Apa Itu Disleksia

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Disleksia

Citation preview

APA ITU DISLEKSIA DEFINASI DISLEKSIA

Murid yang mempunyai kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid biasa TETAPI menghadapi kesukaran yang tinggi dalam menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengeja.

LATAR BELAKANG Di Malaysia, pengiktirafan murid-murid pendidikan khas adalah menggunakan model medical. Justeru itu, semua murid perlu diperiksa oleh pakar perubatan sebelum disahkan sebagai murid pendidikan khas Program disleksia ini dimulakan pada tahun 2004bagi membekalkan perkhidmatan yang sesuai untuk murid-murid disleksia. Program masalah pembelajaran pula dimulakan pada tahun 1989. Satu instrumen diperlukan untuk menyaring murid-murid disleksia. Instrumen ISD ini adalah berasaskan satu senarai semak yang dihasilkan oleh Payne dan Turner (1999)

BAGAIMANA TERJADI DISLEKSIA

Disebabkan oleh perbezaan dalam cara otak memproses maklumat terutama sekali berkenaan dengan bunyi, simbol dan makna.

Otak terbahagi kepada 2. Sebelah kiri untuk penggunaan bahasa, pemikiran logik, sususan dan struktur manakala sebelah kanan untuk visual kreatif dan kemahiran seni.

Orang disleksia cenderung menggunakan otak kanan kerana cara berfikir dan belajar mereka berlainan. Selain itu kerana mereka lemah dalam bahasa,logik turutan dan struktur.KITA TIDAK DAPAT MERAWAT DISLEKSIA, KITA TIDAK BOLEH UBAH CARA OTAK BERFUNGSI TETAPIKAEDAH PENGAJARAN YANG BETUL DAPAT MEMBANTU

SYARAT

Pengoperasian ISD berlaku apabila menerima pencalonan dari guru bahasa melayu dan juga dari ibu bapa.

Jika didapati murid yang disaring itu berkemungkinan disleksia, penyelaras akan mencadangkan kepada penjaga untuk membawa murid tersebut berjumpa pengamal perubatan bersama-sama dengan keputusan ISD dan juga borang pengesahan pengamal perubatan.

PERANAN GURU KHAS DISLEKSIA

Menerangkan bagaimana pentadbiran ISD dijalankan dengan berkesan kepada guru-guru bahasa melayu yang terlibat.

Guru-guru bahasa melayu tersebut mestilah dikalangan guru yang mengajar murid tersebut selama 6 bulan atau lebih sebelum murid tersebut diuji.

PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Pengajaran murid disleksia bermaksud merancang, menyediakan strategi, pendekatan, kaedah, terapi dan motivasi.

Aktiviti pembelajaran berasaskan kepada gaya belajar dan kekuatan setiap individu yang bertujuan menangani masalah yang dialami murid semasa mengikuti pembelajran daripada kurikulum kebangsaaan

MODEL PENDEKATAN INKLUSIF

Hanya mata pelajaran Bahasa Melayu, Matematik dikelas khas, mata pelajaran lain diinklusifkan dikelas perdana.

UJIAN DIAGNOSTIKUjian diagnostik dibuatselepas murid disahkan oleh pengamal perubatan dan murid tersebut telah ditempatkan dikelas khas.Ujian ini dapat mengenalpasti dengan lebih terperinci daerah-daerah kelemahan dalam membaca, mengeja, menulis dan masalah-masalah berkaitan dengan disleksia untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran.

AKOMODASI DALAM PEPERIKSAAN Menyediakan kertas soalan saiz A3 Membesarkan soalan saiz font 16 Membesarkan soalan pada saiz 130% Menggunakan font comic sans ataupun century gothic Mesti ada jarak perbezaan antara soalan Sebaik-baiknya format UPS satu muka surat 5 soalan Double spacing Sebaik-baiknya sertakan gambar bagi menyokong petikan Pembaca Soalan Terdiri daripada guru disleksia ataupun guru pendidikan khas yang telah mengikuti kursusu tentang disleksia Membacakan arahan soalan dengan jelas Pembaca memastikan murid memberi penumpuan pendengaran kepadanya Pembaca tidak mempengaruhi murid untuk memilih jawapan Memberi Lebih Masa Masa tambahan diberikan kepada calon (Rujuk Pekeliling ataupun surat kebenaran daripada Lembaga Peperiksaan) Permohonan dibuat oleh guru melalui Setiausaha Peperiksaan Sekolah Menjalankan Peperiksaan Kali Kedua Murid-murid disleksia akan menjalani Ujian Bulanan, PKSR dikelas perdana bersama-sama murid biasa. Keputusan ujian dan PKSR yang dibuat dikelas perdana adalah keputusan rasmi yang direkodkan dalam BUKUPENCAPAIANMURID Guru disleksia hendaklah menjalankan ujian bulanan, PKSR sekali lagi didalam kelas khas sebaik sahaja mereka selesai menduduki peperiksaan dikelas perdana. Guru disleksia akan menjadi "PEMBACA" Markah hendaklah direkodkan dan dibuat perbandingan dengan keputusan dialiran perdana. Keputusan perbandingan ini akan disimpan dan dijadikan sebagai sokongan semasa memohon "PEMBACA" kepada Lembaga Peperiksaan untuk UPSR kelak. STRATEGI P&P MURID DISLEKSIA

EJAAN

a) Ajar unit yang kecil: ajar 3 atau 4 patah perkataan setiap kali.b) Beri latihan yang mencukupi dan juga maklum balas kepada murid. * Murid boleh menjalankan latihan secara berpasangan.* Lipat sekeping kertas kepada 5 coloum.Tulis perkataan yang akan dieja dicoloum pertama. Murid meneliti ejaan tersebut dan akan cuba menulis dicoloum kedua. Apabila murid berjaya mengeja dengan betul secara berturut-turut, murid boleh mengeja perkataan yang kedua.c) Pilih perkataan Yang Sesuai Murid mesti tahu membaca perkataan dan juga memahami makna perkataan yang digunakan untuk latihan ejaan.d) Ajar secara Direct (Secara langsung)e) Guna Bahasa yang dapat menerangkan konsepf) Pastikan perkataan yang telah diajar dulu diulangkajig) Pastikan perkataan yang telah dikuasai digunaka dalam konteksh) Selalu beri motivasi kepada murid untuk mengeja dengan betuli) Ajar murid kemahiran menggunakan kamus

KAEDAH-KAEDAH MENGAJAR EJAAN

a) KAEDAH ULI-BELAJAR-ULI * Pada peringkat awal murid diuji kebolehan mengeja perkataan dalam senarai. * Mrid hanya diajar perkataan yang masih belum dikuasai. * Strategi yang digunakan termasuk VERBAL MEDIATION atau mengeja. * Perkataan secara lisan kepada sebaya * Setelah diajar, murid akan diuji semula * Murid dikehendaki membaiki kesilapan.

