Angrenaj _CILINDRIC_DINTI_INCLINATI_Octombrie_2014.ppt

 • View
  263

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Angrenaj _CILINDRIC_DINTI_INCLINATI_Octombrie_2014.ppt

 • 8/16/2019 Angrenaj _CILINDRIC_DINTI_INCLINATI_Octombrie_2014.ppt

  1/44

  AnAnggrenajerenaje

  cicillindriceindrice cu dinţicu dinţi

   înclinaţi înclinaţi  1

  helical_gears.mov

 • 8/16/2019 Angrenaj _CILINDRIC_DINTI_INCLINATI_Octombrie_2014.ppt

  2/44

  Elemente geometriceElemente geometrice (STAS 12223 – 84 )(STAS 12223 – 84 )

  Din studiul cinematic al angrenării rezultă că o funcţionare liniştită a unui angrenaj este condiţionată de existenţa unui grad de acoperire ε cât mai mare.

   Aceasta se poate realiza dacă se înlocuiesc

  dinţii drepţi cu dinţi înclinaţi. Dinţii fiind înclinaţi cu unghiul β, angrenarea se face treptat, zgomotul şi viraţiile reducându!se.

  "

 • 8/16/2019 Angrenaj _CILINDRIC_DINTI_INCLINATI_Octombrie_2014.ppt

  3/44

  #lementele geometrice se definesc în două plane$

  !unul perpendicular pe axa roţii %plan frontal tunul perpendicular pe axa roţii %plan frontal t  & t' & t' în care se definesc dimensiunile reale

  !şi unul perpendicular pe direcţia dinteluişi unul perpendicular pe direcţia dintelui %plan normal n!n',%plan normal n!n', în care elementele geometrice sunt aceleaşi ca la roţile cilindrice cu dinţi drepţi

  !apar noţiunile de modul frontalmodul frontal mmtt, pas, pas frontalfrontal pptt şi respectiv modul normalmodul normal mmnn şi pasşi pas normalnormal ppnn..

  (

 • 8/16/2019 Angrenaj _CILINDRIC_DINTI_INCLINATI_Octombrie_2014.ppt

  4/44

  )

 • 8/16/2019 Angrenaj _CILINDRIC_DINTI_INCLINATI_Octombrie_2014.ppt

  5/44

  *a aceste roţi dinţate se standardizează

  modulul, mm nn 

  +ntre elementele din cele două plane există legătură$

  nde!nde!

  β

  α =αβ=β= cos

  tg tg;

  cos

  m m;

  cos

   p  p   ntntnt

  ( )

  ( )obisnuitereductoare2010

  marireductoare106ilor intdalinclinaredeunghi

  frontalaintrefer de presiunedeunghi normalaintrefer de presiunedeunghi

  o

  o

  t

  n

  =β−β

  −α −α

 • 8/16/2019 Angrenaj _CILINDRIC_DINTI_INCLINATI_Octombrie_2014.ppt

  6/44

 • 8/16/2019 Angrenaj _CILINDRIC_DINTI_INCLINATI_Octombrie_2014.ppt

  7/44

  -oate relaţiile care guvernează angrenajele cilindrice cu d.d se aplică cu mici modificări la

  cele cu dinţi înclinaţi %datorită apariţiei forţeiaxiale'

  *iniile de contact & intersecții ale flancului dinților cu planul de angrenare, sunt dispuse înclinat pe

   înălțimea dintelui,

  De aceea de!a lungul liniei de contact se modifică distanța până la aza dintelui, adică

  rațul for ței ce dă momentul de încovoiere șiconstanta elastică a dintelui, care vor deveni mărimi variaile pe lățimea ro ii.ț

 • 8/16/2019 Angrenaj _CILINDRIC_DINTI_INCLINATI_Octombrie_2014.ppt

  8/44

  /odul de angrenare în acest caz exclude pozițiile singulare %în orice poziție sunt mai

  multe perechi de dinți în contact' 0onsecințele acestui fapt se regăsesc în avantajele acestui angrenaj.

  1

 • 8/16/2019 Angrenaj _CILINDRIC_DINTI_INCLINATI_Octombrie_2014.ppt

  9/44

  A"antaje!

  ! zgomot mai redus în funcționare, datorită intrării

  treptate a dintelui în angrenare %la aceeaşi precizie de prelucrare', creșterea duratei de angrenare

  ! grad de acoperire mai mare 2capacitate portanta mai mare,

  #$%er"a#$%er"ațție!ie! folosirea angrenajelor cu dinți

   înclinați este avantajoasă când 3 4 35 6 37 8 ",când se asigură să fie întotdeauna cel puțin două perechi de dinți în angrenare

  9

 • 8/16/2019 Angrenaj _CILINDRIC_DINTI_INCLINATI_Octombrie_2014.ppt

  10/44

  &e'a"antaje!

  ! apariția for ței axiale, ! necesitatea unor lagăre radial!axiale %acest

  dezavantaj se reglează prin utilizarea

  roţilor cu dantură în :' ! aaterile de pas sau de profil influențează

  contactul de!a lungul dintelui

  ! uzura duce la o repartizare neuniformă a sarcinii

  ;<

 • 8/16/2019 Angrenaj _CILINDRIC_DINTI_INCLINATI_Octombrie_2014.ppt

  11/44

   =n cazul danturii înclinate dintele nu mai este paralel cu axa roţii, ci înclinat faţă de aceasta, dintele înfăşurându!se pe un cilindru al roţii %de diametrul d>' după o elice de pas constant ph

  De aceea unghiul de înclinare  al dintelui este variail, funcţie de cilindrul pe care se măsoară, fiind dat de relaţia$

   =n care este unghiul de înclinare pe cilindrul

  de divizare al roţii.

