167
Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u području specijalističkih studija politehnike“ Element projekta 2: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektora - studija

Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

Tehničko veleučilište u Zagrebu

Projekt „Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda

kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskoga kvalifikacijskog

okvira u području specijalističkih studija politehnike“

Element projekta 2:

Analiza i projekcija potreba realnog i javnog

sektora - studija

Page 2: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

1

ELEMENT PROJEKTA 2

Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektora

EP2.001

PROJEKT

RAZVOJ VISOKOBRAZOVNIH STANDARDA ZANIMANJA

I STUDIJSKIH PROGRAMA NA OSNOVAMA HKO U

PODRUČJU SPECIJALISTIČKIH STUDIJA POLITEHNIKE

- Verzija za prvu objavu -

Oznaka projekta HR.3.1.15-0007

Nositelj projekta TVZ

Partneri APIS, IN2 grupa, SPAN

Korisnik projekta TVZ

Datum dokumenta 15.12.2015.

Tekuća inačica 1.0

Page 3: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

2

Nadzor dokumenta

Promjene dokumenta

Inačica Autori Tag Datum Opis

0.1 Mladen Mauher 15.7.2015 Ekscerpti

0.2 Mladen Mauher

10.09.2015 Radna verzija

0.3 Mladen Mauher, Miroslav Slamić

30.09.2015 Verzija za internu objavu

1.0 Mladen Mauher, Miroslav Slamić, Krešimir Meštrović, Goran Malčić, Jana Žiljak Vujić, Dražen Arbutina, Boris Uremović, Vesna Alić Kostešić, Toni Bjažić, Vjeran Bušelić, Marinko Žagar, Ivan Žugaj, Siniša Koščina, Antonija Kapović

18.12.2015 Verzija za prvu objavu

Revizori/Nadzor

Ime i prezime Pozicija Napomena

Raspodjela dokumenta

Br. kopije Ime i prezime Lokacija

1 Mladen Mauher Intranet portal

1 Projektni tim Politehnika 2025 portal

Page 4: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

3

Page 5: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

4

Studija potražnje za kompetencijama, kvalifikacijama i zanimanjima u

politehnici u horizontima 2020. i 2025. godine

Verzija za prvu objavu 1.0

Sadržaj:

1. Globalni izazovi .............................................................................................................................. 10

1.1. EUROPA 2020 - Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast ................................. 10

1.2. Digitalna agenda za Europu ................................................................................................... 11

1.2.1. Izazovi ............................................................................................................................ 11

1.2.1.1. ŠIROKOPOJASNI PRISTUP: DIGITALNI KISIK ZA SVE ............................................... 11

1.2.1.2. REDIZAJNIRANI EUROPSKI TELEKOMUNIKACIJSKI SEKTOR ................................... 11

1.2.1.3. JEDINSTVENO DIGITALNO TRŽIŠTE PRIHVATLJIVO ZA POTROŠAČE ...................... 11

1.2.2. Četvrta industrijska revolucija ....................................................................................... 12

1.2.2.1. Industrija 4.0 .......................................................................................................... 12

1.2.2.2. Kibernetičko-fizički sustavi .................................................................................... 13

1.2.2.3. Tvornice budućnosti .............................................................................................. 13

1.2.2.4. Zahtjevi za kompetencijama i vještinama Industrije 4.0 ....................................... 14

1.2.2.5. Obrazovanje za Industriju 4.0 ................................................................................ 15

1.2.2.6. Globalno strateško fokusiranje.............................................................................. 15

1.2.2.6.1. Razumijevanje četvrte industrijske revolucije fokusirana je tema WEFa –

Svjetskog ekonomskog foruma. ............................................................................................ 15

1.2.2.6.2. Europska tehnološka platforma za integraciju pametnih sustava ..................... 16

1.3. OBZOR 2020 .......................................................................................................................... 16

1.3.1. Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života ....................................................... 16

1.3.2. Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i

unutarnjih voda i bioekonomija .................................................................................................... 16

1.3.3. Sigurna, čista i učinkovita energija ................................................................................ 17

1.3.4. Pametan, zeleni i integrirani promet ............................................................................. 17

1.3.5. Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine .......................................... 17

1.3.6. Europa u promjenjivom svijetu - uključiva, inovativna i promišljena društva .............. 17

1.3.7. Sigurna društva: zaštita slobode i sigurnosti Europe i njezinih građana ....................... 17

1.3.8. Industrijsko vodstvo ...................................................................................................... 18

1.3.8.1. Informacijske i komunikacijske tehnologije .......................................................... 18

1.3.8.2. ICT u Europskim 2020 prioritetima ........................................................................ 19

1.3.8.3. Nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i

prerada 20

Page 6: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

5

1.4. Strategija pametne specijalizacije ......................................................................................... 20

1.5. Ostale relevantne strategije .................................................................................................. 21

1.5.1. Strategija energetskog razvoja ...................................................................................... 21

1.5.2. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije .............................................................. 21

1.5.3. Strategija inovacija ........................................................................................................ 22

1.5.4. Industrijska strategija .................................................................................................... 22

1.5.5. Strategija razvoja klastera ............................................................................................. 22

1.6. EU Strategija za održivu konkurentnost građevinskog sektora ............................................. 23

1.7. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. ................................................ 23

1.8. Strukturne promjene uvjetovane visokom tehnologijom u vodećim zemljama ................... 24

1.8.1. Razdvajanje korelacije produktivnosti i zapošljavanja .................................................. 24

1.8.2. Rast outputa po zaposlenom ......................................................................................... 25

1.8.3. Rast jaza u odnosima Bruto domaćeg proizvoda (GDP) i prihoda domaćinstava ......... 25

1.8.4. Promjena tehnološke strukture i potražnje za zanimanjima ........................................ 26

2. Vizije politehnike 2025 .................................................................................................................. 27

2.1. Vizija graditeljstva.................................................................................................................. 27

2.1.1. Domene ......................................................................................................................... 27

2.1.2. Profil inženjera graditeljstva u 2025. ............................................................................. 30

2.1.3. Reforme u pripremi inženjera ....................................................................................... 31

2.1.4. Domene „Novog graditeljstva“ ...................................................................................... 32

2.2. Vizija elektrotehnike .............................................................................................................. 32

2.2.1. Energija budućih inovativnih pogona ............................................................................ 33

(1) Pokretači energetske ponudbene strane ......................................................................... 36

(2) Pokretači energetske potražnje ...................................................................................... 38

2.3. Mehatronika .......................................................................................................................... 41

2.3.1. Područja istraživanja u mehatronici .............................................................................. 41

2.3.2. Sustavno inženjerstvo u mehatronici ............................................................................ 43

2.3.2.1. Međusektorsko istraživanje .................................................................................. 43

2.3.2.2. Novi poslovni modeli ............................................................................................. 44

2.3.2.3. Sustavi i strojevi adaptivne proizvodnje ................................................................ 45

2.3.2.4. Okvir za ostvarenje visokih performansi ............................................................... 45

2.3.2.5. Ukupni troškovi životnog ciklusa (uključujući i troškove zaštite okoliša) .............. 46

2.3.2.6. Okvir interakcija faktora adaptivne proizvodnje ................................................... 47

2.3.2.7. Faktori i interakcije za ostvarenje visoke performanse ......................................... 48

2.4. Grafički dizajn i tehnologije u tiskarstvu ............................................................................... 48

2.4.1. Grafički dizajn ................................................................................................................ 48

Page 7: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

6

2.4.2. Istraživačka područja računalne grafike ........................................................................ 50

2.5. Vizija ICT-a ............................................................................................................................. 51

2.5.1. Tehnološki trendovi ....................................................................................................... 51

2.5.2. Istraživanje..................................................................................................................... 54

2.5.3. Budući sustav internetskih poduzeća ............................................................................ 58

2.5.4. Inteligentna uprava – istraživačke domene .................................................................. 59

3. Projekcija potražnje za zanimanjima i kompetencijama ............................................................... 61

3.1. Definicijski dio ....................................................................................................................... 61

3.1.1. Grupa profesionalnih zanimanja (Professionals Group) ............................................... 61

3.1.2. Klasifikacijske liste ......................................................................................................... 61

3.1.2.1. Temeljem ILO ......................................................................................................... 61

3.1.2.2. EUROSTAT klasifikacija .......................................................................................... 62

3.1.2.3. Nacionalna klasifikacija zanimanja RH, .................................................................. 62

3.2. Europske CEDEFOP projekcije ............................................................................................... 65

3.2.1. Projekcija ponude i potražnje za vještinama ................................................................. 65

3.2.1.1. Utjecaj recesije na rast BDP—a, EU-27+ ................................................................ 66

3.2.1.2. Utjecaj recesije na zaposlenost, EU-27+ ................................................................ 66

3.2.1.3. Trendovi populacije (15+) po kvalifikacijskim grupama, EU-27+ .......................... 67

3.2.1.4. Prošla i vjerojatna buduća promjena ponude kvalifikacija, radni kontingent (15+),

EU-27+ 68

3.2.1.5. Sektorska potražnja za vještinama ........................................................................ 68

3.2.1.6. Udio u sektorima zapošljavanja (EU-27+) .............................................................. 69

3.2.1.7. Prošla i vjerojatna buduća promjena sektorskog zapošljavanja (EU 27+) ............. 70

3.2.1.8. Perspektive zanimanja ........................................................................................... 70

3.2.1.9. Otvaranje radnih mjesta/poslova po grupama zanimanja 2010-2020, EU-27+ .... 72

3.2.1.10. Stope nezaposlenosti po kvalifikacijskim kategorijama, EU-27+ .......................... 72

3.2.2. CEDEFOP - Vizualizacija podataka za period 2015-2025 ............................................... 73

3.2.2.1. Radna snaga (Labor Force) .................................................................................... 73

3.2.2.1.1. Stope rasta radne snage ..................................................................................... 73

3.2.2.1.2. Brojčani pokazatelji rasta radne snage............................................................... 76

3.2.2.1.3. Vremenska serija rasta radne snage prema kvalifikacijskim nivoima ................ 77

3.2.2.2. Zapošljavanje (Employment) ................................................................................. 79

3.2.2.2.1. Ukupne stope rasta zapošljavanja ...................................................................... 79

3.2.2.2.2. Stope rasta zapošljavanja po izabranim sektorima ............................................ 83

3.2.2.3. Mogućnosti zaposlenja (Job Opportunity) ............................................................ 88

3.2.2.3.1. Mogućnosti zapošljavanja u apsolutnim brojevima ........................................... 88

Page 8: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

7

3.2.2.3.2. Mogućnosti zapošljavanja visokog kvalifikacijskog nivoa .................................. 89

3.2.3. Projekcije za Republiku Hrvatsku .................................................................................. 90

3.2.3.1. Usporedbena vizualizacija stopa rasta po datim područjima................................ 97

3.2.3.1.1. Stopa rasta radne snage RH i EU28+ po spolu ................................................... 97

3.2.3.1.2. Radna snaga u apsolutnim brojkama RH i EU28+ po spolu ............................... 98

3.2.3.1.3. Stopa rasta zapošljavanja po zanimanjima RH i EU28+...................................... 99

3.2.3.1.4. Stopa rasta zapošljavanja šireg industrijskog sektora HR i EU28+ ................... 100

3.2.3.1.5. Stopa rasta zapošljavanja NACE 2 industrijskih sektora HR i EU28+ ................ 101

3.2.3.1.6. Zaposlenost po sektorima RH i EU28+ u 2025. u apsolutnim brojkama .......... 102

3.2.3.1.7. Mogućnosti zapošljavanja po zanimanjima u apsolutnim iznosima RH i EU28+

103

3.2.3.1.8. Neto promjena po zanimanjima u apsolutnim iznosima ................................. 104

3.2.3.1.9. Potražnja zbog zamjene po zanimanjima RH i EU28+ ...................................... 105

3.3. EU Skills panorama .............................................................................................................. 106

3.3.1. Zanimanja .................................................................................................................... 106

3.3.1.1. Anticipirani postotak promjena ukupnog broja zaposlenih osoba ..................... 107

3.3.1.1.1. Anticipirani postotak promjena zaposlenih osoba profesionalnih zanimanja -

ekscerpt 108

3.3.1.1.2. Postotak promjena zaposlenih osoba u znanjem-intenzivnim aktivnostima –

ekscerpt 109

3.3.1.1.3. Postotak promjena zaposlenih osoba u znanjem-intenzivnim aktivnostima –

ekscerpt 110

3.3.2. Sektorske prognoze ..................................................................................................... 111

3.3.2.1. Electricity, gas, steam and air conditioning supply ............................................. 111

3.3.2.1.1. Construction ..................................................................................................... 112

3.3.2.1.2. Information and communication ..................................................................... 113

3.3.2.1.3. Public administration and defence; compulsory social security ...................... 114

3.3.3. Vještine ........................................................................................................................ 116

3.4. Budućnost radnih vještina 2020 .......................................................................................... 116

3.5. Ministarstvo rada SAD (US Department of Labor) .............................................................. 117

3.5.1. Najbrže rastuća zanimanja .......................................................................................... 117

3.5.2. Projekcije zapošljavanja (Employment Projections) ................................................... 118

3.5.2.1. Projekcija najvećeg rasta zapošljavanja (Occupations with the most job growth) za

period 2012.-2022. .................................................................................................................. 118

3.5.2.2. Projekcija zapošljavanja po zanimanjima (Employment by detailed occupation)

izvadci u relaciji politehnike TVZ ............................................................................................. 119

3.5.2.3. Graditeljstvo ........................................................................................................ 121

Page 9: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

8

3.5.2.4. Graditeljstvo - ekscerpt pozitivnih stopa rasta zaposlenosti po vrstama zanimanja

121

3.5.2.5. Elektrotehnika - ekscerpt pozitivnih stopa rasta zaposlenosti po vrstama

zanimanja 122

3.6. ONET projekcije po zanimanjima ........................................................................................ 123

3.6.1. STEM inženjerstvo ....................................................................................................... 123

3.6.2. STEM – Računalna znanost (Computer Science) .......................................................... 123

3.6.3. Mehatronika i robotika ................................................................................................ 124

3.6.4. Ostala politehnička zanimanja .................................................................................... 124

3.7. Projekcije za Republiku Hrvatsku ........................................................................................ 125

3.7.1. Profili sektora (računarstvo, elektrotehnika) .............................................................. 125

3.7.1.1. Profil sektora elektrotehnike i računarstva ......................................................... 125

3.7.1.2. Profil sektora graditeljstva i geodezije ................................................................ 128

3.7.2. Polazišta za projekcije Državnog zavoda za statistiku ................................................. 130

3.7.2.1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ PREMA PODACIMA ANKETE O

RADNOJ SNAZI ......................................................................................................................... 130

3.7.2.2. BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. . 131

3.7.2.3. ANKETA O RADNOJ SNAZI - RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA

AKTIVNOSTI I SPOLU ................................................................................................................ 132

3.7.2.4. STUDENTI UPISANI NA STRUČNI I SVEUČILIŠNI STUDIJ U ZIMSKOM SEMESTRU AK.

G. 2014./2015. ......................................................................................................................... 132

3.7.2.5. Statistika diplomiranih studenata ....................................................................... 135

3.7.2.5.1. Udio u ukupnom broju diplomiranih studenata............................................... 135

3.7.2.5.2. Diplomirani studenti TVZ po studijskim odjelima i godinama ......................... 136

3.7.3. Projekcijske vrijednosti ................................................................................................ 138

3.7.3.1. Projekcija broja diplomiranih studenata temeljem prognostike nad statističkim

podacima DZS .......................................................................................................................... 138

3.7.3.1.1. Odjel elektrotehnike ......................................................................................... 138

3.7.3.1.2. Odjel graditeljstva ............................................................................................ 138

3.7.3.1.3. Informatičko-računarski odjel .......................................................................... 139

3.7.3.1.4. Strojarski odjel .................................................................................................. 139

3.7.3.2. Procjena absorpcijske snage tržišta 2020. i 2025. ............................................... 140

3.7.3.2.1. Anketa poslodavaca 2015 ................................................................................ 140

4. Sažetak provedene ankete i dubinskih intervjua ........................................................................ 150

4.1. Analiza trenutnog stanja – studenti .................................................................................... 150

4.2. Analiza trenutnog stanja – alumniji ..................................................................................... 151

4.3. Analiza trenutnog stanja – poslodavci ................................................................................ 151

Page 10: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

9

4.4. Razvoj budućih zanimanja ................................................................................................... 151

4.4.1. e-Poslovanje ................................................................................................................ 151

4.4.2. e-Uprava ...................................................................................................................... 152

4.4.3. e-Zdravstvo .................................................................................................................. 152

4.4.4. Informacijska sigurnost ............................................................................................... 152

4.4.5. Ortotika i protetika ...................................................................................................... 152

5. Područja i projekcije ponude po zanimanjima za diplomirane studente TVZ ............................. 152

5.1. Prikaz postojećih i prijedlog novih stručnih naziva ............................................................. 153

5.2. Projekcija ponude po zanimanjima za diplomirane studente TVZ ...................................... 155

5.2.1. Elektrotehnički odjel .................................................................................................... 155

5.2.2. Graditeljski odjel .......................................................................................................... 156

5.2.3. Informatičko-računarski odjel ..................................................................................... 157

5.2.4. Strojarski odjel ............................................................................................................. 158

6. Zaključna razmatranja ................................................................................................................. 159

6.1. Temeljem: ............................................................................................................................ 159

6.2. Konstatacije: ........................................................................................................................ 159

6.2.1. Makroekonomski indikatori ........................................................................................ 159

6.2.2. Indikatori potražnje za zanimanjima ........................................................................... 160

6.3. Odnos očekivane potražnje i ponude u horizontima 2020. i 2025. godine: ....................... 160

6.3.1. Projekcija potražnje za kompetencijama i zanimanjima u području politehnike........ 162

6.3.2. Projekcija ponude specijalističkih politehničkih kvalifikacija TVZ ............................... 162

Page 11: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

10

1. Globalni izazovi

1.1. EUROPA 20201 - Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast

Strategija Europa 2020. predlaže tri prioriteta koji se međusobno nadopunjuju:

- Pametan rast: razvijanjem ekonomije utemeljene na znanju i inovaciji. Pametan rast označava

jačanje znanja i inovacija kao pokretača našeg budućeg rasta. Zahtijeva podizanje kvalitete našeg

obrazovanja, jačanje učinka naših istraživanja, promicanje transfera inovacija i znanja u Uniji,

bolje korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija te osiguravanje pretvaranja

inovativnih ideja u nove proizvode i usluge koje rezultiraju rastom i kvalitetnim poslovima te

pomažu u suočavanju s europskim i globalnim socijalnim izazovima. Kako bi se postigao uspjeh,

potrebno je to spojiti s poduzetništvom, financijama i fokusiranjem na potrebe korisnika i tržišne

mogućnosti

- Održiv rast: promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i

konkurentnija. Održiv rast označava izgradnju održivog i konkurentnog gospodarstva koje

učinkovito iskorištava resurse, korištenje europskog vodstva u utrci s ciljem razvoja novih procesa

i tehnologija, uključujući i zelene tehnologije, ubrzavanje razvoja pametnih mreža korištenjem

informacijskih i komunikacijskih tehnologija, korištenje mreža na razini EU te jačanje

konkurentnih prednosti našeg poslovanja, prvenstveno u proizvodnji i u okviru naših malih i

srednjih poduzeća, kao i pomoći potrošačima da cijene učinkovito iskorištavanje resursa. Takav

će pristup pomoći EU da napreduje u svijetu s malom emisijom ugljikovog dioksida i ograničenih

resursa, istovremeno sprječavajući uništavanje okoliša, gubitak biološke raznolikosti te neodrživo

iskorištavanje resursa. Također će ojačati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju.

- Uključiv rast: njegovanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu i

teritorijalnu povezanost. Uključiv rast označava osnaživanje ljudi visokom stopom zaposlenosti,

ulaganje u vještine, borbu protiv siromaštva i modernizaciju tržišta rada te sustava

osposobljavanja i društvene zaštite u svrhu pružanja pomoći osobama u predviđanju promjena i

upravljanja njima te izgradnji povezanog društva. Nužno je da se blagodati ekonomskog razvoja

prošire u sve dijelove Unije, uključujući i njezine najrubnije regije, jačajući na taj način

teritorijalnu koheziju. Cilj je osigurati pristup i mogućnosti za sve tijekom cijeloga života. Europa

mora u cijelosti iskoristiti svoj radni potencijal kako bi se suočila s izazovima sve starije populacije

i rasta globalne konkurencije. Bit će potrebne politike za promicanje jednakosti spolova kako bi

se povećalo sudjelovanje radne snage, pridonoseći na taj način rastu i socijalnoj povezanosti.

Europska komisija predstavlja sedam predvodničkih inicijativa koje će katalizirati napredak u okviru

svake prioritetne teme:

- „Unija inovacija“ s ciljem unapređenja okvirnih uvjeta i dostupnosti financiranja za istraživanje i

inovacije kako bi se osigurala mogućnost transformacije inovativnih ideja u proizvode i usluge

koje stvaraju rast i radna mjesta.

- „Mladi u pokretu“ s ciljem povećanja učinka obrazovnih sustava i olakšanja ulaska mladih na

tržište rada.

- „Digitalni program za Europu“ s ciljem bržeg širenja brzog interneta te korištenja prednosti

jedinstvenog digitalnog tržišta za kućanstva i tvrtke.

1 http://www.mobilnost.hr/prilozi/05_1300804774_Europa_2020.pdf

Page 12: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

11

- „Resursno učinkovita Europa“ s ciljem razdvajanja ekonomskog rasta od korištenja resursa,

podrške prijelazu na ekonomiju koja koristi male razine ugljena, povećanja korištenja obnovljivih

izvora, modernizacije sektora transporta i promicanja energetske učinkovitosti.

- „Industrijska politika za globalizacijsko doba“ s ciljem unapređenja poslovnog okruženja,

prvenstveno za male i srednje poduzetnike, te razvoja snažne i održive globalno konkurentne

industrijske osnove.

- „Program za nove vještine i radna mjesta“ s ciljem modernizacije tržišta rada te osnaživanja ljudi

razvojem njihovih vještina tijekom cijeloga života s ciljem povećanog sudjelovanja radne snage te

boljeg slaganja ponude i potražnje, uključujući i kroz mobilnost radne snage.

- „Europska platforma protiv siromaštva“ s ciljem jamčenja društvene i teritorijalne povezanosti na

način da svi imaju koristi od prednosti rasta i radnih mjesta te da se ljudima koji pate od

siromaštva i socijalne isključenosti omogući dostojanstven život i aktivno sudjelovanje u društvu.

1.2. Digitalna agenda za Europu2

1.2.1. Izazovi

1.2.1.1. ŠIROKOPOJASNI PRISTUP: DIGITALNI KISIK ZA SVE

Digitalno gospodarstvo raste sedam puta brže od ostaloga gospodarstva, a velik dio tog rasta pokreće

širokopojasni internet. Razvoj mreža velike brzine danas ima isti učinak kakav je imao razvoj

električne energije i prometnih mreža stoljeće prije. Postizanje ciljeva Digitalne agende otvorilo bi put

inovativnim uslugama kao što su e-zdravstvo, pametni gradovi i proizvodnja utemeljena na

podatcima.

Europska komisija potiče širenje brze širokopojasne mreže donošenjem novih pravila o smanjenju

troškova, Preporukom o sljedećoj generaciji pristupnih mreža, revidiranim Smjernicama o državnoj

pomoći za širokopojasne mreže i prijedlogom za dovršenje jedinstvenog tržišta telekomunikacijskih

usluga i izradu paketa #ConnectedContinent.

1.2.1.2. REDIZAJNIRANI EUROPSKI TELEKOMUNIKACIJSKI SEKTOR

Jedinstveno telekomunikacijsko tržište značit će gospodarstva razmjera u telekomunikacijskom

sektoru, veću produktivnost u drugim gospodarskim sektorima zahvaljujući učinkovitijoj

prekograničnoj povezanosti, povoljne prekogranične cijene, veću inovativnost i diversifikaciju

proizvoda i usluga. Glavni elementi prijedloga #ConnectedContinent su otvoreni internet, veća prava

potrošača, nenaplaćivanje dodatnih naknada za roaming u EU-u, koordinirana dodjela spektra,

sigurnost za ulagače.

1.2.1.3. JEDINSTVENO DIGITALNO TRŽIŠTE PRIHVATLJIVO ZA POTROŠAČE

Sve je više novih poduzeća u području tehnologije u Europi, a gospodarstvo EU-a u aplikacijama

osigurava 17,5 milijardi EUR prihoda i 1,8 milijuna radnih mjesta. Akcijskim planom Europske komisije

pod nazivom StartUpEurope jača se poslovno okružje za poduzetnike u internetskoj i informacijskoj i

komunikacijskoj tehnologiji u Europi, kojim se poduzetnicima pomaže da dobiju sredstva koja su im

potrebna i pridonosi inovativnosti, rastu i otvaranju novih radnih mjesta.

2 http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/hr/digital_agenda_hr.pdf

Page 13: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

12

U ovom trenutku e-trgovina je u EU-u i dalje nedovoljno razvijena. Potrošači imaju poteškoća s

pristupom internetskim trgovinama, a poduzećima je otežana ponuda njihovih usluga u drugim

zemljama EU-a.

Digitalnom agendom za Europu modernizirat će se pravila EU-a o jedinstvenom digitalnom tržištu

kako bi se olakšala e-trgovina. Cilj je akcijskog plana Komisije za e-trgovinu iz 2012. udvostručiti opseg

e-trgovine u Europi do 2015. uz inicijative za pojednostavljenje poštanske dostave; lakša kartična,

elektronička i mobilna plaćanja i veće povjerenje u kupnju internetom s pomoću strategije za

poboljšanje internetske sigurnosti u Europi i bolju zaštitu od kibernetičkih napada.

Jaz u digitalnim vještinama i dalje je prisutan u trenutku kada je potrebno više stručnjaka u području

informacijske i komunikacijske tehnologije nego ikad i kada se radna mjesta povezana s IKT-om

otvaraju mnogo brže nego u ostalim sektorima. Kako bi riješila to pitanje, Europska komisija osnovala

je Veliku koaliciju za digitalne vještine i radna mjesta.

Aktualni program EU‑a za istraživanje u području IKT‑a usmjeren je, među ostalim, na sljedeća

područja:

• robotika: iskorištavanje najboljih mogućnosti toga rastućeg tržišta kroz javno-privatno partnerstvo

između javnih tijela, industrijskog sektora i znanstvene zajednice. Poboljšat će se industrijsku

konkurentnost EU-a s pomoću robotičke tehnologije, osigurati da roboti i robotičke usluge pomognu

u rješavanju nekih od društvenih izazova EU-a, poput starenja stanovništva, rješavanja etičkih i

pravnih pitanja i razvoja strateških ciljeva;

• sastavnice i sustavi: financiranje ključnih tehnologija važnih za buduće proizvode i usluge. To

uključuje podršku za elektroniku, kibernetičko-fizičke sustave, napredno računalstvo, pametnu

proizvodnju, buduću rasvjetu, fotoniku i drugo.

1.2.2. Četvrta industrijska revolucija

Četvrta industrijska revolucija (često imenovana kao Industrija 4.0) sumarni je pojam temeljen na

konvergenciji Informacijskih tehnologija (Automatizacije poslovnih procesa, Automatizacija ureda),

višeslojnih računalno-komunikacijskih tehnologija (Računarstvo u oblaku, Magla računarstvo, Rosa

računarstvo), uvezan sa Operativnim tehnologijama (Aditivna proizvodnja, Automatizacija

industrijskih procesa, Automatizacija tvornice, Umjetna Inteligencija, Robotika) i Internetom Stvari

(Kibernetsko-fizički sustavi3), koji obuhvaća brojne kontekstualne oblike virtualizirane automatizacije,

kontekstualne interakcije i razmjene podataka u realnom vremenu između strojeva (Machine-to-

Machine) i njihovog okruženja, te uspostavu inovativnih inteligentnih proizvodnih sustava4 (Tvornica

budućnosti, Pametna tvornica, Prediktivna prilagodba i održavanje).

1.2.2.1. Industrija 4.0

Industrija 4.0 odnosi se na kontekstualnu, temporalno umreženu ekonomiju, temeljenu na primjeni

IKT, osnaženu jednostavnom povezanošću pametnih jedinica proizvodnih resursa, tehnologija i

procesa.

3 Vidjeti: (CPS – Cyber Physical System) http://cyberphysicalsystems.org/ 4 Vidjeti: FESB Split – INSENT projekt „Pametna tvornica“ http://insent.fesb.unist.hr/index.php/hr/o-projektu

Page 14: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

13

Integracija interneta stvari (IoT) i interneta usluga (IoS) u proizvodni okoliš5. Uspostavit ce se globalne

mreže koje će obuhvaćati strojeve, te proizvodne i skladišne objekte u formu virtualno-fizičkog

sustava (CPS, Cyber-Physical System). Oni će biti sposobni samostalno komunicirati, međusobno će

se pokretati i kontrolirati, olakšavajući tako fundamentalna poboljšanja u dizajnu, proizvodnji,

distribuciji i eksploataciji.

1.2.2.2. Kibernetičko-fizički sustavi

Kibernetičko-fizički sustav je sustav međusobno povezanih suradničkih računalnih elemenata koji

komuniviraju i kontroliraju fizičke entitete korištenjem Interneta stvari.

Kibernetičko -fizički (materijalni) sustav prikazan je na slijedećoj konceptualnoj mapi:

Slika 1: Konceptualna mapa kibernetičko-fizičkog sustava

1.2.2.3. Tvornice budućnosti

Domene i karakteristike tvornice budućnosti

Napredni proizvodni procesi – inovativni način proizvodnje sa postojećim i novim materijalima za

postojeće i nove proizvode; kompleksne strukture, geometrije i volumeni (nanotehnologije,

kontekstualno-integrirani proizvodni procesi, individualizirana proizvodnja visoko-performansnih

5 http://titan.fsb.hr/~jpetric/Predavanja/Industrija%204_0.pdf

Page 15: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

14

fleksibilnih struktura; novi poslovni modeli proizašli iz distrupcije tradicionalnih poslovnih

sustava),

Adaptivni i pametni proizvodni sustavi – inovativna proizvodna oprema na komponentnom i

sustavnom nivou, uključujući mehatroniku, kontrolne i nadzorne sustave (fleksibilni i

rekonfigurabilni strojevi i roboti, ugradbene kognitivne funkcije, simbiotske sigurne i produktivne

interakcije čovjeka i robota, pametna robotika, mehatronika i nove strojne arhitekture za

adaptivne i revolutivno-razvojne tvornice, nano/mikro preciznost i makro-proizvodna oprema,

multidisciplinarni inženjerski alati za mehatronički inženjering,

Digitalne virtualne i resursno učinkovite tvornice – integrirani modeli tvornica za evolutivne

proizvodne sustave, inteligentni sustavi prediktivnog održavanja, integrirano visoko

performansno računarstvo u upravljanju životnim ciklusom tvornice, energetski monitoring,

višeslojne simulacije i analitike za unapređenje kvalitete proizvodnih procesa, kontinuirano

vrednovanje i razdioba proizvodnih rizika, tvornice reciklaže,

Kolaborativne i mobilne korporacije – umrežene tvornice i dinamički opskrbni lanci/mreže,

poslovno-proizvodna kolaboracija u oblaku, mobilna skladišta i aplikacije za agilne i otvorene

opskrbne mreže, povezani objekti imovine i poduzeća u opskrbnim mrežama, kolaborativna

prognostika i planiranje ponude i potražnje, upravljanje digitalnim pravima (DRM),

multikorporativna kontrola pristupa temeljem uloga u proizvodnim poduzećima (MRBAC)

Humanocentrična proizvodnja – jačanje uloge ljudi u tvornicama, korporacijski kolaborativni

sustavi edukacije i učenja na daljinu, napredni informacijski modeli za kreiranje znanja i učenje,

novi oblici interakcija kolaborativnog rada radnika i drugih resursa u proizvodnim sustavima,

dinamička interaktivna sučelja tvorničkih radnika u dinamičkom radnom okruženju, napredna

vizualizacija kompleksnih proizvodnih i podataka, povezivanje organizacijskog znanja u

povezanim poduzećima,

Kupcu/korisniku fokusirana proizvodnja – uključivanje kupca/korisnika u proizvodni vrijednosni

lanac, proizvodna inteligencija za informativan dizajn produkta, crowd sourcing za

visokopersonalizirani i inovativni dizajn produkta, sakupljanje, analiza i anonimizacija korištenja

produkta, mobilni uslužni kokpit za proširenu poslovnu ponudu, proizvodna rješenja za

modularni, nadogradivi, rekonfigurabilan i razgradiv produkt, implementacija kreativnosti i

korisničko vođene inovacije putem fleksibilnog dizajna produkta i proizvodnih procesa.

1.2.2.4. Zahtjevi za kompetencijama i vještinama Industrije 4.0

Zahtjevi za kompetencijama i vještinama6 obuhvaćaju dva skupa: generičke kompetencije i vještine i

kvalitativne kompetencije i vještine.

Generičke kompetencije i vještine obuhvaćaju područja:

Pametnih sučelja čovjeka i stroja u komunikacijijama između strojeva na makro-mezo-mikro

nivou

Sigurnost „meke automatizacije“ i kolaborativnih robotskih i inteligentnih strojnih sustava

Bionika7 u razvoju budućih robotskih sustava sa ljudskom percepcijom, spoznajom i ponašanjem

Kvalitativne kompetencije i vještine obuhvaćaju:

6 http://www.iit-berlin.de/de/publikationen/skills-needs-analysis-for-industry-4-0201d-based-on-roadmaps-for-smart-systems/at_download/download 7 bionika (grč.), znanost koja istražuje složene mehanizme u životinja da bi ih tehnički reproducirala (npr. ultrazvučni sustav u šišmiša – uzor za radar).

Page 16: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

15

Industrijski IKT specijalisti,

Mehatronički specijalisti,

Specijalisti kognitivnih sustava za distribuirane senzorsko/aktuatorske mreže, robotiku,

percepciju (3D računalni vid),

Kognitivni specijalisti (planiranje aktivnosti, kooperativne interakcije, inteligencija „jata“ (sworm))

Bionička automatizacija i interakcija čovjeka i stroja.

1.2.2.5. Obrazovanje za Industriju 4.0

Fokusira na8:

Interdisciplinarnost za nova područja rada:

o interakcija čovjeka i stroja u uvjetima potpomognute stvarnosti (augmented reality),

virtualne stvarnosti, komunikacije prirodnim jezicima

o inteligentne logistike (logistika u oblaku, autonomna intralogistika, robotika „jata“,

inteligentni transportni sustavi, vozilo 2.x)

o poslovno računarstvo (BIG DATA prediktivna analitika, analitika rizika)

o autonomni sustavi (automatizirana vožnja, laki roboti, autonomno letenje)

o socijalna robotika9 (antropomorfizam, posebnost)

o ostala do sada nepoznata područja rada,

IKT i umjetnu inteligenciju,

BIG DATA spoznajnu i prediktivnu analitika,

Poduzetništvo i otvorenu inovativnost (temporalno/projektno zapošljavanje slobodnjaka

(freelancer) kao stalnost zapošljavanja).

1.2.2.6. Globalno strateško fokusiranje

1.2.2.6.1. Razumijevanje četvrte industrijske revolucije fokusirana je tema

WEFa – Svjetskog ekonomskog foruma10.

Razumijevanje četvrte industrijske revolucije glavna je tema WEFa – Svjetskog ekonomskog foruma.

Svjetski ekonomski forum (eng. World Economic Forum) je neprofitna organizacija osnovana 1971. sa

sjedištem u švicarskoj Ženevi. Forum je 2006. otvorio podružnice u New Yorku i Pekingu.

Godišnji sastanak foruma se održava u Davosu gdje se okupljaju vodeći poslovni ljudi, političari,

intelektualci i novinari kako bi raspravljali o trenutnim svjetskim problemima. Osim sastanaka forum

provodi brojna istraživanja. Forum ima promatrački status pri Gospodarskom i socijalnom vijeću

Ujedinjenih naroda.

Nacionalno vijeće za konkurentnost, kao partner Svjetskog gospodarskog foruma u Programu

globalne konkurentnosti, objavilo je najnovije rezultate „Izvješća o globalnoj konkurentnosti 2015.-

8 http://www.ima-zlw-ifu.rwth-aachen.de/fileadmin/user_upload/INSTITUTSCLUSTER/Publikation_Medien/Vortraege/download//EngEducationInd4.0_22Sept2015.pdf 9 Roboti nove generacije blisko će surađivati s ljudima kao društvo i pomoć kod kuće, u uslužnim djelatnostima, kao pomagači u brizi o starim i nemoćnim osobama ili osobama s invaliditetom, suradnici u terapiji i rehabilitaciji te mnogim sličnim ulogama za koje je potrebna sposobnost efikasnih, prikladnih i ugodnih interakcija s čovjekom. 10 https://agenda.weforum.org/2015/11/5-ways-of-understanding-the-fourth-industrial-revolution/

Page 17: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

16

2016.“ . U ovogodišnjem Izvješću Hrvatska se nalazi, kao i prošle godine, na 77. mjestu među 140

gospodarstva svijeta.