b) KAEDAH VISUALISASI * Guru menulis diatas kad/kertas perkataan yang boleh murid baca. * Murid membaca perkataan secara lisan * Murid membaca huruf dalam perkataan. * Murid menulis perkataan. * Guru minta murid meneliti perkataan dan "mengarnoil gambar" perkataan. * Guru minta murid tutup mata dan revisualize perkataan serta mengeja. * Guru minta murid menulis dan guru semak ketepatan ejaan tersebutJENIS-JENIS DISLEKSIA. (II)Posted by Emmy on Mar 12, '08 1:38 PM for everyoneTidak semua anak disleksia memperlihatkan seluruh gejala, yang mencirikan adanya disleksia ringan, sedang, hingga berat.Sebagian ahli membagi disleksia sebagai visiual, disleksia auditori dan disleksia kombinasi (visual-auditori). Sebagian ahli lain membagi disleksia berdasarkan apa yang dipersepsi oleh mereka yang mengalaminya yaitu persepsi pembalikan konsep (suatu kata dipersepsi sebagai lawan katanya), persepsi disorientasi vertical atau horizontal (huruf atau kata berpindah tempat dari depan ke belakang atau sebaliknya, dari barisan atas ke barisan bawah dan sebaliknya), persepsi teks terlihat terbalik seperti di dalam cermin, dan persepsi di mana huruf atau kata-kata tertentu jadi seperti menghilang.Siapa saja yang dapat mengalami disleksia?Siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin, suku bangsa atau latar belakang sosio-ekonomi-pendidikan, bisa mengalami disleksia, namun riwayat keluarga dengan disleksia merupakan factor risiko terpenting karena 23-65% orangtua disleksia mempunyai anak disleksia juga.Pada awalnya anak lelaki dianggap lebih banyak menyandang disleksia, tapi penelitian penelitian terkini menunjukkna tidak ada perbedaan signifikan antara jumlah laki dan perempuan yang menglami disleksia. Namun karena sifat perangai laki-laki lebih kentara jika terdapat tingkah laku yang bermasalah, maka sepertinya kasus disleksia pada laki-laki lebih sering dikenali dibandingkan pada perempuan.Bisa sembuh kah?Penelitian retrospektif menunjukkan disleksia merupakan suatu keadaan yang menetap dan kronis. Ketidak mampuannya di masa anak yang nampak seperti menghilang atau berkurang di masa dewasa bukanlah kareana disleksia nya telah sembuh namun karena individu tersebut berhasil menemukan solusi untuk mengatasi kesulitan yang diakibatkan oleh disleksia nya tersebut.Mengingat demikian kompleksnya keadaan disleksia ini, maka sangat disarankan bagi orang tua yang merasa anaknya menunjukkan tanda-tanda seperti tersebut di atas, agar segera membawa anaknya berkonsultsi kepada tenaga medis profesional yang kapabel di bidang tersebut. Karena semakin dini kelainan ini dikenali, semakin mudah pula intervensi yang dapat dilakukan, sehingga anak tidak terlanjur larut dalam kondisi yang lebih parah.Apa yang dapat dilakukan Adanya komunikasi dan pemahaman yang sama mengenai anak disleksia antara orang tua dan guru Anak duduk di barisan paling depan di kelas Guru senantiasa mengawasi / mendampingi saat anak diberikan tugas, misalnya guru meminta dibuka halaman 15, pastikan anak tidak tertukar dengan membuka halaman lain, misalnya halaman 50 Guru dapat memberikan toleransi pada anak disleksia saat menyalin soal di papan tulis sehingga mereka mempunyai waktu lebih banyak untuk menyiapkan latihan (guru dapat memberikan soal dalam bentuk tertulis di kertas) Anak disleksia yang sudah menunjukkkan usaha keras untuk berlatih dan belajar harus diberikan penghargaan yang sesuai dan proses belajarnya perlu diseling dengan waktu istirahat yang cukup. Melatih anak menulis sambung sambil memperhatikan cara anak duduk dan memegang pensilnya. Tulisan sambung memudahkan murid membedakan antara huruf yang hampir sama misalnya b dengan d. Murid harus diperlihatkan terlebih dahulu cara menulis huruf sambung karena kemahiran tersebut tidak dapat diperoleh begitu saja. Pembentukan huruf yang betul sangatlah penting dan murid harus dilatih menulis huruf-huruf yang hampir sama berulang kali. Misalnya huruf-huruf dengan bentuk bulat: g, c, o, d, a, s, q, bentuk zig zag: k, v, x, z, bentuk linear: j, t, l, u, y, bentuk hampir serupa: r, n, m, h. Guru dan orang tua perlu melakukan pendekatan yang berbeda ketika belajar matematika dengan anak disleksia, kebanyakan mereka lebih senang menggunakan sistem belajar yang praktikal. Selain itu kita perlu menyadari bahwa anak disleksia mempunyai cara yang berbeda dalam menyelesaikan suatu soal matematika, oleh karena itu tidak bijaksana untuk memaksakan cara penyelesaian yang klasik jika cara terebut sukar diterima oleh sang anak. Aspek emosi. Anak disleksia dapat menjadi sangat sensitif, terutama jika mereka merasa bahwa mereka berbeda dibanding teman-temannya dan mendapat perlakukan yang berbeda dari gurunya. Lebih buruk lagi jika prestasi akademis mereka menjadi demikian buruk akibat perbedaan yang dimilikinya tersebut. Kondisi ini akan membawa anak menjadi individu dengan self-esteem yang rendah dan tidak percaya diri. Dan jika hal ini tidak segera diatasi akan terus bertambah parah dan menyulitkan proses terapi selanjutnya. Orang tua dan guru seyogyanya adalah orang-orang terdekat yang dapat membangkitkan semangatnya, memberikan motivasi dan mendukung setiap langkah usaha yang diperlihatkan anak disleksia. Jangan sekali-sekali membandingkan anak disleksia dengan temannya, atau dengan saudaranya yang tidak disleksia.

Referensi : J.H. Menkes, H.B. Sarnat B.L. Maria (2005). Learning disabilities, dalam: JH. Menkes, HB. Sarnat (penyunting). Child neurology, edisi ke-7. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia. Sally, Shaywitz, Bennett (2006). Dyslexia, dalam: KF. Swaiman, S. Ashwal, DM. Ferreier (penyunting). Pediactric neurology principles and practice, volume 1, edisi ke-4, Mosby, Philadelphia S. Devaraj, S. Roslan (2006). Apa itu disleksia, panduan untuk ibu bapa, guru, dan kaunselor, dalam S. Amirin (penyunting). PTS Profesional, Kuala Lumpur. G. Reid (2004). Dyslexia: A complete guide for parents. John Wiley and Sons, Ltd, England R. Frank (2002). The secret life of dyslexic child, a practical guide for parents and educators. The Philip Lief Group, Inc, 2002.Apakah disleksiaKepayahan memahami perkataan. Kepayahan dalam melihat perkataan, mendengar sebutan perkataan, menyebut perkataan dan sebagainya.ia juga disebut kesukaran dalam mentafsir fonologi yang bermaksud kesukaran dalam menggambarkan dan menghubungkaitkan perkataan dalam ingatan untuk mengingati perkataan itu.

Jenis-jenis disleksia 1) Disleksia VisualTidak dapat menterjemahkan lambing-lambang bahasa yang ditulis atau dicetak supaya ianya bermakna. Perkataan perkataan atau huruf-huruf yang dilihat terbalik.Sukar mengingati dan mengenal huruf, tidak berupaya menterjemah symbol.

2) Disleksia AuditoriTidak dapat membuat pengamatan pendengaran atau tidak dapat membezakan bunyi huruf yang diperdengarkan padanya.Sukar mengingatai bunyi huruf, memahami bunyi mengikut suku kata dan menyusun atau menggabungkan suku kata untuk menyebut perkataan.

3) DisgraphiaKesukaran dalam mengkoordinasikan tangan dan otot-otot tangan agar dapat menulis dengan baik dan tulisannya dapat dibaca.

Bagaimana Disleksia terjadi?

Kesilapan yang dilakukan oleh kanak-kanak ini banyak persamaan dengan kesilapan yang dilakukan oleh orang dewasa aphasia yang menghadapi kerosakan otak. Perbezaannya adalah mangsa aphasia telah pun mempunyai kemahiran membaca dan menulis tetapi disebabkan kecederaan di otak, dia tidak dapat lagi membaca dan menulis sementara kanak-kanak disleksia pula tidak pernah mempunyai kemahiran membaca dan menulis. Biasanya penyakit ini telah sedia ada dalam gen keluarga kanak-kanak tersebut. Ini telah dibuktikan oleh Hallgren (1970) yang membuat kajian ke atas 12 pasangan kembar monozygote dan mendapati kesemua keluarga 12 kes tersebut menghadapi masalah dalam bacaan dan ejaan semasa zaman kanak-kanak. Didapati penyakit ini banyak menyerang kanak-kanak lelaki daripada kanak-kanak perempuan dengan kadar 3:1/2:1. Ini disebabnya oleh orang lelaki lebih banyak tanggungjawab berbanding orang perempuan. Disleksia berlaku secara perkembangan atau pembinaan iaitu berkembang sedikit demi sedikit. Bahagian-bahagian tertentu dalam otak tidak berapa matang atau dengan kata lain perkatan pertumbuhannya tidak seimbang lalu menyebabkan bahagian otak yang mengawal bacaan dan ejaan tidak dapat lagi berfungsi dengan sepenuhnya. Berlaku perlawanan dalam dua cerebral hemisphere dalam menguasai kemahiran bacaan dan ejaan. Pada kebiasaannya hemisphere kiri yang menguasai bacaan tetapi kerana ianya lemah maka terjadilah keterbalikkan perkataan dan huruf kepada kanak-kanak ini. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa masalah dysleksia adalah disebabkan oleh pengajaran guru yang tidak berkesan. Pendapat ini telah ditentang hebat dengan alasan jika pengajaran guru tidak sesuai, sudah tentu terdapat satu kumpulan murid di dalam kelas yang menghadapi disleksia. Berlaku akibat rencatan secara am di dalam perkembangan bahasa kanak-kanak itu.

