul unional trebuie s fie prioritar,

  precum i cunoaterea modalitilor care asigur o aplicare uniform a dreptului Uniunii n

  statele membre i pentru statele pe cale s devin membre, precum i autoritile care garanteaz

  aplicarea legislaiei UE.

  Procesul de implementare a dreptului Uniunii este un proces important pentru statele care

  se afl n procedura de preaderare la UE, studiul a fost determinat de necesitatea pentru

  Republica Moldova de a reforma legislaia i a lmuri la nivel instituional rolul cooperrii, n

  vederea pregtirii sale pentru aderare, coraporturile ntre statele membre determinnd un

  comportament strategic raional i eficace.

  Scopul i obiectivele tezei.

  Scopul tezei vizeaz analiza conceptelor, ipotezelor i afirmaiilor doctrinare privind

  modalitile prin care Curtea de Justiie a Uniunii Europene garanteaz aplicarea uniform a

  dreptului Uniunii Europene n toate statele membre, inclusiv pentru statele care se afl n

  procesul de aderare sau intenioneaz aderarea la Uniunea European.

  Pentru realizarea scopului indicat se propun urmtoarele obiective:

  - a analiza situaia i gradul de studiere a autoritii judectoreti a Uniunii Europene n

  mediul tiinific din ar i din strintate;

  - a evidenia rolul Curii de Justiie a Uniunii Europene n ordinea juridic constituional

  unional prin prisma suveranitii de stat,

  - a analiza organizarea i funcionarea autoritii judectoreti a Uniunii Europene prin

  prisma transferului de suveranitate de la statele membre ale Uniunii,

  - a examina relaiile dintre Curtea de Justiie a Uniunii Europene i statele membre n

  vederea aplicrii uniforme a dreptului Uniunii Europene,

  - a analiza competenele specifice autoritii judectoreti a Uniunii Europene,

  - a evidenia mijloacele juridice de sancionare a statelor care nu-i respect obligaiile

  constituionale asumate prin Tratate,

  - a scoate n eviden unele probleme aprute n practic ca urmare a nclcrii

  obligaiilor constituionale ale statelor membre fa de prevederile Tratatului,

  - a cerceta situaia actual din Republica Moldova referitor la fenomenul integrrii,

 • 11

  -a efectua propuneri pentru ameliorarea deficienelor identificate n cadrul activitii

  Curii de Justiie.

  Noutatea tiinific a rezultatelor obinute.

  Elementele de noutate tiinific se concretizeaz n urmtoarele teze principale, propuse

  pentru susinere:

  1. Abordarea temei supus cercetrii dintr-o perspectiv inedit, ceea ce o plaseaz pe

  aceasta ntr-o arie multidisciplinar, deoarece instituia analizat prezint n sine o sintez a

  abordrilor comparativ juridice a elementelor de drept constituional naional cu a celor de drept

  constituional al Uniunii Europene. n tez sunt investigate diverse opinii ale specialitilor n

  drept constituional, drept internaional public i dreptul Uniunii Europene, pentru prima dat n

  doctrina dreptului constituional fiind argumentat legtura dintre o autoritate judectoreasc de

  la nivel unional i dreptul constituional naional.

  2. Identificarea lacunelor din Constituia actual a Republicii Moldova privitor la

  corelarea acesteia cu dreptul UE prin propunerea de introducere a unui articol intitulat Integrarea

  european, care s statueze principiile consacrate n Tratatele constitutive i modificatoare ale

  Uniunii Europene. Din punct de vedere al dreptului constituional este prima lucrare n care s-a

  argumentat necesitatea corelrii Constituiei din Republica Moldova cu dreptul UE, astfel ca

  aceasta s nu mai constituie o dificultate la procedurile nscrise n vederea semnrii Acordului de

  Asociere.

  3. Organizarea i funcionarea singurei autoriti judectoreti a Uniunii Europene prin

  prisma transferului de suveranitate de la statele membre arat faptul c desemnarea judectorilor

  i avocailor generali trebuie s vin din partea organismelor profesionale, respectiv din partea

  corpului magistrailor din fiecare stat membru, astfel ca alegerea s fie exclusiv bazat pe

  criteriul competenei profesionale i al bunei reputaii. Analiza modului prin care se face

  desemnarea membrilor Curii de Justiie a Uniunii Europene, precum i a duratei mandatului

  pentru avocaii generali, reprezint o noutate tiinific prin prisma criticilor aduse acestei

  proceduri, dar i prin recomandrile fcute n acest sens.

  5. Investigarea competenelor constituionale atribuite de Tratat Curii de Justiie arat

  faptul c aceasta trebuie s rmn instana suprem n cadrul celor trei instane, precum i

  necesitatea nfiinrii seciilor specializate n cadrul fiecrei instane a Curii de Justiie a Uniunii

  Europene dup modelul organizrii instanelor de judecat de la nivel naional, analiz ce

  comport un caracter novator lucrrii.

 • 12

  Problema tiinific important soluionat const n evidenierea rolului Curii

  Europene de Justiie n soluionarea disputelor dintre guvernele statelor membre i instituiile

  europene, avnd rolul de garant al respectrii i interpretrii dreptului comunitar, precum i

  aplicarea corect a tratatelor comunitare.

  Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii.

  Cercetarea tiinific a elucidat modalitile prin care Curtea de Justiie a Uniunii

  Europene garanteaz aplicarea uniform a dreptului unional n toate statele membre ale Uniunii

  Europene. S-a efectuat o investigaie a problemelor legate de asigurarea respectrii dreptului

  Uniunii de ctre statele membre, precum i de cele care sunt pe cale s devin membre.

  Lucrarea va aduce un real aport n cunoaterea mai profund a rolului Curii de Justiie a

  Uniunii Europene n asigurarea aplicrii uniforme a dreptului Uniunii pentru Republica Moldova

  i pentru Romnia, precum i a cadrului legislativ actual care st la baza activitii autoritii

  judectoreti a Uniunii Europene.

  Valoarea aplicativ a lucrrii cuprinde urmtoarele aspecte: doctrinar-teoretic, normativ-

  legislativ i juridico-didactic.

  n plan doctrinar-teoretic s-a argumentat din punct de vedere tiinific importana Curii

  de Justiie n ordinea juridic constituional a Uniunii Europene din perspectiva transferului

  suveranitii de stat, principiile de drept consacrate de jurisprudena Curii de Justiie,

  coraporturile dintre Curtea de Justiie i statele membre, competenele atribuite Curii de Justiie

  n vederea aplicrii uniforme a dreptului Uniunii Europene.

  Lucrarea i propune s devin o contribuie la doctrina dreptului Uniunii Europene i a

  dreptului constituional att pentru cercettorii din Republica Moldova, ct i pentru cei din

  Romnia

  n plan normativ-legislativ s-a analizat situaia actual a prevederilor Tratatului de

  Reform de la Lisabona, ultimul document politico-juridic important al Uniunii Europene i s-au

  propus recomandri pentru Republica Moldova n vederea corelrii legislaiei acesteia cu cea

  unional, precum i pentru mbuntirea activitii Curii de Justiie a Uniunii Europene.

  n plan juridico-didactic analiza Curii de Justiie a Uniunii Europene dintr-o alt

  perspectiv va constitui pentru Republica Moldova i pentru Romnia un suport informativ

  pentru lucrri de licen, disertaie i doctorat, precum i material n vederea perfecionrii celor

  care activeaz n cadrul nvmntul juridic superior i a cercettorilor tiinifici n domeniu, a

  judectorilor, dar i a altor profesii juridice (avocai, juriti, grefieri).

 • 13

  Aprobarea rezultatelor cercetrii.

  Teza a fost prezentat la edina Catedrei de Drept Public a Facultii de Drept din cadrul

  Universitii Libere Internaionale din Moldova i recomandat pentru susinere public n faa

  Seminarului interuniversitar i a Consiliului tiinific specializat.

  Problemele teoretice i practice ale tezei au fost comunicate la conferine internaionale,

  dup cum urmeaz:

  1. Ana Daniela Bobaru, Human rights policy, Politica drepturilor omului, Conferina

  internaional 6th International conference of Phd students, organizat de Universitatea din

  Miskolc, Hungary,12 18 august 2007,

  2. Ana Daniela Bobaru, References for a preliminary ruling to the European Court of

  Justice, Procedura preliminar adresat Curii Europene de Justiie, Sesiunea de Comunicri

  tiinifice Days of law, organizat de Universitatea Masaryk din Brno, Republica Ceh,18-19

  noiembrie 2009.

  Sumarul compartimentelor tezei.

  Teza are n componen: Introducere, Capitol introductiv, Compartimente de baz: 3

  capitole ce cuprind 15 paragrafe, 5 subparagrafe i 147 pagini de text, Concluzii generale i

  recomandri, Bibliografie din 168 titluri.

