ange enaer - Skolelederforbundet /images/pdf/2008/skolelederNR... ¢â‚¬â€œ hvorfor ikke ogs£¥ v£¦re behjelpelig

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ange enaer - Skolelederforbundet /images/pdf/2008/skolelederNR......

 • Nr. 8 Oktober 2008 • www.nslf.no

  • Skole og NAV i samarbeid mot frafall på Notodden s 8

  • Prestasjonsbasert lønn skaper flere problemer enn det løser? s 12

  • Jeg har lederansvar for læringsresultatene, sier rådmann s 15

  Mange

  læring sarena

  er

 • Stadig fl ere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler i undervisningen. Dessverre ser vi at noen skoler mislykkes i sin implementering og bruk av interaktive tavler fordi de velger en tavle som ikke dekker skolens behov.

  Bruk derfor god tid på å vurdere hvilken tavle du skal velge, og lytt til de erfaringer som er gjort i markedet. Den billigste tavlen ved innkjøp kan fort vise seg å bli den dyreste erfaringen.

  Ikke alle interaktive tavler er en

  1)

  2)

  3)

  4)

  5)

  6)

  7)

  8)

  9)

  10)

  Dette må du tenke på ved kjøp av interaktiv tavle

  Viktige spørsmål SMART Board

  Brukervennlighet. Det må være enkelt!

  Tavlen bør være berøringssensitiv. Unngå tavler med elektroniske penner. Dersom pennen forsvinner, eller batteriet går tomt er tavlen ubrukelig.

  Kvalitet og driftssikkerhet.

  Programvare.

  Garanti. Sjekk garantien på hele produktet nøye.

  Utbredelse i verden og i Norge.

  Undervisningsmateriale.

  Totalløsning utover selve tavleproduktet. Kan leverandøren også dekke fremtidige behov?

  Installasjon, service og support. Det er essensielt at man har en seriøs forhandler og et seriøst merkenavn, slik at man får hjelp også etter kjøpet.

  Kurstilbud.

  Kan man bruke fi ngeren som mus?

  Må man benytte en medfølgende, batteridrevet eller elektromagnetisk penn for å bruke tavlen?

  Har du referanser fra skoler som har benyttet produktet over lang tid?

  Er programvaren enkel å bruke? På norsk? Gir den nok muligheter?

  Gratis programvare?

  Pedagogisk innhold for lærere?

  Unngår leverandøren å nevne at penner og elek- tronisk komponent har kortere garantitid?

  Hvilken tavle brukes av dine lærerkolleger? På hvilken interaktiv tavle fi nnes kompetansen og erfaringene?

  Finnes det en portal for deling av under- visningsopplegg og annet innhold til tavlen?

  Muligheter for tilleggsutstyr? Muligheter for ulike produkter på samme programvareplatt- form?

  Finnes det et godt nok tilbud der du er?

  Finnes det et godt tilbud for kursing på produktene?

  Styr alle applikasjoner med fi ngeren som mus. Enklere blir det ikke!

  Nei! Du kan bruke fi ngeren som mus, og til å skrive med! SMART Board vil alltid fungere.

  Høykvalitetsprodukt, produsert i Canada. Norske skoler og bedrifter som kjøpte SMART Board for 12 år siden benytter den samme tavlen i dag! SMART Board har referanseskoler over hele landet.

  SMART Board har den beste og mest omfat- tende programvaren, på norsk, som også er enklest i bruk! Laget av lærere - for lærere.

  SMART Board programvarelisens er gratis. og elever kan laste ned og fritt benytte program- varen og de oppdateringer som kommer.

  Det desidert mest omfattende galleriet med over 8000 elementer (bilder, videoklipp, lydfi ler, fl ash- fi ler, og hele undervisningsopplegg)

  SMART Board har 5 års garanti på hele produk- tet!

  Verdens mest solgte interaktive tavle. Desidert mest brukte interaktive tavle i Norge siden 1995. Over 4000 norske klasserom har SMART Board! SMART Board er også den mest brukte tavlen i næringsliv og offentlig sektor.

  Gratis portal for deling av norske under- visningsopplegg for SMART Board: www.smartskole.no

  SMART kan tilby det bredeste produktutvalget innen interaktive klasseromsløsninger. SMART kan tilby et stort utvalg av tilleggsutstyr.

  Interactive Norway er den norske distributøren av SMART Board. Vi har forhandlere over hele landet som tilbyr service og support på stedet. I tillegg kan du få hjelp på telefon og på våre websider.

  Vi har en egen kursavdeling med omfattende kurstilbud over hele landet. www.smartboard.no

  Stadig fl ere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler i undervisningen. Dessverre ser vi at noen skoler mislykkes i sin implementering og bruk av interaktive tavler fordi de velger en tavle som ikke dekker skolens behov.

  Bruk derfor god tid på å vurdere hvilken tavle du skal velge, og lytt til de erfaringer som er gjort i markedet. Den billigste tavlen ved innkjøp kan fort vise seg å bli den dyreste erfaringen.