Ciri-ciri kanak-kanak disleksia 1) perkembangan motor yang kurang matang termasuk kelakuan-kelakuan hiperkinetik2) gangguan penglihatan3) singkat ingatan4) gangguan dalam bahasa5) kebolehan kognitif yang rendah6) kesukaran dalam kematangan emosi dan social7) tidak dapat membezakan lambing bertulis dengan bunyi lambing tersebut8) tidak dapat mengaitkan bunyi huruf dengan lambang iaitu tidak dapat mengingat lambang mana yang harus ditulis untuk dipadankan dengan bunyi-bunyi tersebut9) tidak dapat menyusun lambang tulisan supaya betul dan bersesuaian dengan bunyi-bunyinya agar menjadi perkataan yang beermakna10) tidak dapat menulis dari kiri ke kanan dan juga tidak dapat menulis susunan huruf atau perkataan agar tidak terbalik kedudukannya. 11) Tidak dapat menyusun atau mengurus masa dan ruang mengikut susunannya.12) Tidak dapat membuat koordinasi motor mata-tangan kiri kanan serta menumpukan perhatian13) Sukar mengikuti latihan sukan yang kompleks14) Peningkatan tumpuan kepada aktiviti pendengaran15) Lebih tumpuan kepada aktiviti pendebgaran yang mana menutup kemahiran pandangan16) Sukar belalar bahasa, ketidakseimbangan kebolehan intelektual17) Tidak lancar membaca,menulis daya tumpuan yang lemah

Kesalahan-kesalahan bacaan yang dilakukan oleh kanak-kanak disleksia Mereka-reka cerita berdasarkan gambar yang ditunjukkan walaupun cerita tersebut tiada kaitan dengan isi bacaan. Membaca lambat dan teragak-agak. Mengikut bacaan dengan jari. Kerap hilang tempat bacaan, sama ada hilang terus atau membaca baris tersebut dua kali. Membaca kuat tetapi teragak-agak dengan satu intonasi. Cuba mengeja tetapi sebutannya salah misalnya mengeja ketat tetapi menyebut kelat. Meramal perkataan tanpa mengira ianya bermakna atau tidak. Membaca secara terbalik misalnya aman dibaca nama dan sebagainya. Menyusun perkataan dengan susunan yang salah. Memendekkan perkataan yang panjang misalnya kerosakan dibaca rosak sahaja. Salah membaca perkataan yang mempunyai bentuk yang sama misalnya kakak=katak, baju=bayu. Menggantikan perkataan lain yang sama maknanya misalnya ayahanda=bapa.

Kesilapan tulisan-tulisan yang dilakukan kanak-kanak disleksia Menulis huruf-huruf dengan susunan yang salah misalnya saman ditulin sanam. Menulis secara mirror writing. Menterbalikkan huruf misalnya b menjadi d. Menulis perkataan yang didengar misalnya buang menjadi buwang. Menggunakan perkataan yang ganjil seperti mjeik, pojktc dan lain-lain lagi. Tertinggal huruf dalam perkataan seperti emak menjadi mak sahaja. Menambah huruf misalnya tuang menjadi tunang. Tidak dapat menulis huruf yang disebut. Tidak dapat memilih huruf yang disebut. Tidak dapat menyesuaikan huruf dengan huruf yang sama.

Bagaimana guru membantu kanak-kanak di dalam kelas?Banyak cara yang boleh dilakukan oleh guru dalam membantu kanak-kanak disleksia selain dari kaedah dan teknik mengajar. Antaranya adalah: Dudukkan kanak-kanak di hadapan kelas. Guru hendaklah bercakap dengan suara yang tenang dan jelas. Tulisan guru mestilah terang dan jelas. Beri masa yang lebih kepada kanak-kanak dalam menyelesaikan kerja mereka. Berikan kelonggaran kepada mereka. Banyakkan penglibatan kanak-kanak dalam kemahiran lisan. Elakkan kerja-kerja rumah yang terlampau banyak. Semasa kanak-kanak lain sedang membaca sendiri, guru cuba ajarkan kanak-kanak bermasalah itu membaca secara fonetik. Jangan marahkan kanak-kanak jika tersalah mengeluarkan buku pelajaran tetapi bantulah dia. Sediakan bahan pengajaran yang baik. Gunakan aplikasi teori Gestalt. Tekankan ke atas pengamatan butiran. Konsep kedudukan dan orientasi huruf. Berikan latihan kemahiran urutan pandangan. Pengajaran menyela bertujuan untuk memperbaiki kemahiran membaca.

Prosedur pengajaran kepada kanak-kanak disleksia pandangan yang tidak dapat belajar melalui gambaran pandangan kerana tidak dapat mengait perkataan dengan makna dan tidak dapat mengekalkan ingatan tentang imej sesuatu perkataan ialah melalui kaedah pengajaran fonetik/ linguistik di mana kaedah ini bukan sahaja menekankan bacaan dan ejaan tetapi juga cara menulis dan menggabungkan perkataan, ayat dan idea-idea agar ianya bermakna dan logik. Oleh itu guru perlulah mempunyai pengetahuan yang luas dalam fonetik dan linguistik. Antara kaedah fonetik dalam pengajaran adalah melalui: Ajar nama dan huruf bunyi. Ajar huruf yang bermula dengan setiap bunyi. Ajar mengenal huruf berdasarkan bunyi. Ajar perkataan bunyi huruf. Pengadunan bunyi membentuk perkataan yang bermakna. Mengelompokkan perkataan dalam huruf yang sama. Perkenalkan adunan bunyi dua huruf konsonan. Perkenalkan adunan bunyi huruf konsonan dengan vocal. Perkenalkan ayat, perenggan dan cerita yang senang dan pendek.

Dalam kaedah fonetik/ linguistic, kanak-kanak hendaklah di ajar secara lankah dan logik. Latih tubi adalah berdasarkan teknik multy sensory. Teknik ini menggunakan pengamatan penglihatan dan pengamatan pendengaran kanak-kanak selain dari membabitkan penulisan kembali dan mengulang pembacaan secara kuat apa yang telah ditulis. Langkah-langkah terperinci adalah seperti berikut:1) Guru menunjukkan di kad imbasan dengan gambar yang bermula dengan huruf tersebut dibelakangnya. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut.2) Guru menyuruh murid ulang ayat tersebut.3) Guru sebut sekali lagi, kali ini mengikut suku kata.4) Murid menulis ayat tersebut. Sambil menulis, sebut ayat tersebut.5) Guru menyuruh murid menyebut perkataan yang ditulis.6) Jika terdapat kesilapan, murid mencarai sendiri dengan cara semakan.

Kaedah dan teknik ini dapat mempertingkatkan daya ingatan murid dalam membina ayat kerana guru telah memulakannya dari ayat pendek kepada ayat yang lebih panjang dan semakin susah.

Bagi kanak-kanak yang menghadapi masalah dysleksia pendengaran di mana merteka akan memberi respon positif terhadap pengajaran bacaan awal yang menggunakan pendekatan seluruh perkataan adalah dengan cara: Membentuk kesepadanan pendengaran dan pandangan. Mengajar perbendaharaan kata yang berlainan bunya dan bentuk. Menggunakan pendekatan pengalaman bahasa. Menggunakan mesin pengajaran seperti Language Master, Autoscore dan computer dalam pendidikan. Aktiviti pengadunan dan intergrasi. Peningkatan keupayaan diskriminasi dan analisis pendengaran.