  Capitol introductiv Rolul i perspectivele Curii Europene de Justiie n opinia

  cercetrilor tiinifice. n acest capitol s-a fcut o prezentare a materialele tiinifice la tema

  tezei: tratate, monografii, lucrri tiinifice etc. publicate n ar i n strintate, o atenie

  deosebit acordndu-se publicaiilor aprute n ultimii ani, s-a analizat cadrul normativ pe care se

  ntemeiaz problema supus cercetrii. Avnd ca temei studiul literaturii de specialitate i cel

  normativ s-a efectuat o analiz a situaiei existente n domeniul temei de cercetare.

  Prezentul capitol finalizeaz cu Concluzii.

  Capitolul 2 Organizarea i funcionarea Curii de Justiie a Uniunii Europene prin

  prisma transferului de suveranitate de la statele membre este compus din 5 paragrafe i 3

  subparagrafe i prezint o analiz evolutiv a Curii de Justiie a Uniunii Europene, abordeaz o

  serie de probleme teoretice i practice privind rolul acesteia n ordinea juridic constituional a

  Uniunii, punnd n eviden caracteristicile ordinii juridice a Uniunii, precum i raportul acesteia

  cu ordinea juridic a statelor membre, analizeaz structura organizatoric i funcionarea singurei

  autoriti judectoreti a Uniunii Europene prin prisma transferului de suveranitate.

  Capitolul 2 finalizeaz cu Concluzii.

  Capitolul 3 Racordarea competenelor Curii de Justiie a Uniunii Europene cu

  competenele autoritilor din sistemele jurisdicionale ale statelor membre este compus din 3

 • 14

  paragrafe i este destinat analizei competenelor atribuite Curii de Justiie de la Luxembourg,

  precum i analizei coraporturilor dintre instanele statelor membre i Curtea de Justiie.

  S-a evideniat n mod deosebit rolul judectorilor n procesul de aplicare a dreptului

  Uniunii Europene, pornindu-se de la faptul c prezena acestora ntr-un organism al Uniunii

  Europene garanteaz asigurarea interesului naional prin pronunarea unor decizii suverane.

  Capitolul 3 finalizeaz cu Concluzii.

  Capitolul 4 - Tipurile de aciuni introduse mpotriva statelor membre ale Uniunii

  Europene i impactul acestora asupra suveranitii statelor membre este compus din 4 paragrafe

  i 2 subparagrafe i prezint mijloacele jurisdicionale prin care Curtea de Justiie a Uniunii

  Europene asigur aplicarea uniform a dreptului unional la nivelul statelor membre, s-a artat

  efectul hotrrilor judectoreti pronunate de Curte pentru statele care nu respect dreptului

  Uniunii Europene.

  S-a fcut o analiz critic i a unor spee ntlnite n practica Curii de Justiie a Uniunii

  Europene, tocmai pentru a se clarifica nu numai din punct de vedere teoretic problema supus

  cercetrii, dar i din punct de vedere practic, aplicativ.

  Capitolul 4 finalizeaz cu Concluzii.

  Teza finalizeaz cu Concluzii generale i recomandri. Bibliografia utilizat conine 168

  titluri.

 • 15

  1. ROLUL I PERSPECTIVELE CURII EUROPENE DE JUSTIIE N

  OPINIA CERCETRILOR TIINIFICE

  1.1. Probleme teoretice i practice n activitatea Curii Europene de Justiie n publicaiile

  de specialitate

  Renaud Dehousse, n lucrarea The European Court of Justice: The Politics of Judicial

  Integration,[26] a artat c n ceea ce privete modalitatea de numire a membrilor Curii de

  Justiie, interesul politic este dominant n alegerea viitorilor judectori, afirmaie ce a atras critici

  din partea corpului judectorilor.

  Procedura de numire a judectorilor implic o responsabilitate din partea statelor

  membre, acest lucru fiind n permanent atenie avnd n vedere faptul c acetia reprezint

  statul din care provin n cadrul singurei autoriti judectoreti a Uniunii Europene.

  n opinia autorului propunerea judectorilor de ctre statele membre i a alegerii acestora

  de ctre fiecare guvern naional a permis o oarecare politizare a recrutrii membrilor Curii, dat

  fiind c n multe state unde exist tradiie de reprezentare a principalelor partide politice numirea

  judectorilor este inclus n procesul de echilibrare a posturilor de rspundere.

  n acest sens judectorii au artat c numirea trebuie s in seama de competena

  profesional i de gradul de instrucie al viitorilor judectori, i nu de criteriul politic, numirea

  unor persoane fr pregtire de specialitate crend dificulti n modul de soluionare a deciziilor

  juridice, dar mai cu seam a efectelor juridice ce se produc ca urmare a unor astfel de decizii.

  Nicola Catalano, n lucrarea Manuel de droit des Communauts europennes,[14] atrage

  atenia asupra duratei mandatului judectorilor de la Curtea de Justiie a Uniunii Europene, care

  n opinia sa nefiind numii pe via, ar aduce atingere principiului inamovibilitii, garanie

  fundamental a independenei i imparialitii judectorilor n accepiunea doctrinei juridice

  occidentale.

  Aadar, autorul consider c numirea pe via a judectorilor de la Curtea de Justiie a

  Uniunii Europene constituie o garanie a independenei acestora, n opinia sa numirea acestora

  pentru un mandat limitat le induce o stare permanent de presiune din partea executivului.

  n sistemul separaiei puterilor, puterii judectoreti i revin o serie de atribuii eseniale

  n garantarea bunei funcionri a tuturor mecanismelor statului, a garantrii drepturilor i

  libertilor cetenilor.

  Acionnd ca factor de echilibru ntre puterea legislativ i puterea executiv, puterea

  judectoreasc este chemat s repare orice eventuale disfuncionaliti n sistemul separaiei

 • 16

  puterilor, s permit prin mijloacele sale specifice eliminarea abuzurilor de putere, garantnd n

  acelai timp supremaia legii i contribuind la furirea unei imagini cu adevrat convingtoare cu

  privire la valorile democraiei.

  Rolul cu adevrat eficace al puterii judectoreti este condiionat de garantarea

  inamovibilitii judectorilor, de mecanisme clare i eficace de garantare a drepturilor

  procesuale, iar imixtiunea arbitrar a executivului n treburile justiiei constituie o piedic n

  calea exercitrii funciilor instanei de judecat.

  Francis Jacobs n lucrarea Is the Court of Justice of the European Communities a

  Constitutional Court? [47] a venit n aprarea rolului constituional al Curii de Justiie. Acesta a

  artat c: avnd n vedere c uneori Curtea ndeplinete funcia unei curi constituionale i a

  dezvoltat astfel de principii constituionale n jurisprudena sa, putem nelege de ce activitatea

  Curii a fost greit interpretat n unele sfere.

  Avnd n vedere misiune ei general de a garanta c dreptul Uniunii este respectat,

  asigur conformitatea actelor instituiilor Uniunii cu Tratatul, considernd c un sistem bazat pe

  respectul dreptului nu era posibil ca un act cu caracter coercitiv adoptat de ctre o alt instituie

  s nu fie susceptibil de un control judiciar.

  Francis Jacobs recunoate c uneori, Curtea a fost criticat ca fiind o instan politic.

  Aceste critici pornesc, n opinia sa de la necunoaterea noiunii de jurispruden constituional,

  care nu caracterizeaz toate statele membre i care necesit tehnici judiciare care pot prea noi,

  moduri originale de interpretare, chiar o concepie diferit despre drept.

  Totui, n sistemul comunitii bazat pe noiunea divizrii competenelor, o form de

  control constituional apare ca inevitabil, dac ntr-adevr comunitatea se bazeaz pe

  supremaia dreptului..

  Alec Stone Sweet este mpotriva doctrinei care definete Curtea ca agent al guvernelor

  statelor membre i susine n lucrarea The Judicial Construction of Europe [70] faptul c

  hotrrile Curii produc adesea consecine neintenionate, care nu au fost prevzute la timp de

  aceia care au proiectat comunitatea, atrgnd atenia asupra constituionalizrii Uniunii prin

  intermediul doctrinelor elaborate de Curte, precum efectul direct, supremaia i rangul prioritar.

  Autorul a afirmat n lucrare sa c: exist cteva motive pentru care constituionalizarea

  Tratatului de la Roma a generat o logic expansiv proprie care a atare o cerere din ce n ce mai

  mare pentru legi, clarificarea normelor i a capacitii de monitorizare i aplicare. De la nceput,

  misiunea central a Comunitii a fost aceea de a crea condiiile necesare dezvoltrii pieei

  comune.

 • 17

  Totui, schimbrile impersonale, peste graniele jurisdicionale, dup cum arat autorul

  creeaz probleme din motive pe care teoreticienii tiinelor sociale le-au studiat n detaliu.