Švicarska, kao prvorangirana odnosno najkonkurentnija zemlja na svijetu, zadržala je vodstvo na

ljestvici i ove godine, a slijede Singapur, SAD, Njemačka i Nizozemska. Od zemalja s kojima se

uspoređujemo, napredak bilježe Slovenija, Slovačka, Češka, Makedonija, Rumunjska i Poljska.

Hrvatska, Bugarska, Grčka i Srbija su zadržale prošlogodišnju poziciju dok Mađarska i Crna Gora

bilježe pad za 3 mjesta.

1.2.2.6.2. Europska tehnološka platforma za integraciju pametnih sustava11

Ciljevi:

pridonijeti razvoju snažne i globalno konkurentne industrije elektroničkih komponenti i sustava u

Uniji,

osigurati raspoloživost elektroničkih komponenti i sustava za ključna tržišta i za rješavanje

društvenih izazova s ciljem da Europa zadrži vodeći položaj u tehnološkom razvoju, da se

premosti jaz između istraživanja i primjene, ojačaju mogućnosti razvoja inovacija te ostvari

gospodarski rast i rast zapošljavanja u Uniji;

uskladiti strategije s državama članicama kako bi se privukla privatna ulaganja i pridonijelo

djelotvornosti javne potpore, izbjegavanjem nepotrebnog udvostručavanja i fragmentaciju

napora te olakšavanjem sudjelovanja dionika uključenih u istraživanje i inovacije;

održati i povećati mogućnosti proizvodnje poluvodiča i pametnih sustava u Europi, uključujući

vodeći položaj u području proizvodne opreme i obrade materijala;

osigurati i jačati vodeći položaj u projektnom i sistemskom inženjeringu uključujući ugrađene

tehnologije;

omogućiti svim dionicima pristup vrhunskoj infrastrukturi za projektiranje i proizvodnju

elektroničkih komponenti te ugrađenih/kibernetičko-fizičkih i pametnih sustava; i

razviti dinamični ekosustav koji uključuje inovativna mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), jačajući

tako postojeće klastere i podupirući stvaranje novih klastera u obećavajućim novim područjima.

1.3. OBZOR 202012

1.3.1. Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života

Cjeloživotno zdravlje i kvaliteta života, ekonomski održiv zdravstveni sustav visoke kvalitete, te

mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta i ekonomski rast, predstavljaju ciljeve podrške istraživanju

i razvoju koji odgovaraju na navedene izazove.

1.3.2. Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora,

pomorstva i unutarnjih voda i bioekonomija

Cilj Društvenog izazova Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora,

pomorstva i unutarnjih voda, i bioekonomija je osigurati dovoljno sigurnih i visokokvalitetnih

11 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0561&from=HR 12 http://www.obzor2020.hr/drustveni-izazovi

Page 18: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

17

prehrambenih proizvoda i ostalih bioproizvoda. Odgovarajuće zalihe će se osigurati pomoću razvoja

primarnih proizvodnih sustava s naglaskom na produktivnost i učinkovitost resursa; pomoću

poticanja ekosustava i povezanih usluga; pomoću konkurentnih opskrbnih lanaca koji uključuju nisku

razinu emisije CO2. Očekuje se da će navedene mjere ubrzati prijelaz prema europskoj bioekonomiji.

1.3.3. Sigurna, čista i učinkovita energija

Istraživanja iz područja Energije u okviru Obzora 2020. prije svega se odnose na prilagodbu

postojećeg energetskog sustava u održiviji, konkurentniji i sigurniji sustav. Osim toga, europski

energetski sustav treba se u manjoj mjeri oslanjati na uvoz goriva, a više se okrenuti korištenju

različitih energetskih izvora, prije svega obnovljivih i prenosivih energetskih izvora koji ne izazivaju

zagađenje zraka. Europska unija namjerava smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 20% od razine u

1990. godini do 2020. godine s daljnjim smanjenjem za 80-95% do 2050. godine. Obnovljivi izvori

enregije bi trebali pokrivati 20% konačne potrošnje energije i podići razinu efikasnosti za 20% do

2020.

1.3.4. Pametan, zeleni i integrirani promet

Glavni cilj istraživanja iz područja prometa je razvoj sigurnijeg, ekološki prihvatljivijeg i "pametnijeg"

pan-europskog prometnog sustava, od kojeg će imati koristi svi građani, koji će biti u skladu sa

standardima zaštite okoliša i koji će pridonijeti povećanju konkurentnosti europske prometne

industrije na svjetskom tržištu. Održiva mobilnost se može jedino postići kroz radikalne promjene u

prometnom sustavu dalekosežnim inovacijama i koherentnom provedbom zelenijih, sigurnijih i

pametnijih prometnih rješenja. Istraživanje i inovacije moraju donijeti usredotočeni i pravovremeni

napredak koji će pomoći postizanje ključnih ciljeva politike Unije i jačanju gospodarske

konkurentnosti te održavanju vodstva na globalnom tržištu.

1.3.5. Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine

Cilj društvenog izazova Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine je razviti ekonomiju

otpornu na klimatske promjene i održivu zalihu sirovina, kako bi se zadovoljile potrebe rastuće

svjetske populacije u okviru održivih granica prirodnih resursa planeta. Aktivnosti će doprinijeti

povećanju europske konkurentnosti i poboljšanju kvalitete življenja, istovremeno osiguravajući

integritet i održivost u pitanjima vezanim za okoliš, te održavajući prosječno globalno zatopljavanje

ispod 2°C i omogućavajući prilagodbu ekosustava i društava na klimatske promjene.

1.3.6. Europa u promjenjivom svijetu - uključiva, inovativna i promišljena društva

Cilj je povećati solidarnost, društvenu, gospodarsku i političku uključenost i pozitivnu interkulturalnu

dinamiku unutar Europe te, s međunarodnim partnerima, pridonijeti izradi odgovarajućih politika za

sprječavanje različitih vrsta podjela, diskriminacija i rodne nejednakosti, digitalnih i inovacijskih

podjela, za borbu protiv siromaštva i marginalizacije te unaprjeđenje ljudskih prava.

1.3.7. Sigurna društva: zaštita slobode i sigurnosti Europe i njezinih građana

Cilj područja Sigurnosti je stoga poduprijeti politike Unije za unutarnju i vanjsku sigurnost i osigurati

kibernetičku sigurnost, povjerenje i privatnost u jedinstvenom digitalnom tržištu (eng. Digital Single

Market). Istovremeno, cilj je poboljšati konkurentnost sigurnosti Unije, ICT-ja i industrije usluga.

Page 19: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

18

Ciljevi će biti postignuti razvitkom inovativnih tehnologija i rješenja koja se odnose na sigurnosne

propuste i koja vode ka prevenciji sigurnosnih prijetnji. Ove aktivnosti integrirat će zahtjeve različitih

krajnjih korisnika (građana, kompanija, administratora, uključujući i nacionalne i međunarodne vlasti,

civilne zaštite, policijske snage, granične patrole, itd.) kako bi se uzelo u obzir napredovanje

sigurnosnih prijetnji i zaštite privatnosti, i nužni društveni aspekti.

Dvanaest fokusnih područja na koja će se koncentrirati sredstva i istraživačke aktivnosti za potporu

ključnim ciljevima programa:

Personalizirana zdravstvena skrb

Održiva sigurnost hrane

Plavi rast: realizacija potencijala oceana

Pametni gradovi i zajednice

Konkurentna energija s niskom emisijom CO2

Energetska efikasnost

Mobilnost za rast

Otpad: izvor za recikliranje i ponovnu upotrebu sirovina

Inovacije vezane za vodene resurse: jačanje vrijednosti vodenih resursa za Europu

Prevladavanje krize: nove ideje, strategije i upravljačke strukture za Europu

Otpornost na katastrofe: sigurna društva, uključujući prilagođavanje klimatskim promjenama

Digitalna sigurnost

1.3.8. Industrijsko vodstvo

1.3.8.1. Informacijske i komunikacijske tehnologije13

ICT je temelj za inovacije i konkurentnost u širokom rasponu privatnih i javnih tržišta i sektora i

omogućava znanstveni napredak svim disciplinama. U sljedećem desetljeću, neograničeno računanje,

resursi komunikacijskog i podatkovnog pohranjivanja, bit će na raspolaganju svakom građaninu na

svijetu. Ogromne količine informacija i podataka generirat će se detektorima, senzorima, strojevima i

proizvodima pojačanima informacijama, na način da se aktivnosti na daljinu smatraju uobičajenima i

da se omogući globalno pokretanje poslovnih procesa i održivih mjesta proizvodnje. ICT će pružati

ključne usluge u komercijalnom i javnom sektoru, kao i ključnu infrastrukturu za proizvodnju i

poslovne procese, komunikacije i transakciju. Također, bit će neophodan u doprinošenju ključnim

društvenim izazovima i društvenim procesima kao što su stvaranje zajednica, ponašanje potrošača ili

javnom upravljanju, na primjer, sredstvima društvenih medija.

Nekoliko će aktivnosti ciljati izazove industrijskog i tehnološkog vodstva u ICT-ju, kako bi pokrile

generičko istraživanje i inovacije u ICT-ju, posebice:

Nova generacija komponenta i sustava: Elektronika, mikrosustavi i ugrađeni sustavi (eng. Embedded

systems) podloga su inovaciji i stvaranju vrijednosti u svim segmentima gospodarstva. Cilj je učvrstiti

položaj Europe u ovim područjima kako bi se prilike na novim tržištima, stvorene napretkom

tehnologija, mogle iskoristiti.

Napredno računarstvo: U kombinaciji s potrebom za energetskom učinkovitošću kod računarstva u

oblaku i podatkovnim centrima, iste će ključne tehnologije niske potrošnje poticati napredak u

13 http://www.obzor2020.hr/industrijsko-vodstvo-sadrzaj/ict-opis

Page 20: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

19

cijelom računarskom spektru. Strateški je fokus ojačati i proširiti industrijski i tehnološke snage

Europe u ICT-ju niske potrošnje.

Internet budućnosti: Cilj aktivnosti u polju Interneta budućnosti jest pokriti najkritičnije tehničke i

korisničke aspekte kako bi Internet mogao pokriti ogromna buduća očekivanja široke javnosti. Teme

će stoga pokriti ograničenja Interneta koji nije osmišljen da podrži veliki set zahtjeva koji proizlaze iz

diversifikacije korištenja; podržavati učinkovitije računarske modele i one vezane uz upravljanje

podacima; korištenje Interneta kako bi se množila inovativna korištenja društvene i ekonomske

vrijednosti koja prilaze iz geo-prostornih sposobnosti Interneta budućnosti.

Tehnologije sadržaja i upravljanje informacijama: Fokus u ovome području bit će na nekoliko

ključnih aspekata digitalnog sadržaja i upravljanja informacijama: na poboljšanju sposobnosti

europskih kompanija da stvore inovativne višejezične podatkovne proizvode i usluge i riješe temeljne

probleme vezane za skalabilnost i reaktivnost analitičkih sposobnosti; strojnom prevođenju; na

alatima za kreativne i medijske industrije, te industrije znanja i učenja; na multimodalnoj i prirodnoj

računalnoj interakciji.

Napredna sučelja i roboti: Pametna automatizacija i robotika ključni su za održavanje proizvodnje i

srodnih usluga. Roboti kao osoblje, i u uslužnoj industriji ili za kućnu upotrebu, predstavljaju jedno

nadolazeće tržište s potencijalom rasta, jer postaju sve uobičajeniji u svim segmentima života.

Mikro- i nanoelektronika i fotonika: Mikro- i nanoelektronika i fotonika dvije su ključne razvojne

tehnologije (eng. Key Enabling Technologies – KETs), a cilj aktivnosti u tom području jest iskoristiti

prednost europske izvrsnosti u područjima znanosti i tehnologije kako bi se ojačala konkurentnost i

tržišno vodstvo povezanih industrija i razvili inovativna rješenja za društvene izazove.

1.3.8.2. ICT u Europskim 2020 prioritetima14

Slika 2: ICT u Europskim 2020 prioritetima

14 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/ICT%20in%20H2020%20WP2014-15_0.pdf

Page 21: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

20

ICT u rješavanju društvenih izazova

ICT u kreiranju industrijskog vodstva i kompetitivnog okvira

ICT u izvrsnosti znanstvenih potencijala

1.3.8.3. Nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna

proizvodnja i prerada

Do 2020. godine, nanotehnologija će biti široko rasprostranjena i integrirana s većinom tehnologija i

aplikacija, s velikim utjecajem na kvalitetu života, održivi razvoj i snažan industrijski potencijal za

postizanje konkurentnosti i učinkovitosti resursa. Nanotehnologija ima revolucionarni utjecaj na ICT,

materijale, znanost o životu, zdravstvenu skrb i robe široke potrošnje, energetsku učinkovitosti i

ostala područja.

Nanotehnologije imaju ključnu ulogu u rješavanju izazova identificiranih u strategiji za pametan,

održiv i uključiv rast Europa 2020. Uspješna implementacija tih ključnih tehnologija koje omogućuju

poboljšanje i unapređenje postojećih, ali i prilike za nastank potpuno novih, inovativnih proizvoda i

usluga, primjenjivih za industrijsku proizvodnju, doprinijet će konkurentnosti europske industrije.

1.4. Strategija pametne specijalizacije15

Europska unija pokrenula je inicijativu izrade Strategija pametne specijalizacije kao novi pristup

gospodarskom razvoju koji je baziran na ciljanoj podršci istraživačko razvojnim aktivnostima i

inovacijama. Države članice usredotočile su se na stvaranje novog modela gospodarskog rasta koji će

povećati ukupnu konkurentnost EU i smanjiti razlike u razvoju između gospodarstava svojih 28

članica. Nova Kohezijska politika EU za programsko razdoblje 2014. – 2020. 4 kao „ex-ante“ uvjet

zahtjeva od zemalja članica identificiranje područja specijalizacije koja najbolje odgovaraju njihovom

inovacijskom potencijalu, a koja su temeljena na sredstvima i sposobnostima za korištenje EU

sredstava u području istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija. Cilj je omogućiti učinkovitije

korištenje ESI fondova i povećati sinergiju između EU, nacionalnih i regionalnih politika.

Za glavni fokus Strategije pametne specijalizacije u Republici Hrvatskoj odabrano je pet tematskih

prioritetnih područja (TPP) s relevantnim tehnološkim i proizvodnim poljima: (1) Zdravlje i kvaliteta

života , (2) Energija i održivi okoliš, (3) Promet i mobilnost , (4) Sigurnost i (5) Hrana i bio-ekonomija.

Hrvatska je također definirala dvije horizontalne teme koje mogu pridonijeti većoj dodanoj

vrijednosti hrvatske proizvodnje i potaknuti nastajanje novih gospodarskih aktivnosti, porast

produktivnosti hrvatskog gospodarstva i nastanak novih i održivih prilika za zapošljavanje.

Horizontalne teme su: (1) KET (ključne razvojne tehnologije) i (2) ICT (informacijske i komunikacijske

tehnologije).

15 http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Nacrt%20Strategije%20pametne%20specijalizacije.pdf

Page 22: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

21

1.5. Ostale relevantne strategije

1.5.1. Strategija energetskog razvoja16

Pred Republikom Hrvatskom su obveze čije ispunjavanje će utjecati na izgradnju energetskog sustava

i njeno gospodarstvo. Ti izazovi ujedno su i razvojne prilike, a posebice treba istaknuti ove:

Ispunjenje obveza iz Kyotskog protokola;

Međunarodne obveze glede stakleničkih plinova nakon 2012. godine;

Integracija u europsko tržište emisijskim jedinicama stakleničkih plinova i načelo interne

raspodjele obveze među članicama Europske unije;

Konkurentnost u regiji;

Pritisci iz brzorastućih sektora;

Razvoj i primjena obnovljivih izvora energije;

Razvoj i primjena tehnologije izdvajanja i spremanja CO2;

Primjena nuklearne energije;

Otpor izgradnji na lokalnoj razini, tzv. NIMBY sindrom (Not-in-my-backyard –Ne u mom dvorištu).

Strategija određuje smjernice za provedbu aktivnosti kojima će se ostvariti održiv, pouzdan i elastičan

energetski sustav kroz strateško vodstvo, iskorištavanje tržišta za ostvarenje sigurne i cjenovno

prihvatljive opskrbe energijom, obuzdavanje emisija stakleničkih plinova iz energetskog sektora,

učinkovitiju uporabu energije te poticanje, razvoj i primjenu okolišno održivih energijskih tehnologija.

Republika Hrvatska će povećavati ulaganja u obrazovanje, znanstveno-istraživačke projekte i razvoj te

sustavno poticati međunarodnu suradnju na području održivih energetskih tehnologija. Cilj je te

mjere razvoj i podizanje sposobnosti domaće industrije i usluga, usmjereno prema rješenjima visokih

tehnologija. Vlada Republike Hrvatske će osigurati povezivanje energetske politike, industrijske

politike i politike visokog obrazovanja i znanosti.

1.5.2. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije17

Hrvatska prepoznaje obrazovanje i znanost kao svoje razvojne prioritete koji joj jedini mogu donijeti

dugoročnu društvenu stabilnost, ekonomski napredak i osiguranje kulturnog identiteta.

Budući da je Europa suočena s novim kompetitivnim gospodarskim, ali i kulturološkim te drugim

društvenim izazovima, u dokumentu Europske komisije vezanom uz strateško promišljanje

obrazovanja18 naglašava se između ostalog da je od najranije dobi važno podjednako usvajati

transverzalna i temeljna znanja i vještine iz prirodoslovlja, tehnologije, inženjerstva i matematike

(STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics). Ta su znanja i vještine nužni za snalaženje u

tehnološki ovisnom društvu – za kasnije djelovanje unutar znanstvenih istraživanja, tehnološkog

razvoja i služe kao čvrsta podloga za cjeloživotno učenje. Između ostalog, također se upozorava da u

stjecanju strukovnih znanja i vještina treba težiti najvišoj svjetski usporedivoj kvaliteti utemeljenoj na

učenju kroz rad.

16 http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Energetska%20strategija%20RH%20do%202020..pdf 17 http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Strategija%20znanosti%2C%20obrazovanja%20i%20sporta_NN_124_2014.pdf 18 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1233_en.htm

Page 23: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

22

1.5.3. Strategija inovacija19

Strategijom se dugoročno usmjerava razvoj i sustavno poticanje inovacija kao temeljne vrijednosti

uspješnosti gospodarstva, ali i društva u cjelini.

Elementi inovacijskog sustava prilagođavaju se potrebi brzog transfera znanja i tehnologija u

gospodarstvo te se u svim EU strateškim dokumentima poseban naglasak stavlja na investicije u

tehnologiju i inovacije u 6 prioritetnih područja:

KET tehnologije (eng. Key enabling technologies),

napredne proizvodne tehnologije,

tržište bio-proizvoda,

čisti transport,

pametne mreže i

održivu gradnju i učinkovito korištenje sirovine.

1.5.4. Industrijska strategija20

Industrijska strategija Republike Hrvatske, zajedno s inovacijskom strategijom, strategijom odgoja,

obrazovanja, znanosti i tehnologije, strategijom razvoja turizma te planom razvoja istraživačke i

inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, čini sastavni dio strategije pametne specijalizacije

koja, zajedno s energetskom strategijom, strategijom gospodarenja mineralnim sirovinama RH,

strategijom poticanja investicija, strategijom razvoja poduzetništva i strategijom razvoja ljudskih

potencijala predstavlja osnovu za izradu gospodarske razvojne strategije.

Definirana su 4 ključna prioritetna područja industrijske strategije kako slijedi: 1. STVARANJE

STABILNOG INVESTICIJSKOG OKRUŽENJA 2. POTICANJE STRATEŠKE SURADNJE INDUSTRIJE I SUSTAVA

OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE 3. RESTRUKTURIRANJE JAVNE UPRAVE 4. RAZVOJ TRŽIŠTA

KAPITALA (ALTERNATIVNIH IZVORA FINANCIRANJA).

1.5.5. Strategija razvoja klastera21

Ciljevi su klasterskih organizacija:

Povećanje izvoza i omogućavanje pristupa novim tržištima,

Poticanje inovacija i transfer i uvođenje novih tehnologija u hrvatskom gospodarstvu,

Potpora suradnji s akademskom zajednicom i istraživanjem i razvojem,

Poboljšavanje okvirnih uvjeta za inovacije,

Povezivanje raznih komplementarnih sektora i posredničkih organizacija i internacionalizacija

klastera,

Uvođenje i poboljšavanje normi kvalitete i procesa u klasterima i članovima klastera.

19 http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Nacrt%20Inovacijske%20strategije%202014-2020.pdf 20 http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Industrijska%20strategija%20RH%202014.-2020..pdf 21 http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Strategija_razvoja_klastera.pdf

Page 24: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

23

1.6. EU Strategija za održivu konkurentnost građevinskog sektora22

Građevinski sektor može signifikantno doprinijeti kreiranju poslova povećanjem aktivnosti u nekim

vrlo obečavajućim područjima poput renoviranja zgrada i infrastrukture, usmjerenih prvenstveno na

povećanje energetske efikasnosti, smanjenju emisije CO2, prilagodbe klimatskim promjenama,

otpornost na prirodne i ljudski izazvane nepogode.

Usmjerava se na intenziviranje napora u istraživanju i inovacijama usmjerenih na racionalizaciju

velikog volumena inputa građevinskih resursa i proizvodnje velikih količina otpada.

Pokrenute su inicijative privatno-javnog partnerstva za ostvarivanje energetsko efikasnih građevina;

zaštite kulturne baštine; ostvarenja pametnih zajednica i pametnig gradova (Smart Cities); izgradnje

buduće infrastrukturne mreže Europe; snažno korištenje IKT, kao i projekti iz okvirnog projekta 7

(FP7) poput SuperBuildings (Sustainability and performance assessment and benchmarking of

buildings) i Open House, čije će se proširenje i nadogradnja ostvarivati putem OBZOR-a 202023.

1.7. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.24

Temeljni su ciljevi ovog programa poticanje gospodarske konkurentnosti, podrška usklađivanju sa

stečevinom EU-a vezanom uz ekološka pitanja, ulaganje u prometnu infrastrukturu (TEN-T) i mrežnu

infrastrukturu25.

Podržati će nacionalne napore za razvojem gospodarstva utemeljenog na inovacijama, ponajprije

razvojem znanstvene izvrsnosti, poticanjem ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije te prijenosa

tehnologija u poslovnom sektoru. Širokopojasna mreža nove generacije (NGN) dodatno će se

proširiti, a elektroničke javne usluge razviti. U malim i srednje velikim tvrtkama konkurentnost i

inovacije podržavati će se poticanjem poduzetništva, boljim pristupom financijskim sredstvima i

razvojem poslovnih usluga visoke kvalitete.

Veliki dio sredstava Kohezijskog fonda namijenjen je ulaganjima nužnima za usklađivanje s

direktivama EU-a u sektorima vodoprivrede i zbrinjavanja otpada. Sredstva Europskog fonda za

regionalni razvoj ulagat će se u razvoj energetske učinkovitosti u javnim i stambenim zgradama, kao i

u proizvodnju obnovljivih izvora energije na lokalnoj razini. Također, u sektoru prometa će Europski

fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond ojačati povezanost zemlje i regija s transeuropskim

mrežama (željezničkom prugom, kontinentalnim plovnim putovima i cestama), podržati

modernizaciju dubrovačkog aerodroma, povezati otoke s kopnom, razviti održivu urbanu mobilnost u

velikim gradovima i povećati sigurnost na cestama. Isto tako, Europski fond za regionalni razvoj će

utjecati na komplementarnost s programom „Učinkoviti ljudski resursi” (Europski socijalni fond) u

sektorima obrazovanja (e-škola) i strukovnog osposobljavanja, razvoja usluga u lokalnim zajednicama

i usluga primarne zdravstvene zaštite.

22 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0433 23 program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT). 24 http://www.minpo.hr/UserDocsImages/Operativni%20program%20Konkurentnost%20i%20kohezija%202014.-2020..pdf 25 http://www.europski-fondovi.eu/vijesti/za-hrvatsku-zna-i-usvojeni-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020

Page 25: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

24

Područja obuhvata operativnog programa jesu:

1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija

2. Poboljšanje dostupnosti, korištenja i kvalitete informacijskih i komunikacijskih tehnologija

3. Poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora (za EPFRR-

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj) i sektora za ribarstvo i akvakulturu (za EFPR-

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 2014. - 2020.)

4. Podržavanje prelaska na niskougljično gospodarstvo u svim sektorima

5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencije i upravljanja rizicima

6. Očuvanje i zaštita okoliša i promocija učinkovitosti resursa

7. Promicanje održivog transporta i eliminacije uskih grla u ključnim mrežnim infrastrukturama

8. Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svih oblika diskriminacije

9. Ulaganje u obrazovanje, izobrazbu i strukovno osposobljavanje te cjeloživotno učenje

1.8. Strukturne promjene uvjetovane visokom tehnologijom u vodećim zemljama

1.8.1. Razdvajanje korelacije produktivnosti i zapošljavanja26

Slika 3: Razdvajanje korelacije produktivnosti i zapošljavanja

Temeljem pokazatelja korelacije produktivnosti i zapošljavanja u Sjedinjenim Američkim Državama

(USA) vidljiv je manji oscilirajući jaz do kraja 2000. godine. Nakon tog perioda rast zaposlenosti

iznenadno usporava, produktivnosi i nadalje pokazuje robustni nastavak rasta, što značajno povećava

njihov jaz.

Digitalne tehnologije ubrzale su rast produktivnosti u USA bez poticanja značajnijeg rasta

zapošljavanja.

26 http://www.technologyreview.com/sites/default/files/images/destroying.jobs_.chart1x910_0.jpg

Page 26: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

25

1.8.2. Rast outputa po zaposlenom

Slika 4: Rast outputa po zaposlenom

Output po zaposlenom u vodećim zemljama sa naprednim automatiziranim sustavima proizvodnje

(Amerika, Njemačka, Japan) impresivno raste.

1.8.3. Rast jaza u odnosima Bruto domaćeg proizvoda (GDP) i prihoda

domaćinstava

Slika 5: Rast jaza u odnosim Bruto domaćeg proizvoda i prihoda domaćinstva

Rast jaza u odnosima Bruto domaćeg proizvoda (GDP) i prihoda domaćinstava pokazuje opći rast

GDP-a uz gotovo stagnirajući rast prihoda domaćinstava. Indikativni su pokazatelji uzroka jaza gotovo

dramatičan stupanj automatizacije u pružanju usluga (ekonomija usluga), te skokovit rast broja

prodanih robota.

Page 27: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

26

1.8.4. Promjena tehnološke strukture i potražnje za zanimanjima

Slika 6: Promjena tehnološke strukture i potražnje za zanimanjima

Mnoštvo je dokaza kako razvoj i primjena tehnologija utjeću na promjenu strukture potražnje za

zanimanjima. Potražnja za visoko kvalificiranim zanimanjima, temeljenim na intenzivnoj primjeni

računarstva, ostvaruju visoke stope rasta. Nisko kvalificirani poslovi u područjima koji se teško mogu

automatizirati, poput pružanja kućne njege, zadržavaju značajne stope rasta potražnje. Potražnja za

srednje kvalificiranim poslovima pomalo nestaje.

Ilustrativni prikazi na prethodnoj slici ukazuje na najbrže rastuću potražnju za poslovima u

područjima IKT, te zdravstvu i zdravstvenoj skrbi, te ranjiva zanimanja za kojima potražnja pada.

Page 28: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

27

2. Vizije politehnike 202527

Vizija 2025. opisuje kako bi TVZ trebao i mogao izgledati 2025. godine s naglaskom na programske,

karakterne, kulturne i strukturne atribute ustanove. Dok ambiciozan vremenski okvir (12 godina)

obeshrabruje svaku težnju za sigurnošću i sveobuhvatnosti, Vizija 2025 nastoji biti i primjereno

konkretna i reprezentativna (više nego iscrpljujuća) u pogledu poželjnih svojstava ustanove.

Vizija TVZ:

• Trebala bi biti aspirativna: pružati niz ambicioznih, ali ostvarivih ciljeva koje možemo ostvariti

istezanjem granice naše mašte, napora i sredstava.

• Trebala bi biti inspirativna: poticati različite studijske i druge jedinice TVZ-a da se uključe u rad

koji bi viziju pretvorio u stvarnost i generirati resurse potrebne za ostvarenje vizije.

• Namjerno provokativna i izazovna: Vizija 2025 nije jednostavan odgovor pitanje kako bi TVZ

trebao izgledati za dvanaest godina, već namjeran katalizator za tekuće rasprave o pitanjima koja

potiče, pitanjima koja u mnogim slučajevima osporavaju temeljne pretpostavke na kojima TVZ,

ali i sva ostali sveučilišta primijenjenih znanosti, funkcioniraju. Po prirodi stvari, ta pitanja mogu i

trebaju biti uznemirujuća i mogu s vremena na vrijeme biti doživljena kao napad (nenamjeran) na

stvari koje su mnogima od nas drage. Sve više razloga da ih se postavi, naravno, ako naše sadašnje

pretpostavke ne mogu podnijeti izazov te ako nismo otvoreni prema novim pretpostavkama,

budućnost TVZ-a je u opasnost.

2.1. Vizija graditeljstva

2.1.1. Domene

Inženjeri graditeljstva

Inženjeri graditeljstva će 2025. biti u ulozi glavnih nositelja građevinarstva, predvodnici zaštite

okoliša, inovatora, integratora, menadžera rizika i neizvjesnosti, kao i lideri u stvaranju javnih politika

održive gradnje.

Društvo će im povjeriti ulogu stvaratelja održivog svijeta, koji će povećati globalnu kvalitetu života;

svoj će posao raditi kompetentno i etički, kao:

• dizajneri, graditelji i dionici društvenog ekonomskog i inženjerskog motora za izgradnju okoliša

• predvodnici održivog prirodnog okoliša i njegovih izvora

• inovatori i integratori ideja i tehnologija gradnje diljem javnog, privatnog i akademskog sektora

• menadžeri rizika i neizvjesnosti uzrokovanih prirodnim događajima, nesrećama i drugim

prijetnjama

• lideri u raspravama i odlukama koje oblikuju javnu ekološku infrastrukturnu politiku

Građevinske konstrukcije 2020

• Energetski pozitivne - smanjenje energetske potrošnje; integracijom sustava grijanja, hlađenja i

ostalih oblika potrošnje električne energije; skladištenje ili povratka viška električne energije u

javnu električnu mrežu.

27 Ekscerpti iz Strategije dugoročnog razvoja TVZ 1014.-2025.

Page 29: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

28

• Prilagodljive – primjenom sustava pokretnih zidova, preinačivim sobama i fleksibilnim

ugradbenim sustavima

• Prilagodljive promjenjivim potrebama stanara (npr. od novorođenčadi do starijih osoba) i budućim

tehnološkim inovacijama

• Troškovno-efikasne i pristupačne u smislu sveobuhvatnog vlasništva, u rasponu od prvog troška,

troškova održavanja, troškova životnog ciklusa korištenja i prodajne vrijednosti

• Izdržljive - poboljšana sigurnost i otpornost na prirodne nepogode, uključujući i vlagu, vatru i

katastrofe, kao i smanjujuće održavanje

• Ekološki-bezopasne za prirodni okoliš, efikasno korištenje resursa, uravnotežen odnos energije i

izdržljivosti

• Zdrave i ugodne - bezopasne za dobrobit građevinskih radnika i korisnika, dobre kakvoće i

protoka zraka, toplinske i vizualne udobnosti, prirodne ventilacije i svjetlosti, zaštite od požara,

vlage, kemikalija, vanjskih radova i zagađenja bukom

• Inteligentne - korištenjem naprednih senzora, monitora, kontrola i komunikacijske tehnologije za

poboljšanje učinkovitosti resursa, udobnost, dostupnost, prilagodljivost, trajnost i sklad sa

okolišem

• Sveobuhvatne integrativne graditeljsko-tehnološke strategije

• Uravnotežene tržišne / graditeljsko-političke strategije

• Promicanje obrazovanja duž graditeljsko-konstrukcijskog vrijednosnog lanca

• Izgradnja platforme za suradnju u istraživanjima, transferu tehnologija i apsorpcijskih tržišnih

aktera28 koja će dovesti do sustavnog interdisciplinarnog pristupa i inovativnog graditeljstva

• Promjena strukture visokoobrazovane radne snage izvježbane za korištenje novih tehnologija

gradnje

Energetski efikasne građevine

Dijelovi lanca vrijednosti:

• projektiranje i puštanje u pogon s novim pristupima kako bi se suzile praznine koje postoje između

projektiranih performansi dizajna i performansi ostvarenih izgradnjom

• strukturni dijelovi u kojima će inovacije u obradi materijala omogućiti daljnje smanjenje udjela

CO2 unutar strukturnih komponenti tijekom životnog ciklusa novih zgrada

• građevinska konstrukcija koja štiti od vanjskih utjecaja te istovremeno smanjuje potrebu za

grijanjem odnosno hlađenjem, stvorena pametnom upotrebom obnovljivih izvora energije uz

pomoć toplinskog skladištenja

• energetska oprema (grijanje, hlađenje, rasvjeta, ventilacija) i njeni kontrolno-upravljački sustavi

koji trebaju biti kontinuirano optimizirani u realnom vremenu energetske potražnje i ponude

• građevinski procesi, koji u kombinaciji primjene unaprijed proizvedenih standardiziranih kritičnih

komponenti i automaciji i samoprovjeri/inspekciji građevinskih procesa, povećava kvalitetu i

produktivnost građevinskih radnika

• sustavi za energetsko upravljanje zgradom s mogućnošću optimizacije ponude i potražnje prema

cijeni koja je najavljena potrošačima, ali i energetska suradnja između zgrada na razini okruga

• Optimizacija na kraju „života“ građevine po pitanju recikliranja / ponovnog korištenja

građevinskog otpada

“Zeleno” graditeljstvo

• Grijanje, ventilacija, klima (HVAC)

28 Strategija „pametne“ specijalizacije

Page 30: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

29

• Energetski učinkovita izolacija

• „Zelena“ rasvjeta

• Inkorporacija obnovljivih izvora energije (self-powered zgrade)

Kuća temeljena na budućim omogućujućim tehnologijama

FET kuća29 - kuća temeljena na budućim omogućujućim tehnologijama (FET – Future Enabling

Technologies).

Razvoj i inovacije u graditeljstvu

• Nano tehnološki premazi koji značajno popravljaju gotovo-infracrvena reflektirajuća svojstva

zgrade

• Integrirani senzori kvalitete zraka za energetski učinkovitu kontrolu okoliša

• Alati za poboljšanje unutarnjeg okruženje u zgradama koje su naknadno učinjene energetski

učinkovitima

• Vodiči za izradu studije o procjeni životnog ciklusa temeljem „Inicijative o energetski

učinkovitim zgradama30“

• Održivi, inovativni i energetski učinkovit beton

• Visoko učinkovite bio-smjese za zgrade

• Komponente i sustavi za zgrade: polivalentni fasadni paneli, ETICS sustavi31, i tsl.

• Komponente i sustavi za grupe zgrada (okruge): Čvrste oksidene ćelije (SOFC32) za pohranu

energije u sustavu električne mreže grupe zgrada (Smart Electric Grid)

• Računalno obradivi, standardizirani i korisnički jednostavni modeli zgrada

• Hardver za kontrolu i upravljanje korištenjem energije i optimalizaciju radi korisnije

potrošnje energije i poboljšanja kvalitete unutarnjeg okoliša

• Sustav energetskog upravljanja zgrade (BEMS33) na temelju tehnika samostalnog učenja,

inovativnih bežičnih tehnologija i inovativnog modeliranja ponašanja

• Optimiziran sustav energetskog upravljanja pomoću senzorskih mreža i inteligentnih adaptivnih

tehnologija, u funkciji vanjske klime, kao i kroz interakciju sa stanarima

• Razvoj jedinica za kontrolu i ostvarenje ultra niske energetske potrošnje sustava grijanja,

ventilacije i klimatizacije (HVAC) primjenom hibridnih jedinica za prikupljanje energije

• Zatvaranje jaza između inteligentnih zgrada i objekata i potrebnih podataka koji nadležnima

pokazuju rezultate simulacije energetske učinkovitosti u dizajnu i upravljanju objektima

• Omogućavanje primjene novih metoda i usluga koje integriraju podatke dobivene putem

kontrolnih sustava sa virtualnim modelom zgrade

• Oblikovanje i izgradnja vanjskih površina zgrade (zidovi i krov) s integracijom višenamjenskih

energetskih modula

29 http://cordis.europa.eu/fet-house/ 30 In October 2014, the European Commission published a report about the information communicated by Member States on Nearly Zero-Energy Buildings (NZEBs). 31 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) - http://www.ea-etics.eu/views/etics/mode-of-operation/index.html 32 An energy-efficient and low-emissions solid oxide fuel cell (SOFC) - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778812006081 33 Building Energy Management Systems (or BEMS) are computer-based systems that help to manage, control and monitor building technical services (HVAC, lighting etc.) and the energy consumption of devices used by the building. They provide the information and the tools that building managers need both to understand the energy usage of their buildings and to control and improve their buildings’ energy performance.