Kesimpulannya, Disleksia ialah gangguan perkembangan bahasa yang menunjukkan bentuk dalam kesukaran membaca. Ia melanda 2-8 peratus kanak-kanak sekolah rendah. Kebanyakkan daripada mereka memberi tindak balas yang baik kepada pemulihan membaca. Masalah utama yang dihadapi kanak-kanak disleksia kebanyakanya adalah dalam proses pembelajaran. Permasalahan ini boleh dikelaskan kepada; MengejaKelemahan mengeja akan menyebabkan kebolehan untuk menyampaikan pengetahuan yang diperolehi adalah terhad. Untuk tempoh jangka mas yang panjang kelemahan dalam proses mengeja akan memberi kesan terhadap kelemahan membaca. Timbulnya masalah ini adalah berpunca daripada masalah-masalah awalan seperti terdapatnya kekeliruan dalam mengenal pasti huruf-huruf seperti;m w y g j u n m nc e p q h n b d Terdapat juga kekeliruan dalam membunyikan huruf sepertit h f vMembacaKesukaran ini menghadkan kebolehan kanak-kanak untuk mendapatkan maklumat daripada rujukan-rujukan yang berkaitan. Secara langsung ianya akan membuat kanak-kank merasa rendah diri dan tidak berkeyakinan. Mereka censerung menterbalikkan perkataan seperti:Batu tuba Gula - lagu Selain itu mereka juga melakukan pembalikkan dalam ayat. Contohnya seperti berikut:pada masa yang sama dapa masa yang masa Kekeliruan perkataan antara Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. Contohnya seperti berikut :Bahasa Inggeris dengan Bahasa MelayuJam jem cat - cat

MenulisKanak-kanak ini juga mengalami kesukaran untuk memindahkan maklumat ke atas kertas. Mereka juga mengalami kesukaran untuk memegang pensel dan tidak dapat menulis mengikut garisan yang disediakan. Kanak-kanak ini juga cenderung menulis perkataan yang pelik-pelik Bercakap dan mendengarTerdapat juga diatara mereka yang mengalami kesukaran untuk bertutur. Mereka juga kelihatan seperti tidak mendengar atau mempedulikkan. Hal ini berlaku disebabkan kelambatan dalam proses maklimat yang diperolehi. Mereka juga tidak melakukan atau menyusun sesuatu mengikut susunan.NomborKanak-kanak ini juga menghadapi kesukaran dalam pembelajaran yang berkaitan dengan matematik mental. Terdapat kekeliruan terhadap tanda dan simbol dan suka menterbalikkan nombor yang sama. Contohnya seperti berikut :3 5 - 89 - 6

Masalah fizikal, pengurusan diri dan sosial- Pakaian sentiasa tidak kemas tetapi tidak kotor dan pandai membutangkan baju, kidal dan pandai mengikat tali kasut- Kelihatan berminat dalam pelajaran tetapi dilabel pemalas dan kelihatan bodoh- Skop penglihatan yang terhad di mana keliru antara depan, belakang, kiri, kanan,, atas, bawah serta pengamatan yang lemah LANGKAH-LANGKAH MENBANTU KANAK-KANAK DISLEKSIA- Membawa berjumpa dengan pakar pisikologi pembelajaran atau psikologi klinikal pada peringkat awal bagi tujuan menaganinya- Membantu kanak-kanak memahami bahawa walaupun dia mungkin berbeza dalam banyak hal tetapi tetap disayangi.- Menambah dan menggalakkan sebarang kemahiran istimewa bakat atau kebolehan semulajadi- Sentiasa sabar melayani karenah mereka yang mana biasanya kecewa dengan kegagalan yang berterusan.- Membacakan cerita untuk anak-anak serta menjadi ahli persatuan sokongan ibu bapa- Memberikan bantuan dan latihan pembelajaran sebelum memasuki tadika- Mengamalkan suasan kasih sayang serta bersikap perihatin dalam mengekalkan suasana harmoni- Membuat aktiviti berkeluarga serta memberi bimbingan dalam bidang akademik- Memberi kebebasan yang terbatas serta nasihat untuk mengenal identiti sendiri- Mengamalkan konsep diri diberi ganjaran atau pujian contohnya bagus, pandai Sumber Rujukan : Unit Pendidikan Khas, SK Selayang JayaPUNCA-PUNCA DISLEKSIA Mengikut Mercer, 1997; Hammond dan Hughes, 1996 dan Spaafford dan Grosser,1996, antara punca-punca disleksia ialah; Keturunan atau genetikKebanyakan kes, terdapat beberapa ahli keluarga yang mengalami masalah-masalah yang sama. Kemungkinan punca ini boleh diwarisi yang membezakan adalah darjah keterukannya. Terdapat kajian yang dijalankan telah membuktikan disleksia desebabkan oleh kromosom 15, 1 dan 16 yang boleh diperturunkan secara turun-temurun BiologiSejarah kanak-kanak disleksia biasanya adalah semasa dilahirkan tidak cukup bulan, kekurangan oksigen semasa dilahirkan atau kelahiran yang amat sukar. Faktor-faktor ini menjadi punca kelambatan atau ketidaksempurnaan perkembangan. Sebahagian daripada kerosakan otak yang menyebabkan kanak-kanak ini mengalami masalah belajar dan kerosalan ini minimum Kematangan Terdapat kanak-kanak yang lambat perkembangannya pada bahagian tertentu dalam sisitem saraf. Pada kebiasannya kanak-kanak lelaki lambat matang daripada kanak-kanak permepuan. Kelewatan kematangan pada kank-kanak merupakan salah satu kemungkinan punca disleksia CIRI-CIRI DISLEKSIA Kanak-kanak pra-sekolah :- Kemahiran bertutur yang lambat dan sukar memahami arahan- Suka mengganti perkataan dan hiperaktif- Kemahiran motor kasar dan motor halus yang lemah- Seringkali terlupa nama benda-benda atau pelajaran yang dipelajari- Tidak merangkak semasa bayi- Suka mendengar bacaan tetapi tidak berminat membaca sendiri- Sifat ingin tahu tinggi, berminat terhadap pekara baru dan suka bertanya banyak soalanKanak-kanak Sekolah Rendah : 6 hingga 9 tahun- Kemahiran membaca, menulis dan mengeja yang lemah dan suka menterbalikkan perkataan, huruf dan nombor- Menggunakan jari untuk mengira dan membaca- Keliru dengan kiri dan kanan- Tulisan cermin atau terbalik 9 hingga 12 tahun- Kesilapan membaca, mengeja dan lemah dalam kefahaman- Mengambil masa yang panjang untuk menyiapkan latihan- Kesukaran menyalin maklumat dipapan putih atau buku teks- Sukar mengikuti arahan lisan yang panjang- Kelihatan tidak terurus semasa berada dirumah atau sekolah- Kurang keyakinan dan menghadapi masalah tekanan jiwa Sekolah Menengah :- Kesukaran membaca dan terkeliru dengan perkataan dan ejaan yang tidak konsisten- Kesukaran menulis karangan- Keliru dengan nombor-nombor dan arahan oral- Kesukaran mempelajari bahasa lain- Lemah dalam kefahaman dan tidak mempunyai ramai kawan- Jenis orang yang suka senyap- Bercakap dengan nada yang kuat atau menjerit daripada konsisten- Kurang kemahiran bersosialApa itu Disleksia?Disleksia adalah sejenis masalah pembelajaran khusus yang kerap berlaku. Kanak-kanak Disleksia mempunyai masalah menguasai tugasan sekolah walaupun mereka telah berusaha bersungguh-sungguhMempunyai keupayaan intelek yang normal Telah mendapat rangsangan dan pembelajaran yang mencukupiMasalah asasnya adalah perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan simbol visual dengan bunyi Mereka mungkin mengalami kesukaran Membaca Menulis Memahami Mengeja MengiraDianggarkan 4 8 % pelajar sekolah yang bermasalah disleksia Kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah Disleksia berbanding perempuan. [Atas]Apakah ciri-ciri Disleksia?1.Di peringkat pra sekolah mereka mungkin : Lambat bertutur Mengalami kesukaran sebutan atau rima Sukar menulis nama sendiri Payah mengenal bentuk atau warna Sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya

2.Di alam persekolahan, kanak-kanak Disleksia mungkin : Gagal menguasai tugasan sekolah seperti membaca, menulis, mengeja atau mengira Tidak suka membaca dan mengelak dari membaca di kelas Kesilapan semasa membaca huruf, perkataan atau nombor (Bacaan terbalik) : 15 dengan 51 was menjadi saw b dengan dKurang koordinasi seperti sukar mengikat tali kasut Keliru dengan konsep masa seperti semalam, hari ini , esok Kesukaran memahami, mengingati dan mengikuti arahan Selalu tersalah letak atau hilang barang atau kerja sekolah[Atas]Adakah individu Disleksia mempunyai keistimewaan? Antara orang ternama yang juga mengalami Disleksia termasuklah ahli politik (Lee Kuan Yew), pelakon (Whoopi Goldberg), artis (Leonardo da Vinci) dan saintis (Albert Einstein) Ramai yang berdaya imaginasi tinggi, amat kreatif dan mampu berfikir dari pelbagai sudut / dimensi Bijak dengan kemahiran tangan atau sukan.[Atas]Masalah yang mungkin dialaminya Salah sangka dan digelar sebagai malas, bodoh atau lembab Pembentukan imej diri yang sihat terjejas dan mengalami rasa rendah diri Jika tidak dikenal pasti dan dibantu di peringkat awal boleh menyebabkan Gangguan emosi (seperti kemurungan) Masalah tingkah laku (seperti melawan, kecelaruan tingkah laku) Rendah pencapaian akademik (menyebabkan keciciran sekolah)[Atas]Membantu anak-anak bermasalah Disleksia Langkah-langkah untuk membantu mereka termasuklah :