  Ca i n alte pri, succesul integrrii depindea n mare parte de msura n care CE i

  putea dezvolta capaciti organizatorice eficiente: s garanteze dreptul de proprietate, s aplice

  regulile concurenei, s soluioneze preteniile n justiie, s construiasc un cadru european

  pentru reglementarea activitilor pieei comune i aa mai departe. Constituionalizarea a

  accentuat acest proces.

  Alec Stone Sweet consider c se poate merge mai departe, astfel Curtea de Justiie a

  reconstituit n mod convingtor comunitatea, n feluri care au legat cererea i oferta pentru drept

  i instanele europene, de activitile actorilor de pe pia i ulterior de toate activitile guvernate

  de dreptul Uniunii.

  Constituionalizarea nu doar a plasat instanele n poziia de arene principale ale integrrii

  negative, ea le-a transformat n monitori ai integrrii pozitive i creatori ai unui set din ce n ce

  mai mare de drepturi pe care Curtea le-a identificat chiar n Tratate.

  Prin constituionalizare i instanele naionale s-au transformat n foruri privilegiate

  pentru deliberare i elaborare de norme, nu n ultimul rnd datorit faptului c ele sunt

  nsrcinate cu supravegherea transpunerii i implementrii dreptului comunitar de ctre

  autoritile naionale.

  Saskia Sassen n cartea sa Territory, Autority, Rights: From Medieval to Global

  Assemblages[66] vorbete despre imixtiunile politicului n sfera autoritii judectoreti, artnd

  c de fapt, societatea actual este influenat i dominat de interese politice, argumente pe cale

  le menine n toate studiile sale privind extinderea fenomenului de globalizare.

  Prin urmare, instanele judectoreti din Europa au devenit actorii politici din prezent,

  apreciind creterea puterii judectoreti ca parte a ridicrii burgheziei i ca ascensiune a

  democraiei liberale ca form de organizare a guvernrii.

  Autoritatea judectoreasc ar fi avansat mai mult prin creterea autoritii executive (n

  detrimentul autoritii legislative) creterea statutului administrativ i dezvoltarea unei politici

  ntemeiate pe drepturi. n acest context, Curtea de Justiie a devenit o for important a

  procesului de adoptare a deciziilor politice i a schimbrii instituionale.

  Justiia este definit prin regulile sale i prin relaiile sale cu puterea politic suveran,

  ns problema independenei sale fa de puterea executiv i fa de cea legislativ, n vederea

  delimitrii competenelor i a structurilor organizatorice trebuie reglementat n aa fel nct s

  nu permit presiuni de natur politic.

 • 18

  Plecnd de la relaiile dintre puteri semnificative sunt criticile care vorbesc despre

  modalitile n care statele, prin voin politic au partajat puterile suverane, crend premisele

  asigurrii la nivel comunitar, dup modelul naional a unui sistem de puteri distincte.

  Jean Victor Louis, n lucrarea intitulat Lordre juridique communautaire[52] arat c

  exercitarea de ctre Comunitile europene a unor competene largi vine n contradicie cu

  conceptul clasic al suveranitii, preciznd c suntem n faa unei concepii noi despre

  suveranitate, care corespunde ideii divizibilitii suveranitii.

  Interesant este faptul c autorul precizeaz c nu este vorba despre o concepie cantitativ

  care ar asimila suveranitatea unui teritoriu, ci este vorba mai degrab de a determina, n funcie

  de stabilitatea competenelor Comunitii, cine Statul sau Comunitatea este titularul unei sau altei

  chestiuni, fr a exclude, n caz de necesitate, aciunile comune sau ndeplinirea unor sarcini de

  competena statului.

  Ideea de suveranitate divizibil n opinia autorului, convine perfect pentru a descrie

  funcionarea unui mecanism de integrare evocat prin termeni ca fuziune sau exerciiu al

  suveranitilor, elemente indispensabile funcionrii acestui mecanism integraionist.

  Problema suveranitii constituie tema de cercetare a autorului, care n aceeai lucrare,

  reeditat 4 ani mai trziu, apreciaz c nu poate fi vorba de un transfer de suveranitate, cci

  Comunitile nu dobndesc calitatea de a fi suverane, ntruct nu se creeaz un nou stat, vorbind

  de un exerciiu partajat al suveranitii, dar o suveranitate neleas altfel dect n doctrina clasic

  (abstract, indivizibil i inalienabil), o suveranitate care depete concepia cantitativ care o

  teritorializeaz.

  Teoria sa privind suveranitatea arat c de fapt suveranitatea este divizibil numai

  funcional i n acest sens descrie funcionarea unui mecanism de integrare, indiferent c se

  evoc reamenajarea suveranitilor, fuziunea acestora sau exerciiul lor n comun.

  Gheorghe Costachi precizeaz n lucrarea intitulat Spre o statalitate democratic i de

  drept [24] faptul c, n virtutea instituionalizrii autoritii publice, a supremaiei i

  independenei puterii de stat, statul are dreptul de a stabili i nfptui liber i dup propria sa

  voin politica intern i extern, fr nici un amestec din afar i fr a nclca suveranitatea

  altor state i principiile dreptului internaional.

  n opinia autorului att pe plan intern ct i pe plan internaional nu se poate vorbi despre

  o suveranitate absolut, iar prevederile constituionale prevd limitarea suveranitii prin

  delimitarea strict a atribuiilor organelor puterii de stat, n timp ce pe plan extern nu avem o

  suveranitate absolut, aceasta ntruct statul naional este un element n sistemul internaional.

 • 19

  n lucrarea Curs elementar de drept constituional[45] Ion Guceac definete supremaia

  puterii de stat ca latur a suveranitii, aceasta avnd calitatea de a fi superioar oricrei fore

  sociale din cadrul statului. n opinia sa, dac unele organisme sociale dispun de posibilitatea de a

  emite reguli i de a constrnge pentru a le asigura respectarea sub ameninarea aplicrii unei

  sanciuni, aceast convingere se aplic, ns numai atunci cnd este acceptat de ctre stat i n

  cadrul fixat de stat.

  Prin independena puterii de stat ca latur a suveranitii autorul arat c, se presupune

  aptitudinea statului de a-i stabili n mod liber i dup bunul su plac, fr intervenia altor state

  sau organisme internaionale, politica sa intern i extern, aceast independen nu trebuie s

  afecteze suveranitatea altor state, de aceea statul este obligat s respecte drepturile altor state i

  normele dreptului internaional.

  Victor Popa n lucrarea Dreptul public [57] arat c suveranitatea de stat este acea

  calitate a puterii de stat de a fi suprem n raport cu orice alt putere social existent n limitele

  sale teritoriale i independent fa de puterea oricrui alt stat sau organism internaional, calitate

  exprimat n dreptul statului de a-i stabili n mod liber fr nici o imixtiune, scopul activitilor

  sale pe plan extern i intern, sarcinile fundamentale i mijloacele necesare realizrii lor.

  Autorul precizeaz n cartea Drept constituional i instituii politice [157] c, n decursul

  istoriei conceptul de suveranitate a evoluat n funcie de scopurile societii, de interesele i

  valorile ce trebuiau protejate, coninutul ei deosebindu-se de la o ornduire social la alta.

  Definirea coninutului suveranitii prin cele dou componente supremaia i

  independena nu presupune, n opinia autorului divizarea suveranitii n pri distincte deoarece

  suveranitatea are un caracter unic i indivizibil, iar schimbarea autoritii politice nu afecteaz

  suveranitatea, continuitatea statului, astfel c instituionalizarea i impersonalizarea puterii i

  asigur acesteia un caracter permanent.

  Vitalie Gamurari i Nicolae Osmochescu n monografia Suveranitatea i dreptul

  internaional [38] sunt de prere c restrngerea suveranitii n contextul integrrii europene

  implic limitri n domeniul exercitrii suveranitii de stat. n acest context participarea statului

  n cadrul organismelor comunitare i permite acestuia s recupereze aceste competene

  transferate prin exercitarea lor n comun.

  Instituirea unei ordini constituionale proprii, integrat sistemelor de drept ale statelor

  membre se bazeaz pe autonomia acesteia n raport cu sistemele de drept naionale.

  Premisele unei astfel de autonomii, care nu nseamn altceva dect independena sau

  existena unui singur spaiu juridic nchis i ncheiat, precum i construcia unui spaiu economic

 • 20

  comun ce nu poate depinde de statutul constutiional al dreptului internaional n fiecare dintre

  statele membre.

  n opinia autorilor ecuaia este simpl: unei piee comune trebuie s-i corespund reguli

  comune i o aplicare uniform. Acetia precizeaz c de-a lungul timpului construcia european

  s-a aprofundat i micarea de autonomizare s-a consolidat, jurisprudena crend un proces de

  constituionalizare a dreptului Uniunii, n scopul de a marca mai evident autonomia sa n raport

  cu dreptul internaional.

