Click here to load reader

ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

 • 8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

  1/15

  Dupa note de curs MORFOLOGIE SI TEHNICA URBANA lect. Angelica Stan

  LecturaLectura sensibilasensibila esteeste unun demersdemers preparatorpreparatorpentrupentru analizaanaliza morfotipologicamorfotipologica

  1. Lectura sensibila avand la baza perceptia

  2. Lectura analitica avand la baza criterii de analiza

  LecturaLectura urbanurbanaa

  LecturaLectura analiticaanalitica esteeste unun demersdemers dede clasificareclasificare pepe bazabaza dede criteriicriterii..

  FORMA URBANAFORMA URBANA

  CADRU URBANCADRU URBAN

  VIATA URBANAVIATA URBANA

  CONSTRUITCONSTRUIT

  NATURALNATURAL

 • 8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

  2/15

  MOBILIZAREA SENSIBILITATII

  RECURSUL LA INTUITIE

  APELUL LA METAFORA, SIMBOL, SUGESTIE

  TREZIREA CONSTIINTEI CRITICE

  MOBILIZAREA SENSIBILITATII

  RECURSUL LA INTUITIE

  APELUL LA METAFORA, SIMBOL, SUGESTIE

  TREZIREA CONSTIINTEI CRITICE

  LECTURA SENSIBILA PRESUPUNE:

  CONFIGURAREA UNEI ATITUDINICONFIGURAREA UNEI ATITUDINI

  LecturaLecturasensibilasensibilaesteesteoooperatiuneoperatiunedesfasuratadesfasurataconstientconstientsisicucuintentieintentie,,

  avandavandca fundamentca fundamentperceptiaperceptia,, prinprinmobilizareamobilizareatuturortuturorsimturilorsimturilorasupraasupra

  fenomenelorfenomenelorlumiilumiiexterioareexterioare..

 • 8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

  3/15

  Axioma LECTURII : orice lectura este generatoare de sens

  SUBIECTUL

  OBSERVATORLECTOR ORASUL

  CONTINUT(spatii, locuri, vegetatie,

  oameni, activitati, conflicte,

  evenimente, etc) BAZA DEDATE

  COD DE EXPRIMARE(relatiile dintre spatii si activitati, ce

  semnifica, de ce a aparut acel spatiu, ce

  conotatii are un lucru, etc) ~ SISTEMUL

  DE VALORI

  2 consecinte:

  - determinarea sensuluisensului- descifrarea mesajuluimesajului

  SENS

  MESAJ

 • 8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

  4/15

  *** Exista 3 NIVELE VALORICE in procesul de lectura:

  - lectura libera (arbitrara, degajata ca atitudine, neorientata,nesistematizata)- lectura standard (fidela, cu scopul intelegerii, orientata catre gasireasensului)

  - lectura interactiva (interpreteaza, filtreaza prin prisma personalitatii,evalueaza din mers, dialogheaza cu textul)

  *** Pasii unei lecturi eficiente:

  explorarea fizica (vizitarea lorcurilor, in momente diferite ale zilei/anotimpului)

  identificarea entitatilor: prin auto-intrebari, evaluari, decizii, in cadrulunor operatii mentale care presupun procese de:

  similitudine, asociere, extrapolare, segregare, ierarhizare

  rememorare si re-lectura (feed-back): confruntare intre diferitelefaze ale lecturii, selectia valorica

 • 8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

  5/15

 • 8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

  6/15

 • 8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

  7/15

 • 8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

  8/15

 • 8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

  9/15

 • 8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

  10/15

  FORMA URBANA COMPLEXAFORMA URBANA COMPLEXA inteleasainteleasa ca SISTEMca SISTEM bazatbazat pepe interinter--relatiilerelatiile

  dintredintre::

  TESUT URBANTESUT URBAN

  ISTORIE A LOCURILORISTORIE A LOCURILOR

  PEISAJ URBANPEISAJ URBANFORMA SOCIALAFORMA SOCIALA

  FORMA BIOCLIMATICAFORMA BIOCLIMATICA

  orice lectura este generatoare de sens

  FORMA URBANA LECTURA URBANA - SENS

  CaCa sasa generezegenereze senssens formaforma urbanaurbana areare nevoienevoie de ode o anumeanume continuitatecontinuitate..

  Tesut textur urban

 • 8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

  11/15

  Tesut - textur urban.

  combinatie, impletitura, amestesc, ansamblu

  de elemente (celule, piese, etc) care functioneaza impreuna si formeaza un intreg

 • 8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

  12/15

  .a ncrucia, a ntretia, a mpleti, a

  mbina, a urzi

 • 8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

  13/15

  ESUTUL URBAN e compus din:

  SISTEMUL

  PARCELAR

  SISTEMUL

  STRADAL (VIAR)

  SISTEMUL

  CONSTRUIT

  SISTEMUL

  PLANTAT (VERDE)

  SISTEMUL CONSTRUIT

  SISTEMUL PARCELAR

  SISTEMUL STRADAL(VIAR)

  SISTEMUL PLANTAT(VERDE)

 • 8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

  14/15

  SISTEMUL CONSTRUIT e compus din:

  Cladirea

  Gruparile / ansamblurile de cladiri

  Relatiile dintre cladiri

  SISTEMUL PARCELAR e compus din:

  ParcelaInsula urbana (grupare de parcele)

  Relatiile dintre parcele/ grupari de parcele

  SISTEMUL STRADAL (VIAR) e compus din:

  Strada (circulatia carosabila si pietonala)

  Trama stradala (ansamblul strazilor)

  Relatiile dintre strazi (intersectii, piete)Trafic (cantitativ)

  SISTEMUL PLANTAT (VERDE) e compus din:

  Spatiul plantatSpatiul liber

  Relatiile dintre spatiile plantate (conexiuni)

 • 8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

  15/15

  TIPOLOGII de ESUT URBAN

  DUPA FORMA TRAMEIDUPA FORMA TRAMEI

  ESUT ORTOGONALESUT ORTOGONALESUT RADIALESUT RADIAL--CONCENTRICCONCENTRIC

  ESUT ALVEOLATESUT ALVEOLATESUT LINEARESUT LINEAR

Search related