1.Bantu kanak-kanak dan keluarga mengendali permasalahan ini dan bina keyakinan diri anak

2.Rawat penyakit lain yang mungkin berkait seperti Gejala Hiperaktif dan Kurang Daya Tumpuan

3.Pertingkatkan potensi pembelajaran anak melalui : Terapi pertuturan Latihan pendengaran dengan bantuan komputer Pendekatan pelbagai deria (Menggunakan deria lain untuk membantu pembelajaran)1.Deria sentuhan (menggunakan lakaran atas kertas pasir) 2.Deria pendengaran (menggunakan ritma atau bunyi perkataan/ huruf)3.Merasa pergerakan bibir4.Menulis huruf atau perkataan

4.Langkah-langkah pemulihan : Bantu anak menguasai maklumat secara beransur ansur Pengulangan semasa mengajar (konsep ajar berlebihan) Gunakan video atau kaset untuk belajar

5.Program pemulihan khusus : Ada sekolah yang mempunyai program pemulihan khusus untuk Disleksia

Masalah Disleksia- khas buat ibubapa

Disleksia terdiri daripada dua perkataan Yunani iaitu "DYN" bermakna susah, dan "LEXIA" bermakna tulisan. Disleksia bukannya satu penyakit, tetapi merupakan salah satu gangguan dalam pembelajaran yang biasanya dialami oleh kanak-kanak. Lazimnya, masalah pembelajaran yang dihadapi adalah seperti membaca, menulis, mengeja, dan kemahiran mengira. Oleh itu dyslexia merujuk kepada mereka yang menghadapi masalah untuk membaca dan menulis walaupun mempunyai daya pemikiran yang normal.

Mereka yang mempunyai Disleksia bukannya menghadapi kecacatan malah sebahagian daripada orang-orang yang terkenal juga mempunyai disleksia. Sesetengah mereka yang mempunyai keadaan disleksia mempunyai kesukaran untuk menyebut perkataan yang panjang, dan ada yang sukar mempelajari turutan seperti nama bulan, dan sifir. Setiap orang dengan disleksia mempunyai masalah yang tidak serupa dengan orang lain dengan disleksia.

Masalah Disleksia adalah berbeza dengan Afasia, yang merupakan sejenis penyakit yang disebabkan oleh kerosakan saraf otak, dengan itu akan melumpuhkan kebolehan seseorang untuk berkomunikasi.

Perkataan disleksia diambil daripada istilah Yunani, dys yang bermaksud 'sulit dalam...' dan lex (diambil daripada legein) yang bermakna 'bercakap'. Secara kesimpulannya, disleksia bermakna menderita kesukaran yang berhubungan dengan kata atau simbol-simbol tulisan.

Kanak-kanak yang mengalami disleksia bukanlah tergolong dalam golongan yang bodoh. Daripada kajian-kajian mendapati mereka mempunyai tahap kecerdasan intelektual yang normal dan tidak mempunyai masalah pendengaran dan penglihatan.

Ciri-ciri penghidapnya

1-Selalunya dikesan pada peringkat awal persekolahan kanak-kanak. 2-Lambat membaca dan mempunyai tulisan tangan yang buruk. 3-Ketika membaca, sering mengurang dan menambah pada sesuatu perkataan. 4-Sering keliru dengan sesuatu perkataan pada huruf-huruf tertentu contohnya 'b' dianggap 'p' dan 'p' dianggap 'q'. 5-Perhatian mudah terganggu atau gagal untuk menghabiskan sesuatu kerja hingga habis. 6-Cenderung menjadi seorang yang impulsif atau sering mengikut perasaan sendiri tanpa memikirkan orang lain. 7-Sering berlaku di kalangan lelaki. 8-Kerap berlaku di kalangan pasangan kembar, kanak-kanak yang lahir tidak cukup bulan, anak-anak yang lahir daripada ibu yang sudah berumur, dan kanak-kanak yang pernah mengalami kecederaan pada kepala. 9-Masalah disleksia boleh berlanjutan sehingga dewasa. Disleksia disebabkan oleh kelainan di dalam struktur dan fungsi otak, malah ia boleh diwarisi dari ahli keluarga. Namun begitu, kajian masih tidak dapat memastikan punca sebenar yang menyebabkan kondisi ini.

Statistik menunjukkan lebih 500,000 kanak-kanak Malaysia menghadapi cabaran hidup disleksia. Pecahan peratusan sebanyak 10 peratus hingga 15 peratus mendapati kanak-kanak mengalami masalah disleksia pada tahap ringan manakala empat peratus di tahap yang teruk.

Walaupun dislesksia merupakan masalah yang dihadapi sepanjang hayat, kanak-kanak yang mengalaminya masih dapat diatasi dengan dorongan, sokongan dan bantuan yang sewajarnya.

Sekiranya mendapati anak-anak mengalami masalah dislesksia, segeralah dibawa berjumpa pakar atau guru pendidikan khas. Ini kerana jika tidak dibendung pada tahap awal masalah ini akan melarat sehingga dewasa.