  Gabriel Andreescu i Adrian Severin n lucrarea Un concept romnesc privind viitorul

  Uniunii Europene[1], apreciaz c suveranitatea este mai mult dect un bun, este o valoare care

  impregneaz imaginarul colectiv ntr-o asemenea msur, nct invocarea ei constituie

  ntotdeauna un factor politic redutabil.

  Autorii sunt de prere c, dac adncim prea mult procesul de integrare european riscm

  dizolvarea suveranitii naionale ntr-o structur uniformizat politic, n afara identitii

  naionale. Avnd n vedere interdependena practic a nivelului naional cu cel al Uniunii precum

  i extinderea normelor care descriu obligaiile sau angajamentele naionale clasica evaluare a

  suveranitii, ca manifestare nengrdit a deciziei n treburile interne i externe arat ca

  scheletul unui dinozaur.

  Autorii apreciaz c numai un concept suficient de relativizat poate pilota problema

  suveranitii. n acest sens, se impune conexiunea cu principiul subsidiaritii, ca mecanism ce

  fondeaz Uniunea European, acesta reprezentnd un complement al principiului suveraniti, i

  nu acioneaz mpotriva lui.

  n lucrare se arat c ntr-o federaie european suveranitatea statelor are un sens, ea fiind

  legat de competenele federaiei, coninutul suveranitii construindu-se conform schemei care o

  impune o concepie inteligent a aplicrii principiului subsidiaritii. Nimic dramatic n a face

  consideraii despre suveranitatea statelor membre ale unei viitoare federaii europene. Ea i

  pierde caracterul mitic-metafizic, prelungire pn astzi a unei viziuni hegeliene i fichteene,

  pentru a cpta o dimensiune practic i contextual.

  Avnd n vedere universalitatea principiului subsidiaritii, suveranitatea statelor membre

  va fi un etaj ntre alte etaje, de la cel inferior, al suveranitii locale pn la etajul suveranitii

  federaiei europene, la rndul ei legat de ansamblul competenelor pe care i le rezerv dreptul

  internaional.

  Autorii consider c suveranitatea statelor se va actualiza n timp, n funcie de

  competenele pe care statele membre este firesc s le delege la nivel local, precum i de

  competenele pe care, tot firesc are de ce s le delege la nivelul Uniunii. Acetia arat c nu

 • 21

  trebuie uitat nici o clip c spre deosebire de frontierele unitilor locale, frontierele statelor nu

  pot fi modificate printr-o decizie la nivel federativ. Iat de ce suveranitatea statelor membre ale

  federaiei, relativ cum este, pstreaz n orice caz, suveranitatea asupra granielor sale.

  Construcia suveranitii statelor membre ale federaiei va fi esenialmente problema

  practic a aplicrii principiului subsidiaritii.

  Allan Thatham i Eugen Osmochescu arat n lucrarea Dreptul Uniunii Europene [74] c,

  Curtea de la Luxembourg reprezint autoritatea suprem n probleme legate de dreptul Uniunii,

  ea avnd competen n probleme de drept constituional, administrativ, social i economic, n

  proceduri care i sunt direct naintate sau prin trimitere la curile naionale.

  Aceasta i-a constituit practicile i procedurile avnd la baz modele continentale, n

  special cel francez i cel german, dar n ceea ce privete evoluia unei legislaii substaniale

  aceasta s-a bazat pe principiile i tradiiile din sistemele legislative ale tuturor statelor membre.

  Datorit naturii structurale a Tratatului, n opinia autorilor Curtea de Justiie a acionat n

  sensul completrii spaiilor goale i a creat n felul acesta o legislaie inovatoare i ndrznea,

  ea interpreteaz Tratatele i restul legislaiei Uniunii ntr-o atare manier nct s promoveze

  ceea ce consider a fi mai degrab n spiritul dect n litera Tratatelor.

  Constana Clinoiu i Victor Duculescu n lucrarea Drept constituional european [18]

  prezint unele probleme legate de perspectivele Curii de Justiie n raport cu reforma

  instituional a Uniunii Europene, artnd faptul c jurisprudena Curii de Justiie a contribuit la

  constituionalizarea ordinii juridice comunitare, semnificativ fiind creterea importanei

  controlului jurisdicional, o uniformizare a sistemului de protecie jurisdicional pe baza

  modelului comunitar, fiind cea mai bun cale pentru a asigura respectarea dreptului n toate

  domeniile Uniunii Europene.

  n decursul activitii sale, Curtea de Justiie s-a dovedit a fi unul dintre elementele cele

  mai importante ale ordinii constituionale a Uniunii, ntruct Comunitile i-au propus pentru

  prima dat obiective noi, fundamental diferite de cele ale altor organizaii internaionale,

  nfptuirea acestora a implicat i implic n continuare afirmarea unui drept nou, distinct de

  dreptul naional, superior acestuia i direct aplicabil pe teritoriul tuturor statelor membre.

  Prin nsi finalitatea sa, dreptul Uniunii se nfieaz ca un drept autonom, obligatoriu

  n egal msur pentru toate statele membre, aplicarea sa solicitnd n cel mai nalt grad un

  sistem eficace de protecie jurisdicional, pentru a face fa acelor situaii n care aplicarea

  principiilor dreptului Uniunii se confrunt cu diverse tipuri de obstacole sau reineri din partea

  jurisdiciilor naionale.

 • 22

  Autorii vorbesc despre nlocuirea sintagmei ordine juridic internaional cu aceea de

  ordine juridic proprie, ce i gsete justificarea din punctul de vedere al diferenelor care exist

  ntre acestea. Astfel, ordine juridic proprie are ca surs dreptul convenional adoptat de ctre

  state, dar i actele unilaterale, respectiv dreptul derivat, cu toate c sunt recunoscute ca izvoare i

  principiile fundamentale, fiecare dintre acestea avnd o poziie bine stabilit n ierarhia juridic.

  O alt diferen ar fi aceea c reglementarea diferendelor care apar ntre subiectele acestui drept

  nu este lsat la latitudinea prilor implicate.

  Este recunoscut astzi faptul c, pe parcursul anilor Curtea de Justiie a adus importante

  contribuii la precizarea i dezvoltarea unor principii de drept nscrise n Tratatele fundamentale,

  facilitnd n acest mod o mai bun cunoatere i aplicare a acestora. (pilonii integrrii, transpui

  n normele de drept sunt reprezentai de cele dou mari principii: aplicabilitatea direct i

  primordialitatea dreptului Uniunii, ce au stat la baza constituirii unei noi ordini juridice n spaiul

  european).

  Aadar, Uniunea a edificat o anumit ordine de drept, distinct de ordinea juridic intern

  naional a statelor i prezentnd o serie de trsturi care o individualizeaz de acestea.

  Ordinea juridic a Uniunii se ntemeiaz pe acceptarea transferrii de ctre state a unor

  competene ctre instituiile Uniunii, competene care sunt exercitate n comun de ctre statele

  membre. Pe de alt parte, arat autorii, n cadrul acestei ordini juridice se menin importante

  elemente de suveranitate care determin pstrarea unor competene deloc neglijabile de ctre

  statele membre.

  Acestea dau expresia dreptului fiecruia dintre popoarele respective de a-i pstra

  identitatea structurilor naionale de guvernare, de a decide n mod liber asupra problemelor care

  le intereseaz, n consonan cu obiectivele Uniunii stabilite prin instrumentele de baz.

  n opinia autorilor, ordinea juridic a Uniunii nu reprezint un element detaat de ordinea

  juridic naional, deci nici un element care ar anihila-o sau ar anula-o pe aceasta, condiioneaz

  inevitabil crearea unui sistem de drept n msur s asigure respectarea obiectivelor

  fundamentale, aplicarea uniform a prevederilor privind drepturile omului.

  Acest sistem se edific, dup cum arat autorii fr a prejudicia cu nimic continuarea

  activitii statate, existena sistemelor de drept pe care le au rile n cauz, sisteme ce se

  subsumeaz ns ordinii juridice a Uniunii, respectnd principiile acesteia i facilitnd, n final

  progresul i prosperitatea tuturor naiunilor, la parametrii unor standarde europene, prin

  consimmntul i cu contribuia efectiv a rilor ce fac parte din Uniune.

  Autorii mai arat c n actualele condiii istorice, problema raportului dintre dreptul

  intern i dreptul Uniunii prezint alte dimensiuni, deoarece dreptul Uniunii este recunoscut ca

 • 23

  fiind o for juridic superioar dreptului intern al statelor ca sistem juridic, chiar dup

  prevederile dreptului constituional.

  n aceste condiii, problema prioritii dreptului Uniunii implic alte metode, alte

  procedee i alte ci de realizare dect aplicarea clasic a Tratatelor n dreptul intern i

  participarea statelor la traducerea n via a angajamentelor internaionale.

  n lucrarea Instituii i proceduri constituionale n dreptul romn i n dreptul

  comparat[28], Ion Deleanu evideniaz faptul c Uniunea european este guvernat de principii

  juridice proprii pentru a constrnge statele membre s respecte normele comunitare.