Page 31: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

30

• Toplinska pohrane energije, kompaktno skladištenje topline, energetska čvorišta za rješavanje

neusklađenosti između transporta energije, pretvorbe, pohrane i upravljanje ključna su pitanja na

kojima se radi

• Razvoj novih poslovnih modela za identifikaciju različitih puteva ka tržištima; komercijalizaciji

koncepta za upravljanja energijom; savjetovanja za E-neutralne okruge

Kombiniranje sanacije i izgradnje novih zgrada

• značajno povećanje stopa visokih performansi, temeljite sanacije poslovnih i stambenih

zgrada uz smanjenje troškove sanacije

• povećanje ukupne dubine sanacija favoriziranjem i prioritetima sanacije okruga,

• valorizacija proizvodnje i korištenja energije unutar novih okruga kako bi okruzi postali

"energetski pozitivni",

• rušenje loše izoliranih zgrada i njihova zamjena sa zgradama s visokim performansama (energetski

neutralnim i, kada je to moguće, energetski pozitivnim).

Dugoročni strateški ciljevi uključuju

• većina zgrada i okruga trebala bi postati energetski neutralna bez emitiranja C02. Na taj način bi

značajan broj zgrada postao energetski pozitivan (aktivni generator energije), te integrirao

obnovljive izvore energije, čiste tehnologije generacije energije, sa pametnim energetskim

mrežama na razini okruga

• industrija će zapošljavati visokokvalificirane osobe, sposobne učinkovito, sigurno i brzo

provesti građevinske procese. To ujedno znači proširenje lanca vrijednost i suradnje, koja će

rezultirati prilagodljivom i višenamjenskom energijom, štednim zgradama i optimiranim

rješenjima na nivou okruga

• Dinamičkim programiranjem odnosa ponude i potražnje za visoko obučenim građevinskim

kompetencijama smanjit će se njihova nezaposlenost. Javno-privatna partnerstva će doista

pokrivati cijeli lanac inovacija, poticati će izgradnju temeljenu na uspješnosti, te prakticirati javnu

nabavu koja potiče inovativnost. To će se postići s održivim financijskim poticajima od strane

potražnje. Na strani ponude će sustavna tehnička rješenja, optimizirana na europskoj razini, biti

integrirana na lokalnoj razini.

• Prostorno planiranje i nastajanje „pametnih gradova“ utjecati će na nova rješenja, na razini zgrada

i okruga, i na taj način stvoriti osnovu za inteligentne veze između zgrada, okruga i svih urbanih

resursa.

Takva globalno konkurentna industrija energetske učinkovitost u stanju je isporučiti nove poslovne

mogućnosti, radna mjesta i rješenja. Što se tiče utjecaja na okoliš, emisije stakleničkih plinova 2050.

godine bit će smanjene za 80-95% u usporedbi s onima iz 1990. (kako je propisano od strane

Energetskog putokaza (Energy Roadmap 2050 (COM (2011) 885/2)). Osim toga, korištenje

obnovljivih izvora energije i učinkovitih tehnologija prošireno je sukladno Strateškom planu

energetske tehnologije, plan energetske učinkovitosti i prerade u EPBD34.

2.1.2. Profil inženjera graditeljstva u 2025.

Znanja i vještine

• Osobni atributi - znanja, vještine i stavovi - moraju se proširiti kako bi zadovoljili kriterije/izazove

2025.

34 Directive 2010/31/EU (EPBD recast) Article 9 requires that “Member States shall ensure that by 31 December 2020 all new buildings are nearly zero-energy buildings; and after 31 December 2018, new buildings occupied and owned by public authorities are nearly zero-energy buildings”.

Page 32: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

31

• inženjer graditeljstva obrazovan je po pitanju tehničkih i profesionalnih, kao i socioekonomskih,

tema

• inženjer graditeljstva posjeduje mnogo različitih vještina

• inženjer graditeljstva obuhvaća niz stavova koji uključuju dodatna znanja i vještine te omogućuju

veću učinkovitost u industriji, obrazovanju i javnim sustavima

Održivi svijet

• Inženjeri graditeljstva pomogli su podići globalna očekivanja održivosti i zaštite okoliša

• Seoba stanovništva iz ruralnih u urbane sredine preopterećuje postojeću urbanu infrastrukturu

• Zahtjevi za održivom energijom, pitkom vodom, čistim zrakom i sigurnim odlaganjem otpada

potiču globalni razvoj infrastrukture

• Filozofije dizajniranja životnog ciklusa gradnje i korištenja široko su usvojene

• Kao rezultat vodstva i suradnje, smanjile su se razlike između razvijenih zemalja, zemalja u

razvoju i nerazvijenih zemalja

Istraživački rad i razvoj

• Inženjeri graditeljstva pružaju kritične smjernice za utvrđivanje javne politike i definiranje

istraživačkog plana

• Inženjeri graditeljstva pomogli su definirati istraživačke planove nano znanosti, nano tehnologije i

biotehnologije

• napredak profesije u informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji i upravljanje podacima poboljšali

su dizajn, izgradnju, korištenje i održavanje građevinskih objekata

Upravljanje rizicima

• Inženjeri graditeljstva ulažu trud kako bi upravljali rizicima i ublažili iste

• Inženjeri graditeljstva su predvodnici razvoja i primjene globalnih standarda temeljenih na izvedbi

i najboljim praksama

• Multinacionalne korporacije postale su sada glavni pokretači globalnih ekoloških standarda

Glavni inovatori i provoditelji

• Inženjeri graditeljstva vodeći su u prilagođavanju i integriranju novih tehnologija u projektiranju i

gradnji

• Mnoga poboljšanja u upravljanju projektima, posebice vezana uz virtualne timove, pripisuju se

inženjerima graditeljstva

2.1.3. Reforme u pripremi inženjera

Široko prihvaćeno znanje sada je temelj za formalnom obrazovanje i pred-certifikaciju inženjera

graditeljstva. Edukacija inženjera graditeljstva i prethodna iskustva u edukaciji su reformirani. Ova

promjena je djelomice nastala zbog spoznaje da akademska zajednica i industrija trebaju surađivati i

udružiti se "izgradnji" dodiplomskih, diplomskih i post diplomskih programa, kao i cjeloživotnog

učenja. Industrija je probleme iz stvarnog života dovela u sveučilišne učionice te je napravila veliki

korak kako bi osigurala kontinuirani profesionalni razvoj inženjera tijekom cijele karijere.

Akademsko-industrijsko partnerstvo omogućilo je da formalno obrazovanje ide ukorak s novim

tehnologijama i brzo mijenja postojeće prakse.

Inženjeri graditeljstva su široko priznat kao osobe koje će prepoznati prilike i doprinijeti rješavanju

problema.

Page 33: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

32

2.1.4. Domene „Novog graditeljstva“

3D „printanje“ građevine (Building printing)

3D, 4D 6D Building Information Model (BIM), BIM okvir (Framework)

Izgradnja zgrada i robotika (Building construction and robotics)

Roboti u graditeljstvu (Robots in construction)

Robotizirana kuća (Robotic house)

Mehatronika u građevinama (Mechatronics in Buildings)

Pametne građevine (Smart Buildings)

Europsko pametno graditeljstvo (EU smart construction)

Inteligentni algoritmi u graditeljstvu (Intelligent Algorithms in construction)

Paradigma računalom integrirane gradnje (The paradigm of computer integrated

construction)

Knjiga znanja o graditeljstvu 21. stoljeća (Civil Engineering Body of Knowledge | ASCE)

Novi koncepti gradnje cestovnih prometnica (New Road Construction Concepts)

Evolucija graditeljstva (Evolution of construction - raconteur.net)

Cementno-matrični kompoziti za pametne strukture (Cement-matrix composites for smart

structures)

Istraživanja i razvoj pametnih strukturnih sustava (RESEARCH AND DEVELOPMENT OF SMART

STRUCTURAL SYSTEMS)

Arhitekturne implikacije integracije fotovoltnih i solarnih termalnih sustava (Architectural

Implications in the Building Integration of Photovoltaic and Solar Thermal systems –

Introduction of a taxonomy and evaluation methodology)

Fotovoltni elementi u građevinama (PHOTOVOLTAICS IN BUILDINGS)

2.2. Vizija elektrotehnike

Teslin Manifest

Page 34: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

33

Manifest elektrotehnike

Inženjerima elektrotehnike potrebno je znanje matematike kako bi mogli izračunati jačinu struje,

napona i potrošnju energije. Sposobnost da se izračuna i stvori određena količina struje u sklopu je

nužna je da bi se stvorio profil koji neće spržiti sklop. U slučaj da se sklop sprži, nije ga moguće

popraviti već mora biti napravljen iznova. Izuzetno je bitno znati kolika količina napona i struje

prolazi kroz električne komponente te je veliki trud uložen kako bi se upotrijebile one količine koje će

rezultirati najboljom izvedbom. Postoje mnoge teorije i zakoni koje treba poštivati, kao i određene

matematičke jednadžbe.

Inženjeri elektrotehnike također moraju biti u mogućnosti držati korak s konkurentima i s najnovijom

tehnologijom koja će njihov proizvod izdvojiti od ostalih. No, držati korak s najnovijom tehnologijom

je financijskih zahtjevno, između ostalog i zato što treba odrediti koja tehnologija nužno mora biti

ugrađena u produkt, a da pri tom njegova cijena ostane razumna. Stoga je izuzetno bitno stvoriti

poželjan produkt po prihvatljivoj cijeni i upravo to neke tvrtke čini boljima od drugih.

Inženjeri elektrotehnike imaju viziju provođenja svojih želja u složene dijagramske sklopove.

Sposobnost razmišljanja i stvaranja složenog dizajna i stvaranje sheme zahtjeva puno predanosti i

istraživanja komponenti, kao i traženja načina kako spojiti jedan aspekt proizvoda na matičnu ploču.

Proizvod započinje s idejom što je potrebno napraviti i na koji način nadograditi prethodni proizvod,

kako bi se potencijalnim kupcima dalo razloga za odbacivanje starog i kupnju novog proizvoda.

Sposobnost razmišljanja izvan okvira i sastavljanja različitih komponenti u jedan izvanredan proizvod

može jednu tvrtku učiniti boljom od ostalih.

Inženjeri elektrotehnike na svaki projekt gledaju kao na polazište za sljedeći veliki izum. Tvrtke

nastoje biti korak ispred drugih, a činjenica da je upravo vaša tvrtka odskočna daska za sljedeću

generaciju čini vaše proizvode poželjnima već radi samog imena i spoznaje da napredna tehnološka

rješenja nose baš to ime. Jedan takav primjer je Apple, čiji kupci znaju da to ime garantira dobar

proizvod.

Inženjeri elektrotehnike imaju veliki interes prema elektroničkim uređajima i stvaranju novo

tehnoloških produkata. Mnoge elektroničke uređaje može koristiti i više kupaca, te su inženjeri

elektrotehnike stalno u potrazi za novom tehnologijom i imaju beskrajne ideje o mogućnostima

unapređenja na mnogim područjima primjene električne energije. Bez inženjera elektrotehnike ne bi

bilo brojnih dnevnih aktivnosti prilikom kojih se kupci oslanjaju na struju i elektroničke uređaja.

Inženjeri elektrotehnike omogućavaju nam različite načine korištenja električne energije u

svakodnevnom životu, te čine naše živote jednostavnijima.

2.2.1. Energija budućih inovativnih pogona

Istraživanje za energetsku budućnost

Energetski izazov:

Proizvodnja - najveći izvor neiskorištene snage je sunce, koje proizvodi energiju veću od 386

milijarda milijardi megawata. Znanstvenici procjenjuju da bi 600 milijuna megawata ove snage

(ekvivalent proizvodnji više od pola milijuna elektrana na ugljen) teoretski mogao biti uhvaćen i

korišten na Zemlji. Fokus u ovom području je povećanje učinkovitosti i smanjenje troškova

fotonaponskih ćelija i pronalaženje novih načina za korištenje sunca za izravnu proizvodnju goriva

pomoću umjetne fotosinteze.

Page 35: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

34

Prijenos - jednako važan kao i proizvodnja energije je i učinkovit prijenos iste krajnjim korisnicima.

Stara električna mreža suočava se sa izazovima poput dostatnih kapaciteta, pouzdanosti, kvalitete i

učinkovitosti, izazovima koji se mogu ostvariti temeljnim istraživanjima. Znanstvenici rade s novim

klasama super vodiča, materijalima koji prenose električnu struju bez otpora, kako bi pomogli u

suočavanju s tim izazovima. Jedan kabel izrađen on takvog super materijala mogao bi preuzeti posao

10 konvencionalnih bakrenih dalekovoda.

Pohrana - Izazovi u ovom području vežu se na ograničena svojstva današnjih baterija, koja se unatoč

nedavnom napretku u području ponovnog punjenje, koriste u više manje neizmijenjenom obliku od

Edisonovog otkrića žarulje. Istraživači proučavaju nove materijale koji bi mogli preskočiti ograničenja

današnjih baterija. Nano znanost u tome igra veliku ulogu budući da bi baterije (kemijska pohrana) i

kondenzator (fizička pohrana) na temelju nano strukturiranih materijala mogle postati nova paradigma.

Korištenje - Napredak u materijalima, obnovljivi izvori energije, pohrana i isporuke energije

promijeniti će sve, od prijevoza do kućnih elektronskih uređaja te grijanja i rasvjete. Neki od primjera

konačnog proizvoda koji mogu nastati iz ovog istraživanja uključuju snažnije, učinkovitije i ekološke

stanice za gorivo za pogon automobila i opskrbu domova, kao i visoko učinkovitu rasvjetu uz uštedu

energije.

BIOGORIVA

Jedna od ključnih strategija je istraživanje biogoriva - goriva proizvedenih izravno iz biljaka ili

izvedeni iz biljnih materijala, kao što su stabljike, sjemenke i voće. Da bi optimizirali proizvodnju

biogoriva, znanstvenici moraju steći bolje razumijevanje o tome kako biljke akumuliraju biomase i

druge proizvode, na način koji će im omogućiti da utječu na te procese i pretvore biljne materijale u

obnovljiva biogoriva. Uz stručnost iz području genetike biljaka, metabolizma, molekularne biologije,

kemije, interakcije okoliša, kao i pristup visokotehnološkim alatima, znanstvenici su spremni napraviti

važan korak prema tom cilju i prema održivoj energetskoj budućnosti.

KATALIZA

Izrada goriva iz vodika; solarna energija goriva: oponašanje majke prirode; obnovljiva tekuća goriva;

novi elektro-katalizatori gorivih ćelija; katalizatori za smanjenje onečišćenja; kataliza na nano-

ljestvici.

Grupni istraživački rad na nanostrukturnim elektro-katalizatorima, poput katalizatora od

zlata/platine/bakra. Razvijene su tehnike sinteze pomoću kojih se atomi platine stavljaju na površine

nanočestica kako bi proizvele nove katalizatore koji imaju veću stabilnost, koriste manje platine, te su

otporniji na nečistoće u hidrogenskim gorivim ćelijama.

Kompleksni materijali

U posljednjih nekoliko godina znanstvenici su otkrili niz neobičnih i dramatičnih svojstava u

materijalima složenijeg sastava. Primjerice, određeni slojeviti materijali koji djeluju kao izolatori na

sobnoj temperaturi, mogu prenositi struju bez otpora napunjeni s malom količinom nečistoća i

ohlađeni na određenoj temperaturi. Neki drugi složeni materijali pretvaraju male količine topline u

električnu struju. Iako su slični učinci uočeni i kod nekih jednostavnih materijala, učinci kod složenih

materijala su znatno bolji.

Razumijevanje visoko temperaturnih supervodiča te njihova prilagodba aplikacijama kao što su vodiči

bez gubitka energije (zero-loss power lines) može dovesti do značajne godišnje financijske uštede, s

pet puta većim kapacitetom prijenosne snage određene električne mreže.

SOLARNA ENERGIJA

Page 36: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

35

Umjetna fotosinteza - dok biljke koriste klorofil kako bi apsorbirale sunčevu svjetlost, znanstvenici

koriste foto-elektrokemijske ćelije kako bi apsorbirali svjetlost i razdvojili naboje. Razdvojeni naboji

pokreću složene kemijske reakcije koje pohranjuju sunčevu energiju u obliku goriva poput vodika ili

metanola. Kemičari rade na pronalaženju stabilnih materijala koji upijaju vidljivu svjetlost za anodne

stanice.

Katalitički procesi moraju koordinirati višestruke prijenose elektrona, protona i atoma kako bi se

formirale nove visokoenergetske kemikalije iz termodinamički stabilnih prekursora. Ovaj izazov

(umjetne fotosinteze) veže se na dublji kemijski izazov u kojem se koristi katalizator kako bi se

aktivirale stabilne, male molekule za kemijske reakcije.

Katalizatori za dvije reakcije - katalizatori su potrebni u dvije odvojene reakcije u stvaranju umjetne

fotosinteze za proizvodnju solarnog goriva kao što je molekulski vodik iz vode. Presudan korak u

procesu je oksidacija vode - razbijanje vode na vodik i kisik. Cijepanje vode zahtijeva veliku količinu

energije iz sunčeve svjetlosti i učinkovite metalne katalizatore za aktivaciju vrlo stabilnih molekula

vode. Proces se događa kao dvije odvojene polu-reakcije. U jednoj, oksidacija vode proizvodi

molekularni kisik zajedno s protonima i elektronima, a u drugoj se kombiniraju ti protoni i elektroni i

zajedno čine molekularni vodik.

Električna energija iz sunca - Znanstvenici rade na pretvaranju sunčeve energije u električnu

koristeći nove materijale i nove metode za kontroliranje strukture tih materijala. Istraživanje uključuje

prevladavanja problema koji nastaju korištenjem jeftinih, organskih materijala ili nanostrukturnih

anorganskih tvari u učinkovitim solarnim ćelijama. U današnje vrijeme je samo mali dio struje koju

koristimo generiran solarnim ćelijama, jer su ti uređaji izrađeni od kristalnog silicija koji je skup

materijal. U životnom vijeku solarne ploče - oko 30 godina - prosječna cijena struje je oko pet do deset

puta veća od električne energije dobivene iz fosilnih goriva. Ako bi se troškovi proizvodnje solarnih

ćelija mogli svesti na jednu desetinu njihove sadašnje vrijednosti, ovi uređaji mogli bi osigurati

troškovno konkurentnu struju te u skladu s tim i biti rasprostranjeniji. Znanstvenici proučavaju jeftine

polimerne materijale za korištenje u solarnim ćelijama. Njihov cilj se temelji i na temeljnoj i na

primijenjenoj znanosti: žele razumjeti kako materijali funkcioniraju i utvrditi mogu li isti biti pogodni

za poboljšanje solarnih panela za tržište.

Izrada solarnih ćelija iz polimera - solarne ćelije izrađene od polimera sastoje se od elektron

davajućih i elektron prihvaćujućih materijala. Kada sunčeva svjetlost udari elektron donatorski dio

stanice na mjestu elektrona se stvaraju elektronski uzbuđeni parovi elektrona i rupa (eksitroni

(excitrons)). Da bi se razbio elektron i stvorila struja, eksiton mora proći kroz sučelje, koje se sastoji

od dva priljubljena tanka materijala. U sučelju je materijal na bazi polimera te donator, koji apsorbira

fotone ili energiju iz sunca, dok prihvatni materijal – fuleren (fullerene), ugljikova molekula u obliku

nanocijevi, privlači elektron. Električno polje na sučelju solarne ćelije je u stanju istrgnuti elektron i

rupu te stvoriti električni naboj potreban za stvaranje električne energije.

NAPREDNI SUSTAVI POHRANE

Promjena prema alternativnim oblicima prijevoza - vozila na vodikovo gorivo, hibridna električna

vozila, hibridna električnih vozila s zamjenom baterija i električna vozila - bitna je po pitanju

smanjenja ovisnost o nafti. Brookhaven nacionalni laboratorij35 provodi istraživanja u dvije od naj

obećavajućih tehnologija kako bi se takva vozila proizvela, bila pristupačna i sigurna: vodik u krutom

stanju za skladištenje i litijeve baterije. Znanstvenici provode osnovna elektrokemijska istraživanja

kako bi se značajno poboljšala učinkovitost i pouzdanost gorivih ćelija i baterija. Pokrenuli su

35 http://www.bnl.gov/world/

Page 37: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

36

fokusirana temeljna i primijenjena istraživanja za razvoj što boljih materijala za pohranu energije i

sustava s visokom energetskom gustoćom, brzim stopama ciklusa te dugim ciklusima života u

učinkovitim, sigurnim i ekonomičnim medijima. Konačni cilj je uspostaviti sveobuhvatan,

multidisciplinarni program za energetsku pohranu koji uključuje temeljne i primijenjene

eksperimentalne i teorijske napore u svrhu skladištenja energije za mobilnu i stacionarnu primjenu.

Brookhaven nastoji uspostaviti kontinuitet znanstvene izvrsnosti sposoban za premošćivanje jaza

između sinteze novih energetskih materijala, pripreme i ispitivanja novih materijala, karakterizacije, te

u razvoju modela i utvrđivanju odnosa svojstava strukture materijala.

(1) Pokretači energetske ponudbene strane

Supervodljivost

Supervodljivost - sposobnost odabranih metala (ispod određene temperature) da bez gubitka prenose

električnu struju - nudi snažne i jedinstvene mogućnosti za povećanje kapaciteta, učinkovitosti i

pouzdanosti energetske mreže. Razvoj supervodiča koji rade na višim temperaturama (idealno bi bilo

na sobnoj temperaturi, jer na taj način nema potrebe za rashladnom tekućinom) će preobraziti moć

energetske tehnologije - s potencijalnim primjenama u rasponu od supervodljivih strujnih kablova do

motora i generatora te pametnih preklopnika i skladištenja energije.

Supervodiči su materijali koji prenose električnu struje bez gubitaka. Međutim, dovođenje električne

struje do supervodiča generira širenje topline u kontaktima te tako degradira maksimalnu održivu

strujnu vrijednost. Količina degradacije kontakata ovisi o kemijskoj prirodi supervodljivog materijala.

Supervodiči na bazi željeza (iron-pnictide) imaju niz vrhunskih svojstava u usporedbi s drugim

poznatim visoko temperaturnim supervodičima.

Novi materijali

Napredak u materijalima, obnovljiva goriva, skladištenje i isporuke energije promijeniti će sve, od

transportnih sustava do kućnih elektronskih uređaja te grijanja i rasvjete. Neki od primjera proizvoda

za krajnju upotrebu koji mogu nastati iz ovog istraživanja uključuju snažnije, učinkovitije i ekološko

prihvatljive gorive čelije za pogon automobila i opskrbu domova, kao i visoko učinkovitu rasvjetu uz

uštedu električne energije.

Nano strukture i nano cijevi

Nano strukture za skladištenje električne energije (Nanostructures for Electrical Energy Storage

(NEES)36) s mogućnošću pohrane mnogo veće količine energije, pružajući veću snagu, brže ponovno

punjenje, te novi sustav za pohranu električne energije nove generacije (next-generation electrical

energy storage (EES)) će omogućit nova, ekološka rješenja za skladištenje energije u manje, lakše

pakete.

Primjena nano strukturnih rješenja (Applied NanoStructured Solutions (ANS)) ima sposobnost

ulijevanja nanostruktura ugljika na više podloga, uključujući bakar, aluminij, ugljični filc i pjenu, za

kritične primjene u tehnologijama nove generacije (next-gen technologies37).

36 http://www.efrc.umd.edu/research/ 37 Carbon Nanostructures for Energy Storage Applications http://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed/data/ms2/documents/ANS/ANS_Super_Capacitor_Fact_Sheet_5-21-2012.pdf

Page 38: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

37

Ugljične nano cijevi38 (CNT) za superkapacitatore, Li-ion baterije39.

Optoelektronički uređaji

Upijanje i emitiranje svjetlosti

Fotodiode

Solarne ćelije

Svjetlosne diode (LED)

Laserske diode40

Pametne mreže

Opći ciljevi istraživanja i primjene: prijenosne mreže i sustavne operacije; sprečavanje kratkih

spojeva; povećanje prijenosnih kapaciteta: unapređenje rada operativnih sustava.

Budućnost pametnih mreža

Jačanje prijenosne mreže i operativnog sustava

Integracija varijabilnih energetskih resursa

Proširenje prijenosnih sustava

Utjecaj distribuirane proizvodnje i električna vozila

Unapređenje distribucijskog sustava

Povećanje potražnje za električnom energijom

Regulacija režija

Podatkovna komunikacija, digitalna sigurnost i privatnost informacija

Pametni energetski sustavi

Današnje energetske mreže temelje se prvenstveno na velikim elektranama s jednosmjernim protokom

energije od mreže na pasivnog potrošača. Pametne energetske mreže biti će otpornije te će moći

izbjeći kratke spojeve. Omogućiti će značajne uštede energije pomoću bolje povezanosti te isto tako i

omogućiti aktivnu ulogu za potrošače41. Osim toga, pametne energetske mreže će povećati

integraciju i korištenje obnovljivih izvora energije.

Omogućiti će potrošaču da preuzme aktivnu ulogu u potrošnji i opskrbi električnom energijom.

Upravljanje potražnjom će postati indirektan poticatelj generacije energije, a uštede će biti nagrađene.

Novi sustav će ponuditi veću učinkovitost te će kroz cijelu Europu i šire biti postavljene poveznice iz

kojih će se iscrtati raspoloživi resursi i omogućiti učinkovita razmjena energije.

Bolja integracija obnovljivih izvora energije će dovesti do smanjenja ispuštanja stakleničkih plinova.

Nakon SKADA-e

Nadzor i prikupljanje podataka (SCADA - supervisory control and data acquisition) elektroenergetske

infrastrukture.

Potreba za procjenom i projektiranjem okvira informacijskih tehnologija (IT) u svrhu dokaza o

performansama složenih fizičkih infrastrukturnih mreža. Trenutačno primjena IT nije usmjerena ka

38 A Carbon Nanotube is a tube-shaped material, made of carbon, having a diameter measuring on the nanometer scale. http://www.nanocyl.com/jp/CNT-Expertise-Centre/Carbon-Nanotubes 39 Nano strukturni ugljik za pretvorbu i skladištenje energije http://depts.washington.edu/solgel/documents/pub_docs/journal_docs/2011/Nanostructured%20carbon%20for%20energy%20storage%20and%20conversion.pdf 40 http://ecee.colorado.edu/~bart/book/book/chapter4/ch4_6.htm 41 http://ec.europa.eu/research/energy/eu/index_en.cfm?pg=research-smartgrid

Page 39: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

38

upravljanju cjelovitih performansi sustava. Potreban je modelski pristup definiranju informacija po:

vrsti, mjestu i rangu u kompleksnoj infrastrukturi mreže, kako bi se poboljšala učinkovitost mreže u

ekstremnim slučajevima.

Sustav poznat kao SCADA ima inherentne karakteristike koje ne omogućuju pouzdanost

elektroenergetske mreže u stresnim/ekstremnim uvjetima. Konkretno, sadašnja se SCADA oslanja na

ekstenzivnoj redundanciji podataka (mjere se sve linije i ulazi): zbog toga viška podataka i njihove

inherentno statičke prirode (primijenjene metode ne oslanjaju se na trendove promjena stanja sustava),

SCADA sustav (i) nije robustan s obzirom na topološke promjene i na velike razlike u uvjetima rada te

(ii) nudi rezultate koje je teško koristiti zbog prevelikog broja izlaznih podataka koji nisu naknadno

prerađeni u transparentne informacije potrebne za kontrolne i upravljačke akcije.

e-Energija

Tehnološko natjecanje e-Energija usmjereno je na sljedeća tri aspekta:

Izrada E-energetskog tržišta koja olakšava elektroničke poslovno-pravne transakcije i poslovne

odnose između svih sudionika na tržištu.

Digitalno povezivanje i informatizacija tehničkih sustava i komponenata te procesna kontrola i

kontrola aktivnosti održavanja na temelju tih sustava i komponenti. Na taj način je osigurano

neovisno praćenje, analiza, nadzor i regulacija cjelokupnog tehničkog sustava.

Online povezivanje elektronskog tržišta energije i cjelokupnog tehničkog sustava tako da su

zajamčene digitalne interakcije poslovnih i tehnoloških operacija u stvarnom vremenu.

Virtualne elektrane za distribuirane energetske resurse, uključujući električna vozila - ICT

arhitekture i komunikacije

Fleksibilna suradnja nezavisnih tržišno vođenih subjekata koji pružaju učinkovite energetske usluge

zahtijevane od strane kupaca, bez nužnog posjedovanja odgovarajuće energetske imovine.

(2) Pokretači energetske potražnje

Razvoj motora ultra-visoke učinkovitosti

Industrijski motor niske stope gubitka i velike snage, jednostavan za instalaciju i korištenje te

učinkovitiji, lakši i manji od trenutne alternative. Biti će to motor za opću namjenu, koji može

zamijeniti postojeće indukcijske motore s većim mogućnostima starta i korištenja promjenjivih brzina

rada.

Energetski učinkovita proizvodnja

Optimiziranje energetske potrošnje kompletnog poslovnog postrojenja (tvornice).

Izgradnja zgrada s vrlo malom energetskom potrošnjom

Izgradnja novih poslovnih zgrada koje koriste 80 posto manje energije od današnjih zgrada u svrhu

borbe protiv globalnih klimatskih promjena. Senzori koji mogu brzo procijeniti promjene u

popunjenosti prostora i na taj način pružiti podatke koji omogućuju kontrolnom sustavu da smanji

rasvjetu i HVAC usluge u praznim prostorima. Na primjer, kontrolni bi sustav mogao dopustiti da

sobne temperature budu ispod onih predodređenih za vrijeme kada netko boravi u prostorijama i da se

zatim vrlo brzo promjene u skladu s predviđenim potrebama.

Page 40: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

39

Pametni mjerni sustavi za upravljanja energijom u kućanstvu

„Pametno brojilo“ identificira potrošnju energije detaljnije od konvencionalnog brojila, često u

realnom vremenu, te je u mogućnosti poslati podatke o potrošnji stanarima kao i pružateljima

energetskih usluga. Pametna brojila se smatra sve važnijim elementom ekološki prihvatljivijih

energetskih sustava, no postoji mnogo vrsta pametnih brojila i mnogo načina njihove upotrebe.

Smještena na inteligentnim čipovima, inteligentni električni ampermetri integriraju više

komunikacijskih postupaka poput: čitača s dvosmjernom komunikacijskom funkcijom, operativnog

sustava upravljanja, baze podataka, aplikativne računalne tehnike, komunikacijske tehnike, i tsl.,

realizirajući sljedeće funkcije: vremensko mjerenje električne snage, automatsko mjerenje, trenutna

dvosmjerna komunikacija, optimizaciju potrošene električne energije, i tome slično.

Inteligentni kućni sustav za upravljanje energijom dodjeljuje dinamični prioritet kućanskim uređajima

ovisno o vrsti uređaja i njegovom stanju. U skladu s dodijeljenim prioritetima, planirana je uporaba

kućanskih uređaja u skladu sa sposobnostima obnovljivih izvora energije.

Ušteda energije

Mnoge su tehnologije do danas već nadoknadile ono što je u njih uloženo, ponekad uz regulatornu

potporu. To uključuje toplinske pumpe, dvoslojne i troslojne prozore, energetski učinkovitu rasvjetu i

mikro generacijske proizvode (poput solarnih panela). Ostale tehnologije su u velikoj mjeri

neiskorišteni potencijali. To se odnosi na sustave grijanja, ventilacije i klimatizacijske sustave koji

koriste senzore koji omogućuju automatsko upravljanje korištenjem grijanja i klimatizacije.

Tehnologije, koje su trenutno u fazi razvoja, imaju veliki potencijal i mogle bi biti komercijalno

održive do kraja ovog desetljeća. Jedan od primjera je "aktivni prozor" s premazima koji blokiraju

dolazno svjetlo prilikom visokih temperatura. Oni bi mogli nadoknaditi ulaganja u manje od tri godine

od instalacije.

Europski komunalni sustavi bi uskoro mogli zaraditi veći dio svojih prihoda pomažući kućanstvima da

štede energiju, umjesto da je nepotrebno konzumiraju.

Za većinu potrošača, cijena je jedini razlog za smanjenje potrošnje energije. No, funkcionalnost,

tehnološka jednostavnosti, marka i dizajn često imaju prioritet u odnosu na uštede energije prilikom

kupnje. Većina potrošača na nisko energetske proizvode gleda kao na proizvode niže nominalne

vrijednosti u odnosu na cjelovite performanse. Ova spoznaja pokazuje da bi tvrtke za energetsko

upravljanje trebale uložiti veliki napor kako bi smanjile troškove, povećale kvalitetu proizvoda i

educirale potrošače o dugoročnim uštedama koje bi mogli postići. Među tim tvrtkama su pružatelji

komunalnih usluga koji žele pružati portfelj proizvoda i usluga, od osnovnih izolacijskih i obnovljivih

energetskih sustava do sustava koji energetsku potrošnju automatski prilagođavaju potrebama

kućanstava.

Razvoj i stjecanje novih sposobnosti biti će neophodno za komunalne sustave, koji izlaze iz svojih

postojećih zona udobnosti. Primjerice, morati će korisnicima pomoći u prevladavanju prepreka za

ulaganja kroz pružanje mogućnosti financiranja kroz partnerstva s bankama ili stvaranje unutarnje

financijske jedinice. Mnogi dionici su svjesni da se moraju udružiti s drugim, novim sudionicima,

kako bi učinkovito pokrili čitav prodajno-uslužni lanac. Rast prilika ovisit će o brzini odlučivanja

potrošača o primjeni mjera koje smanjuju potrošnju energije iz javne mreže.

Učinkovito korištenje energije u milijunima domova također će postati "motor" za ICT. Moderni

elektronički sustavi mogu pomoći pri ostvarenju ušteda na troškovima za klimatizaciju, grijanje i

struju. Europska kućanstva trenutno troše oko 400 milijardi kilowatsati. Od tog iznosa, najmanje 70

milijardi kilowatsati, moglo bi biti ušteđeno bez nametanja ograničenja u potrošnji u našim

Page 41: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

40

svakodnevnim životima. Ovaj iznos jednak je iznosu potrošnje četiri nuklearne elektrane. Senzorske

mreža i optimizirani kontrolni sustavi mogu se fleksibilno i ekonomično prilagoditi kućanskim

zahtjevima za klimatizacijom, grijanjem i potrošnjom električne energije. S obzirom na rastuće

troškove energije, korist bi se osjetila ne samo u novim, već i u starijim zgradama.

Optimiziranje energetskih sustava „pametnih gradova“

Gradovi su sve češće prepoznati prema svojim sposobnostima igranja katalitičke uloge u rješavanju

klimatskih promjena i energetskih izazova korištenjem tehnološki inovativnih pristupa.

Pametni uređaji / Digitalni uređaji

„Pametni uređaji“ su oni uređaji kojima se može daljinski upravljati ili pomoću daljinskog aparat ili

pomoću korisničkog daljinskog sučelja, kao što je računalo ili pametni telefon. To omogućuje

komunikaciju pametnih uređaja i komunalnih dobavljača usmjerenu na smanjenje ili odgodu potrošnje

u vrijeme najveće potražnje. Također, korisnik daljinski može aktivirati svoje uređaje ili promijeniti

njihove postavke. Uređaj mora imati kontrolnu ploču, ili eksterno spojenu kontrolu koja može

komunicirati s aparatom, ili daljinsko sučelje (uglavnom preko bežične ili žičane komunikacije).