Kesannya, kanak-kanak menerima sumber maklumat yang terhad, keyakinan diri semakin menurun kerana rasa malu dan bodoh, tidak bijak dalam pelajaran dan sukar untuk menjadi individu yang profesional, ujar Dr. Samsilah yang memberitahu kanak-kanak disleksia tidak boleh berasa cemas dan takut.Pengertian DisleksiaKata disleksia diambil dari bahasa Yunani, dys yang berarti sulit dalam dan lex (berasal dari legein, yang artinya berbicara). Jadi disleksia merupakan sebuah kondisi ketidakmampuan belajar pada seseorang yang disebabkan oleh kesulitan pada anak tersebut dalam melakukan aktifitas membaca dan menulis. Gangguan ini bukan bentuk dari ketidakmampuan fisik, seperti karena ada masalah dengan penglihatan, tapi mengarah pada bagaimana otak mengolah dan memproses informasi yang sedang dibaca anak tersebut. Kesulitan ini biasanya baru terdeteksi setelah anak memasuki dunia sekolah untuk beberapa waktu (Ira Meida, 2007). Sumber: www.halalguide.info/content/view/720/70/Menulis pada Anak DisleksiaKetika belajar menulis, anak-anak disleksia melakukan hal-hal berikut.1. menuliskan huruf-huruf dengan urutan yang salah dalam sebuah kata;2. tidak menuliskan sejumlah huruf-huruf dalam kata-kata yang ingin ia tulis;3. menambahkan huruf-huruf pada kata yang ingin ia tulis;4. mengganti satu huruf dengan huruf lainnya, sekalipun bunyi huruf-huruf tersebut tidak sama;5. menuliskan sederetan huruf yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan bunyi kata-kata yang ingin ia tuliskan;6. mengabaikan tanda-tanda baca yang terdapat dalam teks-teks yang sedang ia baca.Hasil-Hasil Riset1. Rutter dan rekan telah menganalisis lebih dari 10.000 anak-anak di Selandia Baru yang diikutkan dalam uji membaca standar. Usia anak-anak itu berkisar antara 7-15 tahun. Disleksia ditemukan pada 18 hingga 22 persen murid lelaki. Sedangkan pada murid perempuan hanya sekitar 8-13 persen saja (Magdalena, 2003). Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/iptek/kesehatan/2004/0716/kes1.html2. Disleksia ditandai dengan adanya dengan kesulitan membaca pada anak maupun orang dewasa yang seharusnya menunjukkan kemampuan dan motivasi untuk membaca secara fasih & akurat. Angka penderita disleksia pada anak usia sekolah sekitar 5 sampai 17 di dunia. Kurang lebih 80 persen gangguan belajar mengalami disleksia (Rini Sekartini, 2007). Sumber: http://www.halalguide.info/content/view/720/70/3. Pada pemeriksaan terhadap anak-anak Jerman dengan kesulitan membaca dan menulis serius, tim ilmuwan menemukan gen tertentu, yang diperkirakan berkontribusi terhadap masalah yang dihadapi anak-anak tersebut. Bagairnana gen tersebut berkontribusi? Hasilnya, belum jelas.Diperkirakan gen tersebut mempengaruhi migrasi sel saraf di otak. Hasil temuan itu akan dipublikasikan dalam American Journal of Human Genetics edisi Januari 2006. Gen tersebut diindikasikan ilmuwan dari Amerika Serikat dan Inggris terletak di daerah koromosom 6. Tetapi kelompok peneliti Jerman dan Swedia telah mengidentiflkasikan suatu gen tunggal di daerah tersebut, yang ditemukan di antara anak-anak Jerman, yang merupakan faktor penting penyebab disleksia. Gen tunggal tersebut, menurut tim, dikenal sebagai gen DCDC2. Perubahan dalam gen DCDC2 sering kali diternukan di antara penderita disleksia. Perubahan gen kebanyakan ditemukan pada anak-anak yang memiliki masalah membaca dan menulis. Gen tersebut nampak memicu hubungan kuat dengan proses informasi berbicara saat menulis (Irfan Arief, 2007). Sumber: Sumber: http://www.pjnhk.go.id/content/view/370/32/4. Ferrei & Winwright (1984; Le Fanu, 2006) berpendapat bahwa permasalahan gangguan dalam belajar disebabkan oleh adanya ketidakcocokkan antara sphenoid dan tulang rawan pada otak. Ketidakcocokkan ini diduga berpengaruh terhadap cara kerja syaraf-syaraf yang mempengaruhi kerja otot-otot mata. Tetapi ternyata mereka tidak berhasil menemukan perbedaan apapun.5. Pada tahun 1980 Irlen (Le Fanu, 2006) menemukan bahwa orang-orang disleksia mengalami gangguan serius pada indera penglihatan yang menyebabkan matanya mengalami kesulitan ketika harus menyesuaikan cahaya dari sumber-sumber tertentu, dengan tingkat kekontrasan tertentu. Kemampuan untuk menyesuaikan variasi-variasi cahaya disebut sebagai scotopic adaptation. Tetapi, hipotesisi Irlen ini tidak mempunyai memiliki basis riset yang kuat dan terpercaya.6. Alfred Tomatis & Guy Berard (Le Fanu, 2006) mencoba mengungkap riset melalui auditory processing problems atau membedakan antara bagian-bagian kalimat yang terucap dengan suara-suara lain yang menjadi latar belakang dari dialog ketika kalimat-kalimat tersebut diucapkan. Hasilnya, tidak ada teori yang mendukung maupun yang menolaknya.7. Jean Ayres (1972; Le Fanu, 2006) menegaskan bahwa disleksia disebabkan oleh adanya gangguan pada system vestibular. Vestibular merupakan bagian dalam telinga menjadi alat detektor posisi kepala terhadap gravitasi bumi dan menstransmisikan informasi ini ke dalam otak. Kemudian vestibular ini dikaitkan dengan indera penglihatan dan menyatakan bahwa gangguan dalam membaca disebabkan oleh lemahnya integrasi sensorik.8. Palatajko (1985; Le Fanu, 2006) membuktikan bahwa gangguan dalam membaca dan gangguan vestibular merupakan dua keadaan yang terpisah dan tidak memiliki keterkaitan satu sama lain.9. Sedangkan Levinson (Le Fanu, 2006) menegaskan adanya korelasi antara fungsi vestibular, cerebellum dan disleksia. Kemudian peneliti lain mengkritik tajam karena penelitian yang ia lakukan tidaklah memadai dan terlalu bias.10. Glenn Doman (1960; Le Fanu 2006) berpendapat bahwa gangguan-gangguan dalam belajar terjadi karena seorang anak dalam perkembangan fungsi gerak pada organ tubuhnya tidak berada dalam urutan yang normal. Gangguan yang berkaitan dengan hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan otak dan sistem saraf dan selanjutnya menyebabkan gangguan dalam membaca. Tidak ada riset lain yang menunjang teori ini bahkan mendapat kritikan tajam dalam jurnal-jurnal kesehatan.11. Tidak satu pun teori-teori alternatif yang berusaha menjelaskan penyebab disleksia ini didukung oleh bukti-bukti ilmiah, tetapi teori-teori ini tetap beredar dengan bebas (Le Fanu, 2006:75).Faktor PenyebabFaktor penyebab disleksia disinyalir melalui:1. Faktor keturunan2. Memiliki masalah pendengaran sejak usia dini3. Faktor kombinasi kedua faktor di atasAda dua faktor lingkungan lingkungan yang telah dikaji pengaruhnya terhadap gangguan belajar pada anak, yaitu timbal dan cahaya udara. Bagaimana dengan lingkungan sekolah? Para peneliti telah mempelajari tiga faktor secara khusus, yaitu: ruangan kelas yang terbuka, pencahayaan dan kualitas udara. Sekalipun demikian, sampai saat ini belum ada riset yang memiliki bukti kuat yang membenarkan faktor pencahayaan atau pemasangan generator ion di dalam kelas benar-benar bisa mempengaruhi prestasi belajar siswa (Le Fanu, 2006).Sebuah Pengalaman Mengintervensi Penderita DisleksiaDalam prakteknya, Le Fanu (2006: 93-95) melakukan serangkaian tahapan sebagai berikut.1. mengumpulkan data mengenai intelegensi dan kepribadian;2. mengelaborasi lebih jauh pertanyaan-pertanyaan seputar kemungkinan bahwa anak pernah mengalami keterlambatan-keterlambatan perkembangan ketika masih kanak-kanak yang mana hal ini akan berpengaruh terhadap prestasi sekolah sang anak;3. menguji kemampuan membaca anak untuk mengetahui pada tingkat berapa sebenarnya ia berada;4. memberikan tes matematika tertulis. Jika permasalahannya pada membaca soal, tidak terhadap materi dan isi soal matematika itu, berarti ia mengalami gangguan dalam membaca;5. melihat catatan dan laporan dari pihak sekolah. Ketika setiap mata pelajaran yang melibatkan kemampuan membaca secara individu, bukan lagi membaca dalam sebuah kelompok atau lainnya, penderita disleksia mulai mengalami kesulitan menyelesaikan pekerjaannya;6. menemukan kemungkinan riwayat keluarga si anak. Bisa jadi ada kaitannya dengan faktor keturunan;7. mengetahui lebih jauh mengenai kapasitas anak dalam memberikan perhatian kepada aktivitas-aktivitas yang ia senangi, seperti hobi seni, kerajinan tangan, dan game.Pemberian BantuanCara yang paling sederhana dan efektif untuk membantu anak-anak yang mengalami gangguan disleksia adalah dengan memberikan pelajaran membaca dengan menggunakan metode phonic. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gittelman & Feingold (1983; Le Fanu, 2006). Gittelman & Feingold memberikan kesimpulan sebagai berikut.1. Intervensi terhadap pelajaran membaca dalam bentuk phonic benar-benar terbukti membantu anak-anak yang memiliki masalah dengan membaca.2. Empat bulan bukanlah waktu yang terlalu panjang untuk menangani permasalahan membaca yang mereka kerjakan secara tuntas.3. Kemajuan terjadi pada akhir perlakuan.4. Tes-tes yang dimaksudkan untuk mengetahui jenis-jenis tertentu dari permasalahan membaca tidaklah diperlukan. Cara yang Dilakukan oleh Orang TuaOrang tua dapat melakukan program phonic di rumah dengan cara-cara sebagai berikut.1. cobalah membuat jadwal harian untuk membiasakannya membaca.2. istirahatlah barang sejenak apabila anak Anda terlihat kelelahan, lapar atau mulai jenuh.3. jangan memberikan pelajaran terlalu lama dan banyak ketika baru pertama kali melakukannya.4. buatlah target-target yang ingin dicapai.5. beri reward & punishment pada anak setiap melakukan kemajuan dan kesalahan.6. buat kesan pada kata-kata yang ada dalam cerita ketika dibacakan, anak tidak berarti harus mengulang kata.7. mulailah dengan membaca beberapa halaman atau paragraf pertama dari sebuah cerita dengan suara keras agar anak Anda terpancing untuk menyimak.8. buatlah aktivitas-aktivitas yang variatif dengan memberikan beberapa sesi untuk mengerjakan permainan-permainan huruf di samping aktivitas membaca.9. jadikan sesi ini sebagai pengganti sesi membaca denga suara keras di hadapan anak Anda.Berdasarkan bukti-bukti yang ada, pendekatan yang paling baik adalah dengan menggunakan guru kelas regular untuk anak-anak tersebut. Namun, apabila masih kesulitan, guru tersebut bisa dibantu oleh seorang spesialis, yang akan memberikan pelajaran membaca berikut penjelasan phonic.Intervensi Ahli (Konselor & Psikolog)Konselor atau psikolog bisa memberikan terapi apabuila anak penderita disleksia mengalami hal-hal berikut ini.1. Stress karena takut belajar membaca. 2. permasalahan membaca pada anak tersebut memancing terjadinya konflik dalam sebuah keluarga, atau apabila sang anak merasa terisolir dari lingkungan pergaulannya dikarenakan permasalahan membaca yang mereka alami.