  Subsidiaritatea ca principiu este inerent oricrei organizri ierarhice de natur s

  implice o partajare a competenelor asemntoare, aadar nu identice celei dintr-un stat federal.

  Chiar n interiorul statelor unitare, principiul subsidiaritii n forme specifice i revendic

  temeiurile i scopul, bunoar n contextul regionalismului sau n cel al autonomiei locale. Aici,

  n astfel de state nu federalismul, ci spiritul federalist poate fi suportul germinativ al principiului

  subsidiaritii.

  Principiul subsidiaritii se manifest ns sub semnul acuitii i al utilitii ndeosebi n

  cadrul suprasistemelor constituie un mediu ambiant al sistemelor de state naionale. Un astfel de

  mediu ambiant, ce elemente ns specifice, nesusceptibile de analogie cu cele ale confederaiilor

  sau federaiilor de state, este i Uniunea European.

  ntr-o asemenea ambian, care marcheaz trecerea de la statul naional centralizat,

  totalizant, la statul care se autolimiteaz, se detaeaz de formele de individualism pentru a face

  posibil colaborarea i susinerea mutual cu alte state, principiului subsidiaritii i se pot atribui

  urmtoarele semnificaii:

  a) Ca regul general de principiu subsidiaritatea implic partajarea competenelor ntre

  autoritile subordonate i cele supraordonate, n special ntre autoritile locale i cele centrale.

  n cazul unei structuri de state federative, partajarea competenelor se realizeaz ntre autoritile

  statului federativ i autoritile statelor federate, uneori acest mod de partajare putnd fi o surs

  de conflicte.

  b) n cadrul Comunitii, partajarea competenelor ntre instituiile comunitare i cele ale

  statelor membre are drept criteriu de principiu obiectivele urmrite - cele preponderent comune

  i cele preponderent naionale, dar i mai ales, posibilitatea efectiv, dup caz, a instituiilor

  comunitare sau a celor naionale de a exercita ntr-o manier satisfctoare i eficient

  competenele ce le revin pentru atingerea obiectivelor urmrite.

  c) Tratatul specific trei condiii minime ale aplicrii principiului, anume: domeniul n

  care se acioneaz s nu aparin n exclusivitate competenelor Comunitii, obiectivele aciunii

 • 24

  s nu poat fi atinse n msur satisfctoare prin intervenia autoritii statelor membre ale

  Comunitii i n raport cu domeniul n care se acioneaz i efectele urmrite s fie oportun i

  mai eficace intervenia instituiilor comunitare.

  Schema de distribuire a competenelor pare simpl i comprehensibil, practic ns

  partajarea competenelor se dovedete adeseori dificil, iar aplicarea principiului subsidiaritii

  implic situaii extrem de complexe n condiiile n care acestui principiu i se asociaz trecerea

  de la regula unanimitii la regula majoritii n adoptarea deciziilor.

  Suveranitatea unor state este uneori sensibil sau chiar recalcitrant la aplicarea acelor

  decizii n procesul adoptrii crora acel stat s-a aflat n minoritate.

  Pe scurt, principiul subsidiaritii, n opinia autorului urmrete dou obiective aparent

  opuse: el permite Comunitii s acioneze atunci cnd msurile luate izolat de ctre statele

  membre nu ar conduce la soluii satisfctoare, pe temeiul acestui principiu sunt prezervate

  competenele statelor membre n domeniile n care aciunea lor este preferabil, n raport cu o

  aciune comunitar.

  Considerat a fi un principiu util, un principiu de eficacitate, un principiu mobil de

  repartizare a competenelor ntre instituiile comunitare i cele naionale, principiul subsidiaritii

  vizeaz doar acele domenii cu privire la care competena nu aparine n exclusivitate

  Comunitii. Dar, cum obiectivele i corelativ acestora, competenele Comunitii au fost

  considerabil lrgite, interpretarea i aplicarea principiului rmne o problem mereu actual.

  Deplasarea competenelor la nivelul instituiilor comunitare nu se poate face dect prin

  voina statelor nsei, n cadrul unor proceduri riguroase i numai dac acest transfer de

  competene este util i este decis n mod democratic.

  Linia de partajare a competenelor este fluctuant i adeseori problematic. Un rol decisiv

  revine n aceste circumstane Curii de Justiie a Uniunii Europene, care, lund n considerare

  marja de apreciere recunoscut organelor Uniunii Europene, decide atunci cnd este sesizat

  asupra coninutului i cuprinderii principiului subsidiaritii.

  Principiul subsidiaritii este un gen de alter ego a suveranitii relative. Interpretarea i

  aplicarea principiului nu se pot face linear i abstract, el presupune valorizare in concreto, n

  raport cu materia susceptibil de abordare subsidiar, i totdeauna in actu, cu expresie a

  suveranitii i a colaborrii.

  Aceste dou forme de obiectivare a principiului subsidiaritii, manifestarea in actu i in

  concreto a suveranitii i a colaborrii, sunt evocate n constituiile statelor

  membre.(ex.Constituia Romniei la art.148 alin.1 stipuleaz c transferarea unor atribuii ctre

 • 25

  instituiile comunitare i exercitarea n comun ce celelalte state a competenelor prevzute n

  tratate)

  n ceea ce privete garania respectrii principiilor subsidiaritii i proporionalitii

  controlul jurisdicional nfptuit de Curtea de Justiie a Uniunii Europene este decisiv, ori de cte

  ori acesta se impune.

  Augustin Fuerea n cartea sa Manualul Uniunii Europene[37], arat modalitile prin care

  se aplic dreptul Uniunii n dreptul naional al statelor membre. n acest sens, autorul precizeaz

  c dreptul comunitar se aplic n ordinea juridic intern aa cum a fost adoptat, fr s fie

  necesar asimilarea sau transformarea lui n drept intern.

  Normele de drept comunitar se integreaz n dreptul intern al statelor membre, care nu au

  posibilitatea s aleag ntre concepia monist sau dualist, prima fiind obligatorie. Prin

  hotrrea din 3 aprilie 1068, n cauza Firma Molkerei, Curtea de Justiie a consacrat concepia

  monist, statund c dispoziiile trec n ordinea juridic intern, fr ajutorul nici unei msuri

  naionale.

  Astfel, n relaiile Comuniti-state membre, dualismul este nlturat, iar dreptul

  comunitar, fie originar, fie derivat este imediat aplicabil n ordinea juridic intern a statelor

  membre sau, potrivit Curii de Justiie de la Luxembourg, el face parte integrant din ordinea

  juridic aplicabil pe teritoriul fiecruia dintre statele membre. Acest fapt are urmtoarele

  consecine:

  a) dreptul comunitar este integrat n mod firesc n ordinea juridic intern a statelor, fr

  s fie necesar vreo formul special de introducere,

  b) normele comunitare i ocup locul n ordinea juridic intern, ca drept comunitar,

  c) judectorii naionali sunt obligai s aplice dreptul comunitar.

  O alt particularitate a dreptului comunitar o constituie faptul c acesta nu numai c se

  integreaz automat n ordinea juridic a statelor membre, dar el are i capacitatea general de a

  completa, n mod direct patrimoniul juridic al cetenilor statelor att n raporturile cu alte

  persoane, ct i n raportul lor cu statul cruia i aparin.

  Aplicabilitatea direct nseamn c dreptul comunitar confer drepturi i impune obligaii

  n mod direct nu doar instituiilor comunitare i statelor membre ale Uniunii Europene, ci i

  resortisanilor acestora, ceteni ai Uniunii.

  Pornind de la aplicarea direct autorul face cteva meniuni i cu privire la principiul

  primordialitii, conform cruia dreptul comunitar are prioritate n conflict cu legea naional a

  unui stat membru. Consecinele aplicrii acestui principiu sunt:

 • 26

  a) Regulile de drept al Uniunii care au efect direct trebuie s fie aplicate ncepnd de la

  data intrrii lor n vigoare, chiar dac se constat existena unei legi naionale incompatibile,

  b) Neaplicarea legii naionale contrare se impune tuturor autoritilor naionale

  competente, inclusiv celor ale administraiei,

  c) Statele membre sunt obligate s repare prejudiciile cauzate particularilor prin violarea

  dreptului Uniunii, judectorul naional avnd posibilitatea s stabileasc n ce msur aceste

  prejudicii sunt imputabile acestora,

  d) Exist o legtur ntre principiul preeminenei i principiul integrrii dreptului Uniunii,

  deoarece aplicarea primului depinde de efectul direct al dreptului Uniunii,

  e) Judectorul naional este obligat s suspende aplicarea unei msuri naionale, chiar

  dac este o lege, cnd exist o ndoial serioas asupra compatibilitii acesteia cu normele

  dreptului Uniunii, pn la soluionarea problemei incompatibilitii. Curtea de Justiie a stabilit

  c o instan naional poate suspenda o dispoziie naional, luat n vederea aplicrii unei

  norme europene a crei validitate este contestat,

  f) Statele membre ale Uniunii au obligaia s verifice aplicarea normelor de drept al

  Uniunii i s sancioneze neaplicarea lor cu sanciuni eficace, dar n acelai timp proporionale cu

  prejudiciul cauzat.

  n lucrarea Tratat de drept comunitar[54] Octavian Manolache clarific obiectivele

  legislaiei Uniunii, n special cu privire la prioritatea ei n relaia cu legislaia naional, la

  caracterul direct aplicabil i la efectul direct al unor dispoziii, avnd n vedere faptul c

  instituirea Comunitilor Europene i a Uniunii Europene a presupus apariia unei noi ordini

  juridice constituionale distincte, care nu este o nsumare a ordinilor juridice naionale, ea avnd

  caracteristici proprii, izvorte din transferul de suveranitate la care statele membre au recurs.