Trendovi učinkovitosti kod električnih strojeva i pogona

Ključni izazovi:

• Povećanje usvajanja strojeva promjenjive brzine, visoke učinkovitosti sustava strojeva i pogona,

revizija učinkovitosti i eventualna zamjena dobrovoljnih sporazuma sa zakonodavstvom

• Proširenje područja primjene promjenjive brzine pogona kroz smanjenje troškova energetske

elektronike i troškova upravljanja i kontrole

• Integrirani dizajn pogona i radnog opterećenja kako bi se povećala učinkovitost sustava

• Povećanje učinkovitost električnih pogona

Ključne prednosti znanosti i inženjerstva:

Električni strojevi

• Novi meki magnetski materijali ostvaruju manji gubitak čelika, uz najniže troškove

• Nisko-cjenovni, visoko-temperaturni, visoko-energetski magneti

• Visoko-temperaturne izolacije i magnetski sustavi (> 400oC)

• Novi načini gradnje, uključujući segmentirane statore i rotore od lijevanog bakra (gdje je to

prikladno)

• Nosivi sustavi za ultra-brze radove

• Pouzdani super vodljivi dizajn koji podnosi visoke temperature po umjerenoj cijeni

• Poboljšani dizajnerski alati

Energetska elektronika i kontrola

• Smanjenje troškova

• Novi uređaji, materijali i tehnologija usmjereni povećanju mogućnosti promjena brzina i

smanjenju padova provođenja

• Povećana integracija

• Smanjenje veličina pasivnih komponenti

Integrirani sustavi

• Novi dizajn ventilatora, pumpa, kompresor itd. za maksimalnu učinkovitost u postojanju potpune

slobode brzina.

• Inteligentne metode kontrole

Ultra-učinkoviti i snažni električni motori

Page 42: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

41

• Pumpe, ventilatori i kompresori koriste više od 60% energije industrijskih motora u Sjedinjenim

Američkim Državama.

• Najkorišteniji motori su motori konstantne brzine

• U nekim primjenama, motori s promjenjivim brojem okretaja, pokretani iz pogona promjenjive

brzine, koriste se bez uređaja za slanje povratnih informacija rotora kako bi se postigao energetski

učinkovitiji rad

• Razvija se nova tehnologija motora koja će povećati učinkovitost motora, a smanjenjem količine

aktivnog materijala istovremeno smanjiti veličinu i težinu motora

2.3. Mehatronika

Mehatronika je sinergijska kombinacija strojarstva, elektroničkog inženjerstva („mecha“ za

mehanizme, tj. strojeve koji se kreću) i programskog inženjerstva42. Svrha ovog interdisciplinarnog

inženjerstva je studija automata iz inženjerske perspektive usmjerene kontroli i upravljanju naprednih

hibridnih sustava. Odnosi se na dizajn sustava, uređaja i proizvoda s ciljem postizanja optimalne

ravnoteže između osnovne mehaničke strukture i njene cjelokupne kontrole.

Inženjerstvo mehatroničkih sustava je multidisciplinarni inženjerski program koji na jedinstven način

integrira mehaniku, elektroniku, kontrolu, softver i računalno inženjerstvo za dizajn i razvoj računalno

kontroliranih elektromehaničkih proizvoda i sustava.

2.3.1. Područja istraživanja u mehatronici

Glavne teme istraživanja uključuju dizajn, simulacije, optimizacije i kontrole složenih mehatroničkih

sustava koji obuhvaćaju najnovije teorije i tehnologije modeliranja, teorije kontrole, identifikacije

parametara, promatrače stanja te tehnike numeričke optimizacija. Područja istraživanja pokrivaju

mehatroničke sustave i kontrolu, spajanjem napredne teorije kontrole, teorije dinamičkih sustava,

fizike, računarstva, strojarstva, optike, ugradbenih sustava, energetske elektronike itd.

Biomehatronika

Biomehatronika primjenjuje biologiju, mehaniku i elektroniku na biomedicinske i rehabilitacijske

uređaje. Srčani stimulatori i umjetni implantati su primjeri jednostavnih biomehatroničkih uređaja, dok

su napredniji primjeri u područjima ortotike i protetike, autonomni robotski sustavi i implatantski

uređaji.

Inteligentni sustavi i kontrola

Istraživanje inteligentnih sustava i kontrole uključuje dodavanje inteligencije u inženjerske sustave

integracijom informacijske tehnologije sa strukturalnim inženjerstvom i kretanjem. To omogućuje da

strojevi dostignu maksimalnu sposobnost performanse i reagiraju na promjene u svojoj okolini.

Mikro i nano mehatronika

Područje mikro i nano mehatronike (MNM) donosi nova rješenja kroz proučavanje ponašanja

materijala i uređaja na mikro i nano-skalama i projektiranje oko gotovo nedostižnih mogućnosti koje

se nude na tim skalama.

42 Mehatronika je interdisciplinarna kombinacija koja se bavi uz interakciju komponenti i modula strojarstva, elektronike i računarstva u mehatroničkim sustavima.

Page 43: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

42

Mehatornika za novu generaciju proizvodnih sustava

Ekonomska održivost oslanja se na optimalnu provedbu cijelog niza tehnologija i omogućivača

proizvodnje, posebno informacijsko-komunikacijske (IKT) tehnologije i robotike-mehatronike,

uključujući i ugrađene senzore povezane s proaktivnim poslovnim informacijskim sustavima (ERP),

sustavima planiranja i upravljanja proizvodnjom (MES) i sustavima održavanja, omogućujući punu

kontrolu kvalitete u stvarnom vremenu. Proizvodnja uz visoke performanse će nadalje u velikoj mjeri

biti podržana uvođenjem napredne mehatronike i ugrađivanjem inteligencije u opremu (fleksibilni

proizvodni sustavi).

Proizvodni sustavi uključuju strojeve, module i komponente koji integriraju mehaniku, tehnologiju

obradu materijala, elektroniku i računalnu sposobnosti (IKT tehnologije) za obavljanje željenih

zadataka u skladu s očekivanjima. Mehatronički sustavi ne surađuju samo s materijalima, dijelovima i

proizvodima, nego i s radnicima i ostalim tvorničkim sustavima. Također povezuju proizvodnju i

nadzorne sustave na višim upravljačkim razinama

Osnovne mehatroničke domene u proizvodnim sustavima:

Tehnologija nadzora i upravljanja će dodatno istražiti primjene rastuće računalne snage i umjetne

inteligencije, kako bi se približila zahtjevima povećanja brzine i preciznosti u proizvodnji. Strategije

napredne kontrolne omogućiti će korištenje lakših pogonskih i strukturnih elemenata za dobivanje

preciznih rješenja, te će zamijeniti sporije i energetski intenzivne pristupe. Sustavi kontrole

prilagođavaju ponašanje baznog sustava promjenama okruženja ili degradacijama sustava, uzimajući u

obzir i ograničenja s obzirom na alternative, oslanjajući se pritom na robusne industrijske

komunikacijske tehnologije, pristup sustavnom modeliranju i arhitekture distribuirane inteligencije.

Kognitivno-inteligentne značajke strojeva i robota radikalno će promijeniti svoj odnos prema

ljudskim operaterima u proizvodnim okruženjima. Strojevi i roboti će pratiti intuitivnu suradnju,

koristiti će tehnologije navigacije i percepcije kako bi bili svjesni rada i radnog okruženja.

Napredna interakcija strojeva i ljudi kroz sveprisutnost mobilnih uređaja, omogućit će

korisnicima da primaju relevantne informacije o proizvodnji i specifične poslovne informacije bez

obzira na svoj lokacijski položaj, kontekst i svoje odgovornosti/vještine. Interakcija s ICT

infrastrukturom i opremom biti će ostvarena prirodnim jezicima.

Kontinuirano praćenje stanja i performansi proizvodnog sustava na razini komponenata i stroja

omogućuje održivu i konkurentnu proizvodnju uvođenjem sposobnosti autonomne dijagnoze i

kontekstualne svjesnosti. Otkrivanje, mjerenje i praćenje varijabli, događaja i situacija povećati će

učinkovitost i pouzdanost proizvodnih sustava. To uključuje napredno mjeriteljstvo, kalibraciju i

osjetljivost (sensing), obradu signala i modelske virtualne senzore za široki spektar aplikacija, npr.

otkrivanje uzoraka događaja, dijagnostike, otkrivanja anomalija, prognostike i preventivno održavanje.

Inteligentni dijelovi strojeva i arhitektura omogućit će implementaciju sigurnih, energetski

učinkovitih, točnih i fleksibilnih ili rekonfigurabilnih proizvodnih sustava. To uključuje uvođenje

pametnih pogona/aktuatora i korištenje naprednih krajnjih efektora/djelovatelja sastavljenih od

pasivnih i aktivnih tvari za manipulaciju složenim dijelovima i asemblatima. Energetska tehnologija

poput (super)kondenzatora, pneumatskih uređaja za pohranu, baterija i tehnologije koja konvertira i

sakuplja energiju, dobiva na važnosti.

Proizvodna opreme još u potpunosti ne koristi pogodnosti koje nude novi i moderni materijali, te će

tvornice u budućnosti trebati napredniju opremu za ispunjavanje uvjeta za učinkovito korištenje

energije uz ostvarenje ekoloških ciljeva i zadovoljavanje novih oblika potražnje u povezanom svijetu.

Budućnost će stoga vidjeti modernu, laganu, dugotrajnu/fleksibilnu i pametnu opremu koja će biti u

Page 44: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

43

mogućnosti proizvesti sadašnje i buduće proizvode za postojeća i nova tržišta. Nastati će potpuna

promjena u izgradnji takve opreme, koja će dovesti do održive proizvodne baze koja će biti u

mogućnosti isporučiti visoke dodane vrijednosti proizvoda i prilagodljivu proizvodnju. Povećana

inteligentnost proizvodne opreme (Internet stvari) također omogućuje sustavni pristup strojevima u

mogućnosti da uče jedni od drugih i utječu na odnos čovjeka i stroja.

2.3.2. Sustavno inženjerstvo u mehatronici

Sustavno inženjerstvo u mehatronici je sinergijska kombinacija strojarstva, elektroničkog inženjerstva

i programskog inženjerstva usmjereno oblikovanju računarsko-kontroliranih elektromehaničkih

produkata i sustava.

Svrha ovog interdisciplinarnog inženjerstva (vidi sliku) je studija automata iz inženjerske perspektive,

a namijenjena kontroli naprednih hibridnih sustava.

Slika 7: Sustavno inženjerstvo u mehatronici

2.3.2.1. Međusektorsko istraživanje

Interakcija i integracija međusektorskih istraživanja prikazana je na slijedećoj slici:

Page 45: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

44

Slika 8: Interakcija i integracija međusektorskih istraživanja

2.3.2.2. Novi poslovni modeli

Mehatronički sustavi omogućuju oblikovanje i implementaciju novih poslovnih modela (fleksibilni

poslovni sustavi, holonički poslovni sustavi, integrirana isporuka proizvoda ili usluge „od kraja do

kraja“ npr.). Ilustracija na slijedećoj slici:

Slika 9: Mehatronički oblikovani novi poslovni model

Page 46: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

45

2.3.2.3. Sustavi i strojevi adaptivne proizvodnje

Kompleksni adaptivni sustav je dinamička mreža koja se sastoji od mnogo agenata (koji mogu

predstavljati stanice, vrste, pojedince, tvrtke, države) koji djeluju paralelno, konstantno djeluju i

reagiraju na ono što rade drugi agenti. Takvi sustavi sami po sebi nastoje biti raspršeni i

decentralizirani. Ako ima bilo kakvog koherentnog ponašanja u sustavu, to proizlazi iz konkurencije i

suradnje agenata međusobno. Cjelokupno ponašanje sustava je rezultat velikog broja odluka donesenih

u svakom trenutku od individualnih agenata43.

Konceptualni model takovih sustava prikazan je na slijedećoj slici:

Slika 10: Sustavi i strojevi adaptivne proizvodnje

2.3.2.4. Okvir za ostvarenje visokih performansi

Komponente i strukture za ostvarenje visokih performansi prikazuje slijedeća slika:

43 http://autopoiesis.foi.hr/wiki.php?name=KM+-+Tim+51&parent=NULL&page=Kompleksni%20adaptivni%20sustavi

Page 47: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

46

Slika 11: Komponente i strukture za ostvarenje visokih performansi

2.3.2.5. Ukupni troškovi životnog ciklusa (uključujući i troškove zaštite

okoliša)

Slika 12: Ukupni troškovi životnog ciklusa

Page 48: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

47

2.3.2.6. Okvir interakcija faktora adaptivne proizvodnje

Slika 13: Okvir interakcija faktora adaptivne proizvodnje

Page 49: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

48

2.3.2.7. Faktori i interakcije za ostvarenje visoke performanse

Slika 14: Faktori i interakcije za ostvarenje visoke performanse

2.4. Grafički dizajn i tehnologije u tiskarstvu

2.4.1. Grafički dizajn

Grafički dizajn je profesionalna disciplina koja se fokusira na vizualne komunikacije u svom

najjednostavnijem obliku. Grafički dizajneri razmišljaju kritički i rješavaju probleme kombinirajući

pritom umjetničke i tehničke vještine te biraju mjesto, riječi i slike kako bi stvorili vizualne prikaze

ideja i poruka. Dizajneri se prvenstveno fokusiraju na tiskane medije, kao što su brošure, promotivni

plakati, knjige i časopisi, logotipi, brendiranje i još mnogo toga. Vještine grafičkog dizajna koriste se

u, ali se ne ograničavaju, dizajnu korporativnih identiteta, web dizajnu, pokretnom grafičkom dizajnu,

reklamnom dizajnu i u ambalaži. Koristeći standardni industrijski softver, studenti razvijaju tehničke

vještine za stvaranje smislenih i kreativnih dizajna koji vizualno komuniciraju s ciljanom publikom.

Grafički dizajneri, ručno ili pomoću računalnog softvera, stvaraju vizualne koncepte, pomoću kojih

komuniciraju ideje kako bi nadahnuli, informirali i pridobili potrošače. Važne kvalitete grafičkih

dizajnera:

• Umjetničke vještine. Grafički dizajneri moraju biti u stanju stvoriti rješenja koja su umjetnički

zanimljiva i privlačna za klijente i potrošače. Grube ilustracije dizajnerskih ideja rade se ili ručnim

skiciranjem ili pomoću računalnog programa.

Page 50: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

49

• Komunikacijske vještine. Grafički dizajneri moraju komunicirati s klijentima, kupcima, i drugim

dizajnerima kako bi bili sigurni da njihovi projekti točno odražavaju željenu poruku i učinkovito

izražavaju informacije.

• Računalne vještine. Većina grafičkih dizajnera, za pripremu dizajna, koristi specijalizirani softver

za grafički dizajn.

• Kreativnost. Grafički dizajneri moraju biti u stanju smisliti nove pristupe komuniciranju ideja

prema potrošačima te za svoje klijente razvijaju jedinstveni dizajn koji prenosi prepoznatljivo

značenje

• Timski rad. Grafički dizajneri često rade na projektima zajedno s drugim grafičkim dizajnerima,

poslovnim analitičarima, piscima i programerima te moraju surađivati kako bi stvarali uspješne

web stranice, publikacije i druge proizvode.

• Vještine upravljanja vremenom - organiziranost. Grafički dizajneri često rade na više projekata

u isto vrijeme, svaki od tih projekata ima drukčiji rok, stoga grafički dizajneri moraju biti dobro

organizirani

Redefiniranje grafičkog dizajna

Redefiniranje 'grafičkog dizajna' kao 'dizajna vizualnih komunikacija' - nova definicija proširuje

granice kako bi se uzele u obzir tehnološke inovacije i njihova demokratska priroda.

Web dizajn i dizajn e-Literature

Razvoj tehnologija zahtjeva da se dizajnerska rješenja prilikom projektiranja ravnopravno planiraju za

realizaciju u tiskanom i digitalnom izdanju - web stranice. Isti dizajnerski zadatak danas zahtjeva

jednako aplikativno rješenje za realizaciju u tiskanom obliku, za web stranicu, e- literaturu,

multimedijalni prikaz (reklame). TVZ je razvio i uveo predmete oblikovanje e literature -dizajn

multimedije - oblikovanje web stanica.

Komunikacijski dizajn

Komunikacijski dizajn sve više postaje struka koja integrira idiome i pristupe drugih disciplina u

višedimenzionalnu i hibridnu vizualnu sposobnost.

Granica između dizajnerskih disciplina su sve manje, zahvaljujući razmjeni naprednih digitalnih alata i

znanja. Radni proces dizajn-ima (multiplayer) donosi i veću složenost, te komunikacijski dizajneri

moraju redefinirati svoju ulogu i svrhu u proširenom kontekstu medija dominiranog grupnim načinom

komunikacije.

Suradnja

Uz sve manje granica između disciplina, uređaja, vremenskih zona i komunikacijskih prostora dolazi

novi način suradnje:

• Suradnja je interaktivna

• Suradnja se temelji na razumijevanju i dogovaranju

• Suradnja je smislena

• Suradnja je kontinuirana

• Suradnja je osobna

Prilike i izazovi

Nove tehnologije (proširena stvarnost (augmented reality), pametni telefoni i društveni mediji)

proširile su način na koji dizajneri komuniciraju kako bi uključili vizualne, zvučne, somato-senzorne,

okusne i/ili mirisne komponente. Multi-platforma za isporuku sadržaja je sada norma.

Page 51: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

50

Tehnologije važne za buduće komunikacijske dizajnere

Tehnologija e-tinte - e-tinta se uglavnom koristi za ekrane e-knjiga, ali planovi za idućih tri do pet

godina pokazuju širok spektar primjena, kao što je promjena boje kućišta uređaja, koja će nam

omogućiti, primjerice, da promijenimo boju telefona za svaku prigodu. Reklamni panoi koji koriste e-

tintu mogli bi zamijeniti LED verzije, koje na sunčevoj svjetlosti imaju visoke razine potrošnje

energije i lošu boju, te će raditi na principu odražavanja ambijentalnog svjetla i imati vrlo malu

potrošnju energije. E-obrazac bi također mogao postati primjenjiv u sljedećih 10 do 20 godina. S

bojama jednake kvalitete kao u magazina, ovi tanki uređaju bi se mogli zamotati poput papira i puniti

na suncu ili na sobnoj rasvjeti.

3D vizualne tehnologije - u budućnosti bi mogli imati futuristički 3D; fizički ekran napravljen od

tisuća letećih nano-strojeva koji komuniciraju međusobno i s mrežom te se kreću u stvarnom vremenu

kako bi stvorili ekran. Korisnik bi mogao imati ekran kada god poželi - nano-strojevi premjestili bi se

na sredinu prostorije i prikazali pravi trodimenzionalni objekt. Postojeći prototip je napravljen od

tisuća nano-strojeva, ali HD slika bi mogla zahtijevati oko 100 milijuna nano strojeva, od kojih bi

svaki prikazivao piksel te bi zajedno zahtijevali veliku mrežnu propusnost.

Virtualna stvarnost i proširena stvarnost - Tehnologija virtualne stvarnosti omogućuje toliko

precizno stvaranje objekata i okruženja da ih se može promatrati kao prave, dok tehnologija proširene

stvarnosti počinje s postojećom stvarnosti te dodaje slojeve komplementarnih umjetnih elemenata i na

taj način pojačava svijest o vlastitoj stvarnosti.

Evolucija koncepta proizvoda - tradicionalni koncept proizvoda brzo se mijenja. Neki od razloga za

to su inovativni materijali i ugrađeni softver. Ovi pametni materijali imaju poseban značaj u

dizajnerskom sektoru. Iako su materijali međusobno različiti, oni dijele jedno svojstvo, odnosno u

mogućnosti su promijeniti svoje osobine u odnosu na svoju okolinu ili na druge izravne utjecaje. Na

primjer, termo-kromna tinta mijenja boju prilikom promjena temperature, dok foto-kromna tinta

mijenja boju reagirajući na varijacije u osvjetljenju. Postoje i materijali koji emitiraju svjetlost kada su

stimulirani elektroničkim putem, poput elektroluminiscentnih i fluorescentnih materijala, dok drugi,

poput polimernih gelova, mogu mijenjati oblik i volumen ovisno o malim promjenama u svom

okruženju kao što su promjene temperature ili električnog polja. Osim inovativnih materijala, postoji

još jedan trend koji doprinosi proizvodnom konceptu: softver koji djeluje kao sastavni dio predmeta.

Ovaj trend pretvara proizvode u usluge, zahtijevajući preispitivanju cjelokupnog lanca vrijednosti,

uključujući i dizajnerski aspekt.

Crowdsourcing u grafičkom dizajnu - Jedna od najzanimljivijih primjena tehnologije u ovom

području je takozvani Crowdsourcing (korištenje sposobnosti zajednice za zajedničko dobro),

fenomen koji se bavi Internet zajednicom i njezinim znanjem o određenoj temi, poput dizajna majica,

pakiranja ili rješavanja matematičkih zadataka. Projekt je otvoren za sve zainteresirane volontere, bez

obzira na mjesto, dok god oni imaju pristup Internetu. Tvrtke povremeno nude nagradu za najbolje

rješenje.

2.4.2. Istraživačka područja računalne grafike

Računalni vid44

• 3D rekonstrukcija na temelju slike

44 Računalni vid je znanstvena i tehnološka disciplina koja se bavi teorijom izrade te samom izradom sustava koji služe pribavljanju informacija iz slike, bilo da je to iz jedne ili više fotografija, video sekvence ili medicinskih uređaja (primjerice CT skeneri). Neke od poddisciplina računalnog vida su

Page 52: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

51

• Lokalizacija na temelju slike

Geometrijska obrada i modeliranje

• Popravak 3D Modela

• Dinamička simulacija fizičkog ponašanja

• Multi rezolucijsko modeliranje

• Sub divizijske površine

• Uređivanje oblika i obrada oblika

• Kvadratni mrežasti prikaz

• Heksaedarski (kockasti) mrežasti prikaz

• Generiranje vođeno računalnim alatima (Tool-Path generation)

• Proceduralno modeliranje i prikaz (renderiranje)

• Arhitektonska geometrija

• Učinkovita geodetska udaljenosti složenih struktura

• Okvir geometrijskog procesiranja i strukture podataka

Multimedijska obrada podataka

• Učinkovito spektralno obilježavanje 3D mreža vodenim žigom

• Prikaz dinamičkih pločica

Rasterska grafika (Point Based Graphic)

• Visokokvalitetno progresivno obilježavanje površine

Globalno osvjetljenje

• Foto-realistična sinteza slike

• Rasprostranjenost radiovalova

Obrada slike

• Kompletiranje slike/Sinteza teksture

• Animacija likova iz 2D slika i 3D podataka

Medicinska primjena

• Ekstrakcija oblika s kontrolom geometrije i topologije

• Visokokvalitetna volumenska vizualizacija u stvarnom vremenu

• Virtualna stvarnost i praćenje pokreta

2.5. Vizija ICT-a

2.5.1. Tehnološki trendovi

Hardver

VLSI Tehnologija (Very-large-scale integration- Integracija na vrlo visokoj razini)

ICT industrija standardizirana na malom broju generičkih platformi i komunikacijskih protokola na

način da se ti uređaji masovne proizvodnje mogu koristiti u mnogim različitim aplikacijama. Budući

da neangažirani dizajn, kao što je FPGA (Field Programmable Gate Array – integrirani strujni krug

osmišljen kako bi mogao biti konfiguriran od strane klijenta ili dizajnera nakon proizvodnje), može

biti proizveden u velikim količinama u buduće se na tržištima može očekivati povećana primjena

rekonstrukcija scene, pronalaženje, detekcija i prepoznavanje objekata, praćenje, detekcija događaja, restauracija slike i slično.

Page 53: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

52

takvih uređaja. Prevođenje algoritama visokog nivoa izravno u FPGA jedan od aktualnih dizajnerskih

izazova. Aplikacije niske potrošnje (pametni telefoni) i one visoke potrošnje (video obrada, igre, ...)

još uvijek zahtijevaju namjenski dizajn.

Zahtjevniji izazov: dizajn hardvera visokih performansi s niskom energetskom potrošnjom. Mjerenje

FLOPS-a45 u sekundi zamjenjuje se mjerenjem FLOPS-a po džulu.

450 mm Tranzicija

Veća dimenzija wafera (tanak materijal poput silikona dimenzije od 450mm46) i smanjena težina će

najvjerojatnije donijeti i dodatne izazove u primjeni novih računarskih potencijala za održavanje i

unapređenje zdravog okruženja i opće sigurnosti47.

Energetska elektronika

Elektrifikacija transportnog sustava, električna energija iz vjetroelektrana, kontrola električne energije

u zgradama, pametna kontrola električnih mreža - zahtijevaju isplative poluvodičke prekidače npr.

IGBTs (Bipolarni tranzistor - Insulated Gate Bipolar Transistor) i MOSFET (Metal Oxide

Semiconductor Field Effect Transistor) i napredne strategije upravljanja.

Fotonika

Fotonika može pružiti nove načine otkrivanja, liječenja pa čak i sprečavanje bolesti i na taj način

doprinijeti zdravstvu. Može prevladati ograničenja računalne elektronike kroz optičko ili čak kvantno

računalstvo. Može pomaknuti komunikaciju u terabitnu fazu dramatičnim povećanjem podatkovnog

kapaciteta i brzine prijenosa podataka, istovremeno smanjujući ugljični otisak mreže i ukupnu

potrošnju. III-V poluvodiči48 te čak i organski poluvodiči moći će pružiti hardverske alate za,

korisnicima jednostavnu, komunikacije pomoću novih zaslona, npr. one fleksibilne, mobilne sustave

projekcija ili 3D televizije. U tom području je upravo započeo trend prelaska iz pojedinih komponenti

prema integriranim sustavima.

45 FLOPS (eng. FLoating point OPerations per Second) je mjerna jedinica koja se koristi pri mjerenju brzine procesora. Jedan FLOPS označava jednu matematičku operaciju sa pomičnim zarezom (engl. floating point) u sekundi. 46 Gartner: Chip industry tracking toward 450mm production in 2018: A 300mm wafer is about the

size of a dinner plate. A 450mm wafer, the size of an extra-large pizza, can hold twice as many die

(the die are the individual chips.). More die on the wafer means that chipmakers can processes more

chips at each stage of the production process, increasing manufacturing capacity and thereby cutting

costs.

47 Essentially all wafer process and quality control tools will require the new equipment for 450mm production such as: photolithography, deposition, etching, electroplating, imaging, defect analysis and electrical testing. 48 The integration of III–V semiconductor devices with silicon is one of the most topical challenges in current electronic materials research. The combination has the potential to exploit the unique optical and electronic functionality of III–V technology with the signal processing capabilities and advanced low-cost volume production techniques associated with silicon. Key industrial drivers include the use of high mobility III–V channel materials (InGaAs, InAs, InSb) to extend the performance of Si CMOS, the unification of electronics and photonics by combining photonic components (GaAs, InP) with a silicon platform for next-generation optical interconnects and the exploitation of large-area silicon substrates and high-volume Si processing capabilities to meet the challenges of low-cost production, a challenge which is particularly important for GaN-based devices in both power management and lighting applications. http://iopscience.iop.org/0268-1242/28/9/090301/pdf/0268-1242_28_9_090301.pdf

Page 54: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

53

Senzori i pogoni

U tijeku je zamjena mehaničkih senzora sa beskontaktnim optičkim senzorima. Implementacija

MEMS49 (mikro-elektro-mehanički sustav) senzora i pogona integriranih na jednoj silikonskoj

ploči zajedno s mikro-kontrolorom i odgovarajućim softverom tako da čine inteligentan instrument.

RFID senzori (radio-frekventna identifikacija) i sustavi: RFID označava radio frekvencijsku

identifikaciju (eng. Radio Frequency Identification). RFID sustav sastoji se od čitača na jednoj strani i

transpondera (eng. tag) na drugoj. Tipični sustav ima nekoliko čitača koji su ili stacionarni ili

prijenosni, te mnoštvo transpondera koji su pričvršćeni za objekte kao što su palete, kutije, boce i sl.

Čitač bežično komunicira s transponderom i dobiva povratne informacije.

Inteligentne senzorske mreže50: integracija senzora - senzorskih mreža, obrade signala i strojnog

učenja.

Softver i sustavi

Očekuje se da će se ova infrastruktura sastojati uglavnom od pametnih osobnih uređaja i ugrađenih

sustava s jedne strane Interneta i brojnih različitih poslužiteljskih farmi (računarstvo u oblaku) s druge.

Internet računala i Internet stvari (Internet-of-Things) omogućuje pristup udaljenim senzorskim

podacima i kontrolu fizičkog svijeta iz daljine.

Kombinacija prikupljenih podataka i podataka iz drugih različitih izvora (ontologija Interneta) dovodi

do novih inovativnih usluga koje nadilaze usluge koje pružaju postojeći izolirani sustavi.

Razvoj pametnih objekata koje prikupljaju podatke i kontroliraju fizičko okruženje iz daljine

predstavlja i ozbiljan izazov za informacijsku sigurnost kao i sigurnost općenito.

Kognitivni sustavi51 i sve veća kognitivna kompleksnost velikih sustava – pametni gradovi, pametni

planet - tema je od vrlo velike važnosti. Pravi uspjeh kognitivnog računalstva neće se mjeriti po tome

koliko je uspješno kopiralo sposobnosti ljudskog mozga – mjeriti će se po tome koliko će uspjeti u

poboljšavanju ljudskog života i u pružanju informacija koje su nam potrebne da bismo oslobodili

sposobnost kreativnog rješavanja problema u trenucima u kojima se suočavamo s najtežim

izazovima52.

Pouzdanost

Sveprisutnost računalnih sustava i oslanjanje na njihove usluge čini ih nezamjenjivim dijelom

današnjeg života. Stoga je izuzetno važno smanjiti učestalost kvarova takvih sustava i njima

uzrokovanih šteta na prihvatljiv nivo.

49 Micro-Electro-Mechanical Systems, or MEMS, is a technology that in its most general form can be defined as miniaturized mechanical and electro-mechanical elements (i.e., devices and structures) that are made using the techniques of microfabrication. The critical physical dimensions of MEMS devices can vary from well below one micron on the lower end of the dimensional spectrum, all the way to several millimeters. https://www.mems-exchange.org/MEMS/what-is.html 50 this significant new technology will help run factories, optimize widely spread processes, monitor the weather, detect the spread of toxic gases in chemical spills, and even provide precious extra time in advance of tornados and earthquakes. 51 2. Izazov EU - Kognitivni sustavi i robotika: Razviti ICT sustave koji ce biti sposobni učiti, razmišljati i biti interaktivni s ljudima. Ovi sustavi trebaju biti usmjereni na industrijsku proizvodnju, zdravstvenu zaštitu, javnu sigurnost, obrazovanje i zaštitu okoliša. 52 http://www.mipro.hr/default.aspx?language=hr-HR&newsid=9d2b772b-aa2f-4ee3-90c0-9aa96d42de22

Page 55: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

54

Sigurnost i zaštita

Povećava se broj aplikacija kod kojih kompjutorska pogreška može rezultirati ozljedom, oštećenjem

okoliša ili velikim financijskim i drugim gubicima. Društvo sve češće zahtjeva certifikaciju

softverskih sustava u odnosu na sigurnosne rizike njihove nefunkcionalnosti.

Povezanost računalnog sustava na Internet omogućuje napadačima da iskoriste područja ranjivosti

sustava. Sigurnosni napadi mogu ugroziti naše povjerenje u sustav, utjecati na sigurnost relevantnog

sustava i dovesti do značajnog financijskog gubitka. Izgradnja sigurnih sustava je stoga visoki

prioritet.

Održivost sustava

Sve intenzivnija upotreba računala (npr. ambijentalna inteligencija) zahtijeva nove koncepte za

samodijagnozu i samoobnavljanja. Budući da se odnos troškova hardvera i održavanja stalno

smanjuje, arhitekture hardvera otporne na pogreške će značajno rasti.

Platforma koja pruža osnovne usluge

Platforma koja pruža rafinirane usluge u danoj domeni, sa posredničkim sučeljem (posredničkom

softveru) koje osigurava okruženje koje se može učinkovito koristiti u različitim aplikacijama unutar

iste ili druge domene – arhitektura temeljena na uslugama (Service Oriented Architecture).

2.5.2. Istraživanje

Izazovi istraživanja u tematskom području informacijskih i komunikacijskih tehnologija

(Budućnost i dolazeće tehnologije53)

Sveprisutna i pouzdana mreža i infrastruktura usluga54

Kognitivni sustavi i robotika

Alternativni put do komponenata i sustava

Tehnologije za digitalne sadržaje i jezike

ICT za zdravstvo, starenje, društveno uključivanje i upravljanje

ICT za „zeleno“ gospodarstvo

ICT za poduzetništvo i proizvodnju

ICT za učenje i pristup kulturnim izvorima

Fokus primijenjenog istraživanja

Kognitivno računarstvo55 - Predstavljanje znanja, zaključivanje, virtualna stvarnost, oblikovanje

koncepta i manipulacije simbolima, strojno učenje, autonomno ponašanje, razumijevanje i prevođenje

prirodnih jezika, samoorganizacija, pametno sučelje čovjeka i računala, kognitivna složenosti,

prikupljanje podataka iz vrlo velikih skupova podataka i multimedijalnih izvora (BIG DATA),

zaboravljanje, prepoznavanje slike.

53 Europa 2020 (http://www.mingo.hr/public/documents/eu_hr.pdf), Obzor 2020 (http://www.obzor2020.hr/obzor2020/sto-je-obzor-2020), Digitalna Agenda 2020 (http://ec.europa.eu/digital-agenda/digital-agenda-europe) 54 Temeljena na znanosti o uslugama (Science of Services) 55 Cognitive computing systems learn and interact naturally with people to extend what either humans or machine could do on their own. They help human experts make better decisions by penetrating the complexity of Big Data. http://www.research.ibm.com/cognitive-computing/index.shtml#fbid=fSps0LMLMzY

Page 56: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

55

ICT sustavi na koje se možemo osloniti – domene: sigurnost i povjerenje, zaštita kritične

infrastrukture, zaštita od vanjskih napada, sigurne platforme otporne na kvarove, robusnost,

arhitekture za aplikacije kritične po pitanju sigurnosti, samodijagnosticiranje, održavanje, modularno

certificiranje, formalne metode, modeli pouzdanosti.

Senzori i kontrola – umrežene domene ugradbenih sustava, senzori i pokretači, napredne kontrolne

strategije u stvarnom vremenu kao što su multivarijabilne adaptivne kontrole, dizajnerska okruženja za

ugrađene sustave, distribuirana kontrola mreže, autonomno ponašanje, samoorganizacije, samo-

obnavljanje, robotika, dizajn za kontinuirano unapređenje sigurnosti.

Unapređenje razvoja i primjene Cloud sustava56 - Slojevi usluga računarstva u oblaku, softverski

alati za Cloud aplikacije, upravljanje vrlo velikim bazama podataka, alati za upravljanje

poslužiteljskim farmama, sigurnost Cloud sustava, Energetski „svjesni“ Cloud sustavi, inovativne

aplikacije koje koriste pametne osobne uređaje i Cloud usluge (kao što su medijska otkrića konteksta i

sadržaja - npr. medijska adaptacija), nove paradigme agilnih naknada za pružanje pouzdane i sigurne

"mreže kao usluge", adaptivni distribuirani Cloud sustavi za širenje sadržaja i mobilnosti Cloud

resursa.

Sveprisutna komunikacija - komunikacija u stvarnom vremenu, Internet budućnosti, protokoli niske

energetske potrošnje za priključenje pametnih uređaja na Internet, osobne mreže niske energetske

potrošnje, pouzdana sinkronizacija satova u globalnoj mreži, protokoli za međusobnu povezanost

automobila, kao i povezanost automobila i infrastrukturnih protokola (inteligentni prometni sustavi),

sigurnosti u komunikacijskim sustavima, opto elektronički uređaji, fotonika.

Energetski učinkovit ICT - inovativne komponente niske potrošnje, fotonika, nanoelektronika,

heterogeni MPSoCs niske potrošnje, sub-granična logika, uređaji za prebacivanje energije (IGBT,

MOSFET) i njihovi kontrolori, termički dizajn sustava, prevodioci, operacijski sustavi, napajanja,

upravljanja resursima na razini sustava, algoritamski dizajn za energetsku učinkovitost, platforme

niske potrošnje za mobilne uređaje, podrška za 450 mm tranziciju.

Razumljivi sustav sustava (SoS) - SoS platforme, kognitivna kompleksnost, povjerenja i sigurnosti u

SoS, SoS evolucija, dizajnerske metode SoS-a, sveobuhvatna specifikaciju sučelja, validacija SoS,

pametne tvornice, pametni gradovi, pametni planet itd., samodijagnoza i popravak, pojava novih

svojstava sustava, ekonomska i socijalna implikacija velikih povezanih sustava (npr., bankarstva).

Dizajn i simulacija na bazi modela - Dizajn i validacija modela različitih aspekata fizičkog sustava

(funkcije, potrošnja energije, toplinska potrošnja, pouzdanost, itd.), integracija modela, simulacijske

metode i platforme za oblikovanje temeljem modela, analiza podataka i značajki istraživanjem velikih

skupova podataka za potporu donositeljima odluka, vizualizacija velikih skupova podataka, analize

velikih skupova podataka (javnih i privatnih) na bazi modela.