  β=β   tg

  d

  d tg

    >

  >

  ;;

 • 8/16/2019 Angrenaj _CILINDRIC_DINTI_INCLINATI_Octombrie_2014.ppt

  12/44

 • 8/16/2019 Angrenaj _CILINDRIC_DINTI_INCLINATI_Octombrie_2014.ppt

  13/44

  După sensul de înclinare al dinţilor, o roată dinţată cu dantură înclinată poate fi roată cu dantură

  dreapta sau stânga %analog unui şuru cu filetdreapta, respectiv stânga'.

   =ntr!un angrenaj exterior cu axe paralele, roţile

  componente au sensuri de înclinare diferite aledinţilor, o roată are sensul de înclinare dreapta, cealaltă stânga, cu aceeaşi valoare a unghiului, adică 1  2  -

  0a urmare un angrenaj cu dantură înclinată este caracterizat de un singur unghi de înclinare al dinţilor.

  ;(

 • 8/16/2019 Angrenaj _CILINDRIC_DINTI_INCLINATI_Octombrie_2014.ppt

  14/44

  Elemente geometriceElemente geometrice

  tan tan tan tan

  b w a h

  b w a

  d d d d  P    π × π × π ×π ×= = = = β β β β

  8 12β =   oK 

  tan tan

  tan ta

  an tan

  n

  t

  a

  a

  w

  w

  b

  b

  d    β

  =

  β =

  β

  β =

  β β

    .alori.alori

  recomandate recomandate

  ! !

 • 8/16/2019 Angrenaj _CILINDRIC_DINTI_INCLINATI_Octombrie_2014.ppt

  15/44

  Elemente geometriceElemente geometrice

  tan bb b

  b  p

  βε =/rad de aco+erire a0ial/rad de aco+erire a0ial

  /rad de aco+erire rontal/rad de aco+erire rontal

  b

   AE 

   p =α ε 

  /rad de aco+erire total/rad de aco+erire total εε  εε  εε 

 • 8/16/2019 Angrenaj _CILINDRIC_DINTI_INCLINATI_Octombrie_2014.ppt

  16/44

  &iametre de di"i'are!&iametre de di"i'are!

  &iametrele cercurilor de $a'&iametrele cercurilor de $a'

  &i%tan&i%tanțța a0iala a0ial elementar elementar 

  2 n

  2t21 n

  1t1   z cos mzmd;z

  cos mzmd

  β =⋅=

  β =⋅=

  t2

  n

  t22 b

  t1 n

  t11 b

  cosz cos

  m cosdd

  cosz cos mcosdd

  α⋅⋅ β

  =α⋅=

  α⋅⋅ β

  =α⋅=

  ( )21 n21

  zzcos2

  m

  2

  dd

  a   +β=

  +

  =

 • 8/16/2019 Angrenaj _CILINDRIC_DINTI_INCLINATI_Octombrie_2014.ppt

  17/44

  &iametrele cercurile de ro%togolire&iametrele cercurile de ro%togolire

  &i%tan&i%tanțța dintre a0e (ca' general cu de+la%a dintre a0e (ca' general cu de+la%ri deri de

  +roil)+roil)

  wt

  t

  2

  n

  2w

  wt

  t 1

  n

  wt

  t 11w

  cos

  cos z

  cos

  m d

  cos cosz

  cos m

  cos cosdd

  α

  α

  ⋅⋅β=

  α α⋅⋅

  β =

  α α⋅=

  ( ) wt

  t

  wt

  t 21

  n2w1w w

  cos

  cos a

  cos

  cos zz

  cos2

  m

  2

  dd a

  α α

  ⋅= α α

  ⋅+⋅ β

  = +

  =

 • 8/16/2019 Angrenaj _CILINDRIC_DINTI_INCLINATI_Octombrie_2014.ppt

  18/44

  &iametrele cercurilor de ca+&iametrele cercurilor de ca+

  5n5nllțțimea dintelui angrenajului de+la%atimea dintelui angrenajului de+la%at

   

   

   

   

   

    ++

  β

  ⋅=

  =++β⋅=++=

  1

  *

  a 1

  n

  n1n * a

  1n n1a11a

  x2h2

  cos

  z m

  mx2mh2 cos

  zmmx2h2dd

  ( )**ann *

  n

  *

  an

  *

  af a   ch2mmcmhmhhhh   +⋅=++=+=

 • 8/16/2019 Angrenaj _CILINDRIC_DINTI_INCLINATI_Octombrie_2014.ppt

  19/44

  &iametrele cercurilor de +icior &iametrele cercurilor de +icior 

  ( )         

      +−−

  β ⋅=+⋅−

      

      

    ++

  β ⋅=−=

  1

  **

  a 1

  n

  **

  an

  1

  *

  a 1

  n1a1f 

  x2c2h2 cos

  z mc2h4m

  x2h2 cos

  z mh2dd