  Tratatul are o autoritate superioar celei care aparine celorlalte categorii de acte

  normative, el instituie o ordine juridic proprie, integrat celei aparinnd statelor membre, fiind

  direct aplicabil acestora i se impune organelor naionale de jurisdicie.

  Principiile care au devenit parte a dreptului Uniunii i jurisprudena Curii de Justiie

  arat c n aplicarea unitar a dreptului ordinile juridice ale statelor trebuie s acioneze n mod

  direct direct, indiferent dac un stat ar proceda la conformare concomitent sau la o dat

  ulterioar, astfel c de jure, va fi de imediat aplicare, fr s fie nevoie de un act de sancionare

  sau de transformare (transpunere sau traducere) n norme de drept intern din partea organelor

  statelor membre.

  Principiile prioritii i aplicabilitii directe i imediate a normelor de drept ale Uniunii

  garanteaz respectarea drepturilor i libertilor conferite prin ordinea juridic constituional a

 • 27

  Uniunii. Acestea arat faptul c statele sunt lipsite de posibilitatea de intervenie referitor la

  dispoziiile prevzute n Tratat sau n Regulamente i care au implicit caracterul direct aplicabil,

  nefiind necesar intervenia autoritilor naionale.

  n ceea ce privete Directivele problema aplicabilitii directe se poate discuta numai n

  msura n care nu au fost transpuse n termenele expres prevzute de acestea. Ele vor avea efect

  direct tocmai pentru c transformarea care ar trebui efectuat n dreptul naional nu s-a produs.

  Persoanele nu se pot prevala de acest efect dect contra autoritilor publice. Neimpunnd

  obligaii persoanelor, prevederile directivelor nu pot s fie invocate contra acestora.

  O prevedere a Uniunii poate avea efectul aplicabilitii directe, dac obligaiile impuse

  statelor membre sunt clare i precise i, dac se prevd msuri de implementare instituiilor

  Uniunii sau statelor nu li se permite o libertate de apreciere.

  Urmare a aplicabilitii directe, dreptul Uniunii are valenele unei ordini juridice interne,

  indiferent c este vorba de dreptul primar sau secundar. Regulile acestuia trebuie s fie pe deplin

  i uniform aplicate n toate statele membre de la data intrrii n vigoare i ct timp continu s fie

  n vigoare.

  Autorul, citnd o spe a Curii deJustiie arat c prevederile direct aplicabile sunt un

  izvor direct de drepturi i obligaii pentru toi cei afectai de ele, indiferent c sunt state sau

  persoane care sunt pri n relaia juridic n conformitate cu dreptul Uniunii, aceast consecin

  privete orice tribunal naional, a crui sarcin, ca organ judectoresc al unui stat membru, este

  de a proteja, ntr-o cauz de competena sa, drepturile conferite persoanelor prin intermediul

  dreptului Uniunii.

  Dreptul persoanelor de a invoca prevederi direct aplicabile n faa tribunaleleor naionale

  constituie numai o minim garanie i nu este suficient n sine s asigure completa punere n

  aplicare a dreptului Uniunii. Acest drept, al crui scop este de a asigura c prevederile dreptului

  Uniunii prevaleaz asupra prevederilor naionale, nu poate s asigure beneficiul dreptului ce le

  este conferit de dreptul Uniunii, i n special s evite daunele suferite ca urmare a nclcrii

  dreptului Uniunii ce poate fi atribuit unui stat membru.

  n monografia Curtea de Justiie European. Instan de Judecat Supranaional[41],

  Fabian Gyula arat c poziia important a Curii de Justiie n cadrul instituiilor comunitare este

  n strns legtur cu caracterul comunitii, care apare ca o comunitate a dreptului, aspecte pe

  care le pune n eviden nc din prima parte a lucrrii sale.

  Astfel, n opinia sa Comunitatea are o funcie legislativ prin organele sale iar executarea

  i aplicarea actelor sale normative este att de competena i obligaia organelor sale, ct i ale

  statelor membre.

 • 28

  n acelai timp, arat autorul, procesul de aplicare a normelor de drept ale Uniunii este

  supus prin dreptul originar unui control jurisdicional independent care este realizat de Curtea de

  la Luxembourg, aceasta fiind menit s asigure o interpretare unitar a dreptului Uniunii pe

  ntreg teritoriul comunitar. Totodat, ca natur juridic avnd n vedere c are o componen

  obligatorie i nu opional pentru statele membre are calitatea de organ jurisdicional

  supranaional.

  Curtea de Justiie are caracter supranaional, deoarece este nzestrat cu unele prerogative

  care n mod normal revin numai organelor puterii judectoreti statale i are un caracter sui

  generis, deoarece combin caracterele mai multor tipuri de organe jurisdicionale interne,

  internaionale, ad-hoc, la care pn n prezent nu a existat precedent, de altfel cum nu exist

  precedent nici pentru forma de cooperare care se realizeaz n cadrul comunitilor.

  Datorit competenelor largi cu care este nzestrat, autoritatea judectoreasc a Uniunii

  ntrunete caracteristicile mai multor instane judectoreti: instan internaional,

  constituional, de contencios administrativ, civil, instan de arbitraj, instan suprem.

  Ca instan suprem i constituional, Curtea de Justiie are obligaia de a asigura

  existena unei jurisprudene la nivelul Uniunii unitare i s contribuie la acoperirea carenelor

  legislative i la dezvoltarea Comunitii ca o comunitate a dreptului.

  Dacian Cosmin Drago n lucrarea Uniunea European. Instituii. Mecanisme [29] pune

  accentul pe rolul autoritii judectoreti a Uniunii de a garanta aplicarea, interpretarea i

  respectarea dreptului comunitar pe ntreg teritoriul Uniunii. Acesta precizeaz c judectorii

  europeni nu pot fi influenai n deciziile lor de apartenena la un stat membru, ci trebuie s

  urmreasc interesul comunitar.

  Pentru a elimina orice confuzie dintre instanele supranaionale, autorul face distincia

  ntre Curtea de Justiie de la Luxembourg i Curtea de Justiie de la Strasbourg, astfel c cea de a

  doua autoritate judectoresc este organ creat de Consiliul Europei n baza Conveniei Europene

  a Drepturilor Omului, jurisdicia acesteia fiind n domeniul drepturilor omului, recunoscut de

  toate statele membre ale Uniunii Europene.

  Autorul ine s precizeze n lucrarea sa faptul c, Comunitile europene nu sunt parte la

  Convenia European a Drepturilor Omului, ns statele membre ale acestor comuniti au

  semnat Convenia. Datorit acestei realiti, Curtea de Justiie de la Luxembourg a susinut n

  deciziile sale necesitatea ncadrrii drepturilor fundamentale individuale aprate de Convenie

  ntre principiile generale ale dreptului Uniunii, idee reluat i inserat n Tratat.

  n consecin, autorul arat c Convenia constituie o surs important de inspiraie

  pentru Curtea de Justiie a Uniunii Europene, n privina ntinderii drepturilor individuale

 • 29

  fundamentale aprate prin ea. Instana de la Luxembourg nu este inut de interpretrile date

  Conveniei de organele jurisdicionale de la Strasbourg, Comunitile nefiind parte la Convenie.

  Raporturile dintre cele dou curi judiciare nu sunt nc ierarhizate pe baze solide,

  urmnd ca n momentul n care se vor produce conflicte de jurisdicie ntre cele dou situaia s

  fie discutat cu mai mult interes. S-a ncercat o reglare a situaie la Nisa, n 2000, cnd a fost

  adoptat Carta drepturilor fundamentale din Uniunea European, prin care s-a dorit oferirea

  Curii de Justiie de la Luxembourg a unui instrument pentru analiza compatibilitii actelor

  comunitare sau statale cu drepturile fundamentale.