Novi računalni programski jezik imitira ljudski mozak

Ljudski mozak, koji je svakako neka vrsta kompjutora, radi puno drugačije od postojećih računala.

Mozak je masivno paralelan i masivno opširan kompjutor koji generira oko 1016 procesa u sekundi.

Nastaju nove paradigme programiranja koje omogućuju izgradnju složenih kognitivnih algoritama i

aplikacija temelje se na nizu sinapsi i neurona te mrežama neuro-sinaptičkih jezgri s progresivnim

povećanjem veličine i složenosti57.

56 Postoji mnogo definicija i interpretacija računarstva u oblaku (engl. cloud computing), ali svima je zajednička osnovna ideja – iznajmljivanje računalnih resursa po potrebi. 57 Cognitive Computing Programming Paradigm: A Corelet Language for Composing Networks of Neurosynaptic Cores http://www.research.ibm.com/software/IBMResearch/multimedia/IJCNN2013.corelet-language.pdf

Page 57: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

56

Programiranje računala za pomoć računalnim programerima

Cilj tima za stvaranje "automatskog alata programskih sinteza58" za razne aplikacije.

Aktualni trendovi

• Povećanje potpore za funkcionalnim programiranjem u glavnim jezicima koji se koriste na tržištu,

uključujući čisto funkcionalno programiranje za stvaranje koda lakšeg za shvaćanje i lakšeg za

paraleliziranje (na mikro i makro razinama)

• Sustavi za potporu istovremenog i distribuiranog programiranja

• Mehanizmi za dodavanje sigurnost i provjeru pouzdanosti programskog jezika: proširenu statičku

provjeru, kontrolu protoka informacija, statičku sigurnosti procesne/dretvene59 niti (thread)

• Alternativni mehanizmi za modularnost: miksini, delegati, aspekti (mixins, delegates, aspects)

• Razvoj komponentno orijentiranog softvera

• Meta programiranje, odraz ili pristup apstraktno razgranatoj sintaksi

• Veći naglasak na distribuciju i mobilnost

• Integracija s strukturiranim i nestrukturiranim bazama podataka, uključujući XML, relacijske,

semantičke i ontološke baze podataka

• Podrška za Unicode, tako da je izvorni kod (programski tekst) nije ograničen na ASCII znakove.

Na taj se način omogućava čitanje skripta koje nisu na latinici i/ili interpunkcije

• XML za grafička sučelja (XUL, XAML)

• Otvoreni kod kao razvojna filozofija jezika, uključujući i GNU zbirku i novije jezike kao što su

Python, Ruby i Squeak

• Aspekt-orijentirano programiranje - AOP omogućava programerima da kodiraju na mjestima

proširenih kodnih karakteristika

• Masivno paralelni jezici za kodiranje 2000 procesora GPU grafičke procesorske jedinice i super

kompjuterskih vektora uključujući OpenCL

Računalna arhitektura koja je trenutno na prekretnici i zahtjeva nove tehnike i pristupe

• Tehnološki pokretači: Tehnološki trendovi promijenit će oblike buduće računalne arhitekture

posebice, progresivno razilaženje stvarnog skaliranja i klasičnog skaliranja (Denard) što sve više

otežava ostvarivanje računalnih performansi povećavanjem broja tranzistora na čipu. Ograničenja

po pitanju snage i smanjena pouzdanost poluvodiča će u budućnosti otežati tradicionalno

skaliranje. Dolazak novih tehnologija za logičke uređaje, skladištenje i povezivanja bi u

budućnosti moglo promijeniti postojeći način rada.

• Aplikacijski pokretači: Računalne arhitekture također moraju reagirati na promjenjivu prirodu

aplikacija i softvera. Posljednjih godina su se pojavile multimedijske aplikacije i podatkovno-

intenzivna računanja, kao i opsežan rast mobilnih i ugradbenih računala s jedne strane, te golemi

podatkovni centri s druge. Sve ovo tjera nas da ponovno razmislimo o jednostavnim arhitekturama

sučelja (učitavanja, pohrana, izračuni) koje su već desetljećima nepromijenjene.

• Metrike i ciljevi: Važan trend koji zahtjeva arhitekturnu pozornost odnosi se na metrike i ciljeve

prema kojima se vrednuju računalni sustavi. Dok je računarstvo donedavno bilo usmjereno

58 Automated program synthesis has the potential to make programming and the design of systems easier by allowing programs to be specified at a higher-level than executable code. 59 Dretva, u apstraktnom značenju predstavlja vezu između izvedenih instrukcija programa. Naime, program se obavlja tako da se slijedno izvode njegove instrukcije. Izbor slijedeće instrukcije ovisi o strukturi programa i o nekoj vrijednosti u programu, međutim, uvijek je samo jedan, tako da se može reći da instrukcije povezuje jedna nit, odnosno, dretva upravljanja.

Page 58: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

57

isključivo na performansu, sada je jasno da nove metrike zahtijevaju posebnu pažnju. Osim

performansi, od računalnog sustava se očekuje pouzdanost i sigurnost, te da je fleksibilan i

skroman po pitanju energetskih troškova. Postizanje ovih ciljeva zahtijeva snažnu suradnju

hardvera i softvera, zbog čega je bitno da računalo bude dizajnirano s odgovarajućim

mehanizmima i sučeljima koje će olakšati ovu suradnju.

Budućnost algoritma

• Sveprisutnost algoritama je sljedeći logički korak u našoj tehnološkoj evoluciji te možda i

obilježava našu evoluciju prema statusu super-vrste.

• Algoritmi prevode procese u naredbe koje računalni stroj može shvatiti, na temelju matematičkog,

statističkog i logičkog okvira. Obično su razvijeni kako bi smanjili računalne korake koji su

uključeni u procese ili formule i na taj način maksimirali računarsku učinkovitost u korištenju

računalnih resursa, te istovremeno poboljšali točnost i provjerljivost.

• U budućnosti će gotovo svaki proces ili metoda biti pretvoreni u algoritam za računarstvo, dok

god se taj proces može definirati kao niz matematičkih i logičkih izjava, koje se mogu izvršavati

na Turingovom stroju60.

• Svi programi i sve industrije svijeta su infiltrirani algoritmima, primijenjenim u područjima

proizvodnje, logistike i inženjerstva. Pokrivaju standardne metode operacijskih istraživanja, kao

što su linearno programiranje, kontrola procesa i optimizacija, simulacija, čekanje, teorije

raspoređivanja i pakiranja, analiza kritičnih puteva, upravljanje projektima i kontrola kvalitete.

• Inženjeri i znanstvenici ih sve više povezuju s metodama i tehnikama umjetne inteligencije kao što

su Bayesova i Neuronska mreža, Fuzzy logika i Evolucijsko programiranje, kako bi optimizirali

procese i riješili složene znanstvene probleme.

• S vremenom su algoritmi prošireni na sva polja ljudskog djelovanja, uključujući: poslovanje i

financije, informatiku i komunikaciju, robotiku, dizajn i grafiku, medicinu i biologiju, ekosustav i

okoliš te astronomiju i kozmologiju; u procesu koji primjenjuje dubinsku analizu podataka (data

mining), otkrivanje znanja, te metode i tehnike prognostike i predviđanja nad sve većim i većim

skupinama podataka (BIG DATA).

• Ostale algoritamske aplikacije pokrivaju cijela sub-područja znanja kao što su: teorija igara,

strojno učenje, prilagodljiva organizacija, strateško odlučivanje, ekonometrija, bioinformatika,

analiza i optimizacija mreže, raspodjela resursa, planiranje, upravljanje opskrbnom mrežom i

logistika prometa.

• Osim toga, sve više aplikacija ulazi u vrtlog algoritma koji su nekoć bili "rezervirani" za

stručnjake poput stručnjaka za analizu srca i analizu moždanih valova, genoma i istraživanje

strukture proteina, modeliranje kvantnih čestice, formalnih matematičkih dokaza, kontrolu zračnog

i cjelokupnog prometnog sustava, prognozu vremena, automatsku vožnju vozila, financijski

inženjering, burzovno trgovanje i enkripcijsku analizu.

• Mnoga takva područja također uključuju visok životni rizik, kao što je upravljanje teškim

strojevima, automatska kontrola vozila i prometa, te donošenje ključnih odluka koje se odnose na

upravljanje infrastrukturom poput: sustava brana, elektrana, električnih mreža, voznih parkova,

konstrukcija mostova i cesta, prekrcaja kontejnera i integralnog prometa.

60 Turingovi strojevi su iznimno jednostavni apstraktni uređaji za manipulaciju znakovima (simbolima) koji - unatoč jednostavnosti dizajna - mogu biti prilagođeni da simuliraju logiku bilo kojeg računalnog algoritma (uz sadašnje poimanje algoritma). Opisao ih je 1936. Alan Turing. Turingovi strojevi ne koriste se u praktične svrhe, već u misaonim eksperimentima, gdje najvažniju primjenu nalaze u istraživanju granica mogućnosti izračunavanja računalnim algoritmima. Proučavanje njihovih svojstava pruža dalekosežne uvide u pitanja računalne znanosti i teorije složenosti.

Page 59: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

58

• Web je nova infrastruktura za algoritme što donosi nove dalekosežni utjecaje na ukupni razvoj

društva.

Predviđanje budućnosti računarstva

Programsko okruženje s mijenja

• Distribuirana obrada u kojoj platforma na kojoj program može biti pokrenut više nije jedan stroj ili

procesor.

• Virtualna okruženja u kojima je program objekt u 3D virtualnom svijetu.

2016 Kvantno računarstvo61

• Iako je kvantno računarstvo još uvijek u relativno mladoj dobi, eksperimenti su izvedeni u kojima

su kvantne računske operacije izvedene na vrlo malom broju qubita. Istraživanja i u teoretskim i u

praktičnim područjima nastavljaju frenetičnim tempom, i vlade mnogih država te napose agencije

za financiranje vojnih tehnologija potpomažu istraživanje kvantnoga računalstva kako bi se

kvantna računala razvila za civilne svrhe, kao i za one koje se tiču pitanja od nacionalne

sigurnosti, kao što je kriptoanaliza.

• Scott Aaronson predviđa da će do 2025. nastavni program dodiplomskog studija fizike upoznati

studente s kvantnom mehanikom pomoću kvantnog računarstva.

2018 Postojana računalna memorija

Performanse Flash memorija povećati se do te mjere da će nadmašiti radnu memoriju (RAM) na

računalima, eliminirajući potrebe i za hard diskom i RAM-om, te ih zamijeniti s jednom jedinicom

koja obavlja obje funkcije.

2018 Sveprisutno praćenje

Nano tehnološki bežični komunikatori i Internet stvari: Gotovo sve bi se moglo označiti i pratiti na

globalnoj razini 24/7. Nema više oglasa o nestalim osobama na tetrapacima od mlijeka, ili nestalih

tetrapaka mlijeka.

2021 Simulirani glumci

Svi novi filmovi stvaraju se digitalno. Realistično simulirana akcija postala je mnogo jeftinija te ju je

lakše kontrolirati.

2.5.3. Budući sustav internetskih poduzeća

Atributi internetskih poduzeća budućnosti62:

61 Kvantno računalo je bilo kakav uređaj za računanje koji izravno koristi različite kvantnomehaničke fenomene, kao što su superpozicija i povezanost (spregnutost), kako bi obavile operacije nad podacima. U klasičnom (ili konvencionalnom) računalu, količina podataka je mjerena bitovima - u kvantnom su računalu podatci mjereni qubitovima (od engl. quantum bit). Osnovno načelo kvantnoga računanja jest to da se kvantna svojstva čestica mogu koristiti za predstavljanje i strukturiranje podataka, i da kvantni mehanizmi mogu biti iskorišteni za izvođenje operacija nad ovim podacima 62 Future Internet Enterprise Systems (FInES) has emerged as a field of activity that aims at enabling enterprises, including SMEs, by means of ICT, to exploit the full potential of the Future Internet. http://cordis.europa.eu/fp7/ict/enet/ei_en.html

Page 60: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

59

Inventivna poduzeća- usmjerena na podršku kontinuiranim inovacijama, s inherentnom voljom za

razvoj kreativnosti i vještina u otvorenim i kooperativnim sredinama63

Humanistička poduzeća- stavljanje osoba u centar pažnje, obraćajući pažnju na potrebe i kvalitetu

života radnika, kupaca, ali i društvene zajednice u cjelini

Kognitivna poduzeća – sposobna za stjecanja, organizaciju i redistribuciju znanja među različitim

akterima, na način da prožima cijelu organizaciju, povezujući prave aktere s pravim informacijama u

pravo vrijeme u temporalnim kolaborativnim aktivnostima.

Poduzeća orijentirana prema zajednicama - mogu usvojiti i iskoristiti nove proizvodne i

organizacijske modele, temeljene na društvenim medijima i novim suradničkim paradigmama.

Temporalna poduzeća – su poduzeća bez jasnih granica u smislu ljudskih resursa, tržišta, proizvoda i

procesa u danom kontekstualnom vremenu. Njihova strategija i operativni modeli čine nemogućim

razlikovati njihov unutarnji i vanjski dio.

Agilna poduzeća - usvajanjem novih organizacijskih modela i novih tehnoloških rješenja su u stanju

brzo reagirati na neprestane izazove na tržištu i potaknuti kontinuirani napredak i inovacije koje

zahtijeva globalna konkurencija.

Osjetilna poduzeća - pojavit će se s razvojem interneta stvari, u trenutku kada će objekti, oprema i

tehnološka infrastruktura početi koristit napredne mreže i mogućnosti obrade te će aktivno surađivati

kako bi formirali neku vrstu "živčanog sustava" unutar poduzeća.

Glokalna poduzeće – (globalna i lokalna istovremeno) su ona poduzeća koje se znaju prilagoditi

potrebama različitih tržišta, rasprostranjena po cijelom svijetu, razumije se u lokalne specifičnosti i

ograničenja, te istovremeno vodi računa svim izazovima i mogućnostima.

Održiva poduzeća - karakterizira ih mogućnost rada i sposobnost usvajanja vrijednosti i strategija

koje ciljaju dalje od prihoda, razvijanjem ekološke svijesti, društvene odgovornosti, a da pri tom ne

gube kapacitete proizvodnog bogatstva.

Industrija 4.0 – akronim četvrte industrijske revolucije. Omogućava ostvarenje „Inteligentne

tvornice“. Umrežavanje produkcijskih pogona pokreće novu industrijsku revoluciju – industrija 4.0

iliti smart factory (pametna tvornica).

2.5.4. Inteligentna uprava – istraživačke domene

Istraživanje o mogućnostima modernizacije uprave, uključivalo bi organizacijske promjene,

umreženje uprave, pravna stajališta, nove poslovne modele plošne uprave (lean government), novih

oblika javnih uprava, javno-privatno-građanskih partnerstva, usmjerenosti na služenje građanima,

usvajanje e-vještine itd.

Istraživanja o društvenoj evoluciji, demografskim promjena, ljudi i njihovog korištenja ICT-a kao

svakodnevnog alata za podršku, potpora osobama koje nisu u stanju koristiti ICT, promjena

očekivanja da uprava obavlja svoju dužnost na tradicionalan način, problemi društvenih promjena kao

što su digitalna podjela, ICT-nepismenosti, ICT-ovisnosti, virtualni kriminal, izvanredne situacije i

katastrofe itd.

Istraživanja vezana uz ICT, uključujući nove i inovativne tehnologije u budućoj e-upravi (e-

Government) i e-participaciji (e-Participation)

63 Strategija pametne specijalizacije 2020

Page 61: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

60

Istraživanja o efektivnosti, učinkovitosti i gospodarskim vrijednostima u modernizaciji uprave

temeljene na ICT-difuziji, uključujući javne vrijednosti novih ICT-alata i tehnologija s procjenom

odnosa prihoda i rashoda.

Uprava i ICT: kako upravne institucije koriste ICT za svoje aktivnosti i usluge, interno i za među

upravne interakcije.

Uprava i društvo: kako uprave interaktiraju sa društvom, pružaju usluge građanima, integracija

uprave i građanstva, građanin u fokusu pružanja usluga, otpori građana koji očekuju od uprava da

nastave s tradicionalnim načinom rada, umjesto online itd.

Uprava i ekonomija: kako uprave ispunjavaju svoje zadatke na učinkovit i djelotvoran način,

osiguravajući vrijednost za novac, obavljajući analize troškova i koristi, modernizacija radi smanjenja

troškova itd.

Društvo & ICT: osobe koje koriste ICT kao svakodnevni alat, osobe koje odbijaju koristiti ICT;

problem društvene promjene u odnosu na ICT uporabu - digitalna podjela, ICT-nepismenost, ICT-

ovisnost itd.

Uprava, ekonomija i ICT: kako korištenje ICT-a može povećati učinkovitost i djelotvornost uprave;

osuvremenjivanje putem ICT-a na temelju ekonomskih pokretača; fokus modernizacije i ekonomije

unutar i između uprava.

Uprava, društvo i ekonomija: kako uprava ostvaruje veću učinkovitost i djelotvornosti u interakciji

sa dionicima (konstituentima) pomoću organizacijskih promjena i modernizacije.

Uprava, društvo, ICT i ekonomija: kako uprava može postići veću učinkovitost i djelotvornost te

implementirati javne vrijednosti kroz modernizaciju interakcije sa dionicima (konstituentima) putem

opsežnog korištenje ICT-a.

Domene istraživačkih tema e-Uprave

Povjerenje u e-upravu

Semantička i kulturna interoperabilnost javnih usluga

Kvaliteta informacija

Procjena vrijednosti upravnih ICT ulaganja

e-Participacija, angažman građana i demokratski procesi

Misija za ostvarenje ciljeva i upravljanje performansama

Digitalne infrastrukture za e-uprave

Ontologija, inteligentna informacija i upravljanje znanjem

Upravljanje odnosima javno-privatno-civilnog sektora

Uloga uprave u virtualnom svijetu

Prelaženje granica i potreba za mogućnostima upravljanja granicama

E-uprava u kontekstu društveno-demografskih promjena

Zaštita privatnosti i osobnog identiteta

Page 62: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

61

3. Projekcija potražnje za zanimanjima i kompetencijama

3.1. Definicijski dio

3.1.1. Grupa profesionalnih zanimanja (Professionals Group)

Grupa profesionalnih zanimanja (International standard classification of occupations ISCO-08 major

group 2) obuhvaća zanimanja u kojima glavnina poslova zahtijeva visoki nivo profesionalnih znanja i

iskustva u područjima prirodnih, tehničkih, društvenih i humanitarnih znanosti. Glavnina poslova se

ostvaruje rastućim potrebama korištenja postojećih znanja, primjenu znanstvenih i umjetničkih

koncepata i teorija u rješavanju problema, uz spoznavanje i primjenu rastuće sustavnosti navedenih

interakcija (sustavnost, kompleksnost). Najveći dio zanimanja u glavnoj grupi zahtjeva vještine

četvrtog ISCO-08 nivoa vještina, uobičajeno stečenih kao rezultat ISCED 97 razine 5 i 6, te ISCED 2011

razina od 5 do 8.

Sukladno navedenoj definiciji, ljudi zaposleni unutar ISCO-08 glavnoj grupi 2 mogu se smatrati

ljudskim resursima u znanosti i tehnologiji (human resources in science and technology (HRST)).

3.1.2. Klasifikacijske liste

3.1.2.1. Temeljem ILO64

2 Professionals 21 Science and engineering professionals 22 Health professionals 23 Teaching professionals 24 Business and administration professionals 25 Information and communications technology professionals 26 Legal, social and cultural professionals 2 Professionals 21 Science and engineering professionals

2133 Environmental protection professionals 214 Engineering professionals (excluding electrotechnology)

2141 Industrial and production engineers 2142 Civil engineers 2143 Environmental engineers 2144 Mechanical engineers

215 Electrotechnology engineers 2151 Electrical engineers 2152 Electronics engineers 2153 Telecommunications engineers

216 2161 Building architects 2162 Landscape architects 2166 Graphic and multimedia designers 2356 Information technology trainers

2359 Teaching professionals not elsewhere classified

64 http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/resol08.pdf

Page 63: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

62

24 Business and administration professionals 25 Information and communications technology professionals 251 Software and applications developers and analysts

2511 Systems analysts 2512 Software developers 2513 Web and multimedia developers 2514 Applications programmers 2519 Software and applications developers and analysts not elsewhere classified

252 Database and network professionals 2521 Database designers and administrators 2522 Systems administrators 2523 Computer network professionals 2529 Database and network professionals not elsewhere classified

3.1.2.2. EUROSTAT klasifikacija65

ISCO2 Professionals

ISCO21 Physical, mathematical and engineering science professionals

ISCO22 Life science and health professionals

ISCO23 Teaching professionals

ISCO24 Other professionals

Detail

ISCO2 Professionals

ISCO21 Physical, mathematical and engineering science professionals

ISCO211 Physicists, chemists and related professionals

ISCO212 Mathematicians, statisticians and related professionals

ISCO213 Computing professionals

ISCO214 Architects, engineers and related professionals

3.1.2.3. Nacionalna klasifikacija zanimanja RH66,67

NKZ 2010. namijenjena je prikupljanju, obradi i diseminaciji službenih statističkih podataka o zanimanjima. Osigurava sustav za razvrstavanje i povezivanje podataka o zanimanjima koji se dobivaju iz različitih statističkih istraživanja (Popis stanovništva, Anketa o radnoj snazi, Anketa o potrošnji kućanstava) te iz administrativnih podataka. NKZ 2010. u potpunosti je usklađen s Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja - ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations, 2008 version) koju je razvila Međunarodna organizacija rada (ILO). Jedinu razliku u strukturi klasifikacije čini skupina 1115 koja je uvedena zbog nacionalnih potreba.

65 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_ISCO88C&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode= 66 http://www.dzs.hr/Hrv/important/Nomen/NKZ_2010/NKZ%202010_HR.pdf 67 http://zakon.poslovna.hr/public/nacionalna-klasifikacija-zanimanja/16523/zakoni.aspx

Page 64: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

63

7.1. Rod zanimanja Rod zanimanja najviša je razina razvrstavanja zanimanja, koja je označena jednoznamenkastom šifrom. U klasifikaciji postoje ovi rodovi zanimanja: 1. Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, direktori 2. Stručnjaci i znanstvenici - obuhvaća zanimanja čija glavnina poslova i zadaća zahtijeva visoki stupanj stručnog znanja na području prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, u biomedicini i zdravstvu te umjetnosti. Tu su obuhvaćena i zanimanja znanstvenika koji povećavaju količinu znanja, primjenjuju znanstvene ili umjetničke spoznaje i teorije, obrazuju na sustavan način ili se zapošljavaju u povezanosti tih triju aktivnosti. Zanimanja ovog roda su 7, 8, 9, stupnja složenosti 3. Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja 4. Uredski i šalterski službenici 5. Uslužna i trgovačka zanimanja 6. Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski i ribarski radnici 7. Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji 8. Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda 9. Jednostavna zanimanja 0. Vojna zanimanja ROD 2. STRUČNJACI I ZNANSTVENICI VRSTA 21. - DIPLOMIRANI INŽENJERI I SRODNI STRUČNJACI I ZNANSTVENICI PODVRSTA 211. - DIPLOMIRANI FIZIČARI, KEMIČARI I SRODNI STRUČNJACI

2111. DIPLOMIRANI INŽENJERI FIZIKE I ASTRONOMI 2112. DIPLOMIRANI METEOROLOZI 2113. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJE 2114. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEOLOGIJE I GEOFIZIKE

PODVRSTA 212. - DIPLOMIRANI MATEMATIČARI I STATISTIČARI

2121. DIPLOMIRANI MATEMATIČARI 2122. DIPLOMIRANI STATISTIČARI

PODVRSTA 213. - DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI

Page 65: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

64

2131. DIPLOMIRANI PROJEKTANTI RAČUNALNIH SUSTAVA, SUSTAVNI INŽENJERI I PROGRAMERI 2139. DIPLOMIRANI RAČUNALNI STRUČNJACI D.N.

PODVRSTA 214. - DIPLOMIRANI INŽENJERI TEHNIKE I TEHNOLOGIJE I SRODNI STRUČNJACI

2141. DIPLOMIRANI INŽENJERI ARHITEKTURE, URBANIZMA I PROMETA 2142. DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJERI 2143. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTROENERGETIKE I ELEKTROSTROJARSTVA 2144. DIPLOMIRANI INŽENJERI ELEKTRONIKE I TELEKOMUNIKACIJA 2145. DIPLOMIRANI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERI 2146. DIPLOMIRANI INŽENJERI KEMIJSKE TEHNOLOGIJE, PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I BIOTEHNOLOGIJE 2147. DIPLOMIRANI INŽENJERI RUDARSTVA I METALURGIJE 2148. DIPLOMIRANI INŽENJERI GEODEZIJE I KARTOGRAFIJE 2149. DIPLOMIRANI INŽENJERI D.N.

PODVRSTA 215. - DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA

2150. DIPLOMIRANI SNIMATELJI I MONTAŽERI SLIKE I ZVUKA

Ekscerpt68: 2 Znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje 21 Znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje 211 Stručnjaci/stručnjakinje fizikalnih znanosti i geoznanosti 2111 Fizičari/fizičarke i astronomi/astronomke 2112 Meteorolozi/meteorologinje 2113 Kemičari/kemičarke 2114 Geolozi/geologinje i geofizičari/geofizičarke 212 Matematičari/matematičarke, aktuari/aktuarke i statističari/statističarke 2120 Matematičari/matematičarke, aktuari/aktuarke i statističari/statističarke 213 Stručnjaci/stručnjakinje bioloških i srodnih znanosti 2131 Biolozi/biologinje, botaničari/botaničarke, zoolozi/zoologinje i srodni stručnjaci/stručnjakinje 2132 Savjetnici/savjetnice u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu 2133 Stručnjaci/stručnjakinje za zaštitu okoliša 214 Stručnjaci/stručnjakinje tehničko-tehnoloških znanosti (osim elektrotehnike) 2141 Inženjeri/inženjerke industrijskog inženjerstva i proizvodnje 2142 Inženjeri/inženjerke građevinarstva 2143 Inženjeri/inženjerke za okoliš 2144 Inženjeri/inženjerke strojarstva 2145 Inženjeri/inženjerke kemijske tehnologije 2146 Inženjeri/inženjerke rudarstva, metalurgije i srodni stručnjaci/stručnjakinje

68 Nacionalna klasifikacija zanimanja, 2010. - NKZ 2010., Narodne novine, br. 147/2010 i 14/2011 http://www.dzs.hr/Hrv/important/Nomen/NKZ_2010/NKZ%202010_HR.pdf

Page 66: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

65

2149 Stručnjaci/stručnjakinje tehničko-tehnoloških znanosti (osim elektrotehnike) d. n. 215 Inženjeri/inženjerke elektrotehnike 2151 Inženjeri/inženjerke elektroenergetike 2152 Inženjeri/inženjerke elektronike 2153 Inženjeri/inženjerke telekomunikacija 216 Arhitekti/arhitektice, urbanisti/urbanistice, geodeti/geodetkinje i projektanti/projektantice 2161 Arhitekti/arhitektice 2162 Krajobrazni arhitekti/krajobrazne arhitektice 2163 Industrijski i modni dizajneri/industrijske i modne dizajnerice 2164 Inženjeri/inženjerke urbanizma i prometa 2165 Kartografi/kartografkinje i geodeti/geodetkinje 2166 Grafički dizajneri/grafičke dizajnerice i dizajneri/dizajnerice multimedijskih sadržaja

3.2. Europske CEDEFOP projekcije69

3.2.1. Projekcija ponude i potražnje za vještinama

Prognostički rezultati, temeljeni na sofisticiranim modelima i njihovim interakcijama70, indiciraju na

rast znanjima i vještinama intenzivnih poslova71. Neadekvatnost odgovarajućih znanja i vještina

povećava ranjivost ljudi na promjene na tržištima rada. Poslodavci, u cilju što boljeg korištenja

vještina, talenata i inovativnosti svojih zaposlenika, usmjeravaju i potiču njihov osobni profesionalni

rast i razvoj.

Svjetska kriza je imala dramatičan utjecaj na ekonomije i tržišta rada. Unatoč indikacijama da svjetska

ekonomija izlazi iz recesije, vrlo je vjerojatno da će se rast zapošljavanja postepeno oporavljati u

nekoliko slijedećih godina.

Opća je tendencija promjene strukture potrebnih znanja i vještina – pomak ka visoko kvalificiranom

radnom kontigentu.

Sektorske promjene nastavljaju trendove rasta prema ekonomiji usluga.

Perspektive zanimanja usmjerene su ka dominaciji znanjem i vještinama intenzivnih poslova.

Potrebe za budućim vještinama – povećanje potražnje za visokim i srednjim nivoom kvalifikacija.

69 http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/forecasting-skill-demand-and-supply/data-visualisations 70 Osnovni prognostički moduli potražnje jesu: E3ME makroekonomski model – skup multisektorskih makroekonomskih prognoza zapošljavanja; EDMOD – model zapošljavanja fokusiran na objašnjenje ekspandirajuće potražnje unutar sektora primjenom zajedničkih klasifikacija i izvora podataka; QMOD – modul kvalifikacija temeljen na sličnim izvorima podataka, inicijalno fokusiran na implikacije intenziteta kvalifikacija unutar zanimanja (potražnje), a bez interakcije sa ponudbenom stranom; RDMOD – modul potražnje za zamjenom/nadoknadom odlazećeg radnog kontigenta i rastućom mijenom profila potrebnih novih zanimanja. Više u: Skills supply and demand in Europe - Medium-term forecast up to 2020, str.25. – 28. Model ponude vještina temelji se na tri modula: E3ME; StockMOD – vjerojatnost stjecanja ratličitih nivoa kvalifikacija; FlowMOD – komplementarna analiza udjela kvalifikacija po starosnim grupama; str.25.29.; BALMOD – prognostika odnosa ponude i potražnje za kvalifikacijama. Konceptualni model prikazan je na stranici 33. 71 Skills supply and demand in Europe - Medium-term forecast up to 2020, str.2.

Page 67: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

66

Indikacija stalno mijenjajućeg odnosa ponude i potražnje za vještinama i kompetencijama upućuje

na potrebu pribave/usvajanja cjeloživotne kombinacije transverzalnih temeljnih vještina i

specifičnih vještina za potrebe određenih vremenski mijenjajućih vrsta poslova.

Prognostički rezultati ukazuju na područja koja zahtijevaju snažnija istraživanja očekujućih poslova i

radnih zadataka, načina njihove mijene, načina osposobljavanja zaposlenika – ljudskog kapitala -

za usvajanje stalno mijenjajućih znanja i vještina.

3.2.1.1. Utjecaj recesije na rast BDP—a, EU-27+

Slika 15: Utjecaj recesije na rast BDP-a, EU-27+

Vidljiv je pad GDP-a tijekom 2008-09 na godišnjoj bazi od 4,5%. Usporedbom sa scenarijem

nepostojanja krize, vidljiv je ukupan pad od 7%. Na grafu je vidljiva krivulja oporavka tijekom 2010, s

očekivanjima povratka u „nekrizni“ scenarij nakon 2017. godine.

3.2.1.2. Utjecaj recesije na zaposlenost, EU-27+

Slika 16: Utjecaj recesije na zaposlenost

Page 68: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

67

U odnosu na GDP trend, temeljem kojeg se očekuje relativno lak oporavak, oporavak zaposlenosti

vjerojatnije je umjereniji i vremenski pomaknut.

Recesija je kratkoročno osnažila participaciju nastavljanja stjecanja vještina i visokog obrazovanja, ali

sustav javnog financiranja i poticanja takove participacije dugoročno nije održiv. Recesija je, nadalje,

utjecala na smanjivanje privatnih investicija tvrtki i pojedinaca u kontinuiranu edukaciju i trening.

3.2.1.3. Trendovi populacije (15+) po kvalifikacijskim grupama, EU-27+

Slika 17: Trendovi populacije (15+) po kvalifikacijskim grupama

Trendovi ukazuju na promjenu strukture kvalifikacija sa rastom udjela kvalifikacija visokog i srednjeg

nivoa, te padom udjela kvalifikacija niskog nivoa.

Page 69: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

68

3.2.1.4. Prošla i vjerojatna buduća promjena ponude kvalifikacija, radni

kontingent (15+), EU-27+

Slika 18: Prošla i vjerojatna buduća promjena ponude kvalifikacija, radni kontingent (15+), EU-27+

Signifikantan je porast ponude visoko kvalificiranih nivoa kvalifikacija, pogotovo mlađih godišta

(pristiglih na tržišta rada) u odnosu na starija godišta koja prirodno napuštaju radni kontigent.

3.2.1.5. Sektorska potražnja za vještinama

Slika 19: Sektorska potražnja za vještinama

Page 70: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

69

Indikativan je kontinuirani pomak iz primarnog sektora (posebice poljoprivrede) i tradicionalnih

proizvodnih industrija, prema uslužnim i znanju intenzivnim sektorima72.

3.2.1.6. Udio u sektorima zapošljavanja (EU-27+)

Slika 20: Udio u sektorima zapošljavanja (EU-27+)

Smanjivanje udjela u ukupnoj strukturi još uvijek sa sobom nosi značajan apsolutni broj zaposlenih: u

primarnom sektoru bit će zaposleno oko 12 milijuna ljudi, a u proizvodnim sektorima više od 34

milijuna ljudi na Europskom nivou.

72 Skills supply and demand in Europe - Medium-term forecast up to 2020, str. 59.

Page 71: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

70

3.2.1.7. Prošla i vjerojatna buduća promjena sektorskog zapošljavanja (EU

27+)

Slika 21: Prošla i vjerojatna buduća promjena sektorskog zapošljavanja (EU 27+)

3.2.1.8. Perspektive zanimanja

Projecirane sektorske promjene imati će značajne implikacije prema budućim zanimanjima i

vještinama.

Page 72: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

71

Slika 22: Perspektive zanimanja

Gotovo 40% ljudi sada je zaposleno u visokovrijednim poslovima poput upravljačkih poslova,

stručnih poslova i poslovima tehničke asistencije u navedenim poslovima. Taj će se udio povećati

prema 42% u 2020. godini.

Slika 23: Struktura ukupne zaposlenosti

Page 73: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

72

3.2.1.9. Otvaranje radnih mjesta/poslova po grupama zanimanja 2010-

2020, EU-27+

Slika 24: Otvaranje radnih mjesta/poslova po grupama zanimanja 2010-2020, EU-27+

3.2.1.10. Stope nezaposlenosti po kvalifikacijskim kategorijama, EU-27+

Slika 25: Stope nezaposlenosti po kvalifikacijskim kategorijama, EU-27+

Page 74: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

73

Indikativna je najmanja stopa nezaposlenosti za visoko kvalificiranu skupinu kvalifikacija.

3.2.2. CEDEFOP - Vizualizacija podataka za period 2015-202573

3.2.2.1. Radna snaga (Labor Force)74

3.2.2.1.1. Stope rasta radne snage

Prognoza stopa rasta radne snage u periodu od 2015. – 2025. godine ukazuje na različitosti u

zemljama članicama EU. Istovremeno, prognozirano je malo smanjenje i starenje radne snage, ali

bolje kvalificirane, pri čemu mlađa generacija postaje najobrazovanija u europskoj povijesti.

Slika 26: Prognoza stopa rasta radne snage u periodu od 2015. – 2025. godine

Republika Hrvatska se nalazi u srednjoj skupini zemalja sa umjereno smanjenom (negativnom)

ukupnom stopom rasta radne snage (-1,3%).

73 http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/ 74 http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/labour-force

Page 75: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

74

Filtriranjem podataka po kvalifikacijskim grupama, dobivju se slijedeće slike:

Slika 27: Stope rasta radne snage (%) u niskom kvalifikacijskom nivou u periodu 2015. do 2025.

Smanjenje stopa rasta u RH u niskom kvalifikacijskim nivou – u grupaciji sa državama negativnih

stopa rasta od -30% (-26,97%).

Slika 28: Stope rasta radne snage (%) u srednjem kvalifikacijskom nivou u periodu 2015. do 2025.

Page 76: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

75

Srednji kvalifikacijski nivo ukazuje na povećanje stopa rasta radne snage za RH od 2,58%.

Slika 29: Stope rasta radne snage (%) u visokom kvalifikacijskom nivou u periodu 2015. do 2025.

Najviše stope rasta za RH očekuju se za visoki kvalifikacijski nivo sa 9,19%.

Page 77: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

76

3.2.2.1.2. Brojčani pokazatelji rasta radne snage

Slika 30: Radna snaga u apsolutim brojevima u 2025. godini

Apsolutni broj radne snage svih nivoa kvalifikacija u RH u 2025. godini procijenjen je na 1.824.000

radnika.