Utama

APA ITU DISLEKSIA

Disleksia adalah sejenis masalah pembelajaran khusus yang kerap berlaku. Kanak-kanak Disleksia mempunyai masalah menguasai tugasan sekolah walaupun mereka telah berusaha bersungguh-sungguh Mempunyai keupayaan intelek yang normal Telah mendapat rangsangan dan pembelajaran yang mencukupi Masalah asasnya adalah perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan simbol visual dengan bunyi Mereka mungkin mengalami kesukaran Membaca Menulis Memahami Mengeja Mengira Dianggarkan 4 8 % pelajar sekolah yang bermasalah disleksia Kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah Disleksia berbanding perempuan.

CIRI-CIRI DISLEKSIA

1. Di peringkat pra sekolah mereka mungkin : Lambat bertutur Mengalami kesukaran sebutan atau rima Sukar menulis nama sendiri Payah mengenal bentuk atau warna Sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya 2. Di alam persekolahan, kanak-kanak Disleksia mungkin : Gagal menguasai tugasan sekolah seperti membaca, menulis, mengeja atau mengira Tidak suka membaca dan mengelak dari membaca di kelas Kesilapan semasa membaca huruf, perkataan atau nombor (Bacaan terbalik) : 15 dengan 51 was menjadi saw b dengan d Kurang koordinasi seperti sukar mengikat tali kasut Keliru dengan konsep masa seperti semalam, hari ini , esok Kesukaran memahami, mengingati dan mengikuti arahan Selalu tersalah letak atau hilang barang atau kerja sekolah

KEISTIMEWAAN DAN MASALAH INDIVIDU DISLEKSIA

Antara orang ternama yang juga mengalami Disleksia termasuklah ahli politik (Lee Kuan Yew), pelakon (Whoopi Goldberg), artis (Leonardo da Vinci) dan saintis (Albert Einstein) Ramai yang berdaya imaginasi tinggi, amat kreatif dan mampu berfikir dari pelbagai sudut / dimensi Bijak dengan kemahiran tangan atau sukan. Salah sangka dan digelar sebagai malas, bodoh atau lembab Pembentukan imej diri yang sihat terjejas dan mengalami rasa rendah diri Jika tidak dikenal pasti dan dibantu di peringkat awal boleh menyebabkan Gangguan emosi (seperti kemurungan) Masalah tingkah laku (seperti melawan, kecelaruan tingkah laku) Rendah pencapaian akademik (menyebabkan keciciran sekolah)

MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI DISLEKSIA Slide 2DEFINISI Bahasa Pat Heaton dan Patrikck Winterson (1996) - adalah ekspresi dari sifat keunikan manusia tanpa dipengaruhi oleh mana-mana makhluk. Eric Lenneberg, (1967) - adalah daya yang berfungsi secara semula jadi sama ada dalam bentuk tingkah laku bahasa meskipun belum ada perkembangan bertutur. ASHA Committee on Language, (1982 ) - Bahasa adalah sistem simbol yang dikawal oleh peraturan yang kompleks di mana ia digunakan untuk berkomunikasi mengikut budaya masing-masing. Slide 3Komunikasi berasal dari perkataan Latin iaitu Communiatus yang membawa maksud berkongsi sesuatu. Owens (2001) - komunikasi adalah suatu proses penukaran idea, informasi, keperluan dan kehendak Lue (2001) - komunikasi merupakan pertukaran informasi dan pengetahuan di kalangan penutur di mana ia merupakan keperluan asas manusia. Slide 4Disleksia Berasal dari perkataan Greek - dys ~> sukar - lexis ~> perkataan - maksud ~> kesukaran terhadap perkataan. Bureau on Learning Difficulties (BOLD) - kesukaran pembelajaran spesifik yang berbeza daripada kelewatan yang menyeluruh. Pollock & Waller (1994) - kesukaran membaca, mengeja, menyebut, menulis perkataan dan menggabungkan perkataan dengan maknanya. Jabatan Pendidikan khas (2004) - masalah pembelajaran spesifik disleksia Slide 5Kenali Disleksia ~> Kesukaran pembelajaran yang mempengaruhi pembacaan, penulisan dan penumpuan sehingga membuatkan golongan ini sukar untuk belajar semudah orang lain. ~> JPK (2004) murid yang mempunyai kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid biasa tetapi mempunyai kesukaran atau kelemahan yang tinggi dalam kemahiran mengeja, membaca dan menulis. ~> Tiada rawatan khas tetapi terdapat cara untuk mengurangkan masalah spesifik tersebut. ~> Lerner (1987) berpendapat disleksia masih boleh dirawat dengan menggunakan kaedah belajar membaca. ~> Disleksia perlu dikenal pasti seawal yang mungkin kerana kesukaran yang dialami akan menimbulkan rintangan praktikal dan emosi yang sukar diatasi. Slide 6Ciri-ciri disleksia Masalah Fizikal/Pengurusan Diri/Sosial Pakaian sentiasa tidak kemas tetapi tidak kotor. Mengenakan butang baju bukan pada kedudukan yang betul. Tali kasut tidak diikat dengan betul. Kidal Kelihatan tidak berminat dalam pelajaran dan dilabelkan sebagai pemalas/bodoh. Tumpuan perhatian singkat. Keliru di antara depan belakang; kiri kanan; atas bawah. Lemah pengamatan dari segi pendengaran, penglihatan, dan mengingat kembali. Tiada masalah berkomunikasi tetapi lambat dalam tindakan berlisan. Slide 7Masalah dalam pembelajaran Lemah dalam bacaan iaitu sukar untuk memahami dan menggunakan teks bacaan. Lemah dalam menyelesaikan masalah dalam matematik tetapi mungkin pantas dalam matematik lisan atau congak. Suka menggigit jari, pen dan adakalanya merenung buku seolah-olah tidak faham sewaktu membuat kerja bertulis. Bahasa lisan lebih baik daripada penulisan. Tulisan Ketidakseimbangan dengan kebolehan intelektual. Daya tumpuan yang terhad. Tahu pada suatu ketika tetapi lupa pada hari berikutnya. Slide 8Masalah dalam bahasa Kesukaran belajar bahasa Kosa kata tulisan tidak seimbang dengan kosa kata lisan. Lemah dalam menyusun isi. Kurang kemahiran mengeja pada tahap yang sepatutnya. Tidak tepat dalam bacaan. Ketidaklancaran ketika membaca bahan bercetak. Slide 9Masalah semasa membaca a. Berpura-pura membaca buku dengan berpandukan gambar yang dilihat atau mereka-reka cerita. Teragak-agak apabila disuruh membaca Menunjukkan teks bacaan dengan jari semasa membaca. Pembalikan perkataan batu ~> tuba, gula ~> lagu Keliru dengan kedudukan perkataan makan ~> makna. Kependekan perkataan/ menggugurkan huruf bunga ~> buna Pembalikan bapa ~> pada. Penambahan huruf pada perkataan bulan ~> bulang Pembalikan perkataan dalam ayat - jika masa yang sama ~> jika sama yang masa. Pembalikan kedudukan huruf dalam perkataan - baik ~> baki. Keliru dengan abjad-abjad berikut: m ~> w, n y ~> j , g u ~> n h ~> n b ~> d p ~> q c ~> e Slide 10Masalah Penulisan Amat buruk sehingga tidak boleh dibaca. Tidak suka menulis Menekan sewaktu menulis Kerap menggunakan pemadam Tidak menggunakan huruf besar di permulaan ayat Tidak dapat menulis dengan lancar dan tepat. Kesukaran melakukan peniruan penyalinan tulisan di papan tulis/buku. Tidak boleh menumpu kepada sesuatu tulisan dengan lama mata mudah penat. Slide 11Kategori Disleksia Disprasia. ~> masalah yang signifikan dari aspek perkembangan motor. Ia berkaitan dengan masalah bahasa, persepsi dan pemikiran (The Dyspraxia Foundation, 2000) ~> masalah motor yang melibatkan kecacatan atau ketidakmatangan dalam pengelolaan pergerakan. ~> kanak-kanak disprasia tahu apa yang ingin dilakukan tetapi menghadapi masalah melaksanakan aktiviti tersebut. Slide 12~> kadar berlakunya disprasia : * 10% dari populasi dengan 2% pada tahap serius (1dlm setiap 30 orang murid) * Lelaki- 4 x lebih daripada perempuan * kemungkinan/ sering kali simtom ini bertindihan dengan kondis lain. ~> Punca disprasia : * Prenatal genetik, pemakanan ibu semasa mengandung, ketidakseimbangan hormon, ketagihan arak, jangkitan penyakit rubella,HIV, begok. * Perinatal iskemia kepada bayi, trauma semasa dilahirkan, lahir melalui pembedahan. * Postnatal - kekurang zat, kelambatan dalam proses myelination bagi axon. Slide 13~> Ciri-ciri disprasia. merancang pergerakan dan kesedaran pada ruang sekeliling. Persepsi sukar untuk menilai ketinggian dan jarak. Mengkoordinasikan bahagian badan yang berlainan. Literaliti masalah pergerakan dari sisi kanan ke sisi kiri. Kerja tangan motor tangan Tulisan tangan susah menulis. Bahasa sukar menyebut perkataan dan gagap Konsentrasi ambil masa yang lama. Ingatan jangka pendek dan jangka panjang Organisasi dan pemikiran kelam kabut, tidak peka, lewat, sukar mengatur kerja. Respon kepada stimulasi luar terlebih atau terkurang sensitif kepada bunyi, sentuhan, cahaya dan deria rasa. Slide 14Disgrafia. ~> kesukaran menyatakan apa yang ada dalam pemikiran ke dalam bentuk tulisan dan graf, yang merujuk kepada tulisan yang buruk. ~> Ini menyebabkan pelajar menghadapi masalah penulisan kerana tidak boleh menterjemahkan pemahaman bahasa ke dalam sistem simbol. ~> Punca - demam panas, kelahiran pramatang. Slide 15~> Ciri-ciri individu disgrafia Tidak konsisten dalam pembentukan tulisan. Penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih bercampur. Ukuran dan bentuk huruf yang tidak sama. Memegang alat tulis terlalu dekat dengan kertas dan menekan pada kertas. Bercakp-cakap ketika sedang menulis. Agak sukar menulis walaupun hanya menyalin. Menulis secara terbalik (p,q,b,d). Masalah menyusun, mengatur dan memproses maklumat. Ejaan salah (tutup tutub , sabtu saptu) Slide 16Hiperleksia ~> mempunyai corak yang iaitu menghadapi masalah dalam membaca, bahasa dan interaksi sosial. ~> kebanyakannya dapat mempelajari visual (simbol dan nombor) dengan lebih baik tetapi bermasalah dalam interaksi sosial. ~> sindrom kanak-kanak yang dapat menginterpretsai bahasa bertulis pada awalnya tetapi tidak faham maknanya. ~> mempunyai masalah komunikasi dan sosial. ~> terbahagi dua iaitu * masalah bahsa mempunyai masalah ekpresi bahasa kerana tidak faham kebanyakan perkataan * masalah ruang visual pembelajaran nampak seperti normal tetapi mempunyai masalah dalam menginterpretasi bahsa dan ekspresi apa yang mereka dengar atau lihat. Slide 17~> Ciri-ciri individu hiperleksia. Phylis Kupperman, Sally Bligh dan Khathy Barouski (2007) * mempelajari bahasa menggunakan cara yang tertentu, tanpa memahami dan mengetahui maksud struktur ayat. * jarang memulakan perbualan * Berkemahuan untuk mengekalkan sesuatu yang menjadi rutin dan sukar terima perubahan yang telah menjadi amalan. * Pendengaran, deria bau dan sentuh yang sensitif. * Tingkah laku merangsang kendiri. * Ketakutan yang luarbiasa * Perkembangan yang normal hingga 12 24 bulan, kemudian terbantut. * Ingatan yang kuat dari segi penglihatan dan pendengaran. * Mempunyai sistem visual dan auditori yang baik. * Sukar menjawab soalan-soalan pertanyaan. * Sukar faham konsep abstrak hanya berfikir secara konkrit. * Hampir pekak dan dengar perkara yang tertentu sahaja. Slide 18Jenis-jenis Disleksia dari aspek bacaan. 1. Disleksia visual ~> merujuk kepada individu yang dapat melihat dengan baik tetapi tidak dapat membuat perbezaan, interpretasi atau mengingat perkataan yang dilihat. ~> tahap terjejasnya bacaan tergantu pada masalah yang dihadapi. ~> Menurut Lerner - adalah kepayahan seseorang khususnya dalam melakukan tugasan untuk membezakan abjad, perkataan, serta mengecam angka, nombor, bentuk, geometri dan gambar. Slide 19~> Ciri-ciri individu disleksia visual Kepayahan diskriminasi visual iaiatu keliruan mengenal perkataan atau huruf yang sama (bas pas; jam jem) Kadar pengamatan yang lambat. Cenderung menggunakan suku kata terbalik (batu tuba) Mutu tulisan yang rendah kerana meninggalkan banyak butiran penting pada benda-benda biasa Kesukaran membuat analisis dan sintaksis visual pada kerja melibatkan bahagian tertentu dengan keseluruhan objek. Daya kebolehan dalam aktiviti auditori sangat tinggi. Lebih mengutamakan aktiviti auditori bagi menyembunyikan kekurangan yang berkait dengan pandangan. Tidak berminat dengan permainan sukan yang mencabar. Slide 20Disleksia Auditori ~> bermaksud keupayaan mengesan atau mengenal pasti apa yang di dengar menyumbang bahagian yang penting kepada pembelajaran. ~> melihat persamaan antara perkataan dan bermasalah dalam menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan fungsi auditori. ~> gagal membezakan bunyi, mengenal pasti bunyi dalam perkataan, mengadun bunyi untuk jadikan perkataan, dan membahagikan perkataan ke dalam suku kata. Slide 21~> Ciri- ciri individu disleksia Auditori Kecelaruan pengamatan dan diskriminasi auditori menyebabkan sukar belajar menggunakan kaedah fonetik. Ketidakupayaan membahagikan perkataan kepada suku kata atau bunyi. Tidak dapat membunyikan semula dan mengingati huruf dalam perkataan serta tidak boleh menyebut perkataan bermakna. Kesukaran memahami bunyi berurutan dan mengubah urutan huruf semasa menulis. Lebih cenderung memilih aktiviti yang memerlukan kemahiran visual. Slide 22Disleksia Visual-Auditori (Tactile dan Kinestetik) ~> melibat kedua-dua sistem yang penting untuk mendapat maklumat. ~> Tactile keupayaan melakukan sesuatu dengan menggunakan jari dan dia rasa melalui sentuhan. ~> Koordinasi mata- tangan gerak kerja dengan menggunakan pergerakan badan dan otot. Slide 23~> Ciri-ciri individu Visual-Auditori. Kesukaran dalam menyusun urutan, mengimbas, persepsi masa dan ruang. Lemah penggunaan koordinasia mata tangan. Apa yang dilihat tidak dapat diaplikasi kepada tulisan atau gerak kerja yang melibatkan penulisan. Slide 24Mekanisme kesalahan bacaan individu disleksia. Levinson 1994 pemindahan penyisipan penggantian Ted took that pengguguran pengguguran The cat jumped over the moon agakan/suka-suka man That jump no pemeluwapan noon pembalikan pengguguran Slide 25~> Bantu pelajar disleksia Bantu perkembangan bahasa - memperluaskan bentuk maklumat - memperbanyakkan tatabahasa - memantapkan kemahiran mendengar dan bertutur - menggalakkan pembinaan bahasa melalui aktiviti bertutur, mendengar dan mengambil bahagian. kemahiran menjawab soalan berbentuk akademik. Terapi bahasa dan pertuturan yang intensif. Beri peluang berinteraksi-kemahiran sosial Slide 26Kaedah The Orton Gilingham Mutlisensory Method. ~> Apa yang diajar? Membunyikan fonem bunyi huruf, dengan bunyi huruf dan sebut ( a b s, m, r t, dsb ) kemudian membunyi suku kata ( bu bu, a bu, ka ki) bina perkataan dan baca ( abu buka buku, abu baca buku ) (sa bun ru mah). Bina perkataan yang mempunyai tiga suku kata. (se ko lah) ( se pa tu) (se pu luh) Bina perkataan yang mengandungi imbuhan seperti (ber jalan ) (mem beri) (me laku kan) ( ke jaya an ) ~> Bagaimana mengajar? Ajar gunakan semua pancaindera. Latih tubi yang mencukupi Pengajaran secara terus dan jelas. Pengajaran secara sistematik dan kumulatif Menggunakan penggabungan bunyi menjadi suku kata dan suku kata menjadi perkataan. Analisis perkataan kepada suku kata dan huruf (cerakinan)