  Amintind de o reform autorul apreciaz c se impune o deblocare a activitii Curii de

  Justiie prin degrevarea de chestiuni ce pot fi soluionate de judectorul naional, mergnd pn

  la o mai mare responsabilizare a acestuia asupra rolului su de judector european i de autoritate

  naional rspunztoare de aplicarea corect a dreptului Uniunii.

  Dumitru Adrian Crciunescu n cartea Drept instituional comunitar european [22] arat

  modalitatea prin care se pune n practic un asemenea dialog, n acest sens judectorul naional

  care se ndoiete de validitatea unei norme de drept al Uniunii va dispune suspendarea actului i

  i va solicita Curii de Justiie a Uniunii Europene s se pronune asupra validitii sale.

  Procednd de aceast manier, recomandat de Curtea de Justiie, judectorul suspend

  pe moment efectul direct al dreptului Uniunii. n cadrul unui sistem juridic naional un tribunal

  poate face trimiteri la Curtea de Justiie, pentru a-i ntri poziia sa fa de alte instane naionale

  i fa de celelalte instituii naionale, ntruct aciunea introdus n faa instanei de la

  Luxembourg este o aciune necontencioas, mecanism asemntor cu excepia de

  neconstituionalitate din dreptul naional.

  Astfel, judectorul naional ndeprteaz n virtutea sa norma naional care l mpiedic

  s dispun msuri provizorii, pentru a apra drepturi rezultate n beneficiul justiiabililor din

  dreptul Uniunii. Acesta poate suspenda aplicarea unui text naional pn la clarificarea de ctre

  Curtea de Justiie a raporturilor sale cu dreptul Uniunii, poate adresa o injonciune administraiei,

  poate suspenda executarea unui act administrativ adoptat pe baza unei norme de drept a Uniunii,

  a crei validitate a fost contestat la Curtea de la Luxembourg.

  De asemenea, se arat c judectorul poate dispune msuri provizorii pozitive prin care

  justiiabilul s fie protejat n cursul aprecierii validitii unei norme de drept a Uniunii care l

  afecteaz.

  Autorul arat n lucrarea sa c justiiabilii pot obine o protecie imediat i direct de la

  judectorul naional, care este judectorul de drept comun al dreptului Uniunii, protecia astfel

 • 30

  oferit fiind guvernat de principiul autonomiei instituionale i procedurale, precum i de

  obligaiile rezultate din principiul cooperrii loiale.

  Curtea de Justiie a consacrat n jurisprudena sa dreptul de acces la judector, ca element

  esenial al statului de drept i al aplicrii uniforme a dreptului Uniunii. Accesul la judector este

  considerat de asemenea un principiu general al dreptului care se regsete la fundamentul

  tradiiilor constituionale comune statelor membre.

  n exercitarea competenelor atribuite, Curtea de Justiie rspunde aciunilor ndreptate

  mpotriva statelor, aciunea n nendeplinirea obligaiilor comunitare fiind analizat de Octavian

  Crauciuc n lucrarea Contenciosul comunitar. Drept i practic [21] n care autorul remarc

  faptul c aproximativ 75% din procedurile i hotrrile pronunate de Curtea de Justiie se refer

  la nendeplinirea obligaiilor ca urmare a neexecutrii directivelor.

  Aciunea urmrete s se exercite de ctre Curtea de Justiie c un stat membru nu i-a

  ndeplinit obligaiile ce i incumb potrivit dreptului comunitar.

  Constatarea unei nendepliniri a obligaiilor, deci situaia n care o jurisdicie a unui stat

  membru pronun o decizie incompatibil cu dreptul comunitar, creeaz unele dificulti legate

  n esen de independena puterii judiciare i de autoritatea lucrului judecat.

  n cartea sa face referire la Rapoartele 3/1985 i 6/1088 ale Comisiei care arat faptul c,

  Curtea de Justiie constat c atunci cnd o legislaie naional face obiectul unor interpretri

  jurisdicionale divergente putnd fi luate n considerare interpretri, sfrind printr-o aplicare

  compatibil a legislaiei n cauz cu dreptul comunitar, alte interpretri sfrind printr-o aplicare

  necompatibil cu acesta, trebuie s se constate cel puin c aceast legislaie nu este suficient de

  clar pentru a asigura o aplicare compatibil cu dreptul comunitar.

  Marin Voicu n lucrarea Drept comunitar Teorie i jurispruden [81] precizeaz

  etapele procedurale administrative care trebuie parcurse, artnd c ultima etap procedural

  administrativ ia sfrit prin eliberarea unui aviz, moment n care Comisia consider, cu titlu

  definitiv, c statul respectiv nu i-a ndeplinit obligaiile conform Tratatului.

  Astfel, Comisia va evalua aciunea statului n cauz, concretizat n adoptarea uneia sau

  mai multor reglementri prin care nu s-au respectat obligaiile comunitare, sau inaciunea sa,

  constnd n neadoptarea unor dispoziii legale.

  Autorul evideniaz faptul c un aviz se elaboreaz i se adreseaz, dup caz pentru lipsa

  notificrii msurilor de transpunere a directivelor n dreptul naional, lipsa conformitii

  msurilor de transpunere a directivelor n dreptul naional, nclcarea Tratatului i a

  regulamentelor, incorecta aplicare a directivelor. Avizul Comisiei va constitui elementul de

 • 31

  referin pentru aciunea viitoare a Comisiei n faa Curii de Justiie i pentru dezbaterile

  acesteia.

  Aciunea n nendeplinirea obligaiilor red foarte bine specificul dreptului Uniunii, astfel

  c Tratatul permite Comisiei, respectiv statelor membre s cear Curii de Justiie s constate c

  un stat membru i-a nclcat obligaiile.

  Constatarea nclcrii nu are ca efect imediat dect pe acela de a impune statului n cauz

  s se conformeze obligaiilor pe care le are. Actul nu este anulat, ns jurisdiciile naionale inute

  s respecte principiul prioritii dreptului Uniunii, trebuie s in cont de aceast constatare, att

  n ceea ce privete aplicarea actului, ct i pe planul rspunderii autorului nclcrii.

  n opinia autorului constatarea jurisdicional a acestei situaii trebuie s conduc statul n

  culp s adopte toate msurile necesare pentru a pune capt poziiei sale de neglijare a

  obligaiilor asumate.

  Tudorel tefan i Beatrice Andrean Grigoriu n volumul Drept comunitar [72], fac

  referire la aciunea n constatarea nendeplinirii de ctre un stat membru a obligaiilor

  constituionale convenite prin Tratat, n acest sens autorii arat c, scopul acestei aciuni este de a

  se constata, prin intermediul Curii de Justiie c un stat membru a interpretat eronat o parte a

  legislaiei Uniunii: fie un articol din tratatele constitutive, fie un regulament, o directiv, o

  decizie sau un acord internaional semnat i ratificat de Comunitate. Aceast interpretare eronat

  poate rezulta dintr-un act (de exemplu o lege adoptat de un stat membru care este contrar

  dreptului Uniunii), fie dintr-o omisiune (de exemplu n cazul absenei unei legislaii interne care

  s permit transpunerea i implementarea unei directive).

  Autorii arat c procedurile pot fi iniiate de Comisie sau de oricare stat membru, ns n

  cadrul ultimei categorii este de observat c de obicei statele se abin de la declanarea unei

  asemenea aciuni. n toate situaiile ce impun acest tip de aciune, procedurile n faa Curii de

  Justiie sunt precedate de discuii ce se poart ntre state i Comisie, la finalul creia Comisia

  solicit oficial statului s-i ndeplineasc obligaiile.

  Dac statul nu se conformeaz acestei cerine oficiale atunci intervine Curtea de Justiie,

  autoritate care constat c acesta nu i-a ndeplinit obligaia de a aciona. Hotrrea pe care o va

  pronuna ntr-o astfel de cauz, arat autorii nu raporteaz n mod necesar dispoziiile din

  legislaia intern la dreptul Uniunii, ns dac statul membru nu adopt msurile legislative

  necesare, atunci acesta din urm poate fi reclamat ntr-un nou litigiu, al crui efect va fi

  instituirea de sanciuni pecuniare mpotriva acestuia.

  nainte de a solicita sanciuni pecuniare pentru faptul c un stat membru nu respect o

  hotrre a Curii de Justiie, Comisia trebuie s treac prin acelai proces evideniat deja.