Po kvalifikacijskim nivoima to iznosi:

Nizak nivo: 185.300

Srednji nivo: 1.089.500

Visoki nivo: 549.300

Page 78: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

77

3.2.2.1.3. Vremenska serija rasta radne snage prema kvalifikacijskim nivoima

3.2.2.1.3.1. Vremenska serija rasta radne snage prema kvalifikacijskim nivoima

u EU28+

Slika 31: Vremenska serija rasta radne snage prema kvalifikacijskim nivoima u EU28+

Page 79: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

78

3.2.2.1.3.2. Vremenska serija rasta radne snage prema kvalifikacijskim nivoima

u RH

Slika 32: Vremenska serija rasta radne snage prema kvalifikacijskim nivoima u RH

Page 80: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

79

3.2.2.2. Zapošljavanje (Employment)

3.2.2.2.1. Ukupne stope rasta zapošljavanja

Slika 33: Ukupne stope rasta zapošljavanja (%) za period 2015. do 2025.

Za RH se procjenjuju ukupne stope rasta zapošljavanja od 8,44%.

Page 81: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

80

Slika 34: Godišnje stope rasta zaposlenosti (%) za period 2000. do 2025.

Slika 35: Godišnje stope rasta zaposlenosti po kvalifikacijama (%) za period 2000. do 2025.

Page 82: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

81

Slika 36: Godišnje stope rasta zaposlenosti po zanimanjima (%) za period 2000. do 2025

Page 83: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

82

Slika 37: Godišnje stope rasta zaposlenosti visokih kvalifikacija (%) za period 2000. do 2025

Očekuju se visoke stope rasta zapošljavanja visoko kvalifikacijskog nivoa. Za RH stopa iznosi 15,69%.

Page 84: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

83

Slika 38: Godišnje stope rasta zaposlenosti profesionalnih zanimanja (%) za period 2000. do 2025

U kategoriji profesionalnih zanimanja stopa rasta zapošljavanja u periodu 2015.-2025. za RH iznosi

25,97%.

3.2.2.2.2. Stope rasta zapošljavanja po izabranim sektorima75

PODRUČJE D: Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

75 Unutar Europske zajednice uvedena je statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti pod nazivom NACE rev. 2, koja je stupila na snagu 19. siječnja 2007., a njena primjena počela je 1. siječnja 2008. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007. (dalje u tekstu: NKD 2007.), usklađena je s NACE-om Rev. 2.

Page 85: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

84

Slika 39: Stope rasta zapošljavanja PODRUČJE D: Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

RH se nalazi u skupini zemalja sa negativnim stopama rasta: RH -18,4%, koja u 2025 donosi smanjenje

26.300 zaposlenih.

PODRUČJE F Građevinarstvo

Page 86: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

85

Slika 40: Stope rasta zapošljavanja PODRUČJE F: Građevinarstvo

Prognozirana je umjerena stopa rasta za RH od 20,14%, koja u 2025 donosi 151.000 zaposlenih

PODRUČJE J Informacije i komunikacije

Page 87: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

86

Slika 41: Stope rasta zapošljavanja PODRUČJE J Informacije i komunikacije

Prognozirana je umjerena stopa rasta za RH od 16,14%, koja u 2025 donosi 33.300 zaposlenih.

PODRUČJE M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Page 88: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

87

Slika 42: Stope rasta zapošljavanja PODRUČJE M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Prognozirana je vrlo visoka stopa rasta za RH od 42,76% koja u 2025 donosi 41.000 zaposlenih.

Page 89: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

88

3.2.2.3. Mogućnosti zaposlenja (Job Opportunity)76

3.2.2.3.1. Mogućnosti zapošljavanja u apsolutnim brojevima

Slika 43: Mogućnosti zapošljavanja u apsolutnim brojevima za period 2013. do 2025.

Mogućnost zapošljavanja u periodu 2013-2025 za RH procijenjena je na 930.900 radnika.

76 Job opportunities represent the sum of net employment change and replacement demand. The concept of replacement demand is based on the fact that some jobs become available due to people leaving work places for different reasons (retirement, migration etc.) These vacant positions need to be filled. In practice the replacement needs are much higher than the net change of employment (expansion demand). As the distribution of those leaving the labour forces is difficult to estimate on the yearly basis, the replacement needs for the period 2013 – 2025 are provided.

Page 90: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

89

3.2.2.3.2. Mogućnosti zapošljavanja visokog kvalifikacijskog nivoa

Slika 44: Mogućnosti zapošljavanja visokog nivoa kvalifikacija u apsolutnim brojevima za period 2013. do 2025

Za visoki nivo kvalifikacija za RH je procijenjeni broj od 348.800 osoba. Od toga je procjenjena neto

promjena 116.900, a potražnja za zamjenom 231.900 osoba sa visokim kvalifikacijama. Slijedeće slike

ilustriraju strukturu po kvalifikacijskim nivoima. Najviši se rast neto promjena očekuje na nivou

visokih kvalifikacija, te visoki rast u predviđenju potražnje za zamjenama.

Page 91: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

90

Slika 45: Neto promjena zapošljavanja u apsolutnim brojevima 2013. - 2025.

3.2.3. Projekcije za Republiku Hrvatsku77

Prenešeno iz: Hrvatska - Predviđanje ponude i potražnje za vještinama do 2020.

Hrvatska je postala 28. država članica Europske unije (EU-a) 1. srpnja 2013. U ovom se članku navode

ključne značajke tržišta rada u Hrvatskoj, kao i pregled ponude i potražnje poslova kako bi se pružio

uvid u izazove i mogućnosti za stanovništvo u Hrvatskoj. U analizi se koriste podaci iz projekta

Cedefop za predviđanje ponude i potražnje vještina (Okvir 1.78) koji omogućuje usporedbu s drugim

državama članicama EU-a.

Premda je općenito slično onom u EU-u, tržište rada u Hrvatskoj ima neke zanimljive specifičnosti.

Radna snaga u Hrvatskoj neznatno je mlađa, veći je udio osoba sa srednjim kvalifikacijama, a manji

udio osoba s niskim kvalifikacijama u odnosu na prosjek EU-a.

Predviđa se da će u Hrvatskoj do 2020. najveće mogućnosti zapošljavanja postojati u području

distribucije i prijevoza te netržišnih usluga. U usporedbi s ostatkom EU-a, Hrvatska ima relativno visok

udio zaposlenih u poljoprivredi i proizvodnji.

Kao i u ostatku Europe, u Hrvatskoj je zabilježen stabilan porast zaposlenosti između 2000. i 2008.

nakon čega je uslijedilo razdoblje gubitka radnih mjesta. Prema podacima Eurostat-a, u drugom

tromjesečju 2013. stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj iznosila je 18,4%.

Temeljni scenarij Cedefop-a koji se koristi za glavne zaključke predviđa da će se između 2017. i 2018.

stopa zaposlenosti na razini EU-a vratiti na razinu iz 2008. prije početka krize. Nasuprot tome, čak i

77 http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/croatia-skills-forecasts-2025 78 Najnovija predviđanja Cedefop-a o ponudi i potražnji vještina do 2020. obuhvaćaju 28 država članica EU-a te Island, Norvešku i Švicarsku. Tri scenarija uzimaju u obzir globalni gospodarski razvoj do listopada 2012., kratkoročno makroekonomsko predviđanje Europske komisije i najnovije projekcije Eurostat-a o broju stanovnika. Pretpostavke svakog scenarija navedene su u nastavku. Temeljni scenarij: koristi se za glavne zaključke predviđanja. Pretpostavlja da zahvaljujući skromnom gospodarskom oporavku polako raste povjerenje. Dolazi do porasta ulaganja, osobne potrošnje kao i izvoza. Inflacija ostaje unutar ciljnog raspona, a kamatne stope su niske. Veći prihodi od poreza pomažu vladama u smanjenju duga. Optimistični scenarij: brži gospodarski oporavak donosi veće povjerenje, više stope ulaganja i osobne potrošnje. Izvozna potražnja je visoka. Inflacija raste, no kamatne stope ostaju niske jer veći prihodi od poreza pomažu vladama u uravnoteženju proračuna. Pesimistični scenarij: dugotrajna gospodarska kriza smanjuje povjerenje. Ulaganja i osobna potrošnja su na niskoj razini. Izvozna potražnja je slaba. Inflacija pada, a kamatne stope rastu da bi se izbjegla valutna kriza. Problemi s javnim dugom stvaraju dodatan pritisak za povećanje poreza i smanjenje potrošnje.

Page 92: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

91

prema optimističnom scenariju Cedefop-a, zaposlenost će u Hrvatskoj 2020. i dalje biti ispod vrhunca

iz 2008. (Slika 46: Prošla i predviđena buduća zaposlenost, Hrvatska (u milijunima)).

Tijekom 2012. većina radnih mjesta u Hrvatskoj, otprilike 33,4%, pripadala je sektoru distribucije i

prijevoza (Slika 47: Struktura zaposlenosti po sektorima, Hrvatska (%)), što uključuje hotele,

ugostiteljstvo, maloprodaju i prijevoz.

U usporedbi s ostatkom EU-a, Hrvatska ima relativno visoku stopu zaposlenosti u primarnom sektoru

(uglavnom poljoprivredi) i proizvodnji. Oba sektora pružaju više radnih mjesta od sektora poslovnih

usluga koji uključuje bankarstvo, financije i računarstvo te pruža tek 8,7% radnih mjesta u Hrvatskoj,

što je uvelike ispod prosjeka EU-a koji iznosi otprilike 23%.

U Hrvatskoj bi trebalo doći do neznatnog smanjenja broja radnih mjesta u primarnom i proizvodnom

sektoru od danas do 2020., no i do porasta u sektorima građevinarstva, distribucije i prijevoza (Slika

48: Prošli i predviđeni budući trendovi u zaposlenosti, Hrvatska (u tisućama)).

Slika 46: Prošla i predviđena buduća zaposlenost, Hrvatska (u milijunima)

Page 93: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

92

Slika 47: Struktura zaposlenosti po sektorima, Hrvatska (%)79

Slika 48: Prošli i predviđeni budući trendovi u zaposlenosti, Hrvatska (u tisućama)

Struktura zanimanja u Hrvatskoj slična je onoj na tržištu rada EU-a. Najbrojnija skupina zanimanja,

oko 18,2% u 2012., uključuje tehničare i slične stručnjake. S 13,5% Hrvatska ima treći najveći udio

obrtnika i radnika u povezanim djelatnostima u EU-u (Slika 4.). Također se predviđa porast

zaposlenosti u ovoj skupini zanimanja između 2012. i 2020.

79 Non-market services - Netržišne usluge Business & other services - Poslovne i druge usluge Distribution & transport - Distribucija i prijevoz Construction - Građevinarstvo Manufacturing - Proizvodnja Primary Sector & utilities - Primarni sektor i komunalna poduzeća

Page 94: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

93

Slika 49: Struktura zanimanja, Hrvatska, 2012. (%)80

U istom se razdoblju predviđa porast zapošljavanja stručnjaka, no predviđanje ukazuje i na manji broj

operatera postrojenja i strojeva te poljoprivrednih radnika. Iako se u EU-u očekuje ukupno veći broj

članova zakonodavnih tijela, viših dužnosnika i menadžera, očekuje se da će u Hrvatskoj broj ljudi s

tim zanimanjima biti prilično stabilan od danas do 2020.

Ukupne mogućnosti zapošljavanja uključuju nove poslove (potražnja zbog proširenja) i potrebu za

zamjenom onih koji napuštaju radno mjesto, na primjer radi odlaska u mirovinu (potražnja zbog

potrebe za zamjenom). Predviđa se da će u Hrvatskoj potražnja zbog potrebe za zamjenom omogućiti

gotovo sedam puta više mogućnosti zapošljavanja nego novi poslovi do 2020. godine.

Za sva će zanimanja postojati mogućnosti zapošljavanja od danas do 2020. (Slika 50: Ukupne

mogućnosti zapošljavanja prema zanimanju od 2012. do 2020., Hrvatska (u tisućama)). Važnost

potražnje zbog potrebe za zamjenom jasno je vidljiva kod kvalificiranih poljoprivrednih radnika. Iako

se očekuje opći pad zaposlenosti u ovoj skupini zanimanja, uslijed potražnje zbog potrebe za

zamjenom ta će skupina biti treća po ukupnom broju mogućnosti zapošljavanja.

80 1 Legislators, senior officials and managers, 5.6% - 1 Članovi zakonodavnih tijela, viši dužnosnici i menadžeri, 5,6% 2 Professionals, 15.2% - 2 Stručnjaci, 15,2% 3 Technicians and associate professionals, 18.2% - 3 Tehničari i slični stručnjaci, 18,2% 4 Clerks, - 4 Činovnici, 12,1% 5 Service workers and shop and market workers - 5 Uslužni radnici te radnici u trgovinama i na tržnicama, 10% 6 Skilled agricultural and fishery workers - 6 Kvalificirani radnici u poljoprivredi i ribarstvu, 7,6% 7 Craft and related trades workers - 7 Obrtnici i radnici u vezanim djelatnostima, 13,15 % 8 Plant and machine operators and assemblers - 8 Operateri na postrojenjima i strojevima te monteri, 10% 9 Elementary occupations - 9 Osnovna zanimanja, 7,4%

Page 95: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

94

Slika 50: Ukupne mogućnosti zapošljavanja prema zanimanju od 2012. do 2020., Hrvatska (u tisućama)81

Trendovi u zapošljavanju po sektorima i zanimanjima pokazuju povećanu potražnju za vještinama

prema stupnju kvalificiranosti. Cedefop predviđa da će za novonastala radna mjesta biti potrebni

uglavnom srednjekvalificirani i visokokvalificirani radnici (Slika 51: Ukupna ponuda radnih mjesta

prema kvalifikacijama, 2012. - 2020. Hrvatska (u tisućama)). Međutim potražnja zbog potrebe za

zamjenom dovest će do znatnih mogućnosti zapošljavanja za niskokvalificirane radnike.

U 2012. godini radno sposobno stanovništvo u Hrvatskoj brojilo je 3,7 milijuna ljudi, dok je radna

snaga brojila otprilike dva milijuna. Budući trendovi ponude poslova uglavnom ovise o demografiji,

stopi sudjelovanja i brzini stjecanja formalnih kvalifikacija. U Hrvatskoj se do 2020. očekuje porast

broja radno sposobnog stanovništva za otprilike 22 000 od čega će 12 000 postati radna snaga.

U usporedbi s prosjekom EU-a radna snaga u Hrvatskoj je mlađa. Na Slici Slika 52: Promjene u broju

stanovnika i radne snage od 2012. do 2020. po dobi, Hrvatska (%) prikazana je u postotcima

promjena broja stanovnika po dobnoj skupini. Za razliku od EU-a u cjelini, do 2020. udio osoba u dobi

od 25 do 39 godina u radnoj snazi u Hrvatskoj bit će veći u odnosu na 2012.

81 Expansion demand - Potražnja zbog proširenja Replacement needs - Potreba za zamjenom Total job openings - Ukupna ponuda radnih mjesta Legislators, senior officials and managers - Članovi zakonodavnih tijela, viši dužnosnici i menadžeri Professionals - Stručnjaci Technicians and associate professionals - Tehničari i slični stručnjaci Clerks - Činovnici Service workers and shop and market... - Uslužni radnici te radnici u trgovinama i na tržnicama. Skilled agricultural and fishery workers - Kvalificirani radnici u poljoprivredi i ribarstvu Craft and related trades workers - Obrtnici i radnici u vezanim djelatnostima Plant and machine operators - Operateri postrojenjima i strojevima Elementary occupations - Osnovna zanimanja

Page 96: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

95

Slika 51: Ukupna ponuda radnih mjesta prema kvalifikacijama, 2012. - 2020. Hrvatska (u tisućama)82

Slika 52: Promjene u broju stanovnika i radne snage od 2012. do 2020. po dobi, Hrvatska (%)83

Međutim, predviđa se da će Hrvatska između 2012. i 2020. imati višu stopa porasta radne snage od

50 i više godina u odnosu na prosjek EU-a.

U 2012. otprilike 56,2% radne snage u Hrvatskoj bilo je srednjekvalificirano (Slika 8.), a očekuje se

porast tog broja na 57,7% do 2020. Udio visokokvalificiranih osoba trebao bi porasti s 25,9% u 2012.

82 Total job openings - Ukupna ponuda radnih mjesta Replacement demand - Potražnja zbog potrebe za zamjenom Expansion demand - Potražnja zbog proširenja High - Visoka Medium - Srednja Low - Niska 83 labour force - radna snaga Population - stanovništvo

Page 97: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

96

na 29,4% u 2020., a predviđa se pad udjela niskokvalificiranih osoba sa 17,9% u 2012. na 12,9% u

2020. godini.

Slika 53: Trendovi ponude poslova prema kvalifikacijama, radna snaga u dobi od 15 i više godina, Hrvatska (%)84

Rezultati predviđanja ukazuju na to da će Europska unija do 2020. dostići svoj cilj za obrazovna

postignuća od najmanje 40% osoba u dobi od 30 do 34 godine kojie su završile tercijarnu razinu

obrazovanja, dok će u Hrvatskoj taj udio vjerojatno ostati ispod 30% za ovu dobnu skupinu. Međutim

Hrvatska je već postigla cilj Europske unije za 2020. s manje od 10% mladih osoba koje prijevremeno

napuštaju školovanje.

84 High - Visoko Medium - Srednje Low - Nisko Million - Milijun

Page 98: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

97

3.2.3.1. Usporedbena vizualizacija stopa rasta po datim područjima

3.2.3.1.1. Stopa rasta radne snage RH i EU28+ po spolu

Slika 54: Stopa rasta radne snage RH i EU28+ po spolu za period 2015.-2025.

Page 99: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

98

3.2.3.1.2. Radna snaga u apsolutnim brojkama RH i EU28+ po spolu

Slika 55: Radna snaga u apsolutnim brojkama RH i EU28+ po spolu period 2015.-2025.

Page 100: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

99

3.2.3.1.3. Stopa rasta zapošljavanja po zanimanjima RH i EU28+

Slika 56: Stopa rasta zapošljavanja po zanimanjima RH i EU28+ za period 2015.-2025

Page 101: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

100

3.2.3.1.4. Stopa rasta zapošljavanja šireg industrijskog sektora HR i EU28+

Slika 57: Stopa rasta zapošljavanja šireg industrijskog sektora HR i EU28+ za period 2015.-2025.

Page 102: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

101

3.2.3.1.5. Stopa rasta zapošljavanja NACE 2 industrijskih sektora HR i EU28+

Slika 58: Stopa rasta zapošljavanja NACE 2 industrijskih sektora HR i EU28+ za period 2015.-2025.

Page 103: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

102

3.2.3.1.6. Zaposlenost po sektorima RH i EU28+ u 2025. u apsolutnim

brojkama

Slika 59: Zaposlenost po sektorima RH i EU28+ u 2025. u apsolutnim brojkama

Page 104: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

103

3.2.3.1.7. Mogućnosti zapošljavanja po zanimanjima u apsolutnim iznosima

RH i EU28+

Slika 60: Mogućnosti zapošljavanja po zanimanjima u apsolutnim iznosima RH i EU28+ za period 2013.-2025.

Page 105: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

104

3.2.3.1.8. Neto promjena po zanimanjima u apsolutnim iznosima

Slika 61: Neto promjena po zanimanjima u apsolutnim iznosima za period 2013.-2025.

Page 106: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

105

3.2.3.1.9. Potražnja zbog zamjene po zanimanjima RH i EU28+

Slika 62: Potražnja zbog zamjene po zanimanjima RH i EU28+ za period 2013.-2025.

Page 107: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

106

3.3. EU Skills panorama85

3.3.1. Zanimanja

Struktura zanimanja temelji se na posljednjoj verziji Međunarodnog standarda klasifikacije zanimanja

(ISCO-08). Kategorije označene sa * kreirane su od strane CEDEFOP-a za spajanje odgovarajućih

zanimanja u cilju dobivanja pouzdanih informacija o budućim trendovima.

85 http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/

Page 108: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

107

3.3.1.1. Anticipirani postotak promjena ukupnog broja zaposlenih osoba86

Slika 63: Anticipirani postotak promjena ukupnog broja zaposlenih osoba 2013.-2025.

Page 109: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

108

3.3.1.1.1. Anticipirani postotak promjena zaposlenih osoba profesionalnih

zanimanja - ekscerpt

Slika 64: Anticipirani postotak promjena zaposlenih osoba profesionalnih zanimanja za period 2013.-2025. - ekscerpt

86 http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/KeyIndicators/Occupation/results.aspx?searchmethod=2&indicatorid=671&occupationid=308&sectorid=0&skillid=0&nationalcountryid=0&

Page 110: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

109

3.3.1.1.2. Postotak promjena zaposlenih osoba u znanjem-intenzivnim

aktivnostima – ekscerpt

Slika 65: 3.3.1.1.2. Postotak promjena zaposlenih osoba u znanjem-intenzivnim aktivnostima 2008.-2012. – ekscerpt

Page 111: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

110

3.3.1.1.3. Postotak promjena zaposlenih osoba u znanjem-intenzivnim

aktivnostima – ekscerpt

Slika 66: 3.3.1.1.3. Postotak promjena profesionalnih osoba u znanjem-intenzivnim aktivnostima za period 2009.-2013. – ekscerpt

Page 112: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

111

3.3.2. Sektorske prognoze

3.3.2.1. Electricity, gas, steam and air conditioning supply87

Slika 67: Sektorske prognoze stopa zaposlenosti za period 2013.-2025.- energetika

87 http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/KeyIndicators/Sector/results.aspx?searchmethod=3&indicatorid=786&occupationid=0&sectorid=1041&skillid=0&nationalcountryid=0&

Page 113: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

112

3.3.2.1.1. Construction

Slika 68: Sektorske prognoze stopa zaposlenosti za period 2013.-2025.- graditeljstvo

Page 114: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

113

3.3.2.1.2. Information and communication88

Slika 69: Sektorske prognoze stopa zaposlenosti za period 2013.-2025.- informacije i komunikacije

88 http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/KeyIndicators/Sector/results.aspx?searchmethod=3&indicatorid=786&occupationid=0&sectorid=1044&skillid=0&nationalcountryid=0&

Page 115: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

114

3.3.2.1.3. Public administration and defence; compulsory social security

Slika 70: Sektorske prognoze stopa zaposlenosti za period 2013.-2025.- javna uprava, obrana, socijalno osiguranje

Page 116: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

115

Percentage point change in share of workforce with highest qualification at level 5-6 in sector, 2009-

201389

Slika 71:Sektorske promjene postotnih poena u strukturi radne snage visokih kvalifikacija nivoa 5-5

89 Employment in the sector at the education levels specified as a proportion of all employment in the sector http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/KeyIndicators/Sector/results.aspx?searchmethod=3&indicatorid=784&occupationid=0&sectorid=1049&skillid=0&nationalcountryid=0&

Page 117: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

116

3.3.3. Vještine90

3.4. Budućnost radnih vještina 2020

Ekscerpti iz Strategije dugoročnog razvoja TVZ 2014.- 2025.

Čimbenici koji će preoblikovati radnu okolinu • Ekstremna dugovječnost– globalno povećanje životnog vijeka koje će promijeniti prirodu karijera

i učenja

• Napredak pametnih strojeva i sustava - radna robotika izgurati će ljudsku radnu snagu, u

ponavljajućim zadacima

• Nova medijska ekologija - novi komunikacijski alati zahtijevaju novu medijsku pismenosti koja

nadilazi tekst

• Računalni svijet - masovno povećanje u snazi senzora i procesuiranja čini svijet programskim

sustavom (ambijentna inteligencija)

Super-strukturirane organizacije - socijalna tehnologija stvara nove oblike proizvodnje i stvaranja

vrijednosti

Globalno povezan svijet - Povećana globalna povezanosti stavlja raznolikost i prilagodljivost u

središte organizacijskih operacija

Ključne vještine potrebne budućem radno sposobnom stanovništvu Ključne se vještine ogledaju u:

• Smislenosti - sposobnosti za određivanjem dubljeg značenja onoga što se izražava

• Socijalnoj inteligenciji - sposobnosti povezivanja s drugima na dubok i izravan način, sposobnost

osjećanja i poticanja reakcije i željene interakcije

• Inovativnom i prilagodljivom razmišljanju - sposobnosti vještog razmišljanja koje vodi do

rješenja i odgovora izvan granica uobičajenog

• Među-kulturnim sposobnostima - sposobnost za rad u različitim kulturnim sredinama

• Računarskom razmišljanju - Sposobnosti prevođenja velikih količina podataka u apstraktne

pojmove i razumijevanja temeljenih na činjenicama iz podatkovnih baza (strukturiranih,

nestrukturiranih, ogromnih podatkovnih zapisa (BIG DATA))

• Novoj medijskoj pismenosti - sposobnosti kritičkog pristupa i razvoja sadržaja koji koristi nove

medijske forme, kao i korištenje istih za uvjerljivu komunikaciju

• Transdisciplinarnosti - pismenosti i sposobnosti razumijevanja koncepata u više disciplina

• Dizajnerskom razmišljanju - sposobnosti da se predstavljaju i razvijaju poslovi i radni procesi za

željene ishode

• Sposobnosti kognitivnog upravljanja - sposobnosti razlikovanja i filtriranja informacije ovisno o

njihovoj važnosti te shvaćanju kako povećati kognitivno funkcioniranje koristeći razne alate i

tehnike

• Virtualnoj suradnji - sposobnosti produktivnog rada i angažmana, kao i pokazivanje prisutnosti

člana virtualnog tima

90 http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/KeyIndicators/Skill/

Page 118: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

117

3.5. Ministarstvo rada SAD (US Department of Labor)

3.5.1. Najbrže rastuća zanimanja

20 zanimanja sa najvećim postotkom promjena u zapošljavanju za period 2012.-2022.91

Slika 72: 20 zanimanja sa najvećim postotkom promjena u zapošljavanju za period 2012.-2022.

91 http://www.bls.gov/ooh/fastest-growing.htm

Page 119: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

118

3.5.2. Projekcije zapošljavanja (Employment Projections)

3.5.2.1. Projekcija najvećeg rasta zapošljavanja (Occupations with the most

job growth) za period 2012.-2022.92

Slika 73: Projekcija najvećeg rasta zapošljavanja (USA Occupations with the most job growth) za period 2012.-2022.

92 http://www.bls.gov/emp/ep_table_104.htm

Page 120: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

119

3.5.2.2. Projekcija zapošljavanja po zanimanjima (Employment by detailed

occupation93) izvadci u relaciji politehnike TVZ

2012 National Employment Matrix title and code

Employment Change, 2012—22

Job openings due to

growth and replacements

Number Percent distribution

2012 2022 2012 2022 Number Percent

Total, all occupations

00-0000

145,355.8 160,983.7 100.0 100.0 15,628.0 10.8 50,557.3

Management occupations

11-0000

8,861.5 9,498.0 6.1 5.9 636.6 7.2 2,586.7

Computer and information systems managers

11-3021

332.7 383.6 0.2 0.2 50.9 15.3 97.1

Construction managers

11-9021

485.0 563.2 0.3 0.3 78.2 16.1 154.6

Architectural and engineering managers

11-9041

193.8 206.9 0.1 0.1 13.1 6.7 60.6

Business and financial operations occupations

13-0000

7,167.6 8,065.7 4.9 5.0 898.1 12.5 2,351.5

Logisticians 13-1081

125.9 153.6 0.1 0.1 27.6 21.9 42.2

Management analysts

13-1111

718.7 852.5 0.5 0.5 133.8 18.6 245.2

Market research analysts and marketing specialists

13-1161

415.7 547.2 0.3 0.3 131.5 31.6 188.5

Computer and mathematical occupations

15-0000

3,814.7 4,500.5 2.6 2.8 685.8 18.0 1,308.5

Computer occupations

15-1100

3,682.3 4,333.6 2.5 2.7 651.3 17.7 1,240.1

Computer and information research scientists

15-1111

26.7 30.8 0.0 0.0 4.1 15.3 8.3

Computer and information analysts

15-1120

595.7 750.9 0.4 0.5 155.2 26.1 248.8

Computer

systems analysts

15-

1121

520.6 648.4 0.4 0.4 127.7 24.5 209.6

Information security analysts

15-1122

75.1 102.5 0.1 0.1 27.4 36.5 39.2

Software developers and programmers

15-1130

1,503.1 1,782.6 1.0 1.1 279.5 18.6 522.0

Computer programmers

15-1131

343.7 372.1 0.2 0.2 28.4 8.3 118.1

93 http://www.bls.gov/emp/ep_table_102.htm

Page 121: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

120

2012 National Employment Matrix title and code

Employment Change, 2012—22

Job openings due to

growth and replacements

Number Percent distribution

2012 2022 2012 2022 Number Percent

Software developers, applications

15-1132

613.0 752.9 0.4 0.5 139.9 22.8 218.5

Software developers, systems software

15-1133

405.0 487.8 0.3 0.3 82.8 20.4 134.7

Web developers

15-1134

141.4 169.9 0.1 0.1 28.5 20.1 50.7

Database and systems administrators and network architects

15-1140

628.6 710.3 0.4 0.4 81.8 13.0 184.3

Database administrators

15-1141

118.7 136.6 0.1 0.1 17.9 15.1 40.3

Network and computer systems administrators

15-1142

366.4 409.4 0.3 0.3 42.9 11.7 100.5

Computer network architects

15-1143

143.4 164.3 0.1 0.1 20.9 14.6 43.5

Computer support specialists

15-1150

722.4 845.3 0.5 0.5 123.0 17.0 236.5

Computer user support specialists

15-1151

547.7 658.5 0.4 0.4 110.8 20.2 196.9

Computer network support specialists

15-1152

174.6 186.8 0.1 0.1 12.1 6.9 39.6

Computer occupations, all other

15-1199

205.8 213.6 0.1 0.1 7.8 3.8 40.2

Engineers 17-2000

1,589.6 1,726.1 1.1 1.1 136.5 8.6 544.3

Civil engineers 17-2051

272.9 326.6 0.2 0.2 53.7 19.7 120.1

Computer hardware engineers

17-2061

83.3 89.4 0.1 0.1 6.2 7.4 24.1

Electrical and electronics

engineers

17-2070

306.1 318.7 0.2 0.2 12.6 4.1 79.4

Electrical engineers

17-2071

166.1 174.0 0.1 0.1 7.9 4.7 44.1

Electronics engineers, except computer

17-2072

140.0 144.8 0.1 0.1 4.8 3.4 35.3

Environmental engineers

17-2081

53.2 61.4 0.0 0.0 8.1 15.3 21.1

Mechanical engineers

17-2141

258.1 269.7 0.2 0.2 11.6 4.5

Slika 74: Projekcija zapošljavanja po zanimanjima (Employment by detailed occupation ) izvadci u relaciji politehnike TVZ

Page 122: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

121

3.5.2.3. Graditeljstvo94

Slika 75:Postotak promjene udjela inženjera graditeljstva po sektorima gradnje 2012./2022.

3.5.2.4. Graditeljstvo95 - ekscerpt pozitivnih stopa rasta zaposlenosti po

vrstama zanimanja

Title Employment 2012 (in thousands)

Percent of industry

Percent of occupation

Employment 2022 (in thousands)

Percent of industry

Percent of occupation

Percent change

Employment change

Computer and mathematical occupations

11,1 0,2 0,3 13,9 0,2 0,3 25,5 2,8

Computer occupations

11,1 0,2 0,3 13,9 0,2 0,3 25,5 2,8

Computer and information analysts

0,9 0,0 0,1 1,2 0,0 0,2 41,5 0,4

Computer systems analysts

0,5 0,0 0,1 0,7 0,0 0,1 39,7 0,2

Software developers and programmers

2,5 0,0 0,2 3,0 0,0 0,2 21,5 0,5

Computer programmers

1,2 0,0 0,3 1,3 0,0 0,4 14,3 0,2

Software developers, applications

0,8 0,0 0,1 1,0 0,0 0,1 27,9 0,2

Software developers, systems software

0,3 0,0 0,1 0,4 0,0 0,1 27,7 0,1

Web developers 0,2 0,0 0,1 0,3 0,0 0,2 27,9 0,1

Database and systems administrators and network architects

3,4 0,1 0,5 4,3 0,1 0,6 26,9 0,9

Database administrators

0,3 0,0 0,2 0,3 0,0 0,2 19,2 0,0

Network and computer systems administrators

2,6 0,0 0,7 3,3 0,0 0,8 27,7 0,7

Computer network architects

0,6 0,0 0,4 0,8 0,0 0,5 26,7 0,2

94 http://data.bls.gov/projections/nationalMatrix?queryParams=17-2051-1939&ioType=o 95 http://www.bls.gov/emp/ep_table_109.htm

Page 123: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

122

Computer support specialists

4,0 0,1 0,6 5,0 0,1 0,6 23,4 0,9

Computer user support specialists

2,5 0,0 0,4 3,1 0,0 0,5 27,7 0,7

Computer network support specialists

1,6 0,0 0,9 1,8 0,0 1,0 16,7 0,3

Computer occupations, all other

0,3 0,0 0,2 0,4 0,0 0,2 23,5 0,1

Architecture and engineering occupations

69,2 1,2 2,8 85,7 1,2 3,2 24,0 16,6

Architects, surveyors, and cartographers

6,3 0,1 3,5 8,1 0,1 3,8 28,1 1,8

Architects, except naval

2,8 0,1 2,2 3,7 0,1 2,5 31,9 0,9

Architects, except landscape and naval

2,7 0,0 2,5 3,5 0,0 2,8 32,8 0,9

Surveyors, cartographers, and photogrammetrists

3,5 0,1 6,4 4,4 0,1 7,1 25,0 0,9

Surveyors 3,4 0,1 8,1 4,3 0,1 9,2 25,0 0,9

Engineers 42,7 0,8 2,7 53,3 0,7 3,1 24,8 10,6

Civil engineers 24,9 0,4 9,1 30,8 0,4 9,4 23,7 5,9

Computer hardware engineers

0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 24,2 0,0

Electrical and electronics engineers

5,6 0,1 1,8 7,1 0,1 2,2 27,3 1,5

Electrical engineers 3,7 0,1 2,2 4,7 0,1 2,7 27,3 1,0

Electronics engineers, except computer

1,8 0,0 1,3 2,3 0,0 1,6 27,3 0,5

Environmental engineers

0,2 0,0 0,3 0,2 0,0 0,4 27,3 0,1

Industrial engineers, including health and safety

6,5 0,1 2,6 8,2 0,1 3,1 25,1 1,6

Health and safety engineers, except mining safety engineers and inspectors

5,2 0,1 21,5 6,5 0,1 24,3 25,4 1,3

Industrial engineers 1,4 0,0 0,6 1,7 0,0 0,7 23,8 0,3

Materials engineers 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,3 29,9 0,0

Mechanical engineers

3,4 0,1 1,3 4,4 0,1 1,6 27,3 0,9

Engineers, all other 1,7 0,0 1,3 2,1 0,0 1,5 25,7 0,4

Slika 76: Graditeljstvo - ekscerpt pozitivnih stopa rasta zaposlenosti po vrstama zanimanja

3.5.2.5. Elektrotehnika96 - ekscerpt pozitivnih stopa rasta zaposlenosti po

vrstama zanimanja

221100 Electric power generation, transmission and distribution

96 http://www.bls.gov/emp/ep_table_109.htm

Page 124: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

123

Title Employment 2012

Percent of industry

Percent of occupation

Employment 2022

Percent of industry

Percent of occupation

Percent change

Employment change

Logisticians 1,0 0,2 0,8 1,0 0,3 0,6 0,6 0,0

Electrical and electronics engineers

15,0 3,8 4,9 15,1 4,3 4,7 0,5 0,1

Electrical engineers

14,7 3,7 8,9 14,8 4,2 8,5 0,8 0,1

Electronics engineers, except computer

0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 -16,2 0,0

Environmental scientists and geoscientists

1,2 0,3 0,9 1,2 0,4 0,8 2,1 0,0

Environmental scientists and specialists, including health

1,1 0,3 1,2 1,1 0,3 1,1 4,1 0,0

Nuclear technicians

4,1 1,0 49,9 4,6 1,3 48,9 12,7 0,5

Wind turbine service technicians

0,9 0,2 28,8 1,0 0,3 25,4 9,6 0,1

Slika 77: Elektrotehnika - ekscerpt pozitivnih stopa rasta zaposlenosti po vrstama zanimanja

3.6. ONET projekcije po zanimanjima97

3.6.1. STEM inženjerstvo98

Menadžeri u arhitekturi i inženjerstvu: Projected growth (2012 2022) Slower than average (3% to 7%)

Inženjeri graditeljstva: Projected growth (2012 2022) Faster than average (15% to 21%)

Menadžeri graditeljstva Projected growth (2012-2022) Faster than average (15% to 21%)

Inženjeri elektrotehnike Projected growth (2012-2022) Slower than average (3% to 7%)

Inženjeri elektronike Projected growth (2012-2022) Slower than average (3% to 7%)

Inženjeri okoliša Projected growth (2012-2022) Faster than average (15% to 21%)

Inženjeri mehatronike Projected growth (2012-2022) Slower than average (3% to 7%)

Softverski inženjeri aplikacijskih sustava Projected growth (2012-2022) Much faster than average (22% or higher)

Softverski inženjeri – sistem inžinjeri Projected growth (2012-2022) Faster than average (15% to 21%)

Slika 78: ONET projekcije po zanimanjima - STEM inženjerstvo

3.6.2. STEM – Računalna znanost (Computer Science)99

Architectural and Engineering Managers Projected growth (2012-2022) Slower than average (3%

to 7%)

97 http://www.onetonline.org/find/ 98 http://www.onetonline.org/find/stem?t=3&g=Go 99 http://www.onetonline.org/find/stem?t=1&g=Go

Page 125: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

124

Business Intelligence Analysts Projected growth (2012-2022) Slower than average (3% to 7%)

Computer and Information Research Scientists Projected growth (2012-2022) Faster than average (15% to 21%)

Computer and Information Systems Managers Projected growth (2012-2022) Faster than average (15% to 21%)

Computer Hardware Engineers Projected growth (2012-2022) Slower than average (3% to 7%)

Computer Network Architects Projected growth (2012-2022) Faster than average (15% to 21%)

Computer Network Support Specialists Projected growth (2012-2022) Slower than average (3% to 7%)

Computer Numerically Controlled Machine Tool Programmers, Metal and Plastic

Projected growth (2012-2022) Much faster than average (22% or higher)

Computer Programmers Projected growth (2012-2022)

Computer Systems Analysts Projected growth (2012-2022) Much faster than average (22% or higher)

Computer User Support Specialists Projected growth (2012-2022) Faster than average (15% to 21%)

Database Administrators Projected growth (2012-2022) Faster than average (15% to 21%)

Graphic Designers Projected growth (2012-2022) Slower than average (3% to 7%)

Security Management Specialists Projected growth (2012-2022) Slower than average (3% to 7%)

Telecommunications Engineering Specialists Projected growth (2012-2022) Faster than average (15% to 21%)

Video Game Designers Projected growth (2012-2022) Slower than average (3% to 7%)

Slika 79: ONET projekcije po zanimanjima – računalna znanost

3.6.3. Mehatronika i robotika

Mechatronics Engineers Projected growth (2012-2022) Slower than average (3% to 7%)

Robotics Engineers Projected growth (2012-2022) Slower than average (3% to 7%)

Slika 80: ONET projekcije po zanimanjima - mehatronika i robotika

3.6.4. Ostala politehnička zanimanja

Software Quality Assurance Engineers and Testers Projected growth (2012-2022) Slower than average (3% to 7%)

Information Technology Project Managers Projected growth (2012-2022) Slower than average (3% to 7%)

Document Management Specialists Projected growth (2012-2022) Slower than average (3% to 7%)

Computer Systems Engineers/Architects Projected growth (2012-2022) Slower than average (3% to 7%)

Web Administrators Projected growth (2012-2022) Slower than average (3% to 7%)

Data Warehousing Specialists Projected growth (2012-2022) Slower than average (3% to 7%)

Geospatial Information Scientists and Technologists Projected growth (2012-2022) Slower than average (3% to 7%)

Slika 81: ONET projekcije po zanimanjima - ostala politehnička zanimanja

Page 126: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

125

3.7. Projekcije za Republiku Hrvatsku

3.7.1. Profili sektora (računarstvo, elektrotehnika)

3.7.1.1. Profil sektora elektrotehnike i računarstva

Ekscerpti iz radnog materijala100: Poveznica

Sektor Elektrotehnike i računalstva (E&R) područje je znanja koje se ugrađuje u gotovo sve

gospodarske djelatnosti. Ovo posebno vrijedi za područje informacijsko-komunikacijske tehnologije

(podsektor računalstva, odnosno ICT-a) koje danas podupire razvoj gotovo svih djelatnosti, a ne samo

usko definiranih djelatnosti koje se bave računalstvom ili elektrotehnikom.