  Lærere

  - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle

  Ønsker du en demonstrasjon? Vi har forhandlere over hele landet! For å fi nne din nærmeste forhandler: www.smartboard.no

  Importør: Interactive Norway

 • I N N H O L D n 4 Redaktørens

  tastetrykk

  n 4 Et skoleklart valg

  n 5 Kodeks for god skoleledelse

  n 6 ESHA-konferanse

  n 8 Frafall er forfall

  n 12 Prestasjonslønn

  n 14 Skap dialog

  n 15 Jeg har lederansvar for læringsresultater

  n 16 God klasseledelse

  n 18 Bokanmeldelse: Rasisme

  n 19 Til ettertanke

  n 20 Kandidater til sentralstyre

  n 23 Spørrespalten

  FOrsIDe: elever fra Ørestad gymnasium i København (Foto T. smedstad)

  Skolelederen Nr. 8 – 2008 – 23. årgang

  Utgiver: Norsk Skolelederforbund Lakkegata 21, 0187 Oslo Tlf: 24 10 19 00 - Fax: 24 10 19 10 E-post: nslf@nslf.no www.nslf.no

  Norsk Skolelederforbund er medlem av Yrkesorganisasjonenes entralforbund.

  Ansvarlig redaktør: Tormod Smedstad tlf. 24 10 19 16 E-post: tsm@nslf.no

  Sats og trykk: Merkur-Trykk AS Tlf: 23 33 92 00

  Godkjent opplag 1. halvår 2007: 5765 eks.s

  ISSN 082-2062.

  Signerte artikler avspeiler ikke nødvendigvis forbundets mening, og står for forfatterens egen regning.

  Annonser: Lars-Kristian Berg Brugata 14, 6. etg – 0186 Oslo Tlf: 22 17 35 23 – Fax: 23 16 34 31 E-post: lakrismedia@ventelo.net

  Utgivelsesplan 2008, Skolelederen nr materialfrist utgivelse

  9 22.10 31.10

  10 24.11 04.12

  Skole LEDEREN

  Tidlig innsats på alle nivå!

  Stortingsmelding 31 skisserer regjeringens mange mål for grunnopplæringen. Kort kan de oppsummeres i følgende punkter: • alle elever skal ha opplæring som gir grunnleggende ferdigheter • elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring og oppleve mestring og

  inkludering i skolehverdagen • alle får utnyttet sine evner Selvfølgelige, men svært ambisiøse mål som det er vanskelig å være uenig i. Hvordan må- lene skal nås og hva som skal settes inn av ressurser kan derimot gi rom for diskusjoner. At det vil bli kostbart har de fleste innsett. At det stilles store krav til endringsvilje, inn- satsvilje og pågangsmot på alle nivå er også ganske åpenbart. Skolen trenger skikkelig løft når det gjelder kompetanse, personaltetthet, bygg, anlegg, læremidler og materiell. Det er også viktig å utvikle effektive og smidige virksomheter som har fokus på kjerneoppgave- ne. Tradisjonelt er ikke resultatfokus det som kjennetegner norsk skole og utdanning. Stortingsmelding 31 viser heldigvis tegn til å ville endre på dette. I barnehage og tidlig i 1. klasse kan erfarne medarbeidere ofte peke ut hvem som vil ha behov for tettere oppfølging for å tilegne seg grunnleggende ferdigheter. Stor er fortvilel- sen hos ledere og ansatte når en ser at mangel på ressurser eller kompetanse ikke gir rom for å gi elevene den hjelp de trenger. En mrd kr er avsatt for å sikre at elever på 1.–4. trinn tilegner seg nødvendige grunnleggende ferdigheter. Slik jeg ser det er dette et av de vik- tigste grep vi kan sette inn for å sikre alle mestringsopplevelse i skolehverdagen. Dette vil komme alle nivå i grunnopplæringen til gode ved at flere elever får nødvendige kunnska- per og ferdigheter og mot og lyst til å arbeide og utnytte sine evner. Tidlig innsats gjelder også andre områder. Lærere og ledere på 8. trinn gjenkjenner raskt potensielle ”skolebortvelgere”. Overgang til ungdomsskole og ungdomstrinnet generelt representerer en spennende, men utfordrende periode. Kravene blir tøffere og resultater måles og kommuniseres konkret. Skolehverdagen oppleves ganske hard og krevende for mange. Så krevende at en del faktisk nytter alle muligheter for å slippe unna. Også her er tidlig innsats viktig. Det er avgjørende at disse elevene sees og følges opp systematisk. Utvikling av et ressursteam som sikrer tett og systematisk oppfølging av den enkelte elev må derfor på plass på alle ungdomsskoler. I denne sammenheng kan ikke betydning av samarbeid mellom alle nivå og ulike sektorer i hele oppvekstsystemet vektlegges sterkt nok!

  Forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl, shd@nslf.no

 • Hvor pen er du? Det er sikkert noe i det, men det gjør meg likevel litt trist å lese. For­ henværende hodejeger Elin Ørjasæter har skrevet Lederboka – og får to sider til disposisjon i Klassekampen for å fortelle om boka si. Hun kan blant annet fortelle at menn ikke er ute etter pene damer på jobben. De er ute etter damer hvor utseendet ikke distraherer dem. Så vet vi det, enkle og impulsstyrte som vi er, vi menn.

  I det hele tatt er det kvinners utseende og kleskoder og hvilke konse­ kvenser det har for muligheter for lederjobb hun legger vekt på i nevnte artikkel. På en skala fra en til ti bør en kvinne være en sjuer, sier hun. Du som er født som sjuer på penhetsskalaen er altså kjempehel