 • 32

  Autorii amintesc n lucrarea sa de autonomia procedural naional n aplicarea dreptului

  Uniunii, principiu recunoscut de ctre Curte nc de la nceputul activitii sale, regula fiind

  aceea c fiecare stat se bucur de autonomie procedural, cu condiia respectrii principiului

  eficacitii dreptului Uniunii, care se concretizez n dou cerine ridicate la rang de principiu:

  a) principiul echivalenei, potrivit cruia remediile disponibile pentru punerea n aplicare

  a dreptului Uniunii trebuie s fie echivalente cu cele disponibile pentru punerea n aplicare a

  dreptului intern,

  b) principiul posibilitii practice, potrivit cruia remediile disponibile pentru punerea n

  aplicare a dreptului Uniunii trebuie s nu fac imposibil n practic exercitarea drepturilor

  conferite de legea Uniunii.(prin excepie, Uniunea a elaborat norme de armonizare a unor reguli

  de procedur naional n domeniile: cooperare n materie civil i penal, a achiziiilor publice

  i al politicii sociale).

  n baza studierii literaturii de specialitate, remarcm faptul c, publicaiile tiinifice

  referitor la tema noastr de cercetare sunt modeste la numr, autorii din strintate i din

  Romnia fiind interesai ntr-o msur mai mare de domeniul nostru de cercetare, n timp ce

  doctrinarii din Republica Moldova fac referire indirect la instituia supus de noi cercetrii

  tiinifice, studiile acestora n domeniul dreptului constituional i cel al dreptului internaional

  nu s-au manifestat pn n acest moment n aceast direcie.

  Considerm c pe viitor acetia trebuie s-i ndrepte atenia i spre aceast tem, pe de o

  parte ca viitor stat membru se impune cercetarea dreptului constituional al Uniunii Europene, pe

  de alt parte trebuie lmurite n plan doctrinar raporturile acestei noi discipline cu cele existente:

  dreptul constituional, dreptul internaional public, pentru a stabili clar rolul su n rndul

  disciplinelor dreptului public.

  1.2. Consideraii normative privind Curtea de Justiie a Uniunii Europene

  Evoluia istoric a Uniunii Europene a influenat n mod firesc i evoluia instituiilor

  sale, n general i a Curii de Justiie a Uniunii Europene n mod special.

  n plan normativ Curtea de Justiie i are izvorul de reglementare n Tratatele institutive,

  precum i cele modificatoare, de actualitate normativ fiind ultimul document semnat de cele 27

  de state membre la Lisabona, anume Tratatul de reform.

  Semnat la 13 decembrie 2007 i intrat n vigoare la 1 decembrie 2009, Tratatul modific

  cele dou Tratate fundamentale, respectiv Tratatul privind Uniunea European (TUE de la

 • 33

  Maastricht 1992), denumit n continuare Tratatul Uniunii Europene (TUE) i Tratatul de

  instituire a Comunitii Europene (TCE de la Roma - 1957), redenumit cu Tratatul privind

  funcionarea Uniunii Europene (TFUE).

  Remarcm faptul c, TUE reflect cadrul general al Uniunii i principiile sale, incluznd

  i dispoziiile specifice privind politica extern i de securitate comun a Uniunii Europene, iar

  TFUE conine regulile i modalitile concrete de funcionare a Uniunii, transpunnd n practic

  elementele de principiu descrise n cadrul Uniunii, face referire la politicile Uniunii, cu excepia

  politicii externe i de securitate comun.

  Trebuie spus c, documentul constituional aduce cu sine o nou viziune asupra viitorului

  Europei i a cetenilor si. Printre obiectivele propuse de semnatari se numr formarea unei

  Uniuni mai democratice i mai transparente, metode de lucru i reguli de vot simplificate,

  instituii moderne, mecanisme de solidaritate i protecie a drepturilor i libertilor cetenilor

  europeni, promovarea Europei ca actor pe scena internaional.

  Noul document constituional [33] reflect cel mai bine evoluia instituiilor Uniunii

  Europene, iar Curii de Justiie i aduce o serie de elemente de noutate, dintre care vom evidenia

  numai acele aspecte ce privesc tema supus cercetrii.

  Observm c Tratatul pornete cu elementele de noutate de la denumirea instituiei, n

  sensul c sistemul jurisdicional al Uniunii, n ansamblu, se va numi Curtea de Justiie a Uniunii

  Europene i va fi compus din trei instane: Curtea de Justiie, Tribunalul i Tribunalul Funciei

  Publice.

  De asemenea se observ introducerea n textul Tratatului de la Lisabona a o parte din

  principiile create i promovate prin jurisprudena Curii de Justiie. Art.4 este un articol al crui

  text este introdus pentru prima dat mpreun cu art.5 (ex-art.5 TCE) i fac referire la cinci mari

  principii, astfel: principiul egalitii statelor membre, principiul cooperrii loiale, principiul

  atribuirii de competene, principiul subsidiaritii i principiul proporionalitii.

  Potrivit art.4 alin.2 din TUE, Uniunea respect egalitatea statelor membre n raport cu

  tratatele, precum i identitatea lor naional, inerent structurilor lor fundamentale politice i

  constituionale, inclusiv n ceea ce privete autonomia local i regional. Aceasta respect

  funciile eseniale ale statului i n special, pe cele care au ca obiect asigurarea integritii sale

  teritoriale, meninerea ordinii publice i aprarea fiecrui stat membru.[33, p.84]

  n temeiul art.4 alin.3, care face referire la principiul cooperrii loiale, Uniunea i statele

  membre se respect i se ajut reciproc n ndeplinirea misiunilor care decurg din tratate. Statele

  membre adopt orice msur general sau special pentru asigurarea ndeplinirii obligaiilor care

  decurg din tratate sau care rezult din actele instituiilor Uniunii. Statele membre faciliteaz

 • 34

  ndeplinirea de ctre Uniune a misiunii sale i se abin de la orice msur care ar putea pune n

  pericol realizarea obiectivelor Uniunii. [33, p.85]

  Trebuie spus c exercitarea competenelor constituionale ale Uniunii se realizeaz n

  contextul principiului atribuirii, specific sistemului federal de organizare a statelor, prevzut n

  mod indirect n textul Tratatului CE la art.5. Tratatul de la Lisabona, n schimb l consacr n

  mod expres n art.5, mai mult chiar n textul aceluiai articol mai sunt consacrate principiul

  subsidiaritii i cel al proporionalitii, astfel alin.1 stipuleaz c Delimitarea competenelor

  Uniunii este guvernat de principiul atribuirii. Exercitarea acestor competene este reglementat

  de principiile subsidiaritii i proporionalitii.

  Remarcm elemente noi i n ceea ce privete procedura de numire a judectorilor i a

  avocailor generali (art.255 TFUE). Tratatul de la Lisabona reia dispoziiile existente, judectorii

  fiind numii de comun acord de ctre guvernele statelor membre pentru ase ani, ns numai dup

  consultarea unui Comitet, organism nou nfiinat, al crui rol este de a emite un aviz cu privire la

  capacitatea candidailor de a exercita funciile de judector i avocat general la Curtea de Justiie

  i la Tribunal. Acest Comitet instituit este compus din apte persoane alese dintre fotii membri

  ai celor dou instane, dintre membrii instanelor naionale supreme i din juriti reputai, dintre

  care unul este propus de Parlamentul European. [33,p229]

  n privina numrului avocailor generali, remarcm c, Declaraia privind art.252 TFUE

  anexat Tratatului i-a n discuie posibilitatea ca acesta s creasc, de la 8 la 11, dar numai n

  situaia cnd Curtea propune acest lucru.

  Observm o serie de elemente noi i n privina competenelor atribuite Curii de Justiie.

  n temeiul noilor reglementri Curtea de Justiie a Uniunii Europene hotrte n conformitate cu

  tratatele cu privire la aciunile introduse de un stat membru, de o instituie ori de persoane fizice

  i juridice, cu titlu preliminar, la solicitarea instanelor judectoreti naionale, cu privire la

  interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea actelor adoptate de instituii, n celelalte cazuri

  prevzute de tratate.

  Important de subliniat este faptul c textul documentului precizeaz n art.275 TFUE c,

  aceast instituie nu este competent n ceea ce privete dispoziiile privind politica extern i de

  securitate comun, nici n ceea ce privete actele adoptate n temeiul acestora.

  Remarcm o extindere a atribuiilor, n acest sens Curtea are competena n temeiul art.263

  (ex.art.230 TCE) s se pronune cu privire la aciunile formulate de Curtea de Conturi, de Banca

  Central European i de Comitetul regiunilor, care urmresc salvgardarea prerogativelor

  acestora. Curtea este competent de asemenea s controleze i legalitatea actelor organelor,

  oficiilor sau ageniilor Uniunii destinate s produc efecte juridice fa de teri. Mai mult, orice

 • 35

  persoan fizic sau juridic poate formula, n condiiile actualelor reglementri, o aciune

  mpotriva actelor al cror destinatar este sau care o privesc direct i individual, precum i

  mpotriva actelor normative care o privesc direct i care nu presupun msuri de executare. [33,

  p.236]

  De asemenea, constatm c n temeiul art.269 TFUE aceasta este ndreptit s se

  pronune i n privina legalitii unui act adoptat de Consiliul European sau de Consiliu n

  temeiul art.7 TUE numai la solicitarea statului membru care face obiectul unei