Slika 82: Ekonomska aktivnost po sektorskim zanimanjima u gospodarstvu (15-64), 2010. godine

Prema ovim osnovnim podatcima obuhvat sektora E&R prema brojnosti radno sposobnog

stanovništva i broju zaposlenih nije za sada značajan u hrvatskim razmjerima. Važno je naglasiti da se

s ukupnim udjelom zaposlenosti od 4,19% ovaj sektor približava prosječnom udjelu koji djelatnosti iz

elektrotehnike i informatičke industrije imaju u EU-u, što čini otprilike 6% od ukupne zaposlenosti.

Valja napomenuti da su anketom o radnoj snazi obuhvaćene i sve osobe koje su radile ili rade u

navedenim zanimanjima, iako možda nemaju formalne kvalifikacije za takav rad, ali obavljaju

aktivnosti za koje su potrebna znanja i vještine iz obrazovnog sektora E&R.

Zaključci o stupnju koncentracije zanimanja po gospodarskim djelatnostima:

Obuhvat sektora elektrotehnike i računalstva prema broju osoba koje imaju zanimanja iz E&R nije

značajan u ukupnom radnosposobnom stanovništvu i čini 3,66% ukupnog radnosposobnog

stanovništva, 4,01% radne snage, 4,19% zaposlenih i 2,24% nezaposlenih. Radna snaga u sektoru

E&R čini 4,19% ukupne radne snage te možemo zaključiti da ovaj sektor znatno više doprinosi

zaposlenosti no što je prisutan u radnosposobnom stanovništvu.

Disperzija zanimanja E&R u gospodarstvu izražena je tako da gotovo nema djelatnosti gdje nema

zaposlenih s tim zanimanjima, premda je podsektor elektrotehnike u većoj mjeri disperziran i od

podsektora računalstva.

Iako su tipične industrije iz područja elektrotehnike i računalstva najčešće zastupljene u

djelatnostima s većim koncentracijama podsektorskih zanimanja, i ostale djelatnosti imaju

značajnu potražnju za tim zanimanjima poput građevinarstva, održavanja i popravka motornih

vozila, znanstvenih istraživanja, novčarskog poslovanja, državne uprave, obrazovanja i sl. To nam

govori da se moraju pratiti dugoročna kretanja upravo tih djelatnosti koje nisu tipično iz područja

E&R jer oko 70% zaposlenih u podsektoru računarstva i gotovo 80% u podsektoru

elektrotehnike ne radi u djelatnostima karakterističnima za sektor.

100 Profil sektora elektrotehnike i računarstva, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, 2011.

Page 127: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

126

Raširena upotreba zanimanja u oba podsektora upozorava na činjenicu da se prilikom planiranja

upisa, tipa obrazovnih programa i njihovih obrazovnih ishoda mora voditi računa o različitim

načinima upotrebe sektorskih i podsektorskih znanja i vještina, odnosno da kod selektiranja

poslodavaca koji su relevantni za davanje preporuka o sadržaju kvalifikacija treba izabrati

reprezentativan uzorak poslodavaca iz više djelatnosti, nikako ne samo iz onih tipičnih za sektor.

DUGOROČNA KRETANJA ZAPOSLENOSTI U KLJUČNIM GOSPODARSKIM DJELATNOSTIMA E&R

Slika 83: Kretanje zaposlenosti u ključnim djelatnostima na razini 2 znamenke NKZ u podsektoru elektrotehnike

Grana djelatnosti s najvećom zaposlenošću iz područja elektrotehnike su specijalizirane građevinske

djelatnosti gdje je bilo zaposleno i preko 30 tisuća radnika, ali je u promatranom razdoblju došlo prvo

do značajnog porasta a onda i do značajnog pada zaposlenosti. Opskrba električnom energijom je

druga najpopularnija skupina djelatnosti prema zapošljavanju osoba sa zanimanjima iz podsektora

koja je razmjerno stabilna s blagim padom broja zaposlenih u promatranom razdoblju. Proizvodnja

električne opreme je stagnirala s brojem zaposlenih do krize, dok je u 2010. doživjela značajan

pozitivan skok, što se kao pojava mora ispitati kako bi se isključio efekt promjene klasifikacije ili

drugih slučajnih okolnosti. Popravak i instaliranje opreme su do 2010. bilježili stabilni blagi rast, ali se,

vjerojatno kao posljedica krize u 2010., dogodio značajni pad zaposlenosti koji također treba dodatno

ispitati, posebno jer po broju zaposlenih i trenutku diskontinuiteta korespondira s porastom u

djelatnosti proizvodnje električne opreme koji je neobjašnjiv iz perspektive širih gospodarskih

kretanja. Ostale su djelatnosti na znatno nižoj razini zaposlenosti te su bilježile uglavnom blagi rast do

krize te nakon toga pad broja zaposlenih. Ukupno se može zaključiti da je podsektor do 2008. bilježio

značajan rast broja zaposlenih, predvođen zapošljavanjem u građevinarstvu i povezanim

djelatnostima, dok se taj trend u krizi preokrenuo, predvođen ponovo građevinarstvom koje bilježi

strmoglavi pad broja zaposlenih. Nije ohrabrujuće što ne postoji praktično niti jedna djelatnost koja

odolijeva recesiji, ali ovakav rezultat je i očekivan imajući u vidu veliku disperziranost podsektora i

njegovu ovisnost o ukupnoj sudbini gospodarstva.

Page 128: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

127

Slika 84: Kretanje zaposlenosti u ključnim djelatnostima na razini 2 znamenke NKD u podsektoru računalstva

Kod djelatnosti iz područja računalstva, telekomunikacije koje su imale najveću zaposlenost bilježe od

2002. godine stalan pad zaposlenosti što je posljedica poznate krize telekoma, ali i restrukturiranja T-

HT-a koji je nakon privatizacije u nekoliko navrata smanjivao broj zaposlenih. S druge strane, u

Izdavačkim djelatnostima, Računalnom programiranju i proizvodnji računala bilježimo značajnu

dinamiku rasta zaposlenosti koja je snažno utjecala na rast potražnje za zanimanjima iz podsektora

računalstva do početka gospodarske krize u 2009. godini. Kako se, posebno kod računalnog

programiranja, niti recesiji usprkos nije desio pad zaposlenosti, a i sve većom liberalizacijom tržišta

telekomunikacija potaknuto je u posljednjim godinama i novo zapošljavanje u ovom sektoru , može

se računati da će potražnja i dalje biti dinamična te da će trebati obrazovati mlade s potrebnim

kvalifikacijama, kako u bazičnim sektorskim znanjima tako i onima specifičnima za djelatnost u kojoj

se nalaze. To se naročito odnosi na računalno programiranje gdje je potrebno točnije istražiti koje i

kakve su kompetencije potrebne da se osposobe budući radnici za ovu izuzetno važnu gospodarsku

djelatnost koja će, nastavi li se aktualni trend, u narednoj godini vrlo vjerojatno postati vodeći

generator zapošljavanja u podsekoru. Upravo ovaj trend te pokazatelji dani u ovom dokumentu jasno

ukazuju na potrebu da obrazovni programi u ovom području pripremaju učenike za nastavak

obrazovanja u sustavu visokog obrazovanja.

Slika 85: Kretanje zaposlenosti u granama djelatnosti koje koriste zanimanja iz sektora

Na slici 12. prikazali smo neke djelatnosti koje nisu iz područja elektrotehnike i računalstva, ali koje

značajno koriste sektorska zanimanja i imaju ukupno gledano vrlo veliku zaposlenost. Posebno se

Page 129: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

128

ističe dinamičan rast zaposlenosti u Trgovini koja ima malen udio sektorskih zanimanja među svojim

zaposlenima, ali taj je broj u apsolutnom iznosu značajan za sektor.

Kod javne uprave prisutan je stalan pad broja zaposlenih, ali može se očekivati da će se povećavati

udio sektorskih zanimanja budući da će daljnja informatizacija i podizanje efikasnosti javnih službi

zahtijevati veće korištenje informatičkih znanja i zanimanja.

3.7.1.2. Profil sektora graditeljstva i geodezije

Ekscerpti iz radnog materijala101: Poveznica

Sektor graditeljstva i geodezije u svakoj je zemlji, pa tako i u Republici Hrvatskoj, vrlo važan segment

gospodarstva koji ostvaruje znatan udio u bruto nacionalnom dohotku i zapošljava značajan dio

radne snage. Aktivnosti u ovom sektoru u velikoj mjeri doprinose razvoju gospodarstva, ali s druge

strane pad u njemu vrlo vjerojatno znači i pad na razini ukupnog gospodarstva.

Gospodarska kriza koja je svoj početak imala krajem 2008. godine pogodila je i djelatnost

graditeljstva u kojoj je zabilježen realan pad fizičkog opsega građevinskih radova za 6,5 posto u 2009.

i 15,9 posto u 2010. godini. Pad građevinske aktivnosti posljedica je smanjenja domaće potrošnje

uslijed smanjenja kupovne moći stanovništva zbog povećanog broja nezaposlenih i promjena

potrošačkih navika te racionalnijih nabavki sa što manjim zaduživanjem.

Slika 86: Kretanje zaposlenosti u ključnim djelatnostima na razini dvije znamenke NKZ-a u sektoru graditeljstva i geodezije

Gradnja zgrada, gdje je bilo zaposleno i preko 45 tisuća radnika, grana je djelatnosti s najvećom

zaposlenošću iz područja graditeljstva i geodezije, ali je u promatranom razdoblju došlo prvo do

značajnog porasta (do 2009.), a onda i do vrlo značajnog pada zaposlenosti. Gradnja građevina

niskogradnje druga je grana djelatnosti po zastupljenosti prema zapošljavanju osoba sa zanimanjima

101 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Graditeljstvo i geodezija – Profil sektora, Zagreb, 2011.

Page 130: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

129

iz podsektora koja ne bilježi tako značajan pad broja zaposlenih. Doživjela je veći skok broja

zaposlenih, a odmah zatim i sličan pad, u razdoblju od 2003. do 2005. Čak je u jednom trenutku

(sredinom 2003.) zabilježila veći broj zaposlenih od djelatnosti gradnje zgrada, što se objašnjava

velikim infrastrukturnim projektima izgradnje autocesta u to vrijeme. U razdoblju od 2005. do danas

uočavamo sve veću razliku između broja zaposlenih u ove dvije djelatnosti u korist djelatnosti gradnje

zgrada. Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo, tehničko ispitivanje i analiza bilježe trend stagniranja

i vrlo blagog rasta u cijelom promatranom razdoblju.

Slika 87: Obrazovna struktura zaposlene radne snage u sektoru graditeljstva i geodezije, 2010.

U razmatranju rodova zanimanja u sektoru vidjeli smo da je udio sektorskih zanimanja u postotku od

50,22% iz roda 2 i roda 3 (stručnjaci, znanstvenici, inženjer i tehničari), a u obrazovnoj strukturi

sektora vidimo samo 16,9% radnika visoke i više stručne spreme u ukupnom broju zaposlenih.

Page 131: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

130

3.7.2. Polazišta za projekcije Državnog zavoda za statistiku

3.7.2.1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ PREMA

PODACIMA ANKETE O RADNOJ SNAZI102

Slika 88: Aktivno stanovništvo u RH prema podacima ankete o radnoj snazi

Zaposleni u pravnim osobama

Slika 89: Zaposleni u pravnim osobama

Tablica 1 Zaposleni u pravnim osobama po DJELATNOSTI, GODINA i MJESEC

2000 2013

I-XII I-XII

RH Ukupno 1.053.260 1.132.246

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 30.178 23.163

C Prerađivačka industrija 249.482 201.950

C26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 6.929 4.464

102 www.dzs.hr – Statistika u nizu, Zaposlenost i plaće

Page 132: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

131

C27 Proizvodnja električne opreme 6.877 8.234

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

18.206 15.174

F Građevinarstvo 65.465 73.832

J61 Telekomunikacije 11.518 8.441

J62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

2.546 9.645

J63 Informacijske uslužne djelatnosti 1.139 2.039

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 34.646 51.772

M71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

15.001 20.648

M72

Znanstveno istraživanje i razvoj 5.387 5.406

O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 122.326 106.582

P Obrazovanje 82.442 109.294

Q86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 58.542 67.654

Izvor:

Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske

Slika 90: Zaposleni u pravnim osobama po djelatnosti

3.7.2.2. BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA

NKD-u 2007.

Ekscerpti pojedinih sektora:

Slika 91: Broj i struktura zaposlenih prema NKD-u 2007. (DZS) – prvi dio

Page 133: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

132

Slika 92: Broj i struktura zaposlenih prema NKD-u 2007. (DZS) – drugi dio

3.7.2.3. ANKETA O RADNOJ SNAZI - RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO

PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU103

Slika 93: Radno sposobno stanovništvo prema aktivnosti i spolu

3.7.2.4. STUDENTI UPISANI NA STRUČNI I SVEUČILIŠNI STUDIJ U ZIMSKOM

SEMESTRU AK. G. 2014./2015.104

U zimskom semestru akademske godine 2014./2015. na visoka učilišta Republike Hrvatske u sve

godine studija upisalo se ukupno 157 827 studenata. Udio studentica jest 56,4%.

103 www.dzs.hr – Prvi rezultati, preuzeto 2.10.2025 104 DZS Priopćenje - U ovom priopćenju prikazani su studenti upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj prema predbolonjskom programu (stručni i sveučilišni dodiplomski studij) i prema Bolonjskom programu (kratki stručni studij, preddiplomski stručni i specijalistički diplomski stručni studij, preddiplomski, diplomski te integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij).

Page 134: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

133

Od ukupnog broja studenata upisanih na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, na fakultete je bilo

upisano 79,3%, na veleučilišta 14,7%, na visoke škole 4,7%, dok ih je na umjetničkim akademijama

bilo upisano 1,3%.

Na redoviti studij bilo je upisano 71,9% studenata, a na izvanredni 28,1%. Najviše je redovitih

studenata bilo upisano na fakultete, i to 83,4% (6,5% na stručni, a 76,9% na sveučilišni studij), na

veleučilišta (11,3%), visoke škole (3,5%) i umjetničke akademije (1,8%).

U zimskom semestru akademske godine 2014./2015., od ukupnog broja studenata, njih samo 0,1%

još studira prema predbolonjskom programu. Prema Bolonjskom programu studira 99,9% studenata

(na kratki stručni studij upisano je 0,1% studenata, preddiplomski stručni studij 26,6% studenata, na

specijalistički diplomski stručni studij 4,2% studenata, na preddiplomski sveučilišni studij 37,3%, na

diplomski sveučilišni studij 16,4% te na integrirani preddiplomski i diplomski studij 15,4%).

Slika 94: Studenti upisani na visoka učilišta prema vrstama visokih učilišta, godinama studija i načinu studiranja u ak.g. 2014./2015.

Page 135: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

134

Slika 95: Studenti upisani na visoka učilišta prema vrsti studija u ak.g. 2014./2015.

Slika 96: Upisani studenti prema visokim učilištima od ak.g. 2009./2010. do 2013./2014.

Page 136: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

135

3.7.2.5. Statistika diplomiranih studenata105

Slika 97: Statistika diplomiranih studenata

Slika 98: Studenti koji su diplomirali/završili studij na visokim učilištima prema vrsti visokog učilišta u 2014.

3.7.2.5.1. Udio u ukupnom broju diplomiranih studenata

Slika 99: Udio u ukupnom broju diplomiranih studenata

105 Podaci pripremljeni iz: DZS – Pripćenje 3.srpnja 2015

STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI SVEUČILIŠNI ILI STRUČNI STUDIJ PREMA NAZIVU I MJESTU VISOKOG UČILIŠTA TE NAČINU STUDIRANJA OD 2009. DO 2013.

Izvor: Državni zavod za statistiku RH, http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2014/SI-1522.pdf, rujan 2015

2009 2010 2011 2012 2013 2014

ukupno ukupno ukupno ukupno ukupno ukupno

Visoka učilišta Institutions of higher education 30.156 32.370 36.488 36.964 35.252 33.741

Veleučilišta 3.226 3.310 4.558 4.764 4.882 5.437

Tehničko veleučilište u Zagrebu 816 429 774 978 903 679

Visoke škole 1.937 1.768 2.146 2.354 2.641 1.980

Fakulteti 24.527 26.662 29.089 29.157 27.115 25.786

Fakulteti - stručni studij 3.247

Fakulteti - sveučilišni studij 22.539

STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI SVEUČILIŠNI ILI STRUČNI STUDIJ PREMA NAZIVU I MJESTU VISOKOG UČILIŠTA TE NAČINU STUDIRANJA OD 2009. DO 2013.

Izvor: Državni zavod za statistiku RH, http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2014/SI-1522.pdf, rujan 2015

2009 2010 2011 2012 2013 2014

ukupno ukupno ukupno ukupno ukupno ukupno

Visoka učilišta Institutions of higher education 30.156 32.370 36.488 36.964 35.252 33.741

Veleučilišta 3.226 3.310 4.558 4.764 4.882 5.437

Udio veleučilišta u visokim učilištima 11% 10% 12% 13% 14% 16%

Tehničko veleučilište u Zagrebu 816 429 774 978 903 679

Udio TVZ u veleučilištima 25% 13% 17% 21% 18% 12%

Udio TVZ u visokim učilištima 3% 1% 2% 3% 3% 2%

Visoke škole 1.937 1.768 2.146 2.354 2.641 1.980

Fakulteti 24.527 26.662 29.089 29.157 27.115 25.786

Fakulteti - stručni studij 3.247

Fakulteti - sveučilišni studij 22.539

Page 137: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

136

3.7.2.5.2. Diplomirani studenti TVZ po studijskim odjelima i godinama

Podaci se temelje na upisanim vrijednostima ISVU sustava za TVZ za studente koji su studirali prema

Bolonjskom procesu106.

Prikaz sumarnih vrijednosti po studijskim godinama dat je u slijedećoj tablici:

Broj diplomiranih studenata po studijskim godinama

Studij 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ukupno

Automatizacija i procesno računarstvo

3 29 31 34 35 37 40 23 232

Elektroničko poslovanje 36 35 65 42 54 62 40 26 360

Energetska elektrotehnika 4 16 30 39 53 32 33 28 235

Građevinsko poduzetništvo 16 28 29 38 63 69 47 17 307

Informatički dizajn 23 19 40 30 45 47 40 28 272

Inženjerstvo računalnih sustava i mreža

27 31 45 45 54 49 27 19 297

Komunikacijska i računalna tehnika

11 38 34 32 30 27 21 15 208

Niskogradnja 11 13 15 22 23 23 16 14 137

Okoliš u graditeljstvu 4 4 6 14 16 13 15 13 85

Organizacija i informatizacija ureda

42 40 59 67 86 86 54 37 471

Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Elektrotehnika

35 7 39 56 71 67 65 48 388

Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Graditeljstvo

5 31 36 58 82 46 77 94 429

Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Informatika

31 12 59 35 95 84 87 74 477

Programsko inženjerstvo 16 18 27 28 26 35 39 34 223

Stručni studij mehatronike 33 23 56

Visokogradnja 21 44 29 43 76 51 28 29 321

Grand Total 285 365 544 583 809 728 662 522 4498

Slika 100: Diplomirani studenti TVZ po studijskim odjelima i godinama

Usporedbom podatala sa službenim statistikama Državnog zavoda za statistiku RH, uočava se razlika

nastala uslijed statističke evidencije studenata iz predbolonjskog procesa, s jedne strane, te

neusklađenosti podataka iz obrasca statističkih prijava. Navedena neusklađenost je posebno

indikativna za prikaz podataka u 2010. godini. Od 2011. godine nadalje zamjetno je smanjenje razlike

u kojoj se ista može obrazložiti smanjenjem broja diplomiranih studenata predbolonjskog procesa.

Godina 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Svega

Ukupno ISVU TVZ 285 365 544 583 809 728 662 522 4498

% u odnosu na statističku objavu 45% 127% 75% 83% 81% 97% 98%

Izvor: Državni zavod za statistiku RH, http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2014/SI-1522.pdf, rujan 2015

816 429 774 978 903 679 - 4579

Slika 101: Usporedba ISVU podatala sa službenim statistikama Državnog zavoda za statistiku RH

106 Temeljem pročišćenih podataka neadekvatnih zapisa

Page 138: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

137

Prikaz diplomiranja studenata po studijskim odjelima i po godinama

Odjel Smjer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zbroj

ELO Automatizacija i procesno računarstvo

3 29 31 34 35 37 40 23 232

ELO Energetska elektrotehnika

4 16 30 39 53 32 33 28 235

ELO Inženjerstvo računalnih sustava i mreža

27 31 45 45 54 49 27 19 297

ELO Komunikacijska i računalna tehnika

11 38 34 32 30 27 21 15 208

ELO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Elektrotehnika

35 7 39 56 71 67 65 48 388

Slika 102: Prikaz diplomiranja studenata po studijskim odjelima i po godinama - ELO

Odjel Smjer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zbroj

GRO Građevinsko poduzetništvo

16 28 29 38 63 69 47 17 307

GRO Niskogradnja 11 13 15 22 23 23 16 14 137

GRO Okoliš u graditeljstvu 4 4 6 14 16 13 15 13 85

GRO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Graditeljstvo

5 31 36 58 82 46 77 94 429

GRO Visokogradnja 21 44 29 43 76 51 28 29 321

Slika 103: Prikaz diplomiranja studenata po studijskim odjelima i po godinama - GRO

Odjel Smjer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zbroj

INRO Elektroničko poslovanje

36 35 65 42 54 62 40 26 360

INRO Informatički dizajn 23 19 40 30 45 47 40 28 272

INRO Organizacija i informatizacija ureda

42 40 59 67 86 86 54 37 471

INRO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Informatika

31 12 59 35 95 84 87 74 477

INRO Programsko inženjerstvo

16 18 27 28 26 35 39 34 223

Slika 104: Prikaz diplomiranja studenata po studijskim odjelima i po godinama - INRO

Odjel Smjer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zbroj

STRO Stručni studij mehatronike

33 23 56

Slika 105: Prikaz diplomiranja studenata po studijskim odjelima i po godinama - STRO

Page 139: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

138

3.7.3. Projekcijske vrijednosti

3.7.3.1. Projekcija broja diplomiranih studenata temeljem prognostike nad

statističkim podacima DZS

STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI SVEUČILIŠNI ILI STRUČNI STUDIJ PREMA NAZIVU I MJESTU VISOKOG UČILIŠTA TE NAČINU STUDIRANJA OD 2009. DO 2013.

Prognostičke vrijednosti 2015.-2020.107 Indeks:

Godina 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014=100

Visoka učilišta

33.741 36.867 36.533 35.816 35.985 36.655 37.054 110%

Veleučilišta 5.437 5.961 6.419 6.682 7.163 7.651 8.046 148%

Tehničko veleučilište u Zagrebu

679 857 948 885 860 905 963 142%

Visoke škole 1.980 2.442 2.538 2.506 2.501 2.532 2.707 137%

Fakulteti 25.786 27.828 26.994 26.083 25.791 25.943 25.781 100%

Slika 106: Projekcija broja diplomiranih studenata temeljem prognostike nad statističkim podacima DZS

Zamjetna je promjena prognostičke strukture diplomiranih studenata, u kojoj, uz zadržavanje gotovo

istog broja diplomanata na fakultetima, raste udio diplomanata veleučilišta i visokih škola.

Indeks TVZ-a iznosi 142%. Vrijednost indeksa sukladna je vrijednosti indeksa perspektive zanimanja

Cedefop procjena za 2020. godinu (za upravljačke i stručne poslove, te poslove tehničke asistencije:

Vidi u poglavlju 3.2.1.8. ).

3.7.3.1.1. Odjel elektrotehnike

Odjel Smjer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zbroj po godinama

Indeks 2020=142%

Projekcija za 2020

ELO Automatizacija i procesno računarstvo

3 29 31 34 35 37 40 23 232 142% 33

ELO Energetska elektrotehnika

4 16 30 39 53 32 33 28 235 142% 40

ELO Inženjerstvo računalnih sustava i mreža

27 31 45 45 54 49 27 19 297 142% 27

ELO Komunikacijska i računalna tehnika

11 38 34 32 30 27 21 15 208 142% 21

ELO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Elektrotehnika

35 7 39 56 71 67 65 48 388 142% 68

ZBROJ: 133 189

Slika 107: Projekcija broja diplomiranih studenata temeljem prognostike nad statističkim podacima DZS za horizont 2020. - ELO

3.7.3.1.2. Odjel graditeljstva

Odjel

Smjer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zbroj po godinama

Indeks 2020=142%

Projekcija za 2020

GRO Građevinsko poduzetništvo

16 28 29 38 63 69 47 17 307 142% 24

107 Prognostičke vrijednosti izračunate su Excel funkcijom FORECAST

Page 140: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

139

GRO Niskogradnja 11 13 15 22 23 23 16 14 137 142% 20

GRO Okoliš u graditeljstvu

4 4 6 14 16 13 15 13 85 142% 18

GRO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Graditeljstvo

5 31 36 58 82 46 77 94 429 142% 133

GRO Visokogradnja 21 44 29 43 76 51 28 29 321 142% 41

167 237

Slika 108: Projekcija broja diplomiranih studenata temeljem prognostike nad statističkim podacima DZS za horizont 2020. - GRO

3.7.3.1.3. Informatičko-računarski odjel

Odjel Smjer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zbroj po godinama

Indeks 2020=142%

Projekcija za 2020

INRO Elektroničko poslovanje

36 35 65 42 54 62 40 26 360 142% 37

INRO Informatički dizajn

23 19 40 30 45 47 40 28 272 142% 40

INRO Organizacija i informatizacija

ureda

42 40 59 67 86 86 54 37 471 142% 53

INRO Politehnički specijalistički

diplomski studij -

specijalizacija Informatika

31 12 59 35 95 84 87 74 477 142% 105

INRO Programsko inženjerstvo

16 18 27 28 26 35 39 34 223 142% 48

199 246

Slika 109: Projekcija broja diplomiranih studenata temeljem prognostike nad statističkim podacima DZS za horizont 2020. - INRO

3.7.3.1.4. Strojarski odjel

Odjel

Smjer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zbroj po godinama

Indeks 2020=142%

Projekcija za 2020

STRO Stručni studij mehatronike

33 23 56 142% 33

STRO Ortotika i protetika

20 142 30

53 63

Slika 110: Projekcija broja diplomiranih studenata temeljem prognostike nad statističkim podacima DZS za horizont 2020. - STRO

Page 141: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

140

3.7.3.2. Procjena absorpcijske snage tržišta 2020. i 2025.

3.7.3.2.1. Anketa poslodavaca 2015108

Ekscerpti

108 Hrvatski zavod za zapošljavanje, Anketa poslodavaca 2015, http://www.hzz.hr/UserDocsImages/Anketa_poslodavaca_2015_HZZ.pdf

Page 142: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

141

Page 143: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

142

Page 144: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

143

Zastupljenost pojedinih razloga poteškoća pri pronalaženju radnika:

Slika 111: Zastupljenost pojedinih razloga poteškoća pri pronalaženju radnika

Page 145: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

144

Slika 112: Stope planiranog zapošljavanja u 2014. i 2015. godini prema područjima djelatnosti

Page 146: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

145

Planirano zapošljavanje radnika prema razini obrazovanja:

Slika 113: Struktura planiranog zapošljavanja u 2015. godini prema potrebnoj razini obrazovanja

Iskazana potražnja za zanimanjima (Ekscerpti):

Slika 114: Predviđene potrebe za radnicima prema rodu i skupini zanimanja - ekscerpt

Page 147: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

146

Slika 115: Struktura predviđene potrebe za radnicima prema rodu i skupini zanimanja

Slika 116: Struktura odgovora o najpotrebnijim zanimanjima za koja su anketirani poslodavci iskazali potrebe za zapošljavanjem u 2015. godini

Page 148: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

147

Između 10 i 19 poslodavaca iskazalo je kao najtraženija sljedeća zanimanja: profesor matematike,

agronom, diplomirani knjižničar, diplomirani socijalni radnik, psiholog, školski defektolog, diplomirani

inženjer prehrambene tehnologije, veterinar, profesor engleskog jezika, učitelj fizike, diplomirani

inženjer računalstva, viša medicinska sestra, građevinski inženjer, komercijalist, elektrotehničar,

kuhar majstor, strojarski tehničar, informatičar, poljoprivredni tehničar, ekonomist računovodstva i

financija, veterinarski tehničar, farmaceutski tehničar, službenik prodaje, recepcionar, knjigovođa,

ekonomski službenik, hotelska sobarica, vatrogasac, zaštitar osoba i imovine, pomoćni kuhar,

njegovatelj djece s teškoćama u razvoju, komunalni redar, vodoinstalater, pekar, tesar, šivač,

strojobravar, instalater grijanja i klimatizacije, limar, kovinotokar, mesar, zidar i tesar, šivač tekstila,

krojač, rukovatelj brojčano upravljanim strojem za obradu kovina, rukovatelj građevinskim

strojevima, vozač lakog dostavnog vozila, vozač tegljača s prikolicom, čistač ulica, poljoprivredni

radnik, radnik niskogradnje, šumski radnik, radnik visokogradnje, drvoprerađivački radnik. Nalazi

vezani uz ova zanimanja su dostupni na zahtjev.

Slika 117: Pregled stupnja obrazovanja za najpotrebnija zanimanja u 2015. godini

Page 149: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

148

Slika 118: Struktura odgovora poslodavaca o prethodnom radnom iskustvu i prosječnoj bruto plaćia za najpotrebnije zanimanje u 2015. godini

Slika 119: Struktura odgovora poslodavaca o mjesecima uvođenja u rad za najpotrebnije zanimanje u 2015. godini

Page 150: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

149

Slika 120: Broj i postotak očekivane promjene u zaposlenosti na kraju 2015. u odnosu na 2014. godinu prema područjima djelatnosti

Page 151: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

150

Indikativni pokazatelji za uspostavu sustava cjeloživotnog obrazovanja.

Slika 121: Educiranje ili usavršavanje radnika anketiranih poslodavaca, prikaz prema područjima djelatnosti

4. Sažetak provedene ankete i dubinskih intervjua

4.1. Analiza trenutnog stanja – studenti

Studenti, u prosjeku, izražavaju osrednji stupanj zadovoljstva studijem u aspektu kompetencija i

vještina koje na studiju stječu za željeno zanimanje/radno mjesto.

ŠANSU ZA ZAPOSLENJE u Hrvatskoj, u razdoblju od godinu dana nakon diplome, studenti procjenjuju

osrednjom, a trenutnu potrebu na tržištu rada za željenim radnim mjestom u Hrvatskoj nižom nego u

EU.

U Hrvatskoj očekuju porast te potrebe u narednih deset godina, dok za EU ne predviđaju promjene u

odnosu na trenutno stanje.

Većina studenata smatra razvoj interdisciplinarnih studija na TVZ-u potrebnim i zainteresirani su za

pohađanje kolegija drugih studijskih programa.

Page 152: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

151

Većina studenata, posebno oni uspješniji i zadovoljniji, namjerava nastaviti svoje stručno

usavršavanje i nakon studija: najčešće nastavkom školovanja na specijalističkom ili doktorskom

studiju; odlaskom u inozemstvo na stručno usavršavanje; upisivanjem specifičnog tečaja na nekoj

visokoj školi.

4.2. Analiza trenutnog stanja – alumniji

Visok stupanj zadovoljstva svojim zanimanjima za koja tek prosječnima procjenjuju trenutne potrebe

na tržištu rada u Hrvatskoj, i nižima u odnosu na europsko tržište rada.

Sudionici su izdvajali dvije vrste kompetencija potrebnih za obavljanje svojih poslova:

različite osobno razvijene kompetencije usklađene s prirodom posla (poput komunikacijske i

organizacijske vještine, vještine vodstva i rješavanja problema).

različita generička i specifična znanja i vještine upotrebe alata, tehnologija, tehnika i procesa

radnih zadataka određenih zanimanja (posebno softverskih).

Zadovoljstvo time koliko su ih stekli za vrijeme studija je tek prosječno.

Osnovni prijedlozi su: pokretanje tečajeva, uvođenje kolegija, stvaranje uvjeta za polaganje razlike

prema sveučilišnom diplomskom studiju, te organiziranje nekog oblika postdiplomskog studija.

4.3. Analiza trenutnog stanja – poslodavci

POTREBNE RAZINE KOMPETENCIJA

Najveću potrebu procjenjuju spremnosti za učenjem te poznavanju rada na računalu, a visokima

procjenjuju i potrebu za razvijenim usmenim i pismenim izražavanjem na materinjem jeziku te

komuniciranju i suradnji s drugim ljudima;

Među generičkim vještinama, daleko najpotrebnijom procijenjena je odgovornost, a zatim i timski

rad, prilagodljivost, usmjerenost na rezultate rada, kreativnost i inventivnost te analitičke vještine.

Od psihomotoričkih vještina, blago iznadprosječno sudionici procjenjuju potrebu za razvijenom

sposobnošću za održavanjem usmjerene pažnje, a najslabije potrebu za snagom i izdržljivošću.

4.4. Razvoj budućih zanimanja

4.4.1. e-Poslovanje

Tehničke kompetencije: Poznavanje alata za izradu novih aplikacija, operativnih/informacijskih

sustava, mrežnih tehnologija, korištenje kolaboracijskih alata, virtualizacija poslužitelja i sustava za

pohranu podataka, poznavanje certifikata i standarda IT procesa; Trendovi: informacijska

sigurnost,mobilne aplikacije, big data, računarstvo u oblaku.

Poslovne kompetencije: Upravljanje projektima, poznavanje poslovnih procesa pojedinih branši.

Generičke kompetencije: Spremnost na kontinuirano i cjeloživotno učenje, komunikacija s drugima i

timski rad, samostalnost i odgovornost u radu, sposobnost rješavanja problema.

Page 153: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

152

4.4.2. e-Uprava

Potreba za sustavnim stjecanjem kompetencija koje stručnjaci sada stječu nesustavno na radnim

mjestima i raznim tečajevima.

Poznavanje javne uprave, poslovna analiza, tehničke kompetencije vezane uz e-poslovanje općenito,

poznavanje temelja osiguranja informatičke sigurnosti, upravljanje projektima, komunikacija i timski

rad, tehnički/metodički način razmišljanja i rješavanja problema, strateška orijentacija da se

unaprijed misli o trendovima u e-upravi.

Studij bi trebao biti sadržajno fleksibilan – kontinuirana nadogradnja novim trendovima u tehnologiji

i reorganizaciji javne uprave.

U redovne studijske programe ugraditi znanja koja inače studenti kasnije stječu tečajevima za

industrijske certifikate.

4.4.3. e-Zdravstvo

Potreba za sustavnim stjecanjem kompetencija koje stručnjaci sada stječu nesustavno na radnim

mjestima i raznim tečajevima.

Poznavanje zdravstvenog sustava i poslovnih procesa te informatičkog jezika, te uspješna integracija

ta dva svijeta.

Razumijevanje i razvoj poslovnih procesa u zdravstvu, upravljanju, administriranju i analiziranju

podataka te podršci korisnicima.

Upravljanje projektima.

4.4.4. Informacijska sigurnost

Važnost informacijske sigurnosti nije još dovoljno naglašena u hrvatskim poslovnim okruženjima.

Područje bi svakako trebalo biti obavezni, integralni dio svih inženjerskih studija s ciljem povećanja

svijesti o važnosti tih aspekata te poučavanjem studenata kako informacijskoj sigurnosti pristupati i

koji su suvremeni trendovi u tom području.

4.4.5. Ortotika i protetika

Postoji potreba za pokretanjem specijalističkog studija ortotike i protetike ne samo u RH već i u regiji.

Naglasak na interdisciplinarnim znanjima struke - tehnička i medicinska znanja (poznavanje materijala

i njihove obrade, poznavanje anatomije i biomehanike, tehnička znanja kao što su rad sa strojevima,

informatička znanja radi praćenja softverskih razvoja; socijalne i komunikacijske vještine vezane uz

timski rad i rad s korisnicima; praktični proces učenja.

Ukazuje se na nužnost cjeloživotnih edukacija u ovom brzo razvojnom području.

5. Područja i projekcije ponude po zanimanjima za diplomirane

studente TVZ

Page 154: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

153

5.1. Prikaz postojećih i prijedlog novih stručnih naziva

Specijalistički diplomski stručni studiji109 - popis POSTOJEĆIH stručnih naziva i njihovih kratica:

smjer: Elektrotehnika stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka elektrotehnike

struč. spec. ing. el.

smjer: Građevinarstvo

stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka građevinarstva

struč. spec. ing. aedif.

smjer: Informatika stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka informacijskih tehnologija

struč. spec. ing. techn. inf.

Politehnička/Interdisciplinarna specijalistička studijska usmjerenja TVZ: - prijedlog NOVIH stručnih

naziva i njihovih kratica:

Elektrotehnika

Automatizacija i procesno računarstvo

smjer: Elektrotehnika magistar/a struke inženjer/inženjerka automatizacije i procesnog računarstva

m. ing. autom. i proc.rač.

Energetska elektrotehnika

smjer: Elektrotehnika magistar/a struke inženjer/inženjerka energetske elektrotehnike

m. ing. en. el.

Komunikacijska i računalna tehnika

smjer: Elektrotehnika magistar/a struke inženjer/inženjerka komunikacijske i računalne tehnike

m. ing. kom. i rač.teh.

Graditeljstvo

Niskogradnja

smjer:

Građevinarstvo

magistar/a struke

inženjer/inženjerka građevinarstva niskogradnje

m. ing. aedif.

Okoliš u graditeljstvu

smjer: Građevinarstvo

magistar/a struke inženjer/inženjerka okoliša građevinarstva

m. ing. aedif.

Visokogradnja

smjer: Građevinarstvo

magistar/a struke inženjer/inženjerka građevinarstva visokogradnje

m. ing. aedif.

109 http://zakon.poslovna.hr/public/popis-strucnih-naziva-i-njihovih-kratica/487964/zakoni.aspx

Page 155: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

154

Građevinsko poduzetništvo

smjer: Građevinarstvo

magistar/a struke inženjer/inženjerka građevinskog poduzetništva

m. ing. aedif.

ICT u graditeljstvu

smjer: Građevinarstvo

magistar/a struke inženjer/inženjerka primjene ICT-a u graditeljstvu

m. ing. aedif.

Informatika

Modul dizajn i multimedija

smjer: Informatika magistar/a struke inženjer/inženjerka informatičkog dizajna i multimedije

m. ing. techn. inf.

Modul informacijski sustavi s usmjerenjima: e-Poslovanje, e-Uprava i e-Zdravstvo

smjer: Informatika - e-Poslovanje

magistar/a struke inženjer/inženjerka informacijskih tehnologija ePoslovanja

m. ing. techn. inf.

smjer: Informatika - e-Uprava magistar/a struke inženjer/inženjerka informacijskih tehnologija eUprave

m. ing. techn. inf.

smjer: Informatika - e-Zdravstvo

magistar/a struke inženjer/inženjerka informacijskih tehnologija eZdravstva

m. ing. techn. inf.

Modul računarski sustavi s usmjerenjima: Računalne mreže i sustavi i Programsko

inženjerstvo računarskih i ugradbenih sustava

smjer: Računalne mreže i sustavi

magistar/a struke inženjer/inženjerka računalnih i mrežnih tehnologija

m. ing. techn. inf.

smjer: Računarstvo magistar/a struke inženjer/inženjerka programskog inženjerstva

m. ing. techn. inf.

smjer: Informacijska sigurnost i digitalna forenzika

magistar/a struke inženjer/inženjerka informacijske sigurnosti i digitalne forenzike

m. ing. techn. inf.

Novo: Strojarstvo – Mehatronika

Mehatronika

smjer: Strojarstvo - mehatronika

magistar/a struke inženjer/inženjerka mehatronike

m. ing. mehatr.

Robotika

smjer: Strojarstvo - robotika magistar/a struke inženjer/inženjerka robotike

m. ing. robot.

Novo: Strojarstvo – Ortotika i protetika

Ortotika i protetika

Page 156: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

155

smjer: Strojarstvo – ortotika i

protetika

magistar/a struke inženjer/inženjerka

ortotike i protetike

m. ing. ortot.

protet.

5.2. Projekcija ponude po zanimanjima za diplomirane studente TVZ

5.2.1. Elektrotehnički odjel

Godina

ELO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Elektrotehnika

Forecast(ELO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Elektrotehnika)

Lower Confidence Bound(ELO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Elektrotehnika)

Upper Confidence Bound(ELO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Elektrotehnika)

CEDEFOP 2020 142%

2008 35

2009 7

2010 39

2011 56

2012 71

2013 67

2014 65

2015 48

2016 74,7183532 74,718353 74,72 74,72

2017 86,324079 55,84 116,81

2018 92,014159 61,53 122,50

2019 97,70424 67,22 128,19

2020 103,39432 72,91 133,88 68

2021 109,0844 78,60 139,57

2022 114,77448 84,29 145,26

2023 120,46456 89,97 150,95

2024 126,15464 95,66 156,65

2025 131,84472 101,35 162,34 Slika 122: Projekcija ponude po zanimanjima za diplomirane studente TVZ - ELO

Konzervativnom procjenom broja studenata za 2025. godinu očekuje se 101,35 diplomiranih

studenata.

Page 157: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

156

Slika 123: Grafički prikaz projekcije ponude po zanimanjima za diplomirane studente TVZ – ELO

5.2.2. Graditeljski odjel

Godina

GRO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Graditeljstvo

Forecast(GRO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Graditeljstvo)

Lower Confidence Bound(GRO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Graditeljstvo)

Upper Confidence Bound(GRO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Graditeljstvo)

CEDEFOP 2020 142%

2008 5

2009 31

2010 36

2011 58

2012 82

2013 46

2014 77

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ELO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Elektrotehnika

Forecast(ELO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Elektrotehnika)

Lower Confidence Bound(ELO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Elektrotehnika)

Upper Confidence Bound(ELO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Elektrotehnika)

Page 158: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

157

2015 94 94 94,00 94,00

2016 83,09331 57,26 108,93

2017 93,91095 67,27 120,55

2018 119,1945 91,76 146,62

2019 108,1216 79,91 136,33

2020 118,9392 89,97 147,91 133

2021 144,2228 114,51 173,94

2022 133,1498 102,70 163,60

2023 143,9675 112,79 175,14

2024 169,251 137,37 201,13

2025 158,1781 125,59 190,77 Slika 124: Projekcija ponude po zanimanjima za diplomirane studente TVZ - GRO

Konzervativnom procjenom broja studenata za 2025. godinu očekuje se 125,59 diplomiranih

studenata.

Slika 125: Grafički prikaz projekcije ponude po zanimanjima za diplomirane studente TVZ - GRO

5.2.3. Informatičko-računarski odjel

Godina

INRO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Informatika

Forecast(INRO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Informatika)

Lower Confidence Bound(INRO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Informatika)

Upper Confidence Bound(INRO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Informatika)

CEDEFOP 2020 142%

0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

GROPolitehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Graditeljstvo

Forecast(GROPolitehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Graditeljstvo)

Lower Confidence Bound(GROPolitehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Graditeljstvo)

Upper Confidence Bound(GROPolitehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Graditeljstvo)

Page 159: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

158

2008 31

2009 12

2010 59

2011 35

2012 95

2013 84

2014 87

2015 74 74 74,00 74,00

2016 124,5997 98,34 150,86

2017 102,874 76,41 129,34

2018 147,1095 120,43 173,79

2019 125,3838 98,49 152,28

2020 169,6193 142,50 196,74 105

2021 147,8936 120,56 175,23

2022 192,1291 164,57 219,68

2023 170,4034 142,63 198,18

2024 214,6389 186,64 242,64

2025 192,9132 164,69 221,14 Slika 126: Projekcija ponude po zanimanjima za diplomirane studente TVZ - INRO

Konzervativnom procjenom broja studenata za 2025. godinu očekuje se 164,69 diplomiranih

studenata.

Slika 127: Grafički prikaz projekcije ponude po zanimanjima za diplomirane studente TVZ - INRO

5.2.4. Strojarski odjel

Odjel Smjer 2014 2015 Zbroj po godinama

Indeks 2020=105%

Projekcija za 2020

Projekcija za 2025

STRO Politehnički specijalistički

33 23 56 105% 37 40

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

INROPolitehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Informatika

Forecast(INROPolitehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Informatika)

Lower Confidence Bound(INROPolitehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Informatika)

Upper Confidence Bound(INROPolitehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Informatika)

Page 160: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

159

diplomski studij mehatronike

Politehnički specijalistički diplomski studij robotike

105% 20 20

Politehnički specijalistički diplomski studij ortotike i protetike

105% 30 32

23 85 92

Slika 128: Projekcija ponude po zanimanjima za diplomirane studente TVZ - STRO

6. Zaključna razmatranja

6.1. Temeljem:

1. Globalnih izazova,

2. Vizije politehnike 2025,

3. Projekcija potražnje za zanimanjima i kompetencijama,

4. Provedene ankete i dubinskih intervjua

6.2. Konstatacije:

6.2.1. Makroekonomski indikatori

1. Makroekonomski indikatori ukazuju na ulazak u „nekrizni“ scenarij EU nakon 2017. godine,

2. Prognostički modeli ukazuju na rast i potpuni oporavak zaposlenosti u EU u horizontu 2025.

godine,

3. Indikativan je kontinuirani pomak iz primarnog sektora (posebice poljoprivrede) i

tradicionalnih proizvodnih industrija, prema uslužnim i znanju intenzivnim sektorima,

4. Nastavlja se rast prognostičkih stopa rasta potražnje EU za visokim kvalifikacijama i

zanimanjima – stopa rasta 26,6% (CEDEFOP) i povećanja broja zaposlenosti osoba sa visokim

kvalifikacijama i zanimanjima,

5. Gotovo 40% ljudi sada je zaposleno u visokovrijednim poslovima poput upravljačkih poslova,

stručnih poslova i poslovima tehničke asistencije. Taj će se udio povećati prema 42% u 2020.

godini.

6. Rast sektorske potražnje ostvaruju sektori distribucije i prometa, poslovni sektor i sektor

usluga, te graditeljstvo,

7. Očekuje se najveći broj otvaranja radnih mjesta/poslova u grupi profesionalnih (STEM)

zanimanja, te najbrže smanjivanje njihovih stopa nezaposlenosti,

8. Najviše stope rasta zaposlenosti za period 2015.-2025. za Republiku Hrvatsku ostvarivat će se

za visoki kvalifikacijski nivo: 15,69%.,

9. U prognostičkom modelu godišnjih stopa rasta radne snage pozitivne, lagano padajuće stope,

ostvarivat će se u visoko kvalifikacijskom nivou. U drugim se kvalifikacijskim nivoima

prognoziraju negativne, lagano padajuće stope,

10. Ukupne stope rasta zapošljavanja za period 2015.-2025. u RH procjenjuju se na 8,44%.

Najviše stope ostvarivat će visoko kvalifikacijski nivo.

11. Sektorske stope rasta zaposlenosti za period 2015.-2025. u RH iznose:

a. PODRUČJE D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija: -18,4%

Page 161: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

160

b. PODRUČJE F Građevinarstvo: 20,14%

c. PODRUČJE J Informacije i komunikacije: 16,14%

d. PODRUČJE M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti: 42,76%

12. Vodeće pozicije u stopama rasta zapošljavanja ostvarivat će grupe zanimanja menadžera i

profesionalnih zanimanja,

13. Po zanimanjima u kategoriji profesionalnih zanimanja očekujuća stopa rasta zapošljavanje

iznosi 25,97%

6.2.2. Indikatori potražnje za zanimanjima

Zanimanja sa najvećim očekujućim postotkom promjena u stopama zapošljavanja za period 2012.-

2022. u SAD:

Analitičari informacijske sigurnosti: 36,5%

Aplikativno-programski inženjeri: 22,8%

Menadžeri računalnih i informacijskih sustava: 15,3%

Menadžeri graditeljstva/proizvodnje: 16,1%

Menadžeri arhitekture i inženjerstva: 6,7%

Logističari: 21,9%

Analitičari računalnih i informacijskih sustava: 26,1%

Programeri aplikacijskih sustava: 18,6%

Sistemsko-programski inženjeri: 20,4%

Programeri numerički kontroliranih strojeva: 22%

Web programeri: 20,1%

Administratori sustava i baza podataka, mrežni arhitekti: 13,0%

Administratori baza podataka: 15,1%

Specijalisti inženjeri telekomunikacija: 15%-21%

Mrežni i računalni administratori: 11,7%

Arhitekti računalnih mreža: 14,6%

Specijalisti računalne potpore: 17%

Specijalisti za potporu korisnicima: 20,2%

Inženjeri graditeljstva: 19,7% (infrastrukturne i rezidencijalne konstrukcije 30-44%)

Inženjeri okoliša: 15,3%

Zanimanja u domeni politehnike sa pozitivnim očekujućim postotkom promjena u stopama

zapošljavanja za period 2012.-2022. u SAD:

Inženjeri elektrotehnike i elektronike: 3%-7%

Inženjeri mehatronike: 3%-7%

Inženjeri robotike: 3%-7%

Grafički dizajneri: 3%-7%

6.3. Odnos očekivane potražnje i ponude u horizontima 2020. i 2025. godine:

Ilustraciju pokretača i očekivanja na području potražnje za politehničkim zanimanjima prikazuje

slijedeća slika:

Page 162: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

161

Slika 129: Pokretači potražnje za zanimanjima u horizontima 2020./2025.

Ilustraciju pokretača i očekivanja na području ponude za politehničkim zanimanjima prikazuje

slijedeća slika:

Slika 130: Pokretači ponude zanimanja u horizontima 2020./2025.

Page 163: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

162

6.3.1. Projekcija potražnje za kompetencijama i zanimanjima u području

politehnike

1. Otvara se i proširuje prognostički prostor potražnje za zanimanjima u domenama politehnike,

sa proširenim i/ili novim područjima kompetencija (STEM kompetencije).

2. Struktura potražnje repozicionira se na visoko kvalificirane kompetencije i zanimanja, sa

unapređenjem postojećih i uvođenjem novih sastavnica (primjenjenih znanja, vještina) te

proširenog spektra samostalnosti i odgovornosti.

3. U sektorima u kojima se prognozira smanjenje ukupnih stopa zaposlenosti, ostvaruje se

restitucija i rekonfiguriranje s fokusom na visoko-tehnološko implementirane temeljne

djelatnosti, u kojima unaprjeđene i nove profesionalne kompetencije i kvalifikacije dobivaju

značajno ubrzanje u očekivanim stopama rasta zapošljavanja (energetski sustavi, tvornice

budućnosti, npr.).

4. Značajna promjena strukture potražnje usmjerava se prema očekujuće restrukturiranom i

inoviranom sektoru usluga temeljeno na potencijalima i primjeni ICT: e-Zdravstvo, e-Uprava,

e-Poslovanje, e-Obrazovanje, npr.

5. Najčešća zanimanja iz područja politehnike, za koja su poslodavci imali poteškoća pri

pronalaženju potrebnih radnika, odnose se na diplomirane informatičare (52,8%),

diplomirane strojarske inženjere (29,6%) i diplomirane građevinske inženjere (11,4%). Vodeći

razlog poteškoća je nedostatak kandidata s traženom razinom obrazovanja.

6.3.2. Projekcija ponude specijalističkih politehničkih kvalifikacija TVZ

Modelom prognostike vremenskih serija studenata koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni

studij se uočava stagnacija broja studenata koji studiraju na fakultetima, te porast broja studenata na

veleučilištima i visokim školama.

Projekcijom vrijednosti indeksa perspektive zanimanja Cedefop procjena za 2020. godinu (za

upravljačke i stručne poslove, te poslove tehničke asistencije) te SAD za 2022. godinu na broj

studenata politehničkih specijalističkih diplomskih studija, te prognostikom vremenskih serija

diplomiranih studenata TVZ-a za 2025. godinu dobivaju se slijedeći pokazatelji:

Studijski odjel 2015. godina 2020. godina 2025. godina Udio TVZ u broju studenata RH koji će diplomirati u 2025. godini (1%)

ELO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Elektrotehnika

48 73 101

GRO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Graditeljstvo

94 90 126

INRO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija Informatika

74 105 165

Page 164: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

163

STRO Politehnički specijalistički diplomski studij - specijalizacija mehatronika, robotika, ortotika i protetika

23 85 92

Zbroj 239 353 484 738

Slika 131: Projekcija ponude specijalističkih politehničkih kvalifikacija TVZ

Pokazatelji indiciraju postojanje značajno većeg prostora u broju diplomiranih studenata na nivou RH

od prognostičkih brojeva koji se odnose na specijalističke studije TVZ-a.

Page 165: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

164

Popis slika:

Slika 1: Konceptualna mapa kibernetičko-fizičkog sustava ---------------------------------------------------------------------- 13 Slika 2: ICT u Europskim 2020 prioritetima ------------------------------------------------------------------------------------------- 19 Slika 3: Razdvajanje korelacije produktivnosti i zapošljavanja ----------------------------------------------------------------- 24 Slika 4: Rast outputa po zaposlenom -------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 Slika 5: Rast jaza u odnosim Bruto domaćeg proizvoda i prihoda domaćinstva ------------------------------------------- 25 Slika 6: Promjena tehnološke strukture i potražnje za zanimanjima ---------------------------------------------------------- 26 Slika 7: Sustavno inženjerstvo u mehatronici ---------------------------------------------------------------------------------------- 43 Slika 8: Interakcija i integracija međusektorskih istraživanja ------------------------------------------------------------------- 44 Slika 9: Mehatronički oblikovani novi poslovni model ---------------------------------------------------------------------------- 44 Slika 10: Sustavi i strojevi adaptivne proizvodnje ---------------------------------------------------------------------------------- 45 Slika 11: Komponente i strukture za ostvarenje visokih performansi --------------------------------------------------------- 46 Slika 12: Ukupni troškovi životnog ciklusa -------------------------------------------------------------------------------------------- 46 Slika 13: Okvir interakcija faktora adaptivne proizvodnje ----------------------------------------------------------------------- 47 Slika 14: Faktori i interakcije za ostvarenje visoke performanse --------------------------------------------------------------- 48 Slika 15: Utjecaj recesije na rast BDP-a, EU-27+ ------------------------------------------------------------------------------------ 66 Slika 16: Utjecaj recesije na zaposlenost---------------------------------------------------------------------------------------------- 66 Slika 17: Trendovi populacije (15+) po kvalifikacijskim grupama -------------------------------------------------------------- 67 Slika 18: Prošla i vjerojatna buduća promjena ponude kvalifikacija, radni kontingent (15+), EU-27+ --------------- 68 Slika 19: Sektorska potražnja za vještinama ----------------------------------------------------------------------------------------- 68 Slika 20: Udio u sektorima zapošljavanja (EU-27+) -------------------------------------------------------------------------------- 69 Slika 21: Prošla i vjerojatna buduća promjena sektorskog zapošljavanja (EU 27+) --------------------------------------- 70 Slika 22: Perspektive zanimanja -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71 Slika 23: Struktura ukupne zaposlenosti ---------------------------------------------------------------------------------------------- 71 Slika 24: Otvaranje radnih mjesta/poslova po grupama zanimanja 2010-2020, EU-27+ ------------------------------- 72 Slika 25: Stope nezaposlenosti po kvalifikacijskim kategorijama, EU-27+ --------------------------------------------------- 72 Slika 26: Prognoza stopa rasta radne snage u periodu od 2015. – 2025. godine ------------------------------------------ 73 Slika 27: Stope rasta radne snage (%) u niskom kvalifikacijskom nivou u periodu 2015. do 2025. ------------------- 74 Slika 28: Stope rasta radne snage (%) u srednjem kvalifikacijskom nivou u periodu 2015. do 2025.----------------- 74 Slika 29: Stope rasta radne snage (%) u visokom kvalifikacijskom nivou u periodu 2015. do 2025. ------------------ 75 Slika 30: Radna snaga u apsolutim brojevima u 2025. godini ------------------------------------------------------------------ 76 Slika 31: Vremenska serija rasta radne snage prema kvalifikacijskim nivoima u EU28+ -------------------------------- 77 Slika 32: Vremenska serija rasta radne snage prema kvalifikacijskim nivoima u RH ------------------------------------- 78 Slika 33: Ukupne stope rasta zapošljavanja (%) za period 2015. do 2025. -------------------------------------------------- 79 Slika 34: Godišnje stope rasta zaposlenosti (%) za period 2000. do 2025. --------------------------------------------------- 80 Slika 35: Godišnje stope rasta zaposlenosti po kvalifikacijama (%) za period 2000. do 2025. ------------------------- 80 Slika 36: Godišnje stope rasta zaposlenosti po zanimanjima (%) za period 2000. do 2025 ----------------------------- 81 Slika 37: Godišnje stope rasta zaposlenosti visokih kvalifikacija (%) za period 2000. do 2025 ------------------------- 82 Slika 38: Godišnje stope rasta zaposlenosti profesionalnih zanimanja (%) za period 2000. do 2025 ---------------- 83 Slika 39: Stope rasta zapošljavanja PODRUČJE D: Opskrba električnom energijom, plinom, parom i

klimatizacija --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 84 Slika 40: Stope rasta zapošljavanja PODRUČJE F: Građevinarstvo ------------------------------------------------------------ 85 Slika 41: Stope rasta zapošljavanja PODRUČJE J Informacije i komunikacije ---------------------------------------------- 86 Slika 42: Stope rasta zapošljavanja PODRUČJE M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti ------------------------ 87 Slika 43: Mogućnosti zapošljavanja u apsolutnim brojevima za period 2013. do 2025. --------------------------------- 88 Slika 44: Mogućnosti zapošljavanja visokog nivoa kvalifikacija u apsolutnim brojevima za period 2013. do 2025

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 89 Slika 45: Neto promjena zapošljavanja u apsolutnim brojevima 2013. - 2025. -------------------------------------------- 90 Slika 46: Prošla i predviđena buduća zaposlenost, Hrvatska (u milijunima) ------------------------------------------------ 91 Slika 47: Struktura zaposlenosti po sektorima, Hrvatska (%) ------------------------------------------------------------------- 92 Slika 48: Prošli i predviđeni budući trendovi u zaposlenosti, Hrvatska (u tisućama) -------------------------------------- 92 Slika 49: Struktura zanimanja, Hrvatska, 2012. (%) ------------------------------------------------------------------------------- 93

Page 166: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

165

Slika 50: Ukupne mogućnosti zapošljavanja prema zanimanju od 2012. do 2020., Hrvatska (u tisućama) -------- 94 Slika 51: Ukupna ponuda radnih mjesta prema kvalifikacijama, 2012. - 2020. Hrvatska (u tisućama) -------------- 95 Slika 52: Promjene u broju stanovnika i radne snage od 2012. do 2020. po dobi, Hrvatska (%)----------------------- 95 Slika 53: Trendovi ponude poslova prema kvalifikacijama, radna snaga u dobi od 15 i više godina, Hrvatska (%)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 96 Slika 54: Stopa rasta radne snage RH i EU28+ po spolu za period 2015.-2025. -------------------------------------------- 97 Slika 55: Radna snaga u apsolutnim brojkama RH i EU28+ po spolu period 2015.-2025. ------------------------------- 98 Slika 56: Stopa rasta zapošljavanja po zanimanjima RH i EU28+ za period 2015.-2025 --------------------------------- 99 Slika 57: Stopa rasta zapošljavanja šireg industrijskog sektora HR i EU28+ za period 2015.-2025. ---------------- 100 Slika 58: Stopa rasta zapošljavanja NACE 2 industrijskih sektora HR i EU28+ za period 2015.-2025. -------------- 101 Slika 59: Zaposlenost po sektorima RH i EU28+ u 2025. u apsolutnim brojkama ---------------------------------------- 102 Slika 60: Mogućnosti zapošljavanja po zanimanjima u apsolutnim iznosima RH i EU28+ za period 2013.-2025.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 103 Slika 61: Neto promjena po zanimanjima u apsolutnim iznosima za period 2013.-2025. ----------------------------- 104 Slika 62: Potražnja zbog zamjene po zanimanjima RH i EU28+ za period 2013.-2025. -------------------------------- 105 Slika 63: Anticipirani postotak promjena ukupnog broja zaposlenih osoba 2013.-2025. ------------------------------ 107 Slika 64: Anticipirani postotak promjena zaposlenih osoba profesionalnih zanimanja za period 2013.-2025. -

ekscerpt -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 108 Slika 65: 3.3.1.1.2. Postotak promjena zaposlenih osoba u znanjem-intenzivnim aktivnostima 2008.-2012. –

ekscerpt 109 Slika 66: 3.3.1.1.3. Postotak promjena profesionalnih osoba u znanjem-intenzivnim aktivnostima za period

2009.-2013. – ekscerpt ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 110 Slika 67: Sektorske prognoze stopa zaposlenosti za period 2013.-2025.- energetika ---------------------------------- 111 Slika 68: Sektorske prognoze stopa zaposlenosti za period 2013.-2025.- graditeljstvo -------------------------------- 112 Slika 69: Sektorske prognoze stopa zaposlenosti za period 2013.-2025.- informacije i komunikacije ------------- 113 Slika 70: Sektorske prognoze stopa zaposlenosti za period 2013.-2025.- javna uprava, obrana, socijalno

osiguranje ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114 Slika 71:Sektorske promjene postotnih poena u strukturi radne snage visokih kvalifikacija nivoa 5-5 ------------ 115 Slika 72: 20 zanimanja sa najvećim postotkom promjena u zapošljavanju za period 2012.-2022. ----------------- 117 Slika 73: Projekcija najvećeg rasta zapošljavanja (USA Occupations with the most job growth) za period 2012.-

2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 118 Slika 74: Projekcija zapošljavanja po zanimanjima (Employment by detailed occupation ) izvadci u relaciji

politehnike TVZ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 120 Slika 75:Postotak promjene udjela inženjera graditeljstva po sektorima gradnje 2012./2022. --------------------- 121 Slika 76: Graditeljstvo - ekscerpt pozitivnih stopa rasta zaposlenosti po vrstama zanimanja ----------------------- 122 Slika 77: Elektrotehnika - ekscerpt pozitivnih stopa rasta zaposlenosti po vrstama zanimanja -------------------- 123 Slika 78: ONET projekcije po zanimanjima - STEM inženjerstvo -------------------------------------------------------------- 123 Slika 79: ONET projekcije po zanimanjima – računalna znanost ------------------------------------------------------------- 124 Slika 80: ONET projekcije po zanimanjima - mehatronika i robotika -------------------------------------------------------- 124 Slika 81: ONET projekcije po zanimanjima - ostala politehnička zanimanja ---------------------------------------------- 124 Slika 82: Ekonomska aktivnost po sektorskim zanimanjima u gospodarstvu (15-64), 2010. godine --------------- 125 Slika 83: Kretanje zaposlenosti u ključnim djelatnostima na razini 2 znamenke NKZ u podsektoru elektrotehnike

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 126 Slika 84: Kretanje zaposlenosti u ključnim djelatnostima na razini 2 znamenke NKD u podsektoru računalstva

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 127 Slika 85: Kretanje zaposlenosti u granama djelatnosti koje koriste zanimanja iz sektora ----------------------------- 127 Slika 86: Kretanje zaposlenosti u ključnim djelatnostima na razini dvije znamenke NKZ-a u sektoru graditeljstva i

geodezije ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 128 Slika 87: Obrazovna struktura zaposlene radne snage u sektoru graditeljstva i geodezije, 2010. ------------------ 129 Slika 88: Aktivno stanovništvo u RH prema podacima ankete o radnoj snazi -------------------------------------------- 130 Slika 89: Zaposleni u pravnim osobama -------------------------------------------------------------------------------------------- 130 Slika 90: Zaposleni u pravnim osobama po djelatnosti ------------------------------------------------------------------------- 131 Slika 91: Broj i struktura zaposlenih prema NKD-u 2007. (DZS) – prvi dio ------------------------------------------------- 131

Page 167: Analiza i projekcija potreba realnog i javnog sektoranovebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Projekt_Razvoj... · Tehničko veleučilište u Zagrebu Projekt „Razvoj visokoobrazovnih

166

Slika 92: Broj i struktura zaposlenih prema NKD-u 2007. (DZS) – drugi dio ----------------------------------------------- 132 Slika 93: Radno sposobno stanovništvo prema aktivnosti i spolu ------------------------------------------------------------ 132 Slika 94: Studenti upisani na visoka učilišta prema vrstama visokih učilišta, godinama studija i načinu studiranja

u ak.g. 2014./2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 133 Slika 95: Studenti upisani na visoka učilišta prema vrsti studija u ak.g. 2014./2015. ---------------------------------- 134 Slika 96: Upisani studenti prema visokim učilištima od ak.g. 2009./2010. do 2013./2014. --------------------------- 134 Slika 97: Statistika diplomiranih studenata ---------------------------------------------------------------------------------------- 135 Slika 98: Studenti koji su diplomirali/završili studij na visokim učilištima prema vrsti visokog učilišta u 2014. - 135 Slika 99: Udio u ukupnom broju diplomiranih studenata ---------------------------------------------------------------------- 135 Slika 100: Diplomirani studenti TVZ po studijskim odjelima i godinama --------------------------------------------------- 136 Slika 101: Usporedba ISVU podatala sa službenim statistikama Državnog zavoda za statistiku RH --------------- 136 Slika 102: Prikaz diplomiranja studenata po studijskim odjelima i po godinama - ELO -------------------------------- 137 Slika 103: Prikaz diplomiranja studenata po studijskim odjelima i po godinama - GRO ------------------------------- 137 Slika 104: Prikaz diplomiranja studenata po studijskim odjelima i po godinama - INRO ------------------------------ 137 Slika 105: Prikaz diplomiranja studenata po studijskim odjelima i po godinama - STRO ------------------------------ 137 Slika 106: Projekcija broja diplomiranih studenata temeljem prognostike nad statističkim podacima DZS------ 138 Slika 107: Projekcija broja diplomiranih studenata temeljem prognostike nad statističkim podacima DZS za

horizont 2020. - ELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 138 Slika 108: Projekcija broja diplomiranih studenata temeljem prognostike nad statističkim podacima DZS za

horizont 2020. - GRO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 139 Slika 109: Projekcija broja diplomiranih studenata temeljem prognostike nad statističkim podacima DZS za

horizont 2020. - INRO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 139 Slika 110: Projekcija broja diplomiranih studenata temeljem prognostike nad statističkim podacima DZS za

horizont 2020. - STRO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 139 Slika 111: Zastupljenost pojedinih razloga poteškoća pri pronalaženju radnika ----------------------------------------- 143 Slika 112: Stope planiranog zapošljavanja u 2014. i 2015. godini prema područjima djelatnosti ------------------ 144 Slika 113: Struktura planiranog zapošljavanja u 2015. godini prema potrebnoj razini obrazovanja --------------- 145 Slika 114: Predviđene potrebe za radnicima prema rodu i skupini zanimanja - ekscerpt------------------------------ 145 Slika 115: Struktura predviđene potrebe za radnicima prema rodu i skupini zanimanja ------------------------------ 146 Slika 116: Struktura odgovora o najpotrebnijim zanimanjima za koja su anketirani poslodavci iskazali potrebe za

zapošljavanjem u 2015. godini -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 146 Slika 117: Pregled stupnja obrazovanja za najpotrebnija zanimanja u 2015. godini ----------------------------------- 147 Slika 118: Struktura odgovora poslodavaca o prethodnom radnom iskustvu i prosječnoj bruto plaćia za

najpotrebnije zanimanje u 2015. godini -------------------------------------------------------------------------------------------- 148 Slika 119: Struktura odgovora poslodavaca o mjesecima uvođenja u rad za najpotrebnije zanimanje u 2015.

godini----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 148 Slika 120: Broj i postotak očekivane promjene u zaposlenosti na kraju 2015. u odnosu na 2014. godinu prema

područjima djelatnosti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 149 Slika 121: Educiranje ili usavršavanje radnika anketiranih poslodavaca, prikaz prema područjima djelatnosti 150 Slika 122: Projekcija ponude po zanimanjima za diplomirane studente TVZ - ELO -------------------------------------- 155 Slika 123: Grafički prikaz projekcije ponude po zanimanjima za diplomirane studente TVZ - ELO ------------------ 156 Slika 124: Projekcija ponude po zanimanjima za diplomirane studente TVZ - GRO ------------------------------------- 157 Slika 125: Grafički prikaz projekcije ponude po zanimanjima za diplomirane studente TVZ - GRO ----------------- 157 Slika 126: Projekcija ponude po zanimanjima za diplomirane studente TVZ - INRO ------------------------------------ 158 Slika 127: Grafički prikaz projekcije ponude po zanimanjima za diplomirane studente TVZ - INRO ---------------- 158 Slika 128: Projekcija ponude po zanimanjima za diplomirane studente TVZ - STRO ------------------------------------ 159 Slika 129: Pokretači potražnje za zanimanjima u horizontima 2020./2025. ---------------------------------------------- 161 Slika 130: Pokretači ponude zanimanja u horizontima 2020./2025. -------------------------------------------------------- 161 Slika 131: Projekcija ponude specijalističkih politehničkih kvalifikacija TVZ----------------------------------------------- 163